Home Vrede in je hart – Een wonder is mogelijk

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover.Goedemorgen. En welkom, kerkfamilie en kijkers.We zijn blij dat jullie weer met ons zijn. In de Bijbel staat dat het gebed van de rechtvaardige krachtig en effectief is. Jullie gebeden, kerkfamilie, hebben impact op Covid. Jullie gebeden veranderen dingen in onze wereld. Blijf bidden. Ik heb zoveel mooie dingen zien gebeuren in mijn leven dankzij gebed. Ik geloof, zeker voor degenen die nu kijken dat je een wonder nodig hebt. Iets van God. Je hebt Zijn hulp nodig. Wij geloven dat er betere tijden komen. Laat je bemoedigen. Daarvoor bidden wij.

 

Gebed

 

Vader, wij vragen in Jezus’ naam dat uw Heilige Geest onze geesten en harten aanraakt. Heer, wij danken U dat U ons gered hebt. Dat U ons vernieuwd hebt. Ik bid vooral voor de mensen met grote noden. We denken aan mensen met een gezondheidscrisis of mensen die een doorbraak van U nodig hebben. Ik bid dat iedereen die mijn stem hoort, een wonder van U gaat ervaren, Heer. Dat in Jezus’ naam uw Heilige Geest krachtig zal werken en ketenen zal verbreken, en lasten zal vernietigen. Geef ons vooral het geloof dat we leven in een wereld van mogelijkheden. Heer, wij danken U en wij houden van U. In Jezus’ naam bidden wij dit, amen.

Amen, draai je naar degene naast je op de bank en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

 

Solo – Preston Parker – O Come to the Altar

 

heb je pijn, breekt je hart van verdriet

overspoeld door de last die je draagt

hoor, Jezus roept je

ben je moe en kun je niet verder

en verlang je naar kracht van de bron

hoor, Jezus roept je

 

o kom naar de Vader met open armen staat Hij klaar

vergeving verkregen door Jezus’ offer aan het kruis

 

leg je fouten en pijn naast je neer

kom vandaag nog en wacht nu niet meer

hoor, Jezus roept je

ruil je zorgen bij Hem voor geluk

een nieuw leven rijst op uit het graf

hoor, Jezus roept je

 

o kom naar de Vader met open armen staat Hij klaar

vergeving verkregen door Jezus’ offer aan het kruis

 

Heer, wij danken U voor uw pijn.

zie onze Redder, Hij is zo liefdevol

zing halleluja, Jezus leeft

buig voor zijn glorie want Hij is onze Heer

zing halleluja, Jezus leeft

 

o kom naar de Vader met open armen staat Hij klaar

vergeving verkregen door Jezus’ offer aan het kruis

o kom naar de Vader met open armen staat Hij klaar

vergeving verkregen door Jezus’ offer aan het kruis

 

 

Schriftlezing –  Johannes 9 : 1-7

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik uit Johannes 9:1-7. En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. Kind van God, jouw wonder is in aantocht. Amen.

 

Koor  –  Come, Thou fount of every Blessing

 

vol van vreugde wil ik herdenken dat ik tot U komen mocht

en ik hoop met grote blijdschap straks te komen thuis bij U

geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het, God te verlaten, van wie ik houd

hier is mijn hart, verzegel en neem het voor uw woning, daar omhoog

 

Jezus zocht mij toen ik als vreemdeling van Gods kudde was afgedwaald

Hij redde mij uit gevaren met zijn dierbaar bloed heeft Hij betaald

geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het, God te verlaten, van wie ik houd

hier is mijn hart, verzegel en neem het voor uw woning daar omhoog

 

o hoe groot is de genade die mij daag’lijks leidt naar U

laat uw goedheid als een keten, mijn dolend hart aan U binden

geneigd te dwalen, Heer, ik voel het,  geneigd de God te verlaten die ik liefheb

hier is mijn hart, verzegel en neem het voor uw woning daar omhoog

voor uw woning daar omhoog

 

 

 

SOLO – Preston Parker – Way Maker

 

(Preston Parker Way Maker)

U bent hier in ons midden, ik aanbid U, ik aanbid U

U bent werkzaam onder ons, ik aanbid U, ik aanbid U

U bent de Weg, Man van wonderen,

die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U bent de Weg, God van wonderen,

die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

 

U verandert mensenlevens, ik aanbid U, ik aanbid U

U heelt ieders hart, ik aanbid U, ik aanbid U

U bent de Weg, God van wonderen,

die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U bent de Weg, God van wonderen,

die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U, dat bent U

 

ook al zie ik het niet, U bent toch werkzaam

ook al voel ik het niet, U bent toch werkzaam

U stopt nooit, U stopt nooit met werken

U stopt nooit, U stopt nooit met werken

U bent de Weg, God van wonderen,

die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U, ja, dat bent U

 

ook al geloof ik het nog niet, ja, dat bent U

ook al geloof ik het nog niet, ja, dat bent U, ja, dat bent U

 

Preek –  Vrede in je hart – Een wonder is mogelijk door Bobby Schuller

 

Ik ga het erover hebben dat ik geloof dat God bij velen van jullie een echt wonder in je leven wil verrichten. Niet alleen omdat Hij van je houdt, want dat doet Hij maar ook omdat Hij via jou tegenover je naasten zijn goedheid, zijn genade en zijn liefde wil tonen. Het is goed voor ons om het geloof te hebben dat als God een droom in je hart heeft geplaatst dat die kan uitkomen en dat het goed is om God daarom te vragen en om te geloven dat Hij kan genezen te geloven dat Hij kan redden dat Hij dingen kan veranderen dat Hij dit alles in jouw leven kan doen. Het is goed om dat te geloven. Weet dat ik dat geloof en ik steun jullie en vertrouw erop dat we in een wereld leven waar alle dingen mogelijk zijn. En we gaan denken en leven vanuit mogelijkheden en we gaan geloven dat die verlangens die God in ons hart heeft gelegd dat God die dingen heel vaak ook voor ons wil. En we gaan samen groeien in ons geloof en bidden voor elkaar. Sommigen van jullie zullen zeggen: Het soort wonder dat ik nodig heb kan niet. Ik denk aan mijn prachtige vriend Nick Vujicic, die hier vaak gesproken heeft. Een geweldige man van God. Hij is geboren zonder armen en benen in Australië en had als kind het gevoel dat hij er niet bij hoorde. Dat hij nooit iets speciaals kon doen. Als kind werd hij vaak gepest. Als tiener probeerde Nick zich van het leven te beroven. en Goddank is dat een van de weinige dingen waarin Nick Vujicic heeft gefaald. Hij heeft meer dan driehonderd miljoen mensen toegesproken. Zijn doel is een miljoen mensen bekeerlingen. Hij is bij Oprah geweest, hij heeft natuurlijk gesproken in deze kerk en hij wordt gedreven door één ding en één ding alleen: dat zoveel mogelijk mensen zich bekeren. En vele mensen de Heer leren kennen en Hem liefhebben met heel hun hart en met heel hun ziel en met heel hun kracht en om hun leven neer te leggen bij het kruis en gered te worden. En God heeft effectiever gewerkt door middel van Nick Vujicic dan wie dan ook in mijn generatie die ik tot nu toe heb gezien. Nick ontving een wonder dat hij nooit verwacht had, mee te maken. Hij dacht dat hij nooit een levensgezellin zou vinden. Ik zal nooit getrouwd zijn. Ik zal nooit een gezin hebben. Ik zal nooit kinderen krijgen. Maar niet alleen trouwde hij hij trouwde ook nog eens met een hele mooie vrouw en kreeg vier hele mooie kinderen. Misschien komt er nog een andere, wie weet. Daar bidden we ook voor. Een zesde wonder. Maar dit was Nick’s wonder. En je denkt misschien: Ik zal nooit trouwen of kinderen krijgen of iets soortgelijks. Je hebt het opgegeven. En je hebt het gevoel dat het gewoon niet meer mogelijk is. Ik wil dat je beseft dat we een goede God dienen die ervan houdt om regels te overstijgen. We dienen een goede God die de regels van de natuur heeft geschreven en als je het kunt geloven, dan zou mijn opa zeggen kun je het ook bereiken. Daarin sta ik naast je. In de Bijbel ontdekte ik dat je in het Nieuwe Testament twee verhalen kunt verbinden. En toen ik ze goed las, zag ik dat ze erg veel op elkaar leken. Je herinnert je misschien dat we eerder hebben verteld dat de Bijbel tienduizenden hyperlinks bevat tussen het Nieuwe en Oude Testament en ook in het Oude Testament zelf zitten er talloze verbanden. Als je bepaalde woorden en tekens ziet op plaatsen word je geacht, stil te staan bij een bepaald idee. En twee gekoppelde verhalen zijn het verhaal van Naäman en het verhaal van de blinde man in Johannes 9. Ik ga beide verhalen vertellen. In Lukas 4 is Jezus in Nazareth, zijn geboortestad. In de synagoge. En Hij is omringd door mensen die denken dat ze bijzonder zijn omdat ze uit Nazareth komen. En dat het niet hun geloof is en niet hun gedrag is en niet hun karakter is maar dat dát bepaalt wie ze zijn je zou kunnen zeggen als ras, dat dat hen bevoorrecht maakt. En Jezus noemt tegenover hen Naäman, en iedereen wist over wie Hij sprak. Naäman de Arameeër was een heiden. Je had veel melaatsen in die dagen, maar het was Naäman die een wonder ontving. Het was Naäman die genezen werd. Hij verwijst naar een verhaal in de Joodse Bijbel over een heiden die een wonder ontving dat niet voor hem bestemd leek. Hoeveel mensen hebben je verteld dat je geen recht hebt op een wonder? Hoeveel mensen hebben je verteld dat je het allemaal aan jezelf te wijten hebt? Dit overkomt je vanwege je eigen schuld. Omdat je een zondaar bent, of, God doet geen wonderen meer of God trekt zich niets aan van dat soort dingen? Hoe vaak heb je gehoord dat jij niet op een wonder moet rekenen? Doe dat maar wel. Wij leven in het Koninkrijk Gods waarin alles mogelijk is. Naäman had ook geen recht op een wonder, vond men. Naäman, hier zie je een schilderij van hem is een kwaaie gast. Een harde jongen. Hij wordt in de Bijbel omschreven als een van de grootste levende krijgsheren. Hij is een gevreesde strijder en een generaal en hij komt uit Damascus,uit Syrië ten noorden van Israël.Op dat moment zijn Damascus en Israël niet in oorlog maar als buren en oorlogszuchtige volken zijn ze altijd. De betrekkingen zijn niet hartelijk. En Naäman, die nog steeds veel plundertochten ondernam in Israël ook al waren ze niet in oorlog, en dan van alles roofde en meenam nam ook vrouwen mee en één ervan werd zijn echtgenote. Waarschijnlijk mocht ze hem wel al zou je dat niet direct verwachten maar ze moeten verliefd zijn geworden want nadat ze getrouwd waren, zei ze tegen Naäman, die melaats was: Er is een profeet in Israël, in Samaria, die je kan genezen. Daar moeten we heen. Dus Naäman gaat naar zijn koning en zegt: Laat me naar Israël gaan. Laat me al mijn mannen meenemen en laat me deze man vinden, die me kan genezen. Met toestemming van de koning gaat Naäman de Syriër naar het zuiden naar de koning van Israël en hij zegt tegen de koning waar hij met al zijn strijdwagens en soldaten en zo komt opdagen Hij loopt de trap op en de koning is doodsbang denk ik. Hij zegt tegen de koning die hij een brief laat zien: Genees mij van mijn melaatsheid. Hij weet niet wie hij hebben moet. Genees me van mijn melaatsheid. En de koning kijkt hem aan en huilt en scheurt zijn hemd. Dit is een manier om diep verdriet uit te drukken. Waarom? Omdat hij wel weet dat Elisa kan genezen maar je wordt niet geacht, heidenen te genezen. Je wordt niet geacht, mensen van buiten te genezen. Je wordt niet geacht een wonder te beleven voor iemand die nog niet bekeerd is. Iemand die nog niet veranderd is. En hoe gaat Naäman dan een wonder krijgen van Elisa? En dus scheurt de koning van Israël zijn hemd en zegt hij: Mijn buurman in het noorden probeert een oorlog te beginnen. Hij zegt: Ben ik soms God dat ik zo een buitenlander kan genezen? En als Elisa het hoort, stuurt hij een brief naar de koning en zegt: Koning, wees niet bedroefd. Stuur die man naar mij en de Heer zal hem genezen. Dus Naäman gaat naar het zuiden met al zijn strijdwagens en zijn vechtersbazen en ze komen aan bij de deur van de profeet. Kun je ’t je voorstellen? Laat die prent nog eens zien. Stel je voor dat deze man opduikt bij een of andere bouwval. Ik weet niet hoe Elisa woonde. Maar daar komen al die paarden en soldaten en strijdwagens aangestampt en hij stapt van zijn paard en Daar staat die stoere vent bedekt met zweren en hij komt naar de deur en beukt op de deur. En Elisa doet niet eens open. Hij stuurt zijn knecht. En die zegt tegen de boodschapper: Zeg Naäman dat hij om te genezen zeven keer in de Jordaan moet baden. Dan zal hij genezen worden. En hoe reageert Naäman? Met een vlaag van woede, staat er. Niet te geloven. We hebben grote rivieren in Syrië: de Abana en de Farpar. Daar ga ik me wel wassen. En hij vertrekt weer met zijn soldaten. Hij probeert tenminste niet Elisa te doden. Hij vertrekt en laat de man van God achter zich. Maar zijn dienaren zeggen: Mijn heer, toe. Als hij u had verteld dat u iets moeilijks moest doen had u dat toch ook gedaan, toch? Ga u nou gewoon zeven keer in de Jordaan wassen. Bedenk dat de Jordaan in de Bijbel een symbool van transformatie is. Van verandering. Van verlossing. Van een nieuw leven. van het oversteken van het ene leven naar het andere. En zo verootmoedigt deze man zich ook al voelt hij zich beledigd door de profeet Elisa. En hij wast zich zeven keer. En dan zie je hoe deze zeer trotse, zeer gevaarlijke, gewelddadige man iemand anders wordt. Niet alleen wordt de melaatsheid weggewassen maar hij snelt ook terug naar het huis van de profeet. Nu genezen, nu gereinigd en hij zegt tegen hem: Vraag alles wat u wilt. Al mijn schatten, al mijn geld, wat dan ook, en ik zal het u geven. En Elisa zegt tegen hem: Laat maar zitten. Het is goed zo. En dan vraagt Naäman hem iets. Laat me dan zoveel mogelijk aarde uit het Heilige Land, uit Israël meenemen zodat ik me thuis de God van deze plek, de Heer, kan herinneren. Ik zal alleen Hem nog maar aanbidden, alle dagen van mijn leven. Dat is een krachtig verhaal. God genas Naäman niet alleen om hem te genezen omdat Hij van hem hield, want dat deed Hij maar ook om zijn hart te transformeren en hem een nieuw leven te geven. Heb vertrouwen. Geloof. En doe wat de Heer je vraagt te doen. Je wonder komt eraan. Blijf daarop hopen. Johannes 9 is dan de hyperlink naar dit verhaal, en daar staat dit: Jezus is met zijn discipelen onderweg en zijn discipelen Bedenk dat ze studenten zijn en Jezus een leraar is. Ze willen weten wat Hij van dit alles vindt. En Hij zegt: Rabbi, wie heeft gezondigd? Deze man of zijn ouders dat hij blind geboren is. Inherent aan de vraag zelf, het is een beladen vraag. Je moet kiezen tussen het een of het ander. Wat je in deze vraag ziet, is een debat dat veel Joden in Jezus zijn tijd voeren. Hij vraagt dus wie er gezondigd heeft, deze man of zijn ouders dat hij blind geboren moest worden. En Jezus zegt: Geen van hen. Deze man noch zijn ouders hebben gezondigd. Dat is belangrijk. Maar dit is gebeurd zodat de werken van God in hem geopenbaard kunnen worden. Vriend, ik weet niet waarom je doormaakt wat je doormaakt. Ik weet niet waarom je het wonder nodig hebt dat je nodig hebt. Ik weet niet waarom je de hulp nodig hebt waar je om schreeuwt. Maar ik geloof dat God je gaat redden, en ik geloof dat als Hij dat doet de mensen het zullen zien en dat het een getuigenis van Gods goedheid zal zijn. De aanwezigheid van Gods Koninkrijk in je leven wordt zichtbaar en ik kijk ernaar uit om dat met je te vieren als dat gebeurt. Dus hij zegt: Waarom is hij blind geboren? Kun je je dat voorstellen? Hoe zou het zijn om blind geboren te worden? Je weet niet hoe de zon er uit ziet. Je weet het verschil niet tussen dag en nacht. Je hebt nog nooit kleuren gezien. Je hebt nog nooit het gezicht gezien van de mensen die van je houden. Je hebt je huis nog nooit gezien. Het zou vandaag al moeilijk zijn, maar het was helemaal moeilijk in de Oudheid waar je als je blind was geen handenarbeid kon doen. Er is niets wat je kunt doen dan bedelen. Deze man moest niet alleen de vernedering ondergaan van het bedelen bij de synagoge waar zich dit waarschijnlijk afspeelt of buiten de tempel. Eén van beide. Maar er werd ook op hem neergekeken door de mensen in de synagoge. Omdat daar door een bepaald type Farizeeër werd onderwezen niet alle Farizeeërs geloofden dit maar een bepaalde groep wel dat  omdat hij had gezondigd of zijn ouders hadden gezondigd hij een vervloekt mens was. Hij leed dus niet alleen onder het feit dat hij blind was en bedelde maar ook dat hij een buitenstaander was. Hij hoorde er niet bij. God kon niet iets speciaals doen in zijn leven. Hij was een zondaar. En dus vragen ze wie er gezondigd heeft. Geen van beiden, zegt Jezus. God gaat iets ongelooflijks laten zien in zijn leven. Dit gebeurt allemaal tijdens de sabbat. De sabbat is een belangrijke dag, men ging met plezier naar de kerk. En dan ziet Jezus die man en doet iets wat je niet hoort te doen. Ten eerste ontheiligt Hij de sabbat. En wel op drie manieren. Ten eerste maakt Hij klei van modder wat een directe hyperlink is naar de eigenlijke Tien Geboden waarin staat waarom je niet op de sabbat mag werken. Dat je niet hoort te zijn zoals de slaven die klei moesten maken zonder stro. Jezus doet het letterlijk. Hij maakt klei met zijn spuug. Je mag ook niet spugen op de sabbat en de Joodse leiders vinden dat je een zieke niet mag aanraken. Dus Hij maakt dit spul. Hij ontheiligt de sabbat door te werken en Hij wrijft dit spul in de oogkassen van de blinde man en Hij vertelt hem naar het badhuis van Siloam te gaan. In 2004 waren ze aan het werk in Jeruzalem en ze ontdekten dat dit een deel was van het badhuis van Siloam, dat 80 meter breed is. Een gigantische ruimte. Het was waarschijnlijk een mikwa waar mensen zich voorbereidden op een bezoek aan de synagoge of de tempel. Dus Hij zegt tegen die man dat hij naar het badhuis van Siloam moet gaan en zijn ogen moet uitspoelen. Dus hij gaat erheen en spoelt zijn ogen uit. Stel je voor, je bent je leven lang al blind. Je wast die spuugmodder, een beetje onsmakelijk, uit je ogen en dan kun je ineens wazig zien. En dan ga je een soort vormen zien en voor het eerst in je leven kun je zien. Wauw. Ineens beseft hij het: Ik kan zien. En alle mensen die deze man zijn hele leven hebben gekend, zeggen: Jij bent toch die blinde man? Kun je echt zien? Hij zegt dat hij kan zien. En dus nemen ze hem mee naar de leraren waarschijnlijk naar de synagoge. Naar de Farizeeërs. Er zijn daar niet alleen Farizeeërs, maar hopen mensen. Het is alsof je iemand tijdens een kerkdienst binnenbrengt. En ze zeggen dat dit de man is die blind geboren is, en dat hij genezen is. En meteen wordt hij aan de tand gevoeld omdat deze groep Farizeeërs Jezus haat. Ze vragen hoe dit gebeurd is, en hij vertelt het hen. Hij maakte modder en wreef het in mijn ogen. En dan zeggen ze dat deze man niet van God kan zijn. Hij ontheiligt de sabbat. Dat mag niet. Hoe denk je dat het voelt om zojuist een wonder te hebben ontvangen en dan te horen krijgen dat degene die dat heeft verricht, niet van God is omdat hij een of ander traditieregeltje heeft gebroken? Misschien zie je ineens een barst verschijnen in een instituut dat van top tot teen verrot is. Die door en door is vergiftigd. Misschien kwam datgene wat die Man voor mij gedaan heeft, wel van God. En misschien is wat ze mijn hele leven over mij gezegd hebben dat ik een zondaar ben, een vloek, dat ik een verstotene ben dat ik vervloekt ben omwille van mijn voorgeslacht dat ik er niet in mag, dat God mij de rug heeft toegekeerd. Misschien heeft God hen de rug toegekeerd. Misschien kijkt God me vandaag liefdevol aan. Misschien noemt God me een gezegende. Nu wordt duidelijk waar die ondervraging om draait. Het gaat erom dat Jezus iets gedaan heeft wat niet mocht op de sabbat. Ze brengen zijn ouders binnen en hij ziet zijn ouders voor het eerst. Kun je je dat voorstellen? Zijn ouders zijn er. Hij ziet ze voor het eerst. En dan kijken ze hen aan en vragen: Is dit jullie zoon? En hij kijkt naar hen en hij vraagt zelf: Ben ik jullie zoon? Want hij weet niet hoe zijn ouders eruit zien. En ze kijken naar hem en zeggen waarschijnlijk met een brede lach: Ja, dat is onze zoon. Hij is zijn hele leven al blind. Stel je de lach op het gezicht van die man voor. En ze vragen of dat een wonder van Jezus was. Was hij blind? En ze slaan die mensen om de oren met allerhande ongepaste vragen. En dan zeggen ze: Vraag het hem zelf maar. Ze willen niet uit de synagoge worden gegooid. Vraag het hem, hij is een volwassene. En dan vragen ze het hem. En nu voel ik me alsof. Wie was die Man? Hij krijgt de kans om eindelijk in de synagoge te worden toegelaten. Als hij Jezus ontkent zal hij er eindelijk bij horen. Hij zal een thuis hebben. Er zal niet op hem worden neergekeken. Maar ik stel me voor dat hij hen onverschrokken aankijkt en zegt: Hij is een Profeet die door God is gezonden. En ze overladen hem met beledigingen. En dan zegt de blinde die nu dus kan zien, spottend: Willen jullie ook zijn discipelen worden? En ze gooien hem weer uit de synagoge. De eerste keer gooiden ze hem eruit omdat hij blind was. Deze keer gooien ze hem eruit omdat hij genezen is. En als Jezus spreekt, herkent de man het. Jezus zegt tegen hem, geloof je in de Zoon des Mensen? Bedenk dat Jezus zichzelf bijna nooit de Messias noemt. Hij noemt zichzelf bijna altijd de Zoon des Mensen. We interpreteren dat altijd als een mens, maar dat is het niet. Het is een hyperlink naar het boek Daniël waar een profetie staat dat de Zoon des mensen, bij Daniël is dat een mens zal komen en bij God op de troon zal zitten en aanbeden zal worden. Een zeer niet-Joods klinkende passage. Een passage die alle Joden kennen, een Messiaanse passage, ja. Maar het is een passage die de Messias een soort goddelijkheidsclausule geeft. En Hij vraagt hem : geloof je in de Zoon des Mensen? En hij zegt: Wie is Hij, heer? Zeg me dat ik in Hem kan geloven. En Hij zegt: Je hebt Hem gezien. Hij is degene die tot je spreekt. En de man buigt zich voorover en aanbidt Hem. Jezus zegt tot hem, voor het oordeel ben Ik in de wereld gekomen zodat de blinden zullen zien en zij die zien, blind zullen worden. Ik ben ervan overtuigd dat we, vooral in de religieuze wereld in een wereld leven waar mensen geen wonderen willen. De mensen willen niet dat de regels worden gebroken. De mensen willen niet dat we grote dingen doen. De mensen willen niet dat we grote dingen ervaren. Niet alle mensen zijn zo. Maar er zijn er wel een paar en misschien ben je wel in zo’n kerk opgegroeid. En het woord dat ik vandaag in mijn hart voelde voor jou was om te vertrouwen en te geloven dat je wonder eraan komt. Om niet op te geven en niet te stoppen. Om niet afgestompt te raken door alles wat nu in de wereld gebeurt. En ook los van Covid en al die andere dingen zijn er zoveel dingen die zwaar op je kunnen drukken. Maar vertrouw erop en geloof dat we een God dienen die nog steeds wonderen doet. We dienen een God die ons nog steeds liefheeft. We dienen nog steeds een God die de Rode Zee kan splijten. We dienen een God die alles in je leven kan doen wat Hij wil als je gelooft. Dat, als jij het geloof hebt, God de macht heeft. We moeten het soort mensen worden waar Jezus niet naar zou kijken en zeggen, o kleingelovige. Maar Hij zou naar ons kijken en zeggen: Ik heb geen groter geloof gezien in heel Israël. Dat is wat ik wil voor mijn leven en ik weet dat jij dat ook wilt. Daarom vraag ik je om met heel je hart en heel je ziel en heel je verstand te geloven dat God voor je is en niet tegen je. Dat God de macht heeft. Dat God grote dingen kan doen, en als je wonder komt, wordt het vuurwerk. Het zal iets zijn wat de mensen zullen zien dat hun hart zal keren naar God, naar bekering, naar het kruis. Dat ze met heel hun hart en heel hun ziel God gaan zoeken. En ik ga erop vertrouwen en geloven dat wanneer het wonder van Pasen in je leven komt wanneer dat speciale gebeurt, dat je overgelukkig zult zijn dat je niet hebt opgegeven en bent weggelopen. Dat je bleef bidden en dat je bleef aandringen. Amen.

 

Zegen door Bobby ßchuller

 En dan nu de zegen. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe  zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

 

Vrede in je hart – Een wonder is mogelijk

8 november 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan