Home Verander je denken, verander je wereld

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, vrienden. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Degene die de sterren aan de hemel heeft geplaatst en de wateren op de aarde is hier vandaag met ons en Hij houdt van je met Zijn eeuwigdurende liefde. Dank dat jullie er zijn. Zo waar. Hij houdt echt van ons en wat is het mooi om te vieren dat de Schepper ons ziet, van ons houdt, er voor ons is voor ons werkt en iets groots heeft verricht aan het kruis. Wij kunnen vrijmoedig voor Hem verschijnen. Laten wij dat vandaag doen.

 

Gebed

Vader, wij danken U in de naam van Jezus. Die zijn leven gegeven heeft voor onze zonden opdat wij zonder schuld ten volle leven met uw genade en gunst. Dank U voor uw Woord, voor uw volk. Wij bidden vandaag dat wij een nieuwe schepping mogen worden in U. Wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam,

en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Cornerstone

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

 

Een graankorrel kan op de grond vallen

En lijden onder de winterkou

Maar komt weer tot leven

En draagt duizendvoudig vrucht

 

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

 

De liefde die de steen terzijde rolt

Geeft ons leven, opdat we zingen:

Graf, waar is uw overwinning?

Dood, waar is uw prikkel?

 

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

 

SchriftlezingRomeinen 12:1-2 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Romeinen 12:1-2. Ik vind dat altijd een prachtige tekst. Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer heilig en voor God welbehaaglijk: Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig maar word veranderd door de vernieuwing van uw denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en hier vind ik de vertaling zo mooi te onderscheiden wat de goede en volmaakte wil van God is. Zijn goede, welbehaaglijke en volmaakte wil.

Dank U, Heer. Amen.

 

Interview – Max Lucado

HS = Hannah Schuller en ML = Max Lucado

Introvideo

Max Lucado is een voorganger, spreker en auteur die in de loop van zijn bediening tientallen boeken heeft geschreven. Hij werkt ook voor Oak Hills Church in San Antonio, Texas. Veel van zijn boeken zijn geschreven om mensen in alle aspecten van het leven te bemoedigen. Zijn nieuwste boek heet God Never Gives Up On You: Lessen uit Jakobs leven over genade en Gods mededogen en liefde gaat over hoe God, ook als wij ons een mislukkeling voelen nog steeds onvoorwaardelijk van ons houdt. Een hartelijk welkom voor Max Lucado.

HS Max, dank je wel dat je vandaag bij ons bent Ik weet dat je een New York Times bestsellerauteur bent van heel veel boeken. Ik geef hier les aan de middelbare zondagsschoolgroep en wij werken allemaal met jouw boek One God, One Plan, One Life en de kinderen zijn er dol op. Het is een ongelooflijk boek om mee te werken. Dus heel erg bedankt voor al je werk en je trouw in je schrijven.

ML Ik ben blij dat te horen en bedankt voor deze kans. Het is een voorrecht om je te spreken. Vertel eens iets over jezelf en je geloofsreis. Ik woon in San Antonio, Texas. Mijn vrouw en ik zijn in 1981 in Miami, Florida getrouwd en hebben daar een paar jaar in een kerk gewerkt. Daarna zijn wij naar Brazilië verhuisd en hebben daar gewoond en daar zijn twee van onze drie dochters geboren. Daarna verhuisden wij naar San Antonio, waar ik sinds 1988 woon en ik heb al die jaren bij dezelfde kerk gewerkt. Door de jaren heen heb ik veel geschreven. Ik ben halverwege de jaren ’80 begonnen met schrijven en dat ben ik blijven doen. Ik heb drie dochters, er zijn twee kleinkinderen geboren en ik heb er twee die…Eén van hen kan nu elk moment geboren worden en de andere is nog een paar maanden weg. Dus ons gezin breidt zich momenteel uit.

HS Wauw, gefeliciteerd. Vertel eens wat over je gloednieuwe boek: God Never Gives Up On You. Kun je uitleggen waarom je besloot om je te richten op het verhaal van Jakob?

ML Ik ben gefascineerd door Jakob en dat ben ik al bijna mijn hele leven. Het is merkwaardig. Als iemand over de bekende personages uit de Bijbel begint te lezen zijn er veel boeken over Abraham, veel over Mozes, veel over Daniël, veel over Jozef, maar niet zo veel over Jakob. En ik denk dat de reden is dat wij niet goed weten wat wij met hem aan moeten. De man was een beetje een gladjakker. Hij nam het niet zo nauw met de waarheid. Hij kon zijn geestelijke balans niet helemaal bewaren en dat fascineert mij aan hem. Wat ik zo mooi vind aan Jakob is dat ook al was zijn geloof warm en koud en ging het met zijn toewijding op en neer, God hem toch gebruikte. De held van het verhaal van Jakob is dus niet Jakob. De held is God en Gods niet aflatende toewijding om Zijn belofte na te komen, omdat Hij die aan Abraham had gedaan en Hij deed die belofte aan Izak, en daarna aan Jakob, en Hij hield die belofte. Ik denk dat we allemaal die herinnering kunnen gebruiken dat God, als Hij eenmaal een belofte doet, die voor ons zal houden.

HS Dat is zo goed. Het is zo waar en hij is zo menselijk. Wij zijn allemaal mensen. Wij hebben van die dingen waar iemand anders misschien naar kijkt en denkt: Dat is niet perfect. Maar de trouw van God door onze menselijkheid heen als wij gewoon koppig blijven oké, misschien heb ik hier gefaald, maar ik blijf naar de Heer toegaan. Nog een vraag voor jou: Welke bemoediging kun je diegenen geven die in een periode zitten waarin ze het gevoel hebben dat ze falen?

ML Ik zou zeggen dat je een mens bent. Het betekent niet dat je geen christen bent. Het betekent niet

dat de Heer niet van je houdt. Het betekent niet dat je last hebt van demonen of dat je te vroeg volwassen wilde worden. Wij maken allemaal die periodes van worsteling door. En je komt hier doorheen. Echt. Ik wil je aanmoedigen om niet op te geven. Ik zou je willen aanmoedigen om de aanwezigheid van je problemen niet te interpreteren als de afwezigheid van God. En ik wil je aanmoedigen om je oog op God te richten. Hij wil je ontmoeten. Hij zal je ook ontmoeten. En Hij zal je er doorheen leiden, dus geef niet op, geef niet toe. Blijf doorgaan. Meet je trouw meer in gehoorzaamheid dan resultaten. Het kan een moeilijke tijd zijn, maar blijf gewoon doen wat goed is en alles zal beter worden. Dat is zo goed. Meet je af aan je gehoorzaamheid, niet aan je vooruitgang.

HS Dat is zo krachtig en zo waar. Ik heb dat keer op keer gezien. God Never Gives Up on You  is overal verkrijgbaar. Max Lucado, bedankt dat je jouw verhaal met ons deelt. God houdt van je en wij ook.

ML Dank je wel. Het is een grote eer. Het allerbeste.

HS Dank je wel.

 

Solo – Love Changes Everything door Shannae Bernales

Ik zie zijn gebroken lichaam, ik zie zijn vingers bloeden

Ik zie de duisternis trillen op de grond onder zijn voeten

In de donkerste uren daar op Golgotha

Werd Hij uit liefde gebroken, gebroken voor mij

 

Dus kom naar de wateren, kom, laat de gebrokene zingen

Kom, zonen en dochters zijn liefde verandert alles

Dus kom als de angst vecht, je vindt de verrezen Koning

Kom en laat het licht binnen uw liefde verandert alles

 

En toen de hemel openging zag ik dat de zonden van de mensen

Plaats maakte voor uw glorie toen U stierf en opstond

En in de donkerste uren en in het diepe dal

Zal ik geen kwaad vrezen want U laat me nooit los

U laat me nooit los

 

Dus kom in de wateren, kom, laat de gebrokene zingen

Kom, zonen en dochters, uw liefde verandert alles

Uw liefde, uw liefde uw liefde verandert alles

Uw liefde, uw liefde, uw liefde verandert alles

Uw liefde, uw liefde, uw liefde

 

Solo – Champion/Great Are You Lord door Larry Walker

Ik heb zo hard geprobeerd het te zien

Het duurde zo lang eer ik het geloofde

Dat U iemand als ik koos om uw overwinning te dragen

Met perfectie had ik die nooit verdiend

U geeft wat wij niet verdienen

En U neemt wie gebroken is en verheft hen

 

U bent Overwinnaar

Reuzen vallen, U blijft staande

U hebt elke strijd gewonnen

Ik ben wie U zegt dat ik ben

U kroont mij met zelfvertrouwen

Een hemelse plaats, onverslaanbaar

Met Hem die alles heeft overwonnen

 

Nu kan ik het eindelijk zien, U leert me het te ontvangen

Laat aan alle strijd een einde komen, dit is mijn overwinning

 

U bent Overwinnaar

U hebt elke slag gewonnen

Ik ben wie U zegt dat ik ben

U kroont mij met zelfvertrouwen

Een hemelse plaats, onverslaanbaar

Met Hem die alles overwonnen heeft

U hebt alles overwonnen, Jezus,

Uw liefde deed dat. Halleluja Jezus,

Wij aanbidden en prijzen U

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Welkom, wij zijn blij dat jullie er zijn. Sta op en houd je handen zo, als gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Verander je denken, verander je wereld

door Bobby Schuller

De titel van mijn preek vandaag is: verander je gedachten, verander je wereld. Laten wij meteen naar Romeinen 12 gaan, wat mijn favoriete Bijbelvers is en we gaan een van die plaatsen zien waar Paulus dit uitlegt voor de Romeinse kerk. Het begint zo: Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer Zeg allemaal maar: levend offer. Nu zijn wij eraan gewend omdat je bent opgegroeid met de kerk maar in een heidense wereld zoals die van Paulus, bestaat dat niet, een levend offer. Of het nu een geit, een kip, een lam of een vogel is, ze hebben één ding gemeen. Wat is dat ene ding? Ze zijn allemaal kapot. Zij zijn allemaal dood. In feite is het geen offer als je het niet doodt. En dit is dus een interessante wending: een levend offer. Wat betekent dat? Hij zegt: een levend offer. En wat is het offer? Dat ben jij. Offer jullie lichamen als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Wat betekent dat? Dat vertelt hij ons in het volgende vers: En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd. Hoe? Door de vernieuwing van uw denken. Dus je hebt een patroon in de wereld en dan heb je een ander soort patroon. Een ander soort denken, een andere manier van kijken, een ander soort lens. En hij zegt: Dan zul je kunnen toetsen en onderscheiden wat Gods wil is zijn goede, welbehaaglijke en volmaakte wil. Ik wil hier even bij stilstaan en zeggen dat dit een goede preek is voor aantekeningen. Maak aantekeningen op papier of op je telefoon. Er komen veel dia’s aan bod. Je kunt er foto’s van maken met je telefoon. Als je thuis kijkt, kun je screenshots maken maar weet dat vanaf vandaag, als je hoort wat ik zeg je leven niet meer hetzelfde zal zijn. Wat ik je vandaag aanbied, is van immense waarde en ik hoop dat je het vandaag krijgt. Dit is wat er staat: Het offer dat wij brengen is een nieuw soort patroon. Het offer dat wij brengen is een nieuw soort denken. Als wij dit nieuwe denken krijgen, de vernieuwing van je geest als wij dit nieuwe denken krijgen, wordt er een offer gebracht maar als dat offer wordt gebracht, brengt het geen dood, maar leven. Het brengt ons tot leven. Wat voor offer is dat en waarom wordt het een offer genoemd? Het offer is een nieuwe geest. En waarom noemen wij het een offer? Omdat, vrienden, nieuwe gedachten denken moeilijk is. Het is moeilijk om je partner ‘s ochtends te vertellen dat je van hem of haar houdt, elke dag weer. Het is moeilijk om het eruit te gooien op je werk of je project. Het is moeilijk om de disciplines te beoefenen. Het is moeilijk om binnen je mogelijkheden te leven. Het is moeilijk om te stoppen met roken. Er zijn een miljoen dingen die moeten veranderen in ons leven en in ons denken, maar het is moeilijk. Het is een offer. Maar het is een offer dat leven brengt en dat offer komt door een nieuwe denkgeest. Dat is wat de Bijbel ons vertelt. Er staan dingen in als: Heb de Heer lief met heel je verstand. Dit is wat Jezus zei in één passage: Hij zegt dat je liefhebt met heel je hart, met heel je ziel en met heel je Wat was dat? Met heel je verstand. Wat betekent het om de Heer lief te hebben met je verstand? Het lijkt het belangrijkste woord van de drie. Heb de Heer lief met je verstand. De Bijbel zegt dat je elke gedachte gevangen moet nemen. De Bijbel zegt dat wat een mens denkt, zo is hij. Letterlijk, wat je denkt is wie je bent. Als je je gedachten verandert, raad eens wat er nog meer verandert? Al het andere in je leven. Als je gedachten hetzelfde blijven, Wat blijft er dan hetzelfde? Al het andere in je leven. Wil je een nieuw leven? Dan heb je nieuwe gedachten nodig. Verandering van leven komt door verandering van gedachten. En die veranderingen van gedachten komen niet vanzelf. Ze moeten opzettelijk komen. Ze moeten komen door disciplines. Ze moeten komen door oefening. Ze moeten bewust komen. Levensverandering komt door verandering van gedachten, zegt de Bijbel ons. Wil je een groter leven? Krijg grotere gedachten. Wil je een beter leven? Krijg betere gedachten. Wil je een gezonder leven? Krijg gezondere gedachten. Wil je een succesvoller leven? Natuurlijk wil je dat. Krijg meer succesvolle gedachten, het soort gedachten dat succesvolle mensen hebben. Wil je een godvruchtig leven? Ik hoop dat je dat wilt. Krijg goddelijke gedachten. Je omgeving is belangrijk. Iemand zegt: De muziek waar ik naar luister, doet er niet toe. Iemand zegt: De taal die om mij heen gesproken wordt, die doet er niet toe. Die heeft geen invloed. Iemand zegt: De beelden waar ik naar kijk, de video’s waar ik naar kijk, de films waar ik naar kijk, de YouTube video’s die ik zie, dat maakt niet uit. De mensen met wie ik omga, dat doet er niet toe. Je geest is een spons, die alles opzuigt. Als je gelovig bent opgegroeid, heb je dat wellicht op een negatieve manier gehoord. Vermijd alle negatieve beelden, alle negatieve woorden, alle negatieve muziek maar het werkt ook de andere kant op. Breng je geest in een positieve omgeving met positieve mensen. Luister naar woorden die je bemoedigen. Luister naar geestelijke muziek. Luister naar het soort podcasts en video’s die je geest trainen om te worden wie je wilt zijn. Je geest is een spons. Laat hem niet uitdrogen, maak hem lekker nat. Stop hem vol met al het goede dat het leven zal creëren dat je wilt. Als je één gedachte in je leven verandert, verandert je hele bestemming zelfs als je maar een klein beetje van je denken verandert. Zelfs als je maar één kleine gedachte verandert. Is dat niet interessant? Ik heb veel op boten gewerkt. Je zou kunnen denken dat als je een boot bestuurt, je een groot stuurwiel hebt dat de koers van de boot bepaalt. Maar de meeste mensen hebben tegenwoordig een stuurautomaat. Een kastje met een bestemming en een kompaskoers erop. En als je van koers wilt veranderen, doe je dat met een klein knopje. En als je dat knopje één graad verdraait, zie je de boot niet eens bewegen. Maar dat deed hij wel. Je zult de zon niet eens zien bewegen in de stand van de hemel, maar het gebeurde wel. Maar wacht een paar uur en je bent mijlen verwijderd van waar je zou zijn geweest als je die knop niet één graad had verzet. Dit is wat er in je leven gebeurt als je één gedachte in de goede richting verandert. Als je je leven wilt veranderen, moet je je gedachten veranderen. Je geest is een tuin. Die vereist constant onderhoud. Hoe intelligenter je bent, hoe meer je aandacht moet besteden aan je gedachten. Goede grond brengt niet alleen goede gewassen voort, maar ook goed onkruid. Onkruid groeit ook beter in goede grond. Wist je dat? Dus je moet je gedachten verzorgen. Dat brengt ons bij de kern van de zaak. Ik heb zeven levens veranderende gedachten op een rijtje gezet. Als je ook maar één van deze zeven in je leven toepast, zal dat een verschil maken. Je zegt Bobby, waarom zeven? Omdat het Bijbels is misschien? Ik heb zeven favorieten uitgekozen. Zijn er meer? Ja. Ik heb er twee weggelaten maar deze zeven komen volgens mij uit de Bijbel. Je kunt er nog honderd bedenken maar ik beloof je dat elk van deze een verschil zal maken. Breng er maar één in praktijk en je leven zal veranderen. Hier is de eerste. Het is mijn favoriet en het is de belangrijkste. Gedachte nr. 1: Richt je op de geestelijke wereld achter de materiële wereld. Wij leven in een geestelijke wereld. Dit is hoe het is als je achter de sluier kijkt. Je weet in je hart wat je hebt ervaren, je weet wat je gelooft en voelt. Je hebt niet altijd de taal of de manier om het te beschrijven. Het is niet altijd logisch, maar je weet het zeker in je hart. En als je dat weet, ken je de vrede die daaruit voortkomt. Je kent het doel dat daaruit voortkomt en je kent de kracht die daaruit voortkomt. Want de grootste kracht komt van de geestelijke wereld. Wij leven in een universum waar, als je een zaadje in een pot stopt en het water geeft er een boom opgroeit en er voedsel uit de boom komt. Ik geloof dat ons gebrek aan geloof vandaag de dag. Vroeger dacht ik dat het kwam door de wetenschap en de universiteit en zo. Onzin. Ons gebrek aan geloof komt niet door de wetenschap. Ons gebrek aan geloof komt door wat wij binnenshuis hebben. In een door mensen gemaakte wereld ga je denken dat de mens de wereld heeft gemaakt. Als je je huis verlaat en je gaat wandelen en je bent buiten en je ziet al deze dingen in een door God gemaakte wereld begin je te geloven dat God de wereld heeft gemaakt. Mijn ervaring is dat biologen en dat soort wetenschappers meer lijken te geloven dan de rest van ons. Dat zit zo. Achter de materiële wereld waarin wij leven, zit een Schepper. En de Schepper heeft de hele wereld in zijn handen. De Schepper van het universum heeft de controle over zijn schepping. Je kunt op Hem leunen, je kunt op Hem rekenen, je kunt op Hem vertrouwen je kunt tot Hem bidden en Hij zal luisteren. Als je een nood hebt, heeft Hij de voorziening. Als je pijn hebt, dan heeft Hij de genezing. Als je geloof hebt, heeft Hij de kracht. Dit is de wereld waarin wij leven. Kan ik een amen krijgen van alle baptisten? Gedachte nummer 2. Richt je op wat je kunt beheersen. Laat mij je iets vragen: Waar richten de meeste mensen zich op? Op wat ze kunnen beheersen of op wat ze niet kunnen beheersen? Als je vanavond het nieuws ziet gaan ze je dan vertellen over dingen die je kunt beheersen? Of over dingen waar je geen controle over hebt? Als je praat met je chagrijnige, negatieve vrienden en familieleden hebben ze het dan over dingen waar ze controle over hebben of over dingen waar ze geen controle over hebben? Het is altijd de onmacht. Dat is wat negatief is. Het zegt dat ik geen controle heb. Het zegt dat ik niet de schuldige ben. Het zegt dat ik niets kan doen. Het zegt dat ik machteloos ben. Onzin. Jim Rohn zei het zo, en ik vind dat geweldig: Je hebt het zaad in de grond, toch? Een boer gaat naar buiten en werkt elke dag. In de lente plant hij, hij werkt dagen van tien of twaalf uur, zes dagen per week, zeven dagen per week, soms het hele jaar door. Hij werkt de hele zomer door, verzorgt zijn gewassen doet alles wat van hem wordt verlangd. In de herfst komt het oogstseizoen. De dag voordat hij de maaidorsers het veld in stuurt om al dat graan te verzamelen, komt er een hagelbui die alles wegvaagt. De oogst wordt weggevaagd. Hij verdient elke oogst, hij heeft al het werk gedaan, hij verdient elk beetje en toch, niet door iets wat hij zelf heeft gedaan hij had niets kunnen doen om het te voorkomen komt er een hagelbui die alles wegvaagt. Wat doet hij? Goede vraag. In het leven geldt dit ook voor ons. Soms zijn er dingen waar wij gewoon geen controle over hebben. Soms zijn er dingen die niet goed of slecht zijn, ze gebeuren gewoon. Soms gebeuren er dingen in ons leven en hier is de keuze die we hebben die je van alle anderen zal onderscheiden. Blijf je boeren of geef je het op? Ga je opnieuw planten? Ga je weer verzorgen? Ga je weer werken? Ga je door? Als je dat doet, maakt dat het verschil. Dat is wat je kunt controleren. De hagelbuien heb je niet in de hand. Je hebt geen controle over je buren, je hebt geen controle over je regering. Je hebt geen controle over al die dingen, maar wel hierover: Je hebt controle over wat je elke dag doet. Concentreer je op wat je wel kunt beheersen en je leven zal veranderen. Gedachte nummer 3. Vervang schuldgedachten door gedachten over persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja, ik weet dat dit typisch Bobby Schuller is. Je hebt het al een miljoen keer gehoord maar zelfs ik kan dit niet vaak genoeg horen. Ik moet het elke dag horen. Mijn tienerdochter herinnert mij voortdurend aan de verleiding om anderen, of de maatschappij of wat ook de schuld te geven. Het zal je nergens brengen. Ik heb dit op jonge leeftijd geleerd. Op de middelbare school, ik was 16, was er een prachtig meisje, Hannah dat mij een rare vraag stelde. Ik wist toen nog niet dat het haar niks boeide. Zij had vijf broers. Zij wilde alleen een praatje met mij maken. Zij zei: Bobby, hoeveel gewicht kun jij heffen op de bench? En ik wist niet wat dat betekende. Ik snapte dat het iets met gewichten was maar ik wist niet wat. Ik gaf een of ander klungelig antwoord. En, serieus, later die week schreef ik mij in voor gewichtheffen op mijn middelbare school. Ik weet nog dat ik bij die bench dacht, zij ziet mij zitten. Wat is mijn bench? Dat boeide haar niks, maar ik dacht dus van wel. Op een dag was er iemand die een bepaald gewicht wilde heffen en dat lukte niet. Hij stond op en hij schopte tegen de stang alsof het de schuld van de stang was. En hij zei iets van: Stomme stang. Hij is te glad. Op dat moment leerde ik dat het niet de fout van de bar was. Het was zijn eigen schuld. Hij was niet sterk genoeg. En dat was omdat hij niet goed had gegeten, er te weinig uren in had gestoken, te weinig tijd had gekregen, wat dan ook. En hij schaamde zich omdat wij allemaal stonden te kijken. Dit is wat wij doen als wij ons schamen over waar wij zijn. Als wij onzeker zijn over waar wij zijn. Als wij het gevoel hebben dat ons onrecht is aangedaan en het niet onze schuld is gaan wij anderen de schuld geven. Plaats mensen niet in groepen, geef een groep niet de schuld. Dit is een enorme fout, die je leven afsluit voor een ongelooflijke hoeveelheid kansen en positieve ervaringen. Gedachte nummer 4: Ga van klein denken naar zo groot mogelijk denken. Ik vond altijd dat de aansporing om groot te denken een rare motivatietechniek was. Ik vond het overdreven. Als je het kunt zien, is het mogelijk voor jou. En dat is wel waar. Als je het kunt zien, is het mogelijk voor je. Nummer 1: Je hebt het mij al eerder horen zeggen, ik wil ‘s werelds beste echtgenoot en ‘s werelds beste vader zijn. Daar is veel werk voor nodig. En hier is nog iets wat ik wil doen. Ik wil een kerk bouwen vol wereldveranderaars. Nu heb ik geen tien miljoen wereldveranderaars nodig. Ik heb niet eens duizend wereldveranderaars nodig. Hoeveel wereldveranderaars heb ik nodig? Ongeveer 12. Dat is hoeveel Jezus er nodig had. Als er 12 mensen zijn van alle mensen die naar mij luisteren als er 12 wereldveranderaars worden, dan is dat genoeg voor mij. Dus als je het kunt geloven, kun je het doen. Als je het kunt geloven, kun je het bereiken. Het is mogelijk voor je als je het kunt zien. Het is echt mogelijk voor je. En dan moet je beoordelen hoeveel tijd en energie je erin wilt steken. Nummer 5: Ga uit van het beste over mensen totdat je ongelijk krijgt. Sommige mensen gaan uit van het slechtste totdat hun gelijk is bewezen. Dat is geen goede manier om door het leven te gaan. Iedereen verdient respect totdat hij het verliest. Ga dus uit van het beste over mensen totdat ze je ongelijk bewijzen. Verander je gedachten en je zult je wereld veranderen. Verander je gedachten over mensen en je zult zelfs het gedrag van die mensen veranderen. Als je het beste in mensen ziet, zullen ze je het beste geven. Als je het slechtste in mensen ziet, zullen ze je het slechtste geven. Je herinnert je je ouders toch nog wel? Als ze het slechtste in je zagen, gaf je ze het slechtste. Als ze het beste in je zagen, gaf je hun het beste. Dat is het. Het is zo waar. Dus vergeef mensen. Koester geen wrok. God koestert geen wrok tegen jou. Nummer 6. Dit is een goede gedachte. Ga van gêne naar wandelen in genade. Ik had daar het woord schaamte staan maar ik denk dat gêne beter past omdat wij ons zo vaak generen. Zelfvertrouwen komt niet van doen alsof je zelfverzekerd bent. Zelfvertrouwen komt voort uit competentie. Het komt van beter worden. En competentie ontstaat door vallen en opstaan. Dus als je ergens beter in wilt worden moet je bereid zijn om je eerst een beetje te generen, want niemand is al ergens goed in als je wordt geboren. Niemand wordt geboren als een goeie pianist of automobilist. Herinner je je dat nog, leren autorijden? Ik weet nog dat ik naar mijn zus keek en dat ze haar make-up deed terwijl ze met haar knie stuurde en naar muziek luisterde. En ik weet nog dat ik dacht toen ik net begon, hoe deed ze dat in hemelsnaam? En nu doe ik het ook met mijn hamburger en mijn cola zero. Maar in het begin geneerde ik mij voor mijn manier van rijden. Weet je nog hoe het is om iets te leren? Als je dingen wilt leren en je wilt ze in de echte wereld doen moet je aanvaarden dat je je soms een beetje geneert. Soms moet je je er een beetje doorheen bluffen. Soms moet je het gewoon proberen. En in diezelfde geest, aanvaard je littekens, accepteer je verleden. Geneer je niet voor waar je vandaan komt. Geneer je niet voor wat God voor je heeft gedaan. Praat er vrijmoedig over. Geneer je niet om je Bijbel te lezen in een café. Geneer je niet om mensen te vertellen dat je christen bent. Geneer je niet om mensen te vertellen dat je aan jezelf werkt. Geneer je niet om mensen te vertellen dat je werkt aan een verslaving of dat je werkt aan dit of dat. Aanvaard je littekens en vertrouw erop dat God daar doorheen zal werken en je er doorheen zal helpen. En dan nu de laatste? Oké, de laatste, nr. 7: Ga van focussen op wat je mist naar focussen op alles wat je hebt. Het is zo moeilijk, nietwaar? Wij missen allemaal iets. Wij missen allemaal iets. Sommigen van ons missen hun jeugd. Sommigen van ons missen een wederhelft. Sommigen van ons missen een kind. Sommigen van ons missen een kans. Sommigen van ons missen dit of dat en het is zo gemakkelijk om te treuren en te focussen op alles wat er ontbreekt in ons leven. Je kijkt naar degene rechts van je, die mist iets. Je kijkt naar degene links van je, die mist ook iets. Iedereen op dit podium, iedereen in het koor, iedereen in dit orkest en ik, iedereen in deze ruimte mist iets en dat is verdrietig. En je kunt je richten op wat je mist of je kunt je richten op alles wat je hebt. Je kunt je richten op het geweldige land waar je woont. Je kunt je richten op je vrienden. Je kunt je richten op het feit dat je leeft. Veel mensen hebben die zegen vandaag niet gekregen. Je werd vandaag weer wakker en je kunt je, naarmate je ouder wordt richten op alles wat je in het verleden gedaan zou willen hebben of je kunt je richten op dit: Wat kan ik doen met de tijd die ik nog heb. Wie kan ik zijn in de jaren die ik nog heb met alle ervaring en het netwerk en al de relaties? Wat kan ik daarmee doen dat groter is dan zoiets als tv kijken of alleen maar golfen? Wat kan ik doen met alles wat ik geworden ben om de laatste jaren van mijn leven in deze wereld te gebruiken om een verschil te maken voor de volgende generatie? Dat is een goede vraag om te stellen. Wij noemen dat dankbaarheid als je wakker wordt en erkent wat je hebt en niet wat je mist. Wij noemen het dankbaarheid als je je concentreert op al het goede dat je hebt. Want dankbaarheid verricht wonderen, dankbaarheid opent deuren, dankbaarheid maakt je relatie met je familie en anderen beter. Als er een goede gedachte is om te veranderen, is het deze: Richt je op wat je hebt. Richt je niet op wat je kwijt bent, richt je op wat je nog hebt en richt je op wat er voor jou mogelijk is. Dat is grenzeloos en ik moedig je daarin aan. Mijn vrienden, als je je gedachten verandert, verander je je hele wereld. Als je één gedachte verandert van negatief naar positief, zal alles voor je veranderen.

 

 

Gebed

Wij danken U, Heer, wij vertrouwen ons leven aan U toe en wij bidden dat U ons wilt laten zien vooral door uw Woord en de levenswandel van andere gelovigen hoe wij ons denken kunnen veranderen. Wij willen meer op U lijken, Jezus. Dit bidden wij in uw naam en Gods volk zegt amen.

 

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Verander je denken, verander je wereld

4 februari 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan