Home Televisie Leven met Hoop

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

(Opening met Bobby Schuller)

 

JvdB    Bobby Schuller, goedemorgen. Fijn dat je hier in ons midden bent. Nick preekt in jouw kerk.       Geweldig. In Shepherd’s Grove gaan zich grote veranderingen voltrekken.

BS       Klopt. We gaan een extra dienst houden. Onze gemeente wordt groter. We zijn een van de

snelst   groeiende kerken van de VS.

JvdB    Gefeliciteerd.

BS       We zitten te puzzelen hoe we iedereen een plek kunnen geven en beginnen met een dienst

om 8 uur. Het is besproken met het koor. Zij moeten beginnen met repeteren om 6 uur ‘s

morgens. Ik moet al om 4 uur op.

JvdB    Hoe krijg je dat voor elkaar?

BS       Meestal sta ik om een uur of half zes op. Maar met die extra dienst om 8 uur nog anderhalf

uur eerder. Om goed wakker te worden, te bidden en me voor te bereiden.

JvdB    Wat een opoffering is het christen zijn.

BS       Ja, dat is het altijd. God geeft je steeds nieuwe uitdagingen en vraagt moeilijke dingen

van je.

JvdB    Daar hebben we het nog over. Eerst naar Shepherd’s Grove.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. Welkom, broeders en zusters in Christus. Wij zijn een familie in het geloof. Geweldig. Er ligt zoveel kracht in ons samen zijn.

Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Vandaag wordt een goede dag. Ik voel me prima en u? We beginnen de nieuwe week goed door onze zielen op de hemel te richten, God te aanbidden en Jezus’ liefde en aanwezigheid te erkennen.

 

Gebed

 

Vader, In Jezus’ naam: dank U dat U ons hier bijeen hebt geroepen. We danken U voor uw opstanding, uw vreugde, uw wijsheid, uw Woord. Blijf ons vormen naar het evenbeeld van Jezus.

Wil iedereen hier en thuis verlossen van hun lasten en wil hen bemoedigen. En help ons, te beseffen

dat U trots op ons bent en geef dat we in de richting gaan die U wilt. Dank U, in Jezus’ naam. Amen.

 

Koor – “From All Who Dwell Below the Skies”

 

Uw goedheid Heer is hemelhoog.

Uw waarheid als de wolkenboog. H alleluja, halleluja

 

Gij zon, vanaf de dageraad,

Tot waar ge’in ’t westen ondergaat halleluja, halleluja,

Halleluja, halleluja, halleluja.

 

Schriftlezing –   Daniël 4:34-36

door Hannah Schuller

 

Gods Woord uit Daniël. Ik prijs de hoogste God. Ik roem en verheerlijk de eeuwige Levende. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort.

De mensen op aarde zijn slechts nietige wezens. Hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat Hij wil. Er is niemand die Hem kan tegenhouden of tegen Hem kan zeggen:

Wat hebt U gedaan? Op hetzelfde moment dat ik mijn verstand terugkreeg herwon ik, tot eer van mijn koningschap ook mijn majesteit en luister. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op mijn koningschap werd in ere hersteld. En mijn macht nam zelfs nog toe. Laat ons hard werken, maar de uitkomst overlaten aan onze liefhebbende God. Want zijn macht heeft altijd het laatste woord gehad en zal dat altijd hebben.

 

Koor “Psalm 150”

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Loof de Heer in zijn heilige woning, loof Hem in zijn machtig gewelf,

Loof Hem om zijn macht,  loof Hem om zijn machtige daden,

Loof Hem, loof Hem,  bewijs eer aan zijn majesteit

Loof Hem met hoorngeschal, ja, loof Hem met hoorngeschal

Loof Hem met harp en lier, loof Hem met harp en lier

Loof Hem met tamboerijn, loof Hem met dans

Loof Hem met fluiten, en muziek van snaren

Loof Hem, loof Hem, met klinkende bekkens

Loof de Heer, loof de Heer, met klinkende bekkens

Laat alles wat adem heeft, laat alles wat adem heeft

De Here loven, God de Here loven

 

Loof de Heer in zijn heilige woning, loof Hem in zijn machtig gewelf

Loof Hem om zijn macht, loof Hem om zijn machtige daden

Loof Hem, loof de Heer , bewijs eer aan zijn majesteit

Loof Hem met klinkende bekkens, ja, loof Hem met klinkende bekkens

Loof Hem met harp en lier, loof Hem met tamboerijn

O prijs de Heer halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

 

INTERVIEW – ALEX BOYE

BS = Bobby Schuller en AB = Alex Boye

Introductie

Het is altijd een voorrecht goede vrienden weer te zien vooral als het gaat om getalenteerde

mensen als Alex Boye. Sinds zijn vorige bezoek Alex had al succes toen hij hier kwam en maakt nog steeds geweldige muziek. Hij zingt covers van Adele en Pharrell Williams maar ook eigen liedjes in zijn kenmerkende stijl. Online heeft hij enorm succes. Geweldig om te zien hoe God je carrière zegent.

Applaus voor Alex Boye.

Interview

BS       Gefeliciteerd met je succes. Hoe ziet je leven eruit, de laatste twee jaar?

AB       Geweldig. Ik heb voor de lol meegedaan met America’s Got Talent en dat liep eigenlijk nogal      goed.

BS       Weet ik. Dus jij zat als Britse Afrikaan in America’s Got Talent. Een nieuwe wereld. Toch heb je   het vaak moeilijk gehad. Je wortels liggen in Afrika maar je bent opgegroeid in Londen. Als tiener was je dakloos. Je moeder ging terug naar Afrika. Ze zou maar even gaan, maar…

AB       Ja, ik heb een tijdje op straat geleefd. Een wanhopige tijd. Ik voelde me afgewezen door de       mensen van wie ik hield. Jaren later begreep ik waarom mijn moeder was weggegaan. Maar      dat is een ander verhaal.

BS       Waarom dan?

AB       We hadden geen cent. Ze had kennis aan een man in Nigeria. Hij wilde dat ze bij hem kwam.

Ze zei: Maar ik moet weer naar mijn zoon. Maar hij dwong haar te kiezen tussen hem en mij.

Ze deed me op een Engelse kostschool. Ik vond het daar vreselijk.

BS       Ben je sterker geworden door die beproevingen?

AB       Beslist. Je wilt zoiets niet maar later begrijp je dat ze nodig waren om verder te komen. Dan       zie je het ineens. Ik kijk hierbij naar Jezus, onze Verlosser. Als ik zie wat Hij moest doorstaan,

wat zou ik dan klagen? Hij moest dat allemaal doorstaan om later eer te ontvangen. Wat klaag   ik dan? Ik bid toch elke dag om die glorie, die roem te verwerven? Maar Gods idee van ‘goed’

is anders dan het onze. We moeten er doorheen. Maar we roepen: We hebben liever een ijsje.

Begrijp je wat ik bedoel? Ik ben dankbaar voor die beproevingen, voor dat zwerven door            Londen 16 jaar oud, etend uit afvalbakken. Ik ben dankbaar voor al die ervaringen, want soms      als ik mensen ontmoet die willen opgeven dan zeg ik: Alles wat je nu moet doormaken gebruik je straks tot zegen van anderen.

BS       Het gaat soms niet om jou. Het gaat om het idee dat je anderen tot zegen bent met jouw           ervaringen. En dat is wat jij doet, voor mij en voor zoveel anderen. Als je jou hoort zingen,

voel je je hart oprijzen. Je hoort wat Alex Boye allemaal heeft meegemaakt, en dat bemoedigt    mensen. Veel mensen hebben het echt zwaar.

AB       En velen lopen hier rond, terwijl we eigenlijk hier vertoeven. Maar Satan laat ons denken dat      we heel laag zitten. Dat gevoel geeft hij ons. Ik hoor zo vaak mensen zeggen: Ik ben maar een leraar, maar een moeder. Altijd dat woordje maar ervoor, dat zegt: Ik stel niks voor. Ik ben       doorsnee. Maar we moeten goud zijn. Haal dat woordje maar uit je vocabulaire. Zeg: Ik ben Bobby Schuller. Niet: Ik ben Bobby Schuller maar. En daar zit je mooie vrouw. Niet: maar een          moeder. En dat is precies waar het mij om gaat met mijn muziek: Zorgen dat mensen dat           woordje maar niet meer gebruiken.

BS       Je zingt zo het liedje ‘Gold’. Dat gaat hierover?

AB       Je hebt brons, zilver en goud. Net als op de Olympische Spelen. Opeens zag ik in dat    iedereen op goud uit is: Een geweldig leven, geweldig huwelijk, geweldige ervaringen: goud.

Maar soms denken we dat we niet meer verdienen dan brons. Maar we zijn allemaal goud.        We zijn goud geboren. Of we het fijn vinden of niet. Daar hadden wij geen stem in. We        moesten goud zijn. Maar we liepen allerlei krasjes op en dachten: misschien ben ik brons, of      zilver. Misschien ben ik wel koper. Je kunt het niet anders zien. Ik heb ook nog een lange weg   te gaan, maar ik begin in te zien dat tegenslagen je niet treffen omdat je slecht bent maar    omdat God ons wil zuiveren. Dat doe je ook met goud.

BS       Alex, bedankt voor je komst. We popelen om je te horen zingen.

 

(Dutch touch met Bobby Schuller)

 

JvdB    Fantastisch, in jouw kerk: 75 miljoen kijkers.

BS       Ja, ongelofelijk wat Alex Boye heeft gepresteerd. Hij bewerkt niet-christelijke muziek tot inspirerende, bemoedigende nummers. Dat is Hour of Power ten voeten uit. In Nederland, en             vast ook in de VS hebben we gereformeerden gezindte, evangelische, baptisten mensen die      sterk geïnteresseerd zijn in geloof…

JvdB    Hoe komt het dat jij zo veel mensen weet te bereiken?

BS       Ik zou het werkelijk niet weten. Maar het is fantastisch. Het komt voor een deel door de muziek. Als predikant probeer ik me op gewone mensen te richten, kwetsbaar en eerlijk. Mijn          grootvader was ook zo. Hij had veel buitenkerkelijke vrienden, terwijl hij zelf uit de          gereformeerde kring kwam. Hij had veel niet-gereformeerde vrienden die hem hielpen. Ik ben   er erg blij om.

JvdB    Wat je grootvader betreft: Hoeveel heb je geërfd van die grote prediker?

BS       We denken hetzelfde, al verschilt onze preekstijl. En onze benadering. Hij wilde vooral

mensen motiveren terwijl ik meer spreek over Gods liefde en het discipel-schap

Natuurlijk doen we dat beiden. Wat echt van hem komt is: Mensen opzoeken in hun dagelijks     bestaan.

JvdB    Je grootvader heeft ruim 40 jaar geleden Hour of Power opgericht en het bestaat nog altijd. Is   dat iets vanzelfsprekends voor je, of is het een wonder?

BS       Het is zeker een wonder. Het was niet alleen mijn grootvader maar een hele groep mensen       die geloofden in het idee: Problemen gaan voorbij, doorzetters overleven. Toen de Crystal Cathedral werd verkocht, vroegen we de gemeente: Gelooft u dat God nog een toekomst           heeft voor deze kerk? En wij leren: Als je geen uitweg meer ziet, heeft God nog een toekomst voor je. Als je geen uitweg meer ziet…

JvdB    Gold dat voor jullie?

BS       Velen dachten van wel. Ik moest als leider de mensen ervan overtuigen dat het verhaal nog       maar net was begonnen.

JvdB    Wat voor leider ben je? Zachtmoedig? Dienend? Wat is jouw kwaliteit?

BS       Ik streef ernaar, te leiden als Jezus en te leiden met een losse hand, niet te krampachtig. Ik wil   leiders maken, meer dan er zelf een zijn. Goeie leiders creëren volgelingen, geweldige leiders creëren leiders. Ik wil nieuwe predikanten en kerken lanceren en een kerk opbouwen die           zonder mij kan omdat er leiders genoeg zijn. Dan is er niet één duidelijke leider nodig.

JvdB    Blijf je nog wel?

BS       Nog heel lang, ben ik van plan.

JvdB    Maar het probleem is dat veel predikanten en leiders zichzelf centraal stellen. In een kerk

moet je Jezus centraal stellen en iedereen vertellen: Wie je ook bent alles wat je nodig hebt       om een wereld veranderaar te zijn, zit al in je. Toch heb je onvermijdelijk een soort         sterrenstatus. De mensen staan voor je in de rij als je in Nederland bent. Komen ze niet voor     de Bobby Schuller van wie ze zoveel houden?

BS       Ik wil alles doen wat ik kan om mensen te dienen en te bemoedigen. En ik hoop dat mensen      mij zien als een vriend. Ik ben predikant, God heeft mij gezag gegeven in geloofszaken maar    ik wil ook iemand zijn van wie mensen zeggen: Ik denk dat ik een vriendschappelijk gesprek      met hem kan hebben. Ik hou gewoon van mensen. Ik ben extrovert. De lange rijen geven me   energie. Tijdens onze events in Nederland, is het preken fijn maar ook het ontmoeten van die mensen. Want aan die mensen denk ik heel vaak. Als ik in de camera kijk, stel ik me die            gezichten in het buitenland voor van mensen die zeggen: Ik ging kopje onder. Ik was het spoor    bijster. Ik had hoop nodig. Iedereen zat op me te vitten. Ik ben ontslagen, ik ben gescheiden      en Hour of Power gaf mij nieuwe moed. Als ik terugga, denk ik aan al die mensen die ik heb           ontmoet. Ze zouden zoveel kunnen als ze geloof den in de kracht die God heeft gegeven.

JvdB    Is het moeilijk om altijd positief te zijn, of niet? Als mensen je schrijven dat ze je niks vinden       als predikant of dat je preek waardeloos was. Hoe ga je om met zulke kritiek? Want dat was       een belangrijk punt in je preken hier.

BS       Ik krijg veel kritiek. Maar ik geloof dat iedereen die iets belangrijks doet elke leider, voorwerp is van kritiek. Vaak trekken we ons dat erg aan. Maar die kritiek krijgen we doordat we worden     opgemerkt. We doen iets dat wordt opgemerkt. Ik zeg: beschouw het als training. Als je grote     dingen doet voor God, krijg je nog veel meer kritiek. Jezus kreeg constant kritiek. En Hij ging    er erg goed mee om. Zijn discipelen kregen ook veel kritiek. Hij zei: Gezegend ben je als       mensen je beledigen, als mensen je bekritiseren, want ook Mij en de profeten hebben ze           bekritiseerd. We hebben de neiging om dan zelf ook kritiek te gaan leveren. Maar Jezus wil   dat we de andere wang toekeren. Op kritiek moeten we reageren met compassie, mildheid of    stilzwijgen. En beseffen: Als mensen nare dingen zeggen., zegt dat eigenlijk meer over hen      zelf. Scherpe kritiek  komt altijd voort uit verdriet, schaamte en onzekerheid. Uit lijden dus.

JvdB    Daar heb je ook over gesproken tijdens je preken hier: Wat er ook gebeurt in je leven, hoe je      je ook schaamt – God houdt van je. Zullen we nog even kijken?

 

(6 minuten item Hour of Power avonden juni 2016)

 

We worden bemoedigd door anderen te bemoedigen. en maken elkaar sterk.

 

– het brood des levens is onder de mensen gekomen

het brood des hemels verdrijft alle schaduwen

 

– breng ons naar een plaats, door uw genâ geleid, naar een plaats van veiligheid

breng ons naar een plaats, door uw genâ geleid, naar een plaats van veiligheid

 

– groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer

iedere morgen aan mij weer betoond.

 

Bobby:  Het evangelie zegt: God redt me, dat doe ik niet zelf.

Gods liefde geeft me de kracht het juiste te doen. Zoals in dit gebouw je blik omhoog

getrokken wordt, zo hoort het geloof je geest omhoog te trekken.

Ik hoop dat u zich bemoedigd voelt.

 

U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de victorie, nu en immer meer

– ga, vertel het aan de mensen over de heuvels en overal

ga, vertel het aan de mensen dat Jezus geboren is

 

geef mij Jezus, geef mij Jezus

van mij mag je de hele wereld hebben

maar geef mij Jezus,

 

Ik ben niet wat ik ben, ik ben niet wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind.

Dat is wie ik ben.

 

Hij is hier, luister goed

hoor Hem, Hij roept je bij naam

Hij is hier raak Hem maar aan

en je zult nooit meer dezelfde zijn.

 

 

(vervolg Dutch touch)

 

BS       Het was geweldig, die duizenden mensen die zo onder de indruk waren. We mogen God           dankbaar zijn. Ja, het was geweldig. Toen Remko en Sarah van twee kanten opkwamen om dat gebed te zingen. Geweldig. Geweldige artiesten, maar allebei ook zulke oprechte,    meevoelende, liefhebbende, gewone christenen.

JvdB    Hoe is het om ons te bezoeken en al die mensen te zien die dol op je zijn? Want ook al woon     je ver weg ze behandelen je alsof je een vriend, buurman of familielid bent.

BS       Zo zijn de Nederlanders toch? Een van hun fijne eigenschappen is. dat ze zo gewoon zijn en     vriendelijk In Nederland zie je dat volslagen onbekende een praatje beginnen over een fiets of   over stroopwafels. Alsof ze elkaar al eeuwen kennen. Dat vind ik iets heerlijks in Nederland.       Zo moet Gods Koninkrijk zijn. Hier zit de vriendelijkheid en compassie die God wil zien, in de    cultuur.

JvdB    Er is een reeks gaande over Daniël. Daar wijd je komende weken een serie preken aan. Wat     is er zo bijzonder aan Daniël, in zijn leeuwenkuil?

BS       Jezus en Daniël hebben veel gemeen. Jezus wordt vaak gekoppeld aan David. Maar Daniël,     een van de profeten tegen het eind van het Oude Testament. had dat rijke gebedsleven, dat         zo belangrijk is.

JvdB    Mag ik je even onderbreken? Mijn moeder zei altijd: Jan, wees als Daniël. Hij was de man van   drie maal daags. Begrijp je?

BS       Ja, Daniël bad drie maal per dag. Het thema van die serie is: Het was niet ‘Daniël in de leeuwenkuil’ maar ‘de leeuwen in de Daniëlkuil’. Het was zijn plek. Hij leefde vanuit een         innerlijke kracht die was geworteld in gebed en  overpeinzing. Dagelijks overdacht hij Gods        Woord, luisterend naar de Heilige Geest. Er ging een grote kracht van hem uit omdat hij vrede       met zichzelf had. God wil dat we mensen zijn die door een liefdevolle relatie met Hem  vrede   en vreugde brengen, ook waar geweld heerst, waardoor er rust komt. Daniël bad driemaal         daags in de richting van Jeruzalem, met de ramen open. Zo was hij. Hij wilde niet dat de    wereld Gods werk in zijn leven veranderde. Gods mening telde voor hem het meest.

JvdB    Ben jij een Daniël?

BS       Daar werk ik nog aan.

JvdB    Het was fijn om je te spreken. Dank voor je komst. Ik zie die fantastische hele tournee nog         helder voor me. Je hebt talloze bezoekers gesproken. Maar veel mensen konden niet komen. Ik bied je de camera aan om iets te zeggen tot degenen die er niet bij waren.

BS       Wie u ook bent: Soms zou je het liefst opgeven. Je ziet het niet meer zitten. Maar dat heeft        iedereen wel eens. Soms voel je je alleen, soms heb je totaal geen energie. Ook moeders,        werknemers en gepensioneerden kennen dat. Maar wie u ook bent, u leeft met een reden. Ik     geloof oprecht dat God het goede voor u wil. Zijn hart zwelt als Hij aan u denkt. Hij houdt van     u. Als we leren te leven vanuit die liefde van God dan krijgen we zo’n kracht om dingen te         veranderen. God zal grote dingen doen in uw leven. Hij houdt van u, is niet teleurgesteld in u,    niet boos op u, Hij wil u niet straffen, Hij vergeeft u en houdt van u. Geloof dat en uw leven zal            nooit meer hetzelfde zijn.

JvdB    Krachtige  boodschap.

BS       Het is wat ik geloof.

JvdB    Dit was van tevoren opgenomen. Hierna komt de preek van Nick. Je hebt een geweldige           relatie met die jongen. Wat kan je over hem zeggen?

BS       Hij wil altijd mensen motiveren. Hij leeft vanuit de sterke passie om mensen met Jezus in           contact te brengen. Nick heeft plannen om… Hij wil preken voor iedere aardbewoner. Wat een         grote droom. Had ik die maar. Mijn streven is 10 miljoen. Hij wil er 7 miljard bereiken. Hij heeft    een groot hart. En hij laat zien dat God iemand zonder armen en benen, met zijn achtergrond, kan gebruiken. Hoe je leven er ook uit ziet, God kan via jou geweldige dingen doen.

 

INSTRUMENTAAL – HOUR OF POWER CHAMBER PLAYERS – “Abide with Me”

 

Preek –  “Leven met Hoop”

door Nick Vucijic

Goedemorgen. Dank u wel. Prijs de Heer. Gaat u maar zitten. Wanneer we ons leven bezien, is het hoop wat we nodig hebben. Wat je moet vinden is, zoals Bobby vaak zegt de waarde van wie jij bent.

Want jij bent waardevol. Je bent hier voor een hoger doel. Dat was voor mij een openbaring: Rijk of arm, ziek of gezond als je maar weet wie je bent in Jezus. Want Hij houdt van je, en God heeft een plan voor je leven. Wat moet ik met armen en benen? Daar krijg je alleen maar artritis van. Kijk, in het leven zijn we op zoek naar allerlei dingen. Maar wat we echt moeten vinden is hoop. Sommigen blijven hun leven lang op de verkeerde plekken zoeken. Voor wie mij nog niet kent: Als kind wenste ik dat God mij armen en benen zou geven. Dat deed Hij niet maar Hij genas mijn hart en gaf me de hemel in mijn hart. Ik ben enorm verknocht aan het idee van hoop, echte hoop. U zult denken: Allicht heb jij hoop nodig om met je situatie om te gaan, Nick. Maar de hemel bestaat, net zoals wonderen bestaan. O ja? Waar zijn je armen en benen dan? Nou, ik heb al een paar schoenen in de kast staan voor het geval Hij ja zegt. Want ik heb twaalf wonderen gezien. Ik heb het werkelijk gezien: Blinden die zagen, doven die hoorden, lammen die liepen, kromme ruggen die recht werden, huidziekten die afvielen. Maar als zesjarige zag ik de laatste dagen van mijn 27-jarige neef, die stierf aan darmkanker.

Al smeekte ik God hem te laten leven, Hij nam hem weg en bracht hem waarheen? Naar huis. Er bestaat zoiets als een hemel of je hem nu ziet of niet. Dat doet niets af aan het bestaan van Gods ultieme plan voor ons leven. Welk plan? In Jeremia zegt Hij: Er is een plan. God heeft een plan. Soms denken we: Mag ik een plan B voorstellen? Dat dacht ik vaak. Want destijds kon ik niet in de hemel

geloven omdat ik hem niet zag. Ze denken vaak dat ik maar één voet heb, want ze zien er maar één.

Maar ik heb hier nog een klein voetje. Dat zit daar gewoon. God is altijd aanwezig. Als je de naam van de Here aanroept, word je gered en genezen en verlost. Ik weet niet of God mij armen en benen gaat geven maar ik geef u één voorbeeld van iets dat mij vreugde geeft. Ik dank God voor mijn familie, die door alles heen van mij is blijven houden. Maar acht jaar geleden sprak ik in een kerk hier in de buurt

en in de zaal zat een jongetje zonder armen of benen. De vader hield hem op, Daniel Martinez, 19 maanden oud. Geen armen, geen benen, een klein voetje, net als ik. Ik dacht: Hé, dit is cool. Later kunnen we lekker samen stoeien. De vader kwam met hem naar voren. Iedereen keek naar hem,

mensen huilden. Ik keek naar hem en hij naar mij, met grote bruine ogen en een brede lach. En ik herinnerde me hoe ik vroeger op school werd geplaagd of gepest, hoe alleen ik me soms voelde, hoe ik kapot zat, hoe ik in de put zat, zelfs zo dat ik op mijn 10e een zelfmoordpoging deed. Ik probeerde mezelf te verdrinken in de badkuip. Omdat ik me zo eenzaam voelde. Ik voelde me waardeloos en het leven was zinloos voor me. Als mijn lijden geen zin heeft en God mijn lijden niet opheft dan doe ik het zelf. Door Gods genade en de liefde van mijn ouders, probeerde ik het niet opnieuw. Ik dacht: Het zou pas een wonder zijn als God een man zonder ledematen naar mijn school stuurde om met de kinderen over pesten te praten. Het zou mijn leven veranderd hebben. Dat was in mijn ogen een wonder  geweest. Wie zelf het wonder niet ziet, kan nog wel een wonder van God zijn voor een ander. Voor de mensen in je directe omgeving. Mensen zien mijn glimlach. Als ik ze aankijk, denken ze: Wat valt er te lachen voor een man zonder armen en benen? Ik hou van God. Hij heeft mij bevrijd. De enige remedie tegen de dood is de opstanding. Ik geloof dat ik voor eeuwig zal leven. Niet alleen de hemel is echt maar nu al is Jezus echt voor mij. Hij draagt me als ik niet kan lopen. Als God een man zonder armen en benen kan gebruiken als Zijn handen en voeten kan God u ook gebruiken. Als God mijn kapotte geheel kon gebruiken kan Hij ook uw kapotte geheel gebruiken. Als God een verlamde vrouw in India

voor mijn ogen weer liet lopen kan Hij dat ook met u, als u niet kunt lopen. Even een verhaal over Gods liefde. Die oude vrouw in India leek wel 144. Ze was te zwak om haar mond te sluiten. Ze keek me aan en trilde hevig. Via een tolk konden we haar spreken. Waar in India was dat? In een buurt met bordelen.150 bordelen bij elkaar, waar meisjes van 10 werkten die waren ontvoerd, of door hun ouders verkocht, voor 700 dollar. Ze werden gedwongen tot seksslavernij. Daar gingen we het evangelie brengen. We gingen een huis binnen waar die oude vrouw op de vloer zat. Haar zuster komt binnen en zegt: Hou op over jullie God hou op over Jezus. Laat maar zien dat Hij bestaat: Zorg dat die vrouw weer loopt. Ik wil niks meer horen, alleen nog maar zien, zei ze. Ik dacht in stilte: Oké God, U wordt hier voor het blok gezet, niet ik. U zet mij niet voor het blok, maar zij U. Dat wil ik even duidelijk stellen. Dus we baden voor haar daar, in die kamer, met een lopende camera erbij. Toen ze probeerde op te staan, lukte het eerst niet. Ze probeerde haar benen te strekken, ze had vier jaar niet gelopen. Al vier jaar was ze niet voorbij de voordeur gekomen. Ze moesten haar naar het toilet dragen. Volgens haar zus was ze stervende. We baden nogmaals en ze stond op eigen kracht op en begon op en neer te springen. Dat was een wonder. Maar het was ook een wonder door wie die vrouw was. Het was niet zomaar een vrouw. Zij was degene die 45 jaar geleden met die bordelen was  be-gonnen. Zij had het geleid: de seksslavernij, de pooiers, de madams, de ontvoerders. Ze had duizenden en nog eens duizenden levens van meisjes kapotgemaakt. En haar genas God. God wilde haar erbij hebben. God wil u er ook bij hebben. Elke dag, elke ademtocht, zolang u leeft staat de deur naar de genade voor u open. Adam en Eva, die trouwens geen navel hadden waren bij God in de Hof van Eden. God wilde ons als familie. Zolang Adam en Eva die ene zonde niet zouden begaan zouden ze eeuwig bij God zijn. De vrucht van kennis van goed en kwaad. Zodra ze gezondigd hadden, kon God niet meer bij hen zijn. Want Hij is God, Hij is heilig, de Alpha en de Omega, het begin en het eind.

Hij heeft het universum geschapen, alles wat we zien, maar we zien het niet. Moet ik soms zeggen: ‘Hé God, U bent me een verklaring schuldig’? Hij is God! Wie ben ik dat ik kan eisen dat God me eerst zijn plannen vertelt, voor ik Hem vertrouw? Als ik in een bouwval woon en een timmerman klopt aan de deur laat ik hem dan niet binnen voordat hij zegt wat hij gaat doen om me te helpen? Jezus is de genezer. Hij houdt van je. Hou Hem niet buiten je hart omdat je denkt dat je tekortschiet. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Hij benadert je steeds weer. Sluit je oren niet voor zijn stem maar laat Hem in je hart. Mijn hart had zich ook verhard. Ik dacht niet dat Hij wonderen kon doen met mijn kapotte geheel.

Als kind had ik nooit gedacht dat ik zou trouwen. Nu heb ik een prachtige vrouw, Kanae. We hebben een zoontje van 18 maanden, Kiyoshi. Hij is al net zo groot als ik. Als kind dacht ik: Hoe moet ik later

de hand van mijn vrouw vasthouden? Zal ik ooit trouwen, een baan krijgen? Toen mijn ouders me zagen, zei de dokter dat ik nooit zou kunnen lopen. Ze hadden geen idee van Gods plan. Ze zochten hoop en vonden die doordat ze op de goede plek zochten. In Jeremia 29 vers 23 en 13 staat: Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden en Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en Mij vinden als jullie Mij met hart en ziel zoeken. Vers 12 en 13. En zo begint vers 14: Ik zal Me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. Rick Warren zegt: Wie kan je beter vertellen wat je doel is dan degene die je heeft geschapen? Dat vind ik een zinnige opmerking. Je kunt toch niet alleen leven om te leven, te bestaan? Maar als ik nu naar mijn leven kijk, niet alleen naar mijn zegeningen maar ook zo’n  ont-moeting met een jongetje zonder armen en benen Straks ontmoeten we elkaar in de hemel. Hij rent naar me toe op zijn nieuwe benen, omhelst mij met zijn nieuwe armen en ik hem, terwijl ik op mijn nieuwe benen sta. Wat zal er dan uit onze mond klinken? In de eerste plaats zullen we God prijzen.

God, U bent zo goed. En het tweede dat denk ik gezegd zal worden: Daniel die tegen Nick zegt: Dank je, je hebt me helpen geloven dat de hemel echt bestaat. Ook als je er niet in gelooft, kan je nog wel bidden om een wonder. Komt dat wonder niet, vraag dan naar Gods visie. Zoek Gods visie in jouw leven. Ik zie hier nogal wat grijze en kale tieners. Ik zie jullie heel goed van hieraf. God heeft u met een bedoeling hier gebracht. Hij is nog niet klaar met u. Er zijn nog mensen die een hug nodig hebben, gebed nodig hebben er zijn nog zendelingen die hulp en gebed nodig hebben. Er willen nog mensen getroost worden. Als een kind geen grootouders heeft kunt u het lieve omaatje zijn dat hem vol stopt met snoep. Dat lijkt iets oppervlakkig maar er is geen beter antwoord dan liefde. En geen liefde was groter dan die van Jezus die is gestorven voor uw zonden. En als we niet zijn vergeven,

zijn we niet volmaakt en verdienen we de hemel niet. Dat is erger dan geen armen en benen hebben.

Leuk om op een motor te kunnen stappen, tegen een paal te rijden en een been te breken. We zijn soms zo afgeleid van de hoofdzaken. ‘Ik wil armen en benen.’ ‘Ik wil die baan, dan komt alles goed.’

En veel alleenstaanden denken: Als ik getrouwd ben, zal ik gelukkig zijn. Als je niet gelukkig bent

als vrijgezel in Jezus word je ook niet gelukkig in het huwelijk. Amen? Zeg dat nog eens. Dat zijn de mensen die getrouwd zijn. Mijn vrouw houdt van me en ik van haar. Ons huwelijk is prima. Maar de basis van ons huwelijk is, dat we niets beginnen zonder Jezus. Je kunt bezit hebben maar wat heb je aan bezit? Je kunt me een miljard geven maar als vannacht mijn vrouw sterft of mijn moeder of mijn neef betekent geld niks meer. Waar zoekt u naar? Hoop? Zingeving? Kom naar Jezus. Alleen Hij was heilig en volmaakt. Alleen Hij beweerde dat Hij God was. Hij deed wonderen, en vóór Hij zichzelf

opwekte uit de dood had Hij dat al met anderen gedaan. Hij bestaat echt. Hij is God. Verstop je niet in je hart als je Hem hoort aankloppen. Hij houdt van je, al vlucht je nog zo hard de andere kant op. Hij houdt van je, op dit moment. Hij kan je helpen. Hij, en alleen Hij, kan je gezin weer heel maken. Hij kan je geest genezen en je tot een nieuwe schepping maken. Ik word echt niet elke morgen zo wakker: ‘Goedemorgen allemaal, voelt u de Heilige Geest vandaag?’ Je hebt ups en downs. Kijk maar naar mijn voet. De kwestie is niet: ‘Hoe gaat het met je?’ Maar: Waar je ook heengaat ga je dan met God, in zijn kracht en met zijn plan, of met jouw plan? Mijn ouders voorzagen dat ik de rest van mijn leven liggend zou doorbrengen. Ze wisten niet dat ik 43 woorden per minuut zou kunnen typen, dat ik ooit zou surfen, duiken, Sky-diven. Of dat hun kind zonder ledematen als 31-jarige evangelist in 2013 wel 7 presidenten zou ontmoeten, 5 conventies zou toespreken en het evangelie zou verkondigen voor 400 miljoen mensen. Ik krijg kippenvel op plaatsen die ik niet eens heb. Dat is ongelofelijk. Dat is God. Dat heeft niks te maken met mij of het kapotte geheel dat Hij heeft gebruikt. Ik heb alleen mijn hart gegeven en gezegd: hier ben ik. Ik begrijp niet wat U met me wilt, maar ik vertrouw op U. Geef me armen en benen. En zo niet genees dan mijn hart, vernieuw mijn gezindheid, voor U wil ik leven. Hoe kan het nou dat als je een zaadje in de grond stopt dat het dan moet sterven voordat er iets kan groeien? Dat is toch raar? Ik vind het raar. Als ik mijn wil, mijn eigen plannen overgeef, laat God het dan overnemen. Dan laat Hij leven en prachtige dingen ontstaan uit verpulverde botten en  vermorzelde dromen rafels van mijn hart en geest. Dan zegt Hij: Nu heb Ik je. Als je niet kunt lopen, zal Ik je dragen. Als je rouwt zal Ik bij je zijn. Ik ben bij je. Ik heb je lief. Ik heb een plan. Vertrouw op Mij. Wilt u mij hardop nazeggen?

 

Lieve God…Ik kom vandaag tot U en dank U dat U mij liefheeft. Dank U, Here Jezus, dat U aan het kruis bent gestorven voor al mijn zonden. Vergeef me alstublieft. Kom in mijn leven en genees me.

Vervul me met uw Heilige Geest. Voor U wil ik leven. Ik aanvaard U als mijn Heer en Verlosser. Ik wil U beter leren kennen. Geef me het geloof om volgens uw plan te leven. Troost me en geef me kracht

elke dag. Dat vraag ik U in Jezus’ naam. Amen.

 

Kijkt u even bij de informatie-tafels. Als u een missionaire organisatie wilt helpen om wereldwijd goed werk te doen denk dan aan Life Without Limbs. Ik durf niemand te omhelzen uit angst dat iemand me oppakt en mee naar huis neemt. God zegene jullie. Heel erg bedankt. Een fijne dag nog en Bobby, jij ook bedankt. God zegene u.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

(Afkondiging met Bobby Schuller)

Fijn dat u hebt gekeken. Weet dat we van u houden. God houdt van u, en wij ook.

 

 

Leven met Hoop

28 augustus 2016 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan