Home Op weg naar de finish

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kijkers en kerkfamilie. Het is altijd een vreugde om bij jullie te zijn. Gods liefde geeft waarde. Wat God liefheeft, is waardevol. Wat God liefheeft, daarvoor gaf Hij zijn leven en dat ben jij. Dat ben jij, vriend. Je bent zo waardevol. Amen. Wat zijn wij blij dat jullie hier vandaag met ons zijn. Dit is jullie vriend Cohen. Dit is jullie vriend Cohen. Fijn dat je er bent, Cohen. Wij vinden het fijn om jullie te zien en dankbaar dat jullie vandaag met ons meevieren. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor alles wat u doet in ons leven. Wij blijven onze harten openen voor uw Geest.

Sta ons bij, Jezus, wanneer wij in de storm staan. Wij bidden, Vader, dat U ons helpt te doorstaan wat wij moeten doorstaan. Wij vertrouwen op U en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

 

Solo – Just a Little Talk with Jesus door Maiya Sykes

Liedintroductie

Mijn kerkfamilie, dit is een prachtige zondag. De zon schijnt. Doe me een plezier en sta op. Beweeg lekker mee, wees blij. Laat ons op deze zondag vieren hoe goed God voor ons is geweest.

 

Ooit was ik verloren in schuld, maar Jezus schonk vergeving

Toen vulde een hemels licht mijn ziel, Hij vulde mijn hart met liefde,

Hij schreef daarboven mijn naam, praten met Jezus maakt alles goed

 

Praat eens met Jezus, vertel Hem over je problemen

Hij hoort je zachtste roepen, Hij zal je altijd antwoorden

Als je begint met bidden gaat het vuur in je branden

Praten met Jezus maakt alles goed

 

Soms ziet mijn pad er somber uit, zonder een sprankje vreugde

Maar een vriend die Jezus heet, is altijd nabij.

Ik zoek Hem op in mijn gebed, ik weet dat Hij er altijd is

Maar praten met Jezus maakt alles goed

 

Praat eens met Jezus, vertel Hem over je zorgen

Hij hoort je zachtste roepen en zal je altijd antwoord geven

Als je begint met bidden gaat het vuur in je branden

Praten met Jezus maakt alles goed

 

Maak eens een praatje met Jezus, gewoon eens praten met Jezus,

Een gesprekje met Jezus, praat met de Meester,

Maak een praatje met Jezus, kom op, praat met Jezus

Kom, praat met de Heer, Jezus, vertel Hem er alles over

Vertel Hem al je problemen, vertel Hem over je zorgen

Elke beproeving, alle ellende, vertel Hem er alles over

Alle moeilijkheden, praat eens met mijn Heer

 

Ooit was ik verloren in zonde, maar Jezus schonk vergeving

Toen vervulde een hemels licht mijn ziel, Hij vulde mijn hart met liefde

En schreef daarboven mijn naam, praten met mijn Jezus maakt alles goed

 

Praat eens met Jezus, vertel Hem over je zorgen

Hij hoort je zachtste roepen en zal je altijd antwoord geven

Als je begint met bidden gaat het vuur in je branden

Praten met Jezus maakt alles goed

Praten met Jezus maakt alles goed

Praten met Jezus maakt alles goed

Ik zeg het je, gewoon praten met mijn Heiland

Praten met Jezus maakt alles goed

 

Schriftlezing – 2 Timotheüs 4:7-8 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 2 Timotheüs 4:7-8. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

 

Interview – Mariela Rosario

BS = Bobby Schuller en MR = Mariela Rosario

Introvideo

Mariela Rosario is een spreker en oprichter van de missie organisatie She Speaks Fire. Zij deelde haar geloof na een krachtige ontmoeting met God in 2015 en heeft She Speaks Fire opgericht in 2018. Via haar werk hoopt ze harten aan te raken van jongere generaties en een passie voor de Heer aan te wakkeren met impact voor de hele wereld. Welkom, Mariela Rosario.

 

BS Mariela, hallo. Welkom. Wat fijn om je vandaag hier te hebben.

MR Fijn om hier te zijn.

BS Wil je voor wie jouw verhaal niet kent, daarmee beginnen?

MR Zeker. Ik ben niet kerkelijk opgevoed, maar wij gingen er wel af en toe heen. Maar er was geen bijbelonderwijs bij mij thuis en dat bracht mij op allerlei dwaalwegen in mijn leven. Veel gewelddadige relaties, verslaving, plaatsen waar duisternis heerst. Op een dag in 2015 hoorde ik een stem in mijzelf die zei: Open de Bijbel. Hij stond al jaren bij mij thuis zonder dat ik hem ooit opende. Ik begon te lezen in het boek Genesis en las dat ik door Iemand was geschapen. Door God en dat ik geschapen was naar zijn evenbeeld. Op dat moment vielen de schellen mij van de ogen. Mijn identiteit werd aan me onthuld. Ik had een openbaring van God en Hij verloste mij bovennatuurlijk van mijn verslaving. Vanaf dat moment heb ik nooit meer drugs aangeraakt. Ik voedde mij met zijn Woord en heb nooit meer omgekeken.

BS Ongelooflijk dat God dat kan. Er zit een ongelooflijke hoop in zijn Woord.

MR Zeer zeker.

BS Het is ongelooflijk als iemand een Bijbel pakt en begint te lezen, dat God…

MR Ik begrijp nu oprecht wanneer de Bijbel ons zegt dat het Woord van God levend is, scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het doorklieft bot, het snijdt door merg, ziel en geest. Zinloze gedachten die ik over mijzelf had, dat ik niet geliefd was en niet gewenst was, dat ik een last was, werden op dat moment door het levende Woord van God omvergehaald en ik had die openbaring: Het levende Woord. Het is niet alleen maar een boek. Het leeft. Het is actief. God wil tot zijn volk spreken via zijn Woord. Dus het is krachtig.

BS Amen. En daarom richtte je de groep She Speaks Fire op. Vertel.

MR Dat is mijn bediening. God heeft zoveel mooie dingen daardoor gedaan. Het begon ermee dat ik een spoken word artist ben dus dat is mijn persoonlijke bediening. Maar She Speaks Fire is een internationale vrouwenbediening waarmee ik vrouwen in hun kracht zet en hun identiteit de roeping waar God hen voor geschapen heeft. Want ik geloof dat ieder van ons een missie heeft. In je leven doet God iets geweldigs door jou heen.

BS Mag ik je vragen op te treden? Wil je iets met spoken word voor ons doen?

MR Wil je iets van tien seconden?

BS Ja, ga je gang.

MR Hij heeft me bevrijd, mijn schaamte weggenomen sindsdien ben ik niet meer dezelfde vergeef mij mijn enthousiasme of mijn energie het lijkt allemaal een beetje veel maar je zult nooit mijn aanbidding begrijpen tot je mijn pijn hebt gevoeld de passie in mij moet eruit die kan niet in mij blijven ik wil het uitroepen: kijk eens wat ik gevonden heb dat moeten jullie zien ik wil dat de wereld ervaart wat mij is overkomen mensen noemen mij gepassioneerd ze zeggen dat ik veel vuur uitstraal maar je zult nooit mijn aanbidding begrijpen tot je mijn pijn gevoeld hebt

BS Heel goed. Prachtig. Wat een gave. Ik denk dat veel mensen op dit moment het zwaar hebben. Misschien hebben ze de Bijbel gelezen maar niet jouw ervaring gehad. Misschien voelen ze zich gevangen. Of misschien zitten ze in een gewelddadige relatie, zoals jij ooit. Het is niet per se iets wat ze zichzelf aandoen, of misschien wel. Wat zeg je tegen iemand die zegt Mariela, ik heb vrijheid nodig. Ik zit vast. Wat moet ik doen?

MR Ik zou ze bemoedigen om de Heer te zoeken. Gewoon bij jou thuis, in je eigen woorden. Stel je hart open. Hij zegt, als je Mij zoekt, zul je Mij vinden als je met je hele hart zoekt. Sluit je aan bij een lokale kerk, waar je opgebouwd kunt worden met het Woord. Je hoeft dit leven niet alleen te leiden. Wij zijn geroepen om elkaars lasten te dragen en zolang je leeft, heb je een doel en God is goed, ongeacht onze omstandigheden.

BS De kern van deze boodschap is ook hoe kostbaar je voor God bent.

MR Het heeft mijn leven veranderd.

BS Zoveel mensen zitten gevangen omdat ze zichzelf de vrijheid niet waard vinden. Ik heb het te vaak verprutst. Ik verdien niks. Ik verdien het leven niet. Ik verdien het niet te leven.

MR Tegen diegene zeg ik heel vaak, mensen zeggen van alles, maar doen het niet. Zet je liefde voor Jezus Christus om in daden. Hij legde zijn koningsgewaad af om mens te zijn en stierf een dood die wij allen verdienen zodat wij de relatie met Hem konden hervinden. Dat is liefde in actie. En als je dat niet voelt, kijk dan naar het kruis en weet dat je geliefd bent.

BS Amen. Mooi gesproken. Hartelijk dank, Mariela Rosario. Wij waarderen jou en je bediening She Speaks Fire. Dank dat je bij ons mocht zijn. Wij zullen voor je bidden. Je bent geweldig.

MR Hartelijk dank.

BS Gods zegen.

 

Koorzang – Total Praise

Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Wetende waar mijn hulp vandaan komt

U geeft mij vrede in tijden van storm

U bent de bron van mijn kracht

U bent de kracht van mijn leven

Ik hef mijn handen in aanbidding

Naar U op amen

 

 

 

 

 

 

Solo – For Your Glory door Maiya Sykes

Heer, schenk mij uw genade. Heer, hoor alstublieft mijn hartenkreet

Ik zie er verlangend naar uit om dicht bij U te zijn

Ik zal de heetste woestijn doorkruisen

Ik zal kleine en grote afstanden afleggen,

 

Voor uw glorie zal ik alles doen

Alleen maar om U te zien en U te aanschouwen als mijn Koning

Voor uw glorie zal ik alles doen

Alleen al om U te zien en U te aanschouwen als mijn Koning

 

Heer, schenk mij uw genade. Heer, hoor ook mijn hartenkreet

Ik zie er verlangend naar uit om dicht bij U te zijn

Ik zal de heetste woestijn doorkruisen

Ik zal kleine en grote afstanden afleggen

 

Voor uw glorie zal ik alles doen

Alleen maar om U te zien en U te aanschouwen als mijn Koning

Voor uw glorie zal ik alles doen

Alleen maar om U te zien en U te aanschouwen als mijn Koning

 

Ik wil zijn waar U bent

Voor uw glorie, Heer, zal ik alles doen

Om dicht bij U te zijn en U te aanschouwen als mijn Koning

Ik wil zijn waar U bent

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Welkom. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Wij zeggen dit zoals wij elke week doen. Ga allemaal staan. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Op naar de finish

door Bobby Schuller

Velen van ons lopen deze ochtend of deze avond een race, waar je ook bent. Ik wil beginnen met een vraag. Stel het je eens voor. Welke race loop je? Misschien loop je al een hele tijd. Of ben je nog maar net begonnen en heb je nog een heel stuk voor je. Misschien loop je al een tijdje en vraag je jezelf afgaat die race voor eeuwig door? Wij lopen alle mogelijke races in ons leven. Wij voeren rechtszaken.  Misschien ben je op zoek naar een baan. Of misschien ben je op zoek naar een werknemer. Veel mensen kampen daar tegenwoordig mee. Misschien wil je trouwen en een gezin stichten. Of misschien probeer je je huwelijk of je relatie te redden. Misschien heb je net een zware scheiding doorgemaakt en probeer je er het beste van te maken. Misschien heb je de dappere stap genomen, je verslaving aan te pakken of een duistere kwestie die zich lang verborgen heeft gehouden en die je nu eindelijk onder ogen ziet en te lijf gaat. Het opruimen van ons leven lijkt op het opruimen van ons huis. Het is net de grote voorjaarsschoonmaak. Het begint met een hele hoop rommel omdat je allerlei laden opentrekt en er van alles uithaalt. Je komt allerlei pakpapier en stof tegen. Misschien zit je ook in zo’n fase in je leven en denk je, alles wordt erger. Ik dacht dat mijn leven opgeruimd zou worden zodra ik God wil volgen maar het wordt er alleen maar rommeliger op. Maar het wordt echt schoner. Het wordt echt beter. Je komt er wel. Dat zijn de races die wij lopen. Ik wil je vandaag bemoedigen, naar het Woord van God te kijken en vooral naar de bemoediging van de apostel Paulus. Die luidt: finish goed. Loop de race uit waaraan je begonnen bent. Zelfs als je hem uitloopt en je faalt, heb je toch in zekere zin gewonnen. Wanneer wij mensen worden die onze races uitlopen worden wij mensen die dagelijks kunnen leven in het Koninkrijk van God. God voltooit wat Hij begint. En wij ook. Het is moeilijk om goed te finishen in een wereld die je allerlei excuses verschaft. Allerlei redenen om slachtoffer te zijn. Allerlei redenen om verraad te plegen. Allerlei verleidingen om je te weerhouden van wat je doet. Allerlei gemakken om de pijn te verlichten van het pad dat je volgt. Maar God wil dat je de race waarin je begonnen bent, uitloopt en als winnaar zult eindigen. Dat gebeurt in ons wanneer wij die races uitlopen. Ik herinner mij dat wij jaren geleden verhuisden naar een nieuw huis. Ik herinner mij onze eerste zondag. Ik moest naar de kerk. Ik start mijn auto en wil naar de kerk rijden maar de straat voor het doodlopende stukje waar ik woon werd ingenomen door honderden hardlopers. Al mijn buren zaten langs de kant op het gazon waar wij aan wonen. Ze zaten naar de hardlopers te kijken en ik vroeg mijn vrienden: Wat is hier aan de hand? Dat is de Orange County Marathon, zeiden ze. Die is eens per jaar, altijd op deze dag. Mooi, zei ik, maar ik moet naar de kerk. Dus niet, zeiden ze. Je zit hier nog drie uur vast. Er zal toch wel een gaatje vallen? Nee. Dit is een rivier van mensen die nog uren blijft stromen. Het is interessant hoe marathons zo populair zijn geworden. Ik dacht altijd, wie wil er nou een marathon rennen. Ik speelde basketbal en hockey en zo, maar zomaar zo lang rennen. Toen begon ik aan te komen en ging ik hardlopen. Ik dacht, ik ga dat gewicht eraf lopen en toen begreep ik het. Hardlopen is leuk. Alhoewel, niet echt leuk, maar als je hardloopt merk je hoe zwaar het is voor je lijf en ook hoe goed het is voor je lijf. Mentaal doe je iets goeds voor je lijf, ook al zegt je lijf zelf: Waarom? Waar is dit nou goed voor? Het is bijna een vorm van meditatie. Het is een vorm van training als je hardloopt. Het is geen nieuwe kunst. Niet de marathon, maar mensen liepen wel hard tijdens de Olympische Spelen en andere spelen. Je leert dingen van hardlopen en ook van de marathon. Ik heb nooit een marathon gelopen, maar als je mensen spreekt en wanneer je naar marathons kijkt, valt je iets op dat de marathon anders maakt dan elke andere sport: 99,9 procent van de deelnemers weet dat ze gaan verliezen. De meeste deelnemers aan de marathon gaan niet voor een gouden medaille of zilver of bronzen. Maar wat proberen ze dan?

Hem uitlopen. Hun doel is de race uit te lopen. Kijken of ik het in mij heb om iets te doen wat 99 procent van de mensen niet kunnen. Namelijk de race uitlopen. Ik kan andere afstanden uitlopen maar kan ik ook 42,16 kilometer lopen? Kan ik gaan beginnen en als ik denk dat ik doodga, toch doorzetten? Dat doet niet iedereen. Maar degenen die het wel doen, wacht een schat voor de rest van hun leven. In elk geval krijgen ze een sticker achter op hun auto met 42,16 erop. Er zijn ook anderen die niet rennen om

te finishen, en ook niet voor goud gaan. Ze rennen om zich, weet je wat ik ga zeggen…? Te kwalificeren.

Je kunt niet zomaar aan elke marathon meedoen. Je moet eerst hele onbenullige marathons lopen om deel te nemen aan de toppers zoals Boston. Je kunt niet zomaar meedoen aan de marathon van Boston.

Je moet een marathon lopen in een bepaalde tijd om te kwalificeren voor de grote. Dat is een geestelijk principe, vrienden. Bij veel kleine races die wij lopen, beseffen wij niet dat wij proberen te kwalificeren voor iets groters. Misschien denk je dat de kleine race die je nu loopt loodzwaar is en niets lijkt op te leveren maar het kan de race zijn die jou kwalificeert of diskwalificeert voor wat je hierna moet doen. Heeft God niet gezegd dat wij, die trouw zijn in het kleine trouw zijn met het grote? Heeft God niet beloofd dat als wij trouw zijn in het kleine Hij ons het grote zal toevertrouwen? Maar als kleine dingen die God je geeft, je niet kunnen worden toevertrouwd hoe kan God je dan grote dingen toevertrouwen?

Om onze races te winnen, zeggen wij: Eindig goed. Loop elke race uit die je gegeven is ook al lijkt er soms geen enkele beloning te zijn. Loop hem uit omdat dat op zich een beloning is en iets in een mens opbouwt dat hij of zij nooit meer zal kwijtraken. Als je een marathon loopt, vecht je voor jezelf. Bij elke andere sport strijd je tegen iemand anders of voor je team. Maar dit is een van de weinige sporten waar je alleen tegen en voor jezelf vecht. Dus geef het niet op. Loop de race uit en loop hem goed uit. Wees trouw in de kleine dingen en God zal je zegenen met de grote. Het is moeilijk om te voelen dat als we in zoveel kleine dingen falen zelfs als wij in de kleine dingen falen, wij slagen in de grote dingen. Er bestaan veel voorbeelden van in ons leven als je erbij stilstaat maar eentje waar ik graag aan denk, is een van mijn grote roepingen. Ik zie dat ik meermalen heb moeten falen om klaar te zijn voor wat ik nu doe. Ik weet nog dat ik 19 was en bij een Canadese nieuwsorganisatie belandde van een christen. Ik moest een tv-programma presenteren dat Frequency X heette. Dat was een bijzondere ervaring. Wij gingen naar de Expo, de wereldtentoonstelling in Duitsland in 2000 en daar moest ik langs alle disco’s gaan en alle concerten en daar de DJ’s en de artiesten interviewen. Ik was daar vreselijk slecht in. Ik zag er slecht uit voor de camera. Ik wist niet hoe ik goed moest overkomen en ik was nerveus. Maar ik zal je wat vertellen. Na drie of vier compleet mislukte maanden wilde er geen enkele cameraploeg meer

met mij mee. Maar na dat seizoen kon ik vrij goed in een camera spreken en praten. Maar op dat moment voelde ik alleen maar de mislukking. De teleurstelling. Maar toen de dag aanbrak dat ik zou preken in de Crystal Cathedral keek ik moeiteloos in de camera. Ik begreep de opzet en ik kon omgaan met draaiboeken. Ik was er klaar voor. Want hoewel ik gefaald had met die andere dingen liep ik de race uit waaraan ik begonnen was en ik ging door. Ik keek niet om en zei, wat een mislukking. Ik besefte niet dat ik zelfs met die mislukking hiervoor getraind had. Jongeren van nu, ik was toen jong, jongeren van nu laten zich zo makkelijk ontmoedigen door een mislukking maar dan begrijpen ze niet dat God ze vaak voorbereidt op het volgende. Het volgende. Is dat niet mooi? Misschien maak je nu een moeilijke tijd door en heb je een klap geïncasseerd en snap je niet wat daar goed aan kan zijn. Maar loop de race uit en finish goed. Dat is een triomf. Finish goed. Misschien kwalificeer je zonder het te beseffen. Paulus schrijft in 2 Timotheüs naar de kerk van Efeze. Timotheüs is de voorganger die hij daar heeft aangesteld. Destijds een jongeman en ten tijde van die brief iemand van middelbare leeftijd. Een goede vriend en een broeder in de Here. Paulus zit gevangen en zal waarschijnlijk worden geëxecuteerd. Wij weten dat 2 Timotheüs Paulus’ laatste brief is geweest. In een beroemde zin vergelijkt hij zichzelf min of meer met een marathonloper. Er staat dat hij is uitgestort als een drankoffer. Misschien bloedt hij hevig. Dat hij al wordt als Christus. Iemand die zijn leven geeft voor het Koninkrijk van God. En in vers 7 zegt hij: Ik heb de goede strijd gestreden. Wil je dat kunnen zeggen wanneer je het einde van je leven nadert? Ik wel. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.

Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter,

mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad. De krans waarover hij schrijft, is de krans die je krijgt als je een race uitloopt. Voor degenen die de grote races van die tijd uitliepen. De Smitische Spelen, de Isthmische Spelen. Zeg maar eens Isthmisch. Lastig woord. En de Olympische renners kregen deze kransen. Deze is van olijftakken, geloof ik. Hij lijkt erg op een kerstkrans. Als je won, plaatsten ze die op je hoofd. Maar wat is het? Het ding is zelf niets waard. Het zijn een paar waardeloze takken maar het betekende alles voor degenen die ze wonnen. Het is een symbool dat zegt dat ze de winnaar zijn. Dat ze hem hebben uitgelopen. Een symbool dat ze gedaan hebben waartoe ze geroepen werden. Dat is waar Paulus voor loopt. Hij loopt niet om een koningskroon op zijn hoofd te zetten. Hij wil de gouden medaille. Hij wil een geestelijke race winnen die de wereld niet ziet. Hij weet dat als hij deze race uitloopt Christus die op zijn hoofd plaatst en dat dat een van de grootste triomfen ter wereld zal zijn. Dat is wat hij wil. Dat is wat hij meer dan wat dan ook wil. Nu even snel vijf dingen. Je gaat een marathon lopen. Hier zijn wat tips om je te helpen hem uit te lopen. Nummer 1, het is belangrijk als je een wedstrijd loopt, een slag uitvecht iets doet wat een hele tijd duurt, om een waarom te hebben. Een waarom, een reden, een goede reden waarom je het doet. De meesten van ons hebben een reden maar in plaats van ons te focussen op die reden, focussen wij op de pijn. Wij focussen op het onrecht. Op de beproeving, op de moeilijkheden. Focus op waarom je rent. Dat houdt je aan de gang. Ik weet nog toen wij begonnen, dat mijn waarom al lang was bereikt voordat ik op de kansel klom. Ik ging met het koor naar Nederland. Hannah en ik waren pas getrouwd.

Hour of Power deed mij nog niet zoveel. Ik stond er weinig bij stil en vond het gewoon een kerk. Maar toen wij daar waren, hoorden wij tal van verhalen over radicale levensveranderingen. En toen ik terugkwam, ook al was het een muziektournee omdat ik de kleinzoon van dr. Schuller was hoorde ik die verhalen en wist ik wat dit deed. Toen Hour of Power leek af te lopen, zei ik nee. Wij zeiden nee, dit mag niet eindigen. Niet vanwege mijn familienaam, niet vanwege mijn ego of trots maar om de voortgang van die verhalen van veranderde levens. Ik stelde mij de gezichten en de verhalen van mensen voor. Dat hielp me door die moeilijke tijd. En het bracht ons waar wij nu zijn. Wij zijn nu in de best mogelijke positie. De toekomst ligt voor ons. En ik kan je datgene dat Hannah en ik en zovele anderen in de bediening hadden dat anderen niet hadden een duidelijke waarom was. Wij hadden een reden waarom dit niet mocht ophouden en waarom wij met alles wat in ons was zouden vechten voor het behoud ervan. Wij hadden een goed waarom. En het waarom veranderde levens. Nog steeds. Laat je waarom niet schieten. Als je een reden hebt en je voelt je moe, hou dan die reden waarmee je begonnen bent, goed voor ogen. Als je op de ergste plekken komt, houd dan de beste waaroms voor ogen. Dat houdt je aan de gang. Ten tweede, als je je moe voelt, leer dan uit te rusten en niet af te haken. Bij een gewone wedstrijd kun je niet uitrusten, maar in het leven wel. Heel vaak, als wij ons uitgeput voelen of alleen in de races die God voor ons heeft uitgestippeld dan heb je diepe rust nodig. Tijd met de Heer. Goede gesprekken met vrienden. Een goede maaltijd met iemand die van je houdt. Diepe rust. Een pauze. Dat zal je opladen om te blijven lopen. Ten derde, je moet jezelf bevrijden van de mening van anderen. Weinig dingen in de wereld zijn pijnlijker dan een openbare beschaming. Maar als je dat kunt doorstaan,

word je er beter van. Het is goed voor je als je een musicus bent. Het is goed voor je als je een leider bent. Het is goed voor je als je een ouder bent, of een student. Als je ook maar enig verschil wilt maken

in het leven. Ik denk dat een regelmatige openbare beschaming goed voor je is als je het weet te doorstaan. Want weet je wat dat doet? Het toont dat het je niet zo heel veel doet. Het bevrijdt je. Het bevrijdt je om te zijn wie je bent. Wees wie je bent. Brendan Manning zei Sorry, ik heb het niet opgeschreven. Brendan Manning zei: Echte vrijheid is het vrij zijn van de mening van anderen maar bovenal het vrij zijn van meningen over jezelf. Heel vaak als wij beschaamd zijn, zeggen mensen niet dat ze zo dom zijn, of zo lelijk, of zo dwaas. Dat zeg je tegen jezelf. Je zegt die dingen tegen jezelf als je ‘s nachts in bed ligt te woelen. Laat het los. Zie jezelf door de lens van de genade. Een met bloed vrijgekochte, geliefde zoon of dochter van Jezus Christus. Nummer 4, Amerika, ik heb het tegen jou. Loop niet alleen. Daarin zijn Amerikanen slechter dan de meeste andere landen. Wij zijn een land van eenlingen. Het is prijswaardig om het allemaal alleen klaar te spelen en door te pakken maar je hoeft je race niet alleen te lopen. Een oud Afrikaans gezegde luidt: Als je snel wilt gaan, ga dan alleen maar wil je ver komen, ga dan met vrienden. Daarom is de kerk zo belangrijk. Daarom is je club of wat je ook maar doet, zo belangrijk. Daarom zijn vrienden, plaatsen waar je bij anderen kunt horen, zo belangrijk. En ten slotte en dat is het belangrijkste is een discipel iemand die getraind is. Het woord discipel komt van discipline. Het betekent discipline. Het betekent dat je dingen doet die je niet wilt doen. Dat je dingen doet die niet goed voelen. Dus het laatste punt is, als je niet rent, train dan. Zorg dat je traint als het goed gaat. Met velen van ons gaat het op dit moment prima. De economie bloeit. Velen hebben prima relaties, leiden een prima leven. Alles lijkt op rolletjes te gaan. Dan moet je juist trainen. Je traint nu, als je geen race loopt. Als een voetballer een wedstrijd speelt na wekenlang niet getraind te hebben en hij mist een cruciale schop waarmee hij voor zijn team had kunnen winnen heeft hij dan die schop gemist

of heeft hij zijn training gemist? Wij zeggen dan, dat was de training. Als we tekortschieten en wij zondigen, of wij maken fouten of wij doen domme dingen of wij zijn beschaamd geven wij onszelf op onze kop, maar niet om ons gebrek aan training. Besteed tijd met de Heer. Doe je werk. Doe je werk en bid, wees met Hem, weer slechte dingen uit je leven en let op hoe jou dat traint en voorbereidt op je volgende race. Sommigen van jullie lopen een van de zwaarste races die mensen lopen. Velen van jullie maken iets door wat ik nooit zou kunnen begrijpen. Maar weet dat God dat wel begrijpt. Hij is met je en Hij helpt je de race uit te lopen. Besef dat je de race kunt winnen, dat je hem kunt uitlopen en houd voor ogen waarom je eraan bent begonnen. Ik ben trots op jullie. Je doet het zoveel beter dan je denkt. Wij staan achter je en God ook.

 

Gebed

Heer, wij vragen in Jezus’ naam om ons te geven wat wij nodig hebben om de race uit te lopen. Help ons, Heer, om mensen te zijn die kunnen focussen op waar wij toe geroepen zijn en niet afgeleid worden door al die dingen. Dank u, Heer, dat het zo de moeite waard is. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Koorzang – Come to Me

Ben je vermoeid en belast, kom naar de troon van genade

En je zult rust vinden voor je ziel,

Kom tot Mij, kom tot Mij, leer van Mij en Ik verlos je

Kom tot Mij, kom tot Mij, kom tot Mij en vind rust voor je ziel

 

Is je ziel dorstig, is je hart belast en bezeerd

Drink van de bron van genade en je dorst is gelest

Kom tot Mij, kom tot Mij, leer van Mij en Ik verlos je

Kom tot Mij, kom tot Mij, kom tot Mij en vind rust voor je ziel

 

Mijn juk is zacht en Mijn last is licht

Leer van Mij en Ik geef je rust, kom tot Mij,

Kom tot Mij, leer van Mij, Ik verlos je, kom tot Mij,

Kom tot Mij, kom tot Mij, Ik verlos je ontvang rust voor je ziel

Op weg naar de finish

6 maart 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan