Home Je bent meer dan goed genoeg

 

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Robert A. Schuller

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. Goedemorgen en welkom.

Dr Schuller is er. Voor wie hem niet kent: mijn vader. Fijn dat u er bent. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van je en ik ook. Wil jij vandaag voorgaan in gebed? Heel graag. Toe maar.

 

Gebed

 

Hemelse Vader, U bent waarlijk de Schepper van hemel en aarde. U hebt gezorgd dat we hier vandaag bijeen konden zijn. U heeft hemel en aarde geschapen, en de geest in ons is en deze omgeving, hier en nu. Moge uw Heilige Geest merkbaar zijn in de muziek. gevoeld worden in de handen die we vasthouden. Mogen we uw Geest ontmoeten in de ogenblikken die we met U zullen hebben. Moge de Geest onze ziel, ons hart en onze geest geheel vervullen en ons hele leven doorstromen tot in de kleinste hoekjes. We hebben U lief, Heer, en prijzen uw naam, nu en in eeuwigheid. Amen.

 

 

 

 

 

 

Koor – “I Sing the Mighty Power of God”

 

‘K bezing de almacht onzer God, die aard’ en hemel schiep

Die zeeën, wolken, lucht en wind, ’t heelal tot aanzijn riep

Ik bezing zijn wijsheid die de zon doet opgaan in haar kracht

De maan en sterren in hun baan getuigen van zijn macht

 

‘K bezing de goedheid van de Heer, U geeft ons overvloed

God sprak zijn woord en schiep de mens en zag: ’t was alles goed

Ons leven, Heer, behoort aan U wij zien uw trouwe zorg

En waar wij ons begeven Heer, U bent onze hulp en borg

 

Er is geen plant, er is geen bloem, die niet uw macht erkent

De wolkenpracht, de ruwe storm, zijn bij uw troon bekend

Want ieder leven komt van U, bewaar ons in uw zorg

En waar wij mogen gaan of staan, U bent onze hulp en borg

Halleluja, halleluja

 

(kort gesprekje met Anthony Schuller)

 

Wat kom je doen in Holland, Anthony?

Ik ben hier gewoon om jullie te bezoeken. Dit land is mijn tweede thuis.

Voelen de Schullers zich nog altijd zo verbonden met Nederland?

Natuurlijk, we komen er vandaan.

 

Je spreekt ook wat Nederlands hè?

Een paar woorden. Goedemorgen. Alles koek en ei. Alles koek en ei:

heel belangrijk. Goedenavond. Ik wil stroopwafels eten.

 

Inderdaad. Je bent erg actief in je kerk. Waarom is het geloof zo belangrijk voor je?

Dat is wat zin geeft aan mijn leven. Het is waarom ik ’s morgens wakker word en

waarom ik doe wat ik doe. Het is razend belangrijk in ieder aspect van mijn leven.

Het is een brede vraag, ik zou er uren over kunnen praten.

 

Daar is geen tijd voor. Maar in Shepherd’s Grove staat iemand klaar. Wil jij hem aankondigen? In Shepherd’s Grove staat mijn vader op het punt de Bijbeltekst van vandaag te lezen.

 

Veel plezier in Nederland.

 

Schriftlezing –   Johannes 3:25-30

door Robert A. Schuller

 

Ik lees uit het boek Johannes.  De passage die ik ga lezen gaat over Johannes de Doper die Jezus’ gezag aanvaardt. Luistert u naar deze woorden. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem:

Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was over wie u een getuigenis afgelegd

hebt is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe. Johannes antwoordde: Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik heb gezegd:

Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor Hem uitgezonden. De bruidegom krijgt de bruid de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner. Mogen deze woorden doordringen in uw hart en geest dankzij de kracht van Jezus Christus.

 

 

 

Koor “Father, We Adore Thee”

Grote God wij aanbidden U. Voor mijn redding dank ik U

Jezus Christus, pleit voor ons Vader, wij aanbidden U

Voor uw liefde wijds en groot ons betoond door uwe dood

Heilig recht dat U ons bood Vader, wij aanbidden U

Buigen wij ons nu terneer U bent hier aanwezig Heer

Uw genade telkens weer Vader wij aanbidden U

Zingt nu liederen Hem gewijd vol aanbidding en verblijd

Nu en tot in eeuwigheid Vader, wij aanbidden U

Zingt nu liederen Hem gewijd, vol aanbidding en verblijd

Nu en tot in eeuwigheid Vader, wij aanbidden U

Jezus Christus, ‘k pleit op U Vader, wij aanbidden U

INTERVIEW – SADA K.

BS = Bobby Schuller en SK = Sada K.

BS       Kent u dat? Midden in een succesvolle periode in ons leven als alles goed lijkt te gaan,

gebeurt er plotseling iets dat ons ernstig in de wielen rijdt. Maar door zo’n tegenslag

kunnen we soms sterker terugkomen. Onze gast vertelt hoe dat ook haar trof. Sada K. gaat zo   meteen voor ons zingen. Ze komt uit Kansas City. Ik woonde vroeger in Tulsa. Ze is opgevoed          met muziek en het geloof. Ze tourde een tijd rond met de christelijke band Press Play. Ze           raakte ernstig gewond aan een knie, waardoor ze niet meer kon optreden. Er waren veel         obstakels op haar weg maar dankzij haar geloof is ze terug bij muziek en optreden. Sada K,         welkom. Fijn dat je er bent.

SK       Dat vind ik ook. Een grote eer.

BS       Vertel om te beginnen eens iets over Press Play.

SK       Press Play was een christelijke popgroep ontstaan de Dream Center-kerk in Los Angeles.          We gingen het hele land door om Gods liefde te verspreiden door mooie muziek. Het was een    zegen en een mooie ervaring, Gods Woord delen door muziek. Ik hield altijd al van muziek,

maar nu had ik de kans mijn gaven in dienst te stellen van mijn geloof.

BS       God geeft oneindig veel meer dan waar je om vraagt.

SK       Hij heeft mij op dat pad gebracht.

BS       Je had succes in de muziek maar het gaf je ook voldoening vanwege je geloof. Toen ging het     mis met je knie.

SK       Ja, eerst leefde ik in een toerbus, vervolgens moest ik weer leren lopen. Ik had altijd al   problemen met mijn knieën. Maar op een keer kwam ik na een tournee thuis en bezweek mijn knie. En het duurde een tijdje voordat…

BS       Had je iets geraakt?

SK       Nee, ik liep gewoon door mijn huis. Gelukkig was mijn man er. Hij schrok enorm want normaal   ben ik erg rustig. Dus toen ik het op een schreeuwen zette, waren we allebei erg ontdaan.

Vlak daarvoor had ik gebeden om helderheid in bepaalde dingen. Ik had het gevoel dat God      mij voorbereidde op een nieuwe tijd. En toen ik het bed moest houden, kreeg ik heel wat           antwoorden. Ik had negen maanden fysiotherapie en twee knieoperaties. Maar door mijn           knieblessure was ik ook in staat andere beproevingen te doorstaan. Kort daarop bleken allebei   mijn ouders kanker te hebben. Ja, net toen ik weer rechtop kon staan ging ik naar huis. Op       een trouwerij hoorde ik dat mijn vader kanker had. Een week later bleek mijn moeder het ook     te hebben. En God… Dat kwam erg hard aan. Ik geloof dat ik door de kracht die ik had opgebouwd mijn familie precies kon vertellen aan welke teksten we steun hadden en hoe we     baden voor mijn ouders. Ik ben het enige meisje, naast twee broers. Ik was de rots voor ons      gezin. Ik had het Woord bestudeerd en vertrouwde er al die tijd op. Ik probeerde zelf te             herstellen èn mijn familie overeind te houden. Dat was een grote zegen. Mijn vader en moeder zijn nu op de weg naar genezing. Ik ben zo dankbaar voor Gods trouw. Ook als het tegenzit en          je geen licht ziet aan het eind van de tunnel. Je ziet niet dat de genezing of de overwinning        komt. Die komt elke dag dichterbij. Hou je blik op God gericht. Zijn Woord zal je pad      verlichten. Ook al is dat pad soms eenzaam en donker als je vasthoudt aan zijn Woord, zal dat je pad verlichten. Toen ik mijn eerste soloalbum uitbracht was mijn moeder zo blij. Ze vergat      de behandelingen, belde haar vriendinnen, dol van vreugde. Ook door het besef dat ze mij nooit van de muziek had afgehouden. Ouders willen altijd dat hun kinderen doen wat zij hebben uitgestippeld. En zelf begreep ik dat er een bedoeling zat achter mijn inzet om mijn    album te realiseren. Want het was de bedoeling dat het veel mensen vreugde bracht en dat             gebeurde. Ik ben erg dankbaar voor de hele ervaring, met alle ups en downs.

BS       Je hebt vast nog genoeg problemen, maar nu is het zo dat je muzikale carrière weer op de        rails staat. Je treedt weer op veel mensen vinden je muziek prachtig. Je zingt zo voor ons.

We popelen om je te horen. Vertel iets over het liedje.

SK       De titel is ‘Strength’. Het is geïnspireerd door mijn moeders strijd tegen kanker. Soms weet je     niet wat te doen of te zeggen. Dit liedje komt recht uit mijn hart. Het album heet ‘Long story     short’. Het zijn liedjes over mijn verhaal en mijn geloof. Ik gebruik dit liedje om mensen te           bemoedigen. Want God kan je de kracht geven alles te doorstaan, als je op Hem vertrouwt.

BS       Wat je ook doormaakt en je ziet dit online, op tv of hier in de kerk, ik wil je zeggen dat God je     kracht kan geven voor wat dan ook. Niet alleen ernstige dingen als ziekte van een familielid.

Maar ook bemoediging om de week door te komen bemoediging in het betalen van je    rekeningen, noem maar op: God kan je de kracht geven. Sada, bedankt voor je verhaal. We      zijn benieuwd naar je liedje. Dames en heren, Sada K.

 

SOLO – SADA K. – “Strength”

 

Ik huil van binnen, maar probeer toch te glimlachen.

Iedereen moet beproevingen doorstaan, maar deze duurt al zo lang.

Maar ook al ben ik zwak, toch zoek ik weer uw aangezicht.

God, ik heb uw genade nodig, nu, om hier doorheen te komen.

 

Ik hou vast aan uw beloften ik vertrouw op U

En ik zal herrijzen waar deze weg ook heen voert en wat de uitkomst ook is.

U heeft de leiding, ik laat U niet los. ik zal wachten op U, Heer

En ik zal sterk blijven want U geeft mij kracht

Kracht, ware kracht, U geeft mij kracht, kracht, ware kracht

 

Mijn hart ligt aan flarden, maar U kunt het genezen

In mijn tijden van zwakheid heb ik geleerd dat uw liefde waarachtig is

En ook al wist ik dat U altijd trouw zou zijn nog altijd was ik niet vrij

Daarom geen twijfel meer: ik geloof

Ik hou vast aan uw beloften ik vertrouw op U

En ik zal herrijzen waar deze weg ook heen voert en wat de uitkomst ook is

U heeft de leiding, ik laat U niet los ik zal wachten op U, Heer

En ik zal sterk blijven want U geeft mij kracht om weer op te staan

Nadat ik neergeslagen ben U geeft mij kracht

Om te vertrouwen ondanks mijn beproeving wat er ook op mijn pad komt

U zult altijd de sterkste zijn, want U hebt alles overwonnen en dat zal ik ook

Ik hou vast aan uw beloften ik vertrouw op U

En ik zal herrijzen waar deze weg ook heen voert en wat de uitkomst ook is

U heeft de leiding, ik laat U niet los ik zal wachten op U, Heer

En ik zal sterk blijven want U geeft mij kracht

Kracht, ware kracht, U geeft mij kracht

Kracht, ware kracht

 

 

 

 

SOLO – JASON CATRON – “He is Hope”

Hoop, waar vind ik mijn hoop

Nu zorgen me benauwen en de ontzetting alom is?

Vrees, hoe verlos ik mij van vrees

Als ik alle vertrouwen bijna kwijt ben?

Door een mist van moeilijkheden zie ik het licht

En de hoop van Jezus die de dood overwon om ons te bevrijden

Hij die de zonde overwon en door zijn Geest teniet deed

Nu kan ik de dag van morgen aan elke beproeving, ieder verdriet

Want als stormen me overvallen en de moed me ontbreekt

Is Hij mijn hoop

 

Vrede, waar vind ik vrede? want de verleidingen zullen niet ophouden

En ik word omringd door duivelse machten

Alleen, we zijn niet geschapen om alleen te zijn

Want God wil dat zijn kind zijn aangezicht zoekt

Zijn genade ontvangt en ziet het licht

En de hoop van Jezus, die de dood trotseerde om ons te bevrijden

Hij die de zonde overwon en door zijn Geest teniet deed

Nu kan ik de dag van morgen aan elke beproeving, ieder verdriet

Want als stormen me overvallen en de moed me ontbreekt

Is Hij mijn hoop

Welkom en proclamatie met Bobby Schuller

Welkom, wat fijn dat u meekijkt via de tv. We houden van u, Shepherd’s Grove houdt van mensen

 

Houdt uw handen zo, als om Gods liefde te ontvangen, en zeg met mij:

 

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen.

Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen.

Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten.

Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek – “Je bent meer dan goed genoeg”

door Bobby Schuller

U mag gaan zitten. Allereerst wil ik u aanmoedigen uzelf te bekijken door de ogen van de Vader. Om uw leven, wat u doet, waar u bent te bekijken, niet door de ogen van God de Rechter of God de Almachtige, maar God de Vader. Jezus’ komst op aarde was ook om het idee van zijn discipelen bij te stellen dat God behalve die andere dingen, óók de Vader is en wel in de eerste plaats. Ik wil u vragen uw leven te bekijken door de ogen van God die u liefheeft zoals u bent, niet zoals u zou moeten zijn.

Want niemand is zoals hij zou moeten zijn. En als we ooit zo ver komen dat we zijn als Jezus, zoals we hier vaak zeggen dan moeten we daarmee beginnen: Ons leven zien door de ogen van de Vader.

Als je dat doet, gebeurt er iets. Je begint vrede te hebben met waar je bent en met wie je bent. En al zullen er dingen zijn in je leven die je niet bevallen dat hebben we allemaal en al zal je misschien niet zijn waar je had willen zijn toch stelt het bekijken van ons leven door de ogen van de Vader ons in staat rustig te kijken naar waar we zijn en wie we zijn. Dat wil niet zeggen dat we er morgen al zijn.

Maar dan kan je vrede hebben met waar je bent. Ik wil u allereerst zeggen dat God u liefheeft en los van uw teleurstelling, boosheid of schaamte over uzelf, uw tekortschieten in het leven, volgens de samenleving weet dat God, die uw Vader is u niet zo ziet. Kinderen worden door hun ouders anders gezien dan door wie ook. Uw kinderen krijgen met allerlei mensen te maken. Docenten zien hen op

 

een bepaalde manier andere kinderen of onbekenden zien hen ook op een bepaalde manier. Maar niemand ziet ze zoals hun ouders hen zien. Mijn dochter Haven van zes gaat naar een schooltje met misschien 200 kinderen. En er is een team dat aan toneelimprovisatie doet, twee mannen en twee vrouwen. Op scholen lezen ze verhalen die de kinderen hebben geschreven en gaan die uitvoeren.

Ze kiezen een verhaal uit elke klas, verkleden zich en in de aula van de school spelen ze verhalen van de kinderen. De onderwijzers vertelde mij dat het verhaal van mijn dochter was uitgekozen. Het heette ‘De stinkende ui’. Dat zou worden uitgevoerd. Ik ging erheen om het als toneelstukje te bekijken. Ze deden het erg goed. Er waren vier toneelstukjes, maar mij ging het eigenlijk maar om één stukje. Er waren ook toneelstukjes van andere kinderen maar toen Haven aan de beurt was, zat ik klaar met mijn telefoon. Ze wist van niks, was heel verrast, stak haar duim naar mij op. Mij ging het vooral om mijn dochter. Niemand daar gaf zo veel om Haven als ik. Dat is wat het betekent iemand te bekijken door de ogen van een vader. Hoe ziet God u? God is niet zo teleurgesteld in u als u denkt. Hij is zelfs helemaal niet teleurgesteld in u. Tot wie zichzelf veroordelen om waar ze zijn in het leven zeg ik: Zo kijkt God niet naar je. In het christendom preken we het evangelie van de genade. Niet in de betekenis van barmhartigheid, al zit dat er ook in. Maar het is Gods onbegrensde, oeverloze liefde en  goedgunstigheid voor u. Hij houdt gewoon van u zoals u bent. Hij ziet het beste in u, ziet een stralende toekomst voor u. Maar Hij ziet u zoals een Vader zijn kind ziet. Hij vindt u volstrekt uniek en de moeite waard. Echt waar. En ik begin hiermee omdat het vandaag gaat over het hardnekkige probleem van jezelf vergelijken met anderen. Er zullen altijd mensen zijn die beter zijn dan wij. We worstelen altijd met de neiging om te vergelijken te concurreren en tot onszelf te zeggen: Ik ben niet goed genoeg.

Maar in Gods ogen bent u meer dan goed genoeg. U bent uniek en de moeite waard. In Johannes 3

In het verhaal van Johannes 3 vragen de discipelen aan Johannes: Rabbi…De man die u doopte en die zich de Messias noemde alle mensen – en duizenden mensen volgden Johannes de Doper – al die mensen die u heeft gedoopt zijn meegegaan met die Jezus. En wat zegt Johannes? Volkomen rustig zegt hij: Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Hij onderwerpt zich volkomen aan Jezus’ gezag. Hij zegt: Hij moet groter worden en ik kleiner. Die houding van Johannes.

Hij heeft er volkomen vrede mee. Want hij wil juist mensen naar Jezus sturen. Hij wil maar één ding: het goede. Het gaat bij hem niet om zijn ego of een grote rabbi worden. Hij wil gewoon doen wat God

van hem heeft gevraagd en vreugde vinden in het feit dat hij iets goeds heeft gedaan voor iemand.

Als wij tegenwoordig goeddoen gaat het vaker om ons ego dan om het goede. Als je iets goeds doet voor je ego, heeft dat wel waarde. Dat heeft Dennis Prager gezegd. Goed punt. Iets goeds doen voor je ego is goed maar zal je uiteindelijk niet de vrede geven die Johannes kent doordat hij goeds ziet gebeuren in de wereld. Johannes heeft vrede. Net als u. Want u bent iemand die meer geeft om het goede dan om uw ego. Voor u is belangrijker dat Gods wil wordt gedaan dan uw wil. En hoe meer u vorm geeft aan die houding, goed te willen zien meer van Jezus, minder van mij, zo’n houding des te meer zult u gedijen in het leven en des te dieper zal de voldoening zijn die u zult voelen in uw leven.

In onze wereld is het zo moeilijk om als Johannes te zijn als zoveel mensen het beter doen dan wij.

Er is altijd wel iemand die aantrekkelijker is, succesvoller, deugdzamer. Er zijn altijd mensen met meer talent en met betere relaties. Het is erg moeilijk om jezelf niet te vergelijken met die mensen en te concluderen: Ik ben niet zoals zij. Ik heb niet wat zij hebben. Hoe meer je dat doet, des te minder vrede ervaar je. Dat geldt niet voor u. U hebt vrede met waar u bent en met wie u bent. Want u weet dat God u liefheeft zoals u bent en dat Hij u zal brengen waar Hij gezegd heeft. Vertrouw daarop.

Dennis Prager heeft het ‘ontbrekende tegelsyndroom’ beschreven. Hij was eens met een vriend in een

prachtige kerk in het Midden-Oosten. Die had een koepel met een schitterend mozaïek. Dennis zei: Wat een schitterend mozaïek is dat. Maar zijn vriend zag alleen maar dat er een tegel ontbrak. Hij bleef maar kijken en zei: Ja, maar dat zwarte gat daar Dennis zei: Kijk naar het geheel. Hij noemde dit het ontbrekende tegel-syndroom: Ook al ben je gezegend en heb je goede dingen, het is zo

makkelijk om op die ontbrekende tegel te letten. Wat is de ontbrekende tegel in uw leven? Heeft u geen vrede vanwege die ene tegel dan zult u ook geen vrede hebben als de tegel er weer ingezet is.

Dus vergelijk jezelf niet met anderen. Jij bent gezegend. Trouwens, als je jezelf vergelijkt met een ander, is het altijd schijn. Mensen laten nooit zien wat er slecht aan ze is. Zeker niet op sociale media.

Er kwam een keer een meisje naar mij toe, een goeie vriendin van ons en zei: Hannah en jij hebben een perfect gezinnetje. Ik zie altijd foto’s van jullie, jullie doen van die leuke dingen En we hadden net de avond daarvoor een fikse ruzie gehad. Ik zei: Perfect is het echt niet. Ik hou van mijn gezin maar Hannah heeft altijd ongelijk. Daar maken we ruzie over. Het is zo makkelijk om te denken anderen perfect zijn dat anderen altijd slagen en het goed doen. Dat is een illusie. Dat is het grote punt:

Als we onszelf vergelijken met anderen verliezen we al het prachtigs dat we al hebben, uit het oog.

U hoeft uw leven niet te vergelijken met dat van een ander. Want ondanks al uw problemen bent u gezegend. En wat u ook doormaakt, uw mooiste dagen komen nog. Geef niet op. Ik geloof dat u uniek bent, en dat als u zichzelf kon zien zoals God u ziet u veel meer vrede zou kennen. God vergelijkt u niet met iemand anders. God vergelijkt u met niemand anders. Voor Hem bent u geweldig en als u op Hem vertrouwt zal Hij je te bestemder plaats brengen. Zijn zegen zal erop rusten. Dus ontspan u,

heb vrede met waar u bent en heb vrede met wie u bent. Een laatste gedachte: Filippenzen 4 bevat een van de meest geciteerde Bijbelteksten: Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

Dat is waar. Je bent tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Maar weet u waar dit over gaat? Over vrede hebben, tevreden zijn. God vergelijkt u niet met iemand anders. God vergelijkt u met niemand anders. Voor Hem bent u geweldig, en als u op Hem vertrouwt zal Hij je te bestemder plaats brengen. Zijn zegen zal erop rusten. Dus ontspan u, heb vrede met waar u bent en heb vrede met wie u bent. Een laatste gedachte: Filippenzen 4 bevat een van de meest geciteerde Bijbelteksten: Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Dat is waar. Je bent tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Maar weet u waar dit over gaat? Over vrede hebben, tevreden zijn. Paulus zegt: Ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mijzelf te zorgen. Ik weet wat gebrek is, maar ook wat rijkdom is. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: Overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Want ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Deze passage gaat over voldoening en vrede vinden te midden van de mallemolen van het leven. Als ik succes heb en als ik mijn baan verlies. Als ik fijne relaties heb of een vechtscheiding doormaak. Wat er ook speelt in uw leven, Paulus zegt: Je kunt ontdekken wat het inhoudt om vrede te hebben. Door wie? Door Jezus, die u kracht geeft. Amen? Ik geloof het voor u. Laten we bidden.

 

Gebed

 

Dank U voor alles wat U ons hebt gegeven, en dat U om ons geeft zelfs nog meer dan wij om onszelf geven. Ik weet dat U voor iedereen die kijkt zijn of haar perfecte bestemming heeft die vervulling en vreugde zal brengen. En ik weet dat voor iedereen, hoe oud, jong, rijk of arm ook U nu aan het werk bent om iedereen op zijn of haar bestemde plaats te krijgen. Help ons niet steeds achterom te kijken.

Vandaag is een nieuwe dag. Dank U dat het niet gaat om vergelijken, dat U ons liefheeft zoals we zijn.

Daar hebben wij vrede bij. In Jezus’ naam danken we U. Amen.

 

Koor “Come Christians, Join to Sing”

 

Komt christenen, zingt te saam, halleluja, amen

Prijst Jezus’ grote naam, halleluja, amen

Looft Hem met hart en stem, wees blij, verheerlijk Hem

Ere komt toe aan Hem, halleluja, amen

Amen amen

 

Zegen

 

Dr. Schuller, fijn dat u er bent. Wilt u de zegen uitspreken? Moge de zegen van de Almachtige

Vader, de Zoon en de Heilige Geest over u komen en voor altijd bij u blijven. Amen.

 

Je bent meer dan goed genoeg

3 juli 2016 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan