Home Een groot geloof

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, bezoekers en kerkfamilie. Wat zijn wij blij dat jullie hier met ons zijn. Het is zo makkelijk om de Bijbel te lezen en te beseffen dat God zo nabij was in de vroege kerk. Kijk naar al die wonderen en prachtige dingen die er gebeurden. Vrienden, wij zijn als die vroege kerk. Er is maar één kerk en God is nooit veranderd. Hij is hier met ons en Hij houdt van je. Amen. Heel mooi. Vandaag gaan wij het hebben over de grootste berg in je leven en hoe je die weg krijgt, maar wij beginnen met een gebed.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U van iedereen hier houdt. Dat U trots bent op alles wat wij in uw naam kunnen bereiken. Wij vragen U dat U ons verandert en vernieuwt. Dat U ons redt. Dank U, God, dat U Jezus in ons leven hebt gebracht. Dit bidden wij in zijn naam en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – And I Saw a New Heaven

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Want de eerste hemel en aarde waren voorbijgegaan

En de zee was er niet meer

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem

Neerdalen van God uit de hemel

Gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:

Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen,

Zij zullen Zijn volk zijn, God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn

God zal alle tranen van hun ogen afwissen

God zal alle tranen van hun ogen afwissen

God zal alle tranen van hun ogen afwissen

En de dood zal er niet meer zijn, ook geen jammerklacht of moeite

Er zal geen pijn meer zijn want deze dingen zijn voorbijgegaan

God zal alle tranen afwissen want deze dingen zijn voorbijgegaan

 

 

 

 

Schriftlezing – Mattheüs 21:28-32 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 21:28. Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen,

en hij ging naar de eerste en zei: Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde. En deze antwoordde en zei: Ik ga! Maar hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan?

Zij zeiden tegen Hem: De eerste. Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid en u hebt hem niet geloofd maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd en hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad zodat ook u hem geloofde. Het Woord van de Heer.

 

Koorzang – People Need People door Voices of Hope

Je kunt een groot huis voor jezelf bouwen

Maar zonder familie zal dat huis vergaan

Je kunt een feest geven met volop eten

Maar zonder vrienden is er niets te vieren

In het begin waren er twee mensen in de Hof

Nee, wij zijn niet geschapen om alleen te zijn

God weet dat

 

Mensen hebben mensen nodig

Voor de Vader is er niets mooiers

Dan zijn kinderen die bijeenkomen

Mensen hebben mensen nodig,

Als er niets dan liefde tussen ons is,

Zien wij met Gods ogen

Mensen hebben mensen nodig

Mensen hebben mensen nodig

Want uw liefde is als water, het is geen geheim

Dat wij dat nodig hebben om te overleven

Je zult niet lang leven zonder je broer

Want telkens als je valt, zal hij je weer op de been helpen

God weet dat

 

Mensen hebben mensen nodig

Voor de Vader is er niets mooiers

Dan zijn kinderen die bijeenkomen

Mensen hebben mensen nodig

Als er niets dan liefde tussen ons is,

Zien wij met Gods ogen

 

Mensen hebben mensen nodig

Mensen hebben mensen nodig

De zwakken hebben de sterken nodig

De sterken hebben de zwakken nodig

Wij missen allemaal iets

Wij zijn voor elkaar het ontbrekende stukje

De sterken hebben de zwakken nodig

De zwakken hebben de sterken nodig

We zoeken allemaal naar een antwoord

Dat er altijd al is geweest,

 

Mensen

Mensen hebben mensen nodig

Mensen hebben mensen nodig

Voor de Vader is er niets mooiers

Dan zijn kinderen die bijeenkomen

 

Mensen hebben mensen nodig

Als er niets dan liefde tussen ons is,

Zien wij met Gods ogen

Mensen hebben mensen nodig

Mensen hebben mensen nodig

 

(Videoboodschap Joni Eareckson Tada voor Sven en Judith)

Hallo, Sven en Judith. Hier is Joni Eareckson Tada. Sven, ik hoor dat jouw verhaal heel veel lijkt op het mijne. Een onbesuisde duik in ondiep water. Maar door alles heen zijn wij dichter naar de Here Jezus gegroeid. Ik wil je Jakobus 1:12 meegeven. Zalig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want je zult de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. Dag, Sven. Tot ziens.

 

Koorzang – Blessings door Voices of Hope

Wij bidden om uw zegen, wij bidden voor vrede

Troost voor ons gezin, bescherming voor de nacht

Wij bidden om genezing en voorspoed

Wij bidden dat uw sterke hand onze pijn verzacht

En al die tijd hoort U ons smeekgebed

En U hebt ons te zeer lief om ons niet het beste te geven

 

Wat als uw zegen komt door regen en U ons heelt door tranen heen?

Wat als 1000 slapeloze nachten nodig zijn om ons te leren hoe dichtbij U bent?

Wat als onze moeite en strijd uw verborgen zegen zijn?

 

Als vrienden ons verraden en het donker lijkt te winnen

Herinnert onze pijn eraan dat wij hier niet thuis zijn

Wij zijn hier niet thuis

 

Wat als uw zegen komt door regen en U ons heelt door tranen heen?

Wat als 1000 slapeloze nachten nodig zijn om ons te leren hoe dichtbij U bent?

Wat als ons onvervuld verlangen, het verdriet dat ons verlamt

Wijst op een dorst die groter is dan deze wereld lessen kan?

Wat als moeite en strijd, regen en storm, verdriet en pijn

Uw verborgen zegen zijn? Amen

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Sta op, dan zeggen wij dit credo samen zoals wij elke week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen van de Heer, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Een groot geloof

door Bobby Schuller

Ik wil je vandaag aanmoedigen om de belangrijkste beslissing van je leven te nemen en Jezus Christus uit te nodigen. Hij houdt van je. Hij is voor jou. Hij staat aan jouw kant. Hij wil dat je een leven met Hem leidt. Neem die beslissing. Vandaag ga ik het hebben over de grootste berg in je leven en hoe je die berg kunt overwinnen. En geloof het of niet, ik weet wat de grootste berg in je leven is. Maar voordat wij daarop doorgaan de berg staat altijd tussen jou en iets wat je wilt en datgene wat je wilt is de visie voor je leven. Sommigen van ons hebben een grote visie voor hun leven, anderen een kleine maar wij hebben allemaal een visie. Wij hebben een visie van wat wij graag willen en wij hebben ook een visie van waar wij denken dat we naartoe gaan. Hopelijk zie je kans om die visie van wat je echt graag wilt dezelfde te laten zijn als waar je echt naartoe gaat. Maar hoe dan ook, je hebt een visie. Een geestelijke visie voor hoe je karakter zal zijn, hoe je morele leven zal zijn hoe het zal voelen om ’s ochtends wakker te worden en jezelf te zijn. Je hebt een visie over wie je wilt zijn. En misschien heb je vooral een visie op je roeping een grote taak waarvoor je geroepen bent. Velen ervaren hoe geweldig dat is en wij gaan van roeping naar roeping. Je hebt een groots werk. Misschien is het een kunstwerk, een boek, een bediening of een gebouw of een bedrijf maar je hebt iets waarvan je gelooft dat je daarvoor geboren bent. Dat je ertoe bent geroepen. En tussen al die dingen staat er altijd wel iets in de weg: een berg. Iets dwarsboomt altijd het pad. Iets houdt ons tegen en zegt nee. Soms is het iets relatief kleins. Ik heb de griep of ik ben verkouden en dan doe ik het morgen wel. Ik zou er dit weekend aan werken, maar er kwam een werkproject tussen en dus moest ik zaterdag aan het werk en heb ik het uitgesteld. En je visie dan? Nou, geloof het of niet, maar mijn hek viel om toen het heel slecht weer werd en mijn buurman heeft een hond. Ik moest zorgen dat ik dat hek weer omhoog kreeg. En zo gebeuren er dingen in het leven waarvan wij zeggen: Ik heb geen tijd. Heeft iemand hier wel eens het gevoel dat je geen tijd hebt? Wij hebben toch allemaal evenveel tijd? De laatste keer dat ik keek, kreeg niemand 25 uur. Wij krijgen er allemaal 24 per dag, denk ik. Niemand krijgt meer dan 7 dagen per week. Maar het is makkelijk om te zeggen dat je geen tijd hebt en zeker om te zeggen dat je geen energie hebt. Heeft iemand het gevoel dat hij geen energie heeft? Dat gevoel kennen we allemaal. En velen van ons zouden zeggen dat ze geen geld hebben. Is er hier iemand failliet geweest? Ik ben vaak blut geweest. Sommigen van jullie zijn nu blut. Ik weet hoe het is om blut te zijn. Ik weet hoe het is om in je auto te slapen. Ik weet hoe het is om dag in dag uit ramen noedels te eten, of hotdogs, of aardappelen. Dat weet ik. En je krijgt het idee dat als je maar een beetje extra geld krijgt alles zou veranderen. Je zegt dingen als: Als ik nu maar dit bedrag zou krijgen dan zou ik eindelijk weer kunnen ademen. En zo richten wij onze levensvisie op de geldberg. Al die bergen. Geldbergen, tijdbergen, energiebergen, gezondheidsbergen, familiebergen en wij willen allemaal die bergen verzetten en dan zeggen wij: Dit is mijn berg of dat is mijn berg. Jezus vertelt ons trouwens hoe wij die bergen kunnen verplaatsen. Weet je nog wat Hij zegt? Als je het geloof van een mosterdzaadje zou hebben zou je tegen deze berg kunnen zeggen: Ga en word in de zee geworpen en dan zal dat gebeuren. Dat is goed nieuws en het is waar. En jij zegt: Maar Bobby, ik heb het geprobeerd. Ik heb geloof gehad, ik heb geprobeerd tegen de berg te schreeuwen ik heb geprobeerd de berg te verplaatsen en hij is er nog steeds. Ik ben nog steeds blut, ik ben nog steeds moe, ik heb nog steeds geen energie. Ik heb nog steeds lastige familieleden, ik kan geen goede vrienden maken. Wat is het probleem? En ik zal je vertellen, mijn vriend, hier is het goede nieuws en het slechte nieuws.Hier is de grootste berg in je leven. Hier is de Everest van je leven. Hier is de Kilimanjaro, die groter is dan alle andere en wij hebben allemaal dezelfde berg, en die berg ben jij. Een beroemde uitspraak van Brianna Wiest: De berg ben jij. Maar dit is wat je kunt veranderen. Je kunt de seizoenen niet veranderen, of de grond. Je kunt het weer niet veranderen, noch de wind. Maar je kunt jezelf veranderen en dat is goed nieuws. Ik weet dat je jezelf kunt veranderen, want ik heb het gezien. Sommigen van jullie hebben de dingen gehoord die ik heb gezegd. Je hebt ze in praktijk gebracht en je leven is veranderd. Maar om je leven te veranderen, moet jij veranderen. En hier is hoe je verandert. Jezus vertelt het ons ronduit. Wij horen dat als iemand het geloof van een mosterdzaadje had hij tegen de berg kan zeggen: Laat je in zee werpen en dat gebeurt dan. Velen van ons horen ‘berg’, velen van ons horen ‘geloof’ maar hier is het woord dat niemand eruit lijkt te halen en dat woord is ‘zaad’. Dat is het belangrijkste woord. Dat is de formule om op te lossen. Dat is wat alles verandert. Dit is wat geloof is. Geloof is geen gebeurtenis. Dit is wat geloof niet is. Geloof is geen gevoel of emotie. Geloof is niet: Ik geloof. Dit is wat geloof is: Geloof is een zaadje. Wat betekent dat? Het is iets dat je in de grond stopt. Het leeft of het sterft en als het leeft, wordt het verzorgd totdat het tot volle wasdom komt en dan wordt het geoogst. En ik kan je vertellen dat zaden bergen kunnen verwoesten. Zaden kunnen de aarde verscheuren. Zaden kunnen bakstenen, marmer en diamant doormidden snijden. Zaden kunnen doen wat ze maar willen, maar ze moeten verzorgd worden, ze moeten geplant worden, ze moeten gevoed worden en niet verteren. En dit is dus hoe wij de grootste berg in ons leven, de ons-berg, verplaatsen: Wij beginnen wat zaadjes te planten. Dat is wat Jezus ons vertelt. Je wilt een andere toekomst, je wilt een ander leven, je wilt een ander hart, je wilt een andere geest, je wilt een andere bankrekening, je wilt andere vrienden, je wilt een andere levenservaring. Je wilt naar de plaatsen gaan, de dingen doen, je plant de zaadjes. En zo maken wij dat mogelijk: Wij beginnen met het verwijderen van de berg die ik ben. Die altijd in de weg staat en jij kunt dat doen. Je kunt veranderen. Je kunt vernieuwd of getransformeerd worden. Als de JIJ-berg beweegt, dan kan elke andere berg in je leven ook bewegen. Neem dat vandaag ter harte. En dat brengt ons bij onze tekst. Mattheüs 21:28. Om deze tekst even naar voren te halen: Jezus is in debat met de Farizeeën. Hij heeft verbazingwekkende wonderen gedaan en mensen zijn genezen, opgewekt uit de dood. Blinden kunnen zien, doven kunnen horen. Zondaars rennen terug naar Gods Koninkrijk. Harten worden getransformeerd, ketenen worden verbroken en de Farizeeën kijken naar Hem en zeggen: Waar komt je gezag vandaan? Daar gaat deze tekst over. Ze zeggen tegen Hem: Waar heb je je…In de tekst gaat het over autoriteit maar waarschijnlijk wordt het Hebreeuwse woord ‘semicha’ bedoeld wat een lijn van autoriteit is die rechtstreeks van Mozes komt. Ze zien al die dingen. Hij is duidelijk van God, maar ze moeten Hem gewoon ergens op pakken, hè? Ze doen van: Hoe kom je aan je autoriteit? Waar heb je je semicha vandaan? Waar heb je je gezag vandaan? Naar welke theologische hogeschool ging je? En Jezus antwoordt met een vraag: Waar kreeg Johannes de Doper zijn gezag vandaan? Waar haalde hij zijn autoriteit vandaan? Dan gaan ze van oh, oh. En ze gaan allemaal in een groepje staan mompelen. Wat als wij dit zeggen? Wat als wij dat zeggen? En dit is het probleem: Als ze zeggen dat het van mensen kwam of dat het van God kwam, waarom hebben jullie Hem dan afgewezen? Mensen geloven dat Hij een profeet is en ze willen niet dat ze zich tegen Hem keren. En dit is wat ze uiteindelijk zeggen: Wij hebben geen antwoord. En Hij zegt: Dan beantwoord Ik jullie stomme vraag over Mijn gezag ook niet. Je moet stom in het Grieks zien. Het staat er in het Grieks. Maar goed, daarna volgt dit verhaal. Hij gaat dan naar deze tekst, Mattheüs 21. Hij zegt: Wat denken jullie? Hij praat tegen de Farizeeën. Wat denken jullie? Er was een man die twee zonen had. Hij ging naar de eerste en hij zei: Zoon, ga in de wijngaard werken. En de zoon zei: Dat doe ik niet. Maar later bedacht hij zich en ging toch. Toen ging de vader naar de andere zoon en zei hetzelfde. Die antwoordde: Ik ga wel. Maar hij ging niet. Wie van de twee deed wat zijn vader wilde? Heb je dat begrepen? De eerste zegt: ik wil niet. Maar hij heeft zoiets van dat was stom, het spijt mij, ik ga wel. Toen zei de tweede: Ik wil wel. En hij besluit het niet te doen. Ik denk dat ik vandaag sport ga kijken. Dus toen ging de vader naar de andere zoon en zei hetzelfde, o ja, dat hebben wij al. Wie van de twee deed wat de vader wilde? De eerste, antwoordden de Farizeeën. Toen zei Jezus tegen hen: Waarlijk, Ik zeg u, de tollenaars en de prostituees…Dit is het uitschot in hun samenleving, hè? Dit zijn de zondaars. Hij zei: Zij gaan eerder dan jullie het koninkrijk van God binnen. Want Johannes kwam naar jullie toe om jullie de Weg van gerechtigheid te wijzen en jullie geloofden hem niet, maar de tollenaars en de prostituees wel. En ook nadat jullie dit gezien hadden, bekeerden jullie je niet. Met andere woorden, Jezus zegt…Wat vertelt Hij ons? Het gaat niet om je gevoelens, maar om wat je doet. Het gaat niet om je gevoelens, maar om wat je doet. Het gaat er niet om hoe je je voelt, het gaat erom wat je doet. Ja, emoties zijn belangrijk omdat ze invloed hebben op wat wij doen en hier komen wij bij het punt dat de Farizeeën…Het is nog nooit duidelijker geschetst dat Hij van God is als Jezus verbazingwekkende, volledig legitieme Bijbelpreken houdt en mensen uit de dood doet opstaan, over water loopt en zieken geneest. Religieuze mensen blijven mij verbazen, dat ze dat kunnen zien en dan zeggen: Waar heb jij je gezag vandaan? Dat is iets met het menselijk hart. Er is dus gezegd dat de Farizeeën geen deel kunnen hebben aan het Koninkrijk van God vanwege wat er emotioneel in hen gebeurt: trots, ego, angst. En het is eigenlijk zelfsabotage. De wijze manier om je leven te leiden is om te zeggen: Ik heb gevoelens, maar laat mij hier rationeel over nadenken. Wat wil ik hier echt doen? Wie wil ik hier echt zijn? Wat wil ik echt bereiken? Dus in plaats van dat je emoties je leven leiden, hebben je emoties wel invloed maar begin je je emoties te trainen door de juiste manier van denken. Vergeet nooit dat je gedachten je toekomst worden. Dat je gedachteleven je werkelijkheid is. Heel vaak is dit gewoon de zelfsabotage waar wij in terecht komen. We laten onze emoties ons leven volledig dicteren en ons leven is een chaos. Het staat in brand. En dat moeten wij overwinnen. Dit is wat ik weet: Onze zelfsabotage gaat eigenlijk over zelfbescherming. Het is iets wat wij meestal leren als wij kinderen zijn. Velen van ons leren als kind of het nu door onze familie komt of door onze schoolomgeving of als er iets met ons gebeurt, wij leren bepaalde dingen te doen. Of het nu machteloosheid is, uitvallen of ons verstoppen of verslavende middelen gebruiken of weglopen of liegen of wat het ook is dat wij doen, wij leren al vroeg hoe wij moeten overleven als wij bang zijn, als wij in chaos verkeren, als dingen niet goed gaan en dit zet zich vaak voort als wij volwassen zijn. En dit is het negatieve emotionele leven dat ons denken overwint en wij denken dat wij denken, maar dat doen wij niet. Wij denken alleen maar om onze negatieve emoties te verdedigen. Dit is wat de Farizeeën deden.bIk denk dat wij dit allemaal intuïtief weten omdat wij allemaal mensen zijn en dit allemaal eender ervaren.nWij weten dat de slechtste beslissingen van ons leven emotioneel waren. Wij weten dat de gemeenste dingen die wij ooit hebben gezegd emotioneel waren. Wij weten allemaal dat niet komen opdagen toen wij er moesten zijn, emotioneel was. En wij weten, ik weet, dat de reden waarom ik niet ben waar ik wil zijn heel vaak iets emotioneels is. Dus hoe wij beter worden, hoe wij beter worden is dat wij begrijpen dat ons verstand sterker moet zijn dan onze gevoelens. Je verstand moet sterk zijn en moet sterker zijn dan je emoties. Dus hoe doen wij dat? Krijgen wij een sterkere geest door harder ons best te doen? Het antwoord is nee. Zo kan het soms voelen. Dit is hoe je het doet. Jezus vertelt het ons ronduit. Je doet het met geloof en geloof is wat? Een zaadje. Dus zo moet je je leven veranderen: Je moet zaaien. Je plant zaadjes in je leven die na verloop van tijd groeien en groter worden dan wat je slechte standaard ook is. Voel je niet schuldig over negatieve emoties. Benoem ze en neem er gezag over. Dit is echt belangrijk. Vaak voelen wij ons schuldig over afgunst, lust, ego of boosheid. Het heeft geen zin om je er schuldig over te voelen. Vergeet niet dat je nog niets gedaan hebt. Het is een gedachte, een gevoel, een emotie. En heel vaak voelen wij ons schuldig over deze emoties. Wij denken: Als ik echt een godvruchtig mens was, had ik die niet. Al mijn emoties zouden bestaan uit bloemen en zonneschijn en geluk en vreugde en liefde voor iedereen en vriendelijkheid de hele tijd. Er moet iets mis zijn met mij. De waarheid is: Nee, je bent een mens. Je zult altijd van die negatieve emoties hebben, maar wat wij leren is hoe wij die negatieve emoties ons gedrag niet kunnen laten beïnvloeden. En zo doe je dat: Je plant een zaadje. Jij neemt er gezag over. Ik denk dat wij dit soms overdrijven. Dat wij soms blijven hangen in onze negatieve emoties. Dat wij er constant over willen praten, er de hele dag bij stil willen staan. En ik denk dat wij een middenweg willen vinden tussen er hardop over praten en dan verder gaan. Is iemand het daarmee eens? Wij blijven er niet bij stilstaan, want als je erin blijft hangen, wordt het een deel van je. Het is beter om het hardop te zeggen, wat empathie te ontvangen, erover te bidden,ngezag te nemen en verder te gaan. Benoem het gewoon en blijf er niet in hangen. Zeg: Ik heb gezag gekregen. Christus is in mij. En waar Christus is, kan geen duisternis zijn. Begin dat gewoon te zeggen.nDat is een goed zaadje. Hier is nog een goed zaadje waarvan ik denk dat het Bijbels is. Nieuwe gevoelens komen met nieuwe actie. Wil je van die gevoelens af? Koppel de negatieve gevoelens aan een positieve actie. Ik kan het niet echt duidelijk definiëren want het zou de hele dag duren om een paar voorbeelden te geven maar onthoud dat in de Bijbel geloof altijd samengaat met actie. Zo ziet geen geloof eruit: Als Mozes de Rode Zee splijt. God splijt hem eerst en zij moeten oversteken. Hij doet al het werk voor hen, toch? Dat waren trouwens mensen zonder geloof die de Rode Zee overstaken. Dat weten wij omdat ze vastzaten in de woestijn vanwege hun gebrek aan geloof. Wat doen mensen met een groot geloof? Ze stappen eerst in het water. Dat is wat er gebeurt bij de Jordaan. Ze moeten er eerst in stappen en dan wijkt het water. Geloof gaat altijd samen met een actie. Wij zien dat als Jezus iemand geneest, Hij zegt dat ze iets moeten doen. Pak je mat en sta op en loop. Ga wat modder uit je ogen wassen. Dat gaat altijd samen met een actie. Petrus, stap uit de boot. Als je over water wilt lopen,nmoet je met stap één beginnen. Denk niet dat je over water kunt lopen. Bewijs dat je denkt dat je over water kunt lopen door een voet op het water te zetten. Dus als je nieuwe gevoelens wilt, koppel dat dan aan actie. Je zou kunnen zeggen dat het moeilijk is om dat te doen. Nou, dat klopt. Als je een goed leven wilt, moet je moeilijke beslissingen nemen. Harde keuzes, makkelijk leven. Makkelijke beslissingen, hard leven. Stel je idee niet uit. Stel niet uit wat je moet doen. Doe het nu. Stel je goede idee nooit uit. Stel nooit uit om op te komen dagen voor mensen die je nodig hebben. Stel nooit uit dat je het juiste doet. Doe het gewoon nu in plaats van aan het eind van de week. Doe het vandaag in plaats van morgen en het zal beter met je gaan. Een wijs man, Dr. Schuller, zei dat je nooit een boom moet omzagen in de winter. Waarom? Omdat ‘s winters alle bomen er dood uitzien, ook al leven de meeste nog. Hij bedoelt dat je nooit een grote beslissing in je leven moet nemen een grote keuze, als je een hoop negatieve emoties hebt. Het is een gewoonte, uitstelgedrag. Als je je van binnen rot voelt en je staat op het punt om een grote levens veranderende beslissing te nemen doe het dan niet. Wacht gewoon even. Mag ik een amen? Onze slechte beslissingen komen 90% van de tijd voort uit onze slechte emoties. Het is gewoon het toevoegen van meer gewoonten in je leven die ervoor zorgen dat je de richting op gaat die je wilt dat je leven op gaat. Het is de kracht van dat blok van 30 tot 60 minuten dat je elke dag meerdere keren hebt. Hoeveel ongedwongen luchtige, leuke gesprekken heb je nodig met je echtgenoot om je huwelijk te helen? Ik zou zeggen dat als je 20 tot 30 van die 30 minuten per dag zou doen je huwelijk een stuk beter zal zijn. Hoeveel minuten per dag moet je sporten om bij de top 1% van sportieve mensen ter wereld te horen? Het antwoord is 30 tot 60 minuten per dag, vier dagen per week. Hoeveel Bijbel- of gebedstijd heb je per dag nodig om je leven helemaal in vlam te laten staan met de Heilige Geest met geestelijke kracht en het antwoord is 30 à 60 minuten per dag Bijbellezen en bidden. Dit is een geweldige vraag. Dit is een echt antwoord. Hoeveel uren studie heb je nodig om een nieuwe taal te leren? Is er iemand hier die Duits of Japans of Spaans of Frans wil leren? Hoelang zou het duren om die taal relatief vloeiend te leren? Het antwoord is 480 uur. Dat is niet erg veel. Als je 60 minuten per dag doet, spreek je Nederlands in anderhalf jaar of wat je dan ook wilt leren. Dat is best cool. Dus is het niet verbazingwekkend dat wij niet van die grote prestaties van triomf en wilskracht nodig hebben? Wij hoeven alleen maar die dingen te doen die niet zo moeilijk zijn. Hoeveel tijd heb je nodig om je doelen op te schrijven met een heerlijk kopje koffie in een prachtig café omringd door de mooiste mensen en de beste service ter wereld met die drie dollar? Hoe moeilijk is dat? En het antwoord is: Niet heel moeilijk. Wij zouden zelfs kunnen zeggen dat het makkelijk is om te doen. Maar het is ook makkelijk om het niet te doen en daarom doen zo weinigen het. Goed. Hier is mijn laatste gedachte. Vergeet nooit de kracht van rhema. Er zijn twee woorden voor ‘woord’ in de Bijbel. Het eerste woord dat velen van ons kennen is ‘logos’, het tweede is ‘rhema’. Dat gebeurt als het Woord van God, of welk woord dan ook, hardop wordt uitgesproken. Een Grieks woord voor een woord dat hardop klinkt. Jakobus zegt dat iedereen die zijn tong onder controle heeft zijn hele lichaam onder controle heeft. Hoor je dat? Wat als dat waar is? Wat als al mijn woorden onder controle zijn dan is mijn hele leven, mijn toekomst, mijn alles onder controle. Wat als dat waar is? Wat als ik niet uit bed kan komen en ik zeg gewoon: Bobby, kom uit bed. De kat zal opspringen, maar ik zal het doen. Toch? Wat als je aan het hardlopen bent en je zegt: Nog één kilometer. Ik denk dat je dan nog een kilometer doet. Wij moeten inzien dat wat wij tegen andere mensen zeggen over onszelf zelfs als wij het gekscherend zeggen, ons lichaam binnenkomt. Dat geldt ook als je jezelf omringt met de woorden die je hoort. Het is ook wat je hoort. Wees supervoorzichtig met de teksten van muziek. Wees super voorzichtig met de podcasts. Wees super voorzichtig met je vrienden. Voor sommigen van jullie is dit slecht nieuws. Je kunt je familie niet kiezen. Ze zijn er voor je en dat is goed of slecht nieuws afhankelijk van wie je bent, maar je kunt wel je vrienden kiezen. Velen van ons hebben zich omringd met de meest cynische, gemene, onbetrouwbare, luie, grofgebekte mensen. Ga daar weg. Ze zijn niet je familie. Bij je familie moet je blijven. Maar je vrienden kun je kiezen en dat is belangrijk. En zorg ervoor dat je hiernaar luistert. Zorg dat je deze woorden blijft krijgen en het zal de berg in je leven verzetten. Als deze preek je geraakt heeft,nluister er dan nog eens naar. Als je een boek hebt gelezen dat je leven heeft veranderd, lees het dan nog een keer. Omring jezelf met de woorden en het soort dingen die mensen zeggen die je optillen en niet afbreken en je zult zien dat de berg in je leven zal beginnen te veranderen. Amen?

 

Gebed

Vader, wij zijn het eens en we vragen U om onze harten en onze gedachten te transformeren. Wij hebben veel bergen in ons leven: Gezondheid, geld, familie, uitdagingen, tegenslagen. Maar wij weten

dat de grootste berg hier ligt en wij vragen U om ons te helpen veranderen. Wij weten dat als wij veranderen, alles verandert. Geef ons de gedachten, de wijsheid, de kennis die wij nodig hebben, de mensen die wij nodig hebben, de geest die wij nodig hebben om anders te zijn. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zegt amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Een groot geloof

3 maart 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan