Home Geef het voorbeeld

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie en een bijzonder welkom voor onze nieuwe bezoekers. Wij hebben niet allemaal hetzelfde geloof maar wij worstelen met dezelfde zaken. Jullie hebben meer met ons gemeen dan je zou denken.

Wij zijn zo blij dat jullie het risico genomen hebben en vandaag met ons meedoen. Een complimentje voor de dames hier. Fantastische hoeden dragen jullie. 10 op 10. Ik weet niet wat er aan de hand is.

Ziet er prima uit. We zijn echt blij dat jullie er zijn. Wij hopen dat, wat je ook van de Heer verwacht, Hij je tegemoetkomt. Wij geloven dat één woord van God een leven kan veranderen.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U. Wij houden van U. Wij danken U dat U ons tegemoet komt. Dat wij ons niet anders

hoeven voor te doen dan wij zijn. Dank U, Heer, dat de mensen om wie we geven en voor wie wij bidden

dat U al werkt in hun leven. Dank U, God, dat U van ons houdt. Wij bidden in Jezus’ Naam, amen.

 

Amen. Schud nu de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Solo – Laura Dickinson – “God, I Look to You”

 

God, ik kijk naar U, U overweldigt mij

Geef mij visie, ik wil zien zoals U ziet

God, ik kijk naar U, mijn hulp komt van U

Geef mij wijsheid, U weet wat ik moet doen

Ik hou van U, o Heer mijn Kracht

Ik hou van U, o Heer mijn Schild

Ik hou van U, o Heer mijn Rots

Voor eeuwig en altijd hou ik van U, Heer

 

Halleluja, U regeert, Halleluja, U regeert, Halleluja, U regeert

Voor eeuwig en altijd hou ik van U, Heer

Halleluja, Halleluja, U regeert

Voor eeuwig en altijd hou ik van U, Heer

 

Schriftlezing –  Mattheüs 7:3-6

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding van de boodschap nu de woorden van Jezus opgeschreven door Mattheüs in Mattheüs 7:3.

 

Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?

Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen zich omkeren en u verscheuren. Kerkfamilie, wij willen proberen, mensen te zijn die leiders zijn door invloed, niet door overheersing. Amen.

 

Koor“I Am Not Alone”

Ik zal niet bang zijn

Want ik ben niet alleen, ik ben niet alleen,

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

 

Interview – Zach & Rachel King

BS = Bobby Schuller / ZK = Zach King en RK = Rachel King

BS       Wij zijn dolblij dat wij het echtpaar Zach en Rachel King vandaag mogen ontvangen. Zij kennen elkaar van Biola University en hebben aan de Amazing Race meegedaan. Zach maakt prikkelende video’s voor zijn volgers en advertenties en Rachel werkt met hem samen en samen hebben zij twee zoontjes. Zij zetten zich enorm in voor het pleegouderschap. Wij verwelkomen Rachel en Zach King.

ZK/RK  Hallo.

BS       Ik bekijk vaak je video’s op YouTube. Geweldig zijn ze. Je hebt heel veel volgers. Eentje die ik als voorganger erg leuk vind Je moet jezelf soms op de hak durven nemen. Even gauw vertonen?

ZK       Is het een zonde om in de kerk te slapen?

BS       Je kijkt wat ongemakkelijk.

ZK       Nou ja, jij krijgt morgen de e-mailtjes wel.

BS       Gefeliciteerd omdat jullie je enorme social-mediaplatform gebruiken voor iets wat voor velen van ons enorm belangrijk is. Het pleegouderschap. Jullie hebben net je eerste kind geadopteerd, hè?

RK       Ja, wij hebben in april de adoptie afgerond van Mason, die 2 is. Wij hebben hem sinds hij 7 weken oud was. De adoptie is nu rond.

BS       Hoe werkte dat? Jullie hadden toch al…Hadden jullie niet al zelf een zoon?

ZK       Zodra je pleegouder wordt, word je zwanger. Dat gebeurt gewoon.

RK       Ja, wij hebben Liam gekregen. Ik ben vorige zomer bevallen van Liam. Die is nu 1 en Mason is iets ouder dan 2.

BS       Dus ze zijn nu 2 en 1. Dus jullie hebben twee jaar niet geslapen.

ZK       Bid voor ons.

BS       Wij als kerkgaan in 2020 samenwerken met Zero dat onderdak voor iedereen wil vinden. Er zijn hier vast mensen die denken, ik kan nu geen kind adopteren. Wat kunnen mensen, hier in de kerk en overal, persoonlijk doen om bij de adoptiecrisis te helpen?

ZK       Een praktische tip, jullie hebben hier vast al pleeggezinnen in de kerk ga eens kijken wat zij nodig hebben. Het is een complex systeem, met ontzettend veel regels van overheidswege.

Een biologisch kind opvoeden is al zwaar, maar met al dat overheidsgedoe erbij is het uiterst moeilijk en tijdrovend. Maar als wij mensen in ons leven uitnodigen en vragen, op te passen horen zij over het pleegoudersysteem en dan haal je het mysterie eraf dat eromheen hangt.

Het klinkt complex en eng en intimiderend en onmogelijk. En je bent een halve heilige als je het doet, maar zo idioot is het niet. Wij nodigen mensen uit in ons leven, zodat ze op een natuurlijke manier zien dat het goed kan werken bij hun gezin.

BS       Hoe zit het met mensen die pleegouderschap overwegen en zeggen: Ik zou mij te veel gaan hechten en dan moeten ze terug, het systeem in. Wat zeg je tegen zulke mensen?

ZK       Dat is het commentaar dat wij het vaakst te horen krijgen. Dan zeggen wij, jij bent de perfecte pleegouder want je moet je hechten en bereid zijn die pijn op de koop toe te nemen om het kind ook te leren, zich te hechten. Wij zeggen, God geeft ons de middelen om herstel te bieden.

Wij accepteren die zorg zodat het kind een veilig thuis krijgt voor een tijdje of voor altijd.

BS       Bijzonder dat je dat zo vaak hoort. Wat zeg je tegen mensen die nu pleegouder zijn en daarmee worstelen? Heb je een woord van bemoediging voor zulke mensen?

ZK/RK  Goede mensen om je heen verzamelen om je te ondersteunen, is cruciaal. Haar ouders wonen in de buurt. Wij hebben vrienden in de pleegzorg. Wij hebben een fantastisch bureau. Verzamel mensen die je kunnen helpen. Wij hebben vrienden die het zwaar gehad hebben die zich even een seizoen op hun biologische kinderen moeten richten of moeten stilstaan bij de timing. Dat is met elk gezin weer anders. En als je aan deze kant van de eeuwigheid niet direct vrucht ziet van je werk, God is aan het werk en hoe lang een kind ook bij jou thuis woont of in het huis van iemand die jij ondersteunt het heeft invloed op de rest van zijn leven. Je bidt voor ze, ook als ze naar huis gaan bid je voor ze voor de rest van hun en jouw leven. Dat is iets groots.

BS       Veel van onze kijkers zijn zoekende. Ze zijn misschien nog geen christen of hebben nog geen kerk maar dat is ook een goeie reden om bij de kerk betrokken te raken. Als je pleegouderschap overweegt, staan veel kerken voor je klaar om voor zo’n kind te helpen zorgen. Ze helpen je bij de procedure en willen in zo’n geval een steun voor je zijn. Fantastisch. Zach en Rachel King,

hartelijk dank voor wat jullie doen. Wij doen wat wij kunnen om iets aan dat probleem te doen en jullie maken diepe indruk. Daar zijn wij dankbaar voor. Gods zegen.

 

Koor – “ I Walk with God”

 

Vanaf vandaag wandel ik met God, zijn vaderhand daar leun ik op

In mijn gebed pleit ik: blijf mij nabij, Heer, zie op mij neer

 

Ik ga met God, ook in de nacht, ik heb geen angst, Hij houdt mij vast

Zijn liefde deelt mijn leven, Hij zal mij nooit begeven

Hij blijft dicht bij mij, ik ben zwak, maar mijn Heer is sterk

Hij waakt over mij elke dag opnieuw

 

Ik ga met God, Hij grijpt mijn hand, ik praat met God, en Hij begrijpt

Hoort ieder woord als ik spreek met hem, Hij kent mijn hart en hoort mijn stem

Heer, wees mijn gids en leid mij voort en ik ga niet alleen want ik wandel met God

Vanaf vandaag wandel ik met God

 

 

(Dutch touch met Trinity: 2 liederen ondertiteld)

 

Meesterwerk van Liefde:

Wij zijn op weg naar kerstfeest. zoekend naar waar vrede op aarde is, die komen zal.

Vindt de Messias hier een kribbe? vindt Hij hier een hart waar liefde is, een warme stal?

 

Jezus, meesterwerk van Liefde, voor ons geboren in Bethlehem.

Welkom Jezus, meesterwerk van Liefde, in onze harten is er plaats voor Hem

 

Ontsteek nu alle lichten en ga op weg naar waar het ooit begon. en God gaat met ons.

Wij prijzen de Verlosser en leggen onze gaven voor Hem neer. de God die mens wordt.

 

Jezus, meesterwerk van Liefde voor ons geboren in Bethlehem.

Welkom Jezus, meesterwerk van Liefde in onze harten zingt het halleluja

Kom woon in ons, halleluja, wees welkom hier, halleluja, kom woon in ons.

 

Jezus, meesterwerk van Liefde voor ons geboren in Bethlehem.

Wees welkom Jezus, meesterwerk van Liefde, in onze harten is er plaats voor Hem

 

Vrolijk kerstfeest iedereen.

 

Eeuwig Licht:

 

Wat ik zie deze nacht is een baby in een kribbe

Zijn ouders onwennig er naast

Als herders en wijzen de stal binnen dringen

Zingen eng’len hun gloria’s

 

Bron van leven, God met ons,

Heer der Heren, één van ons

Niemand zag ooit Gods eeuwig licht

Maar nu de Verlosser er is

Zien wij uw aangezicht

 

Ik vind het soms moeilijk om richting te vinden

En ik vraag me af waarom we hier zijn

Maar als ik kijk naar dit wonder, naar dit Koningskind

Merk ik dat al mijn twijfel verdwijnt

 

Bron van leven, God met ons

Heer der heren, één met ons

En niemand zag ooit Gods eeuwig licht

Maar nu de Verlosser er is

Zien wij uw aangezicht

 

En nu ben ik op weg gegaan en ik zoek in het diepst van mijn hart

En richt mijn blik naar boven om U te zien

O en ik ben op weg gegaan en ik zoek in het diepst van mijn ziel

En richt mijn blik naar boven om U te zien

Laat mij Christus zien en nu ben ik op weg gegaan

En ik zoek in het diepst van mijn ziel

En richt mijn blik naar boven om U te zien

 

O Bron van leven, God met ons

Heer der heren, één van ons

Niemand zag ooit Gods eeuwig licht

Maar nu de Verlosser er is

Zien wij uw aangezicht

Als mijn hoop is vervlogen en alles lijkt vergeefs

En ik het echt niet meer weet dan bent U het antwoord.

U die mens werd voor mij als teken dat U om mij geeft

 

Koor – “ Mercy”

 

Ik durf mijn schuldige ogen niet op te slaan

Ik verberg mij en schaamte doet mij beven

En in de duisternis van mijn ziel

Word ik klein in uw lichtende aanwezigheid

Heer ontferm U, Heer ontferm U met Uw genade

Schenk mij uw genade en vergeving en wis mijn zonde uit

Vernieuw mijn hart en was mij schoon

Maak mij zuiver door uw vergeving

Heer ontferm U, Heer ontferm U met Uw genade

In gelijke mate met uw liefde belooft U genade

Tedere compassie met degene die uw gezicht zoekt

Een gebroken hart, een wankelende ziel,

Een berouwvolle geest smeken tezamen

Om uw vergeving en uw genade

Slechts tegenover U heb ik gezondigd

Mijn daden zijn boosaardig in uw ogen

Laat mij zingen van uw vergeving

En vreugde putten uit mijn gezang

Heer ontferm U, Heer ontferm U

Met Uw genade, met Uw genade

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Gaat U zitten.

 

Preek – “ Geef het voorbeeld”

 

Wij gaan verder met onze serie over kalmte. Vandaag wil ik het specifiek hebben over hoe wij kalmte in leiderschap vinden. Velen van ons zien zichzelf niet als leiders maar dat zijn wij wel, want een leider

is iedereen die invloed heeft. Telkens als je iemand beïnvloedt met je ideeën telkens als je iemand aanspoort, een bepaalde richting in te slaan, telkens als je iemand advies geeft als ze dat opvolgen, leid je ze. Leiden is beïnvloeden. Daar gaan wij het over hebben. Ik denk dat de effectiefste manier om mensen te beïnvloeden is is niet, ze te sturen, maar om het goede voorbeeld te geven en voor ze te bidden en te geloven dat de Heilige Geest de rest uitwerkt. Ik geloof dat de Heilige Geest een betere leider is dan ik. Wat denken jullie? Jaren geleden leidden we een dienst in Old Towne Orange in een zaal van het American Legion. Wij hadden een danszaal met stoelen in een kerk veranderd. Vlak onder ons zat een bar. Soms hoorde je ze zelfs feestvieren op zondagmorgen. Je hoorde ze drinken en klinken en muziek maken, maar het was een prima omgeving. Ik weet nog dat die kerk echt begon te groeien.

Dat begon toen een man, Dallas Willard, een vriend en een mentor van mij en een van de belangrijkste schrijvers voor het christendom van de 20e eeuw in onze kerk sprak. Hij had zoveel invloed op zoveel mensen, niet alleen door zijn boeken maar door zijn optreden. Dat was zo innemend. Toen hij bijvoorbeeld op een dag preekte en wij hem interviewden hadden wij in die kerk met houten vloeren

triplex wegwijzers gemaakt. En door een windvlaag of zo en je ziet het op video, valt zo’n wegwijzer om.

En die slaat zo hard tegen de grond dat het klonk als een geweerschot. De hele kerk staat op met een blik van, wat was dat. Meerdere mensen stonden op om te zien wat het was. Op de video zie je ons,

drie voorgangers die Dallas interviewden bang overeind springen. En hij was net Yoda. Hij was zo ontspannen. En niet omdat hij slechthorend was, want dat was hij niet. Dat was omdat de Geest in hem woonde en hij zo dagelijks op God kon vertrouwen Dallas maakte waar waar hij voor stond. Hij zei: Niet vooronderstellen, niet pretenderen en niet drammen. Niet vooronderstellen, niet pretenderen en niet drammen. Onthoud die drie dingen. Als je kinderen wilt beïnvloeden, je kleinkinderen, je naaste, je partner, je vijand. Niet vooronderstellen, niet pretenderen en niet drammen. Interessant genoeg bestudeerde ik jaren later de Bergrede en ik ontdekte dat in Mattheüs 7 die drie dingen gebeuren. Sla je Bijbel maar open. Mattheüs 7 vers 1. Jezus zegt: Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Van nature zullen velen van ons, die dit lezen, denken: Als ik over mijn naaste oordeel, zal God over mij oordelen. Als ik streng oordeel over mijn naaste, zal God streng over mij oordelen. Dat zou kunnen, maar ik denk dat deze passage over wijsheid gaat. Je zult zien dat in de Joodse traditie, waarin Jezus predikt veel rabbi’s dit soort dingen zeiden.

Er werd niet bedoeld dat als je over anderen oordeelt, God over jou oordeelt. Alleen dat, als je over je naaste oordeelt, die over jou zal oordelen. Als je je naaste de volle laag geeft, geeft die jou de volle laag. Dat zien we overal in politiek en religie en overal elders waar debatten plaatsvinden. Wanneer mensen naar elkaar uithalen en oordelen, wat gebeurt er dan? Reageert diegene dan in de trant van,

je hebt gelijk, ik ben een slecht mens? Welnee, ze reageren van, jij bent een slecht mens. Elke ruzie tussen stellen gaat zo, denk ik. Jij hebt dit gedaan. Maar jij hebt dat gedaan. Maar jij hebt dit gedaan. En jij dat. En dat gaat zo maar door. Kennelijk heeft niemand hier ooit ruzie met hun wederhelft. Dan zijn wij zeker de enigen, Hannah. Enfin. Dat is vooral vooronderstelling. Vooronderstellen niet. Over iemand oordelen is een inschatting van iemand maken zonder te letten op hun verhaal. Waarom ze zo zijn, waarom ze iets gedaan hebben, hoe ze het hopen recht te zetten. Iemand beoordelen is iemand

een etiket opplakken vooronderstellen waarom ze het gedaan hebben en hoe, en dat je alle details kent.

Oordeel komt vooral voort uit ego en trots. En als je beoordeeld wordt, is het ontzettend frustrerend als degene die het oordeel velt, niet om jouw verhaal maalt. Niet om jou persoonlijk, niet om waar jij vandaan komt, niet om hoe hard je hebt geprobeerd. Alleen dat jij het verprutst hebt. Dus Jezus vertelt ons duidelijk dat wij dat niet moeten doen, omdat als jij fouten van anderen ziet, gaan mensen ook fouten bij jou zoeken. En reken maar dat ze die zullen vinden. Daarom gaat dit over leiderschap. Vaak zijn wij gefrustreerd over mensen die wij proberen te leiden. Vaak doen wij aannames over waarom ze iets doen en dan beoordelen wij ze. Maar als je mensen goed leidt, stop je met oordelen en vooronderstellen.

En dan gaat Hij verder: Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hem zeggen: Laat mij de splinter uit je oog verwijderen zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Jezus doet hier geestig. In het Aramees van zijn tijd schetst Hij

een hilarisch beeld van een vent met een enorme balk in zijn oogkas, die wel even een splinter gaat wegwerken. Dat was erg grappig. Nu wat minder, omdat het in de Bijbel staat maar zo gaan die dingen.

Jezus zegt, je moet dat enorme ding uit je eigen oog verwijderen voordat je mensen op de splinters in hun eigen ogen kunt wijzen. Wat is dat? Dat is pretenderen. Pretendeer niet. Pretendeer niet dat jij zo perfect bent, dat jij het allemaal voor elkaar hebt. Pas als je de splinter uit je eigen oog hebt verwijderd, kun je zeggen: Ik heb dat ook gehad. Ik ken dat. Vind jij die splinter erg? Ik had een hele balk in mijn oog. Dat was pas heftig. Dus, pretendeer niet. Wees geen huichelaar. Waarom doen we dat? Om alert

te zijn om onze naaste te helpen. De kern van de zaak is, dat je dan kunt leiden en spreken. Dat je mensen kunt beïnvloeden. Het is niet zomaar: wees geen huichelaar. Het is: wees geen huichelaar zodat je leeft vanuit nederigheid. Opdat je boodschap geloofwaardig is. Niet drammen. Daar heb ik het vaak moeilijk mee. Als ik vind dat ik gelijk heb, vooral als ik van diegene hou. Hoe meer ik van je hou, hoe meer ik dram. Zo zit ik in elkaar. Je begrijpt het niet. Dit gaat je helpen. Waarom luister je niet?

Misschien zijn jullie niet zo, maar ik wel. En Jezus gaat verder en zegt: Geef wat heilig is, niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze maar met hun poten vertrappen zich omkeren en jullie verscheuren. Als Jezus erover praat, is de parel symbool voor het Koninkrijk Gods.

In het Oude en het Nieuwe Testament. Waarschijnlijk denken jullie nu aan de stadspoorten die parels zijn. Dat komt uit Openbaring 21 vers 21. Vaak denkt men dat Openbaring 21:21 over de hemel gaat, maar dat is niet zo. Het gaat over het Koninkrijk Gods, de bruid van Christus en dat wij deel zullen hebben aan deze nieuwe stad en nieuwe bruid door deze parelpoorten binnen te gaan. Dus de parel is een symbool van het Koninkrijk Gods, de heerschappij van God. Dat is een korte manier om te zeggen,

je kunt hier deel aan hebben door een leerling van Jezus te worden, door God te gehoorzamen. Dus dit is een symbool voor het Koninkrijk Gods. Een andere beroemde plek is Mattheüs 13. Daar vertelt Jezus over een man die een ongelooflijk kostbare parel zag. Hij verkocht alles wat hij had, ieder stukje land, al zijn bezittingen om die ene parel te bemachtigen. En hij zegt: Dit is het Koninkrijk Gods. Dit is wat het bereiken van het Koninkrijk Gods is. Als Jezus het heeft over parels voor de zwijnen gooien heeft Hij het over je geloof, je wijsheid, je wandelen met God. Die parel moet zo zijn aangeslagen bij het gehoor van Jezus. Wij hebben tegenwoordig geen legendarische schat zoals de parel dat was in Jezus’ tijd.

Het mooiste aan het verhaal van de parel is het Latijnse woord voor parel: margarita. Een margarita was een parel. En degene die ze verkocht, heette geen barman, maar een margaritari. Elke juwelier werd een margaritari genoemd. Je moet het een keer hardop zeggen. Hij heet margaritari omdat hij, als hij parels verkoopt ook goud en diamanten en zo verkoopt. Een parel was toen veel meer waard dan diamanten of goud of wat dan ook. De meeste mensen zagen nooit een parel in hun hele leven. Om een voorbeeld te geven van hoe belangrijk de parel was in de 1e eeuw. Een beroemde Romeinse generaal, hij is zelfs heel even caesar geweest, betaalde voor zijn volledige Romeinse verovering met een van de parel-oorbellen van zijn moeder. Dat is nogal waardevol. Het is lastig te berekenen, maar zouden dat honderden miljoenen dollars zijn? Misschien miljarden. Een ander beroemd verhaal is dat van Cleopatra en Marcus Antonius. Ze wilde laten zien hoe rijk Egypte was en richtte het meest extravagante banket aller tijden aan. Ze nam een parel, loste hem op in azijn en dronk hem op. Mensen waren daar eeuwenlang diep van onder de indruk. Dat Cleopatra zo rijk was dat ze een parel kon opdrinken. Mensen konden zich niet voorstellen hoe wonderbaarlijk dat was. Dit is een beroemd schilderij van Tiepolo. Er zijn veel schilderijen van dat verhaal omdat het zo romantisch is. Als je inzoomt op Cleopatra’s hand. Ik weet het, Cleopatra ziet er hieruit als een witte Engelse dame, geen Egyptische.

Cleopatra was trouwens een Griekse, maar nu dwaal ik af. Je ziet dat ze een parel in haar hand houdt.

Het hele schilderij gaat over die parel. Het is een manier om uit te drukken hoe ongelooflijk rijk ze was.

Ze kon gewoon een parel opeten. Duidelijk, hè? Parels zijn enorm kostbaar. Ze zijn ongelooflijk kostbaar,

en het Koninkrijk Gods, het evangelie bezitten, de Heer kennen is als het in je handen houden van die parel. Dat is dus iets ongelooflijk waardevols voor je. Het is onwaarschijnlijk kostbaar. Iets om je leven voor te geven. Wat ook interessant is aan parels, is dat ze uit lijden worden geboren. Als een zandkorrel of een stukje koolstof de schelp van een oester binnendringt, probeert hij die zandkorrel uit zijn bek te krijgen. Die zandkorrel doet pijn. Alsof je een splinter hebt die je er niet met een pincet uit krijgt. Wat de oester dan doet om zich tegen die indringer te beschermen is, een laagje hars eromheen aanbrengen.

Zo wordt op den duur, na een lijdensweg, die ongelooflijke schat gevormd. Zo gaan velen van ons om met wijsheid, met kennis, met ons wandelen met God. Wij kunnen tegen onze kinderen en naasten zeggen: Jullie hebben niet doorgemaakt wat ik heb doorgemaakt. Jullie weten niet wat ik weet. Wij hebben een schat die wij verworven hebben door te lijden, door strijd. Die wij hebben toegestaan, ons ten goede te veranderen. Vanuit het lijden ontstond die ongelooflijke schat, en we zeggen: Neem hem.

Maak niet door wat ik heb doorgemaakt. Ik wil dat je de Heer kent. Ik wil dat je verandert. Ik wil niet dat je worstelt. In ons verlangen om mensen te beïnvloeden, hebben wij het antwoord. Wij hebben de kennis. Maar wat gebeurt er? Die tieners, man. Je wilt het niet weten. Of wie dan ook. Vaak, als het lijkt of wij ze onze parels door de strot duwen, willen ze ze niet en draaien ze zich om en verscheuren ons.

Als je een varken een parel geeft, denkt hij dat het eten is. Hij eet hem op, maar hij smaakt niet best en hij wordt behoorlijk nijdig op je. Zo ontvangen veel mensen onze goedbedoelde raad en leiderschap.

Ze draaien zich om en verscheuren ons. Niet alleen zijn wij dan onze parel kwijt, wij hebben de zaak alleen maar verergerd. De ironie is dat de beste manier om mensen te beïnvloeden via inspiratie is. Niet via manipulatie. En dat is het moeilijkst voor mensen als ik die altijd mensen in de goede richting willen duwen. Je moet niet drammen, je moet het ze tonen. Pak het losjes aan en laat de Heilige Geest doen wat de Heilige Geest gaat doen. Maar wij zijn geroepen om te leiden, hè? Jezus zegt: Zie helder opdat je kunt helpen met de splinter in het oog van je broeder. Jezus wil dat wij mensen beïnvloeden en helpen. Als je omgaat met iemand die je tot de Heer wilt leiden zorg dan in de eerste plaats dat je het zelf voorleeft. Doe je best om het voor te leven en pretendeer niets. Wees eerlijk over je tekortkomingen

en gevoelens en waar je mee worstelt maar wees ook eerlijk over hoe belangrijk je wandel met God is of wat je ook met je naaste wilt delen, hoe groot de invloed daarvan op je leven is. Zorg dat iedereen dat weet. Voeg de daad bij het woord. Je hoeft niet perfect te zijn maar mensen moeten een zichtbare verandering in je leven zien. Wij kunnen van alles doen om onze naaste te inspireren en te helpen maar hoe zit het met onze vijanden? De mensen die ons werkelijk haten? Hoe zit het met mensen die een hekel aan je hebben? Hoe kunnen wij invloed op hun leven hebben? Jezus leert ons in de Bergrede dat wij onze vijanden moeten liefhebben. De wereld heeft zich zo vastgebeten in oordelen in vooronderstellen, pretenderen en drammen. Op Twitter zie je een heleboel mensen vooronderstellen, een heleboel mensen pretenderen en een heleboel mensen drammen. Dat is niet Jezus’ manier om te leiden of te beïnvloeden. Ik sluit af met een laatste verhaal. Er is een fascinerende film, die niet lang

geleden door PBS werd uitgebracht. Over Daryl Davis, een Afro-Amerikaanse man die een blues pianist was, rhythm ’n blues en erg betrokken was bij de burgerrechtenbeweging van de jaren ’60. Hij vertelt aangrijpend hoe hij de enige zwarte in een padvindersgroep was. Hij draagt een Amerikaanse vlag en mensen gooien dingen naar hem. Hij is 9 en zoekt nog naar zijn plekje. Hij vertelt hoe hij als volwassene

in een rhythm ‘n bluesband speelde en werd gevraagd in een countryband te spelen. Ze gingen naar die bar en speelden hun muziek. En daarna kwam er iemand op hem af en zei tegen hem: Ik heb een zwarte nog nooit horen spelen als Jerry Lee Lewis. En hij zegt: Waar denk je dat Jerry Lee Lewis heeft leren pianospelen? En ze gaan zitten en praten een hele tijd met elkaar. En uiteindelijk zeggen zijn vrienden tegen die man: Vertel het maar aan Daryl. Hoezo, vertel aan Daryl? Doe nou maar. En dan zegt hij: Ik ben lid van de Ku Klux Klan. Dat was in de jaren ’70 of ’80. Uiteindelijk raakt Daryl, en daarom heet de film Accidental Courtesy bevriend met die man en weet hem zelfs te bewegen, de Ku Klux Klan te verlaten. Hij wordt beroepsmuzikant maar als hobby loopt hij bij Klan- en neonazi-bijeenkomsten binnen en spreekt mensen aan. Hij sluit vriendschap met die mensen, praat met ze, luistert naar ze, daagt ze uit en in de afgelopen jaren heeft hij eraan meegewerkt dat 200 mensen de Ku Klux Klan of de neonazi’s verlaten hebben en hun excuses hebben aangeboden voor al het racisme en het geweld.

Ik vind het een ongelooflijk verhaal. Om te beginnen hoe moedig hij is. Ik zou doodsbang zijn als ik als zwarte naar een Klanbijeenkomst moest. Maar het toont ook het effect ervan. Veel van die mannen zijn misbruikt en gekwetst en reageren zich af op hun naaste. Dit is een hele moedige, hele goede man,

Daryl Davis. Ik hoop dat hij ooit een keer zijn verhaal doet in onze kerk. Dit is een belangrijke les voor ons. Als Daryl Davis bevriend kan raken met Klanleden en hen kan vergeven en uit de Ku Klux Klan kan leiden, kun jij je collega Jan vergeven voor het inpikken van je nietmachine. Je kunt je buurman vergeven

dat hij de vuilnisbakken buiten laat staan. Je kunt iedereen in deze kerk vergeven die tegen je opbotst.

Je kunt je rivalen vergeven en voor ze bidden. De eerste respons van een christen is genade, vergeving en luisteren. Dat wat ons zo duidelijk tot gelovigen maakt is handelen als Jezus. Als je kalmte wilt, moeten wij de mensen losjes leiden en beïnvloeden voor ze bidden, en erop vertrouwen dat als we ons best doen de Heilige Geest de rest zal doen.

 

Gebed

 

Laat ons bidden: Vader, wij houden van U en wij danken U en wij vragen in Jezus’ Naam voor de mensen van wie wij houden die wij willen veranderen, die wij een nieuw pad willen wijzen, die wij anders willen laten zijn. Ik bid, Vader, dat uw Heilige Geest zal werken op de enige manier die U kunt de beste manier.

En ik bid, Vader, dat U ons helpt met kinderen, onze wederhelft, onze kleinkinderen, onze naasten,

onze vijanden. Help ons, ze te beïnvloeden voor uw Koninkrijk. Heer, wij houden van U. In Jezus’ Naam bidden wij, amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Geef het voorbeeld

10 november 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan