Home De kracht van groot denken

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers. Welkom, kerkfamilie. Wij hopen dat jullie vandaag zullen beseffen dat wat onmogelijk is voor de mens mogelijk is voor God. Je bent geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw goedheid en uw vriendschap met ons. Velen van ons hier zijn gekwetst, velen worstelen met iets. Wij danken U dat U nog met ons bent. U bent een God van wonderen en kracht. Wij verblijden ons en wij danken U voor uw uitwerking in ons leven. Wij danken U dat U ons in alles helpt meer te worden als Christus. Dit bidden wij in zijn naam, amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Solo – Jesus Is door Shanta Atkins

Wie is er klaar voor om Jezus te prijzen?

 

Wij weten dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Mijn kracht in mijn zwakte alle hoop die ik nodig heb

Hij is meer dan mijn leven voor mij

 

Jezus is mijn vrede, schuilplaats in de storm

Hij is waar mijn hart naar verlangt, ik aanbid Hem, Jezus

Hij is de Waarheid, het Leven, de Weg

Hij is een vriend voor mij

Mijn God, Hij is de Waarheid, het Leven

Hij is de enige weg, Hij is een vriend voor mij

 

Mijn God hoort al mijn gebeden

Hij heeft gezegd dat Hij mijn lasten zou dragen

Ik weet dat Hij er altijd is, Jezus

Door Hem wandel ik in het licht

 

Zijn liefde zal mij altijd geleiden

Hij is altijd aan mijn zijde, Jezus

Hij is de Waarheid en het Leven

Hij is de enige weg, Hij is Die Hij is

 

Mijn God is de Waarheid en Hij is het Leven

Hij is de enige weg

Hij is de Vredevorst, Koning der Koningen,

Here der Heren, mijn alles

Koning der Koningen, Here der Heren, alles

Machtig God, Zoon des mensen,

De Heilige, de grote IK BEN

Vredevorst, Koning der Koningen,

Here der Heren, mijn alles

Machtig God, Zoon des mensen,

De Heilige, de grote IK BEN

Hij is de grote IK BEN

Ik heb het over Jezus, Jezus, Jezus

Hij is de Waarheid, Hij is het Leven

De Weg, Jezus

Gods zegen.

 

SchriftlezingJohannes 11:38-45 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Johannes 11:38-45. Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in Zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen op gelegd. Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen Hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt. En Ik wist dat U Mij altijd verhoort maar ter wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd opdat zij geloven dat U Mij gezonden hebt. En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in Hem.

 

Interview Sean Oliu

BS = Bobby Schuller en SO = Sean Oliu

Introvideo: Sean Oliu

Sean Oliu is een zanger, songwriter, muzikant en acteur uit Orange County, Californië. Hij was ook lid van de Mouseketeers in Club Mickey Mouse. Hij is sterk beïnvloed door countrymuziek, blues en rock ‘n’ roll. Hij treedt op in heel Orange County en voor zijn plaatselijke gemeente. Welkom, Sean Oliu.

BS Sean, hoi. Hoe is het met je?

SO Leuk je te zien.

BS Geweldig om jou te zien. Wij zijn dankbaar voor de jaren dat je naar deze kerk komt en optreedt in onze eredienst. Wij zijn dankbaar dat je hier bent. Prachtig hoe je, na je tijd als Mouseketeer en dat soort dingen, nu echt zingt. Je countrymuziekcarrière is van start gegaan en dat is mooi om te zien.

SO Het is geweldig om terug te zijn. Deze kerk is fantastisch. Fijn om hier weer te zijn.

BS Je hebt al vaak hier opgetreden, maar ik wil graag je verhaal horen. Vertel ons eens over je geloofsreis en hoe je in de countrymuziek terecht bent gekomen.

SO Mijn geloofsreis begon… Een groot deel van mijn verhaal begint bij mijn grootouders. Ze wonen vlakbij en ze zijn twee van de meest rechtschapen mensen die ik ken in mijn leven. Zij brachten mij ertoe om naar de kerk te gaan en om een relatie met God te hebben. Mijn oma was een van de eersten

die tegen mij zei: Wij gaan zondags naar de kerk, wij bidden tot de goede God. Zo doen wij dat in ons leven. En de countrymuziekkant was mijn opa, mijn papa. Hij houdt van de goede oude countrymuziek en zat urenlang in zijn garage te luisteren naar singles en elpees en 8-tracks en CD’s. Toen gaven wij hem een iPod en hij vond dat te gek.

BS Je stijl is ook een soort oude westernstijl, op een goeie manier. Echt cool. Ik hoor er ook wat Elvis in. Is dat een grote invloed op je?

SO Ja, zeker. Elvis was zo’n geweldige zanger op zoveel manieren. Countrymuziek en de gospelwereld,

dus, absoluut.

BS Je geloof is heel belangrijk in je leven, hè? Hoe beïnvloedt het je leven?

SO Het is alles. Het is het kader voor alles wat ik in mijn leven doe. Het mooie van ons geloof is dat het

zo’n prachtige gemeenschap vormt waarop je altijd kunt terugvallen. Sommige van mijn beste vrienden

heb ik ontmoet via de kerk. Het is een soort hoogtepunt voor mij geweest, mijn geloofsreis, mijn gemeente. Ze zijn belangrijk geweest bij mijn vorming tot degene die ik ben.

BS Je gaat een song voor ons zingen. Hoe heet die?

SO De song heet “The God My Mama Taught Me”. Ik zei er al iets over. Het gaat over mijn oma, die ons liet zien hoe wij in onze familie bidden en dat Jezus centraal staat. Dat was zo’n vormend moment in mijn leven dat ik het een goed idee vond om er een song over te schrijven. Geniet ervan.

BS Dank je, Sean. Ik kreeg een briefje van Productie. Ze willen weten of je vrijgezel bent.

SO Bewaar die vraag maar voor nadat ik gezongen heb, oké?

BS Leuk antwoord. Bedankt Sean. God zegene je. Ik kan niet wachten om je nieuwe nummer te horen.

 

Solo – The God My Mama Taught Me door Sean Oliu

Van al mijn momenten met oma

Was het allerbeste moment

Toen ik haar als kind vroeg

Om me te leren bidden

 

Ze zei, laten wij op één knie gaan zitten

Denk aan elk goed ding dat je hebt en wees dankbaar

Je kunt bidden voor het ijsje na school,

De films waar wij naar toe zijn geweest

Bid voor onze veiligheid en bid voor wat anderen nodig hebben

Bid voor alle dierbaren die er niet meer zijn en wees dankbaar

O, wat heeft ze mij verbaasd

 

De God die mijn oma me leerde kennen

Is Iemand om niet bang voor te zijn

De hand die alles schiep, de Overwinnaar van tranen

De manier waarop mijn strijdwagen komt aanzetten

En de race zo goed als gewonnen is

De God die mijn oma me leerde kennen

Zal mij ontmoeten als ik zover ben

 

Ik kijk naar de weg die ik heb afgelegd

En de lange weg die nog voor mij ligt

God wil dat die kleine jongen die bij haar bed knielde

Uitgroeit tot de man waarvoor ze bad dat ik die zou worden

Het grootste geschenk dat ze gaf was liefde,

 

En de God die mijn oma mij leerde kennen

Is Iemand om niet bang voor te zijn

De hand die alles schiep, de Overwinnaar van tranen

De manier waarop mijn strijdwagen komt aanzetten

En de race zo goed als gewonnen is

De God die mijn oma mij leerde kennen

Zal mij ontmoeten als ik zover ben

Ja, de God die mijn oma me leerde kennen

Zal mij ontmoeten als ik zover ben

 

Koorzang – Unclouded Day

Ze vertellen mij van een thuis ver voorbij de lucht

Ze vertellen mij van een thuis ver weg

Ze vertellen mij van een thuis

Waar geen stormen opsteken

Ze vertellen mij over een onbewolkte dag

 

O, het land van de onbewolkte dagen

O, het land van een wolkeloze lucht

Ze vertellen mij van een thuis waar geen stormen opsteken

Ze vertellen mij over een onbewolkte dag

 

Ze vertellen mij van een thuis, ze vertellen me van een thuis

Waar mijn vrienden zijn

 

Ze vertellen mij van een land, ver weg

Waar de boom des levens eeuwig bloeit

En haar geur verspreidt op een onbewolkte dag

 

O, het land van de onbewolkte dagen

O, het land van een wolkeloze lucht

Ze vertellen mij over een thuis waar geen stormen opsteken

Ze vertellen mij over een onbewolkte dag

 

Ze vertellen mij van een Koning in zijn pracht daar

Ze vertellen mij dat mijn ogen zullen aanschouwen

Een troon die zo helder straalt als de zon

In de stad die van goud gemaakt is

 

O, het land van de onbewolkte dagen

Het land van de wolkeloze lucht

Ze vertellen mij van een thuis waar geen stormen opsteken

Ze vertellen mij over een onbewolkte dag

 

O, het land van de onbewolkte dagen

O, het land van de wolkeloze lucht

O, ze vertellen mij van een thuis waar geen stormen opsteken

O, ze vertellen mij over een onbewolkte dag

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Ga staan, alsjeblieft. Dan zeggen wij dit samen, zoals wij elke week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen van de Heer en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

De kracht van groot denken

door Bobby Schuller

Er zijn twee levens die iedereen leidt. Het eerste is de dag dat je geboren wordt en dat is het leven dat zoveel mensen vandaag de dag leiden. Het tweede begint zodra je Jezus Christus leert kennen als je Heer en Verlosser. De dag die je transformeert tot een nieuwe schepping. Waarop je een nieuw hart krijgt, een nieuwe manier, een nieuwe reden om op te staan. En vooral de dag waarop je het grootste geschenk ontvangt in je leven: In vrede verkeren met God. Veel mensen worden geboren in de chaos, de strijd, het verlies, het kwaad van het leven en tegelijkertijd worden ze geboren in de liefdevolle zorg van een moeder of vader, familie, vrienden, de prachtige, verbazingwekkende dingen die wij in alle fasen van het leven meemaken. Zo bestaat het leven uit die twee ervaringen, zowel chaos als orde, goed en kwaad en als je in die ruimte leeft, neem je aan beide deel. Sommigen meer dan anderen. Maar daardoor gaan velen van ons door het leven met allerlei schuldgevoelens en schaamte en blokkades en wat dan ook en God bevrijdt ons daarvan als we vrijmoedig bij Hem komen. Niet als wij het allemaal uitdokteren, niet als wij het helemaal begrijpen maar als wij gewoon, ook al begrijpen wij sommige dingen niet, zeggen: Ik vertrouw U, Heer, met mijn leven. Wat meestal gebeurt, is dat mensen niet echt een beslissing nemen om God te volgen of om de Heer na te jagen, maar de meeste mensen nemen ook geen beslissing ertegen. De meeste mensen houden zich een beetje op de vlakte. Iedereen heeft zich waarschijnlijk wel eens zo gevoeld. Ik ook. Maar God verlangt van ons dat wij een keuze maken. Ik wil je vragen om vandaag de keuze te maken om Christus in je hart te ontvangen. Om in je hart te geloven dat Hij aan het kruis stierf en voor jou uit de dood werd opgewekt, zodat je vrede met God kunt hebben. Wil jij vandaag die beslissing nemen? Wat betekent hart in de Bijbel? In Amerika zeggen wij vaak emoties als wij het hart bedoelen maar in de Bijbel is het hart niet je emoties, maar je wil. Datgene wat je kiest om te doen. Het is wat je besluit te doen ondanks wat je emotioneel voelt. In de Bijbel zitten emoties metaforisch gezien in de maag. Hier zit woede, lust, hebzucht, vermoeidheid. Maar het hart is de wil. Hier liggen je keuzes. Het is waar je denken gebeurt, metaforisch gezien: in het hart. En ik wil daar beginnen, met hoe wij denken in ons hart wat Amerikanen nogal gek vinden. Wij zijn niet Oosters. Wij denken met onze hersenen. De Bijbel zegt: Zoals een mens in zijn hart denkt, zo is hij. Als je iets van vandaag gaat onthouden, onthoud dan dit: Onze gedachten maken ons leven. Onze denkpatronen, die dingen waar wij bij stilstaan, groeien uit tot dingen. Ze groeien uit tot gewassen. Ze groeien uit tot onkruid. Ze groeien uit tot overwinning. Ze groeien uit tot mislukking. Ze groeien uit tot prestaties, ze groeien uit tot apathie, middelmatigheid. En je gedachten worden jou. Jij wordt je gedachten. Je denken transformeert je leven. Wat een wijsheid zit daarin. Onze gedachten worden onze werkelijkheid. Denk eens aan Kaïn, als hij zo jaloers is op zijn broer Abel. Hij denkt erover na en God zegt: Voorzichtig, voorzichtig. De zonde staat voor de deur. Voorzichtig, blijf niet hangen bij die gedachten. En Kaïn doodt zijn broer en alles verandert. Of ik denk graag aan Petrus. Hij ziet Jezus over het water lopen. Eerst zijn ze bang. Ze denken dat ze een geest zien. Maar dan realiseren ze zich, man, Hij loopt over het water. Ongelooflijk, toch? En hij denkt bij zichzelf, als een discipel in die tijd als je een discipel bent van een rabbi, moet je doen wat de rabbi doet. Ze hadden al wonderen gedaan, gebeden, demonen uitgedreven, gepreekt. En Petrus denkt heel goed na: Moet ik dit doen? En dan doet hij het. Hij zegt: Heer, vraag het me en ik zal over het water lopen. Als Jezus over water loopt, gaat Hem dat nogal makkelijk af; Hij is God. Petrus loopt over water en ja, hij zinkt. Maar hij haalt een meter of vijf. Best goed. Veel beter dan ik heb gedaan. Zelfs met een vliegende start haal ik geen vijf meter. Het is dus ons denken dat ons die ongelooflijke wonderen en triomfen bezorgt en het is ons denken dat onze relaties verziekt onze banen verziekt, een perfecte vakantie verziekt, bijvoorbeeld. Heeft iemand hier een perfecte vakantie verprutst door wat te denken? Ik wel, een paar keer. Als je eraan terugdenkt. Oef, verprutst. Dat brengt mij bij mijn onderwerp. Namelijk hoe belangrijk het is om het leven en God niet te beperken met je denken. Begrijpen dat er zoveel meer mogelijk is in het leven dan je denkt. Het maakt niet uit hoe groot je denkt, er is meer mogelijk dan dat. En dit is een van de grote dingen die Jezus zijn kleingelovigen, zijn discipelen, wil leren: Hoe groot de wereld is, en hoe groot het leven kan zijn en hoe groot die ervaring en verbazingwekkend het kan zijn als je bereid bent om het werk te doen of het risico te nemen. Vandaag kijken wij in dit seizoen naar het verhaal van Lazarus. Jezus is bezig met zijn bediening en werk en het bericht bereikt Hem dat zijn goede vriend Lazarus ziek is en misschien zal sterven. En omdat Jezus een genezer is, hoort Hij: Kom snel en genees hem voordat hij sterft. Maar de Heer lijkt te treuzelen en gaat door met zijn werk totdat zijn vriend Lazarus sterft. Hij ontdekt, waarschijnlijk door de Geest, dat hij dood is en gaat naar Bethanië. Dit woord, Bethanië, betekent trouwens huis van pijn. Niet de rapgroep. Wie? Huis van pijn, Bethanië. Het betekent waarschijnlijk dat het een soort kliniek is. Het zou zelfs een leprakolonie kunnen zijn, denken geleerden, wij weten het niet. Maar Jezus komt aan en zijn vriend is gestorven. En de zus van Lazarus en Jezus’ goede vriendin Martha rent naar buiten en zegt: Heer, als u hier wat sneller was geweest, had mijn broer nog geleefd. Ik weet gewoon dat U hem had kunnen genezen. En Jezus zegt dat hij zal worden opgewekt uit de dood. Ze kijkt Hem aan en reageert zoals elke goede christen vandaag de dag reageert op een geloofsbelijdenis. Een mooie verklaring of bevestiging van geloof: ‘Ja, Heer,’ met een droevige stem. Ik weet dat Hij in de laatste dagen uit de dood zal worden opgewekt in de opstanding. Dat lijkt weinig troost te bieden aan haarzelf of aan Jezus. Hij kijkt haar aan en zegt: Ik ben de opstanding en Ik ben het leven. Trek de grafsteen weg. Martha kijkt Hem weer aan en zegt: Maar Heer, het is al vier dagen geleden. Wij leven in de woestijn. En de Bijbel zegt: Nu stinkt hij. En ik denk altijd dat Jezus haar liefdevol aankijkt. Niemand heeft dit ooit eerder gezien. Ze weet niet wat er gaat gebeuren. Hij kijkt haar aan en zegt: Ik heb je toch gezegd dat als je in je hart gelooft je de heerlijkheid van de Heer zult zien. En dan kijkt Hij naar het graf en zegt: Lazarus, kom tevoorschijn. En er verschijnt een man die als een mummie in linnen is gewikkeld. Hij weet niet wat er aan de hand is. Hij is net aangeraakt door God. Waar ik hierop wil wijzen…Het is interessant omdat je het verhaal van Martha ziet en je ziet hoe Martha in God gelooft. Ze is een toegewijde Joodse vrouw, ze houdt van haar broer maar haar denkkader is dat Jezus mensen kan genezen als ze nog leven. Maar als ze dood zijn, zijn ze dood. Het was een Joods gebruik om ze in grotten te stoppen. Iemand die gestorven was, pakten ze in en lieten hem een jaar liggen tot het lichaam was vergaan. Dan legden ze de botten in een kistje en plaatsten die in een muur. En volgens de Joodse opvatting, die niet in de Bijbel staat bleef de ziel drie dagen in het lichaam. Daarom heeft de Bijbel het over vier dagen. De aanname is dat hij al weg is. Hij is in de hemel. Hij is hier weg. Je kunt een man niet terughalen uit de hemel naar een stinkend lichaam en…Toch wel. En dit is wat ik zeg. Dit is de wereld die Jezus heeft voorbereid voor ons gelovigen. Een wereld met grenzeloze mogelijkheden. En dat is wat ik jou vandaag ook wil geven. Het is zo’n geschenk voor je hele leven als je kunt ontvangen wat ik je vandaag geef en dat is dat wat Jezus zei, waar is: Alle dingen zijn mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk voor jouw leven. Het is mogelijk. Iemand zou kunnen zeggen: Geloof je echt dat Hij een dode uit de dood heeft opgewekt? En over water liep? Geloof je echt dat Hij uit de dood is opgewekt? En het antwoord is: Ja, dat geloof ik. Ik vraag mij niet af of God het echt gedaan heeft. Ik vraag mij niet af of God het echt gezegd heeft. Hij zei het en Hij deed het. Wat ik doe is, jou vertellen dat Hij het zegt en dat Hij het in jouw leven gaat doen. Ik wil dat je gelooft dat wij in een wereld leven die bol staat van wonderen voor wie gelooft, dus geloof vandaag. Hier is een goed gezegde: Ik hoef niet alles te begrijpen om te begrijpen dat alles mogelijk is. Ik hoef niet alles te begrijpen. Ik hoef niet alle wiskunde te begrijpen, ik hoef niet alle metafysica te begrijpen. Ik hoef niet over quarks te leren. Ik weet niet eens wat dat is, iets wetenschappelijks of zo. Ik kan weten dat alle dingen mogelijk zijn in Gods grote universum. En dat hoe meer wij het bestuderen, hoe groter en vreemder en cooler het wordt. Dus ik kan dit begrijpen: Alles is mogelijk in Gods grote universum en alles is mogelijk voor jou. Dit noemen wij denken vanuit mogelijkheden. Dr. Schuller heeft die uitdrukking bedacht. Toen ik als kind opgroeide, dacht ik altijd dat mijn opa positief denken onderwees omdat ik niet echt naar zijn preken luisterde. Ik was een kind. Je doet een stropdas om, een jasje aan en je gaat naar de hal en rent rond met je neefjes en nichtjes. Dat deed ik in de kerk. Toen ik volwassen werd en door hem werd begeleid en naar zijn preken begon te luisteren besefte ik dat hij het niet zoveel over positief denken had, maar over mogelijkheid denken. Positief denken is een beetje een idee uit de jaren ’30: Alleen focussen op wat positief is. En daar zit wel wat in, maar hij zag het meer als: Je ziet het slechte dat gebeurt en het goede en je probeert je te richten op de positieve dingen. Maar dit is waar je je op concentreert. Je leeft vanuit alles wat mogelijk is. Niet positief. Mogelijk. Het is mogelijk voor mij. En dat zaadje kan uitgroeien tot een triomf in je leven. En hij noemde ook de keerzijde van de medaille. Hij voelde een absolute minachting, bijna haat voor het woord ‘onmogelijk’. Hij haatte dat woord. Hij zei altijd dat ‘onmogelijk’ een onverantwoordelijk woord is. Goed advies. Het is denken vanuit mogelijkheden, je richten op wat mogelijk is. Misschien niet waarschijnlijk, maar mogelijk in mijn leven en als het mogelijk is, gaat de wereld voor mij open. Een van de beste verhalen die hij gebruikte, was een waargebeurd verhaal. Hij hoorde het van iemand die hij in een vliegtuig sprak. Hij heette George Dantzig. Ik geloof dat hij toen professor was aan Stanford University maar hij vertelde een verhaal over toen hij op de universiteit van Berkeley zat. Hij was een eerste- of tweedejaars wiskundestudent en hij had een vrij goede relatie met een professor maar hij kwam een keer te laat bij zijn college en hij zag de huiswerkopdracht op het bord. Twee wiskundeproblemen. Hij schreef ze snel op in zijn schrift en na het college ging hij aan de wiskundeproblemen werken. En hij voelde zich zo’n sukkel. Het kostte hem twee, drie dagen. Hij bleef werken aan die problemen. Verschrikkelijk en maar werken. Uiteindelijk, op dag vier, lost hij beide problemen op en gaat ermee naar het kantoor van zijn professor, die Jerzy Neyman heette en hij zegt: Professor, het spijt mij zo, ik voel mij zo stom. Het heeft mij een eeuwigheid gekost, maar ik heb ze eindelijk opgelost. Hier zijn mijn oplossingen. De professor zegt: Maakt niet uit dat je zo laat bent. Leg ze maar op mijn bureau. Dan kijk ik er later naar. Er gaan een paar dagen voorbij en hij hoort gebonk op de deur. Het is zijn professor. Die zegt: George, besef je wat je hebt gedaan? Hij heeft hem midden in de nacht wakker gemaakt. Dat was geen huiswerk. Je kwam zeker laat binnen. Dat waren twee onopgeloste wiskundeproblemen. Je hebt ze opgelost. Wat een gaaf verhaal, hè? Je ziet hoe het denken hem beïnvloedde. Als hij op tijd was geweest en als hem was verteld, zoals elke andere student dat dit onoplosbare, onmogelijke problemen zijn dan had hij meteen op achterstand gestaan om ze op te lossen. Maar omdat hij aannam dat iedereen dit probleem al had opgelost, dacht hij: Ik ben zo’n domkop, ik moet dit probleem oplossen. En zo loste hij het gewoon op. Mijn opa schreef hem en vroeg of hij het mocht gebruiken in een boek en een preek. Dat mocht en zo maakte hij het verhaal beroemd. En dit verhaal dat mijn opa vertelde was de inspiratie voor de film Good Will Hunting, als je die hebt gezien. Het is verbazingwekkend wat er mogelijk is als je niet weet wat onmogelijk is, nietwaar? Als niemand je vertelt dat je een probleem niet kunt oplossen en je denkt dat je het moet oplossen. Dit is wat er mogelijk is in je leven. Alles. Dit is wat er mogelijk is in je leven. Alles. Maar wat vaak tussen jou en het mogelijke in staat, is een prijs en dat is waar wij moeten veranderen. Wij moeten ons denken veranderen. Wanneer wij geobsedeerd raken en enthousiast worden over dingen die mogelijk zijn ondanks onze leeftijd, ondanks dit, ons inkomen, ondanks onze opleiding, ondanks bla, bla, bla, bla…wanneer wij enthousiast worden over wat mogelijk is, verandert ons leven voor altijd. Ik denk eraan hoe zelfs in mijn eigen leven, toen wij in Shepherd’s Grove in Garden Grove waren en velen van ons waren daar. Jullie kennen Irvine Presbyterian. Toen wij daar zaten, betaalden wij een huur van 75.000 dollar per maand. Hoeveel betalen jullie aan huur? Onze energierekening, omdat de gebouwen in verval waren en het ouwe troep was was ongeveer 40.000 dollar per maand. Wij betaalden dus ruim 100.000 dollar per maand alleen aan een kerkgebouw. Wat op zichzelf al bijna immoreel en afschuwelijk voelde en een ongelooflijk zware financiële last was. Dus bedachten wij, wat als wij iemand vinden die ons een gebouw kan geven en iedereen zei dat dat niet mogelijk was. Dat is onmogelijk. Zie je hoe onverantwoordelijk? Dat is onmogelijk. Ondertussen was er een andere kerk, Irvine Presbyterian waar ze waarschijnlijk ongeveer zo redeneerden: Wat als wij dit gebouw zouden willen vullen met mensen? Wat als wij gaan samenwerken met andere kerken om hier weer mensen te krijgen? Wat als wij weer gaan doen wat wij vroeger deden, met activiteiten en zo? En kijk, de Heer bracht die twee mogelijkheden samen en hier zijn wij dan, in een nieuwe kerk met een gratis gebouw. Raad eens hoeveel wij moeten betalen voor dit gebouw. Geen 75.000 dollar. Ik denk dat dit gebouw…Hoor ik daar een amen? Ik denk dat dit gebouw 20 miljoen dollar waard is. Dat is mogelijk. En zo is het gegaan. God is goed. De man die The Shack schreef, probeerde keer op keer zijn boek uitgegeven te krijgen. Niemand wilde het uitgeven, dus gaf hij het zelf uit. Wat gebeurt er als je een succesvol boek zelf uitgeeft? Je verdient veel meer. Dat is wat wij in de uitgeverswereld een overwinning noemen. Als je een boek uitgeeft, krijg je ongeveer een dollar per boek. Als je een boek zelf uitgeeft, krijg je ongeveer tien dollar per boek en hij verkocht 20 miljoen exemplaren. Toen ze het programma The Chosen uitbrachten, hoorde ik ervan. Ik was een denker vanuit mogelijkheden. Ze wilden een Jezus-serie maken, die ze gingen betalen met donaties en dat zou een App worden en mensen moesten die App downloaden om het programma te kunnen zien. En ik zei: Onmogelijk. Dat gaat echt niet gebeuren. Wie doet dat nou? Wat dom. Het is een enorm, enorm succes. Denken vanuit mogelijkheden is dus belangrijk. Het verandert je manier van denken, het verandert de projectie van je leven. Het verandert de richting en het lot van je leven als je je manier van denken verandert. Wanneer je een mogelijkheid denker wordt, wordt je leven groter. Jij wordt groter. Alles om je heen wordt groter en dat is geweldig. Wil je dat je leven verandert? Dan moet je veranderen. Als jij verandert, verandert alles. Als jij beter wordt, wordt alles beter. Als jij groter wordt, wordt alles groter. Het gaat erom hoe jij je gedachten verandert en wie je wordt. Ik denk dat een geweldig leven, als je dat wilt, zo simpel is als het creëren van Luister, als je een echt geweldig leven wilt dan is dat zo simpel als het creëren van een geweldige dag. Bijna iedereen kan op zijn minst een dag geweldig maken. Iedereen kan er meestal een geweldige dag van maken. Er zijn van die dagen dat je dat niet kunt maar meestal kun je er een geweldige dag van maken. Ja toch? Als je er vijf dagen, of zes van de zeven dagen, een geweldige dag van kunt maken dan zou je dat waarschijnlijk een geweldige week noemen, nietwaar? En als je van drie van de vier weken een geweldige week kunt maken dan zou je dat een wat noemen? Een geweldige maand. En als je van die pakweg tien of elf maanden per jaar geweldige maanden kunt maken dan zou je een geweldig jaar hebben, precies. En als de meeste jaren van je leven geweldig zouden zijn ik weet niet hoe het met jou zit, maar dan zou ik dat een geweldig leven noemen. Het zit niet in het maken van een groot leven maar in het maken van een grote dag. En dat elke dag te doen. Dat is wat het verschil maakt. Elke dag een beetje anders maken. Iedereen kan een dag geweldig maken. En dat verandert alles in wat je ook doet of het nu je ouderschap is of je baan, of je roeping. Niet dat je alles altijd geweldig doet maar dat je altijd alles geeft wat je hebt, ook als je stinkt. En dat maakt het verschil. Dat is alles wat het leven van ons vraagt. Niet dat wij de beste zijn, maar dat wij het beste van onszelf geven en de rest vergeten. Daarom wil ik je vandaag uitdagen om je beperkende overtuigingen over wat er mogelijk is te veranderen. Verander je hart jegens God en zijn volk. Verander je houding ten opzichte van uithoudingsvermogen wat ook heel moeilijk is. In een marathon zijn er veel mensen aan het begin, weinig aan het eind maar bijna niemand in het midden. Je loopt altijd alleen. Het wordt saai en moeilijk, dus kom daar doorheen. En weet vooral dat als je wilt winnen, je erin moet zitten, zoals Felix Dennis zei. Geweldige zin. Weet vooral dat in je leven alles mogelijk is. Verander je denken en je leven zal veranderen.

 

 

 

Gebed

Vader, wij bidden U in Jezus’ naam om de manier waarop wij denken te transformeren. Onze gedachten te transformeren en ons te helpen om die mentale houding te behouden. Dan weten wij dat alles zal veranderen. Wij vertrouwen op U, Heer en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Solo – Made Up My Mind door Shanta Atkins

Het komt op in mijn gedachte, ik leg alles opzij

Ik denk dat ik U tegen mij hoor praten

Geen angst meer, geen excuses, zwijg, stemmen in mijn hoofd

Ik denk dat ik U tegen mij hoor praten, ik wil uw stem horen

 

Moet ik stil zijn of voorwaarts gaan, ik wil Gods stem horen

Moet ik stil zijn of voorwaarts gaan, ik heb me veel te lang verstopt,

Het is tijd dat ik mijn lied zing want Jezus gaf dit geschenk aan mij te zingen

Geen angst meer, kreeg mijn zelfvertrouwen, zei vaarwel tegen zelfbewustzijn

Ik ga mijn stem verheffen en zingen, ik wil Gods stem horen

 

Moet ik stil zijn of vooruitgaan, o, ik wil Gods stem horen

Moet ik stil zijn of voorwaarts gaan, nu hoor ik zo duidelijk uw stem

U zegt me vooruit te gaan, vooruit te gaan, vooruit te gaan, vooruit te gaan

O Heer, ik hoor uw stem, U hebt me gezegd om voorwaarts te gaan

Mijn hele leven heb ik op dit moment gewacht,

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

De kracht van groot denken

3 september 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan