Home Blijf dromen, ook als het anders gaat

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – “ O Come All Ye Faithful”

 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden die Koning

Jubelend van vreugd’

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Laten wij ons verheugen. Goedemorgen. Hartelijk dank dat jullie hier vandaag zijn. Wij houden van jullie. Vandaag voelde ik dat ik jullie mocht vertellen dat God met jullie is. Het maakt niet uit of je je verward voelt, of niet heilig genoeg. Als je Hem hebt gevraagd, je Heer te zijn, is Hij met je. Ontmoediging komt niet van God. God brengt leven en Hij is op dit moment met je. Goed gezegd. Amen. Laten wij bidden:

 

Gebed

 

Vader, wij danken U en houden van U. Dank U, God, dat U van ons houdt zoals wij zijn, niet zoals wij zouden moeten zijn. Dat wij hier zijn omdat U ons als onze Vader hebt uitgenodigd in uw huis. En wij bidden dat uw licht door onze duisternis heen blijft breken. Heer, wij houden van U. In Jezus’ Naam bidden wij, amen.

Schud nu de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “We Three Kings of Orient Are”

Wij zijn drie koningen, wij kwamen van ver

Kwamen uit ’t oosten, wij zagen een ster

Langs velden, fonteinen, bergen, woestijnen

Volgden wij ginds die ster

 

O wondere ster, ster van de nacht

Ster met koninklijke pracht

Naar westen geleid, de weg was bereid

Wees onze gids naar ’t volmaakte licht

 

Aanbid Hem dan als hoogste Heer

Koning en God, het Offerlam is hier

Halleluja halleluja

Klinkt in de hemel en op aard’

 

O wondere ster, ster van de nacht

Ster met Koninklijke pracht

Naar westen geleid, de weg was bereid

Wees onze gids naar ’t volmaakte licht

 

SchriftlezingLukas 1:30-38

door Hannah Schuller

 

Ter inleiding op de boodschap van Bobby de woorden van de Heer in Lukas 1:30. En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God, de Here, zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie, de dienares van de Heere laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Kerkfamilie, Gods versie van onze dromen is belangrijker dan onze eigen versie. Mogen wij ons open blijven stellen en onze dromen losjes koesteren. Amen.

 

Solo – Todd Strange – “Where Else Would a Lamb be Born?”

 

Geen passend plekje, geen vorstelijk paleis

Om een koningskind te ontvangen

Gods liefdegave gewikkeld in doeken

Zo kwam Hij ter aarde

Een bed van stro werd tot een wiegje

Waar God als mens in werd gelegd

Je zou meer verwachten dan een stal

Maar waar anders moet een lam geboren worden?

Maar waar anders moet een lam geboren worden?

 

Geen statig huis geen nobel landgoed

Vanwaar Hij vorstelijk zou regeren

Het pad dat Hij koos leidde naar een altaar

Waar Hij voor mij zijn leven gaf

Een bed van stro werd tot een wiegje

Waar God als mens in werd gelegd

Je zou meer verwachten dan een stal

Maar waar anders moet een lam geboren worden?

Maar waar anders moet een lam geboren worden?

 

Hij is de grote IK BEN, Hij is het offerlam

Die de zonden der wereld op zich neemt

Een bed van stro werd tot een wiegje

Waar God als mens in werd gelegd

Je zou meer verwachten dan een stal

Maar waar anders moet een lam geboren worden?

Maar waar anders moet een lam geboren worden?

 

Koor – “One Sweet Little Baby”

 

O Maria, lichtende glorie

De Heer ziet glimlachend op je neer

Wat een zegen is deze kleine baby

Die je onze wereld geschonken hebt

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Omwille van de liefde van één lief mensenkind

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zover gekomen

 

Een goede, oude man, genaamd Simeon,

Zei, ik zal niet inslapen

Eer ik het Messiaskind heb gezien

En tegen mijn borst heb gedrukt

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Omwille van de liefde van één lief mensenkind

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zover gekomen

 

Velen zullen zich tegen je keren, kind

En zullen alles wat waar is, kruisigen

En je moeder Maria zal de pijn doorstaan

Van een doorboord hart

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Omwille van de liefde van één lief mensenkind

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zo ver gekomen

 

O Jeruzalem, je kinderen zijn de oorlog zo moe

Mijn Heer, het is opnieuw tijd

Om uw kinderen bij te staan

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Omwille van de liefde van één lief mensenkind

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zo ver gekomen

Zo ver omwille van de liefde

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

 

Bobby bedankt het koor

 

Dank je wel, koor. Wat een prachtige tijd is dit.

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel. Ga zitten.

 

Preek“Blijf dromen ook als het anders gaat”

door Bobby Schuller

Vandaag rond ik een serie van vier delen af. Op de eerst zondag hebben wij het gehad over het belang van dromen vooral voor de ziel. De meesten van ons hebben een periode meegemaakt waarin wij een grote droom in ons hart koesterden. Iets wat wij najoegen. Of wij hadden helemaal geen droom. En de meesten zullen zeggen dat de tijd waarin ze droomden, beter voelde. Op die zondag hadden wij het over het belang van hele grote dromen. Dromen van Gods formaat. Op die manier kan God orkestreren

en deuren voor je openen. Dat was nummer 1. Nummer 2: Aan elke droom die je koestert, hangt een prijskaartje. Je kunt niet verwachten dat een ander je droom voor jou vervult. Je moet ervoor werken.

Je moet er wat voor doen. En je moet bereid zijn, de prijs ervoor te betalen om hem af te maken. Dat is wat veel mensen vergeten. Ze bereiken bijna hun doel en haken dan af. Maar jij niet. Zo ben jij niet.

Als je dingen uitspreekt, als je dingen gelooft, als je dromen bekend maakt komt de vijand achter je aan

en word je bekritiseerd en veroordeeld. Je moet bereid zijn om dat te aanvaarden. Jezus heeft ons gezegd: Gezegend ben je als mensen je beledigen, vervolgen en allerlei kwaad over je spreken. Dan ben je gezegend. Waarom? Omdat dat is wat mensen met dromers doen. Dat is wat mensen doen met mannen en vrouwen die met de Heer leven. Je moet bereid zijn om de prijs van je ego te betalen. Je moet bereid zijn om te aanvaarden dat sommigen je de rug toekeren of over je roddelen. En ten slotte nummer 3. Elke grote droom vergt tijd en geduld en nederigheid. Maar vooral geduld. Bij die gelegenheid vertelden wij dat God geen haast heeft, en vooral ook onstuitbaar is. Dus als je dingen gaat doen met de Heer als je Gods droom in je leven gaat najagen of Jezus gaat volgen, je kruis opneemt en Hem voortaan gaat volgen wandel je met God in een wandeltempo. Je kunt de Heer niet leiden. Je moet Hem volgen. Dat kan slopend zijn, want God heeft geen haast. Vandaag vertel ik je, en dat is belangrijk, om je droom losjes te koesteren. Koester je droom met geopende handen, niet met gebalde vuisten. Vandaag wil ik het ook hebben over het gevaar van verwachtingen. Vooral wanneer je verwachtingen

aan anderen stelt en hoezeer dat anderen kan belasten en hoezeer dat intimiteit en liefde kan schaden.

En vanaf dat punt gaan wij verder. Om te beginnen moedig ik jullie aan om je droom losjes te koesteren

omdat Gods versie van je droom beter is dan jouw versie van je droom. Ik heb een prachtig verhaal gehoord dat vermoedelijk te mooi is om waar te zijn. 10 jaar geleden schijnt een golfprof te zijn uitgenodigd door een Saoedische prins om ergens in de Emiraten te komen golfen. Hij vloog erheen met het privévliegtuig van de Saoedi’s. Dagenlang golfen ze en ze hebben het fantastisch samen. Ze zijn de hele dag bezig, ze lachen en maken grappen. Ook al komt de een uit LA en is de ander een prins uit het Midden-Oosten. Ze hebben een verschillende religie en een verschillende achtergrond maar ze kunnen het prima samen vinden. Het is of ze elkaars beste vrienden zijn. De reis is een groot succes, zogezegd. Op de laatste dag loopt de Saudische prins rustig met de golfprof naar het vliegtuig. De golfer kan het nog steeds niet geloven. Wat een fantastische tijd was dat. Dan legt de Saudische prins zijn hand op zijn schouder, kijkt hem aan en zegt: Ik wil je een cadeau geven als aandenken aan ons mooie samenzijn. En die man denkt, maar dit was al een geschenk. Ik heb niks nodig. Ik hoef echt geen geschenk. Maar de prins staat erop. Toe, laat mij je iets geven. Goed, zegt hij. Dan wil ik graag een golfclub van je als aandenken. Koop dan maar een golfclub voor mij. Prima, zegt de prins. Dat doe ik.

Ze nemen afscheid. De man stapt aan boord en onderweg vraagt hij zich af wat voor soort golfclub je

van een Saudische prins kunt verwachten. Wordt het er eentje van puur goud of misschien eentje die met diamanten is ingelegd of zo. Hij is inmiddels reuze benieuwd naar zijn geschenk. Een paar weken verstrijken, twee maanden verstrijken en hij vraagt zich af of de prins het vergeten is. Maar op een dag klopt iemand bij hem aan met een klein pakketje. Het ziet er niet uit als een club. Hij opent het. Het blijkt het eigendomsbewijs van een countryclub te zijn. Een golfclub. De prins heeft een golfclub voor hem gekocht. Ongelooflijk toch? Alsjeblieft, ik heb een golfclub voor je gekocht. Ik vind dat zo’n mooi verhaal omdat koningen dingen anders zien dan anderen. Koningen interpreteren verzoeken anders dan ieder ander doet. Als ik dat verhaal hoor, denk ik, wij dienen de Koning der koningen. Als wij Hem om een golfclub vragen, schenkt Hij ons een golfclub. Als je de Heer dient, zie je en ik zeg het nog eens dat Gods versie van je droom mooier is dan jouw eigen versie van je droom. Amen. -Dank je. Gods versie van je droom is zo prachtig, zo briljant dat ik me soms afvraag of Hij ons toestaat, tevreden te zijn met de kleine versie zodat Hij intussen ons geloof kan opbouwen. Dat is belangrijk, want als wij dromen in ons hart hebben moeten wij onthouden dat wij ze losjes moeten koesteren omdat God die kleinere droom soms vervangt door een grotere versie ervan. Een 2.0- of een 3.0-versie van je droom. Dat doet de Heer heel vaak in het leven van een volgeling. Op het moment dat je denkt dat je alles kwijt bent, ben je alleen de kleinere versie kwijt, zodat er ruimte is voor de grotere. Ik denk dat God dat vandaag in de levens van sommigen onder jullie doet. Je wordt ontmoedigd, maar dan bemoedigd. Dat hoort erbij als God je brengt naar waar je werkelijk wezen moet. Hij geeft je de juiste club in je handen. Dat is wat ik zie als ik het beroemde verhaal in Lukas 1 lees over de maagd Maria. Als ik ernaar kijk met eerste-eeuwse ogen lees ik een verhaal dat eigenlijk doodeng is, maar dat lees je er niet in. Dat ziet er dan zo uit. Het gaat over een tienermeisje, Maria. Wij weten niet hoe oud ze is. Een jaar of 16, 17, denken veel bijbelonderzoekers. Dat was toen de leeftijd waarop meisjes zich verloofden en trouwden. Maria is een tienermeisje zoals zovele. Ze is smoorverliefd en enthousiast want binnenkort is ze de bruid. Jozef is een zeer begeerlijke vrijgezel. Dat weten wij omdat hij een rechtstreekse afstammeling van koning David is. Mattheüs legt daar nadruk op en het is ook belangrijk. Soms denken wij dat Jozef een beetje wordt weggemoffeld, maar dat is niet zo. Iedereen weet dat Jozef eigenlijk koning van Israël zou moeten zijn.

Dat is heel belangrijk, want in die tijd is het land bezet door het boze Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk heeft een marionet als koning aangesteld. Een zeer heidense, zeer boosaardige Griek. Hij staat voor alles wat de Joden haten en zijn naam is Herodes. Herodes is die marionet, en het volk zegt, die Herodes willen wij kwijt. En wij willen de Romeinen kwijt. Wij willen iemand uit het koningsgeslacht van David als koning. En Jozef is die man. Dus dat is belangrijk. Dus Maria is verloofd met Jozef. Bedenk daarbij dat ze leven in wat wij nu een schaamtecultuur noemen. Veel culturen zijn vandaag de dag nog schaamteculturen. Je ziet het in het Midden-Oosten. In grote delen van China en Japan heb je een schaamtecultuur waarbij manieren uiterst belangrijk zijn. De manier waarop dingen worden gedaan,

tradities. Het ligt heel gevoelig als daarmee wordt gebroken. Het brengt schande over je, niet alleen

over jezelf, maar over je hele familie. En binnen die schaamtecultuur overkomt Maria iets geweldigs.

Ze gaat trouwen. En voor haar familie is het fantastisch dat ze met iemand uit Davids stam zal trouwen.

Ze trouwt met Jozef, een rechtstreekse afstammeling van koning David. Dat is geweldig belangrijk voor beide families. Ze staat onder grote druk om alles goed te doen. En ze heeft een droom. Haar droom is, een familie te stichten. Te trouwen en veel kinderen te krijgen. En haar kinderen zullen de bloedlijn

van koning David voortzetten. Dat is heel interessant. Maar vlak voor haar bruiloft verschijnt Gabriël en zegt: Maria, je zult een baby krijgen, ook al ben je maagd. En dat kind zal de Zoon van God zijn. Dit is de komst van de Messias. Dat moet ze haar familie vertellen. En ze moet het Jozef vertellen. Zal ze hem ooit kunnen overtuigen dat ze nog maagd is, ook al is dat zo? Dat moet allemaal door haar hoofd spoken en dat is misschien ook zo. Maar uiteindelijk zegt ze, ik ben een dienaar van de Heer. Dat is interessant. Ik zou denken dat ze enthousiast is. Dat is ze zeker wanneer ze kort daarop haar Lofzang zingt, maar ik weet niet of ze dat ook op dat moment is. Maar ze heeft vertrouwen. Ze vertrouwt op de Heer. Ze vertrouwt erop dat God het hoe dan ook voor haar gaat oplossen. Ook als ze door haar familie verstoten zal worden, wat volkomen normaal zou zijn. Ze kan dakloos raken, wat toen normaal was voor een alleenstaande moeder. Vrouwen werden in de cultuur van die tijd vaak beschouwd als eigendom.

Dus de ongehoorzaamheid zelf is al reden om haar te verstoten. Dus dit is eigenlijk vreselijk voor haar.

Maar natuurlijk zien wij dat God een oplossing aandraagt en dat er een engel aan Jozef verschijnt, Jozef zegt dat hij Maria stilletjes zal verlaten om haar familie schande te besparen. Dat getuigt van zijn nobele karakter. Ik zou diep gekwetst zijn als ik Jozef was. Maar hij wil in alle stilte vertrekken. Maar dan verschijnt de engel aan hem met het grote nieuws. Ik wil maar zeggen, Maria droomde van een gezin.

Een zoon in de lijn van David. Ze wilde trouwen met Jozef. Maar Gods versie van die droom was veel mooier. Zij wilde een koninklijke familie, maar Hij wilde een Heilige familie, zoals die nu heet. Zo bijzonder dat God, op het moment waarop Maria denkt dat ze alles verliest haar een droom schenkt die veel verder gaat dan iemand had kunnen bedenken. En dat benadrukt het punt dat ik vandaag wil maken. Gods versie van je droom is beter dan jouw versie van je droom. Er zit maar één ding op wanneer het noodlot toeslaat, wanneer het tegen zit wanneer we slecht nieuws krijgen over ons bedrijf of onze relatie. Sla je ogen op naar de hemel en zeg: Ik vertrouw op de Heer. Hoe zwaar het ook wordt,

hoe hard de tegenwind ook toeslaat je zegt: Ik vertrouw op U, Heer. Heer, ik vertrouw op U. Ik vertrouw erop dat U mij meer liefhebt dan ik mezelf. Als ik aan uw wil ben overgeleverd, gaat alles beter. Vertrouw op de Heer. Vertrouw Hem. Zijn versie van je droom is beter dan jouw versie van je droom. Hij brengt je waar je wezen moet. Dat is een belofte. Amen. Wat wij van Maria leren, is het soort vertrouwen dat God behaagt. Hij houdt van zo’n sterk geloof. Het is het soort vertrouwen waarbij je zegt, wat er ook gebeurt, ik geloof dat God mij erdoor zal slepen. Op school was ik dol op boetseren. Ik heb een tijdlang geëxperimenteerd met allerlei kunstvormen. Maar omdat ik er niet zo goed in was, was boetseerklei ideaal voor mij. Want alles wat je verprutste, kon je herstellen. Klei blijft altijd kneedbaar zolang je die nathoudt. Als de klei begon uit te drogen als je er een paar uur mee bezig was begonnen er kleine barstjes in te verschijnen. Dat was simpelweg te herstellen door er wat water in te masseren of er wat klei aan toe te voegen. En als er iets af viel, kon je het er altijd weer op plakken. Daarom vond ik beeldhouwen altijd zo indrukwekkend. Eén klein foutje en alles is voorbij. Dus ik maakte heel graag dingen van klei. Ik heb er zelfs eens een prijs mee gewonnen. Ik had een vreselijk enge draak gemaakt.

Die had ik in schoensmeer gedrenkt zodat hij er na het bakken glanzend zwart uit zou zien. Ik won er de eerste prijs mee in de plaatselijke kunstwedstrijd wat enorm cool was voor een kind. Maar goed, je kon dus altijd nog van alles veranderen aan je maaksel. En als het niks was, kon je het altijd nog in elkaar duwen en opnieuw beginnen. Dat was ook best leuk als je boos was. Je kunstwerk bleef altijd kneedbaar zolang het nog niet gebakken was. De leerlingen mochten zelf niks bakken. Bakken moest je aan de leraar overlaten. Pas als het gebakken was, was je werkstuk klaar. Zo zou het ook met onze dromen moeten zijn. Dat wij onze dromen plastisch houden. Wij houden ze nat en kneedbaar. Dat wij onze doelen vormgeven met natte klei. En dat wij als leerlingen van Jezus onze werkstukken niet kunnen bakken. Alleen de Heer kan ze bakken. Alleen de Heer kan ze afmaken. Wij blijven eraan kneden en vormen en wij laten God ze voltooien. Wij laten God ze bakken. Amen? Kneed je doelen met natte klei. Laat God ze bakken. Dat moeten vooral jonge mensen leren. Al die verwachtingen die vaak uitmonden in opeisen, dat de wereld mij iets schuldig is, dat mensen mij iets schuldig zijn, dat iedereen mij iets schuldig is, is eigenlijk een ongezonde manier van doen. Het is niet aardig tegenover je naaste,

en ook niet eerlijk. In plaats van te zeggen, wat is de wereld me schuldig zouden wij ons allemaal de vraag moeten stellen: Wat ben ik de wereld schuldig? In plaats van je af te vragen, wat is mijn partner mij schuldig, moet de vraag luiden: Wat ben ik mijn partner schuldig. In plaats van wat is mijn huisgenoot

mij schuldig, moet je je afvragen wat je je huisgenoot schuldig bent. Hoe kun je beter zijn wanneer je

mensen geen verwachtingen oplegt? Dit is belangrijk, want het hoort bij het losjes koesteren van doelen en dromen. Als je er niet losjes mee omspringt, ga je onterechte eisen aan anderen stellen. En dat mondt uit in rancune en dan duw je mensen van je weg in plaats van naar je toe. En dat wil je niet. In zijn meest extreme vorm wordt het een procrustesbed. Kennen jullie Procrustes? Procrustes was een beruchte schurk in de Griekse mythologie. De weg van Athene naar Eleusis werd de Heilige Weg genoemd en maakte deel uit van een gevaarlijke route door de bergen. Boven op een berg woonde ene Procrustes. Lastige naam. Boven op een berg woonde een man die Procrustes heette. Procrustes lokte passanten naar zijn herberg en bood ze onderdak aan. Maar een procrustesbed was een bed waar niemand in paste. Als je te kort was, rekte hij je op tot je in het bed paste. En als je te lang was, kortte hij je benen in tot je in het bed paste. Sprookjes waren vroeger veel interessanter. Kinderen hebben dit soort sprookjes nodig. Echt waar. Dus Procrustes hakte in mensen of rekte ze op en martelde ze heel sadistisch in een poging, ze te helpen. Hij probeerde gastvrij te zijn, maar in plaats van het bed te veranderen, veranderde hij zijn gasten. De term procrustesbed valt vaak als het gaat over de overheid of over onderwijs, of over de manier waarop we met mensen omgaan. De kerk heeft zulke dingen vroeger veel gedaan bijvoorbeeld door te proberen iedereen in een bepaalde vorm te gieten. Wat gebeurt er in onze organisaties als politieke leiders, directeuren, moeders en vaders, opa’s en oma’s als we verwachtingen over mensen gaan hebben en ze in onze poging om ze te helpen, juist kwaad doen? Vernietigen wij iets bijzonders in het leven van de mensen die ons dierbaar zijn als wij ze oprekken of inkorten om ze passend te maken voor het bed dat wijzelf hebben gebouwd? Doen wij dat?

Soms wel, zonder dat wij het zien. Dan worden wij boos als zij zich verzetten tegen het feit dat wij hun benen afhakken. Jullie denken allemaal aan iemand anders die dat doet. Dat is het punt. Het is altijd een ander. Het is altijd je schoonmoeder of zo. Ik heb een geweldige schoonmoeder, overigens. Die doet die dingen niet. Dat is het punt met preken. Een ander moet ze altijd horen. Maar jij moet ze zelf horen. Dit is een verleiding voor ons allemaal. Ik heb het gedaan, wij allemaal. Ik vraag de Heer mij te vergeven, want in onze liefde voor anderen leggen wij ze van alles op wat ze naar onze mening moeten zijn. Terwijl mensen alleen maar een vriend nodig hebben. Mensen hebben iemand nodig die van ze houdt. Je kunt mensen de waarheid vertellen, maar je mag ze niet manipuleren. Word niet boos op mensen die zich niet houden aan wat jij van ze eist. Maar koester ook je dromen voor anderen losjes.

Koester de dromen voor je kinderen, je partner, losjes. Laat je verlangen niet los. Hou dat verlangen vast en bouw ermee. Maar hou het losjes en geef alles vorm met natte klei. Dit jaar gaan wij ons ontspannen en gaan wij op God vertrouwen. Wij gaan onze dromen en doelen aan Hem toevertrouwen.

Hem onze gezinnen, onze vriendschappen en onze banen toevertrouwen en geloven dat Hij het beste in petto heeft. Als jullie mij vandaag iets hebben horen zeggen, is het dit: Laat de vijand je niet bedriegen

zodat je denkt dat je huidige moeilijkheden het einde betekenen. Het betekent het begin. Je tegenslag is het eerste begin van je herstel. God gaat iets geweldigs doen in ons leven.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U. Wij houden van U en bovenal vertrouwen wij op U. Uw versie van onze droom is beter dan onze versie van onze droom. Dat is wat wij geloven en wij danken U. In Jezus’ Naam bidden wij, amen.

 

Koor – “Joy tot he World”

 

Jubel het uit, de Heer is hier

Ontvang het Koningskind

Als Redder van de aarde

Geeft Hij het leven waarde

Dus hemel en aarde, zingt

Dus hemel en aarde, zingt

Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt

Amen

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Solo – Jen Lilley – “Silent Night”

 

Stille nacht, heilige nacht

Davids Zoon lang verwacht

Ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd

Werd G’op stro en in doeken gelegd

Leer m’U danken daarvoor

Leer m’U danken daarvoor

Dank U, Vader God.

Hij der schepselen Heer

Hij der schepselen Heer

Hij der schepselen Heer

 

Blijf dromen, ook als het anders gaat

29 december 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan