Home Zelfs God rust

 

Opening

 

Vanuit Zuid-Californië: Welkom bij Hour of Power. Ontdek Amerika’s tv-kerk als stem en gezicht van positief christendom.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron Van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Laten we ons daarover verheugen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. U bent aan het juiste adres. Waar u ook bent in uw leven of in uw denken over de wereld. Hier hoort u bij de familie, hier houden we van u zoals u bent. Begroet mensen rondom u met warmte in naam van God en zeg: God houdt van u en ik ook. Laten we bidden.

 

Gebed

 

Vader, U bent nu bij ons hier in deze fysieke ruimte. Wat heerlijk is het dat we niet ver van U zijn, niet alleen kunnen zijn, dat U er altijd bent. Wie nu naar ons kijkt via de tv, zegt: Dank U dat, waar we ook zijn, thuis, in de kerk of in het ziekenhuis dat U bij ons bent. We vertrouwen op U, hebben U lief en worden bemoedigd door uw Heilige Geest. Heer, we zijn hier op deze sabbatdag om Jezus te eren.

In zijn naam zijn wij bijeen, in zijn naam bidden wij. Amen.

 

Samenzang – “Christ Be Beside Me”

 

Christus staat naast mij Christus staat voor mij staat achter mij de Heer van mijn hart Christus is in mij

Christus Hij draagt mij Christus doorgrondt mij Hij houdt mij vast Christus is rechts en links aan mijn Zijde Christus rondom mij zijn hand rust op mij Christus Hij kent mijn gaan en mijn liggen wie kent mijn Wegen, Heer, zoals Gij? Christus wil wonen in onze harten dat elke mond getuigt meer en meer

Christus geeft uitzicht aan hen die geloven luister naar Hem want Christus is Heer Christus is Heer

 

 

 

 

 

 

 

Schriftlezing – Genesis 2:1-4

door Jim Kok

 

U mag gaan zitten. Eerder lazen we het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament nu gaan we naar het eerste hoofdstuk van het Oude Testament. Luistert u ter voorbereiding op de preek naar deze woorden uit Genesis 2. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden

 

Aankondiging Don Neuen prijs door Bobby Schuller

 

Een speciale mededeling over onze koordirigent, Don Neuen. Hij heeft de hoogste onderscheiding

ontvangen die het Californische academische systeem kent: De rang van ‘Distinguished Professor’.

Don is een grootheid binnen de UCLA. De titel Distinguished Professor wordt alleen gegeven aan een heel klein percentage van docenten die als zeer belangrijk worden gezien op hun vakgebied. Met name mensen die internationale erkenning hebben ontvangen zoals bijvoorbeeld de Nobelprijs voor de Vrede. Het universitair beleidscomité van UCLA was unaniem van mening dat Don deze hoge onderscheiding verdiende. Don, als wij zo een prijs hadden, kreeg je hem ook, want we houden van je

en zoals jij is er geen. Dank je wel.

 

Koor –  “Father, We Adore Thee”

 

Grote God wij aanbidden U voor mijn redding dank ik U Jezus Christus, pleit voor ons Vader, wij Aanbidden U voor uw liefde wijd en groot ons betoond door uwe dood heilig recht dat U ons bood

Vader, wij aanbidden U buigen wij ons nu terneer U bent hier aanwezig Heer oh, uw genade telkens Weer Vader wij aanbidden U zingt nu liederen Hem gewijd vol aanbidding en verblijd nu en tot in Eeuwigheid Vader, wij aanbidden U zingt nu liederen Hem gewijd vol aanbidding en verblijd nu en tot In eeuwigheid Vader wij aanbidden U Jezus Christus, ‘k pleit op U Vader wij aanbidden U

 

Interview –   DOROTHY BREININGER

BS = Bobby Schuller en DB = Dorothy Breininger

 

Inleiding

 

Ik mag één van Amerika’s succesvolste vrouwen introduceren: Dorothy Breininger. Ze is hoofd van haar eigen Center for Organisational and Goal planning. Huisvrouwen, topmensen in het bedrijfsleven en beroemdheden. Dorothy leert hen uitstelgedrag te overwinnen en vervulling te vinden in hun leven

thuis en op het werk. Zij zit achter het succesprogramma ‘Hoarders’. Wie heeft dat geweldige programma gezien? Ze is bekend van NBC’s Today Show en talloze andere programma’s PBS, QVC Personality, TV The View, van ABC, Dr. Phil et cetera. Graag uw applaus voor Dorothy Breininger.

 

Interview

 

BS       Dag Dorothy.

DB       Goedemorgen.

BS       Wat vind ik dit fijn. We hadden het net even over de mooie tv-programma’s die je maakt als       leider van een organisatie en als mentor. We kunnen veel van je leren en dat willen we in dit         interview persen. Een interessant punt waar je het over hebt gehad was de openbaring die je kreeg toen je werkte aan het programma Hoarders. Een programma over mensen die alles          bewaren. En je schreef over het verband tussen afvallen en rommel:

DB       Ik heb een boek geschreven met de titel: ‘Niet zeuren maar opruimen’. Ik was bezig met het       derde seizoen van Hoarders. Ik bekeek wat programma’s en toen zag ik mezelf, tegen de 100 kilo zwaar, op tv. Dat zag er nogal fors uit. In het kader van Hoarders ontmoette ik ene         Maybelline die een hele hoop geiten had. Wel twintig, ze verzamelde ze. Ze hadden zich een weg geknaagd door een wand en door haar slaapkamer. Ze hield de geiten in huis, te midden           van bergen spullen. Ik omhelsde haar stevig, als altijd, en begon vragen te stellen: Ben je een        perfectionist? Heeft je bewaardrang te maken met iets uit je verleden? Terwijl zij antwoordde,             beantwoordde ik mijn eigen vragen over mijn overgewicht. Wat ik deed, was suiker en meel

oppotten in mijn lijf zoals zij dingen hamsterde.

BS       Woog jij bijna 100 kilo?

DB       Inderdaad. En ik ben 35 kilo afgevallen. Ik zag een verband tussen al die rommel en de rommel aan mijn lijf.

BS       Ik weeg nu ruim 90, maar ik ben ook bijna 1 meter 90.

DB       Ik ben amper anderhalve meter.

BS       Wat antwoordde ze? Was ze inderdaad een perfectioniste?

DB       Ja, zoals zovelen. En dat belemmert ons in het organiseren. We doen allerlei dingen, behalve    het organiseren zelf. Wat ironisch dat een perfectionist zoveel troep verzamelt waardoor je leven juist verre van perfect wordt.

BS       Je hebt vast ontzettend veel verhalen en herinneringen aan dat programma. Heb je meer          opvallende verhalen?

DB       Ja, er was een keer een man die 76 was en fietsen verzamelde. Hij had 5000 fietsen en             fietsonderdelen in zijn woning. Zelf sliep hij buiten op de veranda. Ik zei: Als we de boel opruimen, heeft u weer ruimte voor iets nieuws. We hielpen hem met opruimen. Maar hij   moest de cel in want de buren hadden geklaagd over de gevaarlijke situatie. We ruimden het   op. Hij ging naar de kerk en begon mensen thuis uit te nodigen en zo ontmoette hij zijn nieuwe            bruid.

BS       Je hebt ‘De reis van mijn leven’ van m’n opa gelezen. Hoe heb je dat… Zijn denkbeelden daar    is deze kerk van doordrenkt. Heeft hij jou beïnvloed in wat je nu doet?

DB       Zeker. Ik heb talloze verhalen gelezen, ook dat van je grootvader. Je kunt iets ondernemen       vanuit het niets. Er zijn geen spullen voor nodig. Niets ter wereld kan me helpen herinneren           wat ik hier vanmorgen heb ervaren.

BS       Geweldig, zo ervaren wij het ook. Je helpt ons na te denken over hoe we ons leven       organiseren. We hoeven niet volmaakt te zijn, hè?

DB       Welnee.

BS       Jij bent het wel bijna. Geweldig dat je er was. Nogmaals applaus voor Dorothy Breininger.

God zegene je. Heel erg bedankt. Dorothy is er straks om haar nieuwe boek te signeren.

Ga haar gerust even gedag zeggen.

 

SOLO – Cheryl  Crandall met de DA CAPO PLAYERS – “Ave Maria”

 

Wees gegroet Maria vol van genade de Heer is met U Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en Gezegend is de Vrucht van uw schoot: Jezus heilige Maria heilige Maria Maria bid voor ons voor ons Zondaars nu en in het uur het uur van onze dood amen amen

 

(Donateursspot )

Onze visie is, een kerk met een wereldwijde missie te zijn. Het bestaan van Gods Koninkrijk vieren, is dat niet geweldig? Hij wil u een nieuw hart geven, een nieuwe wil, een nieuwe kijk op het leven. Hij zegt: Straal! Daarvoor zijn jullie geschapen. Jullie horen erbij. Ik ben niet wat ik doe, ik ben een kind van God. Mijn hoop en geloof is, dat u diegene zult zijn.

 

 

Instrumentaal DaCAPO PLAYERS – “Celtic Medley”

 

Bobby Schuller bedankt  DaCAPO PLAYERS

 

Schitterend. Bedankt, Da Capo Players. We zijn helemaal terug in de Middeleeuwen. Geweldig dat jullie er waren. Bedankt voor de muziek, God zegene jullie.

 

Preek – “Even God Rests”

door Bobby Schuller

Mensen vragen wel eens waarom we ook instrumentale muziek brengen. Dat is omdat we prachtige muziek belangrijk vinden. En dat wordt vaak zeer gewaardeerd. Ik lag in bed met Hannah, mijn vrouw.

Ze heeft een bepaalde liefhebberij: Ze neemt van die grote vellen bruin inpakpapier schrijft er met de kinderen Bijbelteksten op en legt die hier en daar in huis neer. Ze liggen er een tijdje en plotseling zijn ze weer weg, of er ligt een nieuwe voor in de plaats. Op een dag had mijn vrouw de Tien Geboden opgeschreven op een enorm stuk papier. Dat had ze tegenover ons bed gehangen dus toen ik  binnenkwam, dacht ik: Mozes! We zaten in bed nog wat te praten, zoals altijd, en baden samen.

Samen bidden is samen blijven, denk eraan. We hadden het over die Tien Geboden. We zaten er allebei naar te kijken lichtelijk geïntimideerd, want het is wel de wet. Hannah zei: Welke van de Tien Geboden zou het vaakst worden overtreden? Ik nam ze alle tien door. Er valt over te discussiëren, maar ik zei: Ik denk deze: Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt. Dat wordt in het jodendom niet vergeten maar wel, grotendeels, in het christendom. Het idee dat God ons oproept tot een gewijde, rustige, fijne rust. Toen ik nadacht over een titel voor deze preek, dacht ik aan: Rustig aan. Erachter zit het idee dat we af en toe moeten pauzeren, afstand nemen, alles moeten neerleggen. Die behoefte is verankerd in hoe wij zijn. We gaan tijd uittrekken om dieper op de sabbat in te gaan, de komende vijf weken. Een verpleegster voelde zich geroepen tot stervensbegeleiding. Ze had het voorrecht, als ik het zo mag zeggen stervenden te mogen verzorgen. In de loop van een jaar of acht ging ze vast-leggen waar die mensen het meeste spijt van hadden. Ze vroeg gewoon: Waar heb je het meeste spijt van, nu je leven voorbij is? Waar vooral mannen het meeste spijt van hadden was dit: Ik heb te hard gewerkt. Ik heb te veel verjaardagen gemist. Ik heb te veel mooie dagen gemist. Ik heb veel gemist van mijn kind en van mijn vrouw. Ik heb leuke uitstapjes laten schieten. Ik heb mooie dingen gemist en terloopse, fijne ervaringen doordat ik te hard werkte. Dat ik het over de sabbat wil hebben is omdat er nooit een christen mag zijn die het eind van zijn leven bereikt en het meest betreurt dat hij te hard heeft gewerkt. Het werk van een christen moet het eren van God zijn. Het zou leuk moeten zijn,

sprankelend, fijn. En je zou moeten weten dat het gevaarlijk is en grenzen en regels behoeft. En dat is wat de sabbat is. Sabbat is een woord dat betekent: ‘ophouden’. Het betekent: ‘Stop!’ Gewoon, stop.

Voor joodse mensen kent de sabbat allerlei verboden. 24 uur lang mag je niet werken. Niet weven, niet metselen, niets repareren, zelfs geen lijstje maken en boodschappen doen. Je mag je e-mail niet checken. Je mag geen zaken doen. Alles wat je de rest van de week doet, mag je op de sabbat niet.

Niets repareren, geen zaken doen, geen boodschappen. Het is een dag voor spel en een dag voor gebed. Het staat centraal in het leven van elke gelovige jood en dat zo ook zo moeten zijn voor iedere christen. Sabbat betekent: Je werk neerleggen opdat je niet bezwijkt voor het wereldse idee dat je waarde afhangt van wat je doet. Hopelijk wist u dat al: Uw waarde hangt niet samen met of u al of niet

uw doelen verwezenlijkt. Ook niet met hoeveel werk u verricht, hoeveel u verdient of hoe goed u bent als manager. Uw ondernemerschap of uw opleiding hebben niets uitstaande met uw waarde. Uw waarde is intrinsiek. U wordt niet minder waard als u oud wordt of ziek wordt. U wordt niet minder waard als u met pensioen gaat. U bent waardevol, u wordt bemind en geëerd en het Koninkrijk van God heeft u nodig. Wist u dat? Uw waarde heeft geen enkel verband tot uw werk. En dat is iets waar de sabbat ons aan herinnert. Dat wat ons waarde geeft is het feit dat we bestaan. Dat we mensen zijn, en Gods kinderen, en Hem dierbaar zijn. Wist u dat God rust nam? Wist u dat God rust nam? God neemt even pauze. God! Dat vertelt Genesis ons. En het universum, de hele kosmos en de wereld waarin wij leven, rusten. Kijk zelf maar. Het land moet rusten. Elke boer weet dat. Je kunt een akker

niet eindeloos blijven bebouwen. Je moet wisselen van gewas en het land een seizoen lang laten rusten, herstellen. Anders zal het je geen oogsten meer opleveren. Allerlei dieren kennen een  rust-seizoen. Denk maar aan de beer, die winterslaap houdt. Bomen rusten in de winter. Als je hier in Californië een tulp wilt zien opkomen moet je hem eerst zes weken in de vriezer leggen. Dat is een list om de tulpenbol te laten rusten. Hij moet denken dat het winter is, anders loopt hij straks niet uit. God heeft iets ingebouwd in jou, in je lichaam, in het universum, de kosmos: Regelmatige rust anders hebben je werk en je hele bestaan geen betekenis. In Genesis 1 staat het scheppingsverhaal. God maakt het licht en de duisternis. Op de tweede dag schept hij de hemel. Op de derde dag rijst land op

uit de zee. Op de vierde dag schept Hij zon, maan en sterren. Op de vijfde dag schept God de dieren

van de lucht en van de zee en op de zesde dag schept God de landdieren en de mens. Als je Genesis 1 leest, hebben maar twee dagen een specifiek doel. Op de vierde dag werden zon, maan en sterren geschapen. Er staat: God schiep zon, maan en sterren en zei: Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren. Zon, maan en sterren zijn het eerste wat Hij met een specifiek doel schept: Om u te doen begrijpen dat geheiligde momenten geëerbiedigd moeten worden. Ook de zesde dag heeft een specifiek doel. God schept man en vrouw en zegt: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. Dus de tweede en de zesde dag

hebben een specifiek doel. Van zijn schepping in de eerste zes dagen zegt Hij: Het is goed. Het land is goed, de hemel, zon, maan en sterren zijn goed. Maar één ding wordt ‘heilig’ genoemd: Tijd. Op de zevende dag zegt Hij: Deze dag is heilig. Kadosh in het Hebreeuws. Deze dag is heilig want op die dag rustte Ik. De oude Hebreeërs zeiden dat er ook iets was geschapen op die zevende dag. Ze  ge-bruiken daarvoor het woord ‘menna’: ‘rusten’. Op de zevende dag, toen de sabbat werd geboren ging die gepaard met rust, sereniteit vrede en kalmte. Die dag was een geschenk van God en een  voor-beeld: Na al het werk van die zes dagen stelde hij een zevende dag in waarop Hij kon genieten van zijn schepping. En dat ideaal heeft Hij ingebouwd in de kosmos en in u. U heeft een dag rust nodig een dag van vrede, kalmte, rust, een dag om te spelen. Een dag om te rusten, te genieten, te leven en om te vieren wat u samen met God hebt gecreëerd. Die geregelde heilige rust, zegt Genesis is ingebouwd in alles. In alles. Dan gaat het verhaal verder naar de zondeval. Adam en Eva worden uit-gewezen na het eten van de vrucht der kennis. Weet u nog wat voor vloek over Adam werd  uitge-sproken? Ik zal het voorlezen. In Genesis 3 nadat Adam God ontrouw is geworden, zegt God:

‘Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang.’

Zwoegen, onthoud dat woord. ‘Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: Stof ben je, tot stof keer je terug.’ Een perfecte wereld, toch werkt Adam. Zijn taak is voor de dieren te zorgen.

Ik stel me daarbij voor een naakte jonge Adam die dieren verzorgt. Een komisch beeld, maar zo was het. Hij zorgt voor heel de schepping en je krijgt het idee dat Adam daar goed, vervullend werk ver-richt. Misschien is het ook wel leuk, geniet hij ervan. Maar als hij weg moet, wordt werk plotseling een vloek. Het is nog steeds werk, maar het wordt een vloek. En nu hij weggaat, zal werk niet langer  ver-vullend zijn heerlijk en leuk, maar een vloek, gezwoeg, geploeter. Heeft u wel eens het gevoel dat u leeft onder Adams vloek? Dat vraag ik aan mannen èn vrouwen. Heeft u dat gevoel wel eens, dat je nooit klaar bent met je werk dat er altijd boodschappen zijn, je altijd nog iets moet doen voor je  huis-dieren, je kinderen, je huis, je werk. Er komt geen eind aan. De dag vliegt voorbij en je baalt dat je de dag erop weer van alles en nog wat moet doen. We vergeten dat dat grotendeels voortkomt uit onze visie dat mensen zijn wat ze tot stand brengen, wat ze doen wat ze verdienen, wat voor cijfers ze halen wat hun status is, hun plek op de maatschappelijke ladder. Velen menen de vloek van Adam

te voelen. We houden niet van werken, maar de rekeningen moeten toch betaald? We moeten ons gezin toch onderhouden? We moeten verantwoordelijke mensen zijn maar misschien haat je je werk,

en dat is Gods bedoeling niet. En daarin speelt de sabbat een rol. De sabbat brengt leven in uw werk.

Volgens een vast ritme van één dag per week overgiet de sabbat al je werk met leven en goedheid.

Sommigen van u zeggen: Bobby, ik ga er elk weekend tussenuit. Ik heb mijn vrije dagen. Daarover zo meteen meer. We leven in een wereld die het weekend niet ziet als sabbat maar als een vlucht. Of als een beloning. En dat is het niet. Het is als met dat liedje Everybody’s working for the weekend. Ik weet nooit wat hier werkt. Het blijft Iedereen werkt voor het weekend. Je werkt vijf dagen met tegenzin,

zodat je twee dagen je gang kunt gaan. Maar in het weekend moet je ook boodschappen doen. Of je gaat naar het water, kijkt veel tv, eet een hoop, propt je weekend vol. Je gebruikt die tijd als het ware om je ongenoegen over je werk te verzachten. Je denkt krampachtig: Dit moeten geweldige dagen worden. Maar zondagavond nadert en als je naar bed gaat heb je dat loodzware gevoel in je borst:

Morgen weer werken en ik heb er totaal geen zin in. Dat is wat het vlucht- en het belonings-model van vrije tijd met mensen doen. Het maakt van tijd een middel om te verzachten te vluchten of te doen alsof die rotbaan niet bestaat. Maar dat is geen sabbat. Sabbat is hoe de week begint. In de joodse visie begint de dag niet bij zonsopgang, maar bij zonsondergang. Dus de sabbat, die we altijd zien als

een zaterdag, begint vrijdagavond. Om een uur of zes. In een joods gezin wordt bij zonsondergang een kaars aangestoken. In hun gebed vragen ze Koningin Sabbat in hun huis te komen. In de  daarop-volgende 24 uur gaan ze niets kopen of verkopen. Ze doen geen boodschappen, maken het huis niet schoon, ze voeren geen besprekingen, organiseren niets. Ze gaan bidden en spelen. Ze krijgen 24 uur waarin ze niets anders mogen doen. Die tijd wordt besteed aan het gezin, plezier maken, eredienst en verjonging van de ziel. Ze vluchten niet maar nodigen God uit bij alles. De dag begint eigenlijk met rust. Dus de sabbat begint voor hen met een nacht slapen. De eerste dag van Adam en Eva was de laatste dag van de schepping. Hun eerste dag was Gods rustdag. Toen begon hun leven. De eerste dag van hun leven was een rustdag. Wij christenen vieren de sabbat altijd op zondag. Wat is de eerste dag van de week? Ik heb het eerder gevraagd. Zondag. Iedereen denkt dat dat maandag is maar dat is dat overtrokken gedoe van de westerse cultuur dat je bent wat je doet. We hebben er onze kalender op aangepast. Maandag is de eerste dag, ook al staat in je agenda zondag helemaal links. Zondag is de eerste dag van de week en dat is belangrijk. Daarmee is de sabbat dus geen beloning, maar een voorbereiding. Het wordt een dag van verjonging, van God uitnodigen voor de hele week. En als je iemand wordt die de sabbat werkelijk viert dan raken de andere zes dagen doordrenkt van sabbatsrust sabbatsheiligheid en -leven. Dan verandert er ook iets in uw werk. Die verandering in je werk wordt in het Hebreeuws avodah genoemd. Zegt u me eens aan: avodah. Zeg allemaal: ‘Wat is avodah?’  Fijn dat u het vraagt. Avodah betekent ‘werk’ maar ook ‘verering.’ Hetzelfde woord. Mijn werk is mijn verering. Mijn werk is mijn verering. Als je je werkplaats aanveegt, doe je dat om God te eren. Als je op je werk dat karweitje doet dat niemand wil doen breng je daarmee Jezus eer, verheerlijk je zijn naam. Als je vaststaat in het verkeer is dat ook voor Jezus. Als je je week begint met eerbetoon aan God heiliging, rust, spel, voorbereiding, het uitnodigen van de Heilige Geest dan krijgt de rest van de week iets speciaals, een kalmte, sereniteit, een voorzienigheid die alles verandert. Door sabbat te vieren trotseer je een wereld die zegt: Je bent wat je doet, bent of wat ze over je zeggen. Sabbat vieren is laten zien dat we de eerste dag die we hebben de eerste dag van de week, helemaal niks doen. Ergens trotseren we de wereld door te zeggen: Nee, die eerste dag besteden we niet aan werk, aan gezwoeg, aan vlijt, aan agenda’s of aan e-mail. Die is voor God. Op de eerste dag die ik heb, ga ik geen dingen kopen of verkopen of doelen nastreven. Ik ga alleen maar zijn. Met die eerste dag bevestig ik dat ik een kind van God ben. Dat kan niemand me afpakken. En wat ik doe in mijn leven heeft niets te maken met mijn waarde. Ik kies ervoor de eerste dag die God me schenkt meteen aan Hem terug te geven. Sabbat vieren is de wereld trotseren. Je zegt ermee: Ik ben niet wat ik doe maar ik ben een kind van God. En dat ene idee Gods liefde is verweven met alles wat je doet. Je werk wordt een eerbetoon, het krijgt waarde en betekenis. En er zijn grenzen aan. Zeg niet aan het eind van je leven: Waar ik het meeste spijt van heb, is dat ik te hard heb gewerkt. Laten we bidden.

 

Gebed

 

Heer, het spijt ons…Velen geven een tiende van hun geld, maar weinigen een tiende van hun tijd.

We hebben U de eerste vruchten van onze daden gegeven maar onze tijd hebben we U niet gegeven.

U hebt ons gezegd dat U één dag voor U zelf wilt. Wat een prachtig geschenk. We zijn uw dienaren, uw kinderen. Onze waarde hangt niet af van wat we tot stand brengen, maar van uw liefde. Dat geeft ons enorme kracht. We werken allemaal hard, en dat moet ook. Zegen daarom ons werk. En als we de sabbat in ere houden, zult u dat zegenen. Dan zult U met ons spelen en bidden. We hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

 

Samenzang – “My Jesus, I Love Thee”

 

De grote Verlosser mijn Redder bent U ‘k heb van U gehouden maar nooit zoveel als nu mijn Jezus

Als nu

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Zelfs God rust

27 april 2014 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan