Home Geroepen om verschil te maken

Hour of Power

 

In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.

 

Uitzending:             13 september 2020

Episode:                 2624

Vertaling: Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV

 

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 643,

3740 AP Baarn,  [email protected]

 

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kijkers en kerkfamilie. Wij missen jullie aanwezigheid. Fijn dat jullie er zijn. Het is makkelijk om te geloven dat God van ons houdt als het meezit in het leven. Maar het is alleen maar menselijk om te worstelen met de vraag of God van ons houdt wanneer wij het zwaar hebben. Maar de Bijbel zegt: Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? Onheil of ontbering, vervolging of hongersnood of naaktheid of gevaar of het zwaard? En dan staat er verder dat niets, absoluut niets jou kan scheiden van hoeveel God jou liefheeft. Op dit moment houdt Hij zoveel van je. Je kunt in dit soort moeilijke tijden snel het gevoel krijgen dat God ons vergeten of verlaten heeft. Je trapt snel in die val, maar besef dat niet alleen God jou liefheeft maar wij hier van Shepherd’s Grove en Hour of Power ook. Weet dat we meeleven, dat wij voor je bidden en je niet vergeten zijn. Besef meer dan wat ook dat we van je houden en blij met je zijn.

 

Gebed

 

Vader, wij vragen in Jezus’ naam dat U uw Heilige Geest zendt om de harten te raken van iedereen

die nu naar ons luistert. Wij bidden voor iedereen die met het coronavirus te maken heeft. Die worstelt met eenzaamheid of met de ziekte zelf en weer gezond wil worden. Wij bidden voor het zorgpersoneel, voor iedereen die familie, vrienden en werk mist. Wij bidden voor mensen met bedrijven. Heer, wij vragen U dat uw Heilige Geest ons genade en vrede brengt. Dat we dit berustend doorstaan. Ik bid om wijsheid en gunst voor iedereen die mijn stem hoort. Daarom bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

 

 

Koor – “Holy, Holy, Holy”

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd

Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt

 

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid

Heilig, heilig, heilig liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt

Amen

 

SchriftlezingOpenbaring 2:17, 1 Johannes 3:1-2

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Openbaring 2:17. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. En 1 Johannes 3:1. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: Dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Kerkfamilie, mogen we de hoop koesteren waar God ons toe geroepen heeft. De rijkdom van zijn glorieuze erfgoed

in zijn heilige volk. Amen.

 

Solo Shannae Bernales – “Mighty to Save”

 

Iedereen zoekt naar liefde, trouw die nooit teleurstelt, geef uw genade Heer

Iedereen zoekt vergeving, de goedheid van een redder, de hoop van de volken

 

Mijn Redder, bergen moeten wijken

Voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht

Als Redder, grote Overwinnaar

Stond Jezus op uit het graf, Hij stond op uit het graf

 

Neem mij zoals ik ben Heer met al mijn angst en falen, vul mijn hart opnieuw

Alles geef ik op om te volgen wat ik geloof, ik geef mij aan U over

 

Mijn Redder, bergen moeten wijken

Voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht

Als Redder, grote Overwinnaar

Stond Hij op uit het graf, Jezus stond op uit het graf

 

Laat uw licht aan heel de wereld zien

Wij zingen tot de eer van de verrezen Koning Jezus,

Laat uw licht aan heel de wereld zien

Wij zingen tot de eer van de verrezen Koning

 

Mijn Redder, bergen moeten wijken

Voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht

Als Redder, grote Overwinnaar

Stond Hij op uit het graf, Jezus stond op uit het graf

 

 

 

Interview – Wendi Lou Lee

BS = Bobby Schuller en WL= Wendi Lou Lee

 

Wendi Lou Lee speelde ooit Baby Grace in Het Kleine Huis op de Prairie. In 2015 werd een hersentumor

bij haar vastgesteld. Toen zij herstelde, ontdekte ze waarvoor God haar had geschapen. Ze gebruikte haar beproeving om Gods goedheid in haar leven uit te dragen. In haar boek, A Prairie Devotional,

verbindt ze de lessen van haar leven met de geestelijke levenslessen uit Het Kleine Huis op de Prairie.

Welkom, Wendi Lou Lee.

 

BS       Wendi, welkom. Wij zijn blij je vandaag te kunnen spreken. Hoe is het met je?

WL       Heel goed. Fijn dat ik erbij mag zijn, Bobby.

BS       Het is zo’n vreemde tijd. Jij woont aan de kust van Californië. Normaal gesproken was je nu

hier geweest. Hoe houdt je gezin zich?

WL       Fantastisch. Wij spelen volleybal in de achtertuin, wij doen spelletjes en wij pingpongen op de keukentafel.

BS       Geweldig om je eindelijk te spreken. Je speelde Baby Grace in Het Kleine Huis op de Prairie.

Daar keek ik als kind al zo graag naar. Vooral als ik ziek thuis moest blijven. Dan was je op Channel 5. Je hebt die rol lange tijd gespeeld. Heb je daar mooie herinneringen aan?

WL       Het was zo’n belangrijk deel van je leven. Wij waren toen nog heel jong. Ik heb wel wat herinneringen maar de beste zijn de events waar wij met de hele cast heen gingen. We missen de mensen die er niet meer zijn, zoals Michael Landon. Maar deel uitmaken van de familie van

het Kleine Huis is een geschenk van God.

BS       Toen je opgroeide, had je een heel sterk geloof. Je had de Heer lief. Dat was een belangrijk deel van je leven en je gezin en dat was ook zo toen in 2015 een hersentumor bij je werd vastgesteld.

Hoe was het om die moeilijke tijd te moeten doormaken?

WL       Het begon allemaal met zware hoofdpijn en duizeligheid en verwardheid. Zes weken later was de tumor op een MRI-scan te zien. Op de dag dat ik het hoorde, zei ik: God, ik weet niet wat U hieraan gaat doen, maar U moet iets doen. Ik hoop dat U mij de kans geeft om dit te overleven en mijn verhaal te delen. En God heeft mij vanuit zijn genade de kans gegeven om dit met anderen te delen, contact met fans van het Kleine Huis te hebben en uit te leggen hoe goed God is en hoe overweldigend zijn genade is. Het is een geweldige reis geweest.

BS       Hoe heb je Gods genade ervaren ondanks je grote bezorgdheid en spanning als je nadacht over je kinderen en je leven? Hoe kom je zulke tijden dan door?

WL       In die zes weken die loodzwaar waren voor mij smeekte ik God op mijn knieën om mij bij te staan. En toen ik het nieuws hoorde, was ik niet bang. Ik was zo opgelucht en dankbaar dat er iets aan gedaan kon worden. Ik hield me aan God vast en zei, oké, Heer, wat U ook laat gebeuren door deze operatie, U bent mij nabij. Ik voelde zo’n vrede, een vrede die elk verstand te boven gaat. Dat sleepte mij erdoorheen. Het was moeilijk voor mijn kinderen. Die waren toen 8 en 11. Dat waren moeilijke gesprekken. Maar zij wisten dat ik een sterk geloof had en dat ik geloofde dat het in Gods hand lag.

BS       Heb je advies… Wij hebben het straks nog over je boek maar heb je advies voor mensen

die nu een operatie moeten ondergaan of iets anders dat angstaanjagend is en ze kennen de Heer? Wat voor advies zou je zo iemand geven?

WL       Dat God het beste werkt door onze moeilijke momenten heen. En dit is een van die momenten.

Wij moeten erop vertrouwen dat God een plan heeft. Hij brengt mensen dicht bij Hem. Als wij iets moeilijks meemaken, zoals mijn hersenoperatie is dat wat er gebeurt. Ik werd dichter bij God gebracht en Hij gebruikte dat verhaal om anderen dichter bij Hem te brengen. En dat gebeurt nu. Ik bid voor een opleving in onze harten en onze kerken en een opleving die door de wereld zal trekken want de mensen hebben Jezus harder nodig dan wat ook.

BS       Ik vind je boek dat net is uitgekomen, A Prairie Devotional, prachtig. Ik wil graag dat je met onze kijkers, fans van Het Kleine Huis maar ook met alle anderen, deelt waarom je dit geschreven hebt en wat je hoopt dat ze in je boek zullen vinden.

WL       Mijn boek is een verzameling verhalen uit mijn leven en uit de afleveringen van Het Kleine Huis.

Het gaat over de ups en downs die wij allemaal meemaken en hoe God met ons is bij elke vreugde en elk verdriet en hoe Hij je bemoedigt en inspireert om in hoop en vrede en vreugde te leven wetende dat God alles in zijn hand heeft.

BS       Amen. Ik wil iedereen aanraden om A Prairie Devotional te lezen. Dank je wel. Hou het veilig. Gods zegen.

WL       Hartelijk bedankt. Dag Bobby.

 

Solo – Shannae Bernales – “Never Alone”

 

Ik heb in mijn leven nogal wat wegen bewandeld

Een zwerfkei, nergens voelde ik me thuis

Ik heb mensen zien komen en gaan

Maar het leven is nu eenmaal een verhaal van ups en downs

Zeg me, geloof je in wonderen?

 

Ik sta hier voor je ogen, ik heb rivieren vol gehuild,

Ik heb pijn doorstaan, ik heb mijn wereld zien instorten,

Ik heb schaamte gedragen maar ik ken Iemand die me de zijne noemt

En ik kan de hemel horen zingen; je bent nooit alleen, je bent nooit alleen

 

Iedereen wil koning zijn, we vestigen onze hoop op materiële zaken

In uw licht begrijp ik nu dat alles wat ik heb niet alles is wat ik ben

Soms heb ik het gevoel dat ik niet goed genoeg ben

Maar dat is wanneer uw liefde zegt: je bent van mij

 

Ik heb rivieren vol gehuild, ik heb pijn doorstaan

Ik heb mijn wereld zien instorten, ik heb schaamte gedragen

Maar ik ken Iemand die me de zijne noemt

En ik kan de hemel horen zingen; je bent nooit alleen, je bent nooit alleen

 

Het heeft even geduurd, maar nu besef ik

Dat mijn onvolkomenheden deel van uw plan waren

En als alles uiteindelijk samenkomt zal het gebrokene prachtig zijn

 

Ik heb rivieren vol gehuild, ik heb pijn doorstaan

Ik heb mijn wereld zien instorten, ik heb schaamte gedragen

Maar ik ken Iemand die me de zijne noemt

En ik kan de hemel horen zingen; je bent nooit alleen

Je bent nooit alleen, je bent nooit alleen

 

Koor – “O! What a Beautiful City”

 

Halleluja, halleluja, halleluja…

O wat een mooie stad, o wat een mooie stad

Een stad met twaalf poorten, halleluja

Heb je gehoord over die stad?

De straten zijn geplaveid met goud

Heb je gehoord over die stad?

De straten zijn geplaveid met goud

Heb je gehoord over die stad?

De straten zijn geplaveid met goud

Twaalf poorten heeft de stad,

Halleluja. o wat een mooie stad,

O wat een mooie stad, o wat een mooie stad

Een stad met twaalf poorten, halleluja

Drie poorten op het oosten

Drie poorten op het westen

Drie poorten op het noorden

Drie poorten op het zuiden

Twaalf paarlen poorten geopend naar heel de wereld

Twaalf poorten heeft de stad,

Halleluja, o wat een mooie stad

O wat een mooie stad, o wat een mooie stad

Een stad met twaalf poorten, halleluja

O wat een mooie stad

Een stad met twaalf poorten, halleluja

Halleluja

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij en meer dan ooit moeten wij dat nu samen zeggen: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken

of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek – “Geroepen om verschil te maken

door Bobby Schuller

Dank jullie wel.

Onze nieuwe serie gaat over Gods namen voor zijn kinderen. Een paar jaar hebben wij een serie gedaan

over Gods eigen namen. God heeft in het Hebreeuws ruim 70 namen en ik sprak over mijn favoriete.

Maar vergeet niet dat God ook namen voor jou heeft. Een heleboel namen zelfs. Hele mooie. Hij noemt je een soldaat, ambassadeur. Hij noemt je Israël. Discipel. Maar meer dan wat ook noemt Hij je zijn geliefde kind. Wij gaan het hebben over wat God voor ons voelt en over ons denkt. Interessant, toch? Beseffen dat God emoties kent en stilstaat bij dingen. Dat God je nu aanziet met blijdschap en liefde zoals een moeder of vader naar hun kind kijkt. Weet dat je geliefd bent. Wij gaan het vandaag hebben

over een paar van die namen. Als ik iets geleerd heb in het leven, is het dat namen kracht hebben. De namen die wij onszelf geven. Onze vlaggen. De namen van onze plaatsen. Namen hebben een diepe betekenis en kracht in ons leven. Ik heb mijn hele leven allerhande bijnamen gehad. Tien jaar geleden

zat ik in een namencrisis omdat ik in de war raakte van al die bijnamen. Mijn eerste voornaam luidt Robert, net als die van mijn grootvader en vader. Ik gebruik die naam niet vaak. Hij staat op mijn rijbewijs uit mijn studententijd. Daar heb ik nog vrij lang haar. Dat is mijn officiële naam. Als mijn ouders mij Robert noemden wist ik dat het mis was. Toen ik wat ouder werd, werd Bobby mijn bijnaam. Hier ben ik, Bobby, 10 jaar oud. Even oud als mijn dochter. Lekker bruin door de Californische zon. Wat een leventje. Dit was een zwembadfeestje. Later, op school, schakelde ik over op Robbie. Dat klonk wat mannelijker. Mijn hockeyvriendjes noemden mij zo. Dus toen ik in een andere staat ging studeren, werd het Robbie. Toen ontmoette ik een prachtig meisje dat Hannah heette. Ze had een neef die Robbie heette, dus ze vond het niet fijn om een Robbie te kussen. Ze vond dat wij een nieuwe naam voor mij moesten bedenken. Ik kon niet langer Robbie blijven heten. En, wat je misschien vergeten bent, Hannah, ik heb even een andere roepnaam gehad, die niet veel mensen kennen: Bo. Zo ben ik maar door een paar mensen genoemd. Die naam beklijfde niet. Eenmaal terug in Californië was ik vergeten dat mijn vrienden en familie hier mij altijd Bobby hadden genoemd. Die weigerden me Robbie of Rob of Bo te noemen. Zij hielden het bij Bobby. Best, zei ik. Wij gaan weer terug naar Bobby. Dat was een echte crisis. Maar, alle gekheid op een stokje, al die namen hebben verschillende…Als iemand mij Robert, Robbie, Bobby of Bo noemt roept dat verschillende herinneringen op aan mijn jeugd. Aan degene die ik op zeker moment in mijn leven was. Misschien heb jij ook zulke namen gehad. Aan sommige bewaar je goede herinneringen, aan andere minder goede. Als kind had ik ook andere bijnamen. Ik had een trainer die mij Lion Heart noemde. Dat doet mij nog steeds veel, dat hij het karakter van een leeuw in mij zag. Ik ontmoette een meisje dat Hannah heette en mij Schatje begon te noemen.

En ik heb wat kinderen leren kennen die mij nog steeds papa noemen. Dat zijn echte namen. Als kind en ook als volwassene heb ik ook wat minder fraaie bijnamen gehad. Eén vent noemde me ooit scar face, vanwege littekens op mijn gezicht. Mensen hebben mij een clown genoemd. Ik ben een prutser en een loser genoemd. Misschien heb jij ook wel eens zulke bijnamen meegekregen. Als iemand je maar vaak genoeg een prutser of een loser nooit ga je het vanzelf geloven. Uiteindelijk is de enige naam die ertoe doet, degene waar je zelf in gelooft. Je hebt 10, 20, 30, honderd namen die je ouders, vrienden, vijanden, mensen in winkels of mensen online voor je hebben. Op sommige dagen heb je in de spiegel

gekeken en sommige namen omarmd. De goede en de slechte. Maar het is belangrijk dat wij inzien dat er namen zijn die ons niet ontnomen kunnen worden. Namen die wij van God hebben gekregen. En als wij daar geloof aan hechten, dan worden wij die namen. Als God je ziet, Hij ziet je nu maar als je eenmaal

oog in oog met God staat zal er  een ongelooflijk moment aanbreken waarop Hij je zijn geliefde zoon of dochter zal noemen. En dat zal meer dan wat ook voor je betekenen. Ik denk dat een trouw volgeling

van Jezus zijn, niet alleen inhoudt dat wij wachten tot God ons in de hemel bij die naam noemt maar dat wij hier en nu niet alleen maar begrijpen maar ook met hart en ziel geloven, tot diep in onze vezels dat dit is hoe God mij nu noemt. Zo noemt God je nu. Geloof met heel je wezen dat God zoveel van je houdt. Dat God je toejuicht. Dat God je niet heeft opgegeven. Dat God grootse toekomstplannen voor je heeft en dat God wil dat je toekomst zoveel beter zal zijn dan je verleden. Vertrouw erop dat Hij niet boos is op je en je veroordeelt maar dat hij aan jouw kant staat en voor je opkomt als een vader of moeder. God komt voor je op, staat aan jouw kant.  Hij is met je. Amen. Het is interessant dat in de Bijbel namen aldoor veranderen. Vaak doet God dat. God verandert namen van plaatsen waar iets belangrijks gebeurd is. God verandert de namen van mensen. Je kent vermoedelijk heel wat Bijbelse

figuren die een andere naam kregen. Abram, wat verheven vader betekent, werd Abraham, de vader van velen. Jakob werd Israël. Jezus veranderde Simon, wat de gehoorzame betekent, in Petrus. Maar ik ken er maar één wiens naam niet door God veranderd werd. Hij veranderde zijn eigen naam en hij schreef het grootste deel van het Nieuwe Testament: Paulus. Saul heette in Hebreeuws Sjaoel.  Hij veranderde dat in Paulus. Paulus heeft een bijzonder leven geleid. Zijn ouders werden geboren in de Zelotische stad Gischala. Zeloten waren in de tijd van Jezus militante theocraten die geweld en verraad niet schuwden in de guerrilla die ze voerden tegen de bezetters van Israël. Paulus’ ouders waren beide Zeloten. Zijn vader was een Farizeeër. Ze groeiden op in Gischala en waren betrokken bij een groot belastingoproer dat hardhandig door de Romeinen werd neergeslagen. Paulus’ ouders werden opgepakt en als slaven verkocht aan een Romeinse burger van de stad Tarsus. Sta daar even bij stil.

Paulus groeide op als slaaf van Rome. Zijn meester was geen slecht mens, want na zijn dood liet hij beide ouders vrij. In het Romeinse Rijk werd je, als je werd vrijgelaten, van slaaf tot Romeins burger. En zo verwierf Paulus, die toen nog Sjaoel of Saul heette, zijn vrijheid. Saul wordt Farizeeër en gaat in de leer bij Gamaliël. Gamaliël geldt nog steeds als een van de grootste Joodse rabbijnen. Als je leerling van Gamaliël was geweest is alsof je nu een astrofysicus zou tegenkomen die je zou vertellen dat hij bij ene Albert Einstein heeft gestudeerd. Zoiets maakt indruk. Als Paulus zei dat hij een discipel van Gamaliël was geweest maakte dat in die tijd dezelfde indruk. Hij had gestudeerd bij iemand die nog steeds geldt als de grootste rabbijn. Zijn naam kom je nog overal in teksten tegen. Gamaliël lijkt in zekere zin op Jezus waar hij leert dat je je naaste moet liefhebben. Gamaliël zei dat het eerste gebod was, de Heer met hart en ziel lief te hebben en je naaste lief te hebben als jezelf, volgens de Thora. Hij zei zelfs dat je naaste de Romeinse bezetter was. Ik denk niet dat Paulus dat ook vond. Paulus studeerde bij Gamaliël, maar worstelde met zijn verbittering zijn hekel aan heidenen. Dat blijkt uit zijn levensverhaal. Als hij onderweg is naar Damascus, verandert Saul in Paulus. We weten dat Saul de kerk vervolgt en een van de eerste kerken die hij vervolgt, is in Damascus. In Damascus sloten veel heidenen zich aan bij het groeiende christendom. Saul was daar woest over. Op weg naar Damascus

stoot Jezus hem van zijn paard en bedekt zijn ogen met schubben en zegt tegen hem: Saul, waarom vervolg je Mij? Saul maakt een opmerkelijke bekering door brengt wat tijd door in Jeruzalem en laat zich dan scholen in Arabië. Hij wordt de meest uitgesproken verdediger van heidenen die tot de kerk en het volk van God toetreden. Zijn eerste bekeerling is ene Sergius Paulus. Opvallende naam, hè? Sergius Paulus was een proconsul onder Caesar. Sergius Paulus is Paulus’ eerste bekeerling. Een proconsul was een soort minister. De derde of vierde man aan de top. Enorm invloedrijk. Sergius Paulus komt tot geloof en dan verandert Sjaoel zijn naam in Paulus. Waarom koos hij die naam? Bij al die andere Bijbelpersonages verandert God de naam. God geeft ze namen met een nieuwe betekenis. Weet je wat Paulus in het Grieks betekent? Dat betekent kort. Paulus was zelf klein van stuk en kaal. Paulus kiest kleintje als naam. Waarom? Ondanks de denigrerende betekenis ervan kiest hij de naam Paulus omdat zijn eerste bekeerling zo heet. Paulus besluit dat de roeping van zijn leven zijn naam zal worden. Hij kiest de naam Paulus om hem eraan te herinneren dat hij op aarde is omdat God hem heeft vergeven en hem gezonden heeft om heidenen en invloedrijke mensen in het Koninkrijk Gods te brengen, om wereldveranderaars te worden. Ik denk dat Paulus geloofde dat dat oude Farizeïsche leven van verbittering en woede en wetticisme en het kwaad dat hij zovelen had aangedaan dat hij die man nooit meer wilde zijn. Hij wilde die man zijn waarin Jezus hem had veranderd vlakbij Damascus. Hij wordt Paulus. Hoewel hij onopvallend en klein van stuk is, is hij een man van gezag. En zijn roeping is datgene wat hem drijft en datgene wat hem ’s ochtends doet opstaan. Ik ben Paulus. En God heeft een naam voor jou. Als je in de spiegel alles ziet wat je niet aan jezelf bevalt en je terugdenkt aan al die voorvallen in je leven waarover je je beschaamd voelt al die dingen waarover je je schuldig voelt al die dingen waar je je niet bij vindt horen, of waarin je niet op die en die lijkt dan kun je gemakkelijk geloof hechten aan al die afschuwelijke negatieve namen die anderen en misschien jijzelf voor je gebruikt hebben. Ik zeg jullie dat God een grandioze naam voor je heeft. Dat staat in de Openbaring, de tekst die Hannah heeft gelezen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint – dat ben jij – zal Ik van het verborgen manna te eten geven. Dat betekent dat Hij je zal onderhouden en voeden en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Paulus zegt hier dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet, de geest van het leven in Christus Jezus heeft je bevrijd van de wet van zonde en dood. Je bent vrij. Ik wil je zeggen hoe God over je denkt. Dat je geliefd bent, dat je een overwinnaar bent. Dat je geweldig bent en dat je triomfeert. Dat je rechtschapen bent in zijn naam. Dat je gerechtvaardigd bent, dat het pad voor je het goede is en niet het kwade. Dat je wandelt in het geloof en niet in aanschouwen. Dat je iemand met kracht en invloed bent, vol van licht, vol van liefde. Je bent een leider en mensen hebben mensen als jij nodig. Ik ben trots op je en zo blij voor je want ik weet hoeveel goeds er in je leven gebeurt. Je bent zo geliefd. En daarmee ga ik afronden. Elke week spreken wij die proclamatie uit. Soms is het moeilijk om die te geloven: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat anderen over mij zeggen.  Maar de wereld zegt wat anders. Je bent wat je doet. Je bent wat je hebt en wat je reputatie is. En wij halen dat afgodsbeeld neer. In een tijd waarin je niets kunt doen, kun je je al gauw waardeloos voelen. Wij kunnen op dit moment maar weinig doen wat de wereld productief vindt maar wij kunnen heel veel productiefs doen voor Gods Koninkrijk. Bidden. Onze naaste liefhebben, groeien in onze vriendschappen en relaties en onze levens dienstbaar stellen aan God. Wij denken al gauw dat wij zijn wat wij hebben. Velen hier hebben veel verloren. Wij hebben financiële verliezen geleden. Veel vooruitgang die wij in onze carrières hebben geboekt, zijn wij kwijtgeraakt. God verandert tragedie graag in triomf. Hij gaat dit verhaal een andere wending geven. Je bevindt je halverwege het boek, niet aan het einde. Als je in staat bent om je niet te veel zorgen te maken om wat je bent verloren zul je zien hoe God nieuwe dingen in je leven brengt. Niemand van ons heeft dit eerder meegemaakt. Dit is zwaar voor iedereen. En iedereen reageert daar weer anders op. Ik wil jullie bemoedigen, je in deze tijd te ontspannen en geen negatieve namen te geven aan anderen vanuit je eigen frustratie. Hoe grootmoediger je nu kunt zijn hoe meer je zult zijn als koelwater voor een dorstige in de woestijn. Je kunt bemoedigen. Want dat is wat je bent, een bemoedigde. Dat is wat de wereld nu nodig heeft. Iemand als jij, iemand die niet rondtrekt vol vooroordelen en woede maar iemand die groots is en bemoedigt. Ik ben zo dankbaar dat je er bent. Vrienden, wij staan er allemaal samen alleen voor, hè? Zo kun je ertegenaan kijken. Wij staan er alleen voor, maar wij zijn niet alleen. Afgezonderd, maar niet verdeeld. Wij doen dit samen. Ik ben zo blij dat wij over de mogelijkheden beschikken om als kerkgemeenschap virtueel bijeen te komen en onze eredienst te vieren. Besef dat je Gods geliefde kind bent. Dat kan niemand je afnemen. Amen.

 

Zegen

 

Bedankt dat jullie vandaag met ons waren.

En nu volgt de zegen: De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Geroepen om verschil te maken

13 september 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan