Home Televisie Gevonden worden

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Terugblik HOP Live tour met Bobby en Hannah Schuller:

Sarah Granpré – You Say

U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks
U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet
En als ik me nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben
En ik geloof

Haven Schuller – No longer slave to fear I am a child of God

Ik hoor een melodie, als een symfonie U omringt mij met een lied
U bevrijdde mij van mijn vijanden en neemt mijn angsten weg
Ik ben niet langer een slaaf van angst ik ben een kind van God
Ik ben niet langer een slaaf van angst ik ben een kind van God

Schriftlezing – Johannes 15

Remko Harms – He calls my name

Hij die de ochtendsterren laat zingen en de hemel verlichtte met zijn komst ik verlang ernaar mijn Verlosser te dienen als Hij me roept bij mijn naam.

Welkom door Bobby en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. We zullen ons erover verheugen. Goedenavond. Bedankt voor uw komst. Welkom Nederlandse Hour of Power-familie. Heerlijk om hier te zijn. Zeg tegen de persoon naast u: God houdt van jou en ik ook. Wij vinden het heerlijk. Veel mensen kijken elke zondag. Al voordat wij begonnen. Vandaag kwamen mensen ons een hug geven. Volgens het evangelie zijn wij één grote familie. Dus het is net een familiereünie. Laten wij onze harten toebereiden op Gods Woord. Zoals de Vader Mij liefgehad heeft heb ook Ik u liefgehad. Blijf in mijn liefde.

Kerkfamilie, God heeft u lief zoals u bent niet zoals u zou moeten zijn. Hij heeft u zo lief Gods boodschap voor u is, dat Hij u zo liefheeft. Als Hij u ziet, zwelt zijn hart van liefde. Afgezet tegen zijn liefde voor u maakt het helemaal niets uit wat u doet of wat u heeft. Als wij kunnen leven vanuit de overtuiging van zijn liefde valt iedere behoefte weg om ons te bewijzen tegenover anderen. Dat valt van ons af als een zwaar gewicht. En dat je het voelt in je hart: Ja, Hij houdt echt van me. U bent liefde en geborgenheid waard. U bent liefde en geborgenheid waard. U bent liefde en geborgenheid waard. God staat aan uw kant en anders ik wel. Wij van Hour of Power zeggen u: God is met u en zal u nooit in de steek laten. U bent niet wat u doet. U bent niet wat u wordt aangedaan. U bent niet wat u heeft en ook niet wat u is afgenomen. U bent Gods geliefde zoon of dochter, en we zijn trots op u. Hoe dieper u hierin bent geworteld, des te verder zal het gaan. En wij blijven tot het einde bij u.

Wij nemen afscheid van u met de bekende Deuteronomium-zegen: De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goedenavond allemaal, wij houden van jullie.

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen.

Aanbiddingslied – “Christ is Risen, Raise Your Voices”

Christus Hij verrees, verblijd u, juich vol vreugd’ en geef Hem eer
Christus Hij verrees, breng dank nu prijs de opgestane Heer
Dood en zonde overwon Hij Hij is waarlijk opgestaan
‘T nieuwe leven is begonnen hef met ons een lofzang aan
Amen, amen, amen.

Welkomstwoord Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Hij is opgestaan. Welkom, kerkfamilie. Wat fijn om hier met u te zijn om Jezus te aanbidden en zijn historische overwinning op de dood te vieren. Dank voor uw komst. Toen u hier binnenstapte, hoorde u er meteen bij. Wij houden van u. Laten wij bidden. Gebed Heer, dank U voor uw Zoon Jezus Christus die zijn leven voor ons heeft gegeven die onze voeten waste opdat wij voor U zouden knielen. We danken U dat ook wij wederopstandingkracht hebben ontvangen in de almachtige naam van Jezus Christus. In zijn naam bidden wij dit.

Koor – “Christ the Lord is Risen Today”

Christus, onze Heer, verrees, halleluja
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja

Prijst nu Christus in ons lied, halleluja
Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja
Die aanvaardde kruis en graf, halleluja
Dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja
Heeft verzoening ons bereid, halleluja
Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja
Eng’len juub’len Hem ter eer, halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja

Schriftlezing – Mattheus 28 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Dank U, Jezus. Ter voorbereiding op Bobby’s preek lees ik uit Mattheus 28. Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats want een engel van de Here, die uit de hemel neerdaalde ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Here gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap en zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Zie Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden Hem. Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien. Gemeente, Hij is opgestaan.

Koor – “Thine be the Glory”

U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie nu en immer meer
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af
Heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot
Niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer
U zij de glorie, U zij de glorie
U zij de glorie. opgestane Heer
Verdwenen onze twijfel
Glorievolle Levensvorst
U zij de glorie, U zij de glorie
Amen.

Video getuigenis – Marcos De La Cruz

Mijn ouders waren 25 jaar getrouwd toen ze plotseling gingen scheiden. Ik was toen 9. Mijn vader ging gewoon weg. Dat was heel moeilijk. Ons hele gezin was van de ene op de andere dag verdwenen. Toen het gezin uit elkaar was gevallen dacht ik: ik ga niet meer naar de kerk. En ik werd ontzettend cynisch. Ik geloofde alleen in mezelf. Ik kan het zelf wel, dacht ik, ik heb niemand nodig. Ik dacht echt dat ik een gelukkig mens was.

Op de ochtend van 12 april 2017 kreeg Marcos een zware hersenbloeding.
Het was het begin van een reeks grote uitdagingen.

Ik zei: Ga maar mama, ik ga zo naar mijn werk. Ik begon mijn kleren te strijken maar plotseling kreeg ik een verdoofd gevoel in mijn benen. Ik belde mijn vriendin, want het voelde niet goed en zij is verpleegkundige. Bel het alarmnummer, zei ze. Even later raakte ik buiten bewustzijn. Ik herinner mij weinig. Ik kreeg erge hoofdpijn en raakte bewusteloos. Ze verwijderden een deel van mijn schedelbot om de druk te verminderen. De arts zei tegen mijn broer dat ik het misschien niet zou halen of dat ik misschien verlamd zou zijn, of zou sterven na deze hersenbloeding. Op Paaszondag, toen Bobby Schuller preekte, was het of iets mijn hoofd en mijn hart bereikte. De boodschap was: Je Vader houdt van je, wie je ook bent. En daarna zei hij: Als iemand hier God als zijn Heer wil aannemen. Ik weet niet eens waarom ik opstond, maar het voelde goed. Het was of er een last van mijn schouders was genomen. Ik hoef niet alles alleen te dragen. Ik heb mijn familie en mijn vriendin maar het is nog veel heerlijker om je problemen toe te vertrouwen aan een machtige God. Na die Paaszondag werd alles anders. Ik werd aardiger tegen mijn moeder en mijn broer. Het was alsof er een knop was omgezet door het verhaal van Bobby. Ik werd er helemaal van doordrongen en het vulde mijn hart met blijdschap te weten dat Hij er voor me is.

Verder herstel gaat nog lang duren. Leren lopen en spreken heeft al veel tijd gekost.
Maar hij heeft de overtuiging dat God groter is dan al zijn problemen.

Solo – Natalya Roa – “What a Beautiful Name”

U was het Woord in het begin één met God, de Allerhoogste Uw verborgen grootheid in de schepping wordt nu onthuld in U, onze Christus Wat een prachtige naam, wat een prachtige naam De naam van Jezus Christus, mijn Koning, wat een prachtige naam Mooier dan welke andere naam ook Wat een prachtige naam, de naam van Jezus U wilde geen hemel zonder ons daarom bracht U de hemel op aarde Mijn zonde was groot, uw liefde groter, wat zou ons nog kunnen scheiden? Wat een prachtige naam, wat een prachtige naam De naam van Jezus Christus mijn Koning, wat een prachtige naam Mooier dan welke andere naam ook, wat een prachtige naam De naam van Jezus, wat een prachtige naam, de naam van Jezus Laten we gaan staan om Jezus’ wonderbare naam te prijzen. Wij prijzen uw naam, o Heer De dood overwonnen het voorhangsel scheurde, U rekende af met zonde en graf De hemelen weergalmen uw eer en uw grootheid Want U stond op uit de dood, niemand, niemand kan U evenaren Voor eeuwig duurt uw heerschappij Van U is het Koninkrijk, van U is de glorie Van U is de naam die alle andere te boven gaat Wat een machtige naam, wat een machtige naam De naam van Jezus Christus, mijn Koning Wat een machtige naam, niets haalt het bij die naam Wat een machtige naam, de naam van Jezus Wat een machtige naam, de naam van Jezus Wat een machtige naam, de naam van Jezus Halleluja.

Instrumentaal – HoP orkest – “Here Comes the Sun”

Preek – “Gevonden worden!” door Bobby Schuller

Welkom, fijn dat u er bent. Hij is opgestaan. Wat een geweldig nieuws. Echt goed nieuws omdat Jezus ons heeft beloofd dat wie zich bekleedt met Christus, gedoopt wordt met zijn leven sterft zonder de dood te ervaren. Doodgaan is voor de gelovige als wakker worden, niet in slaap vallen. Dat vieren wij hier. En er is nog iets als je gaat geloven. Niet alleen ben je van de dood af, maar ook van de angst voor de dood. Die angst voor de dood, waar veel mensen dagelijks onder lijden, die vage, knagende angst leidt tot veel slechte beslissingen, gebrokenheid en zonde. Als je leeft in het rustige vertrouwen op de hemel, die gegarandeerd is dan ontvang je iets geweldigs van God. Ik wil dat u dat vandaag ontvangt. Het geweldigste van Jezus, in mijn ogen, is dat Hij gewoon van je houdt. Hij is een vriend van zondaren. Mag ik een amen horen van de zondaars hier die de Heer liefheeft? Zoals ik. Jezus toont ons hoe God is. Jezus deed mensen geen kwaad, maakte ze niet ziek. De enigen over Hij zich kwaad maakte en die Hij dreigde met de hel waren religieuze leiders. Predikanten. Hij hield van wie gebroken was, vertrapt, de zondaars en verlorenen. Hij toonde hen graag wat het inhield, te leven in Gods Koninkrijk. In de passage die ik vandaag behandel, Lukas 15 zien de predikanten van toen, de farizeeën, dat Jezus eet met zondaren. Dat bevalt hen niet en wel hierom: Jezus verricht duidelijk wonderen, Hij komt duidelijk van God maar Hij doet dingen die niet horen. Hij eet met zondaren. Als je met iemand at, zag je hem als je gelijke. Koningen en verschillende klassen aten apart. En heiligen zouden nooit met zondaren eten. Jezus was zelfs voor hen de heiligste mens op aarde. Maar waarom at Hij dan met zondaren? Zelfs de discipelen zeiden: Weet U niet wie die vrouw is? Jezus at en dronk graag met hen. De farizeeën zien Hem dat doen en beginnen te morren. Jezus voelt dat, kijkt hen aan en vertelt dan drie verhalen. Drie goed nieuwsverhalen, wat mij betreft. Het eerste verhaal gaat over een verloren schaap. In die tijd waren herders meestal jonge jongens van een jaar of 14, 15. Twee of drie jongens wordt een kudde toevertrouwd. Het hoeden van de kudde deden zij als een soort krijgers. Hun trots was in het geding, het was een soort overgangsrite. Denk aan David, die vecht met een leeuw en een beer. Zij verwerven een positie in de samenleving door de kudde te beschermen die meestal van het hele dorp was. Jezus zegt: Het Koninkrijk van God is zo: Je hebt een kudde van 100 schapen. Eén raakt zoek, en de herder gaat het zoeken. Vroeg in de morgen vindt hij het verdwaalde schaap. Hij rent de heuvels af naar het dorp, iedereen is blij. Jezus kijkt hen aan en zegt: Voorwaar Ik zeg u er zal meer blijdschap zijn over één verloren zondaar dan over 99 rechtvaardigen. Dat er gejuich zal zijn in de hemel over die ene man of die ene vrouw die thuiskomt bij de Vader. Van 100 gaat het naar 10. Hij zegt: Het Koninkrijk is ook als een vrouw die 10 munten had. Misschien een arme vrouw die 10 zilveren munten had. Maar het was vast een hoofdtooi die vrouwen droegen bij wijze van trouwring. Er zaten 10 edelstenen of soms munten in, die stonden voor de Tien Geboden. Dat droegen ze op het hoofd. Hij zegt: een jonge vrouw, pas getrouwd mist een van die munten. Zij doorzoekt het hele huis en eindelijk vindt zij hem. Zij rent naar haar vriendinnen en roept : Ik heb hem eindelijk gevonden. Hij is eindelijk weer compleet. En Jezus lijkt te zeggen: Gods Koninkrijk is incompleet zonder de verdwaalde broeders en zusters, zonder u. Zonder u is het incompleet. Hij vraagt de farizeeën: Waarom zoeken jullie niet naar die zoekgeraakte munt? Waarom zoeken jullie daar niet naar? God gaat wel achter verdwaalde zondaren aan. Hij zoekt hen. Zo’n God kunnen de farizeeën zich niet voorstellen. Maar Jezus is God en toont ons hoe God is. Amen? Hij gaat op zoek. Als we diep in de ellende zitten, komt Hij ons zoeken en biedt troost en leiding. Hij gaat dus van 100 naar 10 naar 1. Of eigenlijk 2. De verloren zoon gaat eigenlijk over twee zonen. Het is als volgt. Jezus zegt: Het Koninkrijk van God is zo: Er is een zoon… Misschien kan hij het niet goed vinden met zijn vader. Er is ook een oudere zoon en die doet alles volgens de regels. Hij is solide en trouw. De jongste zoon is een soort rebel, het zwarte schaap van de familie. Op een dag zegt de jongste, misschien na een ruzie, tegen zijn vader: Ik wil mijn erfdeel. In die dagen ging tweederde naar de oudste zoon en een derde naar de jongste. Maar pas als de vader sterft. In die cultuur draait alles om het eren van ouderen, met name je ouders. Dus wat die jongste zoon tegen zijn vader zegt is diep beledigend. Eigenlijk zegt hij tegen zijn vader: Val dood, ik wil gewoon mijn geld. De meeste vaders toen zouden hem een pak ransel hebben gegeven. Deze vader wordt niet boos, schreeuwt niet, onterft hem niet. Hij doet het: Hij verkoopt een derde van zijn bezittingen en geeft het zijn zoon contant. De zoon gaat met al dat geld naar een ver land waar hij het besteedt aan drank, vrouwen en gokken. Aan het eind van de rit heeft hij niets meer. Zijn werk is varkens voeren. Dat is niet niks voor joden. Een varken is smerig en wordt geassocieerd met zonde en hel. Hij voedert varkens, kijkt naar hun voer en denkt: Mocht ik dat maar eten, maar het mag niet. En toen, zegt de Bijbel, kwam hij tot bezinning. Waar ben ik mee bezig? denkt hij. Mijn vader heeft zat loonarbeiders. Hij neemt mij niet terug als zoon, maar wel als arbeider. Met drie maaltijden per dag. Ik ga diep door het stof, dat moet dan maar. Als je als tiener iets had uitgehaald, bedacht je wat je zou thuis gaan zeggen. Iets als: Pap, ik had de sleutels even geleend, sorry dat ik het niet heb gevraagd. De jongen gaat naar huis en repeteert wat hij gaat zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen hemel en aarde en tegen u. Ik verdien het niet uw zoon te zijn. Neem me als knecht. Ik heb gezondigd tegen hemel en aarde. Ik verdien het niet uw zoon te zijn, etcetera. Hij loopt naar huis en dan krijg je het beeld van de vader, die op de veranda op de uitkijk staat. Elke avond bij zonsondergang, voordat hij gaat slapen kijkt hij of zijn zoon er niet aankomt. Of zijn zoon, van wie hij houdt, misschien nog leeft. En die dag ziet hij aan de horizon tegen de ondergaande zon, zijn zoon. In de verte, naderbij komend. En de Bijbel vermeldt dat als hij zijn zoon ziet dan loopt hij niet gewoon of op een drafje, maar hij rent op zijn zoon af. En in die tijd droegen ze lange gewaden. Dat moest hij optillen om te rennen. Hij rent op zijn zoon af, die meteen begint met: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen…’ Maar de vader `luistert niet, omhelst hem en roep: Trek hem een mantel aan, doe schoenen aan zijn voeten en een ring aan zijn vinger. Deze zoon van mij was dood, maar hij leeft weer. De zoon hoopt op een soort tussenpositie. Hij denkt: Ik ga net als mijn broer de regels volgen, me keurig gedragen en het met hard werken goedmaken, ook al duurt het jaren. Nee, zegt de vader, dit kan je niet verdienen. Je bent of mijn geliefde zoon, met al mijn gezag en macht en liefde of je blijft in dat verre land. Je kunt hier niet wonen als een onterfde ingehuurde knecht. Niet in mijn huis. Ik hou van je. Je bent mijn zoon. Dat zegt God ook tot u: Je bent mijn geliefde kind. Daar hoef je niets voor te doen, dat krijg je voor niks. Hij staat aan de hemelpoort te wachten tot je thuiskomt. Hij popelt om je het doel en avontuur te tonen die voor je liggen als je je ziel aan Hem toevertrouwt. Wat is God toch goed hè? De oudere broer zegt: ‘die zoon van u’. Hij ziet hem niet meer als zijn broer. De vader zegt tegen hem: Mijn zoon, alles wat ik heb is van jou. Je bent mij altijd trouw geweest. Maar die broer van jou…En dat is heel belangrijk. In die dagen was het zo dat die oudere broer, toen zijn broertje vertrok, de taak had om zijn broertje te gaan redden. Hij had hem moeten gaan zoeken, tot bezinning moeten brengen en mee terug nemen. Dat is wat hier cultureel meespeelt. De vader zegt: ‘Die broer van jou.’ Alsof de oudste broer genoot toen de jongste vertrok. Nu kon hij zeggen: Zie je? Ik zei het toch? Wauw. De moraal van het verhaal is dat wij niet als de oudste of de jongste zoon moeten zijn, maar als de vader. We moeten willen zoeken naar de verloren munt, het afgedwaalde schaap. Wij moeten thuis zijn in Hem, zijn waar God is. Niet in een ver land, in ballingschap, hongerend, trots of zelfingenomen maar thuis, geestelijk florerend vervuld van de Geest van God, agapè-liefde overvloeiend van macht en doelgerichtheid. Zo zouden wij moeten zijn. Vandaag is het Pasen en wil ik u uitnodigen zo iemand te worden. Misschien heeft u het gevoel dat u terug moet komen bij God. Misschien was u in een ver land of bent u te veel met uzelf ingenomen. Of u bent een goed mens, maar kent God gewoon niet. Wie u ook bent als u thuis wilt komen bij God dan nodig ik u uit te gaan staan om samen te bidden. Gaat u maar staan. Verder nog iemand? Jezus zegt: Wie Mij belijdt voor de mensen, zal ik belijden voor mijn Vader. Wie Mij verloochent voor de mensen, zal Ik verloochenen. U mag gaan staan. Ga staan, wij willen dit met u vieren. Laten wij allemaal gaan staan met degenen die God willen belijden. Gebed Wij gaan samen bidden. Houd uw handen zo.: Zeg met mij: Jezus Christus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig. Ik ben Gods geliefde kind. Vervul mij met uw Heilige Geest. Ik heb U lief. Dit bid ik in Jezus’ naam. Amen. Te gek, wij houden van jullie. Applaus voor hen.

Koor – “Hallelujah Chorus”

Halleluja halleluja halleluja, halleluja halleluja Koning der koningen en Heer der heren Koning der koningen en Heer der heren En Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig Voor eeuwig en eeuwig halleluja, halleluja Halleluja Bobby bedankt de muzikanten Wij danken nogmaals het koor en orkest voor hun inspanningen. Bedankt mensen, Hij is opgestaan. Gezegend Pasen voor u en uw gezin.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gevonden worden

21 april 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan