Home Barrières doorbreken om een ​​onbeperkt leven te leiden

Opening

 

Vanuit de Crystal Cathedral in Californië: Welkom bij Robert Schuller in Hour of Power dat al 37 jaar zijn positieve christelijke boodschap uitdraagt.

 

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron Van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

 

Welkomstwoord

Door R.H.Schuller

 

Goedemorgen. Dit is de dag die God heeft gepland. Voor u. U bent op de plek waar Hij u vandaag wil hebben. Dit is werkelijk de dag die Hij heeft gemaakt. Wij verheugen ons erover.

 

 

Openingsgebed

Door R.H.Schuller

 

Goede God, dit is uw dag, U heeft een plan en daar maken wij deel van uit. Halleluja. Laat dit een plek zijn waar uw hart sneller gaat kloppen. Van hoop en vertrouwen. En geef ons de mooiste maandag die we in tijden hebben meegemaakt. Halleluja. Amen.

 

 

Samenzang – “Medley – Come Christians, Join to Sing/Leaning on the Everlasting Arms”

 

Komt christenen, zingt tesaâm halleluja, amen prijst Jezus’ grote naam halleluja, amen looft Hem met hart en stem wees blij, verheerlijk Hem ere komt toe aan Hem halleluja, amen Kom, hef uw hart omhoog halleluja, amen vreugde zo hemelhoog halleluja, amen een gids En vriend is Hij zijn goedheid geeft Hij mij zijn liefde blijft mij bij halleluja, amen

 

We prijzen God, die ons heeft beloofd dat Hij ons nabij zal zijn en dat wij kunnen steunen op Zijn eeuwige armen. wat een heerlijkheid wat een vreugd geeft Gij steunend op uw eeuw’ge Arm alleen wat een zegening dat vrede mij omringt steunend op uw eeuw’ge arm alleen Steunend, steunend ‘t is veilig en zeker om mij heen steunend, steunend steunend op uw

 

 

Eeuw’ge arm alleen wat bevreesd te zijn is er angst of pijn steunend op de eeuw’ge arm van God zijn vrede woont in mij mijn Jezus is nabij steunend op uw eeuw’ge arm alleen Steunend, steunend ‘t is veilig en zeker om mij heen steunend, steunend steunend op uw Eeuw’ge arm alleen…

 

 

Schriftlezing – Psalm 91

Door R.H.Schuller

 

U mag gaan zitten.

 

Eén van de mooiste bijbelpassages die al 2000 jaar christenen over de hele wereld verblijdt:

Psalm 91. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende zegt tegen de Heer: Mijn toevlucht, mijn vesting. Mijn God, op U vertrouw ik. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen noch de plaag die toeslaat midden op de dag als je mag wonen bij de Allerhoogste. Het kwaad zal je niet bereiken geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen. Wie Mij liefheeft, zegt de Heer Wie Mij liefheeft, zegt de Heer zal ik bevrijden en beschermen omdat je met mijn naam vertrouwd bent. Roep je mij aan.Ik geef antwoord. In de nood zal Ik bij je zijn je bevrijden en met roem overladen je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn. Zo luidt het Woord van de Heer.

 

 

Koor – “Come Thou Fount of Every Blessing”

 

Kom, o bron van zegeningen stem mijn hart op uw genâ onophoudelijke stroom van Goedheid klinkt als luide lofprijs na leer mij de melodie te zingen klanken stijgen naar Omhoog prijs de berg vanwaar mijn hulp komt waar uw liefde werd betoond vol van vreugde Wil ik U herdenken dat ik mocht komen nader tot U en ik hoop met grote blijdschap straks te Komen thuis bij U geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het God te verlaten, waar ik van hou hier Is mijn hart, verzegel het en neem het voor uw woning, daar omhoog Jezus zocht mij toen ‘k Als vreemdeling van Gods kudde was afgedwaald Hij redde mij uit gevaren met dierbaar Bloed heeft Hij betaald geneigd tot afdwalen, Heer, ik voel het God te verlaten, waar ik van Hou hier is mijn hart, verzegel het en neem het voor uw woning daar omhoog o, hoe groot is De genade die mij daag’lijks leidt naar U laat uw goedheid als een keten ‘t dwalend hart Binden aan U geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het God te verlaten, waar ik van hou hier is mijn Hart, verzegel het en neem het voor uw woning daar omhoog verzegel het en neem het voor Uw woning daar omhoog.

 

 

Interview – John Gonleh

SSC = Sheila Schuller Coleman en JG = John Gonleh

 

 

Inleiding

 

Wat een geweldige muziek. We hebben hier vaak geweldige gasten in de Crystal Cathedral en ook vandaag weer. U gaat een verhaal horen over een gezin. Stel u voor dat u bent opgegroeid in een dorp in Afrika. In een lemen hut zonder stromend water of toilet. En uiteindelijk kom je terecht in de hoofdstad Monrovia, Liberia. Daar ga je naar school, bouw je

een carrière op en woont in een huis. Een huis met kamers en sanitair. Je hebt een eigen bedrijf en je vrouw werkt bij een bank. Je hebt kinderen en alles lijkt je mee te zitten en dan

 

 

ineens, een paar dagen na kerstmis rijdt er een truck de oprit op  en stormen rebellen je huis binnen. Jonge tieners met machinegeweren. Ze nemen jou mee, je vrouw en kinderen weten te ontsnappen en je wordt gevangen gehouden en gemarteld. Op een dag word je met anderen in ‘n truck geladen en de stad uit gereden. Daar wordt iedereen weer uitgeladen. Er klinken schoten. En dan is plotseling alles stil. Ik lees u voor hoe hij dat beleefde. Het schieten hield op. Het drong tot me door dat ik leefde. Ik probeerde te bewegen, maar het ging moeilijk. Wat lag er op me? Ik zag helemaal niks. Er zat iets in m’n ogen. Iets nats. Die man, in die vreselijke omstandigheden als enige overlevende begraven onder bijna honderd lijken die man is John Gonleh. Graag uw applaus voor hem.

 

 

Interview

 

SSC    Daar lig je dan, met al die lichamen bovenop je. Je hebt als enige van honderd man

de slachting overleefd. Je weet niet of je vrouw nog leeft, zij weet niet of jij nog leeft.

En door een wonder van God komen jullie erachter dat jullie allebei nog leven. Vertel    ons wat God heeft gedaan in je leven.

JG       De rebellen namen me mee en stopten me in de gevangenis. Een week lang werd ik     zwaar gemarteld en geïntimideerd. Maar ik bleef wel bidden. Ik bleef bidden en moedigde de andere gevangenen aan dat ook te doen. Soms werden ze het zat en    zeiden boos: Waarom zou je bidden? God doet toch niks. Ik zei: God is aan het werk,

maar dat zie je pas als het resultaat bijna daar is. Ze laadden ons op een truck. Voor     ‘n laatste ondervraging, zeiden ze. We wisten niet dat het een val was. Toen we    aankwamen, moesten we in een kring gaan staan. Omdat ik altijd aan het bidden     was, vroegen zo’n 40 mensen me: ‘Man van God, bid met ons.’ Ik ging in het midden         van de kring staan en hief m’n armen omhoog. Laten we bidden, zei ik. Geratel van     schoten. Ik opende m’n ogen zag dat we waren omringd door gewapende mannen en   liet me vallen. En toen voelde ik de lichamen op me vallen. Dit is het einde, dacht ik.

Ik wist niet dat ik nog leefde. Maar even later stopte het schieten. Ik voelde God weer    in mij. Er drukte een groot gewicht op me. Ik probeerde de lichamen van me af te duwen. Dat ging heel moeilijk. Maar dankzij Gods genade kreeg ik de kracht om die         van bloed druipende lichamen van me af te duwen. Toen dat gelukt was, had ik honger. Ik besloot naar het dorp het bos te lopen op zoek naar eten. Vervolgens     besloot ik naar m’n huis te gaan.Maar daar was alleen nog een verkoold geraamte         van over. Ik dacht natuurlijk dat m’n vrouw en kinderen dood waren. Ik rende weer het          bos in. Toen zag ik een vrouw, die ook op zoek was naar eten. Toen ze me zag, zette           ze het op een lopen. Wacht, riep ik, ik ben geen rebel. Ik zoek eten. Ze herkende m’n          stem. Wat doe je hier? vroeg ze. Ik was bijna dood maar God heeft me gered, zei ik.

Maar zijn m’n vrouw en kinderen dood? Nee, ze zijn in ons dorp, zei ze.Wat zeg je?       vroeg ik. En ze moest het nog drie keer zeggen.

SSC    Toen kwamen Bessie en jij en de kinderen in ‘n vluchtelingenkamp. Hoelang zijn jullie   daar gebleven?

JG       Vijftien jaar lang.

SSC    Dat is vreselijk lang om in een vluchtelingenkamp te zitten. Door Gods wonderen en      genade kon je met Bessie naar Amerika. Maar je kinderen moest je achterlaten.

JG       Dat klopt.

SSC    Later konden je kinderen toch hierheen komen.

JG       Ja, opnieuw een wonder van God. We kregen toestemming om naar Amerika te            gaan. M’n dochter Monica had dat kunnen regelen voor ons maar niet voor de         kinderen. Ze zeiden: Kom maar.

SSC    Je kinderen moet je achterlaten maar je kunt hier een verzoek tot hereniging      indienen.

JG       Toen we hier in 2005 aankwamen diende ik meteen een aanvraag in om John en          Johnette hierheen te krijgen. John zit hier.

SSC    Ga even staan. God heeft jullie in Amerika herenigd. Wat een prachtig verhaal. Geweldig. En nu ben je predikant bij de Baptistenkerk. God gebruikt je. Je bent een           prachtige getuige. Zoveel mensen denken dat er geen hoop is, geen oplossing. Ze   voelen zich aan alle kanten ingesloten en staan met hun rug tegen de muur. Maar    jouw verhaal vertelt ons: Geef niet op, God bestaat. Hij is een toevlucht, Hij zal je     bevrijden en Hij zal je erdoorheen slepen. Johns boek heet Toevlucht. God is een             toevlucht. Een waar gebeurd verhaal van geloof en burgeroorlog. Geweldig om te          lezen. Dank je wel voor je getuigenis. God zegene je.

 

 

Piano Solo – Roger Williams

 

 

Introductie van Jason Frenn door R.H.Schuller

 

We nodigen hier de grote predikanten van Amerika uit. Vandaag mag ik welkom heten Jason Frenn. Hij heeft meer dan 50 internationale evangelisatiecampagnes gehouden. Meer dan twee miljoen mensen kennen hem en minstens 200.000 werden christen dankzij zijn bediening. Hij heeft bestsellers geschreven. We hebben z’n nieuwe boek. Ik raad u aan het te kopen. Het heet Breaking Barriers. Jason Frenn spreekt vandaag over: ‘Barrières doorbreken om een vol leven te kunnen leiden.’ Luister naar hem, stel u open. God zegene u. Dank je wel, goede vriend…

 

 

Preek – “Breaking Barriers to Live a Life Unlimited”

Door Jason Frenn

 

Geweldig om hier te staan. Wat een heerlijk publiek. Jullie zijn werkelijk beeldschoon. Volgens een recente studie is één op de drie mensen beeldschoon. Dat ga ik u bewijzen. Ik wil iedereen vragen om nu onmiddellijk naar links te kijken. Naar links draaien, even goed kijken en dan naar degene rechts van u kijken. Ik heb het niet over één van die twee mensen. Er komt een moment in ieders leven dat we graag van God zouden horen: Wat wil je dat Ik voor je doe? Ik heb het niet over een verlanglijstje. Ik doel op het wezenlijke verlangen de barrière te doorbreken een grote stap te maken, verder te komen en het obstakel dat ons hindert achter ons te laten. Daarom hebben we het nodig dat God vraagt:

Wat wil je dat Ik doe voor jou? Ik heb het voorrecht de zoon te zijn van een barkeeper die in dat vak 51 jaar lang dubbele diensten heeft gedraaid zodat ik de bijbelschool kon doen. En ik heb een moeder die met veel dingen heeft geworsteld problemen die ze te boven is gekomen. Ze is een prachtige christen geworden. Ze zit hier trouwens en ik wil haar vragen om even te gaan staan. Ons gezin heeft een grote barrière geslecht. We waren een gezin met een gat in het hart een gat dat alleen God kon vullen. God verricht heden ten dage allerlei prachtige dingen. Hij is bezig mensen te helpen barrières in hun leven te doorbreken.

Als u hier vanmorgen zit of dit via tv volgt, weet dan dat God u kracht zal geven om uw barrières te doorbreken.

 

Kevin was een jochie van tien. Hij was mishandeld en verwaarloosd door z’n biologische vader en terechtgekomen in een pleeggezin. Hij kreeg een uitnodiging mee te gaan naar een zomerkamp voor kinderen. Het was in het noordwesten bij een groot meer. En ze hadden ene Sven uitgenodigd, een gepensioneerd visser om deze kinderen, die uit moeilijke situaties kwamen, te leren vissen. De kampleiders wisten: Als kinderen een soort doorbraak meemaken dan kunnen we hun leven een nieuwe wending geven. Hun instelling: Wat kan ik voor jou doen? Maar er was een probleem: Kevin was doodsbang voor water. Hij bleef ver bij het meer vandaan. Z’n leider bedacht iets om hem te helpen en wilde dat hij een reddingvest zou aantrekken. Hij zei: Alle kinderen lopen in een Spiderman- of Superman-pak. Ze slapen er zelfs in. Is dit vest niks voor jou? Dat vond Kevin leuk en hij droeg het bij het ontbijt,

 

de lunch en het avondeten. Hij deed het niet meer uit. De volgende dag vroeg hij Kevin mee voor een wandelingetje naar de oever van het meer. Dat deden ze. Kevin aarzelde, maar ja,

hij had z’n reddingvest aan. Hij ging lekker zandkastelen bouwen. Af en toe keek hij op en zag Sven, die de anderen leerde vissen. De volgende dag zei de kampleider: Laten we even de steiger op lopen om Sven gedag te zeggen. Maar het laatste wat Kevin wilde doen was die steiger oplopen omringd door water, z’n grootste angst en obstakel. Maar de kampleider hield vol. Je hebt toch een reddingvest aan? zei hij.Ze liepen voorzichtig de steiger op en toen Sven dat jochie zag met een reddingvest aan zei hij: Wat een stoere jongeman. Ik heb hier iets voor jou. Hij pakte een hengel en duwde die in Kevins hand. Laten we er meteen wat aas aan doen, zei hij. Dat deden ze. Let op, dan leer ik je hoe je moet werpen, zei hij. Kevin was niet enthousiast. Hij stond daar aan de rand van het water. Maar hij dacht: Nou ja, ik heb een reddingvest aan. Sven pakte z’n eigen hengel en deed het voor. Hij haalde uit, gooide het aas wel 50 meter ver en begon het in te halen. Hij deed het nog eens.Nu jij, Kevin, zei hij. Kevin liep voorzichtig naar het randje van de steiger. Kijkend naar het water besloot hij precies te doen wat die Zweedse visser deed. Hij drukte de werpknop in, haalde uit, wierp met al z’n kracht. en belandde met z’n hoofd omlaag in het water. De leider en Sven wisten niet wat ze zagen. Dit was een nachtmerrie. Ze geloofden hun ogen niet. En het was ook Kevins ergste nachtmerrie. De leider dook hem na en Sven lag al op z’n buik om Kevin eruit te vissen. Zodra hij boven kwam, werd hij aan z’n reddingvest omhoog getrokken en op de steiger gezet. Het water gutste aan alle kanten uit hem. En Kevin bleek nog altijd de hengel in z’n hand te klemmen. Ze zagen dat de punt van de hengel omlaag gebogen was. En waar het aas had gehangen, hing nu een grote dikke vis.Hoe groot is de kans dat je op zo’n manier een vis vangt? Hij overwon één van zijn grootste barrières, één van z’n grootste angsten, raakte te water en dankzij de liefdevolle zorg van iemand die veel van hem hield doorbrak hij die barrière. En de rest van de week zat hij, met z’n benen bungelend van de steiger te vissen naast die oude Zweedse visser.

 

God plaatst mensen in ons leven om ons te helpen onze barrières te doorbreken. Ik weet niet wat uw barrière is, welke berg u moet beklimmen maar ik zeg u: God zal u de kracht geven om uw barrières te doorbreken. Geen barrière is te groot om te doorbreken. Want God Zelf zal het doen, via u. Er was eens een jongeman die elke dag dezelfde route liep. De zon brandde op zijn huid die gebruind was door die dagelijkse wandeling. Rond het middaguur, op een bewolkte dag zoals vandaag, bij een graad of 22 rook je de geuren, opstijgend uit de huizen waar vrouwen het middageten bereidden. Die geuren rook je, vermengd met die van het vee.  En plotseling terwijl Bartimeüs daar aan de kant van de weg zit te bedelen hoort hij een geroezemoes. Een gezelschap mensen komt zijn kant op. Hij weet dat dit niet zomaar een groep mensen is. Het zijn 100 of 200 mensen die recht op hem af komen. Zijn gehoor is erg scherp doordat hij blind is. Hij tikt iemand aan die naast hem staat want de mensen staan al in de rij om te kijken. Wat hoor ik? vraagt Bartimeüs. Hij krijgt ten antwoord: Jezus, geloof ik. Jezus van Nazareth komt voorbij. Jezus, de grote genezer, is in mijn stad? Hij realiseert zich dat hij maar één kans heeft. Hij is een gelovig man, en hij besluit…om het enige middel te gebruiken dat hem ten dienste staat: z’n stem. En zodra Jezus voorbij komt, roept Bartimeüs: Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En de mensen in z’n buurt zeggen: Hou je mond. Hij let echt niet op jou. Kent u ook van die mensen die werkelijk ieder feestje kunnen bederven? En mensen die zich naar, eenzaam en doelloos voelen en daarom altijd op zoek zijn naar anderen om iets mee samen te doen? Hou je mond. Het wordt toch niks. Hij bekommert Zich niet om jou. Maar we lezen dat hij opnieuw zijn stem verhief en nog harder riep: Jezus, zoon van David…heb medelijden met mij.En Jezus bleef stilstaan. Hij spreekt twee woorden tot zijn discipelen: Haal hem hier. Meteen gaan twee discipelen als commando’s de menigte in en pakken Bartimeüs, die z’n mantel afwerpt en die de mensen hoort zeggen: De meester roept je. Denk aan ons als je straks beroemd bent. Als Hij voor de Heer staat, lijkt de wereld stil te staan.En Jezus bleef stilstaan. Hij spreekt twee woorden tot zijn discipelen: Haal hem hier. Meteen gaan twee discipelen als commando’s de menigte in en pakken Bartimeüs, die z’n mantel afwerpt en die de mensen hoort zeggen: De meester roept je. Denk aan ons als je straks beroemd bent. Als Hij voor de Heer staat, lijkt de wereld stil te staan.Je kunt een speld horen vallen. En de Heer kijkt naar hem en zegt: Wat wil je dat ik voor je doe? Hij had alles kunnen antwoorden. Maar hij zei: Ik wil zien. Ik wil zien. En de Heer zei: Je geloof heeft je genezen. Onmiddellijk begonnen zijn oogzenuwen signalen door te geven aan zijn zenuwstelsel, dat ze naar z´n hersenschors stuurde waardoor hij afstanden, dimensies en kleuren begon te zien. Voor het eerst. Hij ging Jezus volgen, op grond van die ene vraag: Wat wil je dat ik voor je doe?

 

Ik kan me tot dominee Schuller wenden, tot Sheila, het koor en het orkest, tot u hier en tot de miljoenen mensen achter de tv en als ik dan vroeg: ‘Wat zou u willen dat ik voor u doe?’…dan zou ik miljoenen verschillende antwoorden krijgen.Het geweldige van God is: Hij heeft de macht om U als individu te benaderen. Er is niet één pasklaar antwoord voor iedereen. Er is voor iedereen een verschillend antwoord. Hij heeft het vermogen noden te lenigen en barrières te doorbreken hoe gigantisch die ook lijken te zijn. Hij zal die barrières vandaag voor u doorbreken. M’n vrouw en ik werken als missionaris. We houden wereldwijd evangelisatie-campagnes. 12 jaar geleden vroeg God ons om een grote sprong voorwaarts te maken. Onze bijeenkomsten trokken gemiddeld 1500 mensen. Voor ons gevoel hadden het er 5000 moeten zijn. Ik zat te bidden en God zei tegen me: Ga naar Channel 7 in Costa Rica het grootste netwerk van het land, gelieerd aan CNN. Ga praten met de eigenaar en zeg dat je in de nabije toekomst vijf commercials wilt waarin je tien dagen van tevoren de bijeenkomsten aankondigt. Gratis. Pardon? zei ik.Hij zei: vijf commercials, telkens tien dagen van tevoren in de nabije toekomst, om de bijeenkomsten aan te kondigen. Gratis. Ik trok m’n Italiaanse maatpak aan, stapte in de auto, reed met m’n campagneplanner naar het bureau van de zender. We werden in de vergaderzaal gelaten een zeer luxueuze toestand op de derde verdieping bij Teletica zoals de zender heet. Even later ging de deur open en één voor één kwamen de hoge heren van Teletica binnen. En in hun dure maatpakken namen ze vrijwel gelijktijdig plaats aan tafel. M’n bloeddruk was 220 over 110. Er gingen nog tien minuten voorbij. Toen ging de deur open. De eigenares van de zender kwam binnen. Een vrouw van 75 kwam binnen. Meestal hoor ik nu een paar oude dames ‘amen’ zeggen. Vraag me niet waarom. Zodra ze binnenkwamen, stonden alle mannen op. Ze ging zitten, en alle mannen ook. Ze keek me aan en zei: Wat wil je dat ik voor je doe, jongeman? En God zei: zeg het maar. Vijf commercials telkens 10 dagen van tevoren. Gratis. Ik zei: Ja, U hebt makkelijk praten. Ik keek haar glimlachend aan en zei: De Heer heeft ons een visie gegeven

voor dit land. Ondanks het bendegeweld, de drugsverslaving en de drugssmokkel in dit land houdt God van dit land en dit volk. Hij wil een boodschap van hoop, bemoediging en inspiratie brengen.We hebben uw hulp nodig met het verbreiden van die boodschap. Geef ons vijf commercials in de nabije toekomst om onze evangelisatiebijeenkomsten aan te kondigen. Gratis. Ze keek me ongelovig aan. Gratis? zei ze. Inderdaad, mevrouw, zei ik. Ze keek haar medewerkers aan, keek toen weer naar mij en zei: Dat lijkt me redelijk. Heeft iemand daar moeite mee? Nee mevrouw, zeiden alle heren. Geef ze alle medewerking, zei ze. Was dat alles? Was dat waar u voor kwam? vroeg ze. Voor het moment wel, zei ik. En sinds 1997 hebben we vijf commercials gekregen die telkens tien dagen van tevoren onze bijeenkomsten aankondigen. Gratis. Ze stond op en ging. Ik vroeg één van haar medewerkers: Word ik hier in de maling genomen? Waarom ging dat zo makkelijk? Hij zei: Doña Olga heeft veel liefde voor Gods werk. En plotseling besefte ik dat God over de hele wereld z’n agenten heeft en die zijn daar geplaatst om mensen te helpen barrières te doorbreken.

 

Weet dat God je zal helpen barrières te doorbreken. Hij heeft op strategische posten mensen

neergezet die u daarbij helpen. Misschien kijkt u nu, misschien wil God dat u zo´n strategisch agent wordt om te helpen de evangelisatie van de wereld voort te zetten.Ik moedig u aan dat te doen. Toen ik daar in die directiekamer zat, herinnerde ik me levendig dat er geen barrière is die God niet kan doorbreken. En tot besluit: Misschien zegt u: mijn barrières zijn te groot.

Ik wil met een schone lei beginnen, helemaal opnieuw. Ik wil een nieuw leven, een nieuw leven met God. Begin dat nieuwe leven met God vandaag nog.

 

 

Piano Solo Roger Williams

 

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Here geve u vrede. Als u weggaat en als u thuiskomt. Als u slaapt en als u wakker bent. Als u werkt en als u vrij bent…als u lacht en als u huilt. Totdat u voor Jezus staat…op die dag dat voor u de zon niet opgaat of ondergaat…maar er alleen eeuwig licht en leven is,

voor altijd. Amen. Een goede week toegewenst.

..

 

Barrières doorbreken om een ​​onbeperkt leven te leiden

7 februari 2010 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan