Home Vrede die boven alles uitstijgt

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo, kijkers en kerkfamilie. Fijn dat jullie afstemmen. Covid en de toestand in de wereld veroorzaken veel onrust.

Ik weet dat jullie een zware last dragen. Mag ik voor jullie bidden?

 

Gebed

 

Heer Jezus, wij komen voor U en vragen U, onze wereld te helen. Op dit moment bid ik voor allen

die mijn stem kunnen horen die met allerhande moeilijkheden te kampen hebben. Heer, ik bid op dit moment en vraag U de tragedie die ze doormaken, te verlichten. Ik bid dat U de beproeving die ze getroffen heeft, van hen wegneemt. In uw machtige en heilige naam bidden wij dit, amen.

 

Koor – “It All Belongs to You”

Van U, o Heer, is de grootheid en de macht

De glorie, de majesteit, en de pracht

De maan en de sterren verkondigen

De majesteit van uw domein

En nu, o Heer, geven wij U dank

En prijzen uw grote naam

En alles behoort U toe, en alles behoort U toe

Onze harten zijn vol lof, voor alles wat U doet

Het offer dat U vraagt

Komt enkel van uw hand, o Heer

Alle eer, alle dank, alle wijsheid

Alle lof, het behoort U allemaal toe

 

Heer, U bent zo trouw geweest

U hebt voorzien in al onze noden

En nu brengen wij U onze gaven

En leggen ze aan uw voeten

En alles behoort U toe en alles behoort U toe

Onze harten zijn vol lof voor alles wat U doet

Het offer dat U vraagt komt enkel van uw hand, o Heer

Alle eer, alle dank, alle wijsheid, alle lof

Want van U is het Koninkrijk

En de kracht en de heerlijkheid

Tot in eeuwigheid alles behoort

U toe, amen

 

SchriftlezingJohannes 20:19-21

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Johannes 20:19. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij met u! En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij met u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft,

zend Ik ook u. Amen.

 

Introductie lied Ryan Stevenson

Ryan Stevenson is een singer-songwriter die de Dove Award heeft gewonnen. Voordat hij aan een carrière als beroepsmuzikant begon, was hij acht jaar lang ambulancemedewerker. Hij putte uit de ervaringen uit die levensfase toen hij zijn hit ‘Eye of the Storm’ schreef waarmee hij in 2017 een Dove Award won. Het werd ook de titel van zijn nieuwe boek waarin hij verhaalt over gebeurtenissen in zijn leven en hoe zijn geloof daardoor gevormd werd.

 

Interview

BS = Bobby Schuller en RA= Ryan Stevenson

 

BS       Wij gaan iets doen wat ook voor ons hier in de kerk vrij nieuw is. Je gaat een song bij je thuis zingen. De song die je gaat zingen, heet Eye of the Storm. Heeft dat te maken met je achtergrond als verpleegkundige?

RS       Absoluut. Alles wat je hoort in de song Eye of the Storm is een weerslag van iets wat in mijn leven gebeurd is of in de levens van mijn beste vrienden. Toen ik die song schreef en terugkeek op mijn leven en de dingen die de mensen om mij heen doormaakten wilde ik over die dingen praten. Ontslag, drugsverslaving, verlies van kinderen, het verlies van een kind. Het verlies van mijn moeder. Wat het ook was, ik wilde het hebben over dingen die mensen doormaakten. Waarmee wij als mensen moeten omgaan. En dan wilde ik mensen altijd wijzen op de Hoopgever, op de Trooster en de Genezer, Jezus.

BS       Je nieuwe boek heeft dezelfde titel als je song, Eye of the Storm. Ik beveel iedereen aan, Ryans boek Eye of the Storm te lezen. Ryan, hartelijk bedankt. Gods zegen.

 

Solo Ryan Stevenson – “Eye of the Storm”

 

In het oog van de storm staat U aan het roer

Midden in de strijd waakt U over mijn ziel

Want U alleen bent het anker wanneer

Mijn zeilen aan flarden zijn gescheurd

Uw liefde omringt me in het oog van de storm

 

Als de vaste grond onder mijn voeten wegvalt

Tussen de zwarte luchten

En mijn rode ogen kan ik bijna niet zien

En als ik mij in de steek gelaten voel

Door mijn vrienden en mijn familie

Kan ik de regen horen die me eraan herinnert

 

Dat U in het oog van de storm aan het roer staat

Midden in de strijd waakt U over mijn ziel

Want U alleen bent het anker wanneer

Mijn zeilen aan flarden zijn gescheurd

Uw liefde omringt me in het oog van de storm

 

Wanneer mijn hoop en mijn dromen

Vervlogen zijn en mijn geloof wankelt

Als ik de toekomst die ik altijd voor me zag,

Langzaam zie vervagen en de tranen van pijn

En hartzeer stromen over mijn wangen

Ja, dan vind ik mijn vrede in Jezus’ naam

 

In het oog van de storm staat U aan het roer

Midden in de strijd waakt U over mijn ziel

Want U alleen bent het anker wanneer

Mijn zeilen aan flarden zijn gescheurd.

Uw liefde omringt mij in het oog van de storm

O, in het oog van de storm, ik weet dat U mij ziet

O, in het oog van de storm

 

Toen ik ontslagen werd en niet wist hoe ik de eindjes

Aan elkaar moest knopen, heb ik mijn best gedaan,

Maar nu ben ik doodsbang dat we alles zullen verliezen

En wanneer een ziekte mij mijn kind ontneemt

En er niets is wat ik kan doen, Heer

Is mijn enige hoop, U te vertrouwen, ik vertrouw op U, Heer

 

In het oog van de storm staat U aan het roer

Midden in de strijd waakt U over mijn ziel

Want U alleen bent het anker

Wanneer mijn zeilen zijn gescheurd

Uw liefde omringt mij in het oog van de storm

U staat aan het roer

Midden in de strijd waakt U over mijn ziel

Want U alleen bent het anker wanneer

Mijn zeilen aan flarden zijn gescheurd

Uw liefde omringt me in het oog van de storm

Uw liefde omringt me in het oog van de storm

 

 

 

(Tijdens gesprek van Minella van Bergeijk:  fragment Martin Luther King)

Nee, wij zijn niet tevreden en wij zullen niet tevreden zijn tot het recht zal stromen als water en gerechtigheid als een machtige rivier. Dus ondanks de moeilijkheden waarmee we vandaag en morgen kampen heb ik nog steeds een droom.

 

Ik heb een droom dat op een dag deze natie zal oprijzen en zal leven naar de ware betekenis van haar credo: Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend dat alle mensen gelijk geschapen zijn.

 

Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Georgia de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders samen kunnen zitten aan de tafel van de broederschap.

 

Ik heb een droom dat op een dag mijn vier kleine kinderen op een dag zullen leven in een natie waarin ze niet worden beoordeeld op de kleur van hun huid, maar op hun karakter. Vandaag heb ik een droom.

 

Video – Voices of Hope Children’s Choir – “Let There be Peace on Earth”

Laat er vrede zijn op aarde en laat het bij mij beginnen

Laat er vrede zijn op aarde de vrede die God heeft bedoeld

Als God onze Vader is zijn wij allen zijn kinderen

Laten we samenleven in volmaakte harmonie

 

Laat de vrede beginnen bij mij, beginnen op dit moment

Laat bij iedere stap die ik zet dit mijn plechtige belofte zijn:

Dat ik elk ogenblik beleef in vrede, altijd weer

Laat er vrede zijn op aarde en laat het beginnen bij mij

Laat vrede beginnen bij mij, amen

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Diegenen die thuis zijn of hierin de kerk, je mag gaan staan. Wij gaan het credo zeggen dat wij iedere week zeggen. Strek je handen uit als wij deze woorden van de Heer ontvangen

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind.

Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten.

Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel. Ga zitten.

 

Introductie Ed Stetzer door Bobby Schuller

 

Wij vinden het fantastisch om mijn goede vriend Ed Stetzer hier bij ons te hebben. Ed is niet alleen voorganger, maar ook een wereldberoemde schrijver. Hij schrijft in Christianity Today en in Outreach Magazine en tal van andere publicaties. Hij zet zich in voor bijzondere christelijke organisaties. Zo is hij directeur van het Billy Graham Center geweest. Afgelopen zondag heeft Ed afscheid genomen als interim-voorganger van Moody Church in het centrum van Chicago. Fantastisch. Welkom, onze dierbare vriend, Ed Stetzer. Ed, ik zou je graag een knuffel geven, maar dat gaat niet.

 

Preek“Vrede die boven alles uitstijgt”

door Ed Stetzer

Het is goed om hier te zijn, bij de Shepherd’s Grove familie en Bobby en Hannah, hartelijk dank dat ik hier mocht komen. Ik ben zo blij om hier bij jullie te mogen zijn. We gaan het vandaag hebben over wat

het betekent om op dit moment te leven en wat dat te maken heeft met onze missie. De realiteit is dat het moment waarin we leven, onze missie niet stillegt. Ik wil het hebben over het moment en de missie als wij kijken naar Johannes 20, te beginnen bij vers 19. Die passage gaat over een ontmoeting op een zondagavond, als Jezus verschijnt. Ik lees het nog eens voor. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren uit vrees voor de Joden gesloten waren kwam Jezus en Hij stond in hun midden. Let hier even op: Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij met u. En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij met u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Het is een korte passage maar hij bevat krachtige waarheden die ons in onze situatie en onze levens van nu aanspreken want het moment waarin wij verkeren zet de missie die wij vervullen, niet stop. Ik wil vandaag vier dingen uit deze passage halen die misschien bemoediging zullen brengen, waarheid in onze situatie en een boodschap uitdragen in dit

wereldmoment dat wij nu meemaken. Het eerste dat ik wil dat je ziet is, ik gebruik het woord ‘altijd’ dat is meer dan eens. Dit zijn radicale beweringen, praten over dingen die altijd waar zijn. Nummer één is dat angst altijd het tegendeel is van geloof. Voor de volgeling van Christus is angst altijd het tegendeel van geloof. En wij zien de angst van de discipelen. Misschien kunnen wij ons wel inleven in hun situatie.

Zij hadden misschien al wel gehoord dat Jezus was opgestaan uit de dood. Misschien van ‘de vrouwen’, zoals de Bijbel vermeldt. Maar misschien wisten zij het niet zeker, misschien vroegen sommigen het zich af. En ze hielden zich schuil. Het staat er letterlijk zo: Toen het nu avond was op die eerste dag van de week. De eerste van dag van de week is een zondag, dus zondagavond waren de deuren gesloten, uit vrees. Nota bene, de deuren waren gesloten uit vrees. 2000 jaar later zijn er mensen over de hele wereld bang. Ik heb het niet over terechte bezorgdheid en een passende reactie op de crisis. Maar sommige mensen zijn in de greep van de angst. Soms gaat het om het virus en de omstandigheden daaromheen. Soms gaat het over de economie en soms…Laten wij eerlijk zijn, de stress is voor ons allemaal enorm en laat niet af. Nu zitten wij zelf wellicht achter gesloten deuren, soms vanwege de regels en soms vanwege de gezondheid van onze buren. Wij houden afstand. Dat noemen ze social distancing. Ik noem het liever fysieke afstand, want wij hebben elkaar sociaal nodig. Maar 2000 jaar later zitten velen achter gesloten deuren. Maar zij waren bang om te worden opgepakt door de Joodse leiders die naar hen op zoek waren. Daarom hielden ze zich schuil. Dat is wat ze deden. Dat is geen geheim. Zo was het. Ik denk dat die momenten, 2000 jaar geleden en de onze, 2000 jaar later iets zeggen over wie wij zijn als christenen. Aan het begin van de pandemie schreef ik een artikel voor een krant, USA Today. De titel van het artikel was heel simpel. Het ging over maskers. De maskers gaan af.

Laat mij er iets over vertellen. Ik schreef, iedereen zoekt maskers. Ook al raden gezondheidsspecialisten ons dat af. De tijden zijn wel veranderd. Misschien helpt het ons, ons minder hulpeloos te voelen. Maar maskers dienen een ander doel. Het zijn ook dingen waarachter wij kunnen verbergen wie wij zijn. Om te verhullen wie wij werkelijk zijn. Ik denk dat het virus sommige van die maskers afrukt en ons ware zelf toont. Daar ging het om in mijn artikel. Het was geen discussie over maskers. In mijn artikel stond: Ik denk dat heel veel maskers nu worden afgetrokken. Als wij naar de huidige situatie kijken, naar dit moment betekent dat geen pauze voor onze missie. Angst weerhoudt ons er soms van om met Jezus op missie te gaan in moeilijke tijden. Dus op nummer één staat dat angst altijd het tegendeel is van geloof. Overal in de Bijbel waar engelen verschijnen, klinkt het: Vrees niet. En de reden dat ons telkens

wordt geboden, niet te vrezen is omdat wij soms zo reageren als Jezus ons oproept te veranderen. De discipelen zaten 2000 jaar geleden achter gesloten deuren uit angst. Nu, 2000 jaar later, is angst nog steeds altijd het tegendeel van geloof. Onze tweede conclusie is dat vrede altijd de christelijke reactie is. Het is interessant dat Jezus hier iets tweemaal zegt. Jezus kwam en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij met u! Als Jezus iets eenmaal zegt, moet je dat je onverdeelde aandacht schenken.

Als Jezus zegt: Bekeert u want het hemelse Koninkrijk komt naderbij. Als Jezus zegt: volg Mij en Ik zal u vissers van mensen maken. Wat Jezus ook zegt, we willen zeggen: Ik doe mee. Maar Hij zegt het hier niet eenmaal. Ik lees vers 19 nog eens. Er staat: Jezus kwam en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij met u! Daar staat het, in vers 19: Vrede zij met u. Maar dat zegt Hij nogmaals in vers 21.

Daar komen we zo op terug. Hij zegt tweemaal vrede zij met u. Iets wat ertussenin staat, verandert alles

wat die vrede mogelijk maakt. Jezus kwam en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij met u! Hij bezoekt mensen die achter gesloten deuren zitten. Er is iets veranderd aan zijn lichaam. Hij is fysiek opgestaan uit de dood. Het is de basis van het geloof en het evangelie dat wij prediken. Maar er is iets veranderd omdat Hij achter die gesloten deuren verschijnt en tegen hen zegt: vrede. Let wel, dit zijn angstige mensen, bang om vervolgd te worden en Hij zegt: vrede. En let nu goed op. De Schrift

verwijst doorlopend naar deze realiteit. Als je een moeilijke tijd doormaakt, als je een roerige tijd doormaakt en je bent een volgeling van Jezus, word je niet voor moeilijkheden behoed maar dan zijn Jezus en het werk van de Heilige Geest aanwezig in je leven. Ik weet niet waarom alle moeilijke dingen

gebeuren en jullie ook niet. Iedereen die zegt dat hij weet waarom ze gebeuren, heeft geen idee. Ze gokken maar wat. Ik weet het niet. In zekere zin weet ik dat de wereld gebroken is. We zien de puinhopen om ons heen. Jezus stuurt ons die puinhopen in om zijn liefde te tonen en te delen. Dat leren wij op het Wheaton College en het Billy Graham Center: Hoe helpen wij mensen de liefde van Jezus de tonen en te delen. Maar te midden van de puinhopen wordt de reactie van christenen opgemerkt en moet worden opgemerkt in ons leven. Dit komt regelmatig terug. Lees maar in het boek Filippenzen. De apostel Paulus schrijft in hoofdstuk 4 bij vers 7: En de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Er staat dus: Dit zul je niet begrijpen. Het gaat het verstand te boven. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat zal over uw harten en geesten waken in Christus Jezus. Voor sommigen van ons geldt dat wij vrede nodig hebben om over onze bezwaarde harten te waken. Dat gebeurt wanneer Jezus waarachtig in je leven aanwezig is. Wanneer de Heilige Geest werkt en je een vrede geeft die het verstand te boven gaat. Dat is het soort kracht die in ons leven werkt en ons een verrassende vrede schenkt. Het is interessant dat Jezus het over Zichzelf heeft als degene die vrede brengt. Het staat niet op het scherm, maar er staat: vrede schenk Ik u, zegt Jezus. Mijn vrede, niet die van de wereld schenk Ik u. Dus Jezus heeft het soort vrede dat de wereld niet kan bieden. En dit zeg ik jullie, ik ken jullie

omstandigheden of situatie niet. Sommigen van jullie doorstaan deze wereldcrisis probleemloos. Voor anderen is het een van de moeilijkste periodes in je leven. Wij weten dat diegenen die al kwetsbaar zijn

het zwaarst getroffen worden tijdens een wereldcrisis. Misschien zeg je, ik weet niet wat ik ervan moet denken of moet doen. Ik wil jullie zeggen dat jullie erop kunnen vertrouwen dat dit niet blijft duren. Robert Schuller zei eens: Moeilijke tijden gaan voorbij, krachtige mensen houden stand. Dat is allebei waar en ik wil eraan toevoegen dat Jezus vrede brengt aan mensen in moeilijke tijden, als je Hem kent. Ik wil jullie vandaag aanmoedigen om te reageren op zijn werk in jullie leven. Als je geen volgeling van Jezus bent, om door genade en het geloof het goede nieuws van het evangelie te ontvangen. Opdat je ziet dat het volk van Jezus moeilijke tijden altijd doorstaan hebben in de aanwezigheid van Jezus. Het volk van Jezus heeft moeilijke tijden doorstaan met de aanwezigheid van Jezus. Op dit moment lijkt het erop dat dat niet is zoals veel christenen reageren. Ik had het er net over als je geen volgeling van Jezus bent maar als je een volgeling van Jezus bent, moet je leven bepaald zijn door die vrede. Soms lijkt het daar niet op. Veel christenen laten zich leiden door het nieuws. Hun mening wordt gevormd door wat ze uit de social media oppikken. En uit hun commentaren klinkt iets op wat geen vrede is die het verstand

te boven gaat, maar iets anders. Als Jezus ons oproept tot iets anders Hij kwam en zei: vrede zij met u.

In deze tijd van geweld bestaat dat al. Wij zijn christenen in een tijd van geweld. Mogen onze levens in deze tijd niet bepaald worden door rancune en woede maar door het tonen en delen van de liefde van Jezus die voortkomt uit een vrede die alle verstand te boven gaat. Nogmaals, het moment waarin wij leven, zet onze missie niet stop. Vrede is altijd de christelijke reactie. Nummer 1: Angst is altijd het tegendeel van geloof. Nummer 2: Vrede is altijd de christelijke respons. Nummer 3: Het kruis is altijd onze hoop en onze motivatie. Het kruis is altijd onze hoop en onze motivatie. Lees daar niet overheen.

Het staat in deze passage. Zo gaat het verder. Wij lezen in Johannes 20:20 het volgende: En nadat Hij dit gezegd had…Nadat Hij die woorden gesproken had. Nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. Hier pauzeer ik even. Waarom waren de discipelen niet simpelweg blij toen ze de Heer zagen? Waarom staat er dat ene zinnetje? Nadat Hij dit gezegd had, zegt Jezus, teruggekeerd uit de dood: Vrede zij met u. Je zou zeggen, dat is grandioos. Ik ben dolgelukkig. Maar in dat zinnetje staat dat er iets gebeurde. Er staat dat Hij hen zijn handen en zijn zij toonde en dat de discipelen zich toen verblijdden. Hij toonde hen zijn handen en zijn zij. Wij weten dat hij met de speer in zijn zij gestoken werd. Zijn handen waren doorboord

door de spijkers. De discipelen verblijdden zich. De discipelen konden reageren met een overweldigend gevoel van vrede omdat Jezus aan het kruis was gestorven voor hun zonden en in onze plaats. Dit is wat je kunt weten als volgeling van Jezus. Ik kan niet beloven dat het allemaal prima voor je afloopt.

Ik kan niet met zekerheid zeggen dat je gespaard blijft voor onheil dat nog in het verschiet ligt. Ik kan niet zeggen dat je altijd je baan zult behouden. Jij weet meer dan ik. Maar dit is wat ik met grote zekerheid weet: Als je gelooft dat er iemand is geweest die op een vrijdag dood was en op zondag is teruggekeerd uit het graf, kun je in vol vertrouwen zeggen dat het kruis altijd onze hoop en motivatie is.

Dat is hetgeen wat ons een vrede geeft die alle verstand te boven gaat en ons drijft in onze missie voor Jezus en zijn Koninkrijk. In Romeinen 14 staat de volgende tekst: Als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij nu leven of sterven, wij behoren de Heer toe. Als wij die passage voor corona in de kerk hadden gelezen, hadden de mensen vermoedelijk instemmend geknikt. Maar die passage kan nu meer gewicht krijgen afhankelijk van de omstandigheden waarin je nu verkeert. Maar het is nog steeds waar wat er staat. Ik kan leven met vrede, met de standvastigheid van het evangelie. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Dus ongeacht of wij leven of sterven, wij behoren de Heer toe. Het moment waarin wij leven, zet onze missie niet stop. Hoe roerig en rampzalig dat moment ook kan zijn. Dit kan de grootste wereldcrisis zijn die de meesten van ons hebben doorgemaakt maar sommigen van ons hebben persoonlijke crises beleefd die veel ingrijpender zijn dan wat wij nu met de rest van de wereld doormaken. En als je het zelf niet was, heb je in elk geval volgelingen van Christus gezien die in vol vertrouwen wisten dat, vanwege datgene wat Christus aan het kruis voor hen heeft gedaan zij de grootste moeilijkheden kunnen overwinnen. Dat kun jij ook. Niet vanuit je eigen kracht maar omdat het kruis altijd onze hoop en onze motivatie is. Ik wil hiermee afronden: Wij zullen altijd gaan omdat Jezus naar ons toe kwam. Wij gaan omdat Jezus naar ons kwam. En hier komt wat volgens sommigen het hoogtepunt uit het boek Johannes is: Want als wij bij deze passage in vers 21 zijn heeft Jezus al 40 maal gezegd dat Hij gezonden is. Dit is wat er staat: Opnieuw zei Jezus dat vrede met u zal zijn. Zei ik niet dat je je volle aandacht moet schenken als Jezus iets tweemaal zegt? Dus Jezus spreekt en zegt: vrede zij met u. En dan zegt Hij: zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. In het Grieks betekent dat op dezelfde wijze, niet met hetzelfde doel. Maar net als Jezus zichzelf 40 maal in het Johannesevangelie de Gezondene noemt.

Ik ben door God gezonden. Telkens opnieuw. Voor zijn doel, door de Vader. Op het einde zegt Hij, niet terloops maar zeer nadrukkelijk: Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Dus als je een volgeling van Jezus bent in deze heftige tijden te midden van de worsteling van de mensen om ons heen, is het niet dat je vrede moet hebben, ook al moet je dat. Het is niet dat je vertrouwen moet hebben

omwille van Jezus’ werk aan het kruis al moet dat wel. Maar het is ook dat je op een missie gezonden bent en het is nodig dat christenen de liefde van Jezus te tonen en delen hier en nu te midden van deze uitdaging. Voor sommigen betekent dat dat wij de crisis tegemoet gaan. Wat doen rampenbestrijders?

Die gaan op de crisis af. Ze gaan recht op het oog van de storm af om hulp en troost en steun te bieden.

Ik denk dat christenen geroepen zijn om zulk soort rampenbestrijders te zijn. Ik zeg wel heel duidelijk

dat wij behoedzaam moeten zijn, dat wij ons aan de regels moeten houden en uiterst zorgvuldig moeten zijn in deze zeer roerige tijd met dat virus en andere zaken. Maar wij kunnen de liefde van Jezus tonen

en delen. Daar vinden wij manieren voor. Ik had het voorrecht, nieuwe buren te leren kennen. Ik ontsmette mijn hand, ik belde aan en deed een stap terug en ik maakte kennis met buren van wie ik een aantal nog niet kende. Kan ik helpen, zei ik. Kunnen wij voor jullie bidden? Mag ik je naam opschrijven om je nog eens te bellen hoe het gaat? Eén van onze buren had geen internet. Ik vroeg of wij in contact konden blijven. Zo zouden wij kunnen zorgen voor de mensen in onze kerk, nietwaar? En dan voor de mensen in onze buurt. En dan zijn er mensen in onze gemeenschappen die verder weg wonen en niemand hebben om voor hen te zorgen. Zo tonen en delen wij de liefde van Jezus. Wij kunnen het oog van de storm binnen gaan. Rampenbestrijders liggen mij na aan het hart, en jullie misschien ook. Misschien ten dele omdat ik zelf uit een familie van rampenbestrijders kom. Mijn grootvader was korpscommandant bij de brandweer in New York. Mijn opa was mijn held. Meer dan eens hadden wij een goed gesprek met elkaar. Hij had een hechte band met zijn jonge kleinzoon en dan sprak hij wijze woorden tot mij zoals Newyorkers dat kunnen. Daar staat zijn naam. Ik herinner mij

dat mijn opa, John Bannon, tegen mij zei: Wij zijn degenen die erop afgaan wanneer ieder ander wegrent. Dat trof mij, en toen ik later een volgeling van Jezus werd, besefte ik dat te midden van de puinhopen, de verwarring, het tumult, de onmacht, de fouten en de strijd van de wereld, wij degenen zijn die eropaf gaan en de liefde van Jezus tonen en delen waar anderen het op een lopen zetten. En zo doen we precies wat mijn opa, de rampenbestrijder, zei dat hij deed. Dat doen wij als volgelingen van Jezus. Ik wil nog even terugkomen op dat artikel waar ik het eerder over had omdat ik mij daar in mijn hart liet kijken, zoals wij schrijvers dat soms doen. Het ging niet om de titel. Die wordt doorgaans door een redacteur bedacht. Maar ik wilde het erover hebben hoe christenen kunnen reageren. Dit schreef ik: Het is van belang om je af te vragen waarom de christelijke kerk toen en nu wordt opgeroepen, zo opofferingsgezind te leven. Zo’n beetje zoals ik hier spreek, los van dat artikel: Het tonen en delen van de liefde van Jezus. Het horen van de woorden van Jezus: Zoals de vader Mij gezonden heeft, zend Ik u. Het antwoord maakt deel uit van de beschrijving van wat christenen noemen:

Inwoners van de hemel. Want onze hoop ligt niet in dit leven maar in het volgende. Hoewel het ook in tijden van vrede niet iedereen meezit bepalen crisismomenten pas wie wij werkelijk zijn en onthult wat wij werkelijk geloven. En ik geloof dat deze crisis heel veel over ons leven onthult. Over onze waarden,

over de worstelingen en over de goedheid van sommige mensen en sommige harten. Een deel van mijn hoop is dat mijn aansporing, mijn bemoediging voor jullie. De schrijver van het boek Hebreeën schrijft

dat wij elkaar moeten aansporen tot liefde en goede daden. In zekere zin hoop ik ook dat ik jullie aanspoor tot liefde en goede daden in deze roerige tijd. Ik geef een voorbeeld van een bekende kerkhistoricus, Eusebius. Hij beschrijft in een beroemd voorbeeld een epidemie in de vierde eeuw die het Romeinse Rijk teisterde. Wat wij nu meemaken, lijkt niet op die epidemie of op andere, die in de geschiedenis halve gemeenschappen hebben weggevaagd. Maar christenen hebben die doorstaan.

Dit is niet de eerste pandemie die christenen hebben doorstaan. En het mag niet de eerste pandemie zijn waarin zij niet de liefde van Jezus tonen. Onze oproep is helder. Het moment waarin we leven, zet onze missie niet stop. Eusebius tekende op: De hele dag verzorgden christenen de stervenden en hun begrafenissen. Tallozen met niemand die voor hen zorgde. Een traumatische tijd. Rodney Stark schrijft in zijn boek Cities of God hoe het christendom Rome veroverde, over de late tweede en vroege derde eeuw dat men in tijden van ziekte begon te zien hoe christenen echt waren. De maskers gingen af en het evangelie verspreidde zich. En dit vind ik het mooiste deel. Het is maar een kort zinnetje. Daarop concludeerde Eusebius dat de christenen, en ik citeer: “Hun daden lagen op ieders lippen en men verheerlijkte de God van de christenen.” Vandaag, eeuwen na Eusebius en 2000 nadat zij achter gesloten deuren zaten uit angst voor de Joodse leiders toen Jezus kwam en zei, vrede zij met u, niet eenmaal maar tweemaal toen Hij hen zijn handen en zij toonde omdat het kruis onze hoop en motivatie is en Hij zegt: Zoals de vader Mij gezonden heeft, zend Ik u. Ik bid dat als dit voorbij is, want moeilijke tijden duren nooit voor eeuwig als dit voorbij is, dat men dan zal zeggen dat de daden van christenen op ieders lippen lagen en dat men de God van de christenen verheerlijkte. Johannes 20:21 is mijn favoriete passage in de hele Bijbel. Toen Bobby mij vroeg om hier te komen en te delen en te bemoedigen, koos ik met het grootste enthousiasme deze passage. Ik heb ook een favoriete Oudtestamentische passage. Wees niet bang, ik ga niet ook over een Oudtestamentische passage preken maar wij moeten oog hebben voor de overeenkomsten. Het staat in Jesaja 6. Wij gaan er niet op door vanwege de tijd maar ik zal hem wel even lezen. In Jesaja 6 is een roerige tijd aangebroken.

In het jaar dat koning Uzzia stierf zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Dat is dus in die roerige tijd. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Let op hoe God in de meervoudsvorm spreekt.

Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? En toen zei Jesaja, of schreef hij dat hij zei: Zie, hier ben ik. Zend mij. Zusters en broeders, wij maken een zeer roerige tijd door maar het moment waarin wij verkeren, zet onze missie niet stop. Jesaja begreep dat toen hij zei: Zie, hier ben ik. Zend mij. Als je de woorden van Jezus hoort, zoals de Vader Mij heeft gezonden, zend ik u, kun je dan aan je naaste denken, je collega, je vriend, je familielid, dat troost nodig heeft? Bemoediging? Die een nood heeft die je kunt lenigen? Die behoefte heeft aan de blijde boodschap? Moge jij dan degene zijn die Jezus’ liefde toont en deelt. Moge jij bidden zoals Jesaja de Heer beantwoordde in hoofdstuk 6:8: Hier ben ik, Heer. Zend mij. Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zegt Jezus. En wij antwoorden: Hier ben ik, Heer. Zend mij. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, vandaag erkennen wij dat U, door uw genade en goedheid ons verlost heeft, ons bij name genoemd hebt en ons een missie hebt opgedragen ter meerdere glorie van uw naam. En Heer, wij hadden nooit verwacht dit mee te maken in 2020, maar hier zijn wij. Overal ter wereld worstelen mensen.

Misschien wij ook. Herinner ons eraan, Heer, dat angst altijd het tegendeel van geloof is. Dat wij U moeten vertrouwen, ook te midden van deze uitdagingen. Herinner ons eraan, Heer, dat ook in het moment waarin wij nu verkeren U onze missie niet hebt stopgezet. Wij kunnen U vertrouwen, omdat U met ons bent en ons nabij bent. Zo bidden wij, Heer, namens de volgelingen van Jezus, zij die U kennen dat wij in een vrede mogen wandelen die alle verstand te boven gaat dat wij de woorden van Jezus

mogen horen: Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend ik ook u en dat wij vandaag zullen antwoorden. Bid met mij in stilte tot de Heer: Hier ben ik, Heer. Zend mij. Zeg het nogmaals: Hier ben ik, Heer. Zend mij. In Jezus’ naam en zijn wil bidden wij: amen.

 

Bobby bedankt Ed Stetzer

 

Fantastisch dat je helemaal uit Chicago bent gekomen om dit vandaag met ons te delen, Ed. Gods zegen.

 

Zegen

 

En dan nu de zegen. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader,

de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Vrede die boven alles uitstijgt

1 november 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan