Home Vrede in je hart – Je hoeft niet bang te zijn

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom kijkers en kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat jullie er zijn. God kent je door en door en Hij heeft je door en door lief.

Je kunt Hem volledig vertrouwen. Echt waar. Dank dat jullie vandaag met ons zijn. Wij houden van jullie.

Wij zijn blij met jullie. Waar je ook bent, wij denken dat je een reden hebt om te kijken. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U dat uw Heilige Geest werkzaam is. Heer, wij begrijpen niet altijd waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren maar U wel. Wij kunnen U vertrouwen. We kunnen vertrouwen op uw visie,

uw kracht en uw leven. Wij danken U, God, dat U ons niet verlaten hebt en ons niet straft. In Jezus’ naam verschijnen wij voor uw troon onbevangen, zoals een kind zijn of haar vader opzoekt. Wij danken U, Heer, voor de wijze waarop U ons liefhebt. Wij bidden in Jezus’ naam om uw vrede vandaag. Daar vragen wij om. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

 

Koor – “Rejoice, the Lord is King”

Verheug u, de Heer regeert, aanbid uw Koning, Heer

Verheug, breng dank en zing, geef eeuwig Hem de eer

Verhef uw hart, verhef uw stem, verheug, wees blij,

Verheerlijk Hem

 

 

Verheug u in zijn hoop, de God van het heelal

Onze Verlosser, prijs zijn liefde bovenal

Verhef uw hart, verhef uw stem, verheug, wees blij,

Verheerlijk Hem

Amen, amen, amen

 

SchriftlezingJozua 1:7-9

door Hannah Schuller

 

Onlangs heb ik over de richteren gelezen. Wat is dat toch een interessant Bijbelboek. Ter voorbereiding op de boodschap lees ik nu Jozua 1:7-9. Wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen

overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond maar u moet het dag en nacht overdenken zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld want de Here, uw God, is met u, overal waar u heen gaat. Amen.

 

Solo – AJ Rafael – “Lord, I Need You”

Heer, ik kom bij U en ik belijd

Als ik voor U buig vind ik rust

Zonder U red ik het niet

U bent degene die mijn hart leidt

Heer, ik heb U nodig ik heb U zo nodig

Elk moment heb ik U nodig

Mijn enige verdediger, rechtvaardiging

O God, ik heb U zo nodig

 

Hoe zwaarder de zonde des te groter uw genade

Waar genade is dat is waar U bent

En waar U bent, Heer, daar ben ik vrij

Heiligheid is Christus in mij

Heer, ik heb U nodig, ik heb U zo nodig

Elk moment heb ik U nodig

Mijn enige verdediging, rechtvaardiging

O God, ik heb U zo nodig

 

Leer mij mijn hart op U te richten

Als verleiding op mijn pad komt

Als ik wankel, leun ik op U

Jezus, U bent mijn hoop en verblijf

Heer, ik heb U nodig, ik heb U zo nodig

Elk moment heb ik U nodig

Mijn enige verdediging, rechtvaardiging

O God, ik heb U zo nodig

U bent mijn enige verdediging, rechtvaardiging

Heer, ik heb U zo nodig

Mijn enige verdediger, gerechtigheid

O God, ik heb U zo nodig

 

Video introductie AJ Rafael

AJ Rafael is geboren in Zuid-Californië. Op zijn 15e begon hij met het schrijven van songs. In 2005 nam hij zijn eerste album op en in 2008 begon hij overal in het land en ook in het buitenland op te treden.

Dankzij de social media bereikt hij nu een miljoenenpubliek met zijn muziek.

 

Interview

BS = Bobby Schuller / AJ = AJ Rafael

BS       Hartelijk welkom, AJ Rafael. Welkom, AJ. Wat fijn dat je terug bent. Wat heb je zoal gedaan

sinds de vorige keer?

AJ        Ik werk aan een documentaire over mijn vader, die 20 jaar geleden overleden is. Hij inspireerde mij om muziek te maken en piano te spelen. Ook hier word ik aan hem herinnerd want hij dirigeerde koren en was een groot muzikant. Ik wilde meer over hem te weten komen en wilde naar de Filipijnen gaan om iedereen te spreken die hem daar en hier in LA gekend heeft. Ik heb via crowdfunding geld bij mijn fans en supporters kunnen ophalen.

Fantastisch, maar helaas moest het worden uitgesteld. Hij moest dit jaar uitkomen, maar we

zijn er nog mee bezig.

BS       Zo gaat het met heel veel films, hè? Heel veel films lopen nu vertraging op. Het kan nu even niet, hoe jammer dat ook is van projecten waar je zoveel om geeft.

AJ        Alles gebeurt op Gods tijd. Wij gaan het afmaken en uitbrengen, om zijn verhaal te vertellen.

            AJ Rafael, hartelijk dank voor je komst. Welke song ga je nu voor ons doen?

AJ        Above All, van Michael W. Smith. Dat wil ik opdragen aan mijn familie. We hebben het de laatste maanden zwaar gehad. Mijn moeder werkt in de frontlinie. Mijn neef en oom zijn overleden aan COVID. Maar ik weet dat muziek helend werkt.

BS       Wat zeg je als iemand is overleden aan COVID? Wat zeg je dan tegen mensen die vinden dat het allemaal wel meevalt?

AJ        Ja, ik denk dat veel mensen met hun neus op de feiten gedrukt werden doordat ik erover gepost heb. Je wordt even wakker geschud. Het kan iedereen overkomen. Ook mensen die je heel nabij staan, zoals je familie. Dus voor iedereen geldt: Blijf sterk, behoud je geloof. Maar blijf ook op je hoede bij alles wat er gebeurt.

BS       Heel goed. Dank je, AJ. Dank voor je komst, vooral in deze zware tijd. Fijn om je te zien.

AJ        Ik wou dat ik je een knuffel kon geven.

BS       Knuffel op afstand dan maar. Dat was AJ Rafael. Hartelijk dank.

 

Solo – AJ Rafael – “Above All”

 

Meer dan rijkdom, meer dan macht

Meer dan schoonheid van sterren in de nacht

Meer dan wijsheid die deze wereld kent

Is het waard te weten wie U bent

Meer dan zilver, meer dan goud

Meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd

Meer dan dat, zo eindeloos veel meer

Was de prijs die U betaalde, Heer

In een graf verborgen door een steen

Toen U zich gaf, verworpen en alleen

Als een roos geplukt en weggegooid

Nam U de straf, en dacht aan mij,  meer dan ooit

 

Meer dan rijkdom, meer dan macht

Meer dan schoonheid van sterren in de nacht

Meer dan wijsheid die deze wereld kent

Is het waard te weten wie U bent

Meer dan zilver, meer dan goud

Meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd

Meer dan dat, zo eindeloos veel meer

Was de prijs die U betaalde, Heer

In een graf verborgen door een steen

Toen U zich gaf, verworpen en alleen

Als een roos geplukt en weggegooid

Nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit

In een graf verborgen door een steen

Toen U zich gaf, verworpen en alleen

Als een roos geplukt en weggegooid

Nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit

Als een roos geplukt en weggegooid

Nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit

 

(Fragment Tony Campolo tijdens gesprek met Samuel Lee):

 

Zijn jullie er klaar voor? Het goede nieuws is: Het is vrijdag, maar… de zondag komt eraan.

 

Koor – “Lord, Listen to Your Children Praying”

 

Luister, Heer, luister naar uw kinderen

Luister, Heer, luister naar hun gebed

Luister, Heer, luister naar uw kinderen

Luister, Heer, luister naar hun gebed

Heer, luister naar hun gebed

Heer, geef ons uw Heilige Geest

O Heer, luister naar hun gebed

Geef ons liefde, geef ons kracht, geef ons genade

Luister, luister naar uw kinderen, luister, Heer, luister

 

O heilig ure van gebed dat al mijn zorgen van mij neemt

O heilig ure van gebed, luister Heer

Luister naar het gebed van uw kinderen

Heer, luister naar hun gebed

Heer, geef ons uw Heilige Geest

O Heer, luister naar hun gebed

O heilig ure van gebed

Luister naar uw kinderen, Heer

Geef ons liefde, geef ons kracht, geef ons genade

Amen

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Zeg met mij, zoals wij dat elke zondag opnieuw doen: Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen.

En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken

of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel. Ga zitten.

 

Preek“Je hoeft niet bang te zijn”

door Bobby Schuller

Het is een bizarre tijd waarin wij leven. Je voelt je wellicht ontspannen, verveeld, een beetje lui misschien. Onzeker over de toekomst. Maar onbewust weten wij door al die alarmerende nieuwsberichten en alles wat er gebeurt, dat wij in gevaar verkeren. Dus wij zijn waakzaam. En dat zijn wij al maandenlang. Het doet iets met de manier waarop wij denken en waarop wij bidden. Mensen met verslavingsproblemen hebben het nu extra zwaar. Ze missen manieren om ermee om te gaan. Wij voelen ons op allerlei manieren bedreigd. Wij hebben problemen op ons werk, degenen die nog werken en met onze vrije tijd, met ons sociale leven en ons geestelijk leven. Het is belangrijk dat we beseffen

dat die angst en die zorg alles vergiftigt. Het drijft ons tot dwaze daden. Het maakt dat wij soms extreem reageren. Weet dat je vandaag de vrede van de Heilige Geest zult ontvangen en dat, wat er ook gebeurt,

God je in zijn hand houdt. Dat je veiliger bent dan je denkt en dat God over je waakt. Dat is goed nieuws. Wij kunnen iedere dag rustig vertrouwen op zijn Koninkrijk. Dat is meer dan rustig. In deze wereld

kunnen wij rotsvast geloven in alles wat wij doen. Wij kunnen moedig zijn, zoals de Bijbel zegt. Standvastig in ons geloof en op ons levenspad. Een verhaal dat mij dierbaar is, is dat van John Wesley.

John Wesley, de oprichter van de beweging van de methodisten is waarschijnlijk de belangrijkste vroeg-

moderne theoloog van het christendom. Hij beleefde een radicale bekering. Een van zijn belangrijkste herinneringen speelt zich af op een schip. Hij voer van Europa naar Amerika. Aan boord waren allerlei mensen, vooral Engelsen, net als hij. Maar er was ook een groepje Moravisch-Duitse zendelingen op weg naar Amerika om het evangelie in de koloniën te preken. Zij zaten op dat schip tijdens die gevaarlijke reis van weken of maanden. Hoe lang duurde dat in 1736? Best lang, in elk geval. Het was een hachelijke, gevaarlijke reis. Die Moravische zendelingen hielden elke dag een dienst. Dan zongen zij samen psalmen. Wesley verhaalt over een verschrikkelijke storm. Het werd steeds erger en de golven beukten. Mensen raakten in paniek. Maar ondertussen blijven die Moraviërs vervuld van gemoedsrust psalmen zingen. Het werd zo erg dat een van de masten brak en versplinterde op het dek. Iedereen had het niet meer, behalve die Moraviërs die rustig doorzongen en de Heer aanbaden. Zou ik net als die Moraviërs geweest zijn? Echt niet. Ik had het ook in mijn broek gedaan. Maar ik zou wel zou willen zijn als die Moraviërs en dat wilde Wesley ook. Na afloop vroeg hij of ze bang waren geweest. Nee, zeiden ze. Wij vertrouwden op de Heer. Wij zijn niet bang voor de dood. Wij zijn ook niet bang voor stormen en dergelijke. Hij vertelde hoe diep hun geloof in God was. Ook tijdens dat noodweer, waarbij iedereen in paniek is, blijven zij in alle kanten hun eredienst houden. Daarom noemt John Wesley die ervaring een van de belangrijkste dingen die hem ertoe brachten om een vurig christen te worden. En vurig was hij zeker. Jouw standvastigheid en jouw geloof en jouw rust als je familie het moeilijk heeft of als je bedrijf het moeilijk heeft en je vermogen, niet om te ontkennen hoe angstig alles is maar om rustig te blijven en psalmen te zingen en rotsvast op de Heer te vertrouwen dan doet dat meer dan alleen je erdoorheen helpen. Het maakt dat andere mensen zeggen: Dat wil ik ook. Ik wil een volgeling van Jezus worden. Ik wil meer als diegene worden. Ik wil iemand zijn met een rotsvast geloof. Ook wanneer het tegenzit. Weet dat God, als je vandaag je hart opent een geest zal geven van vertrouwen, van kracht.

Hij zal je geen geest van angst geven. Als wij ons nu angstig voelen, ons zorgen maken ontvangen wij van de Heilige Geest een vrede die alleen Christus kan geven. Een vrede die vreugde en compassie als vruchten draagt. Dan leggen wij onze gespannenheid terzijde met een rotsvast geloof en in vol vertrouwen in de koers die God voor ons bepaalt. God houdt van een rotsvast geloof. Ik lees het in de Schrift. Hannah heeft Richteren gelezen. Richteren, Jozua, de hele Bijbel verwijst hiernaar. Naar hoezeer de Heer houdt van een standvastig geloof. Wat je ook doormaakt, dit is het soort geloof dat wij alleen kunnen ontvangen door de Heilige Geest in Jezus’ naam. God houdt van een standvastig geloof.

Ontvang dat geloof vandaag en draag het geloof uit dat God je gegeven heeft in deze tijd, waarin je met COVID-19 of andere moeilijkheden kampt. Ik ga verder met de Schriftlezing, uit Jozua. Ik ga eerst even op de achtergrond van dat verhaal in. Velen van ons weten dat God het Hebreeuwse volk uit handen van de farao bevrijdde. Hij bracht zijn uitverkoren volk, het volk van het verbond op weg naar het Beloofde Land. Eerst pauzeerden ze een jaar lang bij de berg Sinaï. En toen ze klaar waren om verder te trekken, bewoog de wolk en toen begonnen ze naar het Beloofde Land te lopen. Maar er is iets wat velen niet weten. Nu is Bobby even aan het woord. Dit staat niet letterlijk in de Bijbel. Ik geloof niet dat die tocht 40 jaar moest duren. Ik denk eerder aan 11 of 12 dagen. Zo lang doe je erover als je heel langzaam van Egypte naar het Beloofde Land loopt. 11 dagen. Maar hen kostte het 40 jaar. En dit is de reden dat het 40 jaar duurde. Toen ze de woestijn van Paran naderden, verzamelde Mozes 12 verspieders. Eén uit elke stam. Hij zegt tegen elk van hen, ga naar het Beloofde Land en vertel mij daarna wat je gezien hebt. Alle 12 komen terug en zeggen, volk Israël, dit is een schitterend land. Het vloeit over van melk en honing. Waarmee ze willen aangeven dat er veel vee is en veel landbouw plaatsvindt. Er zijn hopen voedsel. Het is een welvarend, prachtig gebied. Maar 10 van die spionnen zeggen dat het met geen mogelijkheid te veroveren valt. Er zijn ommuurde steden en sterke legers en er zijn zelfs nefilim, of reuzen. Dus 10 van die stammen zeggen dat het echt niet gaat. Maar twee van hen, Jozua en Caleb zeggen, dit moeten wij absoluut doen. God zegt dat dit ons land is en heeft ons opgedragen om dit te doen. Kijk wat God gedaan heeft. Wij moeten Israël binnentrekken en het veroveren. Maar de tien verspieders die hun twijfels hebben, hitsen iedereen op. Iedereen is toch al chagrijnig van honger en dorst. Zij hebben het gehad met Mozes en ze ontketenen een muiterij. Ze willen een nieuwe leider en ze willen terug naar Egypte, terug naar de slavernij. De sjechinah wolk verschijnt in de tent en maakt een einde aan de muiterij. En Mozes gaat bij God te rade en vraagt wat hij aan moet met zijn volk. God kijkt Mozes aan en zegt: Ik heb een goed idee. Wij vernietigen ze allemaal en wij beginnen opnieuw met jou. Ik ben klaar met ze. Je krijgt wat nieuwe kinderen en nieuwe

familie en dat wordt het nieuwe volk. Wij komen nog terug op het liefhebben van je vijanden. Let wel, deze mensen haten Mozes en willen hem misschien zelfs doden. Maar Mozes neemt het tegenover God voor hen op en zegt: Als U ze doodt, zullen de volken zeggen, kijk wat voor God jullie dienen. Hij voert ze naar de woestijn en doodt ze dan. Dan zegt God: Goed, Ik zal ze vergeven. Ik vergeef dat stelletje stijfkoppen. Maar ik zal ze geven wat ze willen. Als zij het Beloofde Land niet in willen, hoeven ze niet. Maar dan ook nooit meer. Heb je er ooit bij stilgestaan dat die 40 jaar zwerven door de woestijn een manier is van God om dat volk alles te geven wat ze willen? Zij wilden niet naar het Beloofde Land.

Ze wilden niet vechten. Ze wilde zich niet hard maken voor iets. Ze wilde niets gevaarlijks doen. Ze wilden manna uit de hemel, een wolk boven hun hoofd. Een vuur boven hun hoofd als het ’s nachts koud werd. Ze wilden veilig zijn. Ze hadden nooit weg gewild. En God zei: Prima. Als dat is wat jullie willen, pak aan. Ik wil niet zijn zoals zij. God zegt: Iedere man, iedere vrouw die Mij de Rode Zee zag splijten, die Mij de doodsengel zag sturen, die Mij de eerstgeborenen zag sparen, die Mij de bloedrivier zag sturen, die Mij wonderen zag verrichten via Mozes, die de zuil van vuur heeft gezien, die de wolk aan de heldere hemel zag, die Mijn bescherming tot nu toe geniet en nog zegt, wij kunnen Kanaän niet in, zal er ook nooit binnengaan. Iedereen die dat gezien heeft en toch zegt: Wij komen het Beloofde Land nooit binnen. Ik weet nog wat er door mij heen ging toen ik dat stuk bij Jozua las. Dit is 40 jaar na dato. Jozua staat aan de afgrond op het punt om de rivier over te steken en het Beloofde Land binnen te trekken. Hij herinnert zich dat verhaal nog wel. Nu, 40 jaar later, is hij oud maar hij weet nog wat het was om als jongeman de belofte te zien met om zich heen een groep bange mensen die God niet vertrouwden en liever voor altijd daar waren gebleven. Ik denk dat dat is waarom God Jozua als nieuwe Mozes voor Israël koos en waarom het boek Jozua met deze geschiedenis begint. Mozes sterft in het boek Jozua. Jozua moet het volk het Beloofde Land in leiden. Ze staan aan de oever van de Jordaan,

klaar om het Beloofde Land in te trekken. En dan zegt God tegen Mozes in Jozua 1: Wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond maar u moet het dag en nacht overdenken zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld want de Here, uw God, is met u, overal waar u heen gaat. Ik denk dat Jozua al standvastig en moedig was. Het was alles wat hij wilde zijn. Soms lees ik dit en vraag mij af of God Jozua toestemming gaf, moedig te zijn. Mensen als jij, mensen die sterk zijn, die moedig en standvastig zijn. Het is gemakkelijk om je schuldig te voelen over je kracht, je moed, je standvastigheid. Maar ik denk dat God wil dat je zo bent. Dat God blij is met moed. Dat God houdt van jouw rotsvaste geloof. In een tijd als deze, de tijd van COVID-19 hebben wij mensen nodig als jij, die sterk zijn, moedig en helder van geest. Die het juiste durven te zeggen en doen. In een geest van goedheid, liefde en standvastigheid. God houdt van standvastigheid in het geloof. De standvastigheid die je hebt en waarmee God je hart blijft vervullen. Hoe banger je bent, hoe meer God de geest van vrede over je uitstort. Om je vertrouwen en wijsheid te geven om te doorstaan wat je moet meemaken.

Een van de sleutels is om te begrijpen hoe betrokken en hoe machtig God is in je leven en in het heelal.

Als kind had ik een heel goede vriend, Ian. Ik zal nooit vergeten hoe hij, toen hij een jaar of negen was, zei: Bobby, weet je, mijn oma is bang voor God. Wat, zei ik. Ze is bang voor God, zei hij. Waarom zou iemand bang zijn voor God, dacht ik. Later besefte ik dat hij niet begreep dat zijn oma ontzag had voor de Heer. Als je als kind het woord godvrezend hoort, denk je, wat heeft dat te betekenen. Ik begreep dat zijn oma vermoedelijk niet angstig was, maar juist heel moedig. Want iedereen die godvrezend is, in vrede leeft met God, heeft een rotsvast geloof. Als je godvrezend bent, maar in vrede leeft met God, heb je een standvastig geloof. In Spreuken 9:10 staat: Het beginsel van wijsheid is de vreze des Heren en de kennis van de heiligen is inzicht. Wat betekent dat, de vreze des Heren? Vaak zeggen mensen dat het respect betekent. Ik denk dat het meer is, maar het begint met respect. Ik hou van etymologie.

Besef je dat de woorden ontzaglijk en ontzagwekkend in wezen hetzelfde betekenen? Het woord ontzag betekent zoiets als verwondering, met een ondertoon van…oei, best wel eng. Ik voel bijvoorbeeld ontzag

als ik naar het Yosemite-park ga en aan de voet sta van El Capitán, een rotswand van een kilometer hoog. Toen ik daar voor het eerst stond, voelde ik verwondering maar ik vond het ergens ook wel beangstigend. Als je in het bos bij de rivier staat en opkijkt tegen El Capitán is dat ontzagwekkend. Maar als je als rotsklimmer halverwege El Capitán hangt en de top probeert te bereiken en je vingers beginnen te trillen dan is dat ontzaglijk eng. Je kunt zeggen dat als je in vrede leeft met God, God ontzagwekkend is maar dat God, als je opstaat tegen Hem, ontzaglijk angstwekkend kan zijn. Omdat God zo vol van macht is, dat Hij niet Iemand is om bang voor te zijn maar als je diep over God nadenkt voel je in je hart naast een zekere verwondering ook ernst. Niet iets om mee te spotten. Dat is belangrijk bij het leiden

van een gelovig leven. Want als je God vreest en in vrede leeft met God hoef je verder voor niets in het hele universum bang te zijn. Want dit is een God die jou liefheeft. Hij zal je voor alles behoeden en zelfs voor de dood. Op die manier kijken wij ook tegen vuur aan. Je gaat er met een zeker respect mee om.

Of je denkt…Toen ik nog klein was, deed mijn pa veel aan conditietraining. Hij was één bonk spierenmassa en dat is best leuk voor een tienjarige. Ik weet nog dat als ik mot had met mijn vader, dat best angstaanjagend was. Zo van: Bobby, wat heb je je zussen aangedaan? Maar als ik in de speeltuin werd belaagd door een pestkop en mijn pa was in de buurt, dan voelde ik mij heel veilig. Ik had ontzag voor mijn pa, maar er kon mij niets overkomen als mijn pa naast mij stond. Ten slotte dit: Het eerste gebod in de Bijbel, dat vaker voorkomt dan alle andere, is: vrees niet. Telkens als een engel verschijnt en iets groots gaat doen voor de mensen beginnen ze in vrijwel alle gevallen met: vrees niet.  Wees niet bang. En dat is ook Gods gebod aan jou. Wees niet bang. Het komt wel goed. Wees niet bang voor degenen die je haten. In een tijd als deze, waarin mensen steeds vaker gespannen en gefrustreerd zijn lijkt het soms dat mensen je haten vanwege je geloof of misschien vanwege je ras, of vanwege iets in je achtergrond, of je baan. Bedenk dan dat God ons gezegd heeft, dat als wij Hem met heel ons hart volgen dat er dan mensen zijn die ons zullen bespotten, vervolgen en treiteren. Negeer het. Heb je naaste lief. Laat zien wat het betekent om een geest van nederigheid en leven te bezitten waarmee je je vijanden en je rivalen lief kunt hebben. Waardoor je kunt bidden voor hen die jou niet mogen of zich raar tegen je gedragen. Haal je schouders op. Laat ze je leven niet vergiftigen. Het leven is te mooi om te laten vergallen door dat soort mensen. Ten tweede, vrees wanhopige situaties niet. Misschien heeft je bedrijf geen geld meer. Misschien stopt je uitkering en heb je nog steeds geen baan. Misschien heb je te kampen met gezondheidsproblemen en het ergste dat wij kunnen doen in wanhopige situaties is, verlamd van angst te raken. Het beste dat wij in wanhopige situaties kunnen doen is, ons hart tot God te wenden en op Hem te vertrouwen. En ten slotte en misschien het belangrijkste: Wees niet bang voor de dromen die God je gegeven heeft. Als je zoveel dromen en doelen hebt nagejaagd en er zijn zoveel van die dromen in duigen gevallen dat je denkt dat ze ook nooit meer gaan lukken. Misschien heb je meerdere miskramen gehad en durf je het niet meer omdat je een volgende miskraam niet aan kunt.

Of misschien heb je geprobeerd, een bedrijf op te zetten. Misschien heeft God je geroepen, maar heeft het niet gewerkt bij jou. Wij kunnen leren van het verleden. Maar als je werkelijk gelooft dat God een droom in je hart heeft geplaatst mag je die droom koesteren. Misschien doe je het niet, maar wij zijn er niet bang voor. Deins er niet voor terug. Zeg niet, Dat gaat mij nooit meer lukken. Het leven zal altijd vol zijn van moeilijke dingen. Maar besef dat God het je geschonken heeft omdat Hij wist dat je het aan kon. Dat God van jou zo’n moedig, onverschrokken mens heeft gemaakt en dat Hij je zal helpen met wat je doet als dat het juiste is. Stel je open voor zijn Woord, voor zijn Geest. Doe je best om als volgeling

meer als Christus te zijn. Dan komt de rest vanzelf. Je hoeft niet bang te zijn en dat ben je ook niet. Je bent een standvastig, moedig, slim, intelligent mens. God heeft je vervuld met zijn Geest, en Hij zal je altijd nabij zijn met alles wat je doormaakt. Want Hij houdt van jou, en ik en deze kerk houden van jou.

Je gaat het redden. Wij vertrouwen op de Heer bij alles wat wij doormaken.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U en wij hebben U lief en we weten dat U van een standvastig geloof houdt. Help ons te zien wat het betekent om ons geloof te beleven met kracht en moed een autoriteit. Het soort autoriteit

dat U ons gegeven heeft door uw Geest om in alles wat te doen, te wandelen omdat U met ons bent.

Wij danken U, God, dat alles wat we doen, van U is. Dat wij kunnen vertrouwen dat wat voor ons belangrijk is, ook belangrijk is voor U. Heer, wij houden van U en wij vertrouwen op U. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

 

Zegen

 

Fijn dat jullie vandaag met ons waren. En dan nu de zegen. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Vrede in je hart – Je hoeft niet bang te zijn

25 oktober 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan