Home Werk aan jezelf

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Het voelt goed om weer met jullie bijeen te zijn. Bedenk dat er maar een paar kleine dingetjes onmogelijk voor God zijn. Nee. Niets dat bestaat, is onmogelijk voor God en Hij staat aan jouw kant. Je bent geliefd. Amen. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw Heilige Geest. Wij vragen U in Jezus’ naam dat U ons elke dag een beetje meer als U maakt. Help ons om meer lief te hebben, om harder ons best te doen, meer te geven. Maar help ons bovenal om dat te doen vanuit overvloed en die komt vanuit uw Heilige Geest. Dat bidden wij vandaag in Jezus’ naam. En Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Lead Kindly, Light/Amen

Leid mij liefdevol,

Omringd door uw aanwezigheid

Leid mij voort

De nacht is donker

En ik ben ver van huis

Leid mij voort

Bewaar mijn stappen

Ik vraag U niet al te zien in de verte

Eén stap is voldoende

Voldoende voor mij

Amen

 

Schriftlezing – Mattheüs 14:22-27 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 14:22-27. En meteen dwong Jezus Zijn discipelen

in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant terwijl Hij de menigte weg zou sturen. En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook. En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het. Wees niet bevreesd. Het Woord van de Heer.

 

Solo – Holy Spirit door Jennifer Rockett

Niets heeft meer waarde, niets is zo groot

Niets valt te vergelijken met de levende hoop die U brengt

Uw aanwezigheid, Heer

Ik heb mogen proeven van de tederste liefde

Die mijn hart bevrijdt en mijn schaamte wegneemt

Door uw aanwezigheid, Heer

 

Heilige Geest, we heten U welkom

Overstroom deze ruimte, vervul de atmosfeer

Naar uw glorie, God, verlangt ons hart

Laat uw aanwezigheid ons allen vervullen, Heer

Uw aanwezigheid, Heer

 

Niets heeft meer waarde, niets is zo groot

Niets valt te vergelijken met de levende hoop die U brengt

Door uw aanwezigheid, Heer

 

Heilige Geest, we heten U welkom

Overstroom deze ruimte, vervul de atmosfeer

Naar uw glorie, God, verlangt ons hart

Laat uw aanwezigheid ons allen vervullen,

Heer, uw aanwezigheid, Heer

 

Doordring ons meer van uw aanwezigheid

Laat ons de glorie van uw goedheid ervaren

Doordring ons meer van uw aanwezigheid

Laat ons de glorie van uw goedheid ervaren

 

Heilige Geest, we heten U welkom

Overstroom deze ruimte, vervul de atmosfeer

Naar uw glorie, God, verlangt ons hart

Laat uw aanwezigheid ons allen vervullen, Heer

 

Solo – Raise a Hallelujah door Jennifer Rockett

Ik hef een halleluja op naar de hemel

In de aanwezigheid van mijn vijanden

Ik hef een halleluja op naar de hemel

Luider dan het ongeloof

Ik hef een halleluja op naar de hemel

Want mijn wapen is de melodie ervan

Ik hef een halleluja op naar de hemel

En de hemel zal komen om voor mij te strijden

 

Ik zal zingen te midden van de storm

Steeds luider zul je mijn lofprijzingen horen klinken

Uit de as zal de hoop oprijzen

De dood is verslagen, de Koning leeft

 

Ik hef een halleluja op naar de hemel

Met alles wat ik in mij heb

Ik hef een halleluja op naar de hemel

En ik zie de duisternis vluchten

Ik hef een halleluja op naar de hemel

Te midden van het mysterie

 

Ik hef een halleluja op naar de hemel

Vrees heeft zijn greep op mij verloren

Ik zal zingen te midden van de storm

Luider en luider zul je mijn lofprijzingen horen klinken

Uit de as zal de hoop herrijzen

De dood is verslagen en de Koning leeft

Ik zal wat luider zingen, ik zal wat luider zingen

Ik zal wat luider zingen, wat luider zingen

In de aanwezigheid van mijn vijanden

Luider dan het ongeloof

Want mijn wapen is mijn loflied

De hemel zal voor mij strijden

 

Ik zal zingen te midden van de storm

Luider en luider zul je mijn lofprijzingen horen klinken

Uit de as zal mijn hoop herrijzen

De dood is verslagen en de Koning leeft

Ik hef een halleluja op naar de hemel

Ik hef een halleluja op naar de hemel

Ik hef een halleluja op naar de hemel

Ik hef een halleluja op naar de hemel

Halleluja

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wie je ook bent, sta op. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Werk aan jezelf

door Bobby Schuller

Dit is de oproep van het christendom: Dat je een nieuwe start kunt maken, dat je een nieuw begin kunt maken. En ik wil je vandaag aanmoedigen om een nieuwe start te maken door te vertrouwen op de gekruisigde Christus. Vandaag wil ik iets zeggen dat niet vaak gezegd wordt in kerken maar absoluut Bijbels is. Ik heb het al vaak beweerd. Het is zelfs fundamenteel voor een goed christelijk leven, en dat is dit: Investeren in jezelf is een geschenk aan anderen. Dat niet alleen, het is ook een morele verplichting voor christenen. Het is iets waartoe we geroepen zijn. Het is iets wat we zien in de sabbat en in discipelschap. Het is iets wat wij zien in christelijk onderwijs. Het is belangrijk om in jezelf te investeren en dat ook te zien als een van de meest liefdadige, vriendelijke aardige dingen die je kunt doen voor de mensen die samen met jou leven. Er is een tijd geweest dat je kon zeggen dat Bobby Schuller een harde werker was. Ik hoop dat je dat nog steeds zegt. Bobby Schuller was een harde werker. Ik heb in de horeca gewerkt. Ik werkte in een Mexicaans restaurant. Ik heb op een ranch gewerkt. Zwaar werk. Ik heb op boten gewerkt. Ik heb in onroerend goed gewerkt. Dat is dan weer niet zo zwaar. Ik heb in een granietfabriek gewerkt. Maar in al die tijd heb ik er zo lang over gedaan, zelfs als volwassene om in te zien hoe belangrijk het is om aan mijzelf te werken. Ik werkte hard aan mijn taak, ik werkte hard voor een baas, ik werkte hard voor een salaris, ik werkte hard voor een promotie maar ik werkte niet hard om het volgende niveau te bereiken van wie ik geroepen was te zijn. Ik werkte niet hard aan het lezen van de Bijbel en mijn gebedsleven. Ik werkte niet hard aan mentorschap. Tot het belangrijk werd om te beseffen dat het beste wat ik voor mijn werk kon doen was om harder aan mijzelf te werken dan aan mijn werk. Het beste wat ik voor mijn kinderen kon doen was harder aan mijzelf te werken dan aan mijn kinderen en ga zo maar door. Ik begreep dit principe later, toen ik moe begon te worden omdat ik elke avond kaas als avondeten at. Dat was trouwens echt zo. Ongeveer een jaar lang kocht ik kaas bij de supermarkt en dat was mijn avondeten elke avond. Kaas als avondeten. Maar dat voelde steeds slechter. Tot ik die mooie uitspraak hoorde, die je vast kent: Zorg voor je lichaam en je lichaam zal voor jou zorgen. En dat is een waar woord. Zorg voor je lichaam en je lichaam zal voor jou zorgen. En wat dacht je van deze? Zorg voor je geest en je geest zal voor jou zorgen. Hier is er nog een: Zorg voor je ziel en je ziel zal voor jou zorgen. Laten wij niet vergeten dat dit niet alleen dingen zijn die vanzelfsprekend lijken als wij er alleen maar naar kijken maar dat ze ook duidelijk staan in de Bijbel. Je moet hard aan jezelf werken. Ik vermoed dat je hard werkt aan allesbehalve aan jezelf. Je werkt hard aan je kinderen, je werkt hard om een goede wederhelft te zijn je werkt hard aan je bediening, je werkt hard aan je baan. En heel vaak voelt het alsof al die dingen alleen maar routine zijn. Als je ‘s morgens wakker wordt, sta je niet te trappelen. Waarom niet? Omdat je harder aan die dingen hebt gewerkt dan aan jezelf. Je hebt meer in anderen geïnvesteerd dan in jezelf. En aan de oppervlakte lijkt dat bijbels. Meer in anderen investeren dan in jezelf. Maar nee, dit is waar het begint. Al die dingen beginnen vanuit een plaats van overvloed. Als je overloopt, als je beker overloopt, dan wordt delen gemakkelijk. Dit is hoe ik wil dat je bent: Ik zag een foto van een fontein op die oude ranch waar ik ooit werkte. Met water dat van binnenuit opborrelt. Het vormt een kring en dan een grotere kring en een nog grotere. Als je overloopt in geest, als je overloopt in woord, als je overloopt in positiviteit en frisse visie en mededogen en vriendelijkheid en liefde en openheid dan zal dat een zegen zijn voor iedereen om je heen. Ze zullen vervuld raken en het zal een zegen voor hen zijn om te dienen vanuit een plaats van overvloed. Staat er niet in de Bijbel dat je een dienaar van allen moet zijn? Absoluut, maar vergeet nooit dat dienen een vaardigheid is. Ben je ooit bediend door iemand die slecht was in dienstbaarheid? Dat voelt helemaal niet als dienstbaarheid. Je zou willen dat ze weggingen. Velen van ons doen dat en wij beseffen het niet eens. Velen van ons werpen hun parels voor de zwijnen. Velen van ons verstikken onze kinderen, werknemers of collega’s. Velen van ons, omdat wij niet dienen vanuit een plaats van overvloed maar vanuit een plaats van dorst, een plaats van honger, een plaats van wanhoop, een plaats van wilskracht. Zo erkennen wij niet dat wij eigenlijk niet zo vaak helpen als wij hopen. En daardoor voelen wij ons nog waardelozer en nog leger en willen wij nog meer opgeven. Mijn vriend, investeer in jezelf. Het is een geschenk aan anderen.  Aan jezelf en aan de wereld. Het is een geschenk aan ons land, aan onze scholen. Het is een geschenk aan onze werkplekken als je in jezelf investeert. Als je harder aan jezelf werkt dan aan wat dan ook. En dat brengt mij bij het bewijs. Ondervinding is de beste leermeester en de leermeester is het Woord van God. Ik heb veel tijd besteed aan de Bergrede. Nog steeds. Die heb ik uit mijn hoofd geleerd. Drie Bijbelhoofdstukken. De Bergrede geldt als het belangrijkste onderwijs van Jezus. En ik denk dat het op één na belangrijkste onderwijs…De eerste belangrijkste les is het Onze Vader. Dat moeten wij begrijpen. Hier is de tweede, die bijna alles samenvat wat Jezus onderwijst en dat besefte ik pas laat in mijn leven. Bewaar geen schatten voor jezelf op aarde, waar mot en roest ze vernietigen en waar dieven inbreken en stelen maar bewaar schatten voor jezelf in de hemel, waar mot en roest ze niet vernietigen en waar dieven niet inbreken en stelen. Waarom is dat zo belangrijk? De Bijbel heeft het meer over geld en schatten dan over enig ander onderwerp. Omdat geld ons laat zien waar onze waarde ligt. Waar je je geld aan uitgeeft, laat zien waar je om geeft. Waar je in investeert. Waar je echt om geeft. En daarom zegt hij dat de beste investering die je kunt doen, in de hemel is. Als kind op de zondagsschool dacht ik dat dit een eeuwige beloning betekende als ik zou sterven. Een hoopje schatten of een kroon of zo. Misschien was het wel een soort trofee. En dat zou waar kunnen zijn. Ik denk dat er zoiets is. Maar wij beperken het tot alleen onze dood. Dit is wat Jezus zegt: Ten eerste, dit is wat Jezus niet zegt: Hij zegt niet dat je oogst wat je zaait. Jezus zegt nooit dat je oogst wat je zaait. Hij zegt dat dit is wat je oogst als je zaait: 30, 60, 100 keer. Dat zou balen zijn als je een dollar investeert en een dollar oogst. Toch? Maar nee, Hij zegt dat je voor elke dollar 30, 60, 100 dollar terugkrijgt in hemelse termen. Maar als dat alleen is als wij sterven is dat voor de meesten van ons niet zo aantrekkelijk, denk ik. Maar het tweede wat Hij zegt, is: Je krijgt 30, 60, 100 procent in dit tijdperk. Zeg mij na: in dit tijdperk. En zeg: contant. Wat betekent dat? Hier en nu. Dus als je investeert in het Koninkrijk van de hemelen…Met Koninkrijk van de hemelen bedoelt Hij niet alleen de hemel maar de lucht om je heen. Het betekent in de geestelijke wereld, die overal om ons heen is. Die is in deze ruimte of waar je ook bent. Het is overal waar de Heilige Geest is en waar God is. Als je daar investeert, is het alsof die hier is, binnen handbereik. De geestelijke wereld om ons heen en let wel die schatten kunnen niet gestolen worden. Ze kunnen niet belast worden. Ze kunnen niet door inflatie verdampen. Ze kunnen nooit hun waarde verliezen. De enige manier waarop je ze kwijtraakt, is als je ze zelf weggooit. En dat gebeurt ook. Je kunt ze oppakken en weggooien. Sommige mensen doen dat. Hier zijn een paar voorbeelden van hemelse schatten. Wij weten dit omdat Jezus dit gezegde niet heeft verzonnen. Het stond in andere Joodse teksten. Onder hemelse schatten verstaan wij kennis, dingen als vaardigheden, dingen als goede wil, dingen als vrede, dingen als leiderschapscapaciteiten, dingen als vertrouwen, enzovoort, enzovoort. Dit zijn dingen die wij opslaan in die geestelijke wereld en die, hoe meer wij ze ontwikkelen, terugkomen om ons voordeel op te leveren. 30, 60 of 100 keer, ongeacht de moeite die wij erin steken. En ze komen allemaal ten goede aan elkaar. Daarom is investeren in jezelf zo belangrijk. Daarom is aan jezelf werken zo belangrijk. Dit is waarom de kerk, in haar grootste… De grootste fout die de hedendaagse kerk heeft gemaakt is het scheiden van discipelschap en christendom. Destijds noemden ze zichzelf geen christenen. Ze noemden zichzelf discipelen. Dat betekent dat er een manier van doen is. Er is een training. Er is een training om mensen te leren hoe je die geestelijke dingen opslaat. Zodat je, terwijl je door het leven gaat, deze schatten hebt waaruit je kunt putten die niet door inflatie kunnen worden weggeblazen of worden gestolen. Nu even een praktijkvoorbeeld van hoe dit uitpakte in het leven van een Bijbelfiguur. Velen van ons kennen de goede kant van Salomo. Wie de Bijbel niet heeft gelezen kan vergeten dat Salomo ook een slechte kant had. Salomo is een interessant personage. Hij begint als een jonge man, gekozen door David zelf die erg lijkt op de grote koning David. God verschijnt aan hem en zegt: Salomo, je gaat een volk leiden. Je bent een jonge man, je hebt veel uitdagingen voor je liggen. Vraag Mij iets en Ik zal het je geven. Wat vraagt Salomo? Hij vraagt om een grote hemelse schat, een van de grootste. Hij vraagt om wijsheid. En God zegt: Je hebt niet om dit gevraagd, je hebt niet om geld gevraagd. Je hebt niet om het verslaan van je vijanden gevraagd, noch om dit of dat of zus of zo. Je vroeg om wijsheid en Ik ga je wijsheid geven. Ik ga je de wijste persoon ter wereld maken maar Ik ga je ook geld geven en de ondergang van je vijand, zeges, et cetera. Dat is een grote belofte en het gebeurt ook. Wij zien dat Salomo ongelooflijk rijk, machtig en gezond wordt. Hij brengt dingen tot stand. Hij bouwt een van de grootste tempels aller tijden. De tempel die David had willen bouwen. Mensen van over de hele wereld komen erheen. We zien grote koningen, grote leiders, de toenmalige versies van hertogen en hertoginnen en senatoren. Dit soort mensen komt van over de hele wereld om wijsheid van Salomo te horen en alles wat hij hen vertelt, helpt hen en komt hen op vele manieren ten goede. Hij groeit dus in die hemelse schat maar hij deelt die schat ook met anderen en daar hebben zij veel aan. Dat is fase één van Salomo. Je kunt duidelijk zien hoe in zijn leven een hemelse schat, wijsheid resulteerde in 30-, 60-, 100-voudige, tastbare resultaten. Zien wij dat allemaal? Fase twee. Salomo begint op latere leeftijd, om wat voor reden dan ook te trouwen met dochters van koningen. Prinsessen die niet Joods zijn. Ze zijn niet religieus of ze hebben hun eigen religie. Hij trouwt met ze en creëert een enorme entourage en dat doet hij voor bondgenootschappen, omdat hij sterker wil worden. Hij doet het omdat hij Israël wil redden, neem ik aan. Maar plotseling beginnen al deze nieuwe vreemde goden, deze heidense goden, het koninkrijk Israël binnen te dringen. En, nog erger, Salomo bouwt altaren voor deze goden en godinnen. En hij heeft priesters in dienst en dat soort dingen. En zo komt het dat Salomo op zijn oude dag, zoals je in Deuteronomium 17 kunt lezen, geboden krijgt over wat koningen niet moeten doen om niet als de farao te worden. En hier zien we dat Salomo elk gebod overtreedt en net als de farao wordt. En dit is wat God tegen Salomo zegt in 1 Koningen 11:9. Er staat: Daarom werd de Heere toornig op Salomo omdat zijn hart van de Heere, de God van Israël Die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken. Hij had hem geboden dat hij niet achter andere goden aan zou gaan maar hij hield zich niet aan wat de Heere geboden had. Daarom zei de Heere tegen Salomo: Omdat u Mijn verbond en Mijn verordeningen niet in acht hebt genomen zal Ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven. En dat is precies wat er gebeurt. Salomo verliest alles. Zijn koninkrijk, zijn geld, alles. Waarom? Omdat hij de hemelse schat verloor. Hij verloor de wijsheid. Tegenwoordig noemen wij dat Salomo’s Paradox. Je kent vast wel zo iemand. Ongelooflijk wijze mensen die ongelooflijk goed advies geven dat ze zelf nooit opvolgen. Dat is Salomo’s Paradox. Je geeft geweldig advies dat je zelf niet opvolgt. Trap niet in de val van Salomo’s paradox want Salomo’s paradox is de manier waarop je hemelse schatten hebt maar je weigert er toegang toe te krijgen. Hier is de uiteindelijke analyse voor Salomo. Hij had een ongelooflijk grote hemelse portefeuille, maar hij verloor zijn pinpas. Hij had miljarden dollars, maar hij verloor zijn chequeboekje. Het was er allemaal, maar hij gaf de toegang op. Doe dat niet. Blijf sparen, blijf opslaan, blijf je hemelse portefeuille opbouwen maar wat je ook doet, vergeet niet dat al het geld, alle goodwill, alle zegen in je leven, van de Heer komt. Als je de Heer de rug toekeert, keer je alles de rug toe wat leven geeft in deze wereld. Laten wij het hebben over je hemelse portefeuille. Over je schatten. Zullen wij eens kijken wat je op de rekening hebt staan? Laten wij eens zien wat wij hebben. Dit is hoe je je hemelse portefeuille kunt verbeteren. Laten wij eerst één ding duidelijk maken: laten wij bij nul beginnen. Veel mensen die vandaag de dag beleggen, hebben schulden. Studieleningen. 100.000 dollar. Een autoschuld van 20.000 dollar. Een grote hypotheek. Wat als ik je zou vertellen dat God een plan heeft om je schulden kwijt te schelden? Velen van ons hebben hemelse schulden. Wij hebben de zonden, de slechte wil, het slechte geloof. Wij hebben gelogen en bedrogen. De manier waarop wij onze kinderen of kleinkinderen hebben behandeld of onze wederhelft, of mensen met wie wij ooit hebben gedatet. Of onze ex-huisgenoot, of oude zakenpartners. Wij hebben dingen gedaan waar wij spijt van hebben. Wij hebben fouten gemaakt. Maar God kan die opnamen wissen. God kan die bestanden vernietigen. Hij heeft dat gedaan aan het kruis van Christus. Laten wij bij nul beginnen, met in te zien dat dood en ziekte en zonde, allemaal gestorven zijn aan het kruis. Wij gaan bij nul beginnen. Met een schone lei. Amen? Dat is het evangelie. Dat is goed nieuws. Oké. Nu wij daarmee begonnen zijn, wil ik het hebben over en ik heb dit uit Spreuken 3 gehaald, wat ik de gouden drie-eenheid noem. Als je graag aantekeningen maakt, doe dat dan nu. Ik denk dat dit de belangrijkste preek is die ik het hele jaar ga houden. Ik denk dat bij iedereen die vandaag doet wat ik zeg dat ze moeten doen hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn. En ik denk dat dat in deze drie hemelse schatten zit dat je begrijpt dat als je deze drie dingen opslaat, je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Je financiën zullen nooit meer hetzelfde zijn, je gezondheid zal nooit meer hetzelfde zijn je gezin zal nooit meer hetzelfde zijn, je wandel met God ook niet. ‘s Ochtends wakker worden zal nooit meer hetzelfde zijn als je deze gouden driehoek begrijpt. Als je deze drie grootste hemelse schatten begrijpt die ons worden gegeven vanuit het Woord van God. Dit is de eerste grote hemelse schat. Nummer 1: Gunst bij God en de mensen. Dit is een schat die kansen en tweede kansen creëert. Dat hebben wij allemaal nodig. Gunst bij God en de mensen. De zakenwereld noemt dit goodwill. Wanneer een bedrijf verkocht wordt of het nu openbaar of privé is, is goodwill het belangrijkste waar ze naar kijken, naast de winst. Hoeveel goodwill is er voor dit bedrijf? Je kunt dit hebben met de Heer en je kunt dit hebben met mensen. Het is de kans en het is de schat van een tweede kans die je in de hemel kunt bewaren. Sommige mensen hadden dit zeker: David had dit, Jozef had dit, Abraham had dit. Hoe kom je in de gunst bij God en de mensen? De Bijbel vertelt het ons. Twee dingen. Dit is wat er staat: Laat liefde en trouw je nooit verlaten. Bind ze om je nek, schrijf ze op de tafel van je hart en je zult gunst ontvangen van God en de mensen. Zo krijg je die. Heb je gehoord wat het was? Ik zei aan het begin: liefde en trouw. Jezus zegt: Heb elkaar lief en vraag wat u wilt en Ik zal het geven. Daar staat het. Liefde en trouw. Dit is wat liefde is. Liefde betekent echte impact ten voordele van anderen. Dit is wat liefde betekent, het betekent echte dienstbaarheid. Dit is wat liefde betekent, het betekent vrijgevigheid. Als je geen vrijgevigheid hebt, heb je waarschijnlijk niet veel liefde. Dat is een groeigebied voor je. De Bijbel zegt dat als je niet 10 procent van je geld weggeeft, je God berooft en je geen financiële zegen in je leven zult hebben. Geef dus 10 procent van je geld weg hetzij aan je kerk, aan je buren of aan mensen in nood of aan je favoriete goede doel. Je moet een vrijgevig persoon worden. Dat is moeilijk als je niet veel hebt gehad. Maar de ironie is dat als je je hand niet opent om te geven je ook je hand niet opent om te ontvangen. Dit is dus wat de Bijbel leert. Dat is liefde. Dus van andere mensen houden, in ieder geval met 10 procent van je geld en met je dienstbaarheid en met je tijd, en ook trouw. Trouw betekent dat mensen op je kunnen rekenen. Het betekent dat je het over een lange periode doet. Een man zegt: Ik heb het met trouw geprobeerd. Maar dit is wat wij weten. Trouw is niet iets wat je probeert. Het is iemand die je bent. Het is iemand op wie mensen kunnen rekenen. Het is iets dat je altijd bent. Trouw is niet iets wat je één keer hebt geprobeerd. Het is iets wat je bent, dag na dag, maand na maand, jaar na jaar. Als je trouw bent en als je van mensen houdt zul je in deze hemelse schat een gunst bij God en bij mensen vermeerderen. Nummer twee in de schat in de gouden driehoek: wijsheid. Wij zeiden het al: Wijsheid is een schat van vreugde, succes en een goed leven. Tegenwoordig verwarren wij wijsheid met kennis. Kennis is ook superbelangrijk. Hier kunnen wij iets zeggen over wetenschap. Wetenschap, heel belangrijk, ik hou van wetenschap, wetenschap kan ons kennis geven, maar kan ons geen wijsheid geven. Wetenschap kan ons geen wijsheid geven. Daarom kunnen de slimste mensen ter wereld, die hele bergen kennis hebben nog steeds hun leven verprutsen. Hun bankrekeningen zijn leeg, ze zijn meerdere keren getrouwd geweest en kunnen niet gelukkig zijn in een relatie. Ze gaan altijd terug naar dezelfde giftige mensen of wat dan ook. Ze gebruiken drugs en alcohol, ze zijn nooit gelukkig omdat ze wetenschap, wat belangrijk is, kennis en wijsheid door elkaar halen. Dit is hoe leren volgens de wetenschap eruitziet. En dat is belangrijk. Wetenschappelijk begrip is belangrijk, maar zo ziet dat eruit: Inzicht in observaties, metingen, feiten of principes. Maar hier is hoe leren in wijsheid eruitziet. Heel eenvoudig: Een verandering in gedrag. Als je gedrag niet veranderd is, ben je niet gegroeid in wijsheid. Leren in wijsheid is dus een verandering in gedrag. Ga je steeds terug naar dezelfde rotvent? Dan ben je niet gegroeid in wijsheid. Blijf je gokken? Blijf je ontslagen worden om dezelfde reden? De lijst is eindeloos. Als die dingen gebeuren, is het verleidelijk om anderen de schuld te geven om iets genetisch aan te voeren, om te zeggen dat je er nooit overheen komt. Om dit te zeggen, om dat te zeggen. Uiteindelijk ontbreekt het je aan wijsheid. En hier is hoe je wijsheid krijgt. Het is de enige manier om die te krijgen: Door vallen en opstaan of via de fouten van anderen. De enige manier om wijsheid te krijgen is dat jij een fout maakt of je ziet iemand anders een fout maken en jij maakt die niet. Dat is het. Dus, wijsheid. Nummer 3. Ben je er klaar voor? Dus wij hebben gunst bij God en de mensen, wij hebben wijsheid en de laatste is geloof. Geloof is een schat van wonderen en overwinning tegen alle verwachtingen in. Er is maar één manier om geloof te krijgen Ik ga het ronduit zeggen. Er is maar één manier om geloof te krijgen. Je krijgt geen geloof door harder te denken en niet door harder je best te doen. Er is maar één manier om geloof te krijgen en dat is de Bijbel. Dat is het. De enige manier om je geloof te vergroten is door het Woord van God te horen. Om het te horen, om het te geloven. Het is brood. De Bijbel is brood. En het is niet brood om de zoveel tijd, het is je dagelijks brood. De mens zegt: Dat vers ken ik al. Dat is alsof je zegt dat je al pizza hebt geprobeerd. Nee, je eet elke dag pizza. Het Woord van God is chipotle. Dat eet je elke dag. Het is brood. Je zegt: Ik volg een koolhydraatarm dieet. Laten wij dat niet doen. Laatst kwamen wij thuis van een lange, ellendige reis. Uren in de regen en vertragingen met onze koffers. Wij rijden naar huis vanaf de luchthaven en kruipen om twee uur ‘s nachts in bed. Wij kruipen in bed, ik wil net het licht uitdoen en het lampje aan Hannah’s kant gaat aan. En zij zegt heel lief: Vind je het erg als ik even twee minuten lees? Zij pakt haar Bijbel. En wat moet ik dan zeggen? Voorganger Schuller, wat moet ik zeggen? Tja, denk ik. Kun je die tekst lezen waarin staat dat Jezus van dutjes en slapen hield? Als je Hannah vraagt waarom zij zoveel geloof heeft, zal zij zeggen dat zij niet zoveel geloof heeft, of zij zal zeggen dat het de Bijbel is. Als je wonderen in je leven wilt, als je tegen alle verwachtingen in wilt overwinnen, moet je elke dag brood eten. En het hoeft niet zo veel te zijn, elke dag een paar minuten. Vijf minuten. Luister ernaar in je auto, als je er geen tijd voor hebt. Als je een van deze drie dingen doet, vooral alle drie zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Dat is een garantie. En je zult je hele leven toegang hebben tot deze ongelooflijke schat die alles brengt wat je eigenlijk nodig hebt en wilt van het leven.

 

Gebed

Vader, wij vragen U in Jezus’ naam om alle schatten van de hemel die U beschikbaar stelt via Uw Heilige Geest door de opstanding van Jezus en door uw Woord. En we bidden dat wij elke dag groeien in deze dingen. Dat wij onszelf elke dag met niemand anders vergelijken dan met wie wij gisteren waren. Help ons te begrijpen, Heer, dat investeren in onszelf een geschenk is aan anderen. Het is een geschenk aan U, het is een geschenk aan hen die van ons houden en daarom besluiten wij vandaag om het te doen, in Jezus’ naam. En Gods mensen zeiden amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

KoorThe Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede, en geve u vrede

En geve u vrede, en geve u vrede

Amen

Werk aan jezelf

28 januari 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan