Home Vrede zij met je

Opening

 

Vanuit Zuid-Californië: Welkom bij Hour of Power. Ontdek Amerika’s tv-kerk als stem en gezicht van positief christendom.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron Van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. Goedemorgen. Welkom in Shepherd’s Grove, de coolste kerk ter wereld. In welke andere kerk staat een gouden harp? Schitterend toch, daar onder dat gouden kruis? Fijn dat u er bent. Hopelijk gaat u straks bemoedigd naar huis en ervaart u Jezus hier. Deze dag wil u geestelijk voeden door de muziek, de preek en uw naasten. We hopen dat u bemoedigd wordt. Groet de mensen om u heen uit naam van de Heer en zeg: God houdt van u en ik ook. Laten we bidden.

 

Gebed

 

Vader, we zijn zo dankbaar dat U hier bent. We zullen niet over U spreken en denken alsof U hier niet bij ons was. Daarom beginnen we, Jezus, met erkennen dat U hier bij ons bent dat we nooit alleen zijn. Aan die gedachte geven we ons over. We vertrouwen op uw goedheid. Dank U, Jezus, dat U hier bent. In uw naam bidden wij dit.

 

Samenzang – “Crown Him with Many Crowns”

 

Kroon Hem met gouden kroon het Lam op Zijne troon hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk Schoon ontwaak mijn ziel en zing van Hem die voor U stierf en prijs Hem in tot in eeuwigheid die ’t heil Voor U verwierf kroon Hem de levende Heer die ’t graf niet houden kon kwam als overwinnaar uit de Strijd mijn Redder overwon wij zingen Hem ter eer Hij stierf, is opgestaan Hij stierf, bracht eeuwig Leven weer de dood teniet gedaan kroon Hem, der Heren Heer de grote Vredevorst de schepper van Het gans heelal komt toe de lof en eer Verlosser, ‘k roep U aan want U, U stierf voor mij mijn lofprijs, Glorie eindigt nooit blijft voor eeuwig bestaan

 

 

 

 

Schriftlezing –  Johannes 20:19-22

door Jon Frey

 

Luistert u naar het Woord van God. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: Ik wens jullie vrede! Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.

De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit. Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: Ontvang de Heilige Geest. Zo luidt het Woord van de Heer.

 

INSTRUMENTAL – S.G. CHAMBER PLAYERS – “The River is Wide”

 

Interview –   HOUSTON GUNN

BS = Bobby Schuller en HG = Houston Gunn

 

Inleiding

 

Bedankt mensen, dat was prachtig. Vanmorgen heet ik Houston Gunn welkom in Shepherd’s Grove en bij Hour of Power. Hij vertegenwoordigt een nieuwe generatie ondernemers. Deze ondernemende 16-jarige verkocht zijn eerste huis op zijn 13e. Te gek. Mijn eerste deal moet nog komen. Op zijn 14e schreef hij zijn eerste boek, wat echt geweldig is: Schooled for Success: How I plan to <graduate high school a millionaire. Houston trok de aandacht van Donald Trump die zijn boek aanprees en hem een interview toestond.

 

Interview

 

BS       Goedemorgen, Houston. Laten we het daar even over hebben. Allereerst: Is Houston Gunn

je echte naam? Want hij past echt perfect bij wat je doet. De naam van een stripheld.

HG       Dat hoor ik vaak, maar nog vaker: ‘Houston we hebben een probleem.’ Ze vragen ook vaak of    ik uit Texas kom, maar ik kom uit Seattle. Maar ik ben twee jaar geleden verhuisd naar        Nashville want ik ben ook muzikant.

BS       Fantastisch. Vertel eens. Wanneer word je miljonair?

HG       Ik kom elke dag dichterbij.

BS       Gaat het lukken?

BS       Wij zijn een non-profit organisatie. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar. Vertel eens iets over je         rolmodel die misschien ook wel je mentor is. Wie is dat?

HG       Rolmodellen heb ik vele. Ik heb ze niet allemaal ontmoet maar ik ben onder de indruk van wat   ze hebben bereikt. Van de mensen die me hebben begeleid en geïnspireerd zijn er twee hier          aanwezig: mijn moeder en mijn grootmoeder. Zij hebben me steeds geïnspireerd om door te          zetten.

BS       Geweldig.

HG       Met het boek wil ik onder jongeren het ondernemerschap promoten. Ondernemen is niet voor    iedereen, maar het is een waardevolle ervaring. Als je ergens diep induikt, zijn er altijd  onder-      nemers-aspecten.

BS       Donald Trump. Hoe is hij?

HG       Hij is een van de aardigste, meest betrokken mensen die ik ken. Een heel open iemand, heel     anders dan hij op de tv is. Want daar gaat het om de kijkcijfers. Maar hij is echt ontzettend   aardig. Hij heeft me twee adviezen meegegeven maar die kan ik hier niet herhalen. Hij heeft           die dingen speciaal tegen mij gezegd en ik houd ze voor me tot ik ze later kan overdragen aan        een jong iemand.

BS       Geweldig. Vertel eens iets over je boek

HG       Voor mijn boek heb ik honderden mensen benaderd. Bekende ondernemers, sportlui, zaken-     mensen. Trump reageerde als eerste en als enige.

BS       Fantastisch. Misschien moeten wij hem ook eens te gast vragen. Wie weet doet hij het.

HG       Vraag het gewoon. Bij mij is het allemaal begonnen met vragen. Dat is ook een van de hoofdpunten in mijn boek: Wees nooit bang om te vragen. Je kunt beter ‘nee’ te horen krijgen

dan het nooit te weten.

 

BS       Zeg dat nog eens. Dat is een mooi principe.

HG       Je kunt beter een nee te horen krijgendan helemaal niks. Als je iets vraagt, is er een kans op     een ja of op een nee. Dus je moet nooit bang zijn om te vragen. Het zou je de steun van       Donald Trump op kunnen leveren.

BS       Dus vragen is een belangrijk onderdeel van de boodschap.

HG       Zeker, zonder te vragen had ik hier nu niet gezeten.

BS       Laatste vraag, een hele belangrijke. Hoe is het met je geloof? Je bent 16 en hebt al allerlei

financiële doelen maar we zijn hier in een kerk. Welke rol speelt je geloof in dit alles?

HG       Ik ben Luthers opgevoed. Ik ben gedoopt en Lutheranen hebben altijd het meeste geld. Ik ben   gedoopt en heb belijdenis gedaan. Ik heb voor mezelf het besluit genomen nu ik al die         financiële doelen heb, om me er niet door te laten meeslepen. Want of je op den duur nou     miljonair bent of failliet gaat, wat altijd belangrijk blijft is geloof, familie en vrienden.

BS       We zijn benieuwd hoe het verder gaat. Het boek heet School for Success. Bedankt voor alles    wat je doet. God zegene je in je werk.

 

Don Neuen introduceerd het lied

 

In het lied van vandaag wordt de rol van Thomas, die twijfelde of Jezus echt was teruggekomen

gezongen door Rory Deming. De rol van Jezus wordt gezongen door Emilio Valdez en het koor, dat zijn de discipelen die de opgestane Jezus al hebben gezien.

 

Koor“We Have Seen the Lord”

 

Diep verdriet en groot verlies de Heer hangt aan het kruis de Heer is gestorven onze Heer, gestorven

De Messias is gekruisigd en nu roepen ze vol vreugde uit dat de gestorven Heer weer leeft tenzij ik Hem aanraak tenzij ik Hem zie, de opgestane Christus zal ik het niet geloven wij hebben de Heer Gezien ik geloof het niet wij hebben de Heer gezien ik geloof het niet Hij spreekt tot ons, wandelt met Ons ik geloof het niet dat jullie de Heer hebben gezien tenzij ik in zijn handen de spijkerwonden zie

En mijn hand in zijn zij leg geloof ik niet in een opgestane Heer dan geloof ik niet dat Christus de Here Leeft wij hebben de Heer gezien ik geloof het niet wij hebben de Heer gezien -ik geloof het niet Hij Spreekt tot ons wandelt met ons -ik geloof het niet onze Messias leeft shalom vrede zij met je shalom

Vrede zij met je voel mijn handen en mijn zij en zie dat Ik het ben voel mijn handen en mijn zij ik ben Christus, de gekruisigde mijn Heer en mijn God wij hebben de Here gezien voel mijn handen, mijn zij

Mijn Heer en mijn God de gekruisigde ik hoef zijn zijde niet te voelen de Here Messias Hij is Opgestaan mijn Heer en God mijn Heer en God

 

(donateursspot : Bobby quotes)

 

Onze visie is, een kerk met een wereldwijde missie te zijn. Het bestaan van Gods Koninkrijk vieren, is dat niet geweldig? Hij wil u een nieuw hart geven, een nieuwe wil, een nieuwe kijk op het leven. Hij zegt: Straal! Daarvoor zijn jullie geschapen. Jullie horen erbij. Ik ben niet wat ik doe, ik ben een kind van God. Mijn hoop en geloof is, dat u diegene zult zijn.

 

Trio – Trio Dinicu – “Hora Mortiscruli”

 

Preek – “Peace Be With You”

door Bobby Schuller

Musici uit verschillende landen en van wereldniveau. Geweldig dat ze hier konden spelen. Hun cd’s zijn hier te koop. Het is een grote eer dat ze hier waren. Bedankt voor jullie geweldige muziek. Graag nogmaals applaus voor hen: Trio Dinicu.

 

Ik begin vandaag met een praatje over de stad Portland, in de staat Oregon en hoe gek het daar toegaat. Portland is waarschijnlijk wel de gekste stad van Amerika. Je ziet daar bijvoorbeeld vaak

hoelahoeps, vastgeketend aan een fietsenrek. Dat is omdat sommige mensen al hoepelend door de stad lopen en hun hoepel vastmaken aan een fietsenrek als ze een café in gaan of zo. Ieder jaar is er een Blote Fietstocht. Wat betreft recyclen heb je alle mogelijke keuzes. Er is ook zoiets als een ‘poëzieboom’ waar je je eigen gedichten in kunt hangen. Hier in Amerika hebben we zogenaamde

‘hulpdieren’. Gewoonlijk zijn dat hulphonden. In Portland hebben ze daar katten voor. Portland is echt gek. In Portland gaan veel dertigjarigen al met pensioen. Bizar gewoon. Portland heeft een slogan.

Wie kent die? Inderdaad: Houdt Portland gek. Ze gebruiken geen paraplu als het regent. En het regent elke dag. Automobilisten toeteren er niet, vertelde iemand me. Een gekke stad. Portland is er trots op,

een gekke stad te zijn. Ze hebben bumperstickers, websites, shirts en andere kleding gewijd aan de slogan ‘Houdt Portland gek’. Dat is omdat het ze zo wel bevalt. Het is hun cultuur. Ze vinden het leuk dat er een man rondfietst op een éénwieler gekleed als Darth Vader, blazend op een doedelzak. In Portland kun je dat tegenkomen. Echt waar, ik heb er een foto van. Waarom vertel ik dit allemaal?

Omdat ik het vandaag ga hebben over de Heilige Geest en over de wenselijkheid dat iedere christen

een ware afspiegeling, zelfs de ware aanwezigheid van Jezus op aarde is. En dat je dat niet kunt zijn

als je in bepaald opzicht normaal bent. Ik wil een lans breken voor een gek christendom. Niet gek zoals Portland. Je hoeft je niet te kleden als Darth Vader met een hulpkat en een hoepel. Maar als je uit volle overtuiging gelooft in christendom moet je in sommige dingen in je leven zo anders zijn dan de niet-christenen om je heen dat mensen zeggen dat je wel een beetje eigenaardig bent. Dat wordt ook over mij gezegd en daar ben ik trots op. Wie leeft uit de Geest, kan niet leven naar de maatstaven van de wereld. Als gelovigen willen we zo graag leven met vuur, passie, vreugde en geloof en uit-drukking geven aan ons christen-zijn. Maar we willen ook sociaal geaccepteerd worden en niet gezien worden als afwijkend. Maar die twee dingen kunnen niet allebei. Je moet kiezen. Helaas kiezen de meeste christenen voor acceptatie als dat wringt met uniek zijn ten behoeve van het evangelie. Wees uniek. Wees bijzonder. Wees gek. Wees degene die Jezus wil dat je bent. Jezus stapt op die twaalf mannen af. Jonge mannen. Hij nodigt hen uit met Hem te leven, eten, Hem te volgen, te worden als Hij. Hij noemt hen discipelen, telmadim in het Hebreeuws. Hij vraagt hen zijn discipelen te worden,

dat wil zeggen: klonen van Hem. Ze willen zijn zoals Hij. Ze volgen Hem overal. Ze slapen samen rond het vuur, proberen net zo te eten als Hij. Als zo’n rabbi linkshandig was, gingen ze alles met links doen. Ze wilden eruitzien als hij, soms liepen ze letterlijk in de afdrukken van zijn voetstappen in het zand. Hij werd méér dan een vaderfiguur voor hen. Hij werd hun mentor, leraar, rabbi. Ze waren van vroeg tot laat bij Hem. Ze deden niet anders dan Jezus vergezellen. Maar als Jezus uit de dood is opgestaan, wordt het toch anders. Dan is Jezus niet meer constant in hun midden zoals Hij dat daar-vóór was. Er is zo’n vreemde periode van 40 dagen tussen wederopstanding en hemelvaart waarin Jezus telkens plotseling opduikt uit het niets en weer verdwijnt. Een paar dagen later weer: Hij  ver-schijnt en verdwijnt weer. Zoals op de weg naar Emmaüs. Twee discipelen lopen op met een  on-bekende urenlang, sprekend over het evangelie. Vuur brandde in hun hart. De vreemdeling bleek een groot leraar te zijn. Eén van hen nodigt Hem thuis uit. En op het moment dat de onbekende het  avondmaalsbrood breekt beseffen ze plotseling dat het Jezus is. En het volgende moment is Hij  ver-dwenen. Knap frustrerend. Of het verhaal dat ze hun net moeten uitgooien aan de andere kant. De mannen zijn aan het vissen, maar vangen niets. Dan roept iemand vanaf de wal: Wat is er? Gooi je netten uit aan de andere kant. En die bijgelovige vissers denken: We proberen het. En dan zit het net boordevol vis. Als ze de enorme vangst zien, roept Johannes plotseling: Het is de Heer. Ja, het is Jezus, roepen ze allemaal. Hij was er voortdurend. Hij leert hen iets. Hij leert hen dat Hij voortaan op een andere manier aanwezig zal zijn vaak verborgen of versluierd. Dat is ook een boodschap voor ons: Dat Jezus er altijd is. De onbekende die naast u zit zou best eens Jezus kunnen zijn. Raar idee hè? Hij onderwijst hen en ook ons, vandaag dat Jezus er altijd is. Dat is de realiteit van Gods Konin-krijk, dat bestaat dankzij de Opstanding. Ook de schriftlezing van vandaag was een van de vele  ver-halen waarin Jezus verschijnt en weer verdwijnt. In Johannes 20 vers 19 staat: Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: Ik wens jullie vrede! Shalom. Na deze woorden  toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit. Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: Ontvang de Heilige Geest. Als jullie  iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Hoort u dat? Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Jezus. De discipelen hebben Jezus gezien. Ze zijn in een afgesloten ruimte ze vrezen voor hun leven en plotseling staat Jezus daar. ‘Hallo mannen.’ ‘Ik ben het, Jezus.’ Hij zei denk ik ‘vrede zij met u’ omdat ze zo schrokken. Als iemand ineens verschijnt, en je bènt al bang voel je je niet vredig, maar doodsbang. Dus Jezus zegt: Vrede zij met u. ‘En met U’, zeggen katholieken dan. Hij zegt: Vrede zij met u. Ik ga jullie de wereld in sturen als mijn discipelen, mijn vertegenwoordigers. Maar voordat jullie gaan, geef ik jullie iets mee. Dit is ook weer zo vreemd: Hij blaast hen de Heilige Geest in. Hij blaast hen de Heilige Geest in. Waar in het Oude Testament zie je ook dat iemand iets bij iemand inblaast? Het is wat God doet bij Adam en Eva. Hij schept hun lichaam, dat Hij vormt uit stof en dan blaast hij hen leven in. Hun sterfelijk lichaam krijgt leven ingeblazen. Elke jood die dit zou lezen, zou onmiddellijk die overeenkomst zien.

Jezus, de ongeschapen essentie van de Vader ademt hen nieuw leven in. Hetzelfde eeuwige leven

dat Adam en Eva ingeblazen kregen. Dat blaast Hij hen in, en Hij geeft hen de Heilige Geest om vanuit kracht te kunnen leven. En dan geeft Hij hen het gezag om zonden namens Hem te vergeven.

Of om zonden juist niet te vergeven namens Hem. Dat is niet niks. De apostelen krijgen werkelijke macht, werkelijk gezag om zijn ware aanwezigheid op aarde te zijn. Dat is een orthodox-christelijke doctrine. Orthodoxe christenen geloven dat de apostelen en alle gelovigen de Heilige Geest in hun binnen hebben…dat ze de kracht hebben om het werk van Jezus te doen en het vermogen om op priesterlijke wijze te handelen uit naam van God. Wonderbaarlijk. De apostelen kregen de macht om zonden te vergeven. In zekere zin krijgt u die macht ook. De apostelen kregen de kracht om zieken te genezen. Die kracht heeft u ook. Denk eens aan de manier waarop wij bidden. Moderne christenen

bidden anders dan de apostelen. Als iemand ziek is zeggen we: Heer, ik bid voor deze man. Genees hem, help hem. Dat is heel goed, maar het is totaal anders dan hoe de vroege Kerk bad. Die stapten op een zieke af en zeiden: Wees genezen. Of een verlamde, zoals in het boek Handelingen. Daar zegt Petrus: Zilver en goud heb ik niet, maar sta op en wandel. Hij knielt niet neer bij die verlamde man bidt niet: Heer in de hemel, ik vraag U deze man te genezen. Laat uw wil geschieden. Als u wilt dat hij niet loopt, laat het dan niet gebeuren. Geef hem leiding, en geef dat et cetera. Nee, zij zeiden gewoon: Sta op. Dat is toch waanzinnig? Stel dat God wilde dat u dat zou doen. Niet bidden, maar uw gezag doen gelden. Dat u tegen een zieke zou zeggen: Wees genezen. Dat zou toch wel gek zijn.

Dan zou u bidden zoals een christen uit de eerste eeuw: Met gezag dat bergen kan verplaatsen. Dat kan alleen voortkomen uit een geloof dat sociaal gezien heel moeilijk ligt. De meesten van ons leven niet in onze kracht. We zijn als een Ferrari die 10 kilometer per uur rijdt. Voor iedereen hier geldt: Als ze gewoon het geloof en de moed hadden om te geloven in het evangelie, zouden ze de hele wereld kunnen veranderen. Degene die naast u zit heeft werkelijk God in zijn of haar binnenste. Als u een knuffel krijgt van degene naast u, krijgt u ook een knuffel van Jezus. Als iemand u bemoedigt, doet Jezus dat.Bidt hij of zij voor u, dan bidt Jezus voor u. Want de kerk, zoals wij christenen geloven, is het lichaam van Christus de eucharistische, ware, vleselijke aanwezigheid van Jezus. Het is  onvol-maakt, want wij zijn allemaal onvolmaakt. Maar het is echt, voelbaar. Die Jezus is geen geestelijke

werkelijkheid, ver van ons maar een Jezus van vlees en bloed die zijn arm om me heen slaat. Geweldig. Geweldig. Jezus was niet geïnteresseerd in mensenmassa’s, maar in discipelen. Als u een pen heeft, schrijf dan op: Jezus geloofde dat twaalf lucifers genoeg waren om de hele wereld in vlam-men te zetten. Dat geloof ik ook. Hij had maar twaalf mensen nodig die waren als Hij om de  geschie-denis een nieuwe wending te geven. Maar dat moesten dan ook ongewone mensen zijn. Jezus is aanwezig in deze kerk, in dit gebouw. Maar de meeste mensen hier, die de Heilige Geest in zich hebben, hebben de kracht van de Heilige Geest verwaterd, uit verlangen naar liefde en sociale accep-tatie. Helaas geloof ik wel dat Jezus probeert om..Het is een wat ruwe metafoor maar Jezus brengt een Christus-infectie in de wereld en de kerk werkt vaak als tegengif. Precies zoals infecties worden bestreden met zwakkere infecties zo benadert de kerk de Christus-infectie vaak met een afgezwakt christendom. Zoals de behandeling van de infectie of ziekte die u heeft, bestaat uit een zwakkere besmetting zodat uw lichaam antistoffen gaat aanmaken, zo is ook het effect van ‘normale’ christenen:

Hun optreden gaat in tegen de ware Christus-infectie die nu over de wereld zou moeten spoelen. De kerk is vaak het tegengif voor de Christus-infectie. En dat is totaal niet waarvoor de kerk bedoeld is.

De kerk moet een berg lucifers zijn die worden aangestoken door de kracht van de Heilige Geest. Het christendom is niet kil of achterhaald, is niet vaag. Het is meer dan cultuur, het is shockerend, radicaal

het is tegen, het is krachtig, buitengewoon, het is gek. Amen? Laten we die gekte in ons geloof houden en ons er niet voor schamen. Laten we niet leven voor oppervlakkige complimentjes, van oppervlakkige mannen en vrouwen. Laten we leven voor Jezus. Jezus is een rare. En wij dienen die bijzondere rabbi. Petrus zegt: De Kerk is ‘eklektas’. Daar komt ‘eclectisch’, ‘zonderling’ vandaan. Je zou het ook kunnen vertalen met ‘eigenaardig’. Wij zijn toch eigenaardig? En zo moet het ook. Als we naar de kerk gaan, bidden, geven dingen zeggen als ‘ik luister naar God en wacht op zijn leiding’ dat zijn dingen die de wereld gek vindt. Dat weet ik, zeg je dan. Maar ik leef ook in een andere werkelijk-heid dan jij. Dan zeggen mensen: Jouw werkelijkheid interesseert me. Ik kan zelf wel wat gekte  ge-bruiken. Iedereen is een rare, heimelijk of openlijk. Dan weet u dat alvast. Mijn schoonvader, dr. Presley, kon op een gegeven moment een bank erven van zijn oom en tante. Hij zou rijk worden, maar hij bad tot God en dacht dat God nee zei en dat hij als jurist moest gaan werken om mensen te  kun-nen helpen. Zo organiseerde hij ook bijbelstudiegroepen. Zijn tante zei: ‘Ben je nou helemaal idioot?’ Met een Texaans accent. Hij had moeten zeggen: ‘Nee, gewoon gek.’ Zo ging het echt. Nu gaat het hem veel beter dan anders het geval was geweest financieel, qua familie, qua tijd. Hij luisterde naar God en zijn zaken en zijn geloof floreerden. Omdat hij luistert naar God. Of neem Anne van der Bijl.

Jan van den Bosch vertelde hoe hij eens met Anne van der Bijl in Beiroet was. Er was een vuur-gevecht tussen Libanese opstandelingen en het Syrische leger. En Anne van der Bij zat zich te scheren voor de buitenspiegel van de auto terwijl er bommen ontploffen en kogels over zijn hoofd fluiten. Jan roept: Anne, we moeten hier weg. Zo gaan we dood. En Anne zegt: Als ik vandaag moet gaan, dan wel goed geschoren. Dat is nu echt iemand die heeft bijgedragen aan Gods Koninkrijk en een beetje gek is en een geweldig mens. Ik ken hem, hij kijkt naar Hour of Power en heeft een  ge-weldig geloof. En net als ik, is hij een beetje gek. Ben ik gek? Dank u wel. Dat stel ik op prijs. Om christen te zijn, moet je gek zijn. Je moet shockeren, radicaal zijn, tegen zijn, buitengewoon, anders,

uitdagend en troostrijk. Je moet Jezus zijn voor de wereld. Geloof u dat, zeg dan amen. Laten we bidden.

 

Gebed

 

Heer, we weten dat U hier bent in de geest maar ook in het vlees. Dank U dat we via onze echtgenoot,

familieleden onze kerk en onze mentors, doordat de Heilige Geest in hen brandt een hug van U  kun-nen krijgen, een gebed, een bemoedigend woord. Geef dat christenen die niet meer zijn dan kille, lege, onzichtbare lichtjes, dat ze het gas opendraaien en de Heilige Geest toestaan, om met nieuw vuur te branden in hun leven. Blaas hen uw Heilige Geest in, opdat ze zonden vergeven. Blaas hen uw Heilige Geest in, opdat ze zieken genezen. Blaas hen uw Heilige Geest in, opdat ze alle weerstand overwinnen. Blaas uw kracht in deze kerk, vraag ik U, Heer. Wij vertrouwen op U. In Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

 

Tot slot wil ik nog iets anders. Wilt u uw handen zo houden, in ontvangende positie. Als u dit liedje kent, zingt u dan mee. Sluit uw ogen.

 

Ik hou van U en ‘k verhef mijn stem en prijs Uw naam o mijn ziel wees blij schep vreugde, Heer in wat U hoort laat mij zijn een lofgezang voor U

 

Zo is de geest van God. De Here zij met u. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Vrede zij met je

8 juni 2014 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan