Home Woorden van wijsheid

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Welkom terug, koor. Fijn om jullie weer te zien. Heel fijn. Ook het orkest is goed bezet. Iets groter dan anders. Welkom terug, allemaal. Wij zijn blij dat jullie vanmorgen of vanavond weer bij ons zijn, waar dan ook. Wij zijn dankbaar voor onze muziek en dat wij weer samen kunnen komen. Na alles wat wij hebben doorgemaakt, voelt het alsof het leven terugkeert en daar zijn wij dankbaar voor. Dit is echt de dag die de Heer gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover.

Goedemorgen. Hallo, kijkers en kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat jullie hier zijn en dat het koor en het complete orkest er weer bij zijn. Het is een bijzondere dag. Bedankt voor jullie komst. Ik wil jullie bemoedigen. Als je vertrouwt op het woord van God voor genezing of een wonder in je leven, houd je blik dan gericht op Jezus en niet op je symptomen. God is Dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Richt je blik op Hem. Je bent geliefd. Amen.

 

Gebed

Heer, wij danken U dat U ons bijeenbrengt. Hier in de kerk, online of voor de televisie. Ik bid dat uw Heilige Geest iets bijzonders doet voor allen die met ons meevieren. Wij bidden, God, dat U ons discipelen maakt en ons vandaag zult bemoedigen. Leer ons, help ons groeien. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus, amen. Amen. Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

 

Koor – A Song of Peace

Dit is mijn lied, o God van alle volken

Een lied van vrede voor verre landen en vaderland

Hier ben ik thuis in dit land, waar mijn hart is

Hier huist mijn hoop, hier is mijn veilige plek

Maar ook in and’re landen kloppen de vele harten

Met hoop en dromen, net zo innig als die van mij

 

De luchten van mijn land zijn blauwer dan de oceaan

Het zonlicht schijnt door de bladeren,

Maar ook elders schijnt de zon

En is de lucht net zo blauw als bij mij

O, hoor mijn lied, God van alle volken

Een lied van vrede voor hun land en voor het mijne

 

Waarheid alleen, vrijheid voor elke natie

Laat vrede heersen waar nu onrust heerst

Laten wij liefde zoeken en met elkaar opbouwen

In eenheid alleen zetten we misstanden recht

Een wereld verenigd in liefde en vol van vrede

Die vrede verkondigen we nu samen in één lied

Dit is mijn lied, o God van alle volken

 

SchriftlezingJacobus 3:2, 9-12

Door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Jakobus 3:2 en 9 tot12. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Met onze tong loven wij God en de Vader en vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitterwater opwellen? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen. Amen.

 

Interview – Desiree Siegfried

BS = Bobby Schuller en DS = Desiree Siegfried

(Introvideo)

Desiree Siegfried is een tv-persoonlijkheid, modeontwerper, podcaster en auteur. In 2013 trad ze voor het eerst voor het voetlicht in The Bachelor. En toen ze later dat jaar de kans kreeg, te schitteren als The Bachelorette dacht ze dat een droomleven in het verschiet lag. Ze beschrijft de grillige reis die volgde in haar boek The Road to Roses: Heartbreak, Hope and Finding Strength When Life Doesn’t Go as Planned. Daarin onthult ze hoe haar overgave aan God haar leidde naar het leven van vervloed waarnaar ze verlangd had. Welkom, Desiree Siegfried.

BS: Desiree, welkom. Fijn dat je hier vandaag bent.

DS: Fijn dat ik hier mag zijn.

BS: Wil je voor degenen die jou niet kennen, iets over je reis vertellen en over je geloof en de conflicten en alles wat je hebt doorgemaakt?

DS: Ik ben grootgebracht met een krachtig geloofsfundament maar mijn deelname op televisie draaide helemaal om God. Ik beschrijf dat in mijn boek. Ik bevond me in een levensfase waarin ik bij niemand anders terecht kon. Ik zocht God met heel mijn hart, maar ik wist niet wat Hij voor me in petto had. Maar ineens begonnen deuren open te gaan en ik wandelde vol vertrouwen door elke deur. En hier ben ik dan. Ik heb mijn man gevonden, ik heb twee kinderen en ik leid een leven dat ik nooit voor mogelijk had gehouden.

BS: Vertel eens iets over dat programma voor degenen die het niet kennen. Ik ben ook benieuwd naar hoe dat voor jou en je man heeft uitgepakt.

DS: Ik trad voor het eerst op in The Bachelor. Dat was 8 jaar geleden, in 2013. Het werd hem niet in The Bachelor maar ik had het geluk door te kunnen naar The Bachelorette. Ik maakte wat worstelingen door met oude patronen maar ik ontmoette er wel mijn man. Het beste wat me ooit is overkomen.

BS: Ontmoette je hem tijdens het programma of daarna?

DS: Ja, ik ontmoette Chris in het programma. De eerste keer was ik ontzettend sceptisch. Wat doe ik nou? Uitgaan met een man die met meerdere vrouwen uitgaat? Maar het werkte omdat je geen afleidingen hebt. Je concentreert je compleet op die relatie en je sluit je af voor storende geluiden van buitenaf. En dat werkt. Het duurde niet lang, maar als je welbewust met je tijd omspringt en de beste beslissing neemt voor jezelf en voor wat God van jou wil, werkt het. Ik ben nogal op mijzelf en geloof in één-op-één relaties en dat maakte het erg lastig. Tijdens dat programma en ook in de periode daarna hoor je zoveel meningen en sta je zo onder druk waardoor het werken aan een nieuwe relatie erg lastig is. Ik moest me daar doorheen slaan toen anderen mijn waarde bepaalden. Zelf moest ik zoeken naar Gods waarde en wie ik ben in Christus. En dat is een belangrijke les die ik in die periode hebt geleerd.

BS: Hoe is dat met je geloof en het meedoen aan zo’n enorm tv-programma dat soms erg geseksualiseerd is met een heleboel dingen die strijdig kunnen zijn met je waarden terwijl je toch de Heer met je hele hart liefhebt? Maar het bood je wel een grote kans, hè? Hoe was dat voor je?

DS: Ik heb in mijn geloof nooit concessies gedaan in dat programma en gelukkig was de Bachelor ook een belijdend christen. Dat maakte dat gedeelte veel gemakkelijker. Toen ik later zelf The Bachelorette was, was mijn geloof altijd heel belangrijk en ik heb met alle mannen daarover gesprekken gehad. Ik hoefde niet zo nodig in dat tv-programma. Ik wilde het niet echt. Ik heb ervoor gebeden en dan zei ik: God, als dit de deur is die U voor me geopend hebt, zal ik die gebruiken om U te verkondigen. Absoluut. Als wij onze blik op Hem gericht houden, gebeuren er dingen. Ik heb het nooit nagestreefd, ik heb het nooit gewild. En dat is uiteindelijk waarom ze mij gekozen hebben. Het is allemaal onderdeel van Gods plan.

BS: Wij vinden het fantastisch dat je je geloof op zulke plekken uitdraagt en dat je een positief mens bent, iemand die kijkers kan bemoedigen. Het is een prachtverhaal. Je hebt iemand ontmoet en jullie zijn gelukkig samen. Dat is toch fantastisch. Ik hoop dat het mensen bemoedigt. Als je iets moois te lezen wilt hebben, lees dan The Road to Roses. Desiree Siegfried, dank dat je hier vandaag was. Dank je voor het delen van je prachtige verhaal.

DS: Dank je wel.

 

Solo Maiya Sykes – Jesus Is

Intro van Maiya Sykes: Welkom, kerkfamilie. Laat ons vandaag onze liefde voor Jezus vieren.

Mijn kracht, altijd als ik zwak ben, mijn hoop, alles wat ik nodig heb

Hij is meer dan genoeg voor mij. Jezus is

Mijn vrede, schuilplaats voor de storm

Hij is alles waarnaar mijn hart verlangt

Degene die ik aanbid, Jezus is

 

Hij is de Waarheid, het Leven, de Weg

Hij is de Waarheid, het Leven, de Weg, ja, Hij is

 

Mijn God, Hij hoort al mijn gebeden

Hij heeft gezegd dat Hij mijn lasten zou dragen

Ik weet dat Hij er altijd is. Jezus is

Door Hem wandel ik in het licht

Zijn liefde zal mij altijd geleiden

Hij is altijd aan mijn zijde. Jezus is

 

Hij is de Waarheid, Hij is het Leven

Hij is de Weg dat bent U, Jezus

U bent de Waarheid, Hij is het Leven

Hij is de enige Weg

Dank U, dank U, Jezus, dank U, Jezus

 

U bent Vredevorst. Koning der koningen.

Heer der heerscharen, mijn alles.

Machtige God. Zoon des Mensen.

De Heilige, de grote IK BEN

Vredevorst. Koning der koningen.

Heer der heerscharen. Hij is mijn alles.

Machtige God, Zoon des Mensen.

De Heilige, de grote IK BEN. Hij is. Jezus is.

Jezus is de Waarheid, het Leven, de Weg

Jezus is. Halleluja

 

(In de Dutch Touch: rap van Bob Spanish – Tranen in mijn dagboek)

Mijn muzikale dromen lagen dicht in de vriezer

Maar discipline nam het over en ik wilde niets liever

Dus was het spitten en wilde niks boven dit meer verkiezen

Maar voerde strijd want de duivel dreigde zijn grip te verliezen

 

Hij klopte aan en kwam op visite om dit te verzieken

De epileptische crisis, het was een heftige cyclus

Met medicatie die suïcidale stemmetjes pleasde

Ik wist niet wat me bezielde en ik ging neer op mijn knieën

Dus ik begon weer te bidden, ik was benieuwd naar mijn lot

En elke keer wanneer ik viel, toen vielen dingen me op

Omdat ik vroeg om een beeld, kon ik zien dat het klopt

Onovertroffen liefde van God, kan niets tegenop

 

Ik zag de rijkdom en ik was meteen verkocht

Het was voor mij genoeg en kreeg die openbaring als het laatste Bijbelboek

Via gebeden was mijn moeder hard naar mij op zoek, thanks mam

Het was de oplossing voor alles wat ik bij me droeg

Nu is de twijfel zoek, ik zie die reuzen staan

Maar als ik lees over David dan heb ik steun daaraan

Ik zie de zonnestralen door het keukenraam

En wat er dan ontstaat is een vreugdetraan

 

Dit zijn die tranen in mijn dagboek en ik probeer ze hier te delen met je

Als ik verhalen uit mijn hart zoek dan ben ik hier niet om te spelen met je

Dit zijn die tranen in mijn dagboek en je krijgt de zwarte bladzijdes

Misschien moet ik eerst een klad schrijven voordat ik ze kom delen met je

 

Muziek – Voices of Hope – God, Help Us to Love

Zijn liefde is zo hoog, je kunt er niet overheen

Zijn liefde is zo wijd, je kunt er niet omheen

De liefde is geblust door de last die je draagt

Je bent bang als je naar me kijkt

Geen echte liefde meer, zoals die van God

 

Ik ken een vriend die hechter is dan een broer

Hij gaf zijn leven voor mij waarom vechten we toch zo?

Alle haat die ik zie op tv de wereld is van U

Laten we elkaar liefhebben zoals U ons liefheeft

Laten we elkaar liefhebben zoals U ons liefheeft

 

De wereld is in tranen, gekwetst, gebroken, snakt naar verandering

Ondanks het strijden, bidden, sterven is er geen verandering

Wanneer zal iedereen verlost zijn? zal er vrede zijn tussen jou en mij?

Uw liefde is het medicijn voor rijk en arm. God, open onze ogen

 

Ik wil liefhebben, zo hoog, je kunt er niet overheen

Ik wil liefhebben, zo wijd, je kunt er nooit omheen

Nee, het gaat niet vanzelf, het kost je alles om deze droom te leven

God, help ons lief te hebben, uw liefde is nodig, uw liefde is nodig

Vul ons met uw liefde, uw liefde

Stort Uw liefde uit in ons dat hebben we nodig

Vul ons met uw liefde om lief te hebben zoals U

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Wie je ook bent, je mag gaan staan. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

PreekWoorden van wijsheid

Door Bobby Schuller

Wij gaan het hebben over de kracht van woorden. Hoe woorden bergen verzetten en bossen in lichterlaaie zetten. Hoe woorden levens verwoesten en levens redden en hoe wij als volgelingen leren dat onze huwelijken, ons ouderschap, onze vriendschappen, ons werk hoeveel daarvan draait om woorden die wij gebruiken. Vandaag beginnen wij met Mozes. Mozes is natuurlijk een van de belangrijkste personages in de Bijbel. Zijn leven kun je onderverdelen in drie stukken van 40 jaar. Tegen het einde van zijn leven in het boek Numeri, als het dwarse volk dat hij uit slavernij heeft weggeleid, het Beloofde Land nadert probeert het op tal van manieren Mozes zijn leiderschap te ontnemen. Zij proberen Mozes te doden of te verbannen. Je ziet hoe gefrustreerd hij raakt over dit volk. Het ene wonder na het andere, maar vertrouwen doen ze Mozes nooit. Bij één gelegenheid hebben ze dorst en dan zegt God tegen Mozes dat hij met zijn staf op de rots moet slaan. Dan zal er water uit stromen. Dat doet Mozes en er stroomt water uit de rots. Het is een groot wonder. Iedereen drinkt van het heldere water en het vee drinkt ervan. Velen van ons kennen dat verhaal allang. Maar er is nog een verhaal met een rots en dat loopt slecht af voor Mozes. Het is de reden dat hij het Beloofde Land niet mag betreden. Later hebben ze weer dorst en God zegt tegen Mozes: Spreek de rots toe. Eerder moest Mozes op de rots slaan. Nu moet hij hem aanspreken. Dan zal er water uit stromen. En wat doet Mozes? Hij slaat tweemaal op de rots. De eerste keer slaat hij op de rots, maar God zei, spreek de rots aan. Maar hij staat op de rots en er komt niets uit. Hij slaat nogmaals en dankzij Gods genade komt er nu water uit. Het vee en iedereen drinkt ervan. Maar dit is de druppel die de emmer doet overlopen. Voor God is dit een stap te ver en God zegt tegen Mozes: Je zult het Beloofde Land niet binnengaan. Je vraagt je af wat nou helemaal het punt was. Mozes sloeg op de rots in plaats van ertegen te spreken. Is dat zoiets vreselijks dat God zegt: Je zult sterven zonder het Beloofde Land binnen te gaan. Je mag het alleen zien. Dat is een kwestie waarover rabbijnen dolgraag met elkaar praten. Er zijn talloze ellenlange geschriften over verschenen. Mijn favoriet in een van de populairste teksten luidt als volgt: God leerde Mozes, maar ook het hele Hebreeuwse volk, de kracht van het woord. Je kunt op een rots slaan en dan stroomt er water uit maar je kunt ook tegen een rots spreken en er stroomt water uit. Dat is iets wat een volk in de Bronstijd niet altijd begrijpt. God wilde dat het volk van het Beloofde Land een volk zou zijn dat zou weten dat de kracht van woorden groter is dan de kracht van stokken. Een volk dat begrijpt dat woorden dingen zijn die stokken maken. En dat achter elke grote kracht een groot idee zit en dat je om grote ideeën uit te dragen, woorden nodig hebt. Het Grieks kent meerdere woorden voor woord maar een belangrijk woord daarvoor is logos. In de klassieke Oudheid zeiden Heraclitus en anderen dat ze geloofden dat het woord de basis van alle kennis was. Het geschreven of gesproken woord. Telkens als wij het hebben over de wetenschap van iets of de kennis van iets, of de bestudering ervan, wat zeg je dan? Dan plak je er ‘ologie’ achteraan. Logos. Bio logos is het woord van het leven. Bio-logos. Biologie. Zo kan ik de hele dag doorgaan, nietwaar? Aan alle wetenschap ligt het idee van de logos ten grondslag. De Stoïcijnen en anderen zeiden lange tijd dat onder alles wat bestaat en wat wij kunnen zien en aanraken, een logos ligt. Een idee. Een schepper. Een maker. Een spreker of een denker. Logos betekent dat het idee van de rede, de ratio, meer dan een woord is. Het is bijna zoiets als wat wij in onze tijd een softwarecode zouden noemen. Onder alles wat je op je computerscherm ziet, gaan enkele woorden, codes schuil die werkelijkheid creëren maar daaronder huist alleen een ratjetoe waarvan je niets begrijpt. In de Oudheid en nog steeds, zeggen wij dat woorden dingen goddelijk maken. Dat zegt de Bijbel ook. In het begin waren woorden. In het begin was het Woord. En het Woord was met God en het Woord was God. In Genesis lees je keer op keer: God zei, God zei, God zei. Er zij dit of dat. En dan begonnen er dingen te bestaan. Niet alleen bestaan, maar bestaan met een bedoeling, met een reden. Zelfs onder een microscoop zie je dat dingen van alles doen zoals software van alles doet volgens een code. Dat weten wij allemaal. Wij kennen allemaal kracht van woorden. Jakobus schrijft op een zeer Joodse manier. Jakobus de Rechtschapene is de schrijver van het boek Jakobus en is de biologische broer van Jezus. Hij schrijft het volgende. Hij is een belangrijke kerkleider. En dit is trouwens een preek. Veel wetenschappers menen dat dit een geschreven preek is. Ik denk dat dit de enige brief in de Bijbel is die niet bedoeld was als brief. Hij schrijft: Want wij struikelen allen in veel opzichten. Let op die belofte. Dit is nog steeds het Woord van God. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Sta daar even bij stil. Dat is een behoorlijk gewaagde belofte. Wij leggen de paarden… Jakobus zegt hier: Wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Sta daar even bij stil. Ik heb bij het woord heel vaak het gevoel als je allerlei slechts in je hebt, kun je het niet helpen dat er allerlei slechts naar buiten komt. Zoiets lees je her en der in de Bijbel. Maar Jacobus keert dat principe om. Hij zegt dat je, ook als je allerlei slechts en wilds in je lijf hebt, als een wild paard, als je een bit in de mond van een paard legt, kun je je hele leven sturen. Als je kunt sturen wat je zegt, kun je je hele lichaam besturen. Sta daar even bij stil. Als dat waar is, als datgene wat ik zeg, invloed krijgt op hoe ik mij voel heeft datgene wat ik zeg, invloed op hoe ik mij gedraag zoals het bit in de mond van het paard bepaalt hoe het zich gedraagt. Als ik mij beschaamd voel en tegen iedereen verklaar wat een sukkel ik ben en dat doe ik soms. Wat ben ik toch een onbenul, zeg ik dan. Wat schiet ik daarmee op? Of wanneer ik zeg, wat ben ik toch zielig. Of wanneer ik zeg, ik heb een verschrikkelijke baan. Of, en ik ga er maar over door, wat ben ik toch een zondaar. Wij stoppen even bij die zondaar, voor als je voor het eerst in een kerk zit. Het is moeilijk vol te houden als je de brieven van Paulus leest om als christen te zeggen dat je een zondaar bent. Je verklaart dat je een zondaar bent met je doop of je bekering zoals je verklaart dat je ergens schuldig aan bent. Maar het is als een crimineel die is vrijgepleit en overal rondbazuint dat hij schuldig is. En Paulus lijkt de kerk voor te houden, niet te zeggen dat ik een zondaar ben maar dat ik de gerechtigheid ben in Christus Jezus. Paulus schrijft nooit aan de zondaren in de kerk van Korinthe of aan de zondaren in de kerk van Efeze. Hij richt zich tot de heiligen. Het is niet dat mensen volmaakt zijn. Hij schrijft zelfs, ik ben bijna volmaakt. Dat zegt hij ergens, maar dat alles is niets waard naast Gods genade in mijn leven. Paulus heeft het erover dat je een nieuwe schepping bent geworden. Hij verklaart, denk ik, dat hij zegeviert. Hij verklaart: Ik groei. God geneest mij. Ik ben de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Hij verklaart: Ik ben gered. Mijn beste dagen liggen voor mij. Ik denk dat dat helpt. Ik denkt dat dat verschil maakt. Laat het even op je inwerken. Sta erbij stil hoe, net als het bit in de mond van het paard, de woorden die wij gebruiken ons leven kunnen veranderen. Zoals al die negatieve dingen je in een soort negatieve spiraal kunnen vangen denk ik dat zelfs als je dingen zegt als ‘ik ben een geluksvogel’ of als je praat over goede dingen die je overkomen dat dat je soms kan helpen, uit het slop te raken. Misschien is het zo dat, hoewel wij van binnen willen veranderen, die verandering soms volgt op het veranderen van hoe wij spreken. Jakobus vervolgt met: Ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven ze worden gestuurd door een zeer klein roer waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Dus zoals de teugel het paard stuurt, stuurt het roer het schip. Je hebt gigantische, prachtige schepen vol tuigage, gewicht, lading, wind, getijden en dan heb je dat kleine, onzichtbare ding onder water dat de hele boel bestuurt. Ik sta altijd versteld. Ik ga graag naar het havenhoofd in Newport en daar drink ik dan koffie en ik denk na en ik bid en dan sta ik versteld als ik een zeilboot zie opkruisen. Een zeilboot kan recht tegen de wind in varen door te zigzaggen. Die stoere zeilers in Newport willen hun motortje niet starten want ze willen opscheppen, of ze willen pronken met hun mooie bootje. Je ziet ze opkruisen en het lijkt of ze alleen maar heen en weer gaan. Maar al gaan ze langzamer dan een wandelaar, ze weten toch de haven uit te komen door aldoor dit te doen. Zonder roer zou dat echt niet gaan. De wind duwt tegen ze aan en oefent kracht uit op het roer en dat drijft de boot vooruit. Het enige dat de boot ervan zou weerhouden, die kant op te gaan is windstilte. En dat geldt ook vaak voor ons leven. Marcus Aurelius zei dat wij als een vuur willen zijn, dat gedijt op obstakels. Als er geen obstakels meer zijn, komen wij niet meer vooruit. Zoals een schip niet vooruitkomt als er geen wind is maar datgene wat het stuurt, zijn woorden. Misschien moet je momenteel iets doorstaan. Je wordt heen en weer geslingerd door wind en getijden. Die dingen kunnen je juist voortstuwen als je je roer stevig vasthoudt. Als je je woorden beheerst. Als je de juiste woorden gebruikt. Zeg geen slechte dingen meer. Ga goede dingen zeggen. Dat vergt oefening, net als elke andere vaardigheid. Uiteindelijk zegt Jakobus: Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Op de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in de vlam en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Ik stel mij bijna een beeld van spuug voor. Die kleine druppeltjes spuug die je verspreidt als je praat vooral als je met minachting of misleiding spreekt zijn net kleine vonkjes die uit je mond komen. Het is bijna roekeloos. Zoals het roken van een sigaret bij een tankstation of een sigaartje opsteken als je door een gortdroog bos loopt. Het is zo roekeloos en dwaas, zo gemakkelijk om alles te vernietigen. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders en zusters. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitterwater opwellen? Kan ook, mijn broeders en zusters, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Wat zegt hij daar? Als je de helft van de tijd God prijst en goede dingen zegt en je bedriegt, vervloekt en vernedert mensen de andere helft van de tijd beledig je mensen met je goede woorden omdat ze weten dat die nep zijn. Je bent bitterwater of zoet water. Als je in het openbaar goede dingen tegen je vriend zegt en slechte dingen over iemand die er niet bij is weet je vriend, als hij ook maar een greintje wijsheid bezit dat je kwaadspreekt over hem zodra hij vertrokken is. Dat is… Je begrijpt mij wel. Woorden zijn gevaarlijk. Let goed op, mensen. Wat wij verkiezen, hardop te zeggen stippelt bijna een visie voor ons leven uit. Wat wij maar vaak en lang genoeg hardop zeggen zal gaan veranderen wat er van binnen zit. Als er van binnen veel duisternis en negativiteit zit maar als je ervoor kiest om positievere woorden te gaan gebruiken, geloof ik dat je je positiever in je leven gaat voelen. Er zijn veel manieren waarop dit naar buiten komt maar ik beloof je dat het Woord van God hier de waarheid is. Als het bit in de mond van het paard, als het roer aan een zeilboot. Hoe je gaat spreken in je huwelijk, in je vriendschappen, in je carrière, in je wandeling met God, in je gebeden gaat verschil maken. Als ik bid, wil ik hardop bidden. Waarom? Omdat satan mijn gedachten niet kan lezen. Ik wil dat hij hoort wat ik tegen de Heer zeg. Ik wil dat hij weet wat ik geloof. Ik wil dat hij de luide naam van Jezus hoort. Want zo klinkt die voor een demon of voor de vijand. Mijn moeder zei ooit, toen ik nog een kind was, en dat zal ik nooit vergeten: Als je een duistere nabijheid voelt, begin dan Jezus te prijzen want de duivel haat het dat Jezus’ naam geprezen wordt. Talloze malen heb ik als volwassen, stoere man die zichzelf een flinke vent vindt mij om 3 uur ’s nachts angstig gevoeld. En dan zing ik gewoon. Het is zo goed om op Jezus te vertrouwen en Hem op zijn Woord te geloven Dank je. Amen. Gebruik geen dwaze woorden. Strooi ze niet achteloos rond. Bedrieg niet. Gebruik geen achterbakse taal. Heb nooit minachting voor mensen. Respecteer iedereen. Dank mensen voor wat ze in je leven doen. Zeg het hardop tegen ze of schrijf het op een kaart voor ze. Bid voor mensen. Als mensen het zwaar hebben of hun dag niet hebben vraag dan of je voor ze mag bidden. En bovenal, bemoedig mensen. Bemoedig ze en je zult merken dat je jezelf ook bemoedigd voelt.

 

Gebed 

Heer, wij houden van U en wij danken U voor dit ongelooflijke geschenk, het woord. Woorden die gesproken worden. Woorden die geschreven worden. Woorden die onthouden worden. Wij bidden dat U onze woorden zult heiligen. Laat het woorden zijn die leven brengen en geen dood. Laat het woorden van wijsheid zijn, niet van dwaasheid. Laat het woorden van goedheid en niet van kwaad zijn. Laat ons altijd op de juiste manier spreken tot de mensen die we liefhebben en ook tot hen die wij niet liefhebben. Help ons de scheppende en de verwoestende kracht van woorden te zien. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koor – Battle Hymn of the Republic

Glorie, glorie, halleluja, glorie, glorie, halleluja

Glorie, glorie, halleluja, Zijn waarheid gaat met ons mee

Zie de schoonheid in de lelies, Christus werd geboren en

Zijn verrijzenis veranderde jou en mij

Door zijn sterven zijn we heilig en verlost

God gaat altijd met ons mee

Glorie, glorie, halleluja glorie, glorie, halleluja

Glorie, glorie, halleluja, Zijn waarheid gaat met ons mee

Glorie, glorie, halleluja, glorie, glorie, halleluja

Glorie, glorie, halleluja, Zijn waarheid gaat met ons mee

Amen, amen

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Woorden van wijsheid

26 september 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan