Home Je hoort bij Gods familie

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kijkers en kerkfamilie. Dank dat jullie op ons afstemmen. Onze wereld heeft het nu zwaar te verduren, maar wij zijn mensen van hoop. De hoop dat wij Gods Koninkrijk van liefde en rechtvaardigheid hier kunnen brengen. Vanmorgen kreeg ik het op mijn hart om voor jullie te bidden. Dat de Heilige Geest jullie mag verfrissen en versterken. Bidden jullie met mij mee?

 

Gebed

 

Heer onze Vader, wij komen voor U en wij zeggen, Heilige Geest, wij verlangen naar U. Ik vraag dat iedereen die op dit moment mijn stem kan horen vervuld zal worden met uw volheid. Heer, onze Vader,

Open onze ogen om te zien. Geef ons oren om te horen en harten om te begrijpen. Help ons, ons geloof

uit te dragen in de wereld. Geef ons de kracht om mensen met een groot geloof te zijn mensen met een grote hoop en mensen met een grote liefde. In de naam van Jezus Christus, amen.

Draai je nu naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Holy, Holy, Holy”

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd

Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt

Amen

 

Introductie Haven Schuller

Straks gaan wij luisteren naar mijn lievelingszangeres, na de Bijbellezing. Ik ben helemaal niet vooringenomen. Zij heet Haven Schuller en zij is mijn dochter. Maar eerst de Bijbellezing.

 

Schriftlezing – Colossenzen 3:11-15

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Colossenzen 3:11-15. Daarbij is niet Griek en Jood van belang besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije. Maar Christus is alles en in allen.

Kleedt u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden met innige gevoelens van ontferming,

Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten waartoe u ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar.

Kerkfamilie, dit is wat wij zijn: een geestelijke familie. Titels en huidskleur zijn hier niet van belang want de krachtige liefde van Christus smeedt onze harten aaneen en kan niet teniet worden gedaan. Amen.

 

Solo – Haven Schuller – “Echo”

Als de avond is gevallen

En als angst heerst, roept U mij

Als het geloof verloren is

En de hoop uitgeput is

Bent U mijn kracht

Als mijn geest zegt

Dat ik niet goed genoeg ben

Bent U genoeg voor mij

Ik heb besloten niet op te geven

Want U geeft mij niet op

Uw liefde houdt me vast en laat me niet los

Die voel ik weerklinken als een echo

Uw liefde houdt me vast en laat me niet los

Die voel ik weerklinken als een echo,

Als een echo in mijn ziel

In elk seizoen

Herhaalt U uw beloftes tegenover mij

Niets stopt wat U hebt gestart,

Tot het voltooid is

Als mijn geest zegt

Dat ik niet goed genoeg ben

Bent U goed genoeg voor mij

Ik heb besloten niet op te geven

Want U geeft mij niet op

Uw liefde houdt me vast en laat me niet los

Die voel ik weerklinken als een echo

Uw liefde houdt me vast en laat me niet los

Die voel ik weerklinken als een echo,

Als een echo in mijn ziel

Mijn ziel

 

Interview – Darryl Strawberry

BS = Bobby Schuller en DS = Darryl Strawberry

BS Darryl Strawberry is een voormalige baseballprof wiens carrière ruim twee decennia bestrijkt.

Na zijn carrière heeft hij het een tijdlang moeilijk gehad maar dat heeft hem ertoe gebracht,

zijn leven aan de Heer te wijden. Hij en zijn vrouw Tracy hebben Finding Your Way Ministries opgericht. Een organisatie die mensen helpt hun geloof te hervinden en dingen in hun gemeenschappen te veranderen. Welkom Darryl Strawberry. Ik vind het te gek om je hier te spreken. Ik volgde je toen ik zelf op school zat. Je was fantastisch. Je had de swing van Ted Williams en je was een topper voor heel veel mensen. Geweldig om met je te praten.

DS Ik vind het ook fantastisch, ook al zijn dit zware tijden voor ons land. Wij vragen God en God zal altijd het antwoord zijn. Er gebeuren op dit moment dingen in het land, zoals de pandemie en rassenkwesties en Black Lives Matter en alles wat wij hebben doorgemaakt en bidden is het antwoord op elke beproeving.

BS Wij moeten bidden, als lichaam van Christus. Wij moeten ons radicaal vernieuwen in dit land om dingen te veranderen en het niet slechts van de overheid te verwachten. Christenen moeten verandering brengen. Wij moeten het evangelie uitdragen. Het evangelie verandert mensen.

Laten wij daar niets aan afdoen alsof het mensen niet van binnen kan genezen. Je moet je stem laten horen over het Woord van God. Dat is mede de reden dat ik je in de uitzending wilde, Darryl. Om mensen hoop te geven. Veel mensen kennen je van je baseballcarrière maar niet veel mensen weten… Jij reist rond, je spreekt, je preekt het evangelie. Maar je hebt een prachtig verhaal om te vertellen. Kun je vertellen hoe je tot het geloof bent gekomen en wat er met baseball gebeurde?

DS Ik kwam tot het geloof door de puinhopen van mijn gebroken leven. Ik was verstrikt in de zonde

en gescheiden van God. Ik vond aardse dingen het einde, maar uiteindelijk maken ze je niet gelukkig. De Bijbel is er duidelijk over: Mijn volk kwijnt weg door gebrek aan kennis. Er is geen kennis of begrip van Gods woord. Ik was mij zo’n lange tijd in het verderf aan het storten. Ik was losgeraakt van God. Ik kom uit een gezin van alcoholisten. Mijn vader zei dat ik niets voorstelde.

Hij wees mij af. Hij tuigde mij en mijn broer af. Ik vertel de mensen dat ik al gebroken was voor ik mijn sportcarrière begon. Mijn pijn bracht mij mijn roem, maar die leidde naar mijn zelfvernietiging. Want als het van binnen niet goed zit, ga je neigen naar zelfvernietiging. De maatschappij waarin ik als kind opgroeide, was toen dezelfde als nu. Wetteloosheid leidt tot gebrokenheid. Als je van binnen niet goed in elkaar zit, maakt het niet uit wat je van buiten hebt.

Jezus is de enige die je kan helen en je van binnen compleet kan maken. Hij is de verlosser van alle dingen, wat het ook is. Haat volgt uit een leven in zonde. Zonde is gescheiden zijn van God. Zo was ik ook. Ik was zo gescheiden van God. Ik was 17 jaar prof-baseballer en heb grote dingen bereikt. Ik was bevoorrecht, leefde in goede omstandigheden, maar dat maakt me geen man. Dat werd ik door mijn ontmoeting en persoonlijke relatie met Jezus. Ik noem het een opknapbeurt. Dat is wat wij in dit land nodig hebben. Een transformatie. Jezus Christus verandert alles, wie je bent en wat je ziet. Daar hebben wij nu mee te maken.

BS Je hebt heel veel succes en voorspoed in je leven gekend, maar niet altijd. Je groeide op in de wijk Crenshaw in LA. Je kwam in aanraking met de politie. Crenshaw is nogal anders dan Irvine hier. Je moet dingen hebben meegemaakt…Als je beelden ziet zoals die van George Floyd, Ahmad Avery en anderen, iets verder terug, brengt dat herinneringen bij je boven? Ben je etnisch geprofileerd? Ben je onrechtvaardig behandeld door de politie?

DS Zeker. Met mijn leeftijd, als zwarte jongen in dat soort wijken. Mijn carrière begon al vroeg en ik reed in een dikke auto rond. Ik werd echt wel geprofileerd. Bot gedrag bij de politie kwam echt voor. Ze vallen je lastig en zeggen dingen zoals: Wat moet jij met zo’n auto? Waar doe je dat van? En als ik dan mijn rijbewijs laat zien zien ze dat ik Darryl Strawberry ben, de baseball vedette. Iedereen moet hetzelfde behandeld worden. Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt of hoe succesvol je bent of welke huidskleur. Dat moeten wij inzien. Ik wil de zwarte gemeenschap bemoedigen waar dan ook ter wereld dat God je liefheeft. Jezus is het antwoord.

Hij is de Weg. In Johannes 14:6 zegt Jezus: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Wij proberen al die andere manieren uit, maar Hij is de Weg. Hij is afgedaald in het graf, Hij hing aan het kruis. Hij daalde af in het graf en herrees en Hij werd

bekleed met alle macht zodat wij het volle leven kunnen genieten. God kijkt in het hart van de mens die Hij wil veranderen. Het maakt Hem niet uit hoe stuk je bent en waar je mee worstelt.

God zal je hart veranderen. Dat deed Hij bij mij en bij zovele anderen en Hij zal het ook voor jou doen.

BS Wat kan de kerk doen voor de mensen die het nu zwaar hebben?

DS De kerk moet nu liefde en medeleven tonen. Het is aan ons om de juiste beslissingen te nemen en mensen lief te hebben ongeacht de omstandigheden, ongeacht de strijd. Dat moeten wij voor ogen houden. Wij als kerk… In Romeinen 12:2 staat: En word niet gelijkvormig aan deze wereld

maar word veranderd door de vernieuwing van uw denken. Wij moeten ons denken vernieuwen

om mensen lief te hebben en te helpen en te doen wat je kunt, want velen hebben meer dan genoeg. Geef iets terug. Ga naar gebieden waarvan je nooit dacht, er deel van uit te maken en zeg: God heeft mij lief en Hij heeft me gezegend en hersteld. Ik wil je Gods liefde laten zien.

Wij als lichaam van Christus moeten het uitdragen. Wij moeten van hét leven spreken omdat het uit het Woord van God komt.

BS Amen. Mede daarom wilde ik je graag interviewen. Waarover je sprak heeft ons allemaal hoop gegeven. Hartelijk dank voor je bemoedigende woorden. Ik weet hoe druk je het hebt. Dat je toch tijd voor ons hebt vrijgemaakt betekent veel voor ons. Dank dat je erbij was. Wij hebben kijkers overal. In Duitsland, Nederland, Australië, China. Ook daar zijn mensen solidair met de zwarte gemeenschap. Dat vind ik gaaf. Wij vonden het fijn dat je het woord tot ons richtte. Dank voor je getuigenis.

DS Dank je voor deze gelegenheid. Samen staan wij sterk. Amen. Dat is een mooie afrondende opmerking.

BS Darryl Strawberry, hartelijk dank. Gods zegen.

DS Gods zegen voor jou, voorganger Bobby.

 

Koor – “O Love”

 

O vreugde, o vreugde,

O vreugde die mij weet te vinden door de pijn heen

O vreugde, ik kan mijn hart niet voor U sluiten

Ik zie de regenboog door de regen heen

En voel dat uw belofte niet ijdel is

Dat de ochtend zonder tranen zal zijn

Dat de ochtend zonder tranen zal zijn

O liefde, o liefde die mij niet loslaat, o liefde,

Ik leg mijn vermoeide ziel bij U te rusten

Ik geef het leven terug dat ik heb ontvangen

Ik geef het leven terug dat ik heb ontvangen

Ik geef het leven terug dat ik heb ontvangen

Opdat in uw eindeloze diepte

Zij rijker, voller moge stromen

Dat de ochtend zonder tranen zal zijn

O liefde, o liefde, o liefde

O liefde, o liefde, o liefde die mij niet loslaat

O liefde, die mij niet loslaat

 

Fragment George Floyd tijden Dutch touch met Shelton Telesford:

Toen die man zei: Je laat me stikken

En het uitschreeuwde: Mama!

Ik kan niet ademen.

Brak je hart? Breekt je hart nu?

Ik kan niet ademen.

 

 

 

 

Solo – Noelle Lidyoff – “What a Beautiful Name”

 

U was het Woord in het begin

Eén met God, de Allerhoogste

Uw verborgen grootheid in de schepping

Wordt nu onthuld in U, onze Christus

Wat een prachtige naam, wat een prachtige naam

De naam van Jezus Christus mijn Koning

Wat een prachtige naam

Mooier dan welke andere naam ook

Wat een prachtige naam, de naam van Jezus

U wilde geen hemel zonder ons

Daarom bracht U de hemel op aarde

Mijn zonde was groot, uw liefde groter

Wat zou ons nog kunnen scheiden?

Wat een prachtige naam, wat een prachtige naam

De naam van Jezus Christus mijn Koning

Wat een prachtige naam

Mooier dan welke andere naam ook

Wat een prachtige naam, de naam van Jezus

Wat een prachtige naam, de naam van Jezus

Ik prijs uw naam, Jezus

De dood overwonnen, het voorhangsel scheurde

U rekende af met zonde en graf

De hemelen weergalmen uw eer en uw grootheid

Want U stond op uit de dood

Niemand kan met U wedijveren

Niemand kan U evenaren

Voor eeuwig duurt uw heerschappij

Van U is het Koninkrijk, van U is de glorie

Van U is de naam die alle andere te boven gaat

Wat een machtige naam, wat een machtige naam

De naam van Jezus Christus mijn Koning

Wat een machtige naam, niets haalt het bij die naam

Wat een machtige naam, de naam van Jezus

Wat een machtige naam, de naam van Jezus

Wat een machtige naam, de naam van Jezus

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus

en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek – “Je hoort bij Gods familie”

door Bobby Schuller

Ik vind dat de kerk een voortrekkersrol moet spelen. Mensen moet laten zien dat wij, zoals wij bijeenkomen, een boodschap uitdragen, een kerk zijn die racisme veroordeelt. Dat mensen van God er verschillend uitzien, van verschillende plekken komen maar dat wij familie zijn. Wij zijn verwanten.

Toen Jezus verscheen was de kern van zijn boodschap de verkondiging van Gods Koninkrijk. Het Koninkrijk Gods wil zeggen dat alles wat God wil, gebeurt. En de aanwezigheid van dat Koninkrijk is het duidelijkst te zien in de kerk. En dat is ook zo. Dit doet God in de kerk. God doet goed werk, het werk van de hoop, van de verzoening. Het werk van liefde en goedheid. Dat doet Hij in de kerk. Maar het is interessant om te beseffen dat toen de kerk ten tonele verscheen. Racisme is niet iets Amerikaans. Het is iets wereldomspannend uit de geschiedenis. Het heeft altijd bestaan, en zonder de kerk zal het blijven

bestaan. Toen de kerk werd geboren had je kleine groepjes mensen in een wereld die veel groter was dan de onze. De meeste mensen kwamen nooit verder dan 20 km van hun geboorteplek in de dagen van Jezus. Grote groepen mensen hadden nooit van elkaar gehoord. Grote wereldmachten die niet eens van elkaars bestaan wisten. Dat was de wereld waarin Jezus verscheen en waarin Hij zijn kerk bouwde. De eerste groepen die onderling racistisch waren, waren de Joden en Samaritanen. Tenminste, in de geschiedenis van de kerk. De Joden en Samaritanen haatten elkaar. Wij hebben het er vaak over gehad, maar etnisch leken ze veel op elkaar. Ze zagen er eender uit, ze spraken ongeveer dezelfde taal. Ze hadden zelfs dezelfde Bijbel, met wat kleine verschillen. Maar de Joden haatten de Samaritanen

en de Samaritanen haatten de Joden. En ze vermoordden elkaar en brandden elkaars tempels plat en beroofden elkaar en vervloekten elkaar en haatten elkaar. Sommige van de eerste christenen waren Samaritanen. En dan was er die andere groep, de Grieken die aanvankelijk Israël hadden bezet. De Seleuciden en anderen sinds Alexander de Grote die hun taal en filosofie en wetenschap meebrachten maar ook hun losse seksuele moraal en hun afkeer van Joodse gebruiken en hun andere taal. Die mochten elkaar ook niet zo. En dan waren er de Romeinen. De Latijnsprekende, militaire kooplui die de hele wereld hadden veroverd en in Jezus’ tijd Israël bezetten. Uiteraard mochten de Joden ook de Romeinen niet zo. En dan was er nog een groep, die wij niet meer zo goed kennen: Barbaren, die in Jezus’ tijd waarschijnlijk de beschaafde volken in aantal overtroffen. Men denkt dat ze barbaren werden genoemd omdat de Grieken spottend opmerkten dat ze alleen maar bar bar bar konden zeggen. Vandaar, barbaren. Dit is zo’n barbaar. Dit is een plaatje van Boudica, de grote Keltische. In de tijd van het Romeinse Rijk kwamen veel Kelten en Germanen uit het noorden en uit Groot-Brittannië. Dat waren toen de enige witte mensen en die behoorden toen tot de meest onbeschaafde volken ter wereld. Ze droegen dierenhuiden en beschilderen hun gezichten en hadden aparte gewoontes. En als ze een slag tegen Rome hadden verloren werden ze over de wereld verspreid. Dus je zag af en toe barbaarse slaven opduiken in Syrië en Israël. En dan was er nog een groep, de barbaren aller barbaren: de Scythen. Een lastige naam om uit te spreken. Ze waren in de verte verwant aan de Hunnen en de Mongolen en kwamen uit wat nu Kazachstan heet. Zij waren strijders en boogschutters te paard. Ze groeiden op op paarden. Als kind reden ze al. Ze leefden op paarden. Die boogschutters schoten met bogen van 40 kilo pijlen die door lichte bepantsering drongen. Ze waren onoverwinnelijk. Ze hadden geen land om te veroveren. Ze voerden overvallen uit en hielden plundertochten. Er doen veel verhalen de ronde, lang niet allemaal waar over kannibalisme, het drinken van bloed en heidense offers. Iedereen was als de dood voor die barbaren. Ook de Romeinen en de Grieken. Niemand wist wat ze met die lui aan moesten. En dat zijn het soort mensen die in Paulus’ tijd de kerk binnen stromen. Met hun talen en gebruiken en andere huidskleuren en vreemd eten. Binnen een eeuw sluiten al die mensen zich aan bij deze beweging die in het Oosten is ontstaan, het christendom. In die tijd heette dat de Weg. En ze kwamen bijeen en vierden hun eredienst in liefde en gastvrijheid en goedheid, medeleven, rechtvaardigheid en zorg voor hun kinderen. En zorg voor de armen. En zorg voor de zieken en de ouderen. Volgens mij is dat de eerste keer geweest dat mensen op zo’n manier bijeenkwamen anders dan om te vechten. Niet om te roven en vernietigen, maar om samen te bidden. Om elkaar te voeden.

Om voor elkaar te zorgen. Om elkaar lief te hebben en om tegen elkaar te zeggen dat al die oude etiketten verleden tijd waren. Wij zijn het zaad van Abraham. Wij zijn het volk van God. Wij zijn zijn familie. En dat is wat het betekent om de kerk te zijn. Binnen de Romeinse samenleving had je een ingebouwd kastensysteem. Aan de top had je de patriciërs, daaronder de equites, de ridderklasse daarna kwamen de plebejers en vrije burgers en ten slotte de slaven. Het verschil was enorm, tussen

de schatrijke en machtigen en de slaven. Beiden kwamen tot geloof. Ze kwamen bijeen in de kerk en vierden samen het avondmaal. Een patriciër, die voorheen slaven aftuigde, doodde en verkocht zei nu tegen de slaaf: broeder, Christus’ lichaam is voor jou gebroken. Christus’ bloed werd voor jou vergoten.

Daarom schrijft Paulus vandaag in Gods Woord dank je, Hannah, voor het lezen ervan, Colossenzen 3:11. Deze alinea vind je op meerdere plaatsen. In Galaten staat bijna hetzelfde. Maar deze vind ik het mooist: Daarbij is niet Griek en Jood van belang. Besnedene noch onbesnedene. Zo benoemden ze het verschil tussen gelovige en ongelovige Joden. Er zijn geen barbaren, want er zijn barbaren in die kerk.

Er zijn geen Scythen, die boogschutters te paard. Ja, ook Scythen kwamen tot Christus en kwamen bijeen in de kerk. Er is geen slaaf en geen vrije, maar Christus is alles en in allen. Kleedt u zich dan als uitverkorenen van God. Heiligen en geliefden. Kleed uzelf met ontferming. Even pauzeren. Onder compassie verstaan wij een diepe liefde. En dat is het ook. Maar het woord betekent in feite medeleven, of medelijden hebben. Een van de moeilijkste dingen als je het zwaar hebt is het gevoel dat niemand begrijpt wat je doormaakt. Of niemand maalt erom. Je draagt je leed alleen. Maar ik zeg je, waar je ook bent, je draagt je leed niet alleen. Kleedt u zich in ontferming, zegt hij. Medelijden uitgieten. En vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Dat is wie je bent. Een geduldig, meelevend,

vriendelijk mens en de wereld heeft mensen als jij nodig. Hij zegt, verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. De band van de volmaaktheid. Ik geloof dat satan mensen tegen elkaar opzet en dat de Heilige Geest zorgt

voor een volmaakte eenheid. Het verbinden van mensen in vergeving, in liefde, in ontferming jegens elkaar. En dat gelooft Paulus ook. Paulus had zijn handen vol aan culturele kwesties en racisme in de kerk. Denk aan wat Paulus schrijft in Galaten als hij iets soortgelijks zegt. Wij zijn niets van die zaken.

Wij zijn geen slaven, vrijen, Joden, Grieken, besnedenen of onbesnedene. Wij zijn het zaad van Abraham. Hij bedoelt dat toen God Abraham koos een nomade uit Mesopotamië, ergens in de woestenij

en hem vanaf een bergtop alle sterren van het firmament liet zien en tegen hem zei dat zijn nakomelingen het aantal sterren zou overtreffen had hij het over jou en over George Floyd. En Hij zei dat u een zegen zult zijn voor hen en zij zullen een zegen zijn voor alle naties. Voor de hele wereld.

En dat is wat wij voor ogen moeten houden. Dat God zei: En Ik zal zegenen wie u zegent en Ik zal vervloeken wie u vervloekt. Wees behoedzaam met het vervloeken van hen die God gezegend heeft en wees behoedzaam om niet hen te zegenen die God gezegend heeft. Laat me afronden met te zeggen dat jullie vol van leven en vol van vreugde zijn. Jullie zijn zo vrijgevig. Laat ons dat soort mensen blijven.

Een van de beste manieren om je licht in een zware tijd als deze te laten schijnen bestaat uit drie dingen die je kunt doen. En het eerste is luisteren. Als wij raad willen geven in plaats van te luisteren of wanneer wij op bijkomstigheden ingaan in plaats van te luisteren is het haast alsof wij zeggen, je maakt dit niet echt mee. Pas op dat je niet per ongeluk zegt: je maakt dit niet echt mee. Wees een luisteraar en kijk hoe helend dat kan zijn. Dus ten eerste, wees een luisteraar. Ten tweede, leer te vergeven. Nadat ik christen werd, was de eerste kerk waarmee ik te maken had Crenshaw Christian Center in LA, een zwarte megakerk. In die tijd werd er een oproep gedaan. Het ging erom dat je in je hart moest zoeken of daar racisme heerste. Ik voelde geen racisme jegens zwarte mensen maar ik had een paar jaar voor mijn bekering iets meegemaakt. Ik was een jaar of 14 en ik trok op met mijn beste vriend. Wij waren altijd wel in voor een knokpartij of wij gooiden met steentjes of vuurwerk. Vechten vonden wij gewoon leuk. Er waren een stel latino’s in het park. De toedracht weet ik niet meer maar het werd knokken en zij waren met hun vijven, wij met ons tweeën. En ze sloegen ons behoorlijk in elkaar. Ik liep weg met mijn vriend, helemaal bont en blauw, als verliezers. En, vergeef mij dat ik het zeg, hij zei: vuile Mexicanen. En dat zinnetje nestelde zich in mijn hart. Ik was nog maar een joch, maar die zin bleef hangen. Ik besefte niet eens dat ik dat in mijn hart meedroeg. Ook nadat ik bekeerd was, besefte ik niet dat ik als tiener van 15 dat vooroordeel in mijn hart koesterde. En in die zwarte kerk, waar ze mensen

opriepen om daarvan te genezen voelde ik heel sterk hoe de Heilige Geest in mijn hart werkte om die stap te zetten. Een oudere zwarte vrouw legde haar handen op mij en bad in de geest. Zo werd ik bevrijd van iets waarvan ik mij als volwassene nog steeds afvraag wat er was gebeurd als dat zaadje wortel had geschoten. Misschien heb jij ook ooit een ervaring gehad met…Misschien ben je zwart en was het een wit iemand. Misschien was het iemand van een ander ras of is het niet iets raciaal. Misschien is het iets cultureels of iets van een groep. Misschien herken je het niet eens, maar draag je het wel in je hart.

Ik wil je vragen, te doen wat de Bijbel ons opdraagt: vergeven. Vergeven, dat een of twee mensen die je gekwetst hebben niet betekenen dat je iedereen in die groep straft. Leer in te zien dat mensen niet volmaakt zijn. Als we allemaal tot Jezus Christus gaan, kan Hij ons helen en ons land helen, en ons helpen om elkaar lief te hebben. Dus, vergeef. Vergeef altijd. Al is het maar om jezelf te bevrijden. Vergeef. En ten slotte wil ik nog zeggen, als je mij vraagt wat je in deze tijd moet doen: Niet alleen vergeven en luisteren, maar reik anderen ook de hand. Als je geen vrienden hebt met een andere mening dan de jouwe, stel je open voor anderen, ook al voelt dat wat ongemakkelijk. Maak vrienden.

En als je vrienden hebt die hiermee te maken hebben en die je ontloopt reik ze dan de hand. Luister, vergeef, heb lief. En zie hoeveel goeds God kan doen door die ervaring. Een van de beroemdste citaten

van dr. King en ik wil het aan al onze kijkers meegeven: Duisternis kan de duisternis niet verdrijven. Dat kan alleen het licht. Haat kan haat niet verdrijven. Dat kan alleen de liefde. Wil je de duisternis verdrijven? Wil je de haat verdrijven? Wees hoe de Heer je gemaakt heeft. Jij bent licht. Jij bent zout.

Jij bent de ontfermende, liefhebbende, vergevende, luisterende mens die deze kapotte wereld nodig heeft. Ze hebben de gezindheid en de Geest van Christus die in je woont nodig. Ze hebben de autoriteit van Christus nodig. Ze hebben de liefde van Christus nodig, waarmee jij bent bekleed. Ze hebben jou nodig. Het maakt niet uit wie je denkt dat je bent. Als Christus iets kan veranderen, kun jij iets veranderen, want Christus is in jou. Jij kunt die hoop zijn voor iemand die huilt. Jij kunt de bemoediging zijn voor iemand die alles is kwijtgeraakt. Jij kunt degene zijn die het verschil betekent tussen twee paden. Een goed en een negatief pad, dat iemand had kunnen nemen omdat jij op die tweesprong stond

om diegene lief te hebben en te bemoedigen. Moeder Teresa zei: Als je niet de hele wereld kunt helpen help dan alleen die ene. Amen.

 

Zegen

 

Fijn dat jullie vandaag met ons waren. En dan nu de zegen.

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Je hoort bij Gods familie

4 oktober 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan