Home Een overvloedig leven

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kijkers en kerkfamilie. Het is altijd een vreugde om met jullie samen te zijn. Wisten jullie dat het enige wapen dat de vijand tegen een christen heeft is, jou ertoe brengen niet in Gods Woord te geloven? God kan niet liegen. Als je daarmee worstelt, proclameer Gods Woord dan, elke dag hardop. Je bent geliefd. Dat klopt. De vijand wil Gods werk in je leven ondermijnen door je te misleiden. Hier brengen wij onze geest weer in lijn met de waarheid van Gods Woord en met zijn Heilige Geest en bemoedigen wij elkaar. Het leven is zwaar, maar je hoeft het niet alleen te dragen. Wij weten dat God bezig is, iets groots in je leven te doen. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U ons bijeen hebt geroepen. Hier in de kerk, of virtueel via tv of op onze telefoons. Wij danken U dat U ons liefhebt en ons hebt geroepen, samen te komen. Bovenal bidden wij dat Jezus Christus verheven wordt in onze bijeenkomst. Dat wij hier bijeen zijn om U te danken voor het leven en voor alles wat U ons gegeven hebt. En Heer, wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – E’en So, Lord Jesus, Quickly Come

Vrede en genade voor jou want Hij heeft ons verlost van onze zonden

Die ons zo liefhad dat Hij met zijn bloed ons redde

Zing heilig, heilig is de Heer, de Heer God Almachtig die was en is en komen zal,

Zing, heilig is de Heer verheugt u heiligen in de hemel en heiligen op de aarde

Christus komt, Hij komt spoedig want Christus komt spoedig. En dus, Heer Jezus, kom snel

De nacht zal niet meer zijn geen licht of zon zal er meer zijn want God zelf zal hun Licht zijn

 

Schriftlezing1 Thessalonicenzen 5:5-11 door Hannah Schuller

Ga maar zitten. Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 1 Thessalonicenzen 5:5-11. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen ’s nachts en zij die dronken zijn, zijn ‘s nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus Die voor ons gestorven is opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen samen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de één de ander op zoals u trouwens al doet. Amen.

 

Solo – Table for Two door Noelle Lidyoff

Ik heb een huis gevonden in een onheilspellend bos

Ik weet niet waar ik heen moet

Het is een stevig huis en ik kan zien dat er binnen licht en warmte is

Na één klop opent U de deur voor me

U neemt me bij de hand en verwelkomt me

 

Want U hebt een tafel voor twee gedekt

Uiteindelijk, Heer, is het slechts U en ik

Ik deel mijn zorgen met U, soms dank ik U

Alleen U kent mijn hart, Heer

U weet het juiste te zeggen

Aan onze tafel voor twee, aan onze tafel voor twee

 

Ik heb een plek gevonden waar ik naartoe kan als ik niet meer kan

Daar vind ik mijn rust en kom ik op adem

Een plaats waar ik mijn pantser kan afleggen

En, eerlijk, Heer, ik kan U alles vertellen

Één glimlach vertelt me dat het goed is

Om hier tegenover U te zitten

 

Want U hebt een tafel voor twee gedekt

Uiteindelijk, Heer, is het slechts U en ik

Ik deel mijn zorgen met U, soms dank ik U

Alleen U kent mijn hart, Heer en U weet het juiste te zeggen

Aan onze tafel voor twee Jezus, het is U en ik

Aan onze tafel voor twee

 

Pastoraal gebed door Chad Blake

Vader, wij komen tot U met onze harten overstelpt door uw liefde. Heer, we willen mensen zijn die uw liefde weerspiegelen in alles wat wij doen. Heer, maak van ons mensen met een boodschap Laat ons inzien waar uw liefde nodig is. Opdat wij overal waar wij gaan, U meebrengen. Heer, soms besteden wij zoveel tijd aan het zoeken naar het wonderbaarlijke terwijl dat vaak schuilt in alledaagse momenten. Een vriendelijk gesprek met naasten en met vrienden. Heer, geef ons uw ogen om de wereld te zien. Heer, wij bidden voor uw kerk in al zijn verschijningsvormen rond de wereld. Wij bidden dat wij om uwentwil verenigd zijn. Dat wij voor de wereld een goede afspiegeling zijn van wie U bent. Dat de wereld U nodig heeft, Heer. Dat wij uw goedheid weerkaatsen naar de wereld. Wij bidden voor al onze missionarissen door het hele land en zij die over de hele wereld dienen en het zware werk verrichten waartoe U ze hebt geroepen. Heren, wij bidden nu voor hen. Misschien voor hen die zich moe voelen. Voor hen die denken dat ze niets meer te geven hebben. Heer, geef hun bovennatuurlijke energie. Laat hun weten dat er op dit moment mensen voor hen bidden en hen toejuichen en zeggen, je kunt het. Wij geloven in je. En wij bidden voor voorganger Bobby en de boodschap die U in zijn hart geplaatst hebt. Mogen wij oren hebben om die opnieuw te horen. Mogen wij harten hebben die getransformeerd zijn en mogen wij, als wij deze plaats verlaten, veranderd zijn omdat wij U vandaag op een nieuwe manier ontmoet hebben. Heer, wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

SoloSomething About That Name door Noelle Lidyoff

Mooier dan de ochtend of een regenbui

Uit de mond van een prediker of zondaar

Een zachte fluistering, krachtig als de stilte

Laat Hij op mijn lippen zijn al mijn dagen

Er is iets bijzonders met de naam van Jezus

Er klinkt vergeving en oneindige genade

Het geeft mij steun, ik zing voor eeuwig

 

We bidden in Zijn naam bij het ontwaken en slapen

Spreken Zijn naam uit, onze bezorgde ziel ontvangt rust

We zingen in armoede en voorspoed

Laten wij nooit vergeten, Hij is alles wat we nodig hebben

Er is iets bijzonders met de naam van Jezus

Er klinkt vergeving en oneindige genade

Het geeft mij steun, ik zing voor eeuwig

 

Er is iets bijzonders met Zijn naam, er is geen andere naam

Uw krachtige naam redt en doet ons opstaan

Voor altijd de naam van Jezus

Er is iets bijzonders met de naam van Jezus

Er klinkt vergeving en oneindige genade

Het geeft mij steun, ik zing voor eeuwig

Er is iets bijzonders met Zijn naam

Er is iets bijzonders met Zijn naam

 

Solo – Just as I Am door Preston Parker

Goedemorgen, familie. Vandaag draag ik dit lied op aan iedereen die misschien niet weet of vergeten is dat God van je houdt.

 

Ik heb geprobeerd, erachter te komen wat het betekent, mens te zijn

Vlees en bloed, de geest en de ziel als ik uw liefde niet kan verdienen

Door te streven naar de norm waarom zou ik dan denken

Dat ik die verlies als het tegenzit

 

U kijkt dwars door me heen, in mijn hart en U verwelkomt met open armen,

Gewoon, zoals ik ben, met mijn goede en slechte kanten,

U begrijpt mij en uw liefde voor mij is nooit geëindigd

Zoals ik ben, met het hart van de Vader, en een genade als geen andere

Nee, uw liefde voor mij is nooit geëindigd gewoon zoals ik ben

 

U bent geduldig geweest terwijl ik rondzwierf, U wist altijd wat ik nodig had

Met tedere hand gaf U de richting aan die ik moest volgen

Er is geen moment geweest waarop U mij niet riep

Ik hoorde uw stem en nu kom ik naar huis, gewoon, zoals ik ben,

Met mijn goede en slechte kanten, God, U begrijpt mij

En uw liefde voor mij is nooit geëindigd

Zoals ik ben, met het hart van de Vader en een genade als geen andere

Nee, uw liefde voor mij is nooit geëindigd gewoon zoals ik ben

Heer, U heeft altijd van mij gehouden

 

Jezus houdt van mij, dat weet ik zeker want de Bijbel vertelt mij dat

Ook de kinderen horen bij Hem soms zijn we zwak maar God is sterk

Wij zingen ja, Jezus houdt van mij, ja, Jezus houdt van mij

O ja, Jezus houdt van mij want de Bijbel vertelt mij dat

 

U houdt van mij zoals ik ben met mijn goede en slechte kanten

God, U begrijpt mij en uw liefde voor mij is nooit geëindigd

Zoals ik ben, met het hart van de Vader en een genade als geen andere

Nee, uw liefde voor mij is nooit geëindigd, gewoon zoals ik ben, zoals ik ben

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Een overvloedig leven

door Bobby Schuller

Voordat jullie over mijn schoenen beginnen, donderdag hebben wij familiefoto’s gemaakt dus ik nam mijn nette schoenen mee naar huis en daar staan ze nu nog. Ik heb altijd mijn pak in mijn kantoor hangen dus dit gaat over drie maanden weer gebeuren. Dat moet dan maar. Ja, ik draag tennisschoenen onder een keurig pak. Nou ja, jammer dan. Het Koninkrijk van God is als een jongeman die een huis kocht en er een gazon bij moest aanleggen. Hannah en ik waren nog vrij jong toen wij ons eerste huis kochten en vrij jong toen wij het verkochten. Het was te klein. Ons gezin breidde uit. Het was maar 100 vierkante meter. Te weinig ruimte voor kinderen. Mijn vader leerde mij dat als je een huis koopt, koop dan het lelijkste huis in een mooie straat. En maak dat lelijke huis mooi. Daar ging ik naar op zoek en wij vonden een geweldig huis. Het was het eerste huis dat wij ons konden veroorloven. Het was 2009 en de markt verkeerde op een dieptepunt. Daardoor konden wij het krijgen. Ik merkte dat ik maar één ding hoefde te doen om het huis veel en veel mooier te maken: een gazon aanleggen. Voordat wij het huis kochten, zat er een huurder in. Zij was ook aan het gazon begonnen, maar ze had er niets van gebakken. Ze had een van die kleine ronddraaiende tuinsproeiertjes gekocht die je aan je tuinslang koppelt. Dan moet je je kookwekker zetten en telkens even naar buiten gaan om hem te verzetten en dat moet je de hele dag doen. Dat was geen succes en het gazon zag er waardeloos uit. Dus, werk aan de winkel toen wij het huis gekocht hadden. Ik begon met het wieden van het onkruid. Hier in Californië hebben wij een knoestig soort onkruid. Het zijn net een soort boompjes, met diepe wortels. Soms moet je ze uitgraven met zo’n soort haakje. Ik ken de juiste termen niet. Een haakje om onkruid uit te graven. Ik heb ook gif gebruikt om dood te maken wat er nog was achtergebleven. Toen moest ik een van mijn beste vrienden, Jim Case, erbij halen om een sproei-installatie aan te leggen waar ik geen kookwekker bij nodig had. Met een automatische timer, zodat de grasmat elke dag water kreeg. Hij hielp mij, oftewel, hij deed het meeste werk en ik moedigde hem aan. Toen legde ik de zoden en dat gazon groeide en bloeide. Gelukkig wonen wij in Californië, waar gazons het altijd prima doen. Dat gezonde gras groeide als een dolle en zag er prachtig uit en zolang het gazon zo mooi bleef, hoefde ik niet in te zitten over onkruid. Ongelooflijk, toch? Zolang het gazon leefde, was onkruid geen probleem. Ik vind het verrassend hoe velen van ons niet stilstaan bij zo’n mooi gazon. Wij denken alleen maar aan onkruid wieden. Als je naar sommige preken luistert en sommige gelovigen ziet lijkt het soms dat het al mooi is om een kaal veldje zonder onkruid te hebben. Een beetje gras is meegenomen. Dat is niet de visie die Jezus aan zijn discipelen geeft voor het Koninkrijk van God. Zijn visie voor het Koninkrijk van God is een eeuwig leven van binnen dat vol is, overvloedig is, vol van vreugde, medeleven, visie, groei, leven, kracht en volharding in moeilijke tijden. Het eeuwige leven. Dat was de visie die Jezus gaf. En de visie die ik jullie vandaag wil meegeven is dat wij in het leven ons laten leiden door de Heilige Geest dat het in toom houden van zonden, dat soms zo zwaar is en zo’n hoofdrol speelt in het geloof allerminst datgene is waar het evangelie over gaat. Ja, je moet af en toe onkruid wieden, maar alleen met één doel. Dat onkruid wied je zodat je gazon er piekfijn en groen uit komt te zien. Heel vaak denken wij dat en Dallas Willard heeft het er vaak over, er een prijskaartje aan het discipelschap hangt. De prijs van het discipelschap en hoe zwaar het leven van een discipel is. Maar geloof mij, het niet-discipel zijn is pas echt een dure grap. Wij denken vaak dat het leven naar Gods Woord een flink offer vergt. In sommige opzichten wel, maar alleen zoals pianoles zwaar is. Het is zwaar op de manier van trainen met je sportteam of de rekoefeningen van een ballerina. Die dingen zijn zwaar, maar dansen en pianospelen en de bal perfect vangen is iets waanzinnigs. Het is een prijs die je betaalt voor een beloning. En het is die beloning, dat leven, het eeuwige leven dat wij nu hebben, dat kan zorgen dat een christen die in zijn of haar geloof groeit niet meer hoeft te worstelen met andere dingen omdat de Heilige Geest in zijn of haar leven werkt. Is dat geen goed nieuws? Als voorganger kom ik zoveel mensen tegen die deze kerk binnenkomen met een hele geschiedenis van misbruik, verwondingen, ontmoediging, afgewezen zijn om iets of in het openbaar vernederd zijn in een kerk of bijbelschool. Dat is allemaal het werk van de vijand. Dat is wat de Joden verstaan onder het schenden van het grootste gebod. Weet je wat voor Joden het belangrijkste gebod is van de tien? Het ergste wat je kon doen, was de naam van de Heer ijdel gebruiken. De naam van de Heer ijdel gebruiken betekent kwaad doen in Gods naam. Zij zeggen, als je iemand vermoordt, dood je een mens. Maar als je de naam van de Heer ijdel gebruikt, dood je God. Het spijt me als jou dat overkomen is. Besef dat dat niet is wat God voor je in petto heeft: een lijst met regels. Leef vanuit een moraal. Moreel zuiver omdat dat het beste soort leven is om te leiden. Als de Heilige Geest je leven leidt, heb je een vervuld leven. En dat is wat ik voor je wil. Dat is waar ik hier en nu voor jou voor bid. Ik bid dat de Heilige Geest op dit moment als je je hart en lichaam ervoor openstelt maakt dat je de goedheid, het leven en de liefde van de Heilige Geest ervaart. Dat je hart geraakt wordt op een manier die maakt dat je je naaste liefhebt en vergeeft wie jou gekwetst hebben. Die maakt dat je vanuit rust en genade wandelt. Dit bid ik voor jou. Dat is het evangelie en daarom lag Jezus overhoop met de Farizeeën. Aan de buitenkant klopte alles wat ze deden, nietwaar? Die Farizeeën deden alles precies goed. Maar van binnen waren ze dood en ze hadden niets anders te bieden dan de dood. Maar dat is niet het evangelie. Wist je dat er twee evangeliën waren? Dat wat wij preken, is het jongste van de twee. Maar er bestaat ook een ouder evangelie. Wist je dat? Het bestaat nog steeds. Het is het evangelie van Caesar. Daar kom ik zo op terug. Er ligt een stad in Griekenland die Thessaloniki heet. Het is een grote, mooie, bedrijvige havenstad. Zeer de moeite waard, en het eten is er heerlijk. Dit is de agora in Thessaloniki. Het was een prachtige Romeinse stad. In die tijd had je iemand die Julius Caesar heette en die vermoord werd door senatoren van de Romeinse Republiek. Daarna brak er een korte burgeroorlog uit en twee van de samenzweerders, Cassius en Brutus, waren toen hier. De aangenomen zoon van Julius Caesar, Octavianus en Marcus Antonius, waren erop uit om de dood van Julius Caesar te wreken. Ze trokken naar dit deel van de wereld om die kerels te vinden. Het draaide uit op een beslissende veldslag. De slag bij Pydna, nabij Filippi. Beide legers zochten in de omringende steden en dorpen naar steun. Thessaloniki steunde Octavianus en Marcus Antonius. Octavianus werd later keizer Augustus. En voor die steun, waardoor ze uiteindelijk de oorlog wonnen was Augustus zo dankbaar dat hij de stad overlaadde met geschenken. Aquaducten en wegen en al die voorzieningen die je aantreft in de mooiste Romeinse steden. Hij gaf ze een theater en festivals en tempels en al dat soort dingen. Intussen was de verering van caesar gestaag in opkomst. Er bestond een ware caesarcultus, een verering van de heilige caesar. Je ziet daar allerhande beelden zoals dit. Caesar in een goddelijke pose. In de meeste gevallen draagt hij geen wapenrusting maar dit beeld wel. Verder zie je weer die goddelijke houding. Een houding die je ook bij Jupiter ziet, die dan naar de toekomst of zo wijst of een scepter in zijn linkerhand houdt. Als je zijn voeten kunt zien, is hij wandelend uitgebeeld. Er bestond een goddelijke caesarcultus in de eerste eeuw in de Bijbel. En het woord dat ze vaak gebruiken voor grote gebeurtenissen in die cultus is het woord evangelie. En het vaakst werd het woord evangelie gebruikt voordat wij het woord in zijn huidige betekenis leren kennen in de Bijbel als er een caesar werd geboren of tot koning werd gekroond of als een caesar had getriomfeerd in een beslissende slag. Evangelie betekent letterlijk nieuws. Iemand bracht het nieuws dat de eerste zoon van die en die was geboren en dat was evangelie. Of Claudius had zus en zo verslagen op het slagveld en dat was evangelie. Dat was groot nieuws. Voorpaginanieuws. En dat had altijd te maken met de koning, met caesar. Als Paulus ten tonele verschijnt gebruiken hij en de discipelen dat woord met opzet met het idee dat het evangelie dat wij prediken nieuws van een andere Koning en een ander Koninkrijk is. Zet je voor 110 procent in voor alles. Maar vertrouw niet op je inspanningen. Vertrouw op God. Al die dingen, hetzij de overheid, hetzij mijn inspanningen of mijn levensvisie leiden vroeger laat tot teleurstellingen. Overheden zullen je teleurstellen. Kerken zullen je teleurstellen, je vrienden zullen je teleurstellen. Sommige vrienden zullen je verraden. Je krijgt met allerlei problemen te maken maar ik beloof je dat God je niet zal teleurstellen. Vertrouw op Hem. Wij mogen nooit iets kwaads van God denken. Wij zijn voorgelogen en wij hebben die leugens geloofd. God is het enige dat altijd goed is. Als wij op Hem vertrouwen, is ons hele lichaam als een gebalde vuist. Hoeveel zorgen wij ons ook maken over het leven als wij vertrouwen op God, opent die vuist zich. Dit is wat Jezus te bieden had en wat Paulus predikte toen hij de gekruisigde Christus aan de heidenen preekte. Daar gaat de Bijbeltekst van vandaag over. Paulus zegt in Handelingen 17: Maar toen zij hen niet vonden, ze zochten Paulus en Silas omdat die verkondigden. Toen zij hen niet vonden sleepten zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: Deze mensen, die de wereld in rep en roer gebracht hebben zijn ook hier gekomen. Naar Thessaloniki. En Jason heeft hen in huis genomen. Deze mensen handelen tegen de geboden van de keizer want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. Toen Paulus het evangelie predikte gebruikt hij die term om caesar onderuit te halen. Toen hij sprak over de geboorte van een Koning, zeiden de mensen: Is er een nieuwe caesar geboren? De zoon van Claudius? Nee. Toen hij sprak van een zegevierende Koning had hij het niet over een man die een veldslag won maar over een Man die een gruwelijke dood stierf om de wereld te redden. En toen hij het over de kroning van een nieuwe Koning had was dat geen krijgsheer, maar Iemand die triomfeerde over de dood en de hel. En dit is het Koninkrijk. Als ik zou zeggen dat het in de Bijbel maar om één enkele term gaat dan is dat het Koninkrijk van God. Anders gezegd, overal waar Gods goede wil kan optreden is het Koninkrijk van God. Alles wat Gods wil is en dat is alleen het goede, zal gebeuren. Dat is het Koninkrijk van God. Ook als mensen dat niet beseffen. Het Koninkrijk van God is de aanwezigheid op de bijbelschool zeg je dat dat het bereik van Gods effectieve wil is een erg geleerde manier om te zeggen: Wat God gedaan wil hebben, wordt gedaan waar Hij het wil. Als je een wonder ervaart door gebed, is dat het Koninkrijk van God. Als een mens zijn vijanden vergeeft en liefheeft, is daar Gods Koninkrijk. Het Koninkrijk van God is leven vanuit de volheid van de Geest voor iedereen, hoe zondig ook, hoe gewond en gebroken ook. Iedereen die vrijmoedig voor God verschijnt en zegt: Ik ook, Heer. Dat is waar het Koninkrijk van God in iemands leven begint. Jezus zegt in Lukas 17 dat het Koninkrijk van God in jou woont. Het Koninkrijk is verborgen. Een totale overgave van je hart aan Gods Geest die ons onderhoudt en ons leven geeft. Dat, als wij wakker zijn en naar bed gaan, er iets is. Een niet te doven licht in ons, een krachtig leven door de Geest die ons in staat stelt om moeiteloos te houden van onze dierbaren met een liefde die ze nodig hebben. Het Koninkrijk Gods is een totale verandering van ons hart. Het is niet iemand die besluit slechts de regels te gaan volgen. Het is als een prachtig, rijk begroeid gazon. Of nog beter, als een tuin vol fruit en groenten. Het draait in de wereld om de buitenkant, het Koninkrijk van God is wat er vanbinnen in je hart en leven gebeurt. De Farizeeën hadden de mond vol van het niet plegen van overspel. Maar van binnen liepen ze over van onverzadigbaar gedrag. Ze zeiden dat je niet mocht doden maar van binnen waren ze vervuld van haat en verbittering jegens hun naasten. Ze zeiden dat je de waarheid zo dicht mogelijk moest benaderen. Maar van binnen probeerden ze het systeem op te lichten. Jezus zegt nee. Word een nieuwe mens, die zulke dingen vanzelf doet vanuit datgene wat de Geest van God in je leven doet. Dat is het Koninkrijk. Het doet mij denken aan de tijd dat ik hockey speelde. In die tijd had ik het niet breed. Wij hadden thuis niet veel geld. Ik had niet veel moois. Ik had twee verschillende rolschaatsen voor een prikje gekocht maar ze werkten. Ik herinner mij de rijke kinderen, want wij woonden in LA, met veel rijke kinderen. Die hadden altijd de mooiste spullen en zagen er piekfijn uit. Toen ik net begon met sporten, dacht ik altijd dat zij de beste waren. Maar uiteindelijk zag je alleen aan hoe versleten spullen zijn hoe goed een hockeyspeler was. Wil je weten hoe goed iemand kan hockeyen? Kijk dan naar de tape. Kijk naar de tape rond hun stick. Als die afgebladderd en opgelapt is, is dat iemand die veel traint. Dat is degene die je in je team wilt hebben. Zo werkt het ook met Gods Koninkrijk. Alles wat wij zien, is de buitenkant. Maar God ziet de binnenkant. Dat is het enige wat je meeneemt als je sterft. Als wij voor Gods troon verantwoording afleggen over ons leven hoeven wij niet over onze zonden te beginnen, want die zijn al vergeven. Maar wij moeten wel praten over wat wij met ons leven hebben gedaan. Uit de gelijkenis van de talenten weten wij dat moeten zeggen: Heer, dit is wat ik gedaan heb met de tijd die U mij gegeven hebt. Ik denk dat dat een mooie ervaring voor je wordt. Het Koninkrijk Gods komt vooruit door overgave. Met andere woorden, door je leven aan God toe te vertrouwen. Het komt vooruit door opoffering en door goedheid. Als je in het Koninkrijk iets nodig hebt, geef het dan weg. Wat heb je vandaag nodig? Geef het weg. Heb je bemoediging nodig? Bemoedig iemand en je zult bemoedigd worden. Heb je tijd nodig? Schenk iemand die hulp nodig heeft, je tijd. Heb je geld nodig? Geef je geld weg. Echt waar. Als wij die dingen doen, tonen wij God oprecht vol vertrouwen tonen wij Hem met ons handelen dat wij letterlijk in Hem geloven. En niet alleen op zondagmorgen. Zo is het Koninkrijk Gods. Ik wil jullie bemoedigen. Het leven dat God voor je heeft, is zoveel eenvoudiger dan wat religieuze mensen je voorspiegelen. Ik bemoedig je om nu je hart tot rust te brengen en je te openen voor de Geest van God en in te zien dat God overstroomt van liefde voor je. Wat je ook doet, wat je ook wilt of wat je ook bedenkt, God heeft je vergeven en houdt van je. Maar beantwoord dat. Bouw je geloofsleven op zijn genade en liefde voor jou. Maar geloof volkomen dat datgene waaraan de wereld waarde hecht in veel gevallen geen waarde heeft in de ogen van God. Althans niet in de mate die je denkt. Hij houdt van je zoals je bent, niet zoals je zou moeten zijn. En als je met je leven daarop vertrouwt en vervuld bent van de heilige Geest zal alles verder vanzelf voor elkaar komen. Het ligt voor je klaar. Dat geloof ik.

 

Gebed

Heer, wij danken U en wij houden van U, Die ons als eerste liefhad. Ik bid in Jezus’ naam dat U elke keten in elk juk in ieders leven wegneemt. Dank U dat onze problemen belangrijk zijn voor U. Daarom kunnen we ze aan U toevertrouwen. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus, amen.

 

Koorzang – Rejoice, the Lord is King

Verheug u, de Heer regeert, aanbid uw Koning, Heer

Verheug, breng dank en zing geef eeuwig Hem de eer

Verhef uw hart, verhef uw stem, verheug, wees blij

Nogmaals zeg ik u, verheug u, verheug u

 

Zijn Koninkrijk staat vast, ‘t is alles zijn gebied

De macht van Jezus doet de dood en hel teniet

Verhef uw hart verhef uw stem, verheug u nogmaals zeg ik u,

Verheug u, verheug u nogmaals zeg ik u, verheug u, verheug u

 

Verheug u in zijn hoop, de God van het heelal

Onze Verlosser, prijs zijn liefde bovenal

Verhef uw hart, verhef uw stem,

Nogmaals zeg ik u, verhef uw stem

Nogmaals zeg ik u, verheug u

 

Zegen

Hartelijk dank voor jullie komst. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Een overvloedig leven

30 januari 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan