Home Mooi van binnen en van buiten

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Goedemorgen en welkom, kerkfamilie en kijkers. Wat fijn dat jullie weer meedoen. Tijd met God doorbrengen is het best denkbare gebruik van onze tijd. Dat geeft eeuwige vrucht en de God van het heelal verlangt ernaar, die tijd met jou door te brengen. Jullie zijn geliefd. Wij zijn blij dat jullie vandaag weer met ons meedoen. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor al het goede dat U in onze wereld doet. Het is zo gemakkelijk om al het kwade te zien dat er gebeurt, en er is zoveel van. Maar er is veel meer goeds. Wij zijn zo dankbaar, Heer, dat wij vandaag zijn ontwaakt. Dat wij leven, dat wij in uw Koninkrijk zijn. Dat wij mensen in ons leven hebben die van ons houden. Dat U van ons houdt, dat U nog niet klaar bent met ons. Vader, wij houden van U en we danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koor – “Nearer, My God, to Thee”

Nader tot U o Heer, nader tot U

Drukken zorgen mij terneer, ik kom steeds bij U, ik kom steeds bij U

In al mijn pijn en smart wens ik met heel mijn hart

Dicht bij U te zijn, nader, God, tot U, nader, God, tot U

 

Als dan de morgen komt schenkt U mij uw licht

U leidt mij stap voor stap ‘k zoek uw aangezicht

En als de avond valt duister is om mij heen

Dan wens ik met heel mijn hart dicht bij U te zijn

 

In uw nabijheid mag ik schuilen, in uw nabijheid ben ik sterk

Er is genezing voor de gebrokene, vergeving voor iedereen

U biedt hoop in onze zorgen mijn Helper voor altijd

De genade die U aanbiedt heeft mij geheel bevrijd

 

Nader tot U, o Heer nader tot U

Drukken zorgen mij terneer, U richt mij weer op, U richt mij weer op

In al mijn pijn en smart, wens ik met heel mijn hart dicht bij U te zijn,

Nader, God, tot U, nader, God, tot U in uw nabijheid ben ik sterk

Er is genezing voor de gebrokene vergeving voor iedereen

Amen

 

Video – Voices of Hope – “Good, Good Father”

Ik heb wel duizend verhalen gehoord over hoe ze denken dat U bent

En ik heb uw tedere fluistering van liefde gehoord in het holst van de nacht

Als U me zegt dat U blij bent met mij en dat ik nooit alleen ben

 

U bent een goede, goede Vader, dat is wie U bent, ja, dat is wie U bent

En U heeft me lief, dat is wie ik ben, ja, dat is wie ik ben

 

Ik heb veel mensen naar antwoorden zien zoeken, dichtbij en ver

Maar ik weet dat we allemaal zoeken naar antwoorden

Die alleen U kunt geven, want U weet wat we nodig hebben

Voordat we een woord gezegd hebben

 

U bent een goede, goede Vader, dat is wie U bent, ja, dat is wie U bent

En U heeft me lief, dat is wie ik ben ja, dat is wie ik ben

 

Volmaakt bent U in al wat U doet, volmaakt bent U in al wat U doet

Volmaakt bent U in al wat U doet voor ons

Volmaakt bent U in al wat U doet, volmaakt bent U in al wat U doet

Volmaakt bent U in al wat U doet voor ons

 

Uw liefde, zo onmiskenbaar, ik ben er sprakeloos van

Vrede, zo onverklaarbaar, soms nauwelijks te bevatten

Dat U mij steeds weer roept, dat U mij steeds weer roept

Dat U mij steeds weer roept en U heeft mij lief

Dat is wie U bent en U heeft mij lief, dat is wie ik ben, ja, dat is wie ik ben

 

U bent een goede, goede Vader, dat is wie U bent, ja, dat is wie U bent

En U heeft me lief, dat is wie ik ben ja, dat is wie ik ben

 

Schriftlezing – “Psalm 118: 22-24”

Door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Psalm 118:22. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de HEERE geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Broeders en zusters dat wij mogen werken aan de innerlijke zaken van ons leven. Laat God aan de buitenkant werken. Amen.

 

Solo Noelle Lidyoff – “Again and Again” 

U sprak de waarheid, U zei dat ik u toebehoor.

Waarom voel ik me dan alleen?

U hield mijn hand vast, leidde mij door de woestijn

En nu kan ik de weg naar huis niet vinden

Vertel me, Heer, waar bent U heen gegaan?

Het lijkt erop dat ik alleen ben,

Maar toch zal ik mijn ziel verheffen

 

Door de regen en de golven en de pijn, prijs ik God die nooit verandert

Elke dag blijft U dezelfde, telkens en telkens en telkens opnieuw, opnieuw

 

Wanneer leugens mijn hoofd vullen

En toedekken wat U gezegd hebt

Brengt U mij terug naar de waarheid

Uw machtige stem klinkt luider dan dit lawaai

Mijn enige anker bent U

 

Door de regen en de golven en de pijn, prijs ik God die nooit verandert

Elke dag blijft U dezelfde, telkens en telkens en telkens opnieuw, opnieuw

 

U bent mijn rots en mijn redding,

U bent mijn hoop, U bent de vesting,

De stevige fundering van mijn ziel

U bent mijn rots en mijn redding,

U bent mijn hoop, U bent de vesting,

De stevige fundering van mijn ziel

 

Door de regen en de golven en de pijn prijs

Ik God Die mijn vertrouwen waard is

Als ik roep, weet ik dat Hij verschijnt,

Telkens en telkens en telkens opnieuw

Telkens en telkens en telkens opnieuw, opnieuw

 

Koor – “Cornerstone”

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

 

Een graankorrel kan op de grond vallen en lijden onder de winterkou

Maar komt weer tot leven en draagt duizendvoudig vrucht

 

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

 

Nooit kan onze reis mislukken, een kind zal ons de weg wijzen

Zijn ogen gevuld met stralend licht voor Hem is de nacht zo helder als de dag

 

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

 

De liefde die de steen terzijde rolt geeft ons leven, opdat we zingen:

Graf, waar is uw overwinning? dood, waar is uw prikkel?

 

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

 

Proclamatie met Bobby Schuller 

Voor diegenen die ons op tv volgen, ga staan waar je bent Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Dank jullie wel.

 

Preek“Mooi van binnen en van buiten”

Door Bobby Schuller

Besef dat je niet beschaamd hoeft te zijn over waar je staat in het leven. Als dat niet is waar je wezen wilt, sta je bepaald niet alleen. Tijdens de pandemie hebben mensen grote klappen opgelopen en generen zich voor de toestand van hun carrière, hun gezin of wat ze in hun hobby willen bereiken en proberen de waarheid te verhullen. Niet doen. Je kunt een gelukkig leven leiden als je bereid bent je leegte, je verdriet, je armoede, je verslaving of je angsten te erkennen. Leg al die dingen onbevangen voor de Heer neer en zeg: Ik heb het echt geprobeerd. Ik heb er echt moeite voor gedaan. Maar Heer, wilt U mij hierbij helpen? En let op, dan zal Hij je helpen. Dan begint Hij met wegbeitelen. In deze serie gaat het over de symboliek van steen en steenhouwen die op veel plekken in de Bijbel centraal staat. Over hoe jouw leven als discipel lijkt op de steen uit de groeve van Abraham en Sara. Je bent uniek en bijzonder, maar het vergt werk, inspanning en soms zelfs pijn en je zult moeten lijden om degene te worden waartoe God je geroepen heeft. Vandaag gaat het over het belang om je innerlijk leven boven het uiterlijke te stellen. Je uiterlijke leven doet ertoe. Je werk doet ertoe. Je keuzes doen ertoe. Je gezin doet ertoe en je reputatie uiteindelijk ook. Die dingen zijn belangrijk voor jou, en ook voor God. Maar ze komen pas na je innerlijke leven. Je hart, je gedachten, datgene waar je je op focust. En de dingen die je voor anderen verborgen wilt houden. Die dingen moeten wij aan God voorleggen, en Hem laten beitelen. Ooit hadden Hannah en ik het geluk, een Israëlreis met een privégids te maken. Dat was Ronnie Winter. Hij was de zoon van een Joods-Duits echtpaar dat tijdens het naziregime uit Duitsland wist te ontkomen en naar Israël vluchtte. Hij groeide op in Israël en sprak zowel Duits als Hebreeuws. Hij was, of is, een mooie Indiana-Jonesachtige figuur. Hij werkt voor de universiteit als archeoloog en heeft zelfs de hoed van Indiana Jones. Hij is een echte, Joodse Indiana Jones. Hij nam ons mee naar de indrukwekkende ruïne Beit Shean. Dit is daar een plaatje van. Prachtig. Hannah en ik liepen daar rond met hem en je zag de grootheid van deze voormalige Romeinse stad. Zuilen en zuilengalerijen, mozaïeken, straten, marktplaatsen. Je zag waar het theater lag en het paleis, en alles was tot ruïnes vervallen. En hij stelde ons de vraag die historici zo graag stellen en waar ze talloze antwoorden op hebben, waarom is het Romeinse Rijk ineengestort? En hij zei: Bobby en Hannah, willen jullie weten waarom? Ik zal het je laten zien. En hij toonde ons de ruïne van een tempel van wat ooit een grote stad was. Hij zei: Kijk eens naar deze ruïnes. Kijk naar de buitenkant. En toen schetste hij een beeld. Enorme zuilen. Hier zat bladgoud, dat was marmer. Hier brandden fakkels langs enorme trappen. Hij schetst een beeld van een prachtige tempel. En toen nam hij ons mee, de vervallen trap op, naar een klein nisje van één bij anderhalve meter of zo, met een klein sokkeltje erin. En hij zei: Het afgodsbeeld dat hier stond, moet zo groot zijn geweest. Dus van buiten zag die tempel er weelderig en overdadig en schitterend uit maar in die tempel was het allemaal klein, oppervlakkig en saai. En dat typeerde de Romeinen in deze periode, zei hij. Alles aan de buitenkant is belangrijk. Imposant en prachtig en rijk. Aan de binnenkant is het hol, saai en leeg. Maar dat ben jij niet. En dit was volgens hem de reden dat het Rijk ten val kwam. Als ik naar de moderne wereld kijk, zie je met de komst van welstand en rijkdom dat het zo makkelijk wordt om je op de buitenkant te concentreren. Die is belangrijk, maar het innerlijk wordt vergeten. Je vergeet de relatie met je partner of je kinderen en het belang van je wandel met God. Je vergeet dat die innerlijke dingen zijn waar het echt om draait. Ze zijn niet alleen belangrijk voor God, maar ook voor jou. En als je ontdekt hebt hoe belangrijk ze zijn en dat heb je en als je je daarop concentreert, wordt het beter. Wij staan even stil bij Jezus’ leven. Jezus werd geboren in Bethlehem. Maar hij vreesde voor zijn leven en vluchtte naar Egypte. Dat weten niet veel mensen. Als kind woonde hij in Egypte maar toen ze terugverhuisden, gingen ze uit angst voor de nieuwe Herodes naar het noorden van Israël, naar Galilea, naar het nietige dorpje Nazareth. In de tijd van Jezus woonden er zo’n 300 mensen in Nazareth. Zij geloofden dat de Messias uit hun dorp zou voortkomen. Ik denk dat Maria daarom daarheen trok maar misschien ook omdat Nazareth maar 6 km van de hoofdstad van Galilea lag. Volgens de overlevering is die stad, Sepphoris de geboorteplaats van de moeder van Jezus, Maria. En die stad Sepphoris was een ongelooflijke plek. De stad werd in de tijd van Jezus gesticht door Herodes Antipas. Het was de hoofdstad, met paleizen en straten en sportarena’s en theaters. En dat alles op 6 km afstand van Nazareth. Jezus, en iedereen die al een tijdje Shepherd’s Grove volgt, weet dat maar Jezus was niet per se een timmerman. Volgens de Bijbel was Jezus een tekton. En dat betekent letterlijk bouwer. Jezus was een bouwer en dat kun je uitleggen zoals je wilt. In het middeleeuwse Duitsland of Engeland was een bouwer een timmerman. Iemand die bomen velt en houten huizen bouwt. Maar als je in Israël woont, waar weinig bomen groeien en stenen huizen gebouwd worden is een bouwer vooral een metselaar. Dus waarschijnlijk was Jezus geen timmerman. Hij kon waarschijnlijk wel houtbewerken maar historici gaan ervanuit dat hij eigenlijk een metselaar was. Je werkt met stenen. Je houwt ze uit, je modelleert ze en je bouwt ermee. Alle ruïnes in Israël zijn van steen en ze zijn prachtig. Het was interessant om rond te lopen in Sepphoris en te beseffen dat Jezus 6 km verderop woonde en dat daar toen 300 mensen woonden. Er is niet veel werk voor Jozef en Jezus als hij opgroeit in dat dorpje. Hun meeste werk deden ze waarschijnlijk in Sepphoris. Daar is geen bewijs voor. Het is maar een vermoeden. Maar ik en vele andere historici geloven dat veel van de bouwwerken in Sepphoris gebouwd zijn door een tiener of iemand van in de 20. Jezus. Ongelooflijk toch, om daar rond te lopen en dat het heel waarschijnlijk is dat Jozef en Jezus en zijn broers hebben gewerkt aan dit theater of aan deze straten, of die mozaïeken. En dat Jezus als tiener en twintiger dingen bouwde en uithakte en vormde. Pas toen hij 30 was, werd hij een grote rabbi. Ik vind het belangrijk om te begrijpen dat het eigen is aan God om ruwe en vuile stenen uit de grond te bewerken tot er iets elegants, unieks en moois ontstaat. En dat doet Hij in jouw leven. Elegant, uniek en mooi. Het zit hem in de details, de kleine dingen. Dat is wat God doet in jouw leven. Ze deden nog een ontdekking in Jeruzalem toen ze de stenen van de tempel bekeken. Ze ontdekten dat veel stenen elegant bewerkt waren. Prachtige afbeeldingen van dingen, golven en zo. Mar de grote verrassing waren de fundamentstenen die ze opgroeven. Dat waren stenen die in de grond zaten, stenen die nooit iemand meer zou zien maar die ook prachtig gedecoreerd waren. De boodschap van de Joodse bouwers van de tempel luidt: Ze geloofden zo in de verborgen dingen dat toen ze de verborgen stenen versierden terwijl niemand ze ooit zou zien ze nog steeds alles voor God wilden doen. Dit is de tempel. En dit is wat de Here van ons wil. Dat de ongeziene, verborgen zaken in ons leven belangrijk zijn. Met andere woorden, dat wij verantwoordelijk zijn voor ons leven. Dat wij verantwoordelijkheid nemen voor ons leven. Dat wij ons focussen op ons innerlijke herstel. Niet al het andere. Dat wij beseffen dat het om de fundering gaat. Dat het gaat om wat verborgen is. Al meer dan 60 jaar staat elke zondag een voorganger op deze kansel die elke eredienst begint met dezelfde woorden. Jullie kennen ze wel: Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Laten wij ons verheugen. Dat zijn overigens dezelfde woorden als hava nagila. Als je Joods bent of in een Joods gezin bent opgegroeid of Joodse vrienden hebt of als je ooit naar een bar mitswa of een bat mitswa of een bruiloft gaat dan hoor je hava nagila, hava nagila, hava nagila, v’nishmecha. Dat betekent letterlijk: Laten we ons verheugen en verblijden. En beide komen uit Psalm 118. Veel mensen hebben geen idee dat de woorden dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, alleen de tweede helft van het vers zijn. Het volledige vers luidt aldus. De steen die de bouwers hebben verworpen, is tot hoeksteen geworden. Voel je hem? Bouwers keken naar een berg stenen. Ze kozen er de volgens hen beste uit en die andere steen gooiden ze weg. Maar op de een of andere manier heeft iemand die steen gepakt en zei, dat is wel een aparte steen maar die aparte steen wordt wel de belangrijkste. Het wordt de hoeksteen, de sluitsteen boven in de boog die het hele gebouw overeind houdt. Hij ziet er niet uit als de andere stenen. Hij is uniek. Hij heeft een bizarre vorm, maar deze steen hebben we nodig om alles overeind te houden. De weggegooide steen werd de belangrijkste. Het is de hoeksteen geworden. En er staat: Dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. En dan: Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen. Welke dag? De dag waarop de verworpen dingen, uiterlijke zake, de belangrijkste dingen werden. De dingen die waardeloos werden gevonden, werden de beste dingen. Je kunt zeggen dat de hoeksteen vaak niet te zien is maar die is het belangrijkst. Hoewel hij verworpen werd, is dit wat ertoe doet. Waarom zou je je verheugen? Waarover zou je je verblijden? Waarom ga je daarbij springen en hava nagila zeggen? Omdat het een afbeelding Is van het Koninkrijk. De wereld kijkt naar alles van de buitenkant. Alle ijdelheid. Maar God kijkt naar het hart. Het verborgene dat nu in je leven gebeurt is de vrucht van je leven van morgen. Je kunt treurig zijn, of boos, je hart kan gebroken zijn maar als je die lege gebrokenheid aan God geeft en Hij herstelt je en heelt je en werkt aan je binnenkant als dat hersteld wordt en de buitenkant niet, maak je dan geen zorgen. Morgen wordt geweldig. Als er vandaag aan je innerlijk wordt gewerkt komt wat daaruit voortvloeit morgen. Jezus zei tegen ons: Zoek eerst zijn Koninkrijk en zijn rechtvaardigheid. Dan zal voor al het andere worden gezorgd. Al het andere zal je geschonken worden. Ik wil je meegeven dat Jezus’ boodschap over het herstel van de binnenkant voordat de buitenkant hersteld wordt, hier het antwoord is. Als ik niet in vrede leef, als ik geen liefhebbend mens ben, wordt het moeilijk voor mij om liefde te ervaren en zal ik alleen haat van anderen ervaren. Als ik geen verantwoordelijkheid voor mijn leven neem wordt het makkelijk om al mijn gebreken en fouten aan anderen te wijten. Maar Jezus kijkt naar die dingen en geeft daar meer om dan wij. Maar Hij weet dat wij daarvoor moeten veranderen. Ik moet veranderen. Als ik een vreedzame wereld wil, moet ik een vreedzaam mens worden. Ik zal een voorbeeld geven. Wij kunnen naar iets kijken, misschien het meest weerzinwekkend slechte ter wereld. En ik denk dat niemand zal ontkennen dat dit het meest weerzinwekkende is: Mensenhandel. In veel gevallen zijn het kinderen die aan de seksindustrie worden verkocht door bendes. Iedereen zal beamendat dat opgelost moet worden. Dit gaat me aan het hart. Ik wil dat hieraan een einde gemaakt wordt. Dit is een voorbeeld van de hel die in onze wereld doordringt. Zoiets boosaardigs. Jezus gaat dat nog meer ter harte dan ons. Jezus zegt niet alleen, maak daar een einde aan. Jezus zegt dat wie een kind kwaad doet met een molensteen om de nek in zee geworden moet worden. Dat vind ik wel mooi. Maar Hij zegt ook, en dat is belangrijk dat jij hebt gehoord dat het zus en zo was, maar Ik zeg lust. Jezus zegt dat lust het probleem is. Verwar lust en verlangen niet met elkaar. Seksueel verlangen is iets anders dan lust. Lust betekent dat ik een ander tot object maak en gebruik voor mijn genot en bevrediging. Dat is het hart van de mensenhandel. Wij allemaal kunnen naar genocide kijken en zeggen de genocides van de 20e eeuw of het racisme dat onze geschiedenis vooral in de 20e eeuw gekleurd heeft. Iedereen vindt dat vreselijk maar Jezus gaat genocide en racisme meer ter harte dan ons. Want Jezus zegt, iedereen…Je hebt gehoord dat iedereen die een moord pleegt…Ik zal het even lezen. U hebt gehoord dat u niet zult moorden of anders geoordeeld zult worden. Maar Ik zeg u dat ieder die boos is op zijn broeder of zuster, geoordeeld zal worden. Iedereen die tegen zijn broeder of zuster raca zegt zoiets als vuil, zal zich verantwoorden voor het gerecht. En wie dwaas zegt, zal het vuur van de hel moeten vrezen. Wij kijken naar de buitenkant, naar het racisme, de genocide, het geweld. Maar Jezus kijkt naar het hart. Minachting. Als je mensen ontmenselijkt als je bitterheid in je hart voelt jegens iemand en daar heb je nooit naar gehandeld, maar het leeft in je hart dan is dat het punt. Dat is niet wat wij gelovigen doen. Wij hebben onze vijanden lief. Wij hebben onze rivalen lief. Wij hebben lief wie met ons van mening verschilt. En hoe bonter mensen het maken, hoe meer wij ons hart moeten focussen en zeggen: Ik laat mij niet overmannen door verbittering en wrok. God vraagt van je, als je verbittering en wrok voelt heb je daar wellicht een goede reden voor. Je bent wellicht onbillijk behandeld. Je hebt wellicht een trauma opgelopen en er is je iets vreselijks aangedaan. En God ziet dat. Ik wil je zeggen, wees daar los van. Geef het aan de Heer. Geef je minachting en verbittering uit handen. Laat Hem je leren hoe je mensen liefhebt, die jou haten of jou niet mogen. Misschien draag je veel angst mee in je hart. Angst voor dit land of voor je werk of voor je gezin. Het verlamt je. Natuurlijk voel je je zo. Er is iets in je leven gebeurd waarbij je geleerd hebt dat je bang moet zijn. En beschermend en defensief. Anders overkomt mij van alles. Geef het aan de Heer. Vertrouw het aan Hem toe. Dat doe je niet zomaar. Het is een proces. Maar begin geleidelijk zoveel mogelijk van je angst aan de Heer toe te vertrouwen. Dan zal Hij je vrede geven. En hoe meer vrede in je hart, hoe meer vrede wij in ons land zullen krijgen. En dat is wat ik wil zeggen. Wil je een vreedzaam land? Word een vreedzaam mens. Heb je een gebroken hart? Natuurlijk heb je een gebroken hart. God ziet wat je hebt doorgemaakt. Gods hart breekt met het jouwe. Maar laat God de brokstukken helen. Loop niet bij Hem weg. Geef je leven of je baan niet op. Morgen wordt beter dan vandaag en de dag erna wordt nog beter. Je toekomst straalt en je kijkt terug en zegt dan dat je zo blij bent dat ik al die tijd trouw ben gebleven aan mensen die mij liefhebben en aan de Heer. Geef je gebroken hart aan God en Hij zal je heel maken. En als je nog in dubio staat en je leven nog niet hebt toevertrouwd aan de Heer doe dat dan nu. Word een discipel van Jezus Christus. Jezus zegt dat zij die de Heer liefhebben met heel hun hart en ziel en kracht en zij die hun naasten liefhebben als zichzelf het eeuwige leven zullen hebben. En dat geloof ik ook. Als je je leven aan Jezus Christus toevertrouwt aan zijn werk aan het kruis, zul je gered worden. Neem vandaag de beslissing om Christus te volgen. Wij weten niet hoe lang wij zullen leven. Ik geloof dat het best mogelijke leven voor jou het volgen van de Heer is. Neem vandaag die beslissing. Weet dat ik trots ben op je. Ik geloof dat God door jou vrede zal brengen in een gebroken wereld. Ik geloof dat God je gaat verlossen van woede en frustratie en al die dingen die je van binnen verteren. Hij zal vrede brengen in je leven. Dat verklaar ik voor jou. Ik geloof dat als wij innerlijke zaken najagen en de Zoon van God in ons hart laten werken dat wij het soort mensen zullen worden waar de wereld behoefte aan heeft. Iemand die zegt, ik zegen je. Laat mij met je spreken. Laat mij met je werken. Laat mij een vriend zijn. Ik geloof dat dat alle verschil in de wereld maakt.

 

Gebed

Vader, wij houden van U en wij danken U dat U ons het leven hebt geschonken. Velen van ons, die in tal van landen kijken, Heer, help ons in onze landen en culturen die wij liefhebben om nooit te vergeten dat U het belangrijkste bent. En help ons om altijd genadige mensen te zijn. Grootmoedige mensen die snel vergeven zoals U ons snel vergeeft. Mensen die snel in discussie en gesprek gaan en niet mensen die altijd oordelen en veroordelen. Dat moeten wij niet zijn, Heer. Wij bidden dat U onze natie zult helen en alle landen die online of via de tv met ons meevieren. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koor – “Nearer, My God, to Thee”

Nader tot U o Heer, nader tot U,

Nader tot U, Heer in uw nabijheid ben ik sterk

Er is genezing voor de gebrokene, vergeving voor iedereen

Amen

 

Zegen

En dan nu de zegen. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Mooi van binnen en van buiten

28 februari 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan