Home Je bent geliefd

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Hallo, bezoekers en kerkfamilie.

Hartelijk dank dat jullie hier zijn. Wij leven niet van de restjes uit de Bijbelse tijd. Alles wat God in de Bijbel heeft gedaan, doet Hij vandaag ook. Je bent geliefd. Je hebt een goede beslissing genomen door deel uit te maken van onze dienst. Laat ons bidden.

 

Gebed

Wij houden van U, Heer. Wij danken U dat uw Heilige Geest hier is. Dat U onze gebeden en aanbidding wil ontvangen. Wij danken U, wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Sweet Rivers

Rivieren van verlossende liefde stromen vlak voor mijn ogen

Had ik de vleugels van een duif, dan zou ik naar die rivieren vliegen

Ik zou mij verheffen boven mijn pijn, met vreugde de wind overtreffen

Ik zou de stormachtige golven van de Jordaan oversteken

En de wereld achter me laten

 

Over een paar dagen, of hooguit jaren zullen mijn zorgen voorbij zijn

Ik hoop mij bij de hemelse Gastheer te voegen op de gelukkige kust van Kanaän.

Mijn opgenomen ziel, zal drinken en feestvieren in de onbegrensde zee van de liefde

De glorieuze hoop op eindeloze rust is verrukkelijk voor mij

 

O kom, mijn Heiland en draag mij door de lucht

Mogen de wielen van uw wagen niet vertragen, maar U snel tot mij brengen

Dan zal ik mij bij de menigte der engelen voegen die uw troon omringt

En zingen tot in alle eeuwigheid en mij erin verheugen de uwe te zijn

 

Rivieren van verlossende liefde stromen vlak voor mijn ogen

Had ik de vleugels van een duif, dan zou ik naar die rivieren vliegen

Ik zou mij verheffen boven mijn pijn, met vreugde de wind overtreffen

Ik zou de stormachtige golven van de Jordaan oversteken

En de wereld achter me laten

Ik zou de stormachtige golven van de Jordaan oversteken

En de wereld achter me laten

Rivieren van verlossende liefde stromen vlak voor mijn ogen

 

Schriftlezing – 1 Petrus 3:13-17 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 1 Petrus 3:13-17. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en ontzag. En heb een goed geweten opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet. Amen.

 

Koorzang – Holy, Holy, Holy

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd

Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig

Drievuldig God Die één in wezen zijt

 

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid

Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig

Drievuldig God die één in wezen zijt

Amen

 

Solo – O Little Town of Bethleham door Connor Smith

O Bethlehem gij kleine stad, wat ligt gij stil terneer

De sterren trekken langs hun baan, u slaapt in diepe sfeer

Maar in uw donk’re straten straalt, het licht dat was verwacht

De hoop en vrees van jarenlang in u vereent vannacht

 

O goddelijk Kind van Bethlehem, kom tot ons, bidden wij

Red ons toch van de zonden, Heer, maak onze harten vrij

Wij horen d’englen zingen van vreugde en van vree

Kom met uw Geest, woon in ons hart, onze Heer, Immanuel

 

De nacht van uw glorie breekt aan, als kind voor ons geboren, gloria

De nacht van uw glorie breekt aan, als kind voor ons geboren, gloria

De hoop en vrees van jarenlang in u vereent vannacht

Kom met uw Geest, woon in ons hart, onze Heer, Immanuel

 

Muziek – Rest on Us door Enterline

Zoals uw Geest over het water bewoog, Geest, kom over ons heen

Kom, rust op ons zoals uw Geest over het water bewoog,

Geest, kom over ons, kom, rust op ons, daal neer

Geest, als U beweegt, is mijn hart verheugd omdat U hier bent

U bent hier en ik weet dat U beweegt

Ik ben hier en ik weet dat U me zult vullen, daal neer,

Geest, als U beweegt, is mijn hart verheugd omdat U hier bent

U bent hier en ik weet dat U beweegt

Ik ben hier en ik weet dat U mij zult vullen

Zoals uw Geest over de wateren bewoog,

Geest, kom over ons kom, rust op ons

Zoals uw Geest over de wateren bewoog,

Geest, kom over ons, kom, rust op ons

Vuur en wind, kom en doe het opnieuw

Open de poorten, laat de hemel binnen

Kom, rust op ons

Vuur en wind, kom en doe het opnieuw

Open de poorten, laat de hemel binnen

Kom, rust op ons, daal neer

Geest, als U beweegt, is mijn hart verheugd omdat U hier bent

U bent hier en ik weet dat U beweegt

Ik ben hier en ik weet dat U me zult vullen, daal neer

Geest, als U beweegt, is mijn hart verheugd omdat U hier bent

U bent hier en ik weet dat U beweegt

Ik ben hier en ik weet dat U mij zult vullen

Kom en ontmoet ons hier, God

Heilige Geest, kom en rust op ons

U bent alles wat we willen, U bent alles wat we willen

Heilige Geest, kom en rust op ons

U bent alles wat we willen, U bent alles wat we willen

Heilige Geest, kom, rust op ons

U bent alles wat we willen, U bent alles wat we willen

Heilige Geest, kom, rust op ons

U bent alles wat we willen

U bent alles wat we willen, daal neer

Geest, als U beweegt, is mijn hart verheugd omdat U hier bent

U bent hier en ik weet dat U beweegt

Ik ben hier en ik weet dat U me zult vullen, daal neer

Geest, als U beweegt, is mijn hart verheugd omdat U hier bent

U bent hier en ik weet dat U beweegt

Ik ben hier en ik weet dat U me zult vullen

 

Je bent geliefd

door Bobby Schuller

Ik wil je vandaag aanmoedigen om te besluiten om Christus te volgen. Dat is de sleutel. De Bijbel zegt:Als u tot Mij nadert, nader Ik tot u. Zo is God. Misschien vind je dat het niet zo hoort. Wij zouden de enigen moeten zijn die tot God naderen. Of misschien vind je dat het andersom moet. God moet naar mij toe komen. Nee, Hij zegt: Als jij naar Mij komt, kom Ik naar jou. Nu is mijn persoonlijke mening, want dat staat niet in die tekst als jij God maar een klein beetje nadert, zal Hij je veel naderen. Niemand wil meer dat je naar de hemel gaat dan Jezus Christus. Dat weet je toch? Niet je moeder, niet je vader, niet je beste vriend. Christus wil meer dan wie ook dat je naar de hemel gaat. Maar hier is de sleutel: Je moet je leven aan Hem toevertrouwen. Je moet in Hem geloven dat Hij zijn leven heeft gegeven voor de vergeving van jouw zonden. Dat is alles. En van daaruit zegt iedereen: Doe je best. Probeer zoveel mogelijk morele dingen goed te doen. Het christendom zegt terecht: Vertrouw op de liefde van God voor mij en leef tot eer van Hem als een antwoord daarop. Neem een besluit om Christus te volgen en je zult nooit meer hetzelfde zijn. Dat roept een andere vraag op: Wat is de hemel? Of hier is een betere vraag, die ik vaak stel: Waar is de hemel? Die vraag is net zoiets als: Waar ligt Amerika? Je kunt zeggen: Ik ben in een kerkgebouw, maar ik ben ook in Amerika. Ik ben in Californië, maar Californië ligt in Amerika. Je kunt dus zeggen dat Amerika dat grote mooie land is dat zich van zee tot zee uitstrekt ten zuiden van Canada, ten noorden van Mexico, dat is Amerika. Maar het is ook Alaska, en het is ook Hawaï, en het is ook Puerto Rico en Guam en je zou zelfs kunnen zeggen: Ligt Amerika in Frankrijk? Nee, Amerika ligt niet in Frankrijk. Maar als je naar Parijs gaat, is er een Amerikaanse ambassade en dat wordt beschouwd als Amerika. En als je hier in Los Angeles naar de Franse ambassade gaat wordt dat beschouwd als Frankrijk. Waar het om gaat, is als we denken aan een regering of een land of een volk of een cultuur het niet alleen maar iets geografisch is en dat geldt ook voor de hemel. Dus op de vraag waar de hemel is antwoordt Jezus dat er drie plaatsen zijn waar de hemel is. Nummer 1: De hemel heb je in handen. De hemel is binnen handbereik. Dat hoor je Hem de hele tijd zeggen. Dat betekent dat als ik dingen doe als ik erom vraag, als ik het ontvang, de hemel daar is. De tweede plek waar Jezus zegt dat de hemel is: In jou. De hemel zit binnen in je. Wat betekent dat? Daar komen wij nog op. En de derde plek waar de hemel is? De hemel is de poort met parels. Het is het huis van de Vader. Daar gaan wij heen als wij sterven. Dus de hemel wordt zoals wij Amerika beschrijven. Niet iets waar ik naartoe ga als ik sterf, maar iets dat hier en nu is. Het is een idee, een gevoel, de aanwezigheid van de Geest. De kracht van God. Het Woord van God. En dit is echt heel interessant, een van mijn favoriete ideeën in de Bijbel: Wij kunnen daar nu dingen verzamelen. Wij kunnen schatten of misschien rijkdom in die ruimte stoppen die er niet alleen is wanneer wij sterven. Het is in mij. Als de hemel in mij is, waar zijn dan de schatten in de hemel? Zeg het maar. In mij. Ze zijn in mij. Als het koninkrijk van de hemel nabij is, wat zijn dan de schatten van de hemel? Bij de hand. Als je nu in de war bent, maak je dan geen zorgen. Wij komen eruit. Jezus zegt dat er niet maar één soort rijkdom is, maar twee soorten rijkdom. Er is niet één soort schat, er zijn twee soorten schatten. Er is niet één soort rijk, er zijn twee soorten rijk. Twee manieren om een rijk persoon te beschrijven. Er zijn twee soorten schatten. Nu doen religieuze mensen graag alsof de eerste er niet toe doet voor God maar dat doet het wel. Dit is belangrijk voor God. Vraag en je zal gegeven worden. En dat eerste type zijn aardse schatten. Wat zijn enkele aardse schatten? Geld is een aardse schat en het is goed als goede mensen het hebben. Vliegtuigen, treinen en auto’s, fabrieken, gebouwen. Dat zijn aardse schatten. Je nieuwe kleren, aardse schatten. De nieuwe jas, je nieuwe tas, je nieuwe schoenen. Dat zijn aardse schatten en geloof het of niet, die zijn belangrijk voor God. Maar Jezus zegt dat dit het probleem daarmee is. Hier is het echte probleem: Het heeft een keerzijde. Het is het feit dat je drie jaar geleden dol was op die schoenen maar nu… Tja. Hij zegt dat motten je kleren vernielen. Je hebt een prachtige jurk en motten vreten hem op. Je hebt geweldig zilverwerk en de roest maakt het kapot. Het vernielt de scharnieren van je deuren, het vernielt je auto. En het ergste van alles is dat dieven inbreken en stelen. Misschien heb je wel goud of zilver in je kluis liggen. Dan kunnen dieven inbreken en je goud, je zilver en je dubbel gevulde Oreo-koekjes stelen. Die zitten in mijn kluis. Het is een lang verhaal als je mij voor het eerst hoort praten maar ik bewaar Oreo’s in mijn kluis. Dat is raar, maar dat is dan maar zo. Aardse schatten zijn prachtig. Ze zijn geweldig. Ze zijn een geschenk van boven maar mot en roest vernielen ze en dieven breken in en stelen ze. Maar Jezus vertelt ons dat er een tweede schat is. Het is een schat dat in jou zit. Het is een schat die je krijgt als je sterft, een schat die je in handen hebt. Het is een schat die niemand kan zien. Het is het soort schat als wij het hebben over persoonlijke ontwikkeling. Het is het soort schat waar wij het over hebben als wij het hebben over wat je bereikt in je gebedsleven. Het is het soort schat dat ontstaat als je de Bijbel uit je hoofd leert. Je begint dingen op te slaan in verborgen plaatsen. De hemelse schatten van deze wereld leiden tot aardse schatten in deze wereld die gezegend zijn. Misschien zeg je: Bobby, ik snap het nog steeds niet. Laat ik het maar ronduit zeggen: Je wilt misschien dat je leven beter wordt en je hoopt enorm dat het beter wordt. Je hoopt dat je baas je opslag geeft. Je hoopt dat diegene datgene koopt wat je verkoopt. Je hoopt dat je het meisje of de man van je dromen ontmoet. Je hoopt een goede kerk te vinden. Je hoopt je verslaving te overwinnen. Je hoopt, hoopt, hoopt. Dat hopen brengen je nergens. Hoop niet dat dingen beter worden. Wat beter wordt, ben jij. Wat slechter wordt, ben jij. Als de hemel in mij is, de hemel nabij is en de hemel Gods wil is dan is het moment waarop ik dat ontvang wat niemand kan zien het begin is van de verandering. Het leven wordt beter als jij beter wordt. Het leven wordt beter als jij beter wordt Wanneer een plant wordt geplant, wanneer een zaadje wordt geplant groeit het naar beneden voordat het omhoog groeit. De wortels groeien voordat de gewassen groeien. Wij mogen dit universele principe niet vergeten, net als het ondergaan van de zon. Je moet eerst diep groeien voordat je breed wordt. En dat is de schat waarnaar je moet zoeken: De ontwikkeling van de persoonlijkheid, de houding, de vaardigheden, de methoden, de levensritmes die jou vormen tot wie je wilt zijn. Je moet geloven dat je zo iemand kunt worden. Manieren zijn belangrijk. Kies voor manieren. Zelfvertrouwen is belangrijk. Het vermogen om leiding te geven, cruciale beslissingen te nemen en kalm te blijven. Verbeeldingskracht is belangrijk. Het vermogen om je voor te stellen wat een organisatie kan worden of wie je kunt worden of wie je vriend zou kunnen zijn of waar je naar toe zou kunnen gaan. Wijsheid. Een van de grootste van allemaal. Het vermogen om kennis te vergaren en eruit te kiezen wat je nu nodig hebt. Kritisch denken. Het vermogen om de juiste vragen te stellen. Woordenschat, het vermogen om met betere woorden te communiceren. Wat je denkt, wat je voelt, waar je heen wilt, wie je wilt zijn. Geloof, datgene wat zich manifesteert in dingen als herstel en goed leiderschap en geloven en vertrouwen op God. En zoiets simpels als vreugde. Gewoon een vrolijk, opgewekt mens zijn die een kamer kan verlichten. Wij kunnen nog wel even doorgaan maar wat we zouden moeten doen, is in ons leven een lijst maken van de ongeziene schatten die wij nu nodig hebben. Als je de ongeziene schatten niet hebt en je hebt een miljoen dollar, honderd miljoen dollar, dan maakt het niet uit. Maar als je in je leven begint te bouwen aan het soort vaardigheden houdingen en mogelijkheden en alle andere dingen die ons maken tot wie wij zijn dan ziet je toekomst er een stuk rooskleuriger uit. Je hoeft niet vandaag in jezelf te geloven. Je moet morgen in jezelf geloven. Je hoeft vandaag niet in jezelf te geloven als je het verknald hebt. Als je even uitgeteld bent. Waar je in moet geloven, zijn de methoden de praktijken en de disciplines waarmee je straks weer meetelt. Waar je in moet geloven, is wie je kunt worden en je kunt worden wie je maar wilt door hier beter te worden. Door hier schatten op te slaan en hier. Zo is het, mensen. Het leven wordt beter als jij beter wordt. En bovenaan de lijst staat, als je er ééntje zou moeten kiezen de hemelse ongeziene schat nummer 1 die je voor jezelf kunt opslaan en dat is goodwill. Soms gebruikt de Bijbel het woord gunst. Ik hou van het woord goodwill. Het wordt gebruikt in organisaties en bedrijven. Goodwill ziet er als volgt uit: Als mensen aan jou denken denken ze aan iemand die ze hun kinderen zouden toevertrouwen. Ze denken aan iemand die iets heel goeds zou doen met hun geld. Je bent die man uit de gelijkenis die van vijf talenten tien maakt. Goodwill is het idee dat ik diegene mijn spullen toevertrouw. De dingen die belangrijk voor mij zijn. Ik vertrouw erop dat diegene voor me opkomt als ik mij omdraai. Goodwill is dat jij je onderscheidt van de rest en het gekke aan goodwill is dat het niet alleen iets is wat wij bij mensen krijgen en dat doen wij. Het is iets wat wij bij God kunnen krijgen. Als je goodwill hebt bij God, gaan er deuren voor je open. Maar goodwill hebben bij God en goodwill bij mensen betekent dat je de dingen in jezelf opbouwt die die goodwill verdienen. Ja, God houdt van je zoals je bent en God is je genadig maar er is een gunst die God over je leven zal uitstorten. Zoals ik daarnet zei, als jij tot God nadert, zal Hij tot jou naderen. Wij moeten tot de Heer naderen. En als wij de gunst van de Heer en goodwill bij Hem verdienen zul je zien dat je goodwill krijgt van goede mensen en dat is ook geweldig om te hebben. Maar hoe gaan wij om met beledigingen, als mensen gemeen zijn als mensen wreed tegen ons zijn? Er is een aardse manier en er is een hemelse manier. De aardse manier is van je af bijten. Zeggen waar het op staat. De hemelse manier is met respect en zachtmoedigheid. Niemand doet dat graag. Dit is het kader voor het derde hoofdstuk van Petrus, dat ik zo dadelijk lees. In het derde hoofdstuk van 1 Petrus horen wij over een man genaamd Nero. Hij was een keizer die vrij gestoord was. Petrus zegt: Wie gaat je kwaad doen? Blijf gewoon doen wat goed is. Hij zegt: Wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? Dat is een geweldige vraag. Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. Dat woord zalig is makarios. Het betekent ook geluk. Het betekent dat als je doet wat goed is, je een gelukkig mens zult zijn. Als je stopt met je zorgen te maken over je reputatie en je concentreert op het hier goed zijn, zul je gelukkiger zijn. Wees niet bang voor hun dreigementen. Wees niet bang, maar eer Christus in je hart als Heer. Wees altijd bereid om een antwoord te geven aan iedereen die je vraagt naar de reden van de hoop die in je is. Maar doe dit met zachtmoedigheid en ontzag. Dat is een goede vraag. Petrus begint met de vraag wie jouw kwaad zal doen als je doet wat goed is. Dat is een goede vraag. Zal God jou kwaad doen als je graag doet wat goed is? Het antwoord? Nee, natuurlijk. God zal je geen kwaad doen. Zullen goede mensen je kwaad doen als je graag het goede wilt doen en het antwoord luidt nee. Als ze dat doen, zijn het geen goede mensen. Dus wie zouden jou kwaad doen als je doet wat goed is en het antwoord is: Mensen met een dubieus karakter. En wij voelen ons te zelfverzekerd om mensen met een dubieus karakter zover te krijgen dat ze ons aardig vinden van ons houden, ons waarderen, voor ons opkomen. Dat soort goodwill wil je niet krijgen. Ik beloof je één ding: Met die goodwill kom je niet ver. Want dit is hoe mensen met een dubieus karakter over liefde denken. Liefde is wat ik voor jou voel. En wat dat betekent voor veel mensen met een dubieus karakter is dat ze zeggen dat ze van je houden totdat ze klaar met je zijn. Ze zeggen dat ze er voor je zullen zijn tot je niets meer te geven hebt. Ze zeggen dat ze je zullen steunen totdat je iets hebt wat zij willen en dan zullen ze je vernietigen. Het is niet goed om te vertrouwen op, of afhankelijk te zijn van dat soort mensen. Maar als iemand onbeleefd is, iemand gemeen is, iemand wreed is, iemand liegt reageer dan gewoon, zegt Petrus, met zachtmoedigheid en respect. Als je zo iemand wilt worden, gaat het niet om buitengewone dingen af en toe. Het gaat erom dat je de kleine dingen buitengewoon lang doet. Het gaat om de inzet om elke dag de kleine dingen te doen die op de lange termijn een groot verschil maken. Hoelang duurt het, vraag je. Goeie vraag. En ik zal je een eerlijk antwoord geven: ongeveer zes maanden. Er zal altijd lente zijn en er zal altijd herfst zijn. Er zal altijd de lente van het blad zijn en de herfst van het blad maar je moet planten in de lente en je moet er zo’n zes maanden voor zorgen en dat is de eerste keer dat je een oogst zult zien. Je kunt niet zomaar een paar dagen of een paar weken gaan sporten. Je moet ongeveer zes maanden gaan. Je kunt niet alleen maar aan jezelf werken en aan die vaardigheden en boeken en zo. Je moet er zo’n zes maanden in steken. Als je na zes maanden nog geen verandering ziet, verander dan wat je doet. Je zit in de verkeerde business, de verkeerde plaats, de verkeerde mensen, en er moet iets worden bijgesteld. Zes maanden is hoelang het zou moeten duren voordat je de eerste vruchten ziet. Krijg je nu een enorme oogst? Nee, maar je krijgt wel iets en dat kun je gebruiken om je te motiveren. Als je jezelf wilt opbouwen, doe je dat niet door anderen af te kraken. Als je jezelf wilt opbouwen, doe je dat niet door anderen af te kraken. Dit is hoe je jezelf opbouwt. Je bouwt jezelf steen voor steen op. Steen voor steen. Als je boeken leest, is dat een bouwsteen. Als je de dag goed begint, is dat een bouwsteen. Als je je bureau opruimt, je garage opruimt, je huis schoonmaakt, is dat een bouwsteen. Als je je excuses aanbiedt aan je partner, is dat een bouwsteen. Als je het boek leest over hoe je het beter kunt doen als ouder hoe je het beter kunt doen als man of vrouw, zijn dat bouwstenen. Als je bepaalde vrienden de wacht aanzegt, die je beter kwijt dan rijk bent dan heb je een bouwsteen gelegd. Als je een mentor hebt, of een paar goede vrienden die zijn zoals jij wilt zijn is dat een bouwsteen. Elke dag dat wij die disciplines beoefenen, leggen wij de bouwstenen in ons leven die gaan vormen wie wij gaan worden. Over vijf jaar zul je anders zijn, maar hoe anders is aan jou. Word je anders op een slechte manier of anders op een goede manier? Ik dring er vandaag bij je op aan om te begrijpen dat hoe meer bouwstenen je elke dag legt hoe meer je iets opbouwt dat mensen opvalt. En het is moeilijk om talent te verbergen. Het is moeilijk om een goede reputatie te verbergen. Het is moeilijk om iemand te verbergen met vaardigheden en capaciteiten waar mensen bij in de buurt willen zijn. Het is moeilijk om vreugde of een woordenschat te verbergen. Het is moeilijk om de dingen te verbergen die ons doen groeien en waarin wij ons ontwikkelen. Dus, vriend, vertrouw op wat ik zeg. Vertrouw op het tempo van God. God zal er niet eeuwig over doen, maar Hij heeft nooit haast. Concentreer je op jezelf. Vergelijk jezelf met jezelf. Werk aan jezelf. Geloof in wie je kunt worden, en als jij verandert, veranderen de dingen. Als jij beter wordt, worden de dingen beter. Elke dag is een kans voor weer een bouwsteen. Nog een stap te zetten om te worden wie je geroepen bent te zijn.

 

Gebed

Heer, wij danken U en wij vragen in Jezus’ naam om het soort ritmes in ons in te bouwen het soort boeken, het soort podcasts en preken, het soort gebeden en het soort mensen dat ons zal helpen te worden wie wij moeten zijn en dit bidden wij in de sterke naam van Jezus, en Gods mensen zeiden amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Je bent geliefd

31 december 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan