Home De kracht van overwinning

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo vrienden. Wij zijn zo blij dat jullie hier weer met ons zijn. Als je op dit moment een storm moet trotseren herinner ik je eraan dat God groter is dan die storm en dat Hij met je is. Je bent geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat uw Heilige Geest hier met ons is. Dank U, God, voor de doorbraak, de triomf,

het leven en de frisse blik die U ons schenkt. Waar wij ook zijn, U leidt ons vol glorie naar nieuwe overwinningen. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam. En Gods volk zei amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – The Last Words of David

Hij die heerst over de mensen moet rechtvaardig zijn

Rechtvaardig zijn, rechtvaardig zijn

Heersen in de vreze Gods,

Heersen in de vreze Gods, in de vreze Gods

En hij zal zijn als het morgenlicht bij het opgaan der zon

Een morgen zonder wolken

Als het jonge groen spruit uit de aarde en helder glanst

Na de regen, na de regen, na de regen

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Amen, amen, amen, amen

 

Schriftlezing1 Petrus 5:6-11 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 1 Petrus 5:6-11. Verneder u dan onder de krachtige hand van God opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus Hij Zelf moge u, na een korte tijd van lijden, toerusten bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

 

 

Interview Nicki Koziarz

BS = Bobby Schuller en NK = Nicki Koziarz

(Introvideo)

Nicki Koziarz is een auteur, podcasthost en spreker die zeer gepassioneerd de Bijbel onderwijst aan anderen. Haar nieuwe boek, Je nieuwe nu: Kracht en wijsheid vinden in moeilijke tijden helpt lezers hun levensseizoenen te doorgronden door het leven van Mozes en de seizoenen die hij doormaakte te bestuderen. Een warm welkom voor Nicki Koziarz.

BS Nicki, hoi. Welkom. Dank je wel voor je komst vandaag.

NK Graag gedaan. Bedankt dat ik mocht komen.

BS Ik vind de titel van je boek erg mooi. Het klinkt als een belofte: Je nieuwe nu. Ik denk dat veel mensen daarnaar op zoek zijn en jij hebt dit boek geschreven. Het is gebaseerd op het leven van Mozes en het is ook gebaseerd op je eigen ervaring. Vertel ons eens wat over de tussenseizoenen van het leven en wat je ertoe bracht om dit geweldige boek te schrijven.

NK Heel graag. Een paar jaar geleden reflecteerde ik mijn leven en ik zag dat alles er anders uitzag, dat dingen veranderden. Ik werd dag na dag wakker en zei dingen als: Ik voel mij nu zo verloren. Ik weet niet waar ik thuishoor. Seizoenen liepen ten einde en seizoenen begonnen en ik bevond mij op een heel rommelige tussenhalte. Ik ging zitten en schreef een boodschap die mijn ziel nodig had en het bleek dat er andere mensen waren die het ook nodig hadden.

BS Wat was de boodschap en hoe voelde je je op die tussenhalte?

NK Ik bestudeerde het leven van Mozes en ik besefte dat Mozes een mooi voorbeeld voor ons is om naar te kijken in de Bijbel van iemand die veel transities in zijn leven heeft meegemaakt. Ik denk dat het superbelangrijk dat mensen in de Bijbel ons inspireren ons lessen kunnen leren over onze worstelingen in het leven hier en nu vandaag. Dus terwijl ik met mijn eigen emoties worstelde vertrouwde ik op het Woord van God om me te laten zien wat de oplossing is te midden van dit alles. Hoe vind ik tevredenheid hier en nu en stop ik met kijken naar het verleden en vooruitkijken en omarm ik dit nieuwe nu.

BS Waarom is Mozes zo’n belangrijke figuur in het denken over deze verschillende overgangen en levensfasen.

NK Dit is zo ongelooflijk aan het leven van Mozes. Buiten Jezus Christus zelf is er in de Bijbel niemand anders die we van geboorte tot dood zo goed kunnen bestuderen als Mozes. Er zijn zoveel correlaties tussen het leven van Mozes en het leven van Jezus en er zijn zoveel aanwijzingen voor de komst van Christus. Fascinerend. Ik bestudeer Mozes graag. Als wij naar het leven van Mozes kijken, is het perfect verdeeld in 40 jaar, 40 jaar en 40 jaar. En toen ik de tekst bestudeerde zag ik dat er vier verschillende seizoenen waren die Mozes doormaakte, door zijn ervaring met God. Het eerste is het seizoen van ontwikkeling. Dit is een plek waar we vaak aan denken als kind. Er zijn dingen die ons gevormd hebben om te worden wie wij nu als volwassenen zijn en dat zijn belangrijke dingen maar God is niet klaar met ons als wij net geen kind meer zijn. Wij zijn voortdurend in ontwikkeling. Dus dat is één overgangsseizoen. Een ander is een seizoen van scheiding en dit is voor veel mensen een van de moeilijkste. Het is wanneer God ons letterlijk scheidt van iets of iemand. En dan is seizoen nummer drie

een seizoen van cultivering. Als je ervan houdt om nieuwe dingen te doen, hou je van dit seizoen en als je niet van nieuwe dingen houdt, zul je dat seizoen haten. Maar het is een tijd waarin God iets nieuws cultiveert waar jij in stapt. Het laatste seizoen waar wij Mozes doorheen zien gaan is een seizoen van klaar zijn. Het feit dat wij op een bepaalde plek in ons leven klaar zijn betekent niet dat wij hier op aarde klaar zijn, dat wij naar huis gaan. Het betekent alleen dat die tijd en ruimte in ons leven af is en er is een manier om goed af te sluiten. Veel mensen zien Mozes als een mislukkeling maar ik denk dat hij goed heeft afgesloten. Het is interessant om na te denken over Mozes’ voltooiing. Ik denk dat Mozes al dacht dat hij klaar was voordat hij echt begonnen was.

BS En ik denk dat dat interessant is, want in Mozes’ tijd Wij denken vaak als wij ouder worden, dat wij klaar zijn. Mijn beste leven ligt achter mij. Toen ik mijn carrière maakte, of dit of dat. Maar Mozes ziet het brandende braambos pas als hij 80 is.

NK Mozes was geen jonge vent toen hij aan de enorme opdracht begon om de Israëlieten uit Egypte te leiden en hij heeft zeker meerdere keren geprobeerd om te stoppen. We zagen hem ruzie maken met God en zeggen dat hij dit niet kon en niet wilde doen. Zoek maar iemand anders. Mozes heeft ons dus veel te leren over wat het betekent om vol te houden. Ook tegen het einde van ons leven.

BS Prachtig. Ik wil jullie thuis aanmoedigen om dit boek te kopen: Je nieuwe nu, van Nicki Koziarz. Nicki, heel erg bedankt. Het is een geweldige lens om deze moeilijke tijden waar we doorheen gaan, te bezien. Wij zien altijd negatieve dingen, maar zo vaak zijn het positieve dingen. Ik wil de mensen thuis aanmoedigen om je boek te kopen. Het is een geweldig werk en wij zijn er echt dankbaar voor.

NK Hartelijk dank voor de uitnodiging.

BS Bedankt. God zegene je.

 

Solo – If the Lord Builds the House door Dayna Sauble

Als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken

Als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken

Als het gebouwd is op zijn naam, zal niets deze grond doen schudden

Als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken

De stenen kunnen verweerd worden door storm en door vuur

Maar wat God bij elkaar houdt staat telkens weer stevig

Want mijn leven is verankerd op deze solide waarheid

En wat God ook bouwt kan niet worden verplaatst

 

Want als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken

Als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken

Als het gebouwd is op zijn naam, zal niets deze grond doen schudden

Als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken, nee, niemand

 

Ik en mijn huis zullen U dienen, Heer dus hier zijn de sleutels,

Kom binnen, alles wat wij hebben is van U

Mij en mijn huis zullen U dienen, Heer dus hier zijn de sleutels,

Kom binnen, alles wat wij hebben is van U

Hier zijn de sleutels, kom binnen, alles wat we hebben is van U

Niemand kan het afbreken

 

Als de Heer het huis bouwt, kan niemand het afbreken

Als het gebouwd is op zijn naam zal niets deze grond doen schudden

Als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken

Zing, als de Heer het huis bouwt, kan niemand het afbreken

 

Solo – The End of the Beginning door Arnold Geis

Ik zat laatst in het vliegtuig en wenste dat ik kon uitstappen

Toen de man naast me het boek in mijn hand zag

En mij vroeg waar het over ging, dus ik ging weer zitten

Een bestseller, zei ik, geschiedenis en een mysterie in één

 

Ik sloeg het boek open en begon te lezen uit Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes

Hij werd geboren uit een maagd op een heilige nacht in het stadje Bethlehem

Engelen omringden Hem onder de sterren en loofden de grote Ik Ben

Hij liep over het water, genas de lammen en liet blinden weer zien

En voor het eerst leerden we hier op aarde dat God een vriend kon zijn

En hoewel Hij nooit iets verkeerd deed, koos de boze menigte Hem

En toen liep Hij de weg af en stierf aan het kruis en dat was het einde van het begin

 

Dat is geen nieuw boek, dat is de Bijbel, zei hij en ik heb het allemaal al eerder gehoord

Religie, schaamte en het schuldgevoel, ik heb het niet meer nodig

Het is bijgeloof, verzonnen verhalen om de zwakken te helpen overleven

 

Laat mij het nog eens voorlezen, zei ik, luister goed, dit gaat je leven veranderen

Hij werd geboren uit een maagd op een heilige nacht in het stadje Bethlehem

Engelen omringden Hem onder de sterren en loofden de grote Ik Ben

Hij liep over het water, genas de lammen en liet blinden weer zien

En voor het eerst leerden wij hier op aarde dat God een vriend kan zijn

Hoewel Hij nooit iets verkeerd had gedaan, koos de boze menigte Hem

Hij liep de weg af, stierf aan het kruis, en dat was het einde van het begin

Van het begin

 

Het einde van het begin, zei hij met een glimlach, wat kan er nog meer zijn?

Hij is dood ze hebben Hem opgehangen, spijkers in zijn handen geslagen

Met een doornenkroon op zijn hoofd

 

Ik zei, ik zal het nog een keer lezen, maar deze keer is er meer, en ik geloof dat dit waar is:

Zijn dood was niet het einde, maar het begin van het leven dat in jou voltooid is

Zie je niet dat Hij dit allemaal voor jou deed?

 

Hij werd geboren uit een maagd op een heilige nacht in het stadje Bethlehem

Engelen loofden de grote Ik Ben,

Hij liep over het water, genas lammen en liet blinden zien

En voor het eerst hier op aarde wist je dat God een vriend kon zijn

Hoewel Hij nooit iets verkeerd deed, koos de boze menigte Hem

En toen liep Hij en stierf Hij en drie dagen later

Drie dagen later stond Hij op, drie dagen later stond Hij op

Hij kwam en Hij leefde en Hij stierf en dat was het einde van het begin

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wie je ook bent, sta met ons op. Dan zeggen wij dit credo samen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen en zeg met ons: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

De kracht van overwinning

door Bobby Schuller

Neem vandaag de beslissing om Jezus te volgen. Als je dat doet, zal alles wat ik je verder vandaag ga vertellen, mogelijk voor je zijn. Dat wil zeggen dat als je door een ongelooflijke hel, moeiten, vuur, uitdaging, tegenslag gaat, er geen tragedie is die God niet kan keren. Geen uitdaging waar Hij je niet doorheen kan slepen. Geen keten of last in je leven die Hij niet kan breken. Geen ziekte die Hij niet kan genezen. Hij kan het allemaal en Hij zal het ook allemaal doen maar het is jouw eerste stap om Hem te volgen en te gaan waar Hij gaat. Zullen wij beginnen met Winston Churchill? Als wij naar de geschiedenis kijken, moet je voor ogen houden dat de Tweede Wereldoorlog na de Eerste Wereldoorlog komt. Dat is zo klaar als een klontje, hè? Maar dan vergeten wij soms hoe verschrikkelijk en afschuwelijk de Eerste Wereldoorlog was voor de hele wereld. Oorlog vóór die tijd was al verschrikkelijk en afschuwelijk, maar niet op deze schaal. Vóór de Eerste Wereldoorlog marcheerden mensen de oorlog in met blauwe jassen en witte handschoenen en veren op hun hoed. Ze hadden paarden en kanonnen. Ze laadden kanonnen, maar ze duwden de kogel er van voren in en vuurden, hè? Het straalde krijgshaftige glamour uit. Nu romantiseer ik het een beetje maar als je dat vergelijkt met wat er echt gebeurt in de Eerste Wereldoorlog als mensen worden vergast, doodgeschoten met machinegeweren alle uniformen worden camouflagepakken en er is prikkeldraad en er zijn tanks en briljante, mooie, jonge mannen worden strategisch ingezet met tienduizenden en honderdduizenden, om de strijd te winnen. Toen de Eerste Wereldoorlog voorbij was, was de hele wereld er klaar mee. Ze wilden nooit meer oorlog voeren. Het was alleen al afschuwelijk hoe de oorlog begonnen was. De aanleiding is amper uit te leggen. Het was de moord op één man die leidde tot een vreemd cascade-effect van meerdere allianties. Wij vergeten dat na de Eerste Wereldoorlog de hele wereld er klaar mee was. Niemand wilde ooit meer oorlog. Daarom schamperen wij nog wel eens over Neville Chamberlain de premier van het Verenigd Koninkrijk vóór Winston Churchill die tot het alleruiterste ging om de vrede in Europa te bewaren. Maar tegen de tijd dat Winston Churchill aan de macht kwam was bijna heel Europa in de kwaadaardige greep van Hitler geraakt. Slechts twee weken nadat hij aan de macht was gekomen viel Frankrijk in Duitse handen. Er ontkwamen zo’n 300.000 Britse soldaten tijdens de Slag om Duinkerke en leek bijna onafwendbaar dat Europa een nazistaat zou worden. En toen kwam Winston Churchill aan de macht. Niet wetend of hij zou winnen en of ze het gingen doorstaan niet wetend wat er met Groot-Brittannië en de vrije wereld zou gebeuren. Interessant genoeg had hij al eerder gezegd: Pas op voor die Hitler. Kijk uit voor die Hitler en niemand luisterde naar hem. En nu moet hij de troep aanpakken. En hij staat op en geeft dan zijn eerste toespraak: Ik heb jullie niets anders te bieden dan bloed, zwoegen, tranen en zweet. Niet iets wat je wilt horen van je premier, maar het was de waarheid. De realiteit. En hij sprak nog meer beroemde woorden: Als je door een hel gaat, ga dan door. Nu hebben wij het voordeel dat wij kunnen terugkijken. Wij weten dat, ook al was de Tweede Wereldoorlog verschrikkelijk de democratie won en het Verenigd Koninkrijk de oorlog doorstond en alle goede kanten van dien, maar de prijs was ongelooflijk hoog. Vandaag praat ik over hoe dat voor jou is. Als je door een hel gaat, heb je het gevoel dat je een moeilijke tijd doormaakt. Misschien voelt het of je alles kwijt bent. Je hebt iemand verloren. Je bent je gezondheid kwijt. Je bent je visie kwijt. Je bent de weg kwijt. Je bent je zinnen kwijt. Je weet niet meer waar het heen gaat. Als je het gevoel hebt dat je door een hel gaat, ga dan door. Aan de andere kant van die hel, als je het leven met Christus leidt, is er de overwinning. Overwinning. De overwinning wacht aan de andere kant. Dat brengt ons bij onze tekst: 1 Petrus 5. Petrus schrijft aan een kerk die door een hel gaat. Mensen worden in arena’s gegooid. Goede vaders en moeders en kinderen worden gekruisigd, gedood om hun geloof. Mensen worden tot slaaf gemaakt. Het is een moeilijke tijd. Petrus schrijft aan de kerk: Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u verhoogt… Op wat? Op Zijn tijd. Het woord is tijd. Dat is het moeilijkste deel, hè? Hoeveel tijd, voorganger Bobby? God weet het. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wat betekent dat? Laten wij daar even bij stilstaan. Werp al je zorgen, al je onrust, op de Heer. Wat betekent dat? Heb je ooit een moeilijke tijd doorgemaakt, een moeilijke fase in je leven. Een uitdaging, iets wat je niet kon voorspellen. Je hebt alles goed gedaan, maar alles gaat fout en je weet niet waarom en je hebt het gevoel dat je geen adem kunt halen. Je kunt niet stoppen met denken. Je kunt niet slapen. Je woelt in bed. Dan wil ik dat je dit doet: Ik wil dat je dat op de Heer werpt. Dat doe je door het in je lichaam te voelen. Je stopt even en je zegt: Heer, hier is wat het ook is, dit ding. Help mij hiermee. Ik leg dit op U. Ik vertrouw dit aan U toe. Ik weet wat Uw woord zegt. Ik ken Uw karakter. Ik weet wat Uw geest doet. Ik weet dat U de God bent die de doden uit het graf doet opstaan. Ik weet dat U de God bent die geneest. Ik weet dat U de God bent die voorziet. En dan zeg je tegen mij: Ho even, voorganger Bobby. Als ik dat zou doen, kan ik dat elk kwartier wel doen. Herkent iemand dat? Als ik de stress in mijn lijf aan de Heer zou geven en zou bidden dan zou ik dat elke 5 of 15 of 10 minuten doen, één keer per uur. Ik heb een vraag voor je. Als jij elk kwartier zou stoppen om het aan de Heer te geven zou je leven dan beter of slechter gaan? Hier is een belofte: Je leven wordt beter, niet slechter als je dat doet. Ook al is het elke vijf minuten. Hier is een belofte: Je zult productiever zijn, niet minder productief. Hier is een belofte: Je wordt slimmer, niet dommer. Hier is een belofte: Je zult ‘s nachts beter slapen. Hier is een belofte: God komt je te hulp en je zult beginnen te zien dat Hij met je meeloopt door het dal door de duisternis, door de moeilijkheden. God brengt ons niet van mislukking naar mislukking. Hij brengt ons van mislukking naar overwinning. Als je door een hel gaat, ga dan door. Petrus gaat door. Hij zegt: Wees nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw op zoek naar iemand om te verslinden. Hij brult omdat hij probeert te zien wie laf is, wie bang is, wie opgeeft, wie toegeeft aan uitstel en angst en alle andere dingen die iedereen in dit gebouw elke dag verslinden. Wie wordt op die manier het slachtoffer? En Petrus zegt dat je je ertegen moet verzetten. Sta op. Houd stand in je geloof omdat je weet dat de familie van gelovigen over de hele wereld hetzelfde soort lijden ondergaat. En dan die laatste regel. Niet superberoemd, maar wel mijn favoriet. Hier gaat het allemaal om: De God van alle genade Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus zal u, na een korte tijd van lijden, herstellen. Zeg allemaal: Ik word hersteld. Dat is een belofte die in de Bijbel staat. En Hij zal je sterk maken. Zeg: Ik word sterk. En Hij zal je sterk maken. Zeg: Ik zal sterk worden. En Hij zegt: Ik zal je standvastig maken. Zeg: ik word standvastig. Dit is het punt van het vuur van de smeltkroes, door het dal gaan. Het hele punt is dat wie in de smeltkroes gaat, er niet op dezelfde manier uitkomt. Wie het vuur ingaat, komt er niet op dezelfde manier uit. Wat je nu ook doormaakt, kan God ten goede keren als je doorgaat. Als je door een hel gaat, ga dan door. Wij ondernemen actie. Word serieus. Word serieus over je droom. Word serieus over waartoe je geroepen bent. Dit is jouw leven. Word serieus. Onderneem nu actie. Als je door een hel gaat, bevries daar dan niet. Als je door een hel gaat, ga dan door. Betaal de prijs. Als God je vraagt om een prijs te betalen, is dat omdat er een beloning tegenover staat. Natuurlijk voelt het niet zoals je het doet. Het is moeilijk om vader, moeder, oma of opa te zijn. Het is moeilijk om een leider te zijn. Om een zoon of dochter te zijn. Het is moeilijk om een broer te zijn. Om een vriend te zijn. Het is moeilijk om een goede werker te zijn, of een ondernemer. Het is moeilijk om een kunstenaar te zijn. Het is moeilijk om uitmuntend te zijn. Het is moeilijk om alles te doen wat je kunt voor de mensen van wie je houdt. Betaal de prijs. Het is het waard. Als je aan het einde van je leven de prijs hebt betaald zul je blij zijn dat je dat gedaan hebt. Als je aan het einde van je leven de prijs niet hebt betaald, zul je spijt hebben. Betaal de prijs. Jezus Christus in de tuin van Gethsemane, huilend: Vader, neem deze beker van mij weg. Denk je dat Jezus naar het kruis wilde? Zeker niet. En Hij zei: Heer, neem deze beker van mij weg. Neem alstublieft deze beker van mij weg. En daarna…? Maar niet mijn wil, maar de Uwe geschiede. Hij weet dat de wil van een vader, ook al is het een kruis iets beters teweeg brengt en dat was er. Dat noemen wij de opstanding. Wij noemen het de redding van de wereld. De reden waarom ik naar de hemel kan gaan. Het voortdurende verlossende werk van het koninkrijk van God vanwege de trouwe actie van één persoon om te doen wat gedaan moest worden om de prijs te betalen. Jouw gezondheid heeft een prijs. Wil je gezond zijn? Dan moet je de prijs betalen. Wil je lang leven, je kleinkinderen zien trouwen, dan moet je de prijs betalen. Wil je je goed voelen, dan moet je de prijs betalen. Wil je dat je familie zich goed ontwikkelt? Daar moet je voor betalen. Je wilt dat je kinderen goed zijn, dat je kleinkinderen goed zijn ook al is het niet eerlijk dat dit of dat is gebeurd, dan moet je de prijs betalen. Je hebt een droom voor je, iets wat je altijd al hebt willen doen, je moet actie ondernemen. En geloof mij, mijn vriend, het is het waard. God zal je de overwinning geven. Hij zal je er doorheen loodsen. En achteraf zul je zeggen dat het een forse prijs was maar dat de beloning nog beter was. Ik ben blij dat ik alles verkocht heb. Ik ben blij dat ik dat land heb gekocht. Daar heb ik de kostbare parel gevonden. Sommigen van jullie hebben in hun leven zoveel stress meegemaakt dat je eigenlijk gek had moeten worden. Maar dat is niet zo. Je bent waarschijnlijk veel dichter bij het einde dan je denkt. Kon je maar weten waar het einde was. Maar ik beloof je, het einde zal het waard zijn. Sommigen van ons hebben zich al te vaak gebrand. Prachtige plek in de buurt, Peter’s Canyon. Ik ging daar altijd heen om te wandelen. Het was zo prachtig, overdekt met bomen en met een meer in het midden maar Californië kreeg te maken met droogte en ze moesten het meer droogleggen. Langzaam maar zeker zakte het en alle vissen en vogels verdwenen maar wij hadden nog steeds de bomen. Maar naarmate de droogte aanhield, werd het droger en droger. De grond werd harder en de paden stoffiger en het voelde gewoon heter, in het algemeen En toen gebeurde het ergste. Er was een natuurbrand en heel Peter’s Canyon brandde tot de grond toe af. En ik weet nog dat ik ernaar keek alsof het een stripverhaal was met rook eroverheen en alle bomen, alle bloemen, alles was weg en er bleef alleen as over. Het leek wel een asbak met achtergebleven sigarettenpeuken. En dit was mijn favoriete plek en ik herinner mij dat ik er verdriet om had. Vorige week liep ik er doorheen en wat denk je. Er is veel regen gevallen dit jaar. Het meer is vol water en vol vis en er zijn overal vogels. De bomen zijn groter en groener dan ooit. Alle bloemen in roze, paars en geel. Wij vergeten altijd dat, hoewel die branden pijnlijk zijn om te zien en te ervaren ze gewoon deel uitmaken van de natuur. Ze maken de grond vruchtbaarder. Ze ontdoen de grond van veel dingen die er niet horen te zijn. Peter’s Canyon is waarschijnlijk al duizend keer afgebrand en duizend keer hersteld. Ik dacht dat Peter’s Canyon na de brand wel weer zou herstellen zoals het altijd is geweest en altijd zal blijven. Dat is het rare met branden in ons leven. Als we ermee te maken krijgen, als wij door moeilijke tijden gaan moeten wij onthouden dat er iets goeds uit voortkomt. Het is niet altijd goed, het is niet altijd Gods plan of ons plan of wat dan ook maar het zit zo: Talent, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke prestaties en persoonlijke groei het wordt gesmeed in vuur en vlam. Diamanten worden onder druk gemaakt. Goud wordt gewonnen in een smeltkroes. Een smeltkroes is een grote kleipot. Je neemt een brok slecht metaal en goed metaal en stopt het erin en zo krijg je het goud eruit. Er zit goud in je maar het zit soms samengeklonterd met een heleboel andere dingen. En door de smeltkroes gaan met de Heer betekent dat wat eruit komt, goud zal zijn. Wat eruit komt, zal goud zijn. God zal je de overwinning brengen. Hij brengt je er doorheen. Dit is het vreemdste wat ik deze dag ga zeggen. Dit is het punt van de hele preek: Werp je zorgen op Jezus en loop als een schildpad. Of een landschildpad. Een landschildpad is gewoon een grote schildpad, toch? Iemand gaat mij corrigeren, ik weet niet of dat waar is, maar…Heb je ooit een schildpad zien lopen? Het lijkt alsof elke stap pijn doet. Je kent het verhaal van de schildpad en de haas, nietwaar, van Aesopus. Een paar duizend jaar oud. Een haas en een schildpad besluiten een wedstrijd te houden. Wie wint? De schildpad. Waarom? Slaat nergens op. De haas is toch sneller en slimmer? Waarom? Er zit iets in een schildpad dat niet in een haas zit. En dat is dat je gewoon doorgaat. Elke stap is langzaam, tenzij je zwemt. Schildpadden kunnen zeker zwemmen. Maar als ze lopen, is elke stap pijnlijk. Alles is moeilijk, maar ze gaan gewoon door. Als je door een hel gaat, mijn vriend, ga dan door. De hemel is aan de andere kant. Als je door een hel gaat, ga dan door. Gezondheid is aan de andere kant. De overwinning is aan de andere kant. Prestaties, je droom. Je familie staat aan de andere kant. De mensen die je nodig hebben, die versie van jou, is aan de andere kant van jouw hel. Blijf doorgaan. Je bent veel dichterbij dan je denkt. Ik werkte in een Mexicaans restaurant in Oklahoma en verdiende het minimumloon maar toen zag ik een artikel in een tijdschrift waarin stond dat ik voor 400 dollar per maand een Porsche Boxster kon kopen. En ik dacht: Als ik als 16-jarige al mijn geld bij elkaar kan leggen en een Porsche Boxster koop, dan denk ik dat mijn populariteit en de aandacht van meisjes op school enorm zullen toenemen. Ik vertelde mijn vader over dit slimme idee over hoe ik eruit zou gaan zien. Voor 400 dollar per maand kon ik een Porsche Boxster kopen. En mijn vader zei, dat is het domste wat ik ooit heb gehoord. Hij zei: Dit is wat je doet met je 400 dollar per maand. Je bent pas 16 jaar oud, je stopt het in de S&P 500. En hij liet het mij uittekenen op een vel papier en toen zag ik het voor het eerst. Wij hebben het allemaal eerder gedaan. Hoe groeit geld als je belegt? Nu weten wij dat allemaal en natuurlijk heb ik niet geïnvesteerd in de S&P 500 omdat ik een domme 16-jarige was. Ik heb het waarschijnlijk uitgegeven aan Abercrombie & Fitch. Niet aan een Porsche. Hetzelfde geldt voor je persoonlijke ontwikkeling. Als je in één maand 400 dollar wegzet, wordt dat niet vanzelf een miljoen dollar. Als je elke maand 400 dollar wegzet, wordt dat over een paar jaar een fortuin. Dit gaat niet over geld. Dit gaat over jou. Vergeef mij, dit is mijn vaderlijkste advies: Investeer in de S & MIJ 500. Is dat goed? Ik weet dat het heel afgezaagd is, maar je zult het echt niet vergeten. Als je voor 400 dollar in jezelf investeert aan inspanning, of boeken, of mentoren of in de spiegel kijken, of aan je echtgenoot vragen hoe ik het beter kan doen als je jaar na jaar op deze manier aan jezelf blijft werken zal dat veranderen in een ongelooflijk persoonlijk hemels, geestelijk fortuin in je leven dat je zoveel meer dan financieel voordeel zal opleveren. Doe dat, raad ik je aan. Als je een moeilijke tijd doormaakt, vind ik het erg dat het zo moeilijk is. Je komt er wel doorheen, mijn vriend. Ga gewoon door, God is bij je. Hij houdt je hand vast en aan de andere kant is de overwinning. Je gaat het geweldig doen en ik bid voor je.

 

Gebed

Heer, wij houden van U en we danken U voor deze gelegenheid om uw Woord te bestuderen en om van uw Geest te horen. Dat U ons uw Geest wilt geven wanneer wij die hard nodig hebben. Dat wij in die geest willen leven. Dank U Heer, wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zegt amen.

 

Koorzang – The Blessing

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Amen.

De kracht van overwinning

8 oktober 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan