Home Hou vol!

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. Welkom, welkom.

Geweldig dat jullie er zijn. Toen Bobby vertelde dat hij zou preken over volharding, sorry dat ik het verklap, toen moest ik denken aan hoe u me heeft geholpen om vol te houden toen het zo slecht ging met de gezondheid van mijn zoon. Dank u wel. Prachtig, hoe onze eendracht ons sterker maakt. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Fijn u er bent. We denken dat u straks opgeruimd en bemoedigd zult vertrekken. Laten we bidden.

 

Gebed

 

In Jezus’ naam erkennen we uw aanwezigheid hier, Heer. U bent Koning, wij dienen U en vertrouwen op uw Koninkrijk. Dank U dat U groter bent dan alles wat wij te verduren hebben en dat U ons nooit in de steek zult laten. U bent onze God, wij zijn uw volk en wij vertrouwen op U. Geef dat iedereen die deze dienst volgt weet dat U iedereen van zijn lasten kunt verlossen dat U hun ketenen zult verbreken. We hebben U lief, U geeft ons alles. We vertrouwen op U. In Jezus’ naam, amen.

 

 

 

 

 

 

Koor – “Jesus is All the World to Me”

 

Jezus, U bent mij alles waard, mijn leven, vreugd, mijn al

Hij is mijn kracht van dag tot dag, Hij steunt mij als ik val

Heb ik verdriet, kan ik tot Hem gaan, Hij richt mij op, Hij ziet mij staan

Hij troostte mij, Hij maakt mij blij, Hij is mijn vriend

 

Jezus, U bent mij alles waard, ik ken geen vriend als Hij

‘K vertrouw Hem nu, ‘k vertrouw Hem tot dit leven is voorbij

Leven met Hem is heerlijkheid, leven tot in der eeuwigheid

Eeuwig leven, eeuwige vreugd, Hij is mijn vriend

 

Schriftlezing –  Johannes 1:2-4; Filippijnen 1:6

door Hannah Schuller

 

U mag gaan zitten. Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Gods Woord uit Jacobus.

Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters als u allerlei beproevingen ondergaat.

Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming.

Ik ben ervan overtuigd dat Hij die een goed werk in u is begonnen het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Wij zijn volhardend en zullen het blijven, gemeente. De Heer zal het goede werk dat Hij in ons is begonnen, voltooien. Amen.

 

Koor “Stand Up and Bless the Lord”

Sta op en loof de Heer, o volk, verkoren door Hem

Sta op en loof de Heer uw God, met hart en ziel en stem

Hoog boven alle lof, boven zegen van omhoog

Wie zou niet vrezen zijn heil’ge Naam,

Dus jubel, maak Hem groot

Lof aan de Heer die leeft

Lof aan de Heer die leeft

Lof aan de Heer die leeft

Voor zijn oneindige liefde, Hij beroert onze lippen

Bezielt ons verstand en brengt ons denken hemelwaarts

En brengt ons denken hemelwaarts

God is ons lied en sterkte, Hij is het die ons heil bewerkte

Verkondig Gods liefde aan de wereldmachten

Samen met vereende krachten

Sta op en loof de Heer

Sta op en loof de Heer uw God, aanbid

Sta op en loof zijn glorierijke Naam

Voor altijd nu en voortaan

Sta op en loof de Heer

Loof de Heer

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVIEW – TIM MAHONEY                      

BS = Bobby Schuller en TM = Tim Mahoney

 

Interview

 

Vandaag zit hier regisseur en documentairemaker Tim Mahoney. Hij is de man van de reeks

Patterns of Evidence: Exodus een onderzoek naar de historische juistheid van Bijbelse verslagen.

Z’n nieuwste project richt zich op jonge christenen. Applaus voor hem.

 

TM       Fijn dat ik er mag zijn.

BS       Vertel eens over je project. Wat doen jullie precies?

TM       Ik ben hier al twaalf jaar geleden mee begonnen. Ik ben christelijk opgevoed. Mijn moeder las    voor uit de Bijbel. Later ga je kritische geluiden horen. Mijn eerste keer in Egypte had ik daar   hoge verwachtingen van. Ik filmde piramides.

BS       Heel spannend.

TM       Maar ik kreeg te horen dat er helemaal geen bewijzen waren. Dat trof mij erg. Eigenlijk kwam     ik met een soort geloofscrisis terug. Zo is het begonnen. Maar wat we toen ontdekten, is geweldig. We zeiden: Waar zullen we naar op zoek gaan? Wat zegt de Bijbel? De vele   bewijzen die we vonden werden niet erkend. Mensen zitten in een andere tijd.

BS       Je ging in Egypte op zoek naar bewijs voor Bijbelse verhalen. Egypte komt veel voor in de         Bijbel. Abraham gaat erheen, Jozef, zelfs Jezus, voor een paar jaar. Egypte lijkt zelfs een       symbolische betekenis te hebben in de Bijbel. Het bereidt op iets voor. Er zijn veel         verschillende visies op. Maar je hebt dus ook echt iets gevonden toen je daar was?

TM       Heel in het begin staat al in de Bijbel dat Jozef zijn familie uitnodigde. Je kent het verhaal.

Hij komt als slaaf in Egypte terecht verklaart de dromen van de farao en wordt onderkoning.

Hij was dus erg machtig. En hij nodigt zijn familie uit naar Egypte. De locatie waar ik      aanvankelijk heen was getogen was de stad Rameses. Daaronder lag nog een stad, Varus.

Daar vinden we het bewijs van de aanwezigheid van Jozef en zijn familie.

BS       Geweldig.

TM       Er is daar een nederzetting opgegraven. Niet van Egyptenaren, maar van buitenstaanders die   werden toegelaten. In die nederzetting stond een paleis met een begraafplaats. Daar waren       elf graven en één piramidevormig graf niet van een Egyptenaar, maar van een Semitisch           persoon in zittende houding. Een standbeeld met een werpstok: Jozef stond direct onder de            farao. Zijn huid was licht, de schildering zag er niet echt Egyptisch uit en hij had rood haar.

Waar kwam dat nou vandaan? Zoals je weet had Esau rossig haar. Het paste allemaal in           elkaar. Mensen begonnen het verband te zien. Ten slotte ging die gemeenschap groeien. Het      bleek dat het graf al was geplunderd toen de archeologen het opgroeven. De botten waren        weg. In de Bijbel staat dat Jozef, de woorden van zijn voorvader gedachtig, zei: Beloof dat je    mijn botten meeneemt als je terugkeert naar het Beloofde Land. En de botten waren weg.             Dankzij Patterns of Evidence weten wij nu dat wat er beschreven wordt, ook werkelijk gebeurd   is. De Bijbel zegt van zichzelf dat hij historisch is. Laten we dat nagaan, zei we. Ik was wel een beetje bang dat het niets op zou leveren. Maar ik kan je zeggen dat er massa overtuigend         bewijs zijn die u en uw kinderen bevestigen in uw geloof dat ons geloof historisch kloppend is.

Deze film is niet zozeer bedoeld…Wetenschappers verdedigen hun inzichten. Ik wilde laten        zien wat die zijn en welke bewijzen daarin kloppen met de Bijbel. Zodat u en ik zien dat er         meer is dan…Want de mensen nemen maar van alles aan. Maar het komt hierop neer: Patterns of Evidence is een prachtige reeks films die de Bijbel bevestigen. Voor jongeren     maken we een nieuwe serie. We zagen hun belangstelling en maken voor hen: Patterns of

Evidence – Young Explorers. Die komt volgende maand uit.

BS       Ik heb ook twee kinderen. Goed om vroeg te beginnen. Mijn vader, ook dominee, was zo           verstandig de Bijbel heel academisch te benaderen. Een goeie manier. Toen ik zelf de     academische wereld betrad, waar velen niet-religieus zijn was ik in staat in dergelijke termen

te denken. Dan is het geven en nemen.

TM       ‘Denken’ is mijn favoriete woord. Ons bedrijf heet: ‘Thinking Man Films.’ De Bijbel zegt: Heb de Here lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht. Je hoeft je verstand niet      te ontkoppelen van je geloof. Als iets waar is, zal dat uiteindelijk ook blijken. Daarom denk ik      dat ons geloof ook samengaat met ons verstand en ons intellect. En er komt ook    entertainment bij kijken. Dat is het intellectuele van onze films.

BS       Hoe kunnen mensen je Patterns of Evidence-films te zien krijgen?

TM       Via de website. Onze Bijbelbevestigende informatie kunt u vinden op patternsofevidence.com

Daar vindt u onze producten. Hier ziet u iets in beeld.

BS       Tim Mahoney, fijn dat je er was. Bedankt voor al je werk. God zegene je.

 

SOLO – NAOMI STRIEMER – “You Are Beautiful”

O zo mooi, zie de zon voorbijgaan

Ik zie het in alles wat ik zie: dat U in mijn leven bent

U houdt me vast als ik het licht niet vind

U laat het helder branden

Bij elke ademtocht die U me geeft

Prijs ik uw naam, verhoog ik uw naam

Hoger dan de wolken

Ik leg mijn lasten voor U neer in uw naam

 

O zo mooi bent U, onze Emanuel

Laat elke knie zich buigen als uw naam weerklinkt

O zo mooi bent U

Elk wonder dat U doet

Stuwt ons loflied op tot op grote hoogten

Altijd zullen wij blijven zeggen: o zo mooi bent U

Onder uw vleugels beschermt U mij

Als ik zwak en nietig ben dan draagt U mij

En als ik op mijn knieën val, weet ik dat U me dragen zult

Waar ik ook ben, U neemt me mee en nodigt me uit

 

O zo mooi bent U, onze Emanuel

Laat elke knie zich buigen als uw naam weerklinkt

O zo mooi bent U

Elk wonder dat U doet

Stuwt ons loflied op tot op grote hoogten

Altijd zullen wij blijven zeggen:

O zo mooi bent U

De wind huilt om ons heen. de bomen buigen

Ons hart zal zingen

 

O zo mooi bent U, onze Emanuel

U bent alles, onze God en meer dan dat

Zie de zon voorbijgaan

Ik zie het in alles wat ik zie:

Dat U in mijn leven bent

U houdt me vast als ik het licht niet vind

 

O zo mooi bent U, onze Emanuel

Laat elke knie zich buigen als uw naam weerklinkt

O zo mooi bent U

Elk wonder dat U doet stuwt ons loflied op

O zo mooi bent U

Als ik dool door de schaduwen, moe van al het gelieg

Als ik ronduit gebroken ben bent U aan mijn zijde

 

SOLO – NAOMI STRIEMER – “Earth and Sky”   

 

U vervult mijn hart met verwondering

En elke ster die aan de hemel staat herinnert me aan uw liefde

U bent de hoop die door het duister breekt

U bent de God die mijn hart vasthoudt

Er is niets tussen hemel en aarde dat me kan scheiden van uw liefde

Aan ieder woord houd ik me vast. U bent de waarheid en de weg

Er is niets tussen hemel en aarde dat me kan scheiden van uw liefde

U bent bij me in het vuur biedt beschutting in een storm

U bent mijn Trooster in de chaos, in uw naam vind ik vrede

Te midden van mijn beproevingen, als de duisternis komt opzetten

Kijk ik op naar de hemel

U bent de hoop die door het duister breekt

U bent de God die mijn hart vasthoudt

Er is niets tussen hemel en aarde dat me kan scheiden van uw liefde

Ik hou me vast aan ieder woord . U bent de waarheid en de weg

Er is niets tussen hemel en aarde dat me kan scheiden van uw liefde

Van uw liefde van uw liefde

Ik word omringd door uw liefde

U bent de hoop die door het duister breekt

U bent de God die mijn hart vasthoudt.

U bent de hoop die door het duister breekt

U bent de God die mijn hart vasthoudt

Er is niets tussen hemel en aarde dat me kan scheiden van uw liefde

Ik hou me vast aan ieder woord. U bent de waarheid en de weg

Er is niets tussen hemel en aarde dat me kan scheiden van uw liefde

Van uw liefde, uw liefde

 

Proclamatie door Bobby Schuller

 

Houdt uw handen zo, in een ontvangend gebaar. Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben.

Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten.

Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek – Hou vol!

door Bobby Schuller

U mag gaan zitten. Om te beginnen wil ik alle aanwezigen en alle kijkers zeggen: Het leven is zwaar. En wat u ook doormaakt en dat kan klein zijn of groot, maar wat het ook is weet dat u en God erdoorheen zullen komen. Misschien ligt u in scheiding, is uw partner overleden, is uw kind ziek of bent u een dierbare verloren. U denkt: Hoe kom ik hier doorheen? Weet dan: U komt er doorheen. Daar is alleen maar geloof voor nodig. Geloof betekent: volhouden, niet opgeven, de volgende stap zetten. Zal ik eens iets zeggen? Geloven gaat veel meer over ‘blijven’ dan over een sprong in het diepe. Het is meer blijven dan in het diepe springen. Het is geworteld zijn, geaard, stabiel, geplant.

Het is wonen in Gods huis en liefde elke dag weer. Geloven is elke dag weer een stap zetten in de richting van Gods doel voor mij. Het woord dat Jezus gebruikt in Johannes 15 is Menno. Dat betekent thuis zijn, rusten en ontspannen in de veilige toevlucht die God biedt. Dat is geloof. Dat je in het tumult en de storm van het leven dóór blijft gaan, uit geloof. We vertrouwen op Gods goedheid. Als Jezus uitlegt hoe het is om een woord van God te ontvangen vergelijkt Hij het met een zaadje. Een zaaier loopt te zaaien. Misschien keek Jezus op dat moment wel naar een boer. Een deel van het zaad valt op de weg. Dat zijn mensen met een verhard hart. Een deel valt tussen de stenen, schiet snel op maar wortelt slecht. Het kwijnt weg bij de eerste beproeving. Een deel valt in goede aarde, maar er schieten ook distels op. Het raakt verstikt, niet door lijden, maar door genot, vertier, afleiding. Maar u bent goede aarde. Als het zaad in uw hart valt zal het daar kiemen, en straks vrucht dragen. Hoelang duurt het niet voor een sinaasappelpit een sinaasappelboom wordt die vrucht draagt. Dat duurt heel lang. Ik ben opgegroeid in Californië. We hadden een avocadoboompje in de tuin gezet. Het duurde negen jaar. Elke zomer dacht ik: Waar blijven die avocado’s? De boom werd enorm – geen avocado’s.

Maar toen we na 23 jaar verhuisden: avocado’s. Heel veel mensen zien op het laatste moment af van hun wonder. Heel veel mensen geven hun dag van morgen op om 6 uur ’s morgens, vlak voor zonsopgang. Er zijn mensen op de wereld die niet volharden, die op de weg vallen. Maar daar behoort u niet toe. U bent sterker. U heeft God in u. U zult volharden. Echt waar. ‘Wederopstanding’ staat in het centrum van de christelijke wereldvisie. En het betekent dit: Wij dienen Koning Jezus. Hij kan iets dat al dood is niet alleen terugbrengen tot leven, want dat noemen we reanimatie. Hij brengt wederopstanding. Dat is dat het beter wordt dan het was. Het betekent dat Hij dat wat gestorven is

terugbrengt tot leven en beter dan het daarvoor was. Geloof zegt: Ik zie wat er gestorven is in mijn leven maar weiger te aanvaarden dat dit verhaal afloopt met de dood. Ik zal volharden, want ik geloof dat ik een Koning dien die dit tot leven zal wekken en beter zal maken dan het was. Wat hebben jullie verloren in het leven? Jullie hebben erom getreurd, treuren misschien nog. Maar er is hoop: Ons geloof berust op de wederopstanding. Wat je ook kwijt bent Jezus zal het weer tot leven brengen en het zal beter zijn dan het was. Als je maar gelooft. En er is niet veel geloof nodig. Een beetje maar. Als 1% van jou gelooft is dat genoeg voor God om geweldige dingen te doen in je leven. Het leven is zwaar voor iedereen. Maar in alle hardheid, beproevingen en pijn van het leven leeft de christen vanuit zijn geloof, dat hoop voortbrengt en hoop maakt het altijd waar. Het is het idee: Ik weet niet hoe ik hier

doorheen kom of wat er gaat gebeuren maar ik weet hoe de God is die ik dien, die me liefheeft en sterk is. Hij heeft mij nooit laten vallen. Hij is trouw. Hij zal u erdoorheen brengen. Hou de hoop levend, heb vertrouwen, zet de volgende stap, volhard en geef niet op. Zo bent u niet. U bent een winnaar, u slaagt iemand die de stap maakt om gestalte te geven aan Gods roeping. Gelooft u dat, zeg dan amen. Het christelijke wereldbeeld gaat uit van een positieve toekomst voor iedereen die gewoon vertrouwt op de vaderlijkheid, de papa-heid de goedheid van onze God. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: Ik kan dit niet aan maar U wel, Heer. Dat is geloof. Als je een dierbare verliest, als je een kind bent verloren kan je dat niet aan. God wel. Wat u ook doormaakt, wat voor ziekte of verlies dan ook wat voor schande of zonde het ook is die u uw levensvreugde beneemt of als u kampt met een geestesziekte of wat dan ook. Als u zegt: Ik kan dat niet aan, dan heeft u gelijk. Maar God kan het wel aan. Vertrouw op Hem en geef niet op. Hij sleept u erdoor. Is er vreugde in uw hart, zeg dan amen.

Ik voel vreugde, want ik weet dat mijn God goed is. Ik weet dat ik al die problemen in mijn leven zelf niet kan oplossen, maar God wel en Hij zal het doen. En het zal beter zijn dan ik ooit had kunnen bedenken. God is getrouw, slimmer dan ik, geeft meer om mij dan ik zelf en Hij geeft meer om jou dan jij zelf. U geeft ongetwijfeld heel veel om u zelf. Maar God geeft nog meer om u. Hij geeft heel veel om u zoals een moeder om haar kind. Hij houdt van u. In Jacobus 1 vers 2 heet het: Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook

daadwerkelijk blijkt zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Jacobus had zelf een zwaar leven. Hij zegt: Als wij als gelovigen beproevingen moeten doorstaan gaat dat gepaard met iets van vreugde omdat we, ondanks alle ellende weten dat de God van de wederopstanding dode dingen tot leven kan brengen, waarbij ze beter worden dan ze waren. De woorden ‘volmaakt en volkomen’ zijn de vertaling van twee woorden telios en holokleros. Telios en holokleros betekenen bijna hetzelfde. Vertalen is lastig, omdat ze in wezen hetzelfde betekenen. Ze worden ook wel vertaald met ‘volmaakt’ of ‘volgroeid’. Waar het om gaat, is dat er iets ‘heel’ wordt, en compleet. Heel… Heeft u het gevoel dat er iets ontbreekt aan uw leven? Dat er barsten in uw ziel zitten? Dat u beschadigd bent, gebroken, gewond, versleten? Daar is dit de remedie voor. Als er iets gebeurt als er pijn en worsteling is in uw leven zal dat u heel maken. Zoals bij een legpuzzel. Je legt de hele puzzel maar één stukje in het midden ontbreekt. Iedereen zoekt het huis af. En dan vindt een van de kinderen het. En dan, dwangmatig misschien leg je dat ene stukje in het midden en de puzzel is heel. Sommigen voelen zich zo, als er iets mist in je ziel. En de belofte van ons lijden in het leven is: Als we dat met geloof en hoop

verdragen zal het ons uiteindelijk sterker maken vrediger, vreugdevoller zelfs krachtiger in onze manier van onderrichten, denken en leiden. Zoals goud gezuiverd word De pijn en de zwarigheden van het leven maken iemand die gelooft alleen maar sterker, alleen maar vreugdevoller alleen maar rijper. Gelooft u dat? Ik geloof het voor u. Ontvang het vandaag. De laatste tijd ben ik aan het hardlopen. Ik was zwaarder dan ooit. Ik woog 96 kilo en voor mij…Het valt ook wel mee. Maar ik vond het te veel. Het begon op te vallen. Ik begon rugspek te krijgen. Ik vond gewoon dat ik moest gaan

hardlopen. En ik moet wat beter gaan eten. Een tijdje geen hamburgers meer. Hardlopen heeft mij altijd goed gelegen, ik vond het altijd leuk. Dus ben ik een paar weken terug weer begonnen. Ik ga naar Balboa Peninsula om daar ’s morgens te rennen. Heerlijk. En voor ik begin houd ik mijzelf altijd hetzelfde voor: Loop met een snelheid die je constant kunt volhouden. Want op het eind voel je je heel anders. Als je na lange tijd vijf of tien mijl wilt hardlopen moet je echt heel sloom beginnen. Iets sneller dan wandeltempo, dat doe ik. Ik ben uit vorm. Toen ik een paar weken bezig was, voelde ik mij aardig goed. Zal ik wat harder lopen? dacht ik. Nee, kies een tempo dat je eindeloos volhoudt. Word ik ingehaald door een echte bink, zo van kijk-mij-eens. Hij stuift langs mij heen. Ik had zo’n zin om ook zo hard te gaan. Hij verdween uit zicht. Maar na een kwartiertje zag ik hem voor mij uit. Hij rende een stukje, stopte dan, lopen, rennen, stoppen. Ik kom steeds dichterbij. Hij kreunt en hij steunt. Alsof hij doodgaat. En ik loop vrolijk langs. Dag. In onze haast willen we dingen forceren. We proberen Gods belofte naar onze hand te zetten. Maar soms moeten we een tempo kiezen dat we eeuwig volhouden.

In de haast van het leven gaan we te snel, raken uitgeput en volharden niet. Doordat we te veel hooi

op onze vork nemen. God is sterk genoeg om een groot deel van uw last over te nemen. Soms moet je gewoon besluiten, in de wedloop van het leven: Het leven is een marathon, geen sprint. Het gaat erom dat je telkens de volgende stap zet. Ik zie u als marathonlopers in het geloof. Marathonlopers geven niet op bij pijn of vermoeidheid. Ze houden pas op als ze over de finish zijn. Zo bent u ook. U zult doorzetten, u zult hier doorheen komen. Zet telkens de volgende stap. Want uw wonder is zo groot. Het enige dat God vraagt is: geef niet op. Blijf bewegen, zet telkens de volgende stap en God zal u de overwinning geven. In het verhaal van Abraham, in Genesis belooft God Abraham op zijn 75e

dat hij de vader van een groot volk zal zijn. Abram, zoals hij eerst heette, betekent: Grote vader. God belooft dat. Tien jaar later is er nog niks gebeurd. Dan besluiten Abraham en Sara dat Abraham met de slavin Hagar naar bed moet. Ze willen het wonder forceren. Daaruit wordt Ismaël geboren. En de Ismaëlieten vormen een groot probleem voor Israël. Omdat ze Gods wonder willen forceren. Na de geboorte van Ismaël duurt het nog eens 15 jaar als Abraham 100 is, voor God z’n belofte vervult.

Probeer Gods beloften niet te forceren. Zet telkens de volgende stap, heb daar vrede mee en God zal u de overwinning brengen. Het zal u helpen te volharden in het leven. Vrienden, jullie gaan het doen.

Jullie gaan de finish halen. Niet opgeven, niet afhaken, de overwinning komt eraan. Een held is niet dapperder dan een ander, hij is het alleen 5 minuten langer. Geef Gods wonder voor jou niet op. Het komt eraan. Gestaag voortgaan, dan win je. Jij en God zullen het samen volbrengen. Dat beloof ik u.

 

Gebed

 

Heer, dank U voor wat u ons hebt gegeven. We zijn vervuld van vreugde en geloof. Vandaag zullen we ons ontspannen zullen we zonder haast blijven en we gaan geen beslissingen nemen als we in een slechte bui zijn. Geef ons wijsheid, volharding en vreugde, elke dag weer zoals U altijd doet. We hebben U lief. Dit bidden wij in Jezus’ naam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koor – “Blessed be the Name”

Aan God de eer want Hij regeert, in hoogste majesteit

Hij gaf zijn Zoon die voor ons stierf, verlost, voor eeuwig vrij

 

Ere zij de naam, ere zij de naam, ere zij de naam van de Heer

Ere zij de naam, ere zij de naam, ere zij de naam van de Heer

 

Hij is de wijze Raadsman, de grote Vredevorst

Van alle landen hier op aard’, overwinnaar voor altijd

 

Ere zij de naam, ere zij de naam, ere zij de naam van de Heer

Ere zij de naam, ere zij de naam, ere zij de naam van de Heer

Halleluja

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Hou vol!

6 november 2016 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan