Home Je bent waardevol

Jan van den Bosch in gesprek met Sarah Grandpre:

S: Jan, mijn vriend, fijn om je te zien. Heerlijk om terug te zijn in Nederland in september.

J: En wij zijn heel blij dat jij erbij zult zijn, Sarah. Je bent geliefd vanwege je prachtige stem en je inspirerende liederen. Wat ga je voor ons zingen?

S: Een van de liederen is Goodness of God.

J: Mensen in Nederland vinden het fantastisch dat Bobby en Hannah, Haven en jij komen. Wat wil je zeggen tegen de Nederlanders die naar de events komen?

S: Kom gedag zeggen. We hebben jullie zo gemist. Wij vinden het fantastisch om terug te keren. Kom vooral. Wij geven jullie graag een knuffel.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, kijkers en kerkfamilie. Wij zijn altijd zo blij dat jullie er zijn. Roepingen zijn er niet alleen voor voorgangers. Jullie hebben een roeping van God. Elke christen heeft een taak. Je wordt vertrouwd en je bent geliefd. Die tekst die ik altijd gebruik, ‘dit is de dag’, komt uit de Psalmen. Die tekst begint met: De steen die de bouwers afwezen is de hoeksteen geworden. Dit is wonderbaarlijk. Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Wij praten vandaag over hoe de steen werd afgewezen en hoe, als wij worden afgewezen, dat vaak eigenlijk een geschenk is. Hopelijk bemoedigt dat jullie. Wij willen dat jullie hier vol levensvreugde weer vertrekken klaar voor de week die komt. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U ons hier bijeengebracht hebt. Ik dank U voor iedereen die mijn stem hoort. Hetzij op tv, hetzij hier in het gebouw. Wij danken U dat U van ons houdt en dat U ons niet hebt verworpen, maar hebt gered en ons de uwe noemt. Dank U dat wij uw oogappel zijn. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Duet – Eyes on you door Meloney Collins & Preston Parker

Hallo, kerkfamilie. Vandaag zijn we hier om God te prijzen en te eren. Doe met ons mee als we zijn naam verheerlijken. Dit lied heet Eyes on You. Help ons, koor.

 

Ogen op U gericht, ogen op U gericht

U hebt me alles laten zien wat U zou doen

Als ik mijn ogen op U gericht houd

Ogen op U gericht, ogen op U gericht

U hebt me alles laten zien wat U zou

Doen, als ik mijn ogen op U gericht houd

 

U kalmeert het tij, al mijn verleden laat ik achter

Eindelijk heb ik een besluit genomen, ik blijf ditmaal bij God

Maar dan begint de duivel te bedriegen

En de verleidingen houden maar niet op

Maar als ik naar de bergen kijk, vanwaar mijn hulp komt

Als ik dat doe, dan weet ik dat ik zal winnen

 

Ik zal mijn ogen op U gericht houden, ogen op U

U hebt mij alles gezegd wat U zou doen,

Als ik mijn ogen op U gericht houd

Ik houd mijn ogen op U gericht,

Mijn ogen op U gericht

U hebt me alles laten zien wat U zou

Doen, als ik mijn ogen op U gericht houd

 

Ik leg elke last af en vol geduld zal ik deze wedloop lopen

Wetende dat de verleider zal komen en mij zal ontmoedigen om niet te lopen

Maar voor de vreugde die nu in het vooruitzicht is, moet ik doen wat ik doen moet

Gelovend dat niets onmogelijk is als ik mijn ogen op U gericht houd

 

Mijn ogen op U gericht houden, ogen op U gericht houden

U hebt mij alles gezegd wat U zou doen

Als ik mijn ogen op U gericht houd

Ogen op U gericht, ogen op U gericht

U hebt mij alles laten zien wat U zou doen

U hebt mij alles laten zien wat U zou doen

U hebt mij alles laten zien wat U zou doen

Kijk naar Jezus

 

Schriftlezing – Psalm 118:22-29 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Psalm 118:22. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de HEERE geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Och HEERE, breng toch heil. Och HEERE, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE. De HEERE is God, Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de hoorns van het altaar. U bent mijn God, daarom zal ik U loven. Mijn God, ik zal U roemen. Loof de HEERE, want Hij is goed. Want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

 

Koorzang – All People That on Earth do Dwell

Juicht aarde, juicht alom de Heer

Dient God met blijdschap geeft Hem eer

Komt, nadert voor Zijn aangezicht

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht

 

De Heer is God erkent dat Hij

Ons heeft gemaakt en geenszins wij

Tot schapen, die Hij voedt en weidt

Een volk tot zijnen dienst bereid

 

Want goedertieren is de Heer

Zijn goedheid eindigt nimmermeer

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht

Tot in het laatste nageslacht

Amen, amen

Amen, amen

 

Interview – Kristoffer Polaha

BS = Bobby Schuller / KP = Kristoffer Polaha

Kristoffer Polaha is een acteur, schrijver en vader van drie kinderen die hoofdrollen speelde in enkele Hallmarkfilms en ook in Wonder Woman 1984 en nu in Jurassic World: Dominion. In Hollywood ervaart hij het als een missie, zijn geloof te delen en mee te werken aan films die het geloof als uitgangspunt hebben. Bijvoorbeeld de film Where Hope Grows die nu te zien is op Pure Flix. De film gaat over een onverwachte vriendschap die een man helpt, zijn leven weer op de rails te krijgen. Welkom, Kristoffer Polaha.

BS Kristoffer, welkom. Fijn dat je bij ons bent.

KP Bobby, wat een zegen voor mij om vandaag bij jullie te zijn.

BS Voor degenen die jou niet kennen, kun je ons iets over je geloofsreis vertellen?

KP Zeker. Ik ben christelijk opgevoed, dus ik kende de Heer al heel vroeg. Als kind bracht ik veel tijd door in gebed en praatte ik met de Heilige Geest. Toen ik 17 was, bad ik vanuit een gevoel van hoogmoed. Jij praat vandaag over afwijzing. Ik verwierp in zekere zin mijn relatie met God uit hoogmoed. Ik wilde weten of de goede dingen in mijn leven van Hem kwamen of van mijzelf. Ik dwaalde zes jaar geestelijk maar wat rond. Ik vond mijzelf wel een christen, maar gedroeg mij er niet echt naar. Ik ervoer niet echt een relatie. En toen reikte God mij de hand. Hij wilde me terug en Hij greep mijn hart. Sindsdien heb ik een diepe relatie met Jezus. Dat was op de universiteit, helemaal aan het eind. Mijn vrouw is een geweldige christen. Haar vader was een voorganger van de Heer, een Southern Baptist uit Alabama. Zij hebben de afgelopen 20 jaar naast mij gewandeld. Ik gebruik Hollywood als zendingsveld en benut elke gelegenheid die ik kan om in Christus’ licht te schijnen.

BS Had je het gevoel dat je in die korte tij of die niet zo korte tijd, zes jaar dat dat een goede zaak voor je was of wat denk je?

KP Op de universiteit deed ik een zogenaamd reizend Semester. Ik ging de wereld rond. Ik wilde wereld-theater studeren, want ik ben acteur. Ik wilde wereldreligie studeren. Ik bezocht al die tempels en tal van gebedshuizen over de hele wereld. Ik wilde een diepe duik nemen in waar andere mensen in geloofden. Mijn kamergenoot Ryan Johnson uit Atlanta was een wedergeboren christen. Hij zei: Ben je ooit echt in de Bijbel gedoken? Heb je ooit echt Gods Woord gelezen? Natuurlijk, ik was grootgebracht in een christelijk gezin. Ik ging elke zondag naar de kerk en zoals ik al zei, ik bad en ik had al heel lang die relatie. Maar toen ik goed ging kijken en onze God, door Christus, vergeleek met al die andere godsdiensten, begon ik te beseffen hoe goed dat was voor mij want ik kan op een intelligente manier over mijn geloof praten. Ik ken andere wereldgodsdiensten en ik kan zeggen: Ik begrijp de Koran. Ik begrijp het Hindoeïsme of het Boeddhisme of het Shintoïsme. Maar waar Jezus het over heeft is totaal radicaal anders. En dat geeft mij enig recht van spreken. Dus in die zin was het goed. Maar ik ben wel zes jaar wijsheid en groei in Christus verloren.

BS Ik heb gehoord dat je een bijna-doodervaring hebt gehad. Is dat waar?

KP Ja, dat klopt. Ik was aan het wandelen in New York City aan het eind van mijn dolende periode, met een vriendin, Katherine Smith. Er waren wel tienduizend dingen die wij hadden kunnen doen die ons die avond in een andere situatie of elders zouden hebben gebracht. Maar wij kwamen toevallig langs een zaak waar een man bezig was zijn restaurant in brand te steken voor de verzekering. Ik stond tussen Katherine en de straat. Ik voelde een ingeving van de Heilige Geest en wisselde met haar van plaats. Ik zei: Ik weet niet waarom, maar dit voelt beter. En een blok later ontplofte het gebouw en wij kregen de volle laag. Ik had 120 hechtingen. Ik droeg een dik schapenleren jasje en laarzen en ik ving al het glas op dat Katherine waarschijnlijk gedood zou hebben. Op de Spoedeisende Hulp zei de arts of de brandweercommandant zei dat ik onthoofd had moeten zijn. Het waren dikke scherven ter grootte van een frisbee. Ruiten van winkelpuien. En dat was het moment waarop ik Gods hand in mijn leven voelde. Er volgden zoveel bovennatuurlijke momenten in die bijna-doodervaring. En de week die erop volgde…Bobby, ik weet niet of je dat herkent. Vlak voordat je in slaap valt, geeft God je een openbaring en je ziet een waarheid die groter is dan je kennis je toestaat te bevatten. Ik had een week lang zulke openbaringen. Als andere mensen vreugde hadden, begon ik te lachen en als zij veel verdriet hadden, begon ik te huilen. Ik wist dat God mij gespaard had. Plotseling hoorde ik niet meer in leven te zijn, maar dat was ik wel. Op een nacht ging ik slapen. De operatie had een hele nacht geduurd, met al die hechtingen en zo. Toen ik de nacht erop ging slapen, bad ik. Ik zei alleen maar: Here, ik wil naar U toe. Ik wil U terug en dat besef stormde binnen. Wij hebben allemaal een gat ter grootte van God in ons leven en ik heb het gevoel dat ik dat probeerde te vullen. Ik gebruikte acteren als een soort afgod, net als hoogmoed. Ineens besefte ik dat die dingen mij nooit zouden vervullen. Ik wilde dat God binnen zou stormen om dat gat op te vullen. Hij doet verbazingwekkende dingen in mijn leven. Je hebt het vandaag over afwijzing. Het kostte mij 110 audities in mijn eerste jaar na NYU van telkens nee horen voordat ik gecast werd in mijn eerste rol. Een berg afwijzingen. Nog steeds word ik tien keer afgewezen voor elke keer dat iemand ja zegt. Zonder geloof weet ik niet hoe mensen het doen. Dat is een goed punt.

BS Wat voor bemoediging hoop je dat de mensen uit die film putten?

KP Ik wil dat de mensen weten dat het gaat over leven in het Koninkrijk. Hij gaat over iemand die Produce heet en het syndroom van Down heeft. Hij leidt zijn leven met zoveel liefde en vreugde en vriendelijkheid en hij is zo aanwezig. Mijn personage, Calvin, is een mislukte honkballer. Hij is een vedette geweest, maar hij is gestrand en drinkt zich nu dood. Zware thema’s, maar toch denk ik Ik noem het een familiefilm voor mensen die jongere kinderen hebben. Het is een film over hoop, die uiteindelijk groeit in Jezus Christus. Je ziet die man een relatie aangaan, Calvin en Produce maar ook Calvin en God. Ik denk dat het een goed verteld verhaal is. Ik denk dat veel christelijke films christenen aanspreken. Ik denk dat deze film mensen zal aanspreken die Jezus misschien nog niet kennen en niet begrijpen hoe dat werkt. Je ziet hoe dat mooi wordt opgebouwd. Ik moedig mensen aan om hem te gaan zien. Where Hope Grows, op Pure Flix.

BS Hartelijk dank voor je komst. Voor je getuigenis en je leven.

KP Dank je zeer. Fijn om hier te zijn, Bobby.

 

Muziek – Look Up Child door Voices of Hope

Waar bent U nu, nu de duisternis lijkt te winnen?

Waar bent U nu, nu de wereld afbrokkelt?

Ik hoor U zeggen, ik hoor U zeggen

Kijk omhoog, kind, kijk omhoog

 

Waar bent U nu, nu ik alleen maar twijfel voel?

Waar bent U nu, nu ik er niet meer uitkom?

Ik hoor U zeggen, ik hoor U zeggen

Kijk omhoog, kind, kijk omhoog

Kijk omhoog, kind, kijk omhoog

 

U wordt niet bedreigd door oorlog

U wordt niet door elkaar geschud door de storm

Ik weet dat U alles onder controle hebt

Ook in ons lijden, ook als het niet te zien is

Weet ik dat U de baas bent

 

Ik hoor U zeggen, ik hoor U zeggen

Kijk omhoog, kind, kijk omhoog

Ik hoor U zeggen,

Kijk omhoog, kind, kijk omhoog

Kijk omhoog, kind, kijk omhoog

Kijk omhoog

 

Solo – Lover of My Soul door Meloney Collins

Hun menselijke beenderen zijn even breekbaar als de mijne

Ik heb mijn gebreken, maar zij hebben dezelfde soort

Ik schaamde mij dat ik het niet kon zien

Maar genade zegt dat zij in hetzelfde schuitje zitten als ik

 

Maar wat mij ontbreekt, daar bent U vol van

En waar ik gebroken ben, bent U heel

En waar ik aan twijfel, daar bent U zeker van

Ik zal vertrouwen op U, Die van mij houdt

 

Ik ben niet bang voor de pijlen overdag

Noch voor de duisternis die komt als de zon verdwijnt

Heer, U weet dat mijn kracht nooit blijft duren

Maar U maakt elke zwakheid die ik heb, goed

 

En wat mij ontbreekt, daar bent U vol van

En waar ik gebroken ben, bent U heel

Waar ik aan twijfel, daar bent U zeker van

Ik zal vertrouwen op U, Die van mij houdt

 

Waar ik gebrek aan heb, daar bent U vol van

Waar ik gebroken ben, daar bent U heel

En waar ik aan twijfel, daar bent U zeker van

Ik zal vertrouwen op U, Die van mij houdt

 

Waar ik gebrek aan heb, daar bent U vol van

En waar ik gebroken ben, bent U heel

En waar ik aan twijfel, daar bent U zeker van

Ik zal vertrouwen op U, Die van mij houdt

 

Wat ik belijd, zult U bedekken

Wat ik loslaat, zult U leiden

Heer, mijn hoop is op geen ander

Ik zal vertrouwen op U, Die van mij houdt

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Sta met ons op. Dan spreken wij zoals elke week samen dit credo uit. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Je bent waardevol

door Bobby Schuller

Dat credo was al in mijn leven voordat wij het hier introduceerden en het hielp mij toen al omdat het mij vrijheid bracht.  Vrijheid van het gevoel dat mijn hele identiteit besloten ligt in wat ik doe. Niet alleen op moreel gebied, maar wat ik doe voor de kost. Mijn werk. Of dat mijn identiteit besloten ligt in wat de mensen over mij zeggen of in de dingen die ik heb. De auto die ik heb. Vandaag gaan wij het daarover hebben. Vooral over wat de mensen over je zeggen en hoe het is in het leven als je een vorm van afwijzing ervaart. Een afwijzing is iets wat wij allemaal op verschillende manieren ervaren. Het heeft een lichamelijke impact op ons. De chemie in ons lichaam verandert als wij een belediging of afwijzing ervaren en het is heel naar om die te ervaren. Misschien heb je het net meegemaakt, of is het even geleden maar het gebeurt zo weer opnieuw. Dat garandeer ik je. Misschien is het een baan waarop je tevergeefs gesolliciteerd hebt. Misschien heb je je aangemeld voor je favoriete universiteit of voor een academisch programma en ben je afgewezen. Of gewoon onuitgenodigd zijn, deel uitmaken van een groep vrienden en merken dat je vrienden uitgaan en jou niet meevragen. En je had al zo’n beetje het gevoel dat je er niet zo bij hoort als je dacht. Of je dacht dat er een vriendschap aan het ontstaan was en dan gebeurt dit. Als dat in het leven vaak gebeurt, heb ik al snel de neiging om te gaan malen. Waarom zeggen ze zoiets? Waarom doen ze mij dat aan? Ik heb meermaals wakker gelegen van iets wat een vreemde zomaar tegen mij zei. Vandaag gaan wij ons daarvan bevrijden, goed? Laten wij leren dat als iemand ons beledigt, kwetst, of afwijst dat dat in de meeste gevallen eigenlijk een geschenk is. Het is een geschenk. Je bent zo geliefd door God en je hebt waarschijnlijk veel mensen in je leven die van je houden. Ik weet dat deze kerk van je houdt. Ik hou van je, God houdt van je. Er zijn veel mensen in deze wereld die voor jou zijn, die voor je zullen opkomen. Maar daarom, juist omdat je bij Jezus hoort als je liefhebt wat goed is en haat wat kwaad is zul je afwijzing ondervinden. Maar laat mij je zeggen dat die afwijzing een geschenk is. Vandaag gaan wij geloven dat die afwijzing je niet overkomen is maar dat die voor je bestemd is. De afwijzing is je niet overkomen, maar is voor je bestemd. Het is een wreed gevoel, vooral wanneer je een talent hebt. Muzikanten, ik weet zeker dat jullie vaak genoeg zijn afgewezen. En je denkt: Ik weet dat ik de beste was. Ik kende alleen de juiste mensen niet. Toch? Of wat het ook is. Vrienden, vandaag gaan wij leren dat elke afwijzing zo’n geschenk kan zijn als je het op de juiste manier ziet, door de lens van het Koninkrijk van God. Ik ben heel vaak afgewezen, niet alleen door meisjes. Door heel veel dingen. En ik heb de beste gekregen. Er is iets met ons geloof en onze liefde voor God onze liefde voor wat goed is en onze haat voor wat kwaad is dat duidelijk onderscheid maakt tussen goed en kwaad, nietwaar? Dat zo in ons geworteld is dat vaak, als je christen bent dit het deel is dat niet opgemerkt wordt. Namelijk het idee dat afgewezen worden, beledigd worden, op je plek gezet worden, uitgescholden worden, bij het pakket hoort van een gelovige. En dat wij als christenen vrijheid krijgen als wij die dingen niet onder onze huid laten kruipen. Er zullen altijd mensen zijn die dingen over je zeggen die niet waar zijn die niet eerlijk zijn, die niet goed zijn maar als christenen kunnen wij dat zo zien: Wij kunnen Jezus’ woorden ter harte nemen. Hij zegt: Gezegend ben je. Dat woord ‘gezegend’, makarios, betekent ook ‘gelukkig’. Gelukkig, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen want zo hebben zij de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. Als je wilt zijn als de profeten en als Jezus dan moet je aanvaarden dat je afgewezen zult worden en beledigd en vernederd. Dat is niet alleen maar een boodschap van Jezus over hoe je heilig moet zijn. Het is een goede raad. Het is een goede raad om de stomme dingen die vreemden tegen ons zeggen of ons aandoen geen invloed te laten hebben op mijn vreugde, op mijn nachtrust of op hoe ik tegen mijn gezin praat als ik thuiskom of ik nu wel of niet helemaal van streek ben. Maar wij doen het, en ik doe het ook, maar je kunt het uit je leven uitbannen. Zo velen van ons hebben sleutelwoorden, zinnen of ideeën. Er zijn mensen in ons leven die ons het bloed onder de nagels vandaan pesten. Bevrijd je ervan. Laat datgene wat ze tegen je zeggen of wat ze over je denken, of wat ze over je posten, niet je leven beheersen. Vandaag is het tijd om vrijheid te ervaren. Wortel je identiteit en je leven in Gods liefde en goedheid voor je en bouw je leven daar omheen. En omring je met mensen in je leven die je niet manipuleren. Je zult meer vrijheid in het leven krijgen, je wordt slimmer. En al ben je afgewezen door de wereld of in je werk of je bent afgewezen door iemand tot wie je je aangetrokken voelt of je bent verraden of beledigd of niet uitgenodigd er is Iemand, de Heer, Die van je houdt en er is een kerk, Shepherd’s Grove en er zijn mensen die van je houden waar je ook bent en die je vrienden zijn waar je ook bent en dat is het beste dat er is. Kan ik een amen krijgen van hen die afgewezen zijn? De afwijzing was een geschenk, vriend. Een afwijzing was een geschenk. En het kan een van de beste dingen zijn die je in het leven overkomen. Dit is wat Petrus tegen de gemeente in Klein-Azië zei. Klein-Azië is tegenwoordig Turkije, maar toen was het Ionisch Griekenland. Het was een Grieks volk binnen het Romeinse Rijk dat bestond uit immigranten en allerhande mensen. Een smeltkroes. Veel van de steden in Klein-Azië waren economische en culturele knooppunten en de kerk bloeide en gedijde er. Wanneer Petrus een brief schrijft richt hij zich tot veel van die kerken in Klein-Azië. En hij zegt tot hen: En kom tot Hem, Jezus, als een levende steen die door mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd. Dat is een zeer zwaar idee en een goed idee. Jullie zijn levende stenen en jullie worden gebouwd tot een geestelijk huis. Trouwens, huis is in het Hebreeuws ook het woord tempel. Je wordt gebouwd tot een tempel. De Joden noemen de tempel altijd het huis. Om een heilig priesterschap te zijn, dat geestelijke offers brengt die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar maar voor de ongelovigen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, is de hoeksteen geworden en steen des aanstoots en een struikelblok voor hen die zich aan het Woord stoten door ongehoorzaam te zijn waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap een heilig volk, een volk dat God Zich tot zijn eigendom maakte opdat u de deugden zouden verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Petrus zegt dat je in de wereld om je heen kijkt en dat je je afgewezen voelt door je naasten maar vergeet nooit dat zij de hoofdsteen verworpen hebben. Zij hebben Jezus Christus verworpen. Zij verwierpen de beste mens die ooit geleefd heeft. Zij verwierpen de intelligentste, meest vreugdevolle mens aller tijden. Zij verwierpen Hem. En als je ook maar een beetje op Hem lijkt, zullen zij jou ook afwijzen. Is dat niet bemoedigend? Ik denk dat er nog een ander aspect is. In Klein-Azië is het voor Gods volk gemakkelijk om rond te kijken en te zeggen: Wij hebben geen tempel. Zoiets als…Hier is de tempel van Aphrodite. Dit komt uit een videogame. Sorry. Maar het is perfect gedaan. Dit is precies hoe het was. Stel je voor dat je een nieuwe gelovige bent en hier gaat je familie heen. Kijk eens hoe mooi. Hier hebben ze al hun vieringen en maaltijden en zo en zij doen van, kom erbij. En jij hebt zoiets van: Hé Petrus, kunnen wij een coole tempel krijgen? Kunnen wij ook een gaaf gebouw hebben? En Petrus zegt: Jullie zijn levende stenen. Jullie zijn levende stenen. Ik moest dit gebouw uit een videogame plukken omdat het nu een ruïne is. Het bestaat niet meer. Je komt erlangs en het is niet meer dan een paar omgevallen pilaren. En zo zal elk gebouw zijn. Op één na: de tempel van God, die gemaakt is van mensen zoals jij. Als je de Here liefhebt, het verdrietige is, als je je naaste liefhebt en je leeft met het soort vriendelijkheid en goedheid waartoe God je roept dat sommige mensen je zullen afwijzen. Is dat wel goed? Je bent een levende steen, maar vandaag, vriend, wil ik dat je je bevrijdt van het idee dat iemand die je nauwelijks kent en die je afwijst je leven kan beheersen. Laat het van je rug afrollen als water van de rug van een eend. Je kunt zo zijn als je weet dat er mensen zijn die van je houden zoals je bent en je kunt als het ware verder gaan. Er is dus vrijheid wanneer wij onze waarde vinden in datgene wat God over ons zegt. En wij trainen onszelf, vooral door gebed of door andere dingen die de kerk aanbiedt om niet obsessief bezig te zijn met wat de mensen over ons denken. Maar dingen als social media en dergelijke trainen vooral jonge mensen om het tegenovergestelde te doen wanneer iemand iets over ons zegt of ons verraadt of wat dan ook terwijl wij beseffen dat het niet echt veel over ons zegt. Het zegt alles over die persoon. En bijna met medelijden naar diegene kijken en voor hem bidden. En hopen dat God hem of haar misschien kan bevrijden van wat die woede en dat verdriet en die angst of wat het ook is, veroorzaakt. Besef dat je onlangs misschien afwijzing ervaren hebt maar dat het vaker zal gebeuren en dat je je kunt bevrijden van de mening van anderen. Soms, wanneer je afgewezen wordt, beschermt God je. Er is misschien een baan geweest die jouw droombaan leek maar je hebt nooit beseft dat het de slechtste baan zou zijn geweest. Je zou ongelukkig geweest zijn. Je zou gescheiden zijn. Je zou gemener tegen je kinderen zijn gaan doen en je zou bakken geld kwijt zijn geweest aan het woon-werkverkeer. Of zoiets. Soms, als wij afgewezen worden, dwingt God ons te kiezen. Er gebeuren allerlei dingen in het leven waarbij je misschien twee dingen hebt, maar je kunt ze niet allebei hebben. En God vraagt je om tussen die twee te kiezen. Dat gebeurt misschien nu in je leven. Soms laat God je zien waar je kunt groeien. En dit is, als je er de kracht voor hebt waar iets als afgewezen worden van een baan of andere dingen zelfs als het slecht gedaan is, zelfs als het beledigend was je misschien iets in kunt vinden dat je vrienden jou niet zouden vertellen omdat ze te veel van je houden. En ten slotte, en dat gebeurt de hele tijd soms bereidt God je voor op een groter iets. Misschien bereidt Hij je voor op leiderschap. Dit is het laatste wat ik wil zeggen. Als je een leider wilt zijn, een grote influencer in de wereld dan moet je je voorbereiden op veel oneerlijke kritiek. Je moet je voorbereiden. Toen ik mij voorbereidde op deze rol bereidde ik mij voor op kritiek op wat ik deed maar niet op kritiek op wat ik niet deed. Begrijp je wat ik bedoel? En zo kunnen de kleine beledigingen die je in het leven ondervindt soms God zijn Die jou voorbereidt om je identiteit niet langer te zoeken in wat vreemden zeggen maar je identiteit te vinden in Hem. Daar mag je God voor danken.

 

Gebed

Dus Heer, dat doen wij. Wij vragen U om ons op te bouwen door de Heilige Geest die in ons bevestigt dat U nog steeds iets goeds in ons doet. Wij aanvaarden, helaas, met gebroken harten dat veel mensen ons niet zullen aanvaarden zoals wij zijn en dat laten wij maar aan U over, Heer. Wij vragen U ons te helpen om dieper in liefde en vriendelijkheid te groeien. Help ons om deze afwijzingen te zien als geschenken en help ons, om meer op U, Jezus, te lijken. Wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in uw naam, amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Je bent waardevol

4 september 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan