Home Een blij leven

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Jehova Nissi betekent God is onze banier, of Hij is onze zege. Ons handelen naar de Bijbel is belangrijker dan te weten wat er staat. Als we het uitleven, verklaart God: Ik ben je fysieke en geestelijke zege. Wow. Je bent geliefd. Wij zijn blij dat jullie hier vandaag met ons zijn, waar je ook bent. Misschien ben je in een ander land, waar het nu avond is. Wij zijn dankbaar dat jullie met ons mee vieren en wij geloven dat God vandaag iets goeds voor je in petto heeft. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, we danken U dat U ons naar uw huis hebt geroepen. Wij bidden in Jezus’ naam dat U ons zal vernieuwen. Geef ons een frisse visie. Vergeef ons onze zonden en zend ons de frisse wind van uw Geest. Nieuwe vreugde en nieuw perspectief, hoop. Alles wat U in de Bijbel belooft aan hen die op U vertrouwen. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus, amen. Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – How Great Thou Art

O Heer, mijn God, o Heer, mijn God, hoe groot zijt Gij

O Heer, mijn God wanneer ik in verwondering

De wereld zie die U hebt voortgebracht

Het sterrenlicht het rollen van de donder

Heel dit heelal dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij

 

Als ik bedenk hoe God zijn Zoon niet spaarde

Maar Hem deed sterven, dan is´t mij te groot

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe ‘s hemels Koning stierf voor mij op aarde

Mijn zonde boette door zijn bittre dood

Dan zingt mijn ziel tot U,

O Heer mijn God, hoe groot zijt Gij

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

 

SchriftlezingPsalm 1:1-6 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Psalm 1:1-6. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen die niet staat op de weg van de zondaars die niet zit in de kring van de spotters maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt.

Al wat hij doet, zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Amen.

 

Interview – Sharon Dutra

BS = Bobby Schuller en SD = Sharon Dutra

Introvideo

Sharon Dutra.is een schrijver en spreker die bijna 30 jaar van haar leven gezocht heeft naar dingen die haar uiteindelijk niet compleet konden maken. Jaren van drugsverslaving, dakloos zijn en hechtenis hadden haar alle hoop ontnomen. Tot ze op een dag in de gevangenis ontdekte dat Jezus de Hoop was waarvan zij niet wist dat zij die nodig had. Nu leidt ze de Be Transformed Ministries met haar man Michael en bedienen diegenen die zich verloren en hopeloos voelen, net als zij ooit. Welkom, Sharon Dutra.

BS Sharon, hallo. Dank voor je komst vandaag. Je hebt een bijzonder verhaal. Hoewel het een nogal extreem verhaal is geeft het weer wat velen van ons doormaken op onze geloofsreis met Christus, denk ik. Vertel ons eens iets over wie je bent, en over jouw geloofsreis.

SD Ik werd geboren in Los Angeles. Mijn vader was een alcoholist en een rokkenjager. Mijn moeder vertrok toen ik 5 was en ik heb haar nooit terug gezien. Mijn vader was viermaal getrouwd toen ik 17 was. Ik kwam al vroeg in mijn leven in een pleeggezin. Tegen de tijd dat ik 13 was, begon ik te beseffen hoezeer ik mijzelf haatte. Ik had alle afwijzing en verlating die ik voelde, geïnternaliseerd. Ik ging drugs gebruiken en toen ik 15 was, liep ik weg. Ik leefde een maand lang op straat voordat ik voor het eerst opgepakt werd. Ik belandde in de jeugdgevangenis in Los Angeles. Daar leerde ik het bendeleven kennen en raciale spanningen en angst. Op mijn 20e trouwde ik met een ex-veroordeelde en kreeg twee kinderen. Ik had toen elke denkbare drug gebruikt. Ik wilde mijn pijn verdoven en ontsnappen aan wat ik voelde. Ik besefte eerst niet dat mijn man drugs spoot: cocaïne en speed. Hij bracht mij aan de spuit en ik raakte 6,5 jaar lang zwaar verslaafd. Viermaal nam ik een overdosis en ik raakte dakloos. Je ziet weleens daklozen. Zo iemand was ik ook twee jaar. Viermaal stierf ik bijna en ik wilde ook dood. Ik wilde niet leven. Na mijn 13e arrestatie belandde ik in een vrouwengevangenis. Ik dacht dat mijn leven daar zou eindigen. Ik dacht dat daar de weg voor mij zou ophouden. Maar ik las daar een boek en dat ging over Jezus. Ik was niet op zoek naar Jezus, maar Jezus vond mij. Ik stortte snikkend in en gaf mijn leven aan Jezus. Toen ik vrijkwam, trouwde ik met de zoon van een politiecommandant. Leuk hè? Ik ging weer leren en haalde mijn verpleegstersdiploma met topcijfers. Dat was een wonder, want zelf dacht ik dat ik een ontzettend dom mens was. Ik ging Bijbelcursussen geven in mijn kerk aan een hele interessante groep dames. Ik kon geen geschikt materiaal voor ze vinden, dus schreef ik dat zelf maar. En ze zeiden toen, Sharon, je moet hier een boek van maken. En zo schreef ik mijn eerste boek in 2011: Be Transformed. En daarmee begon onze bediening.

BS Waanzinnig. Vertel eens over Be Transformed. Bereik je mensen zoals de mensen die net als jij ooit in de goot beland zijn?

SD Ja. Onze passie bij Be Transformed is het bereiken van mensen voor Christus. Om ze te trainen in het christelijk geloof zodat zij ook anderen kunnen bereiken. Ik heb nu drie boeken geschreven: Fishers of Men en New Beginnings zijn de andere twee. Ze zijn in vier talen vertaald en worden in 8 verschillende landen gebruikt. Ze worden gebruikt door voorgangers, verschillende denominaties en een belangrijk deel van onze bediening bestaat uit het zenden van tienduizenden gratis boeken naar gevangenissen en afkickcentra in de VS en over de hele wereld.

BS Ongelooflijk. Wat voor bemoediging wil je geven aan mensen die het gevoel hebben, zo diep te zijn gezonken en geen grip op hun leven te kunnen krijgen en hun verslaving niet de baas kunnen, of wat dan ook. Heb je zo iemand iets te zeggen?

SD Absoluut. Hoop op Jezus Christus. Hij is het antwoord op ieder probleem dat je hebt. Ongeacht waar je bent, wie je bent, of wat je hebt doorgemaakt. Jezus is het antwoord. Ik wil je bemoedigen, Hem in je leven toe te laten te zorgen dat je een Bijbel krijgt en daar elke dag in te lezen. Want dat kan je hart en je denken volledig veranderen. Vind ook een op de Bijbel gebaseerde kerk en raak daarbij betrokken. Sluit je aan bij een kleine groep die je steunt en van je houdt. En je kunt onze boeken vinden via BeTransformedMinistries.com. Ze hebben mensen geholpen, tot geloof te komen en hebben hen begeleid in hun wandel met Jezus. Jezus is het antwoord.

BS Amen. Ongelooflijk hoe God zo radicaal iemands leven kan veranderen. Soms maken wij er een bende van of vallen we buiten de boot. Maar God is er voor ons.

SD Precies, amen. Keer terug naar Hem.

BS Dank je, Sharon. Gods zegen.

 

Video – When You Believe door The Voices of Hope

Nacht aan nacht heb ik gebeden, zonder bewijs dat iemand me hoorde

In ons hart klinkt een lied van hoop dat we amper begrepen

Maar wij zijn niet bang al weten we dat er veel te vrezen is

Wij verplaatsten al bergen lang voordat we wisten dat we het konden

Er kunnen wonderen gebeuren als je gelooft

En al is hoop nog zo teer ze is niet kapot te krijgen

Wie weet wat voor wonderen je kunt verrichten

Als je gelooft, het zal je lukken, hoe dan ook als je gelooft

 

In deze angstige tijd als bidden zo vaak zinloos lijkt

En hoop lijkt op een zomers vogeltje dat te vroeg is weggevlogen

Maar nu sta ik hier met een hart, zo onverklaarbaar vol

Zoekend naar geloof en woorden sprekend die ik nooit verwacht had

Te zullen zeggen er kunnen wonderen gebeuren als je gelooft

En al is hoop nog zo teer, ze is niet kapot te krijgen

Wie weet wat voor wonderen je kunt bereiken

Als je gelooft, zal het je lukken, hoe dan ook

Het zal je lukken als je gelooft

 

Maar als je verblind wordt door je pijn en niets meer ziet

Door de gutsende regen dan zegt toch dat kleine stemmetje: de hoop is nabij

Wonderen kunnen gebeuren als je gelooft

Al is je hoop nog wankel, hij is niet kapot te krijgen

Wie weet wat voor wonderen jij kunt verrichten

Als je gelooft zal het je lukken, hoe dan ook, het zal je lukken,

Hoe dan ook, het zal je lukken als je gelooft

Het zal lukken als je gelooft, ik geloof het

 

Solo – Psalm 42 door Audrey Cymone

Er is een stille plaats die me vrede geeft als ik alleen ben met U

Er is een schuilplaats, uw Geest is mij nabij als ik verward ben

Alleen U kan alles zuiveren wat deze wereld nooit vervult, mijn hart huilt

Als een hert dat verlangt naar waterzo verlangt mijn ziel naar U

Wij zijn dorstig, God, U bent het Levende Water

Dus mijn ziel heeft U nodig, Heer

Ik heb U nodig, Heer, Ik heb U nodig, Heer

Ik heb U nodig, Heer, Ik heb U nodig, Heer

 

Ik ben een vreemdeling hier, dorstig, want ik weet dat dit niet mijn huis is

Als een woestijn hier heb ik uw levende Woord nodig voor deze dorre beenderen

Jezus, vervul ons opnieuw met uw aanwezigheid

Die diep van binnen stroomt, nieuw leven begint

 

Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U

Ik ben dorstig, God, U bent het Levende Water

Dus mijn ziel heeft U nodig, Heer

Ik heb U nodig, Heer, ik heb U nodig, Heer

Ik heb U nodig, Heer, ik heb U nodig, Heer

Les onze harten en vervul ons met uw hemelse stroom

Heilige, regen neer op ons met uw allesomvattende liefde

 

Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U

Ik ben dorstig, God, U bent het Levende Water

Dus mijn ziel heeft U nodig, Heer

Ik heb U nodig, Heer, ik heb U nodig, Heer,

Ik heb U nodig, Heer, ik heb U nodig, Heer

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wie je ook bent, sta op, alsjeblieft. Wij zeggen deze proclamatie zoals wij elke week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Een blij leven!

door Bobby Schuller

Vandaag wil ik het hebben over iets waarover ik vaak praat: Goddelijk geluk. Een vraag, willen goede ouders dat hun kinderen gelukkig worden? Natuurlijk willen ze dat. Goede ouders, die van hun kinderen houden, willen dat ze gelukkig worden. Is God een goede Vader? Hij is de beste. En Hij wil dat je een gelukkig en goed leven leidt. Maar God heeft een weg naar dat geluk in ons gelegd die niet vanzelf spreekt voor de mensen in de wereld. Het is niet zo dat God je hoe dan ook gelukkig wil zien. God heeft een weg gebaand en in de Bijbel lees je hoe je moet leven om een gelukkig mens te worden. Laat ik zeggen dat een gelukkig leven gebouwd is op een zinvol leven. Als je maar één ding meeneemt van wat ik vandaag vertel, laat het dan dit zijn. Iedereen in deze ruimte, iedereen die nu tv kijkt, wil gelukkig zijn. Echt. Iemand kan tegen je liegen, maar diep van binnen is er een verlangen om een gelukkig leven te leiden. Maar het najagen van alleen maar een gelukkig leven maakt je niet gelukkig. Het is het najagen van een zinvol en goed leven dat je het gelukkige leven zal schenken dat je zoekt. Dat is niets nieuws. Dat is een oude wijsheid. Het wordt al duizenden jaren gezegd, en mensen zeggen het nog steeds. En terecht. Ik denk dat het waar is. Het leven is zwaar, hè? Soms is het leven zwaar. Soms maken sommigen van jullie dingen mee die je nooit had verwacht, mee te maken. Het is een ziekte, of het verlies van een kind. Of misschien raak je je bedrijf kwijt. Velen van ons maken zware tijden door en er spelen dingen op de achtergrond die het nog zwaarder maken. En als je in een levensfase zit waarin je dat extra voelt want dat komt vaak in golven, hè? Als je momenten meemaakt waarop je het werkelijk voelt neem je een of twee beslissingen. Je kiest voor afleiding, of je kiest ervoor iets zinvols te doen. Dat is de menselijke natuur. Als christenen geloven wij dat God alles kan veranderen. Als wij onze pijn, ons lijden, onze moeilijkheden in plaats van ervoor weg te lopen, aan de Heer geven verandert God onze moeilijkheden met nieuw leven. Jezus is het antwoord. Wat een prachtig getuigenis vandaag van Sharon. Het past precies bij waar ik vandaag over wil praten. Toen ik een tiener was en naar de middelbare school ging kreeg ik last van gevoelens van angst of afschuw die velen van ons kennen van toen wij jongvolwassen en volwassen werden. Het gebeurde op een dag. Ik maakte mijn bed op en moest naar school en ik kreeg een loodzwaar gevoel vanbinnen. Zonder duidelijke aanleiding, gewoon een enorme zwaarmoedigheid. Misschien ken je dat gevoel. En dat blijft je de rest van je leven in golven overkomen. Het is iets dat altijd bij je blijft. En ik ervoer die last toen ik 13 of 14 was. Ik weet nog dat ik op school heel graag populair wilde zijn. Dat is zeldzaam voor een tiener, maar ik was een bijzondere. Dat wilde ik graag. Bij populaire kinderen dacht ik onbewust dat ze heel gelukkig waren. Later verhuisden wij naar Oklahoma met mijn moeder. Mijn ouders zijn gescheiden, dus ik had twee vreemde ervaringen. Maar ik verhuisde met mijn moeder naar Oklahoma en ging daarnaar school. Ik nam mij voor, mijn best te doen om een populaire groep te vinden. Ik zou ze paaien met mijn charme. Ik liet mij een vlotte coupe aanmeten en ik ging er gaaf uitzien. Ik ging mijn haar verven. Ik ga doen wat ik kan om erbij te horen. En eerlijk gezegd was dat best een leuk jaar. Het had wel wat om een scholier uit LA te zijn. Het gekke was dat ze dachten dat ik rijk was, terwijl wij eigenlijk dakloos waren. Wij woonden in een motel. Maar mijn moeder zorgde altijd dat wij leuke kleren hadden. Niet dat wij op straat leefden, maar wij hadden geen huis. Mijn zussen en ik en mijn moeder woonden maanden in één motelkamer. Maar ik deed net alsof ik rijk was. Ik liet het mij een beetje aanleunen. En ik had het gevoel dat ik een beetje bij die groep hoorde. Tot ik ontdekte dat zij ook niet gelukkig waren. Ik begon te beseffen dat niemand op school gelukkig was. Sommige mensen zijn alleen beter in doen alsof. Kijk eens naar deze jongeheer. Dit is de klas van 1999. Hier pauzeer ik even. Er zijn een paar dingen waar je even op moet letten. Wij kijken natuurlijk meteen naar het haar. Dat kostte 6 dollar bij de Walmart. Ik had het zelf gedaan. Het brandde een beetje. Ik dofte mij vlak voor mijn foto’s op. Als je goed kijkt zie je dat ik Oakley’s op mijn hoofd deed voor dat beetje extra. Die blouse was suf, maar in die tijd zag het er ongelooflijk cool uit. Ik had ook wat bruin op. Ik vond dat ik er te gek uitzag. Maar hier is de volgende. Die overtreft het nog. Op blote voeten, om te laten zien dat ik naar het strand ging. Ik ben een strandjongen. Deze nam ik in Oklahoma. Wij kijken naar scholieren en zien mensen die anders zijn maar wij zijn niets anders dan volwassen scholieren. Veel van die kleine dingen hebben effect op ons in ons werk en de kerken. Ze horen bij ons. En wij ontdekken dat er een zekere ijdelheid in alles schuilt. Dat wij, zelfs als wij vinden dat alles waanzinnig is en voor de wind gaat merken dat dat zware gevoel en nog steeds is. Die mensen zijn niet gelukkig. Wil je weten wanneer ik gelukkig werd? Wanneer ik de Bobby Schuller werd met een glas dat half vol is en de andere helft is verrukkelijk? Weet je wanneer mijn rusteloosheid en zorg en angsten werden uitgewist? Toen ik Jezus Christus Persoonlijk leerde kennen. Toen ik een diepe, duurzame relatie met de Heer kreeg. Het was daarmee niet ineens voor altijd verdwenen maar toen ik ‘s ochtends wakker werd en vervuld was van Gods Geest ging ik naar school met een doel dat God mij had gegeven. Ik had een reden om wakker te worden. Ik had iets om te bestuderen. Ik bewandelde een pad om te groeien En dat kreeg ik niet aangereikt vanuit iets dat mij op school was geleerd. En ik begon te ontdekken dat mijn gelukkigste medescholieren degenen waren die een persoonlijke relatie met God hadden en uit gezinnen kwamen met goede onderlinge relaties. Dat dat de kinderen waren, populair of niet, die gelukkig waren. Ik lette er niet speciaal op en merkte het pas later maar als je een gelukkig leven wilt moet je dat op bouwen op een fundering van een zinvol leven. En het is bijna onmogelijk om dat zinvolle leven te vinden zonder op de Heer te vertrouwen. En het meest zinvolle dat je kunt doen, is iets met eeuwigheidswaarde. Niemand kan je beter een leven met een eeuwige waarde tonen dan de Koning van de eeuwige wereld, Jezus Christus. Hij is het antwoord. Zoiets heeft Hij ook zelf gezegd, hè? Ieder die zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Dat brengt ons uiteindelijk bij de tekst van vandaag. Psalm 1. Ik weet niet of Psalm 1 door koning David geschreven is. Ik hoop van wel. De eerste Psalm die zeker door David geschreven is, was Psalm 3. Psalm 1 is waarschijnlijk samengesteld door Ezra maar ik denk graag dat David hem geschreven heeft. Misschien is dat zo. Dat is heel redelijk om te denken omdat David de meeste psalmen schreef. En als deze van een koning zou zijn, zou hij nog krachtiger zijn. Ik leerde deze Psalm uit mijn hoofd toen ik jong was. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van zondaars. Die niet zit in de kring van de spotters. Die leerde ik uit mijn hoofd en het was het eerste vers op de Bijbelschool dat ik ooit vertaalde. Het eerste woord luidt ‘esher’. Zeg allemaal maar eens esher. Als je Hebreeuws studeert, denk je bij het woord esher direct aan gelukkig. Zo leer je dat. Zo staat het op je spiekbriefje. Esher is geluk. Waarom kiezen dan zoveel vertalers voor welzalig of gezegend? Het is een optie, maar het is de tweede keus. En dit komt weer van Bobby: Religieuze mensen willen niet dat je gelukkig bent. Ze willen dat je gezegend bent. Ja toch? Ze willen dat het gezegend is. Ik hou ook van het woord gezegend. Maar wij denken bij het woord ‘gezegend’ aan iets heiligs. En heiligheid is goed. Maar dat is niet wat er staat. Blessed is een soort hashtag. Het is iets waar hiphopartiesten over praten. Dat komt al dichterbij. Het is het idee van een goed, rijk en vol leven dat glimlacht en straalt. Een gelukkig leven. En er zou moeten staan en dat staat er ook in deze vertaling: gezegend is hij. Maar er zou moeten staan: gelukkig is hij. Denk daar eens over na. Zo begint de Psalm: Gelukkig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit in de kring van spotters maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE. Nou raak ik in de war omdat ik een andere versie geleerd heb. …en zijn wet dag en nacht overdenkt. Je ziet het voor je. Eerst wordt de vraag gesteld wie je vrienden zijn. Er staat niet: Welzalig degene die geen zondaar is. Er staat: Welzalig degene die niet omgaat met zondaars. Was het je opgevallen? Ik wil je bemoedigen. Zo gaat het door. Want zijn vreugde is in de wet van de Heer of de Thora of Hasjem, dat is weg of de manier van de Bijbel. Het leven van diegene is als een boom, geplant aan waterbeken. Het omgekeerde van een verdorrend leven. Het is een groeiend leven. Takken waaieren uit en hij geeft zijn vrucht op zijn tijd. Wat ze ook doen, gedijt. Geloof je het Woord van de Heer? Is het altijd waar? Ja. Dat is het. Wij zijn vernieuwd. Wij geloven in de Bijbel. Dit is de belofte, dat een gelukkig leven voortkomt uit een goed leven. Dat is een van de eenvoudigste dingen. Het is eindeloos opnieuw gepreekt, maar zoals zo vaak in het leven als het erop aankomt en wij uitgeput zijn of wij voelen ons neerslachtig of wij voelen het gewicht op onze schouders en wij staan op een tweesprong doe je dan het zinvolle juiste, of laat je je afleiden? Soms hebben wij de neiging om altijd voor die afleiding te kiezen tot de gewenning wordt en dan wijkt die neerslachtigheid helemaal niet meer. Ik zal eindigen met een laatste idee. Het verhaal van Mozes die zijn volk wegleidt uit de tirannie. Ik hoorde het onlangs van een klinisch therapeut en vond het zo’n openbaring. Hij is geen theoloog, maar hij had het precies bij het theologisch rechte eind. De mensen kwamen na de tirannie in de woestijn terecht. Ze lieten tirannie en slavernij achter zich, maar daar was het wel veilig. Nu kwamen ze in de wildernis terecht in een ruwere realiteit. Daarom begonnen ze zich tot afgoden te wenden. Ze bogen voor die afgoden die hen misschien een vorm van inclusiviteit of zingeving boden. Een kans om te ontsnappen aan die woestijnervaring. Dan worden ze boos op Mozes en wordt het een bizar verhaal. Ik heb dat nooit begrepen tot ik die man erover hoorde praten. Ze worden gebeten door slangen en ze gaan naar Mozes en ze zeggen: Mozes, praat met God over die slangen. Wij gaan dood. Dus gaat Mozes naar God en vraagt Hem naar die slangen. Je zou denken dat Gods antwoord op het gebed was dat Hij de slangen wegnam. Maar dat doet Hij niet. Hij zegt tegen Mozes Ken je het verhaal? Steek de koperen slang op een staak en steek die omhoog. Als mijn volk naar de slang kijkt, zullen ze genezen worden. Weet je wat hier de misjna is, de oude les? Dat God niet onze problemen oplost. God geeft ons de kracht om onze problemen aan te pakken. God wil niet datgene wegnemen dat ons angst aanjaagt. God wil dat wij onbevreesd opzien naar het angstaanjagende en het tegemoet treden als de mensen die wij zijn. Gods mensen. Je bent Gods man, Gods vrouw. Hij heeft je niet geroepen om weg te sluipen. En Jezus Zelf zegt als Hij wordt gekruisigd: Ik zal als die opgestoken slang zijn. Wat betekent dat? Dezelfde manier waarop je over Jezus’ dood denkt. Het is het meest angstaanjagende ter wereld. God keerde Jezus de rug toe en Hij stierf wat voor de meeste mensen gold als de gruwelijkst denkbare dood. En Hij werd verraden door zijn beste vriend. En zijn andere vrienden verlieten Hem. En iedereen die Hem zag, wist dat Hij onschuldig was. En ze verruilden de onschuldige voor iemand die een bekende crimineel was. En ze beschaamden Hem en bespotten Hem toen Hij daar hing. Hij was trouwens volledig naakt. Hij droeg zelfs geen…  Ze beelden hem altijd af met een lendendoek, maar Hij was volledig naakt. Zeer vernederend voor een Jood. Hij was het toonbeeld van het zwaarste lijden dat er bestond. Dat gaf een nieuwe betekenis aan ‘neem je kruis op en volg Mij’. Je ziet naar Christus op zoals je naar de bronzen slang opzag omdat je ook naar de wederopstanding opziet, nietwaar? Hoewel Christus een verschrikking onderging die bijna geen mens ooit heeft of zal ondergaan en dat zelfs als wij die zelf ondergaan, met de Heer, de wederopstanding volgt. Want er is geen tragedie die God niet ten goede kan keren. Daarom worden wij in het leven geroepen om het kruis te volgen. Om datgene te doen wat zinvol is als we gelukkig willen worden. God heeft ons gevraagd om soms iets heel ongemakkelijks te doen. Kiezen voor iets zinvols in plaats van de afleiding. Ja, je moet soms een ijsje gaan halen en als jij gaat, ga ik met je mee. Dat klinkt nu wel geweldig. Maar in het leven bouwen wij een gelukkig leven op de fundering van een goed leven. Maar soms roept God ons om iets te doen dat heel moeilijk is. En met jullie geloof ik dat, als je dat vanuit je geloof doet en erover bidt God er iets geweldigs van zal maken. Amen.

 

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede, en geve u vrede

En geve u vrede, en geve u vrede

Amen amen, amen amen

Amen amen, amen amen

Een blij leven

8 mei 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan