Home Een geweldige toekomst

Nieuwjaarswens door Bobby en Hannah Schuller

Hallo, Nederlandse kerkfamilie. Ongelooflijk hè, dat het al 2024 is. Ik hou van het begin van een nieuw jaar. Dat is vaak een tijd van goede voornemens, een frisse start, nieuwe dromen. Ik bid dat dit een jaar wordt van nieuwe dingen, herstel en genezing. Wijd je leven aan de Heer en je plannen zullen bevestigd worden. De profeet Jesaja zegt: Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws. God wil dit jaar iets nieuws doen in je leven. Wees bereid het te ontvangen. Gelukkig nieuwjaar.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, kerkfamilie. Het voelt zo goed om hier met jullie te zijn. In de Bijbel staat, want wie de ander liefheeft heeft de wet vervuld. Je bent geliefd. Het is goed om terug te zijn. Wij zijn dankbaar dat wij hier weer met jullie en met de kijkers de eredienst vieren. Wij zijn dankbaar om hier de naam van Jezus te verhogen. Dat doen wij vandaag.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw aanwezigheid hier. Dank U voor uw Heilige Geest. Wij danken U voor de vergeving van onze zonden. Wij danken U voor alles wat U ons geeft. Het zaad, de aarde, de zon. Wij danken U voor ons land en voor onze vrienden. Wij danken u voor onze scholen en onze banen. Heer, wij danken U en wij willen U daarvoor prijzen. Wij vragen U dat wij mogen groeien om te worden waartoe U ons hebt geroepen. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht over u lichten

En zij u genadig

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht over u lichten

En zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede, en geve u vrede

En geve u vrede, en geve u vrede

Amen amen, amen amen, amen amen

 

SchriftlezingGenesis 25:24-34 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Genesis 25:24. Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was zie, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel. Daarom gaf men hem de naam Ezau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte. Toen die jongens groot werden, werd Ezau een man, ervaren in de jacht. Een man van het veld. Jakob echter was een oprecht man, die in tenten woonde. Izak had Ezau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebekka daarentegen had Jakob lief. Eens had Jakob linzensoep gekookt, toen Ezau moe uit het veld kwam. Toen zei Ezau tegen Jakob: Laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar want ik ben moe. Toen zei Jakob: Verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. Ezau zei: Zie, ik ga toch sterven; wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? Toen zei Jakob: Zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. Toen gaf Jakob Ezau brood, met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Ezau het eerstgeboorterecht. Amen.

 

Interview – Dave Roever

BS = Bobby Schuller en DR = Dave Roever

Dave Roever is een spreker en auteur, die 14 maanden in het ziekenhuis lag nadat een granaat in zijn hand ontplofte tijdens zijn diensttijd in Vietnam. Tientallen operaties en jaren later greep Dave deze verwoestende periode aan om over de hele wereld te gaan spreken om anderen te inspireren met hoop en veerkracht. Hij begon ook zijn eigen bediening, Roever Evangelistic Association om anderen te laten weten dat ze tragedies kunnen overwinnen en kunnen zegevieren in het leven. Welkom, Dave Roever.

BS Ik vind het een voorrecht om vandaag mijn vriend Dave Roever te spreken. Kun je ons iets vertellen over jouw verhaal voor degenen die het nog niet kennen?

DR Allereerst ben ik vereerd om hier bij mijn held te zijn. Ik hou van je, voorganger en van de hele gemeente. Ik heb vaak van je genoten op tv. Ik ben opgegroeid in Zuid-Texas. Mijn moeder was kerngezond tot mijn geboorte. Toen zij van mij beviel, kwam zij bijna om het leven en kort erop stierf zij.

Ik werd opgevoed door een Mexicaanse vrouw en sprak pas op mijn zesde Engels. Tot mijn zesde sprak ik Spaans en toen pas hoorde ik dat ik niet Mexicaans was, waar ik van achterover sloeg. Dus mijn hele leven heb ik veranderingen gekend. Op 26 juli 1969 en voor alle tieners, dat is na de oorlog van 1812. Ik dacht dat jullie dat wel wilden weten. …ontplofte een granaat vlak naast mijn hoofd. Een witte-fosforgranaat. Die wilde ik gooien in Vietnam maar een sluipschutter had mij in het vizier en schoot. Mijn leven veranderde door het overhalen van de trekker door een Communistische strijder. De helft van mijn huid werd van mijn lichaam geblazen. Hier ging hij af. Alles wat niet bedekt was… Wat bedekt was, was er nog, maar was verbrand. De hele rest was eraf geblazen tot op het bot. Ik keek omlaag, ik kon mijn hart zien kloppen. Ik stond in brand. Ik had geen pijn. Ik was meteen in shock en sprong in het water. Ik zat bij het Commando Speciale Oorlogvoering van de marine. Ik was ingedeeld bij SEAL Team One, maar ik was geen SEAL. Ik was een Brown Water, Black Beret en ik was de bootsman. En Bobby, al die jaren dat ik opgroeide in een domineesgezin wierpen die dag hun vruchten af. Ik kende de Bijbel. Gods Woord draag ik in mijn hart, niet in mijn zak. Als mijn Bijbel in mijn zak had gezeten, was hij verbrand. Hij zat in mijn hart en overleefde die explosie. Ik kon mijn hart echt zien kloppen. Fosfor brandt in water en ik bleef branden in het water. Ik wil niemand onwel maken vanmorgen, maar het was behoorlijk erg. Ik kroop op het droge en zag de schade. Ik viel achterover en ze dachten dat ik dood was. Ik werd genoteerd als KIA, gesneuveld in actie. Lang verhaal kort, een helikopter pikte mij op en ik vloog naar Saigon, toen naar Japan en daar vroeg ik om een spiegel en ik keek in de spiegel en ik herinnerde mij de belofte aan mijn vrouw. Mijn vrouw had gezegd: Kom je terug? Ja, zei ik. Zonder litteken. Op 26 juli keek ik in die spiegel en ik zag wat erover was, ik wist het. Ik probeerde mij van het leven te beroven. Ik was ten einde raad maar Jezus was er. Hij is er altijd. Ik trok een slang eruit en kreeg meteen honger. Ik trok aan het verkeerde slangetje. Trok dus mijn lunch eruit. Mijn lunch droop op de grond, gelukkig niet mijn leven. En ze brachten mij naar Amerika. Een jaar en twee maanden later

werd ik ontslagen uit het ziekenhuis. En 62 operaties later praat ik nu met mijn Hour of Power-man omdat God goed is.

BS Amen, ja, dat klopt. Ik weet niet of de mensen het begrepen, toen je zei dat de Bijbel niet in je zak zat, maar in je hart. Dat is iets wat veel mensen vandaag de dag vergeten zijn in het tijdperk van mobiele telefoons. Ik heb mijn Bijbel op mijn mobieltje maar uit je hoofd leren, de verhalen begrijpen, de Bijbel begrijpen is iets wat ons door zulke tijden heen helpt. Was je een toegewijd christen toen dit gebeurde?

DR Helemaal. Ik had al een preekconsent en ik had het grote voorrecht dat ik opgroeide in een christelijk gezin waar lijden niet als een oordeel van God werd gezien. God maakt ons niet ziek. Dat weten wij. Maar in het leven worden wij ziek, raken wij gewond, raken wij gebroken. Mijn moeder was een godvruchtige vrouw, die God nooit de schuld gaf. Het kwam nooit in mij op om God de schuld te geven toen ik gewond was. In feite kwam schuld niet eens in mij op maar omdat ik was opgevoed om van de Heer te houden, God te geloven en Gods trouw in het lijden te zien kwam het nooit in mij op om niet trouw te blijven aan mijn roeping.

BS Wat is volgens jou de grootste boodschap die je hebt voor de wereld van vandaag?

DR Dat is ongetwijfeld van tragedie naar triomf. Tegenwoordig werk ik voor het Ministerie van Defensie en word ik de hele wereld over gestuurd: Saoedi-Arabië, Koeweit, Oman, Qatar, VAE, Afghanistan, Irak, Bosnië, Syrië, Kosovo, Noord-Afrika, Zuid-Korea, Japan, Okinawa. Naar al die landen ga ik om hun te vertellen dat er hoop is voorbij wat je ziet. En als weerbaarheidstrainer bij het militaire fitnessprogramma is mijn boodschap dat je met God overal doorheen komt en dat is de boodschap die uit mijn leven is gekomen. Wij redden het wel, voorganger Bobby. En weet je wat? Ik ben een goede verkoper. Ik heb mijn boek meegenomen.

BS Vertel ons over je boek, want je bent een geweldige schrijver en spreker en ik hou van je werk. Dus ik ben blij dat je je boeken hebt meegenomen.

DR Ik werk al heel lang in de bediening en ik heb veel boeken geschreven maar ik heb er twee meegenomen die heel speciaal zijn. Het ene heet Scarred. Leek mij wel toepasselijk. Een man riep: Ik wil dat ‘Scared’ boek. Ik zei nee, Het is Scarred, littekens. Best, zei ik. Je krijgt mijn ‘enge’ boek. Maar je zult het prachtig vinden. Het is een prachtig verhaal. Er staat in wat ik vandaag doe. Mijn werk bij Defensie en het loopt vanaf mijn kindertijd tot nu. Ik heb ook een boek geschreven: Forged in Fire. De subtitel luidt: een leven vol pijn verandert je veerkracht. Het is het verhaal van ons gezin en de hel waar ik mijn gezin doorheen heb laten gaan zonder te weten wat posttraumatische stress was. Ik heb ze pijn gedaan. Niet lichamelijk. Ik stond overal op de kansel of was op tv maar ik ging naar huis en keek in de spiegel en ik haatte mijzelf. En het verhaal over hoe God mij en mijn gezin daar doorheen heeft getrokken. Ik ben hier niet omdat ik stoer ben. Ik ben hier omdat ik een vrouw had die van mij hield en een dochtertje dat voor mij bad en een zoon die mij bij elke stap volgde. Mijn zoon is vandaag in Vietnam

in de bediening. Bedankt dat ik dit mocht delen. Ik ben zo blij om bij jullie te zijn.

BS En ik ben dankbaar dat je hier bent. Ik zei tegen ons team dat ik wou dat mensen de rest van je verhaal konden horen maar wij hebben gewoon geen tijd. Maar ik bemoedig iedereen om dit boek te kopen. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Dave Roever, heel erg bedankt, mijn vriend. Wij houden van je en zijn je dankbaar. Dank je wel, generaal. Gods zegen.

 

Solo – What I See door Aaron Al-Imam

Zie jij wat ik zie? Zie jij wat ik zie?

Ik zie bliksem, ik hoor donder, iets dat zich onder de grond roert

Dode dingen die weer tot leven komen

Ik geloof dat er weer een opstanding komt

Hij is opgestaan, wij zijn met Hem opgestaan

Het paradijs staat wijd open

Hij is opgestaan, wij zijn met Hem opgestaan

Als jij ziet wat ik zie dat het graf leeg is

Dan weet je wat ik weet, alles is mogelijk

Als jij ziet wat ik zie dat het graf leeg is

Dan weet je wat ik weet, alles is mogelijk

 

Zie jij wat ik zie? ik zie tekenen en ik zie wonderen

Zie jij wat ik zie? ik zie bliksem, ik hoor donder

Zie jij wat ik zie? er beweegt iets onder de grond

Kom tot leven, word wakker, slaper

Hij is opgestaan, wij zijn met Hem opgestaan

Het paradijs staat wijd open

Hij is opgestaan en wij zijn met Hem opgestaan

 

 

 

Koorzang – I Will Rise

Ik heb een vrede leren kennen

Ofschoon mijn hart en lijf nog altijd kunnen falen

Er is een anker voor mijn ziel en ik kan zeggen: het is goed

Jezus heeft overwonnen en het graf tenietgedaan

De overwinning is een feit, Hij is opgestaan uit de dood

 

En ik zal opstijgen als Hij me roept, geen verdriet meer en geen pijn

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels en voor mijn God op m’n knieën vallen

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

 

En de dag komt dichterbij dat het duister wijkt voor het licht

En de schaduwen verdwijnen en ik zal geloven door te zien

Jezus heeft gezegevierd en het graf is overwonnen

De overwinning is behaald, Hij is opgestaan uit de dood

 

En ik zal opstaan als Hij mijn naam noemt, afgelopen met lijden en verdriet

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels en voor mijn God op m’n knieën vallen

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

 

En ik hoor stemmen van vele engelen zingend: waardig is het Lam

En ik hoor het roepen van ieder hunkerend hart: waardig is het Lam

En ik hoor de stem van vele engelen: waardig is het Lam

En ik hoor het geroep van ieder hunkerend hart:

Waardig is het Lam, waardig is het Lam

 

En ik zal opstijgen als Hij me roept, geen verdriet meer en geen pijn

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels en voor mijn God op m’n knieën vallen

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.

 

Een geweldige toekomst

door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Het eerste wat ik wil doen is, je aanmoedigen om je morgen niet weg te gooien. Dit is iets waarover mijn opa vaak preekte. Daarover gaat het vandaag. Gooi een geweldige dag van morgen niet weg voor een gemiddelde dag vandaag. Dit is iets wat de meeste mensen vandaag doen. De meeste mensen hebben een schitterende toekomst voor zich. Ze hebben een schitterende droom voor zich, een schitterende roeping een schitterend boek, een schitterende zaak, een schitterende bediening, een schitterende familie, een schitterend leven, maar ze gooien dat weg voor een gemiddelde dag vandaag. Gooi je schitterende morgen niet weg voor een gemiddeld vandaag. Je bent geroepen om op zijn minst bovengemiddeld te zijn. Dit is iets wat wij allemaal geloofden toen wij kinderen waren totdat iemand het uit ons sloeg of iets het uit ons sloeg of iemand ons beschaamde of wij raakten achter of we faalden of wij stonden niet meer op toen wij dat wel hadden moeten doen. Als kinderen geloofden wij dat wij geroepen waren om een bovengemiddeld leven te leiden en wij hadden gelijk. Wij geloofden dat wij geroepen waren om een bovengemiddelde impact te hebben een bovengemiddeld resultaat, bovengemiddelde vreugde, bovengemiddelde gezondheid, bovengemiddelde gemoedstoestand. Dit zijn allemaal dingen die ons in dit leven ter beschikking worden gesteld en die wij weggooien voor vandaag in plaats van te leven voor een schitterende toekomst. Niet doen. Gooi je geweldige morgen niet weg voor een gemiddeld vandaag.

Gooi je droom niet weg

Dat brengt ons bij het Bijbelgedeelte dat Hannah vanmorgen las. Een van mijn favoriete teksten. Als je je Bijbel hebt, lees dan mee. Kijk anders naar het scherm. Het staat in Genesis 25 vers 24. “Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was”, voor Rebekka dus Je kent Abraham, Izak en Jakob. Dit is Rebekka, dit is de ‘haar’. …zie, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel. Kun je je voorstellen dat een baby er zo uitziet? Ik heb mijn camera bij de hand. Daarom gaf men hem de naam Ezau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jakob. De naam Jakob betekent trouwens letterlijk hielgrijper. En het is een uitdrukking in het Hebreeuws voor een leugenaar, een bedrieger. Dit is Jakob. Dus eerst heb je de rode man en daarna de bedrieger. De een na de ander. Technisch gezien is Ezau, die maar een paar minuten eerder is geboren, de oudste en heeft hij het eerstgeboorterecht, het leeuwendeel van alle familiebezittingen, van alle verantwoordelijkheid als stamhoofd, hoofd van de familie, de beslissingen te nemen, de rechter te zijn. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte. Toen die jongens groot werden, werd Ezau een man, ervaren in de jacht. Een man van het veld. Een beetje een bink. Misschien niet zo slim, misschien arrogant. Denk aan Gaston uit Belle en het Beest. Jakob echter was een oprecht man, die in tenten woonde. Denk aan een gamer. Misschien een student, misschien een jongen die veel binnen zit. Een beetje bleek misschien, of zoiets. Izak had Ezau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebekka daarentegen had Jakob lief. Ze hadden duidelijk hun voorkeuren. Eens had Jakob linzensoep gekookt, toen Ezau moe uit het veld kwam. Toen zei Ezau tegen Jakob: Laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Toen zei Jakob: Verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. Toen dit verhaal in de Oudheid werd verteld, zou iedereen hier in lachen zijn uitgebarsten. Verkoop mij eerst je eerstgeboorterecht. Ja, hallo. Het eerstgeboorterecht. Dat betekent het leeuwendeel van de erfenis, zoals ik al zei, al het gezag. Je weet dat het eigenlijk Abraham, Izak en Ezau moesten zijn, maar dat was niet zo. Het verandert deze dag. Ezau zei: Zie, ik ga toch sterven. Wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? Op dit punt zou het publiek de adem hebben ingehouden: Gaat hij dat doen? Gaat hij zijn geboorterecht verkopen? Hij zegt: Wat heb ik aan een geboorterecht? Jakob zegt: Zweer het mij. Dus zweert hij een eed en verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. En dan volgt de beroemde regel: Toen gaf Jakob Ezau brood, met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Ezau het eerstgeboorterecht. Dat is wat de Bijbel zegt. Ezau verachtte zijn geboorterecht. Iedereen weet dat hij niet stervende was, maar gewoon enorme honger had. Wij hebben allemaal wel eens enorme honger gehad. Maar hij was niet uitgehongerd. Hij had gewoon enorm veel trek.

Leef je droom

Dit is wat er echt staat. Zeggen dat hij zijn geboorterecht verachtte, is zeggen dat hij zijn toekomst verachtte. Hij verachtte zijn zegen. Hij verachtte zijn belofte. Hij verachtte zijn visie. Hij verachtte alles wat hij had kunnen zijn. Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn kinderen. En niet alleen voor zijn kinderen, maar ook voor zijn kleinkinderen. Hij verachtte het allemaal omdat hij honger had en een kom soep wilde. En hoe belachelijk dat ook klinkt, dit is iets wat wij allemaal voortdurend doen. Je hebt een eerstgeboorterecht, weet je. Je hebt een eerstgeboorterecht. God heeft je een doel gegeven. Er is een droom die God in je hart heeft gelegd, maar er hangt een prijskaartje aan. Een persoon die je geroepen bent te worden. Er is een leven waartoe je geroepen bent. Je weet in je hart, velen van jullie, dat je er misschien nog niet bent maar je wilt er zijn, je hebt de droom in je hart. Claim het leven waartoe je geroepen bent. Neem het serieus. Het is leven en dood. Je hebt leven gekregen, leef het. Grijp het. Word het. Paulus zegt; word niet gelijkvormig aan de patronen van deze wereld. Wat is het patroon van deze wereld? Het gemiddelde. Wat is het patroon van deze wereld? Luiheid. Wat is het patroon van deze wereld? Een gebrek aan geloof. Wat is het patroon van deze wereld? Wraak en kleinzieligheid. Wees niet gelijkvormig aan het patroon van deze wereld. Wees veranderd. Hoe? Door je denken te vernieuwen. Je leven verandert als je een nieuwe geest krijgt. Je leven verandert als je andere gedachten denkt. Je leven verandert als je begrijpt dat de manier waarop je denkt een keuze is. Je leven verandert als je besluit dat je geest iets is dat getraind kan worden als je er elke dag een beetje moeite voor doet. Ik vraag niet om wetticisme. Of om je iets moeilijks op te leggen. Ik zeg dit omdat ik van je hou. Het leven dat je wilt, krijg je als je een groter mens wordt. Wil je een groter leven? Word een groter mens. En zo word je groter: Je leeft een leven met God. Je wijdt je leven aan Hem en zijn Woord. Dit is wat wij willen in het leven. Wij willen een nieuwe droom: Dat er geen grens is aan wat wij kunnen bereiken in Gods koninkrijk.

Train je doorzettingsvermogen

Het draait allemaal om training. En laat mij je iets vertellen. Als je gelooft in jezelf trainen om diegene te worden waartoe je geroepen bent dan zal je leven beter worden en heb je een grote voorsprong op alle anderen. Want trainen eist een tol totdat het dat niet meer doet. Iedereen die ooit gesport heeft, iedereen die is opgeleid voor een baan weet dat het trainingsgedeelte slecht is, totdat je goed wordt. Dan wordt de training leuk. Dus je moet door die eerste paar maanden training heen zien te komen. Je moet door die eerste moeilijke dingen heen in je huwelijk, in je baan, in je gezin, in je wandel met God. Je moet door het deel heen dat pijn doet. Dat maakt dat je niet door wilt gaan. Het gaat allemaal om de consistentie. En als je jezelf blijft trainen, zul je het leven verwerven waartoe God je geroepen heeft omdat je een groter mens zult worden. Twee houthakkers zijn in het bos. Oud verhaal. Ze hakken samen, elke dag. Twee kerels, ongeveer even groot. Ongeveer even sterk. Ze krijgen hetzelfde betaald, en allebei hakken ze hout. Hij neemt de bijl, hij legt hem over zijn schouder. Hij gaat, verdwijnt voor een uur en komt dan terug. Aan het eind van de dag heeft de man die een uur pauze neemt 50 procent meer houtgehakt dan de andere man. Uiteindelijk is die het zo zat dat hij tegen de man zegt die elke dag weggaat: Jij gaat elke dag een uur weg. Je neemt een pauze en toch heb jij aan het eind van de dag de helft meer hout dan ik. Hoe is dat mogelijk? En die ander zegt: Ik ga elke dag een uur weg om mijn bijl te slijpen. Dat is de reden. Het gaat dus niet alleen om hard werken, het gaat om trainen. Het gaat niet om harder je best doen. Het gaat erom dat je elke dag minstens een uur de tijd neemt om je geest te trainen, je lichaam te trainen, je leven te trainen, de dingen te leren, de boeken te lezen, naar de podcast te luisteren, te doen wat nodig is om te worden waartoe je geroepen bent.

Blijf dicht bij God

Het begint allemaal hier. Hier is het belangrijkste dat je volgens de Bijbel kunt doen om je leven om te gooien. Hier is het belangrijkste wat je kunt doen om je leven te openen voor verhoorde gebeden en wonderen en overvloed: Leer van mensen te houden. Dat is niet het antwoord dat je van mij verwachtte, hè? Jezus vertelt ons in Johannes 15: Als u in Mij blijft en als u mijn geboden gehoorzaamt vraag de Vader alles wat u wilt en Hij zal het u geven. En hier is mijn opdracht: Heb elkaar lief zoals Ik u heb liefgehad. Heb je dat begrepen? Luister naar wat Hij zegt. Als je gehoorzaamt aan wat Ik je nu vertel vraag de Vader dan om wat dan ook en Hij zal het je geven. Dit is wat Ik jullie zeg te doen: Heb elkaar lief. En dan volgt er nog: Zoals Ik jullie heb liefgehad. Je zegt: Ik hou van mensen. Maar heb je mensen lief zoals Jezus jou liefheeft? Laat mij je vragen: Hou je van je baas zoals Jezus van je houdt? Hou je van je collega’s zoals Jezus van je houdt? Hou je van je wederhelft? Hou je van je vijanden zoals Jezus van jou houdt? Hou je van je politieke tegenstanders en rivalen zoals Jezus van je houdt? Hou je van vervelende mensen zoals Jezus van jou houdt? En dan zeg je: Tja…Misschien niet op woensdag. Woensdagen zijn moeilijk. Mijn vriend, het is een vaardigheid. Wij houden niet van mensen door harder ons best te doen. Liefde ontstaat door een gloednieuw hart te hebben en een gloednieuw hart ontstaat door de doop met Gods Geest. Een gloednieuw hart ontstaat door training. Een gloednieuw hart ontstaat door discipel te zijn. Mensen liefhebben is dus een vaardigheid. Het is iets dat je kunt studeren. Letterlijk is het iets wat je kunt googelen. Het is iets wat je kunt verbeteren. Mag ik je zeggen dat dit geldt voor elk aspect van het leven? Een leider die van zijn team houdt, kan zijn team alles vragen en zij zullen het voor hen doen. Is dat niet de waarheid? Dat geldt in het leger, nietwaar. Een bedrijf dat van zijn klanten houdt en hen vraagt goede reviews te schrijven heeft klanten die dat zullen doen. Burgers die van hun land houden, leraren die van hun leerlingen houden. Leraren die van hun leerlingen houden kunnen de meeste van hun leerlingen veel vragen en dat zullen ze doen. Als wij leren om van mensen te houden, openen wij onze wereld voor overvloed.

Formule voor bovengemiddeld leven

Hier is iets wat je elke dag kunt doen dat je een stap dichter bij het bovengemiddelde leven brengt het schitterende leven waartoe God je geroepen heeft. Jezus geeft ons een formule. Iets wat je elke dag kunt doen. Zeg dit tegen jezelf: Vraag en het zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden, klop en de deur zal voor je openstaan. Als je die tekst uit je hoofd leert, zal je leven veranderen als je gewoon doet wat er staat.

Nummer één: vraag. Vraag. Je hebt niet omdat je niet vraagt. Heb je het je vrouw gevraagd? Heb je het je baas gevraagd? Heb je het je naaste gevraagd? En het belangrijkste: Heb je het aan God gevraagd? Ongelooflijk hoe vaak wij iets willen of nodig hebben in het leven maar er nooit voor bidden. Wij zeggen nooit hardop: God, ik wil dit. God, ik heb dit nodig. Dit is wat bidden doet: Bidden dwingt je om je doelen en zorgen hardop te zeggen. Dit is wat bidden doet: Het bevestigt aan God dat in ieder geval een klein deel van jou nog steeds in Hem gelooft. Als je niet aan God vraagt, dan geloof je waarschijnlijk niet zo erg dat Hij echt een verschil gaat maken in je leven. Vraag het Hem.

Maar vraag niet alleen. Vraag en dan wat? Vraag en je zult ontvangen, en ga dan zitten en het komt naar je toe. Denk er veel over na en het zal komen. Nee. Vraag en het zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Een vraag: Hoeveel tijd besteed jij elke dag aan het zoeken naar mogelijkheden? Hoeveel tijd? Je hebt God om iets gevraagd. Ga ernaar op zoek. Je hebt God om iets gevraagd, ga ernaar op zoek. Ga op zoek naar de tekenen. Ga op zoek naar de kennis. Ga op zoek naar de gegevens. Ga op zoek naar de persoon. Ga op zoek naar de deur. Ga op zoek naar wat je zoekt. Besteed elke dag een beetje tijd aan het zoeken naar waar je om gebeden hebt. De meesten van ons stoppen met zoeken als wij bidden. Wij zeggen: Oké, God is ontrouw. Ik heb het gevraagd, maar er gebeurde niets. Je moet vragen, vraag en het zal je gegeven worden.

Zoek en je zult vinden en dan? Wat dan? Klop. Doe iets. Onderneem actie. Je vroeg om een deur, je ging op zoek naar een deur, je ontdekte de deur en je liep weg. Je ging op zoek naar een deur, je vond de deur, maar je klopte niet. Klop. Klop op de deur. Klop klop klop. Je zegt: Nou, ik klopte op de deur en niemand deed open. Weet je wat Jezus zegt? Als je klopt en niemand doet open, blijf dan kloppen. Ook als je aanklopt bij een slecht persoon zal die, gewoon omdat hij weer naar bed wil, opstaan en opendoen. Dat is wat Hij zegt. Hij zegt, al klop je om drie uur ‘s nachts aan. Als je naar de onrechtvaardige rechter gaat, zal hij je geven wat je wilt. Klop. Als je op genoeg deuren klopt, zal er uiteindelijk een opengaan, mijn vriend.

Dus dit is wat je doet. Vraag. Ik ga het de Heer vragen. Zoek. Ga op zoek. Klop, en er zal worden opengedaan. Gooi je geweldige morgen niet weg voor een gemiddelde vandaag. Vandaag vragen wij, vandaag zoeken wij, vandaag kloppen wij, in Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Een geweldige toekomst

7 januari 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan