fbpx
Home Rust vinden bij God

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen wij ons verheugen. Welkom, kerkfamilie. Bedankt voor uw komst. Bidt u mee?

Gebed

Vader, dank U dat U ons liefheeft en ons hierheen hebt geroepen. Geef in Jezus’ naam dat alle stress en zorgen, gebalde vuisten en neiging tot controle dat wij dat alles achterlaten bij de deur en voor U verschijnen, bijna als onschuldige kinderen die bij hun vader willen zijn. Wij verlangen ernaar bij U te zijn. Geef ons uw wijsheid, uw leven en uw bemoediging. Die hebben wij nodig. Wij hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Amen. Geef degene naast u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

Koor – “Leaning on the Everlasting Arms”

Wat bevreesd te zijn, is er angst of pijn Steunend op de eeuw’ge arm van God Zijn vrede woont in mij, mijn Jezus is nabij Steunend op uw eeuw’ge arm alleen Steunend, steunend,

‘T is veilig en zeker om mij heen Steunend, steunend,
Steunend op uw eeuw’ge arm alleen

Schriftlezing – 1 Petrus 5:6-11 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Laten wij onze harten voorbereiden op Gods Woord. 1 Petrus 5 vers 6.
Verneder u dan onder de krachtige hand van God opdat Hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Kerkfamilie, mogen wij Gods rustige ritme aannemen door Hem genoeg te vertrouwen om Hem al onze zorgen toe te vertrouwen. Amen.

Solo – Emilee Taylor – “In Christ Alone”

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht Door stormen heen hoor ik zijn stem Dwars door het duister van de nacht Zijn woord van liefde dat mij sust Verdrijft mijn angst, nu vind ik rust Mijn vaste grond, mijn fundament Dankzij zijn liefde leef ik nu

Daar in het graf, in dood gehuld Leek al zijn macht teniet gedaan Maar o, die dag, dat werd vervuld Jezus, de Heer is opgestaan Sinds Hij verrees in heerlijkheid Ben ik van vloek en schuld bevrijd Ik leef in Hem en Hij in mij

Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij
Geen levensangst, geen stervensnood Dat is de kracht, waar ik in sta
Van eerste stap tot aan de dood
Leidt Hij de weg waarop ik ga
Geen duivels plan of aards bestaan Kan mij ooit roven uit zijn hand
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam In die verwachting houd ik stand
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam In die verwachting houd ik stand

Interview – Becky Thompson
BS = Bobby Schuller en BT = Becky Thompson

  1. BS  Wel, vandaag is blogger en schrijfster Becky Thompson bij ons. Haar carrière nam een nieuwe wending toen God haar een nieuwe roeping gaf. Haar nieuwe boek Truth Unchanging is een gebedenboek voor moeders dat hen stimuleert tijd voor God te maken. Becky Thompson. Je bent begonnen als modeblogger na een bepaalde gebeurtenis bij een wedstrijd. Hoe zat dat?
  2. BT  Het is zo geinig hoe God je via achterdeurtjes naar je bestemming brengt. Ik was en ben een niet-werkende moeder. Destijds had ik twee kids en wij woonden in het gehucht van mijn man in Oklahoma. Ik droomde ervan iets voor het Koninkrijk te doen. Door mijn moederschap en

niet gaan werken, deed ik dat al maar ik wilde meer dingen doen, waar ik echter geen tijd voor had. Ik keek een keer in de spiegel en ik had niet… Zoals moeders doen, had ik al dagenlang dezelfde kleren aan omdat ik toch niemand zou zien. Je moet iets nieuws aan, dacht ik. Ik kocht wat bij een internetwinkel. Die hield een wedstrijd: stuur een foto van jezelf in kleding van ons en wie de meeste likes krijgt, wint voor 100 dollar kleding. Een foto kan je leven veranderen. Ik maakte een selfie en zette die online, maar ik kreeg helaas helemaal geen likes. Maar de eigenaar van de internetshop vroeg: Bent u modeblogger? Dat zou best wat voor mij zijn hè? zei ik. Schrijven over kleding. Dus ik ging bloggen in ruil voor gratis kleding. Maar toen zei God: Becky, ik geef je een publiek waar jij voor moet zorgen. Ik dacht: Ik zorg dat zij er picobello uitzien, Jezus. Ik wist niet wat Hij van plan was. Mijn blogs gingen steeds meer de kant op van hoop en bemoediging voor moeders. Toen zei Jezus: Je moet kiezen, kleding of Ik. Wat wil je dat je leven wordt? Ik wist het antwoord, maar ook dat ik van kleren hield. Ik begon te schrijven over wat God kan doen in het leven van een moeder. Mijn verhaaltje ging viraal en mijn website crashte door de vele bezoekers. Mensen gingen mij volgen, uitgevers benaderden mij, literair agenten wilden dat ik ging schrijven. Eerst had ik bijna geweigerd modeblogger te worden. Dus ik zei: ja, ik wil best schrijver worden. En nu sta ik hier dus.

  1. BS  Hoe komt het dat je blog zo aansloeg en je site crashte?
  2. BT  Doordat zoveel mensen hem lazen, omdat ik echt was. Vaak willen wij ons anders voordoen,

    maar ik was gewoon oprecht. Mijn site crashte door alle posts dat ik geen perfecte echtgenote en moeder was. Had iemand mij maar gezegd: Focus op je huwelijk, op jezelf, op de Heer. Hij zal zorgen dat je de boel op de rails houdt. Soms houden moeders hun kids zo stijf vast dat er verder niks in hun armen past. Ik zei eerlijk hoe het voelde om zo veel vast te houden en hoe het voelt om te zeggen: Heer, het is te veel.

  1. BS  Hannah en ik hadden een huwelijks- en gezinstherapeut die zei: In een vliegtuig moet je eerst je eigen masker opzetten, dan dat van je kind. Anders kan je niet voor jezelf zorgen. Dat zouden wij altijd moeten doen als ouders. Zorgen voor onszelf, onze ziel. Dat zeg jij ook in je boek, hè?
  2. BT  Zeker. Ik geloof dat wij God kunnen horen spreken door de Bijbel maar ook door de Heilige Geest, als gave aan ons als het lichaam. Als wij moeders die communicatie met God niet hebben de hele dag door, in de gewone dingen dan doen we alles op eigen kracht. Dus Gods stem horen, lezen in de Bijbel, de tijd nemen om te lezen wat Hij zegt en te luisteren dan zet je als eerste dat masker op, zodat je je kids kunt leiden en liefhebben.

BS Truth Unchanging van Becky Thompson. Dank je voor je komst, wij houden enorm van je.

Solo – Aaron Al-Lmam – “O Praise the Name (Anastasis”

Ik denk terug aan Golgotha
Waar Jezus leed en stierf voor mij Zijn handen en voeten doorboord mijn Redder droeg de vloek voor mij

O prijs de naam van de Heer mijn God O prijs zijn naam voor eeuwig
Voor altijd prijzen we U alleen
O Heer, o Heer mijn God

Maar ’s ochtends vroeg de derde dag Stond Hij weer op, de Zoon van God Hij overwon, dood heeft geen macht De Koning leeft in al zijn kracht

O prijs de naam van de Heer mijn God O prijs zijn naam voor eeuwig
Voor altijd prijzen we U alleen
O Heer, o Heer mijn God

O Heer, o Heer mijn God

Koor – ” Come Thou Fount of Every Blessing”

Kom, o bron van zegeningen
Stem mijn hart op uw genâ Onophoudelijke stroom van goedheid Klinkt als luide lofprijs na
Leer mij de melodie te zingen
Klanken stijgen naar omhoog
Prijs de berg, vanwaar mijn hulp komt Waar uw liefde werd getoond
Vol van vreugde wil ik herdenken
Dat ik tot U komen mocht
En ik hoop met grote blijdschap
Straks te komen thuis bij U
Geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het God te verlaten, van wie ik houd
Hier is mijn hart, verzegel en neem het Voor uw woning, daar omhoog
Voor uw woning daar omhoog

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.
Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

Preek – “Rust vinden bij God” door Bobby Schuller

Vandaag gaan wij enigszins interactief bidden. Tijdens de dienst komt er wat gebed en meditatie. Daar kom ik zo op. Wij hebben het vaak over bidden, ik heb het vaak over alleen zijn en stilte. Maar vandaag gaat het over manieren om te bidden waarbij wij onze ziel richten op de Bijbel als wij te maken hebben met stress, zonde, verslaving, angst, depressie. Nuttige dingen die God ons geeft door zijn Woord, manieren om nader tot Hem te komen. Jezus zegt: Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus gebruikt het beeld van een juk dat je aan Hem verbindt. Dat is zacht en licht. Het lichte juk van Jezus. Maar elders zegt Jezus dingen als: Neem uw kruis op en volg Mij. Laat je kruisigen met Christus. Dat klinkt toch minder aangenaam. Wat is het nou? Een zacht of een hard juk? Makkelijk of moeilijk? Dood of leven? Ik denk dat het dit is: Paulus heeft het veel over oefening en wedloop. Het is als met alle discipline. Een discipel is iemand die ergens in gedisciplineerd is. Een pianodiscipel is iemand die is gedisciplineerd in pianospelen. De training is moeilijk. Toonladders, noten lezen, moeilijke stukken spelen. De training is moeilijk, maar als die in de pianist zijn lijf is gaan zitten, is spelen dan eigenlijk nog moeilijk of juist makkelijk? Dan is het het zachte juk van het pianospelen. Je trainen in pianospelen is moeilijk, het spelen zelf makkelijk. Zo ook het zachte juk van Jezus, de Jezustraining, de dood van het ego, nederigheid, studie, groei, rek, betrouwbaarheid. Allemaal moeilijke dingen. Maar is ook het leven met Jezus moeilijk? Of is het makkelijk? Het is makkelijk. Je traint voor het leven in het Koninkrijk van God. Daarin te leven in navolging van Jezus is makkelijk. In onze wereld is er zoveel zonde, gebrek en stress. Voelt u zich wel eens gestrest? Voelt u zich wel eens beklemd? Wat is het verschil? Wist ik maar een goeie grap om het uit te leggen. Beklemming is stress die onderhuids is gegaan, in je lijf is gekropen doordat je te lang vasthoudt aan iets stressvols. Dan gaat de stress naar je onderbewuste en zorgt voor een voortdurende lichte verontrusting. Dat komt niet van God. God wil niet dat je zo leeft. Hoe kunnen we leven onder het zachte juk van Jezus? Doordat de Heilige Geest in ons woont. Doordat wij verzadigd zijn van de Heilige Geest wordt het makkelijk. God doet het zware werk, God leidt God maakt het mogelijk. U hoeft geen kracht op te brengen, dat doet God. Daarvoor moeten wij

trainen. Trainen voor het kalme tempo van de genade. Wij weten hoe het is om te trainen. Toen ik studeerde. Ik ben hier opgegroeid en ik leefde zo’n ongeveer in het water. In zee, in de golven, als kind deed ik aan boogie boarding later skim boarding, surfen, scubadiving, snorkelen. Als we niet op het strand waren, waren wij wel in de haven, vissen, varen in rubberbootjes, werken op boten en altijd maar zwemmen. Ik dacht altijd dat ik een geweldige zwemmer was. Gewoon de beste. Ik zat dus op Oral Roberts University. Zij wilden dat wij complete mensen waren, spiritueel, geestelijk en lichamelijk. Dus iedereen moest sporten. Ik koos zwemmen voor gevorderden. Dat kies je als je al kunt zwemmen en denkt dat je heel goed bent. Dat dachten wij allemaal. De meesten van ons kwamen uit Californië en Hawaï. Wij hadden een Olympisch zwembad. Trek een baantje, zei de leraar, 50 meter. 50 meter is 50 yards, zeg ik erbij voor mijn Amerikaanse vrienden hier. Wij springen er allemaal in. Makkie, denken wij. Eigenlijk beschouwen wij het al als een wedstrijd. En als wij aankomen na die 50 meter zijn wij bijna allemaal uitgeput, wij hoesten en proesten. Wij dachten stuk voor stuk dat wij goeie zwemmers waren. Dat viel dus tegen. Daarna moesten wij zoveel baantjes trekken als wij konden. Ik kwam tot 350 meter. Niet slecht, 3,5 football-veld. Maar na 350 meter dacht ik: Ik ga dood, ik trek het niet meer. Ik had er lang over gedaan. Ze zei: Aan het eind van het semester zwemmen jullie 1100 meter onder de 26 minuten. Wat zeg je nou? dacht ik. Maar ze kreeg gelijk. Niet dat ik geen conditie had. Ik was sportief, ging naar de sportschool en zo. Maar onze techniek schoot tekort. Als je je hoofd optilt, is het alsof je op de remt trapt. Als je voetenwerk niet goed is, rem je ook je snelheid af. En dan de houding van je lichaam. Je moet je zwemslag wisselen, zodat je langer door kunt gaan. Dat leerden wij allemaal. Al die zogenaamd geweldige zwemmers moesten zich dus nederig opstellen. Daar zorgde zij voor door ons te laten zien dat wij helemaal niet zo goed waren. Ze gaf ons een visie: straks zwemmen jullie 1100 meter. En wij geloofden haar. En wat deden wij? Drie keer per week, zes maanden, trainden wij. Wij leerden te zwemmen in het kalme tempo van het zwemmen. Onze docent was een meester en wij werden haar leerlingen. Wij voegden ons onder haar juk en zij liet ons zien dat wij kennis te kort kwamen om zelf verder te komen. Wij moesten die kennis verwerven en door training in ons lijf brengen, zodat we 1100 meter konden zwemmen in 26 minuten. Hebben wij hier iets aan? U moet weten dat je zelf veel kunt maar dat waartoe God u heeft geroepen kunt u niet zelf. U moet de kennis verwerven die Jezus aanbiedt en door training leren in het kalme tempo van de genade te wandelen. Amen? Vandaag wil ik iets doen… Ik heb het er vaak over, maar ik doe het niet vaak. Vandaag breng ik die oude oefening terug. Misschien was u ooit bij The Gathering, die ik als een broekie leidde. Ik ben nu geen kind meer, doe niet zo flauw. Misschien weet u nog dat wij dit toen deden. Eerst gaan wij selah beoefenen. Dat is in de Psalmen het moment dat…Wij weten eigenlijk niet wat het inhoudt. Misschien was het een muziekpauze of een moment waarop David wil dat het publiek even stopt om na te denken of te mediteren. Vandaag gaan wij mediteren over de Bijbel. De Bijbel spreekt vier maal over de Bijbel bestuderen maar achttien maal over dat wij over de Bijbel moeten mediteren. Wij moeten dus mediteren over de Bijbel. Dat is wat de Bijbel zegt dat wij moeten doen. Dat gaan wij nu oefenen, als u nog niet weet hoe dat gaat, Bijbelmeditatie. Wat wij ook gaan doen als onderdeel van die meditatieoefening, is ademhalen. Dat klinkt heel oosters, maar het hoort bij het mediteren over de Bijbel. Dat is net zo oud als het christendom. De gemiddelde aardbewoner haalt twaalf keer per minuut adem, maar de gemiddelde Amerikaan achttien keer. Dus wij doen dit… Een teken van stress. Als je gestrest bent en hard werkt, veel zorgen hebt, wordt je ademhaling ondieper. Ideaal zou zijn: zes keer per minuut. Dus tien seconden: vijf in, vijf uit. Wat gaan wij doen? In de Bijbel hebben wij het begrip ruach. Ruach Elohim is: Geest van God. Ruach is, wind, ademhaling of geest. Toen God Adam en Eva schiep, blies Hij hen zijn Geest in. Dus als wij ademhalen doen wij wat wij deden toen wij werden geschapen. Bij je geboorte doe je… Ademhalen is het eerste wat je doet. Dat maakt je levend. In het Grieks net zo. Pneuma, of volgens onze dirigente Pnevma. Zij zal het wel weten, want zij is Griekse. Kunnen wij Irene vertrouwen? Ja, wij vertrouwen je. Pnevma of pneuma: Adem, wind, geest. Wij gaan diep ademhalen tijdens ons gebed zo meteen. Mensen thuis, doe mee. Diep inademen en uitademen op selah. Wij gaan ons hart stil maken. Als ik mijn handen opsteek, ademen wij diep in. Daar gaat ie. Steek uw hand op. Adem in. Zeg nu met mij: selah.

Gebed

Here Jezus, wij maken onze harten stil. Spreek, Heer, uw dienaren luisteren. Heer, voor even laten wij alles los: Al onze zorgen en angsten, morgen, gisteren, vandaag, dit gebouw. Het is alleen U en ik, U en ons. God roept u nu binnen in zijn troonzaal en zegt u uw zware bagage, uw zware last mee te nemen in de troonzaal. Die neemt Hij van uw schouders. Uw zonden, twijfels, vrees, bezorgdheid, bitterheid, onverzoenlijkheid dat alles nemen we mee in uw troonzaal, Heer. Heilige Geest, help ons in Jezus’ naam. Amen.

Wij gaan nu mediteren over 1 Petrus 5. Petrus zegt daar… Wij beginnen bij Petrus 5b. Hij begint met een citaat uit Spreuken, het thema van het Oude Testament. Dat vind je terug in het lied van Hannah, het lied van Mozes in het lied van Zacharia en dat van Maria in het Nieuwe Testament: Het idee dat God de hovaardigen vernedert en de nederige verhoogt. Petrus citeert uit Spreuken: ‘De spotters zal Hij wel bespotten, maar zachtmoedige zal Hij genade geven.’ En dan vervolgt hij: Verneder u dan onder de krachtige hand van God opdat Hij u… Neerslaat? Kwaad doet? Bespot? In de hel gooit? Verneder u dan onder de krachtige hand van God. Het is dus alsof God je omlaag drukt. Opdat Hij… u verhoogt. Opdat Hij u verhoogt. En wanneer doet Hij dat? ‘Op zijn tijd.’ Dat vergt dus geduld. Alles wat Hij doet is ongehaast. Alles gaat langzaam in het Koninkrijk van God. Dus Hij drukt je neer en verhoogt je. Als wij ons vernederen, kan Hij ons verhogen. Dus: Niet mijn koninkrijk, maar dat van U, Heer. Niet mijn wil, maar uw wil, Heer. En zelfs dingen als: Niet mijn kinderen, Heer, maar uw kinderen. Niet mijn kerk, maar uw kerk. Niet mijn zaak, Heer, maar de uwe. Niet mijn huis, Heer, maar uw huis. Niet mijn land, Heer, maar uw land. Al die zorgen, die dingen die belangrijk voor ons zijn. Wij leren ons te trainen dat ik niet de koning ben hiervan. Ik ben verantwoordelijk, ik moet doen wat goed en juist is maar de uitkomst vertrouw ik God toe. Laten wij dit samen doen. We laten dit los. Bedenk hoe je dingen in de hand wilt houden, hoe je bang bent, hoe je stress voelt. Haal je dat alles voor de geest. Laat de mensen thuis dit ook doen. Als ik mijn handen ophef, haal je diep adem. Als ik ze laat zakken, zeg je ‘selah’. Haal diep adem. Selah.

Gebed

Heer, wij denken aan onze zonden, onze angsten en zorgen. Aan wat ons neerdrukt, dingen die
er morgen of vandaag nog aankomen. Wij hebben berouw van onze zonden en nemen er afstand van. Wij hebben berouw van onze zorgen en nemen er afstand van. Wij geven ze aan U en vernederen onszelf. Wij laten de aanmatiging los dat wij het alleen af kunnen. Zonder U kunnen wij niets, maar met U is alles mogelijk. Verhoog ons met uw machtige hand, op uw tijd, als wij ons vernederen. Amen.

Dus eerst tonen wij berouw dan leggen wij onze zorgen bij Hem. Petrus zegt: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’ Niet: want het is zondig of verkeerd. Maar: Want God is begaan met uw zorgen. Hij kan er beter mee overweg dan u. God is ongehaast en zijn timing irritant. Dat hoort bij het discipelschap, wen er maar aan. Over wat voor zorgen gaat het hier? In het Grieks is het merimnao. Zeg mij maar na. Goed zo. Merimnao betekent je zorgen maken, angstig zijn maar het is ook woord dat je gebruikt voor iets uit elkaar trekken. Stel dat je brood wilt bakken of pretzels. Je hebt een grote homp deeg en breekt er stukjes af. Of als je lamsvlees uit elkaar plukt voor een stoofschotel. Kent u dat, als u gestrest bent? Dat je alle kanten op wordt getrokken? Alsof je doodgaat, constant aan je zorgen loopt te denken? Daar doelt Petrus op en het is negatief. Het is niet goed je verantwoordelijk te voelen voor anderen. Het is niet goed altijd maar te tobben over de dag van morgen. Wij kunnen er nooit helemaal van af komen, maar Paulus leert ons: Leg uw zorgen en angsten bij de Heer, want ze gaan Hem ter harte. Het is bijna: Maak je toch geen zorgen, laat God dat maar doen. Angst is slecht voor je. Als je een spin op je schouder hebt, doe je niet: Ah, lief spinnetje…Ga weg, rotbeest! Dat doet spanning met je. Tijdens een zendingsreis in Panama sliepen wij een keer in een boomhuis. Er zitten wel ratten, zei de man. Midden in de nacht kroop er een rat over mij heen. Ik vond eigenlijk… Ik was in het huis van die rat, in de boom. Ik sliep niet op de grond, als een normaal mens. Het was zijn domein. Hij hoorde daar, hij was niet mijn huis binnengedrongen. Toch was ik niet aardig. Ik pakte hem en smeet hem weg. Maar zo moet het. Werp het van je af. Niet voorzichtig. Smijt het naar God. Waar zit u vandaag mee? Wat drukt u neer? Wij proberen het nog eens. Wij gaan weer bidden halen diep adem en ademen uit op selah. Selah.

Gebed

Stel u voor dat u daar staat, voor Jezus’ troon en echt voelt hoe zwaar uw last is. Wat is die last? Misschien uw kinderen of uw baan, uw financiën, uw gezondheid. En de duivel heeft u ervan overtuigd dat u dit alleen moet dragen. Gelukkig is dat niet zo. God zal het voor u dragen. Leg in gedachten die last van u af, voel wat een verlichting dat geeft, geef het aan Jezus, die zegt: Ik regel dit, je toekomst is nog beter dan je dacht Heer, daarop verlaten wij ons met geloof en vertrouwen. Luistert u nog een paar seconden naar de Heilige Geest. Spreek, Heer, uw dienaren luisteren. Amen.

Tot slot zegt Petrus in 1 Petrus 5 vers 10: De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Petrus zegt dus: God heeft het laatste woord. Hij heeft het laatste woord en dat zal goed zijn. Heel goed. Nog één keer bidden.

Gebed

Vader, dank U dat U zich bekommert om onze zorgen en dat wij onbekommerd mogen zijn. Wij zullen de vurige pijlen trotseren en de stress. Niet door wilskracht, maar door die dingen aan U te geven door training, gebed, door uw ruimte te betreden. Wij houden op vermaak na te jagen om onze pijn niet te voelen en hollen naar U toe, en leggen in gebed en aanbidding die dingen bij U neer. Wij zullen steunen op uw eeuwige armen. Heer, we danken U. In Jezus’ naam. Amen.

Dank voor uw komst. Ga naar huis, rust uit, verbind u met vrienden en familie. Zij houden van u en hebben u nodig.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Rust vinden bij God

23 juni 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan