Home Alles is mogelijk voor wie gelooft

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Hallo kerkfamilie, het is altijd weer een heerlijk gevoel om met u samen te zijn. Bedankt dat u hier bent of via de tv meekijkt. Wij hopen dat u straks naar huis gaat als mensen die zich geleid weten door de droom die God ons geeft. Geef de persoon naast u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Fijn dat u er bent. Het mooie van de kerk is dat wij elkaar hier bemoedigen. Nu ook, maar eerst een gebed tot God.

Gebed

Vader, wij hebben u lief. Dank U dat U ons liefheeft, ons vergeeft en vernieuwt. Altijd bent U bezig ons te transformeren en goed te doen in onze levens en gezinnen. U wilt ons zegenen, staat aan onze kant. Dank U dat we uw geliefde kinderen zijn. We denken aan uw beloften. Ook al kampen wij met problemen, God is goed. U brengt ons uiteindelijk altijd het goede. Wij vertrouwen op U. Wij hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “I Will Sing the Wondrous Story”

Ik zing het wonderbare verhaal van de Christus die voor mij stierf Hoe Hij zijn hemelse thuis verliet voor het kruis van Golgotha

‘K was verdwaald, maar Jezus vond me Hij vond elk verloren schaap Sloeg zijn liefdevolle armen om me heen en leidde me weer op zijn pad

Ja, ik zing het wondere verhaal van de Christus die voor mij stierf
‘K zal het zingen met de heiligen in heerlijkheid verenigd aan de glazen zee

Donkere dagen zullen nog komen het pad der droefheid bewandel ik vaak Maar mijn Heiland is dan bij mij door zijn hand word ik geleid

Ja, ik zing het wondere verhaal van de Christus die voor mij stierf
‘K zal het zingen met de heiligen in heerlijkheid verenigd aan de kristallen zee

Schriftlezing – Johannes 14:11-13; Mattheüs 19:26 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek lees ik uit Johannes 14. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Mattheüs 19: Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Kerkfamilie, wij worden geroepen tot grote dingen. Alles is mogelijk bij onze God. Amen.

MEN’S GROUP – Sheapers Grove MEN’S ENSEMBLE – “Swing Down Chariot”

Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden
Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden
Rustig wiegend in uw wagen, Heer, mijn thuis is aan de overzij Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden
Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden
Rustig wiegend in uw wagen, Heer mijn thuis is aan de overzij

Schommel, schommel, schommel…

Ezechiël liep de velden in een engel
Repareerde daar een wagenwiel
Maar het ging Ezechiël niet om dat wiel
Hij wou enkel weten hoe zo’n wagen voelt
Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden
Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden
Rustig wiegend in uw wagen, Heer, mijn thuis is aan de overzij Schommel, schommel, schommel…

Ezechiël liep erheen en stapte in de wagen reed hobbelend voort Al dat gehobbel deed Ezechiël niet veel
Hij kon z’n zware vrachtje even kwijt
Kom omlaag, hemelse wagen,en laat me meerijden

Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden
Rustig wiegend in uw wagen, Heer, mijn thuis is aan de overzij Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden
Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden
Rustig wiegend in uw wagen, Heer, mijn thuis is aan de overzij

Pastoraal gebed – Het Onze Vader met Tim McCalmont

Laten wij een moment stil zijn en samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Solo – Abdiel Gonzalez – “I’ll be on My Way”

Als ik er niet meer ben, huil dan niet om mij
Laat geen traan om mijn ziel dan behoort de pijn die ik heb geleden Tot het verleden en wordt mijn geest heel gemaakt

Want dan ben ik op weg dan ben ik op weg Dan laat ik het aardse leven los
En ga ik in tot Uw glorie dan ben ik op weg

Als ik er niet meer ben, huil dan niet om mij
Laat geen traan om mijn ziel
Dan behoort de pijn die ik heb geleden tot het verleden En wordt mijn geest heel gemaakt

Want dan ben ik op weg, dan ben ik op weg Laat geen traan om mijn ziel
En ga ik in tot Uw glorie, dan ben ik op weg

Als ik er niet meer ben, vergeef me dan wat ik je heb misdaan Er is geen ruimte voor spijt daarboven,
Hoog boven het hemelblauw
Want dan ben ik op weg, dan ben ik op weg

Dan heb ik m’n somberheid en lasten afgelegd En zet ik m’n kroon op, dan ben ik op weg

Als ik er niet meer ben, zoek me dan niet waar je me vroeger zag Want dan leef ik wel, maar ergens anders, dan ben ik op weg Dan ben ik op weg, dan ben ik op weg
Dan sla ik m’n vleugels uit en zweef omhoog

En zie Gods glorie, dan ben ik op weg

Dan ben ik op weg, dan ben ik op weg
Dan heb ik m’n somberheid en lasten afgelegd En zet ik m’n kroon op, dan ben ik op weg Dan laat ik het aardse leven los
Dan ga ik in tot Uw glorie, dan ben ik op weg Ik kom naar U toe, ik kom naar U toe

Koor – “Hallelujah! By and By!”

O, wat een vreugde, ik kom naar U als ik sterf, Halleluja, keer op keer, dan kom ik naar U toe Eens, als de morgen aanbreekt
Dat God zijn heiligen huiswaarts roept

Dan zullen we vertellen hoe we zegevierden Het zal eens duidelijker worden
Eens

Eens, als de ochtend aanbreekt
Dat God zijn heiligen huiswaarts roept
Dan zullen we vertellen hoe we zegevierden Het zal eens duidelijker worden
Het zal eens duidelijker worden
Ik kom naar U toe, eens

Proclamatie met Bobby Schuller

De proclamatie. Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten.
Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

U mag gaan zitten.

Preek – “Denken vanuit mogelijkheden” door Bobby Schuller

Wij hebben deel aan het eeuwige leven in Gods Koninkrijk. Hoe somber en zwaar je leven ook wordt, God zal je nooit in de steek laten. En het beste moet nog komen. Vandaag wil ik het hebben over het belang van de strijd en het belang, soms, van lijden. Ik ben een Schuller dus moet ik allereerst zeggen: Alles is mogelijk in uw leven. Wij Schullers denken vanuit mogelijkheden. Ik wil dat u weet dat dat werkelijk zo is. Ik wil u vandaag twee dingen duidelijk maken. Eén: Dat echt alles mogelijk is in uw leven. Jezus zegt: Alles is mogelijk voor wie in Mij gelooft. Dat is echt zo: alles is mogelijk in uw leven. Maar nummer twee is iets dat we liever niet horen hier in Amerika en in andere welvarende oorden: Dat de weg daarheen zwaar is. Hoe groter de droom, des te groter het lijden en de strijd. Die twee dingen gaan hand in hand: Alles is mogelijk in je leven maar om die schijnbaar onmogelijke doelen te bereiken moet je een lange, uitputtende, zware tocht afleggen. Het vergt zelfopoffering. Daar wil ik het vandaag over hebben. Over strijders voor de Heer, die bereid zijn tot het uiterste te gaan het lijden te verdragen en zich volledig in te zetten. Zo iemand wil ik dat u bent. Iemand die niet alleen de Bijbelse waarheid erkent dat alles mogelijk is in uw leven als u samen met Jezus optrekt maar ook bereid is de strijd en het lijden te aanvaarden en de moeilijke weg die je moet gaan om die doelen te bereiken en die ook begrijpt dat die reis al die moeilijkheden waard is. Eerst moeten wij geloven dat alles mogelijk is. Dat is echt zo. Leest u maar met me mee, Johannes 14. Daar zegt Jezus, in één van Zijn laatste toespraken, Jezus wil zijn discipelen iets duidelijk maken. Het is het laatste wat hij hen vertelt voor zijn kruisiging. Hij zegt tegen Filippus: Ben Ik zo’n lange tijd bij u en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf maar de Vader, Die in Mij blijft, die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. Over welke werken heeft Hij het hier? Over tekenen en wonderen. Hij heeft het over lopen op het water, het opwekken van doden, het genezen van mensen. En dan zegt Hij: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen. Iedereen die in Jezus gelooft, kan die tekenen en wonderen tot stand brengen. En meer. ‘En hij zal grotere doen dan deze.’ Allemaal: Grotere dan deze. Als ik u zomaar zou aanspreken en vragen: Kunt u grotere dingen doen dan Jezus Christus? Wat zou u dan zeggen? Nee. En wat zou Jezus zeggen: Ja. Heel belangrijk. Hoe vaak zegt Jezus niet tegen zijn discipelen: Klein gelovigen. Een soort bijnaam voor zijn discipelen. Hij probeert voortdurend hun geloof op te bouwen. Dat zij niet in het aardse koninkrijk maar in Gods Koninkrijk leven waar alles mogelijk is gedurende hun leven. Alles. Predikanten die leren dat er geen wonderen meer gebeuren hebben niet gezien wat ik heb gezien. Ik heb in Thailand gebeden voor een man die al tien jaar niet kon lopen. Hij stond op en rende. Wij baden voor een vrouw met een tumor in haar hals. Die verdween. Ergens waar het al 3 maanden niet had geregend, baden wij om regen. Nog terwijl wij baden, ging het regenen. Ik zag hoe een meisje met een witte broek aan, op een zendingsreis werd geraakt door een auto die wel 100 reed door de lucht vloog, neer gesmakt werd, in Bangkok en ongedeerd opstond. Haar broek was niet eens vuil. Luister, er gebeuren echt nog wonderen maar om de een of andere reden niet zo veel in de VS. Over het waarom daarvan kan je speculeren, maar ik zeg dat alles mogelijk is in uw leven. U kunt volledig genezen, álles kan gebeuren en veranderen in uw leven. Verslaving overwinnen, uw huwelijk redden, de familie herenigen, uw eigen bedrijf beginnen. U bent werkelijk tot alles in staat als u het doet in Jezus’ naam. Dit is een van de hoofdzaken die Jezus zijn discipelen duidelijk wilde maken.

Geloof het, word enthousiast over mogelijkheden, en de gedachte: Stel dat God machtige dingen doet maar niet altijd wat wij willen. Maar het is altijd mogelijk. Bij het ontwaken zouden wij altijd moeten denken: Stel dat…Stel dat dat gebeurt in mijn leven. Stel dat het mogelijk is. Als je van daaruit gaat leven, kunnen er ongelofelijke dingen gebeuren. U moet weten dat alles mogelijk is in uw leven. Dat heeft Jezus gezegd: Alles, alles, alles is mogelijk voor wie in Mij gelooft. Wie in Mij gelooft, zal nog grotere dingen doen dan Ik. Alles wat zij namens Mij vragen, zullen ze ontvangen. Maar Hij zei ook: Neem uw kruis op en volg Mij. Alles is mogelijk, maar heeft ook een prijs. Je moet bereid zijn die prijs te betalen om die mogelijkheden verwezenlijkt te zien worden in je leven. Vaak is die prijs een levenslange strijd om dat te verkrijgen. Maar ik geloof dat het die strijd dubbel en dwars waard is. Wees die strijder die bereid is de prijs te betalen om die ene man of vrouw te zijn die iets groots verricht. Die persoon kunt u zijn. Een leuk verhaal: In het Duitsland van de 7e eeuw dacht men dat het evangelie het land niet zou kunnen veroveren. Er zijn verschillende versies van het verhaal. In de 7e, 8e eeuw was het merendeel van Europa christelijk. Ene Bonifatius was opgetogen, volgens één versie omdat de paus missionarissen naar Duitsland wilde sturen. Een andere versie staat daar recht tegenover. De priester en missionaris Bonifatius was een Engelsman. Hij ging naar Rome omdat hij aan het Vaticaan professor hoopte te worden. Stel je voor dat je een typische Engelsman bent en naar Rome gaat. Daar eet je pasta en drink je wijn. Priesters dronken goeie wijn. Je gaat om met de paus, geeft les. En dan zegt de paus tegen Bonifatius: Duitsland heeft het evangelie nodig. Jij gaat erheen. En Bonifatius is om de een of andere reden zo boos. Hij denkt: Goed, ik ga wel en sterf. Ik ga sterven als een martelaar. In het hart van Duitsland gaat hij naar de druïden in het hart van hun land en cultuur: Naar de grote eik van Thor, een gigantische boom, wel 1000 of 2000 jaar oud. Hij weet nog niet welke martelaarsdood hij zal kiezen. Maar als hij ziet hoe de druïden onder de boom een kind offeren walgt hij daar zo van, dat hij een bijl pakt en naar de boom loopt. Niemand kent hem. Hij is gekleed als een priester, bijl over zijn schouder en begint middenin het stadje de eik van Thor om te hakken. Hij velt de boom, maakt er een preekstoel van en gaat het evangelie preken in de verwachting afgeslacht te zullen worden. Hij wist niet dat de grootste deugd in de druïdecultuur moed was. Zij zagen hem die ongehoorde daad verrichten, kwamen allemaal tot geloof en werden nog diezelfde dag gedoopt. Een leuk detail: Thor is de god van de donder en de wind. Als hij begint te hakken, steekt er een storm op, volgens de legende. Zij denken: Thor komt naar beneden en vernietigt hem. Maar de wind maakt het karwei af en blaast de boom omver. En Bonifatius maakt van het hout van de boom een kerk. Een mooi verhaal omdat iedereen dacht dat het onmogelijk was het evangelie in Duitsland te brengen. Er was een man nodig die bereid was alles te geven om dat wat iedereen onmogelijk achtte, te doen. Sommige dingen zijn het waard om voor te sterven. Sommige dingen zijn lijden en opoffering waard. Als wij die prijs betalen en terugkijken vanuit het eeuwig leven, zullen wij weten dat elke keer weer de moeite waard was. Wil je grote dingen doen voor de Heer? Je kunt alles. Alles is mogelijk in je leven. Er hangt een prijskaartje aan maar het is het betalen van de prijs elke keer weer waard. Dat bedoelt Jezus als Hij het heeft over ‘de smalle weg.’ Jezus zegt: Ga binnen door de nauwe poort want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt en… Zeg allemaal: ‘velen’. velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Voor alle duidelijkheid: Hij heeft het hier niet over naar de hemel gaan. Het had gekund dat Hij het over het eeuwig leven had. Maar het leven waar Hij het over heeft, Zoë, is het volle leven. Het leven in Gods Koninkrijk, dat Jezus dag aan dag leeft en dat Hij wil overbrengen op zijn discipelen. Het wonderbaarlijke leven in Gods Koninkrijk. Een leven dat overloopt van doelgerichtheid, vreugde, passie, doelger… O nee, ik zei al doelgerichtheid. Leven. In leven zijn, voelen dat je leeft. En Hij zegt hier dat de weg die naar het leven leidt smal is en dat weinigen hem vinden. Als je een rijk, fantastisch, vervullend leven wilt, omhels dan de strijd. Zoek de strijd. Loop er niet voor weg. Het enige wat er in staat tussen jou en je mogelijkheden is een strijd die jou tot een nog betere versie van jezelf zal maken. Als wij strijden, is dat een verheerlijking van Christus in ons. Dan komt Christus’ kracht tot uitdrukking, zien we dat Hij ons niet heeft verlaten dat Hij werkelijk tot alles in staat is in ons leven. Amen? Er is een schitterend interview van cabaretier Joe Rogan met ene David Goggins. U zult hem niet kennen. David Goggins is een zwarte Amerikaan opgegroeid in een uitsluitend zwarte buurt. Zijn vader was gewelddadig, een crimineel, hij stal en dealde drugs, meen ik. Hij mishandelde Davids moeder, sloeg haar in elkaar en dan vocht David om haar te verdedigen. Een keer had hij Davids moeder weer geslagen en sleepte haar aan haar haar de trap af. Zijn vader zag altijd het slechtste in hem, behandelde hem altijd als oud vuil. Toen zijn moeder eindelijk de moed had om weg te gaan verhuisden ze naar een stadje met 10.000 blanke inwoners in Indiana. Ik zeg erbij dat ze blank waren want zij waren het enige zwarte gezin in die kleine gemeenschap.

In de tweede week dat zij er waren, werd er een optocht gehouden. American Legion, Mothers Against Drinking en vervolgens de Ku Klux Klan. Die liep mee in de officiële parade. Die arme jongen was een tiener, werd bijna dagelijks uitgescholden, gepest en buitengesloten. Hij kampte met gezondheidsklachten. En nu 24 jaar later: David Goggins woont in een arme buurt, in een minuscuul huisje, verdient 1000 dollar per maand bij een huur van 850. Hij is ongediertebestrijder en weegt 135 kilo. Hij gaat gelaten door het leven, gedeprimeerd weet niet wat te doen met zijn leven. Dan ziet hij op Discovery Channel een programma over Amerikaanse marinecommando’s. En hij stelt zich die wat als-vraag. Wat als een jongen als ik die doodsbenauwd is voor water en zwemmen. Hij kon ‘s nachts wakker liggen van die angst. Wat als een jongen als ik, die 135 weegt en een schijntje verdient, die een afschuw heeft van water, totaal geen conditie heeft een marinecommando kon worden? Hij belt met rekruters. Die zeggen: je voldoet niet aan de fysieke eisen voor dat onderdeel. Iemand zegt: misschien kan je bij de reservisten. Die zeggen: Je kunt erbij, maar dan moet je gewicht terug naar 85 kilo. En je hebt nog maar drie maanden voor de toelatingstest. Vijftig kilo afvallen in drie maanden,

dat gaat mij niet lukken, denkt hij. En los daarvan zou ik die test ook niet halen. De volgende dag was hij als ongediertebestrijder aan het werk in… Ik kan de naam van het restaurant niet noemen, maar zij serveren er rode kreeft. Hij was ergens in dat restaurant aan het werk. Hij was niet erg gesteld op kakkerklakken. En die zaten daar in enorme aantallen. Allemaal kakkerlakken en ratten. Hij stond daar in zijn eentje, keek in het rond en zei bij zichzelf: Dit is mijn leven. Niemand zal mij helpen. Niemand zal mij redden. Dit is mijn leven. Toen knapte er iets. Hij nam ontslag als ongediertebestrijder, deed zijn busje weg en begon als een gek te trainen. Hij rende, fietste en hij trainde zijn geest om zijn waterangst te overwinnen. Als hij te moe was om te trainen, ging hij in een zwembad zitten om die angst te overwinnen. Hij zei: Alles wat mij afschuwelijk leek om te doen, als ik zoiets zag, ging ik het juist doen. Als ik een beter leven wilde, moest ik gaan houden van wat afschuwelijk was. Als ik om 3 uur ‘s nachts zag dat het sneeuwde en dacht: vreselijk om nu te gaan rennen, dan stapte ik uit bed en deed het. Zo deed hij het en hij werd zo waar marinecommando. Hij was de enige die de drie extreemste weken in één jaar volbracht. Daar is eens iemand bij omgekomen, zo zwaar zijn die trainingsweken. En nog altijd leeft hij volgens die filosofie. In 2005 stierf een aantal makkers van hem bij een helikopterongeluk in Irak. Hij diende meermalen in Irak en Afghanistan. Begaan met hun families, wilde hij de Moab 240 lopen. Het parcours gaat geloof ik door Death Valley. 240 mijl hardlopen. Terwijl hij nog nooit een marathon had gelopen. Toen hij zich wilde aanmelden, werd er gezegd: Je kunt meedoen als je de kwalificatie haalt. Die is over vijf dagen. 100 mijl. Ik doe het, zei hij. Hij had nog nooit meer dan tien mijl in één keer gelopen. Hij gaat met zijn vrouw naar Wal-Mart, waar ze een vouwstoel kopen, drinkmaaltijden en Ritz crackers. Bij de start ziet hij het optimistisch in. Na 70 mijl, toch al een hoop. Hoeveel is dat? Bijna drie marathons? Ik kwam niet meer op het woord marathon. Ik ben net wakker. Drie marathons hè? Na 70 mijl is hij volkomen uitgeput. Hij ploft in de vouwstoel en weet de wc niet te halen. Hij ziet zijn vriendin driedubbel. Ik durf het haast niet te zeggen, maar hij benat zijn broek in die stoel. Hij plast bloed. Je moet meteen naar het ziekenhuis, zegt zij. Maar hij kijkt haar aan en zegt: Nee! Hij staat op uit de vouwstoel. Ik zou u dit trouwens niet aanbevelen. Hij staat op en waggelt wat rond. Zij wil hem helpen, zij zegt: Je haalt het niet. Hij zei later: Na 81 mijl gebeurde er iets. Iets in mijn geest, mijn verstand en mijn lichaam knapte en plotseling had ik, stug doorlopend, de rest van de afstand afgelegd. En hij kwalificeerde zich. En een week later ook voor de marathon van Boston. Nu loopt hij 400 mijl per week en heeft hij het wereldrecord optrekken: 4030 keer. Mijn punt is: Als ik naar dat interview luister herken ik iets. Ik heb voor hem gebeden. Heer, ik bid dat David Goggins U kent. Want als die man het evangelie van Jezus Christus kent en die zelfde passie en dat begrip van de waarde van strijd toepaste op zijn geloof, wat zou hij dan veel kunnen doen voor het evangelie! Stel dat hij dat zou toepassen op zijn gezin. Dat hij diezelfde passie en zelfopoffering opbracht voor zijn kinderen, zijn kerk, lijdende mensen. Als hij die passie en bereidheid om te lijden daarop toepaste. Hij zou geschiedenis schrijven en wonderen doen. Vrienden, iedereen kan zo zijn. Iedereen kan zo zijn. Iedereen kan niet alleen geloven dat alles mogelijk is maar iedereen kan ook het kruis opnemen en God volgen naar de overwinning. Weet dat God grote dingen wil doen in uw leven. God is niet klaar met u. Uw beste tijd moet nog komen. Maar loop niet weg van het smalle pad dat naar leven en overwinning leidt. Heer, we hebben U lief en danken U. Laten we bidden.

Gebed

Heer, wij danken U. Dank U dat U van ons houdt en dat U niet toestaat, dat wij onze passie of de dromen die U ons hebt gegeven, kwijtraken. U wilt dat wij ongelofelijke dingen doen met ons leven. Geef ons de visie en het verlangen het smalle pad te bewandelen opdat wij grote dingen doen voor Gods Koninkrijk. In Jezus’ naam, amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Alles is mogelijk voor wie gelooft

25 november 2018 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan