Home Bid zoals Jezus

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Robert Schuller leerde een hele generatie dat Gods liefde je verdriet in vreugde kan veranderen. Dat idee leidde tot een ongekend populair inspirerend tv-programma. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Predikant Bobby Schuller bemoedigt u. Zijn boodschap geeft u een nieuwe kijk op het leven. Want wat uw  omstandig-heden en problemen ook zijn dit moment kan uw Hour of Power zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron Van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Geloof dat God u hier heeft gebracht met een bedoeling. De mensen die thuis kijken, doen dat ook niet toevallig. Ik hoop dat u deze dienst met een open hart benadert. Laten we even klappen voor de mensen die thuis kijken. We houden van jullie. Groet de mensen om u heen met warmte en zeg: God houdt van u en ik ook. Laten we bidden.

 

Gebed

 

Heer, we zijn U zo dankbaar dat U ons liefheeft. We zijn meer dan ons bezit of onze reputatie. U zult altijd van ons houden. U houdt ons vast, verlangt naar ons, geeft om ons. We vertrouwen, niet vanwege goede daden of omdat we er recht op hebben maar geloof in wat Jezus heeft gedaan. We zijn dankbaar dat wij door Hem in uw nabijheid komen. Heer, we hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

 

 

 

 

 

 

 

Koor – “This is My Father’s World”

 

De wereld is van God en met een luist’rend oor hoor ik de klanken van muziek in harmonie de sferen Door de wereld is van God de vogels zingen blij de dag en nacht, de bloemenpracht prijzen hun Schepper met mij de wereld is van God dat ik toch niet vergeet mijn God is sterker dan het kwaad en Heerst over al het leed de wereld is van God waarom bevreesd te zijn Jezus is Heer, de hemel juicht

De aard’ is zijn domein de wereld is van God

 

Schriftlezing –  Lucas 18 : 1-8

door Chad Blake

 

U mag gaan zitten. Luistert u ter voorbereiding op de preek naar deze woorden uit Lucas 18. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen.

Er was ook een weduwe, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze mij nog aan. Toen zei de Heer: Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Of laat Hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt,

zal hij dan geloof vinden op aarde? Zo luidt het Woord van de Heer.

 

SOLO – J. Mark MCVEY – “Ordinary Miracles”

 

Verandering komt soms geheel onverwacht maar begint altijd met liefde die zetelt, of houdt zich beetje Bij beetje begint verandering bij jou en mij door een doodgewoon klein wonder dat dagelijks gebeurt Door te geven en te ontvangen groeit de band en groeit het geloof elke zon die zich verheft

Is nooit eerder opgekomen elke dag leidt je stap door een andere deur en we kunnen stille helden zijn

Rustig levend dag tot dag en wandelend door de wereld hem veranderen, heel stil met een Doodgewoon wonder als een kaars in het donker zorgen u en ik, wij allemaal, voor een vonkje dan Kunnen er muren vallen en bergen in beweging komen wind en getij kunnen keren door een Doodgewoon wonder één voor elke ster geen bliksemschicht of donderslag maar blijdschap en stille Wonderen baren oneindige mogelijkheden vlak onder je ogen zie een wonder zich vermenigvuldigen

Hoop kan voor eeuwig ontspringen zaai hoop, en hij zal groeien daarvoor is enkel liefde nodig

Liefde bewandelt buitengewone wegen en doet doodgewone wonderen elke elke gezegende dag

Elke dag

 

INTERVIEW – JIM ROSENE & CHRIS MARSHALL  

BS = Bobby Schuller en JR = Jim Rosene & CM = Chris Marshall

Introductie

Mijn gasten van vandaag doen vernieuwend, creatief werk met kinderen. Dat begon ooit met de bouw van een speeltuin in Kiev, Oekraïne. Hier zijn voorzitter Jim Rosene en regionaal vicevoorzitter

Chris Marshall van Kids Around the World. Welkom.

 

 

 

 

 

Interview

 

BS       Jim, je richt je op kinderen en transformeert hun levens door spel. Vertel eens over je eerste      project in Kiev. 

JR        Dat was in 1994. We kwamen toen op het idee een speeltuin op te zetten. Die kinderen hadden het zwaar na de val van het communisme. Ze hadden veel te verduren. Kunnen we de            speeltuin niet gebruiken om het evangelie te verbreiden? We vroegen de burgemeester of we    een tweede speeltuin mochten bouwen. Ja, dat is uitstekend, zei hij. Hij kon er goede sier mee           maken. Toen zeiden we: Als we nog een speeltuin aanleggen mogen we dat dan op alle       scholen aan de kinderen vertellen? Dat leek de burgemeester wel wat. Prima, zei hij, als jullie    die speeltuin maar aanleggen. Ja hoor, zeiden we. We vroegen: Mogen we op die scholen de kinderen over de Bijbel vertellen? Nu moest hij even nadenken. Hij zei: Weet u zeker dat die      tweede speeltuin er komt? Gegarandeerd, zeiden we. Hij zei: Dan mogen jullie naar de scholen en over de Bijbels praten. We zeiden: Mogen we dan ook ieder kind in uw stad zijn      eigen Bijbel geven? Dit is in 1994/95. Veel kinderen hadden niet eens een boek. De      burgemeester aarzelde even en dacht na. Hij zei: Weet u zeker dat die speeltuin er komt?

Ja, zeiden we. Ga dan maar Bijbels uitdelen, zei hij. We zullen jullie dankbaar zijn. Terwijl we     die tweede speeltuin bouwden, deelden we persoonlijk ruim 14.000 Bijbels uit aan de    kinderen. Geweldig toch? We waren dolblij. Toen dachten we: Misschien kan God méér met      speeltuinen dan alleen vreugde en blijdschap brengen. Misschien kunnen we die kinderen

nog veel meer meegeven.

BS       Geweldig. Zo is jullie organisatie begonnen. Nu leggen jullie wereldwijd speeltuinen aan.            Schitterend. Vertel eens over Mara.

JR        Mara was een meisje dat we leerden kennen in Haïti. Niet overal waar we komen is het vreugde en blijdschap. We gingen erheen meteen na de aardbeving om persoonlijk getuige te     zijn van de verwoesting en van al die verwoeste levens alle ellende in die gezinnen. En heel      veel van de doden en gewonden waren kinderen. We konden een speeltuin opzetten buiten    Port-au-Prince bij een ziekenhuis waar gewonde kinderen lagen. We dachten: Dat kan niet,

een speeltuin maken op een plek met zoveel kinderleed. Mara was een van die kinderen. Ze     had bij de aardbeving een been verloren en liep met krukken. Stel u voor, wij waren daar een           speeltuin aan het bouwen en Mara stond te kijken, vast denkend aan blije dagen, de vreugde     van het kind zijn. Nu stond ze te kijken en dacht terug aan die dagen. Ik zie nog voor me hoe            een van onze vrijwilligers naar haar toe ging en haar optilde. Haar krukken legde ze opzij, ze         liep met Mara naar de glijbaan en ging er samen met haar vanaf. Al gauw begreep Mara dat      ze nog altijd vreugde en blijdschap kon voelen.

BS       Chris, jij speelt ook een belangrijke rol in de organisatie. Je hebt een soortgelijk verhaal. Je        reist de wereld rond. Vertel eens over Mudidi, in Congo.

CM      Ja, ik mag veel reizen. Ik ben net terug van de vluchtelingenkampen in Libanon. Ik heb gekeken naar wat kinderen daar te verduren hebben. Het is heel bijzonder wat God daar doet.

Maar een van onze mooiste projecten is in Congo, waar we zeer actief zijn. We willen    kinderen daar transformeren. Dat doen we door het Kids Story-programma.Dat is een uitsluitend mondelinge manier om kinderen de Bijbel bij te brengen. Veel mensen kunnen          lezen en schrijven maar als je dat niet kan, hoe kom je dan Gods boodschap te weten? Wij      vertellen ze simpele verhalen over God en zijn Woord. Het is een hele populaire lesmethode.

In Congo hadden we een onderwijzeres en in haar klas zat een jongen die doofstom was. Hij     had geen contact met de anderen en hoorde er eigenlijk niet bij. Ze vertelde volgens onze         methode over die Mudidi zijn hand op, kwam naar voren en vertelde het verhaal met behulp       van een speciaal systeem met woorden en plaatjes. De lerares huilde omdat Gods Woord

ook in Mudidi’s hart was gedaald. Geweldig, hoe God gebruik maakt van onze mondelinge         methode. Kids Story is een prachtig programma dat levens verandert.

BS       Prachtig, net als de Bijbel zelf dus. Ja, klapt u maar.

JR        De mondelinge traditie was al cruciaal in het tot stand komen van de Bijbel. Laten we nú            proberen kinderlevens te beïnvloeden en met hen die liefde en hoop te delen die van God      komt. Ze kunnen een relatie beginnen met Jezus, nu al.

 

BS       Helemaal mee eens. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen?

JR        Op onze website: kidsaroundtheworld.com.

BS       Laten we nogmaals voor ze klappen. Bedankt voor alles wat jullie doen.

 

SOLO – J MARK MCVEY – “Orphans of God”

Wie onder ons is nooit gebroken? wie onder ons is zonder schuld of pijn? zo vaak verraden door onze Vreemden er zijn geen afgewezenen er zijn geen wezen van God zovelen zijn gevallen maar halleluja

Er zijn geen wezen van God kom ieder die ongewenst is en vind genegenheid kom ieder die moe Gestreden is, kom en leg je hoofd te rusten kom ieder die onwaardig is, je bent mijn broeder als er Zoiets als genade bestaat dan bestaat die genade voor levens als deze er zijn geen vreemden er zijn Geen afgewezenen er zijn geen wezen van God zovelen zijn gevallen maar halleluja er zijn geen Wezen van God o gezegende Vader, kijk op ons neer wij zijn uw kinderen wij hebben uw liefde nodig

Wij buigen voor uw troon van genade en zoeken uw aangezicht om alles te ontstijgen er zijn geen Vreemden er zijn geen afgewezenen maar halleluja er zijn geen vreemden er zijn geen wezen van God zovelen zijn gevallen maar halleluja er zijn geen wezen van God er zijn geen wezen van God

 

Introductie lied door Don Neuen.

 

We gaan nu zingen: Our song in the night. Het brengt prachtig tot uitdrukking dat Jezus Christus, onze Heer en Redder, ons lied in de nacht is. In het lied vragen we Hem te komen met zijn tedere liefde en ons bij te staan in onze tegenslagen en onze nood. En die tegenslagen en die nood, die we allemaal kennen lijken ‘s nachts vaak heviger. De vreugde en troost en verrukking van Jezus Christus is met ons overdag. Maar ook ‘s nachts is Hij bij ons. Het is een prachtig lied en ik moet u zeggen dat ik het niet kende, nooit had gehoord. Het leek predikant Bobby wel wat voor ons koor. We hebben het gevonden, het is schitterend, een gebed. Bobby, bedankt voor het idee.

 

Koor – “My Song in the Night”

 

O Jezus mijn Redder mijn lied in de nacht kom tot ons met uw tedere liefde verlangen van mijn ziel

Tot U, o Heer roep ik in mijn verdrukking mijn troost overdag en mijn lied in de nacht waarom zou ik Dwalen en niet met U gaan? of roepen in de woestijn om uw gezicht te zien? mijn troost en mijn Vreugde verlangen van mijn ziel o Jezus mijn Redder mijn lied in de nacht mijn troost en vreugde

Verlangen van mijn ziel o Jezus mijn Redder mijn lied in de nacht in de nacht in de nacht in de nacht

 

Preek – “Pray Like Jesus”

door Bobby Schuller

In de reeks ‘Leven als Jezus’ gaat het vandaag over bidden. Als we denken aan bidden zien we dat min of meer als het afwerken van een lijstje van dingen die we God moeten vragen. Iets als naar de sportschool gaan. Het zou goed zijn uitgebreid te bidden maar we vinden er maar moeilijk de tijd voor.

Eén van onze misvattingen over bidden is dat we het alleen zien als vragen om dingen en niet als een voortgaande conversatie met God. Als ik u<iets>duidelijk wil maken, dan is het dit. Gebed is een gesprek tussen u en God. De enige bemiddelaar die je nodig hebt, is Jezus. Je hebt geen goeroes of spirituele leiders nodig. Als je Jezus hebt, kan je krachtig spreken met God. En ik benadruk: uw gebeden kunnen dingen veranderen. Gebed kan dingen veranderen in onze wereld. En God draagt ons op biddend door het leven te gaan. Mijn droom is dat iedereen hier en iedereen die thuis kijkt bidden niet meer ziet als iets dat je alleen doet als je iets nodig hebt maar als iets als ademen, iets dat altijd maar doorgaat tussen God en mij, in ieder aspect van mijn leven. Voor de ziel is bidden een soort zuurstof. Een soort zuurstof. Veel mensen proberen de race te lopen zonder adem te halen. We moeten leren bidden als Jezus. Bidden als Jezus. En Jezus bidt anders dan de meeste hedendaagse

christelijke leiders, denk ik. Dat bedoel ik niet als kritiek, maar als uitdaging. Want misschien is onze manier van bidden verkeerd in de zin dat het over-geritualiseerd en minder persoonlijk is geworden.

Het is niet meer een gesprek met de God die ons liefheeft, met Vader maar een sterk geritualiseerde,

overgestructureerde, afgesleten traditie. Mooi bij openbare gelegenheden maar soms is het in de plaats gekomen van het innerlijke, voortgaande ademen, dat bidden is. Als we willen bidden als Jezus,

moeten we beseffen dat Jezus gebed nodig had. Jezus is Gods Zoon. Hij is volmaakt. Als Hij gebed nodig heeft dan hebben u en ik het zeker nodig. Ons geloof kan niet overleven zonder gebedsleven.

In de Bijbel lees je dat Jezus vaak eenzame plekken opzocht, en vastte. Je ziet dat Hij biddend door het leven gaat. In de relatie die Jezus heeft, in zijn gebedsleven is Jezus anders dan zijn tijdgenoten.

Het boeit Hem niet of Hij het juiste hoofddeksel en gebedsriem heeft of Hij in de juiste richting bidt,

met de juiste woorden. Als Hij met iemand praat, kan Hij plotseling tot zijn Vader gaan spreken. Hij lijkt voortdurend in gesprek te zijn met God. Dus voor Jezus is er geen begin en geen eind aan bidden.

Het gaat constant door, net als ademhalen. Hij staat in permanente verbinding met Gods liefde en Gods stem. Dat wil ook wel, u niet? Ik zou dat zo graag willen. De discipelen ook. De discipelen zeiden: Heer, leer ons bidden. We willen bidden zoals U. En hoe reageert Jezus? Heel anders dan ze verwachten. Hij zegt niet: ‘Zorg dat je eerst je hele leven op orde hebt.’ ‘Biecht eerst je zonden op.’

‘Verdiep je eerst in de theologie.’ Of: ‘Lees eerst de Bijbel van voor tot achter.’ Of wat dan ook. Nee, Hij zegt: Begin gewoon met: ‘Onze papa’. Ik zeg het graag zo, want zo schokkend was het voor de discipelen. Jezus heeft het niet over ‘God’ ‘Jaweh’ of ‘Heer’. Hij zegt ‘papa’. ‘Papa!’ Wat, begin je zo je gebed? Je zou een hele preek kunnen baseren op die openingswoorden. Voor de religieuze elite was het als koud water in hun gezicht. ‘Onze’ Vader? Zijn we dan allemaal Gods kinderen? En is bidden gewoon praten met papa? Jazeker. Dat is een van de openbaringen van Jezus’ leer: Als we bidden, praten we met papa. Hij zegt: Onze Vader die in de hemel is, breng de hemel op aarde. We willen hier in Los Angeles nu de hemel hebben. Laat uw wil hier en nu geschieden. Geef ons ons dagelijks brood.

Voorzie in onze eerste behoeften en verlos ons van de zonde. Daar komt het op neer. En al is het goed om het Onze Vader te bidden als onderdeel van de liturgie misschien bedoelde Jezus toch eerder dat het niet in die bewoordingen hoefde, maar ongeveer zo: Eenvoudig en eerlijk. Ik denk dat Jezus de heilige hiërarchie van zijn tijd aanviel. Jezus viel de heilige hiërarchie van zijn tijd aan. En dat doet Hij nog altijd. De hiërarchie die zegt dat God het ene gebed hoger aanslaat dan het jouwe. Dat anderen iets meer zijn kind zijn dan jij. Dat is gelogen. U bent Gods kinderen. God wil zo graag met u praten, uw stem horen. En als u niet weet wat u moet zeggen, vertel dan wat u op het hart ligt. Jezus zei: Doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Nog altijd zeggen veel religieuze leiders: Je moet dit doen en dat doen en deze woorden gebruiken als je bidt. Dat wordt nergens in de Bijbel gezegd. De Bijbel zegt wel dat het gebed van een rechtvaardige krachtig is maar in het nieuwe evangelie van Jezus bent u gerechtvaardigd, niet door goede werken maar door Jezus Christus. Hoort u dat? U bent volkomen vergeven en gerechtvaardigd.

Geen goede of slechte daden kunnen verandering brengen in de manier waarop God uw gebed

beluistert. Uw gebed zal zijn uitwerking hebben. Want God heeft u lief en wil van u horen. Als u bidt in Jezus’ naam, heeft dat dezelfde kracht als het gebed van Jezus zelf. Dat is het evangelie, en dat is goed nieuws. Uw gebed heeft kracht. Bid. Het grootste probleem is dat we niet het gevoel hebben dat God ‘papa’ is. Dat is denk het grootste punt. We zien God niet als papa zeker niet als een papa die

van ons houdt en voor ons zorgt en bij ons wil zijn. Misschien zegt u: Ik bid, waarom verhoort God mijn gebed niet? Allereerst wil ik dat u voortaan één woordje aan die zin toevoegt. Ik geloof dat Frank Freed dat gezegd heeft. Je moet vragen: Waarom heeft God mijn gebed nog niet verhoord? Verander uw kijk op gebed. Laat het iets zijn waarop u hoopt waarop u anticipeert, waar u geloof voor heeft.

De schriftlezing kwam vandaag uit het evangelie volgens Lucas. Jezus vertelt daar een gelijkenis over een verdorven rechter. Een rechter die niet gaf om mensen God niet vreesde en niet het juiste probeerde te doen. Een immoreel mens. En er was een weduwe die de rechter smeekte haar recht te doen. Ze blijft hem bestoken: ‘Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.’ En hij bleef maar zeggen: hoepel op. Zo staat het er niet precies. Maar het is iets in die trant. Uiteindelijk deed die verdorven, immorele rechter wat de vrouw vroeg. Om van het gezeur af te zijn. En dan zegt Jezus: Als die rechter al zo reageert op die vrouw hoe zal je Vader in de hemel dan niet reageren op jouw gebed? In de Bijbel staat dat Jezus deze gelijkenis vertelde opdat ze altijd zouden blijven bidden en nooit opgeven. Altijd blijven bidden, nooit opgeven. Altijd blijven bidden, nooit opgeven. Nooit je wonder en nooit de dag van morgen opgeven. Geef ook nooit de hoop op. Er zijn altijd mogelijkheden

want je hebt een rechtstreekse verbinding met God de Vader. die alles in uw leven kan veranderen.

 

U heeft een relatie met Hem. Geef nooit op. Hou nooit op met bidden. Want u heeft een machtige God en machtige bondgenoot. God is getrouw, God is goed en uw gebeden hebben kracht. Ik bid ook, zegt u, maar vervolgens gebeurde er juist dit en dat Er is veel raadselachtigs rond onze onverhoorde gebeden. Maar omdat God oppermachtig is en iedereen liefheeft geloof ik dat u het op een dag zult begrijpen. Voor nu moeten we leven in vertrouwen. Praat gewoon met Hem. Heeft u nog nooit gebeden, probeer het dan nu en kijk wat de zuurstof van het gebed doet voor uw ziel. Als iemand die voor het eerst sinds lang weer bidt is het alsof hij lang onder water is geweest en bovenkomt. Hij zuigt zijn longen vol. Gebed is zuurstof. Moge uw gebedsleven zijn als ademhalen opdat u uw leven lang in gesprek bent met God. Gebed is wat christenen ware hoop geeft. Want veel mensen die het zonder

een God moeten doen hebben al snel het gevoel dat ze geen kant meer op kunnen. Maar doordat ze bidden, weten christenen dat er altijd weer een kans is. Er is altijd een andere optie. Bidden is wat uw ziel hoop verschaft. Geef de hoop niet op. Geef de hoop niet op. Blijf bidden, geef het nooit op. Leven met gebed is een bron van vrede, hoop en vreugde voor ons volgelingen. Een leven van rustig ademhalen, langzaam voortgaan. Een intelligent leven zonder zorgen en dwang waarin we gegrond-vest zijn in de liefde en kracht van God. Dat zou ik zo graag voor u willen. Ik wil dat iedereen die kracht kent. Het is een geweldige ervaring om biddend door het leven te gaan. Bidden is geen taak die je moet doen. Het is het water waarin je zwemt. Als we bezorgd of gestrest zijn vervallen we vaak in dwangmatig gedrag. Als we gestrest of gehaast zijn grijpen we vaak dwangmatig en zonder erbij na te denken naar dingen. Je grijpt naar drank terwijl je helemaal geen dorst hebt. Toch grijp je naar de whisky. Of naar je mobieltje. Of naar de afstandsbediening. Je grijpt altijd naar iets anders. Iets dat slecht voor je is. Of soms niet slecht maar toch onderdeel van een dwangmatig patroon. Om me niet bezorgd en gestrest te voelen als er een rustig moment is grijp ik naar iets om die leegte te vullen.

Naar lawaai, afleiding, vrienden. Naar andere ervaringen, om maar geen rust en stilte te hoeven ervaren. Want in rust en stilte voel ik me bezorgd en gestrest. Wat zou er gebeuren als u niet naar

de whisky greep, maar naar God? Niet naar de afstandsbediening, maar naar God? Niet naar je telefoon om je mail te checken, maar naar God. Hoe zou ons leven eruitzien als we regelmatig dachten: Dit is weer een moment om God te danken voor vandaag. Vijf, tien seconden om door te brengen met God, woordeloos, in uw hoofd of uw hart. Gewoon met Hem delen wat je meemaakt. Als het gebed zich nestelt in ieder aspect van je leven verlang je niet meer zo naar al die dingen waarnaar je dwangmati is bidden. Als u alleen maar luistert naar God, zonder iets te zeggen, is dat ook gebed.

Dat soort bidden is vaak wat ons het meeste helpt in ons leven. Soms is het moeilijk naar God te luisteren. Hij zegt dingen die we niet willen horen. We willen God op andere gedachten brengen, in plaats van andersom. Na gebed voel je je energiek hersteld en vernieuwd. God wil vandaag tegen u spreken. God wil met u praten. Bidden is als zuurstof voor de ziel. Het is als ademhalen. Stoppen met bidden is stoppen met ademhalen. Je moet in verbinding staan met God. Als je worstelt, als je lijdt, lijdt God met je mee. Leg het bij Hem in gebed. En blijf altijd bidden. Blijf je verzoeken indienen en luister naar Hem. Hij zal je kansen geven, en antwoorden. Hij zal jouw werkelijkheid wijzigen. Laten we nu bidden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed

 

Jezus zei: Je hebt maar een geloof als een mosterdzaadje nodig. Als je dat stukje van je hart aan God kunt toevertrouwen zal Hij in eeuwigheid bewaren. Vader in de hemel, ik geloof in U en vertrouw op U.

Vergeef me mijn zonden. Vernieuw mijn hart en red me. Ik kan mijzelf niet redden. Ik wil een leerling van Jezus worden en Hem volgen, alle dagen van mijn leven. Vervul me met uw Heilige Geest en leer me bidden. Dat vraag ik in Jezus’ naam. Amen.

 

Koor – “We Build a New Tomorrow”

 

Ons wacht een nieuwe morgen wij horen in zijn plan en mogen helpen bouwen want God kent onze Gang ons denken maakt de toekomst ons hand’len doet ons gaan ons wacht een nieuwe morgen zijn Werk wacht: treedt dan aan ons wacht een nieuwe morgen halle- halleluja

 

Zegen

 

Dank u voor uw komst. Wij geloven dat u hier bent omdat God u heeft geroepen en dat Hij zal blijven werken in uw leven. Hou straks niet op met bidden maar nodig God uit, in een doorgaand gebed, in ieder aspect van uw leven.

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon

en de Heilige Geest. Amen.

Bid zoals Jezus

27 september 2015 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan