Home Je bent niet wat je denkt!

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Wat een fijn gevoel om hier weer met u te zijn. U bent geliefd. Wat ik een heel diepzinnige gedachte vind is dat elke gedachte die wij hebben, vorm geeft aan onze toekomst. Fascinerend. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

Koor – “Rice Up, , O Men of God”

Sta op, o Kerk van God, verspreid het goede Woord Van liefde, vrede en genâ dat iedereen het hoort!
Houd hoog des Heren kruis boven deez’ donk’re aard Zodat een ieder weten mag in Hem ben ‘k zoveel waard Amen

Schriftlezing – Romeinen 12:1-2 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek lees ik uit het Bijbelboek Romeinen. Broeders en zusters, ik vraag u met een beroep op Gods barmhartigheid om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld maar wordt vernieuwd in je denken om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is, volmaakt en Hem welgevallig. Als kerkfamilie trachten wij te denken met intentie. Want uit ons denken vloeit onze levensloop voort. Amen.

Introductie lied door Irene Messoloras

Vandaag zingen we Ik geloof van Mark Miller. De tekst is in de Tweede Wereldoorlog op een keldermuur in Keulen gekrast, waar een joodse familie zat ondergedoken en luidt: Ik geloof in de zon, ook al hij niet schijnt. Ik geloof in liefde, ook als ik het niet voel. Ik geloof in God, ook als Hij zwijgt. Soliste is sopraan Courtney Taylor.

Koor – “I Believe”

Ik geloof in de zon, ik geloof in de zon Ook wanneer hij niet schijnt
Ik geloof in de zon, ik geloof in de zon Ook als hij niet schijnt

Ik geloof in de liefde, ik geloof in de liefde Ook wanneer ik die niet voel
Ik geloof in de liefde, ik geloof in de liefde Ook als ik die niet voel

Ik geloof in de liefde, ik geloof in de liefde Ook wanneer ik die niet voel
Ik geloof in de liefde, ik geloof in de liefde Ook wanneer ik die niet voel

Ik geloof in God, ik geloof in God Ook wanneer Hij zwijgt

INTERVIEW – ERWIN MCMANUS
BS = Bobby Schuller en EM = Erwin McManus

BS Geweldig dat ik hier met Erwin McManus mag staan, een belangrijk figuur voor veel predikanten, voor veel christenen. Een paar van je boeken hebben mij zeer beïnvloed. Zoals The Barbarian Way. Je nieuwe boek, The Artisan Soul, hebben mijn vrouw en ik verslonden. En er komt nog een boek van je aan, The Last Arrow. Applaus voor Erwin McManus. Geweldig dat je er bent. Wat is de boodschap van dit boek en wat hoop je te bereiken bij je lezers?

EM The Last Arrow heeft een vervolgtitel die nogal controversieel klinkt: ‘Bewaar niets voor je volgende leven’.

BS Jij bent nog een jonge vent.
EM Maar ik ben al bijna 60 en ik heb genoeg levenservaring om te zien dat veel mensen met grote

talenten en mogelijkheden hun grote dromen en verlangens nooit hebben kunnen waarmaken. Ik dacht: Hoe komt het dat sommige mensen blijven steken en bezwijken onder hun mislukkingen terwijl anderen, telkens wanneer hun ondernemingen mislukken toch weer opstaan, hun dromen volgen en een ongekend rijk leven leiden.

BS Ja, ik vraag me vaak af wat mensen zo verschillend maakt.
EM Het beeld van die ‘laatste pijl’ komt uit het verhaal van Elisa en de koning. Hij zegt: God

schenkt u de overwinning. De koning moet een pijl uit het raam schieten en dan met een pijl op de grond slaan. Dat doet de koning, drie keer. Dan wordt Elisa boos en zegt: Waarom houdt u na drie keer op? Had het 5 of 6 keer gedaan, dan had God u de definitieve overwinning gegeven. Nu overwint u maar deels. Ik dacht: Hoe moest hij weten dat hij moest

doorgaan? Waarom zei Elisa dat niet? Ik denk ook wel eens gefrustreerd: Waarom bent U niet duidelijker? Toen dacht ik: Vaak denken wij dat wij falen, maar eigenlijk is dat opgeven. Op een of andere manier hebben wij toestemming nodig om te handelen maar niet om op te geven. Zo veel mensen zien af van wat God van ons wil omdat we denken dat wij hebben gefaald. Terwijl het verhaal nog niet is afgelopen. Wat ik probeer uit te leggen in dit boek is dat jouw grenzen worden bepaald door je angsten. De dingen die je vreest, bepalen hoe vrij je bent. Wij moeten beseffen dat angst het obstakel is dat ons verhindert het leven te leiden waartoe God ons heeft geschapen.

BS De meeste mensen weten niet dat jij zelf worstelt met gezondheidsproblemen. Die werden duidelijk toen je de laatste hand legde aan je boek. Op welke manier beïnvloedt dat je boodschap?

EM Het is iets wat ik niemand toewens. Ik had mijn boek al geschreven, ik was bezig met redigeren. Wij gingen op 17 december 2016 naar de dokter. Daar kreeg ik te horen dat ik kanker had en dat ik het waarschijnlijk al tien jaar had. Het was uitgezaaid, een behoorlijk agressieve vorm. Thuis gekomen, ging ik verder aan mijn boek. Ik dacht: misschien wordt dit mijn laatste boek. Het voelde onwerkelijk dat mijn laatste boek The Last Arrow zou heten. Ik sloeg mijn manuscript open en het eerste wat ik las was: Ik vertel het u voordat u het van een ander hoort: Ik ga dood. Dat had ik opgeschreven een jaar voordat ik wist dat ik kanker had. Even kon ik het amper geloven. Alsof ik zonder het te weten mijn eigen toekomst had beschreven. Maar de volgende regel was het belangrijkst. Niet de mededeling dat ik dood ging, maar de regel: ‘Maar u ook. ‘ Wij gaan allemaal dood, van onze eerste ademtocht snellen wij voort naar de laatste. Wij leven zo zeer in angst voor de dood, voor mislukking, voor afwijzing, voor van alles en nog wat. Ik stond mijzelf iets toe: Als ik bang ben, mag ik dat voelen. Als ik boos of bitter ben ook. Ik dacht: Ik heb kanker, ik mag voelen wat ik wil. Maar ik voelde geen angst. Ik was niet bang. Ik voelde ook geen bitterheid of boosheid. Ik dacht: Wat is hier aan de hand? Ik realiseerde me dit: Sinds ik mijn leven aan Jezus had gegeven had ik de dood al achter mij gelaten. De kanker kon wel bepalen hoe ik zou sterven maar kon niet bepalen hoe ik zou leven. Wat The Last Arrow sterk maakt is dat het niet is geschreven in een soort couveuse afgeschermd van moeilijke dingen. Het is geschreven in pijn, teleurstelling, lijden en met het vooruitzicht op de dood. Ik denk dat je daar het beste hoop, betekenis en geloof kunt vinden.

BS Heel mooi. Wat zeg je tegen mensen die nu luisteren en zelf kanker hebben of ontslagen zijn of hun partner hebben verloren? Mensen die zich geen raad weten, verlamd door angst?

EM Allereerst: Hou de dingen wel uit elkaar. Iedere held moet angst het hoofd bieden. Als er geen angst is, is er ook geen moed. Alleen domheid. Moed is het kiezen van een actie die leven brengt, vrijheid, toekomst ondanks pijn en moeilijkheden. Een paar uur na mijn operatie wekte ik mijn vrouw, liet de zuster komen en zei: Ik ga een eindje lopen. Dat kan niet, zei ze. Jawel, zei ik, erger kan het toch niet worden. Zij vroeg nog: wilt u pijnstillers? Nee, zei ik, ik wil deze pijn helemaal voelen. Want als ik deze pijn aankan, weet ik dat ik alles aankan wat er nog komt. Veel mensen zijn zo bang voor pijn dat ze wegvluchten voor hun vrijheid. De pijn in ons leven staat onze toekomstige vrijheid in de weg. Drie weken na mijn operatie ging ik het huis uit, basketbal spelen. Met zes gaten in mijn maag, nog bloedend. Mijn vrouw kon mij wel vermoorden. Ik vroeg de chirurg: Wat is het wereldrecord herstel na een operatie? Want ik wilde doorleven wat ik schreef in The Last Arrow. Ik wilde zeggen: Oké God, ik heb de moed opgebracht om dit te schrijven. Ik geloofde in wat ik schreef. Nu wil ik de moed hebben om het te doorleven en bewijzen dat wat U mij hebt geleerd de juiste manier is om te leven en de vrijheid te bereiken die U voor ons wilt. Laat angst en pijn je vrijheid en je toekomst niet beperken.

BS Amen. Goed gesproken. Koop The Last Arrow vooral. Bedankt voor je komst, God zegene je.

Solo – BRIDGETTE BENTLEY – “Grace”

God heeft me lief, is weg van me, waakt over me U bent voor mij genade die me redde

Het is onverdiend en niets van wat ik heb gedaan Maar elke dag redt de genade mij
Zonder uw genade zonder uw genade,
Zonder uw genade ik zou verloren zijn

Zonder uw genade zou ik verloren zijn, Zonder uw genade zou ik verloren zijn God, we danken U en loven uw genade Uw genade is elke morgen nieuw

Uw genade heeft ons genezen, bevrijd
Wij danken en prijzen U daarvoor
Dankzij uw macht, Heer
Wij danken U voor genade die heeft mij gered Die heeft mij opgericht, die houdt mij vast

Ik ben ermee bekleed, ik ben U zo dankbaar Want ik zou verloren zijn zonder uw genade Ik zou zeker verloren zijn zonder uw genade

Solo – BRIDGETTE BENTLEY – “You Deserve It”

Mijn halleluja behoort u toe, mijn halleluja behoort u toe Mijn halleluja behoort u toe, U verdient het
U verdient het, U verdient het, U verdient het
Mijn halleluja behoort U toe

Mijn halleluja behoort U toe
Mijn halleluja behoort U toe
Het behoort U toe, mijn halleluja behoort U toe
Want U verdient het, o Heer, wij prijzen U
Uit het diepst van ons hart prijzen wij U
U verdient het, alle glorie behoort U toe
Alle glorie behoort U toe, alleen aan U, alleen aan U Glorie, glorie, alle glorie behoort U toe, o Heer
Die behoort U toe daarom zingen wij U toe:
U verdient het, Heer, al mijn lof verdient U
Wat een vreugde U lief te hebben, wij zeggen halleluja De hoogste lof komt U toe halleluja, alle glorie,
Alle eer en alle lof verdient U, alle glorie, o Heer
U verdient al mijn lof, alleen U, o Heer
U verdient onze liefde, Heer uit het diepst van ons hart Alle glorie behoort U toe mijn halleluja behoort U toe Zing met me mee
Mijn halleluja behoort U toe, mijn halleluja behoort U toe

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar en zeg met mij:
Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Preek – “Je bent wat je denkt ” door Bobby Schuller

Ik begin met een misschien herkenbaar verhaal. Op mijn 16e had ik mijn eerste baantje. Ik had de functie van ‘expediter’. Dat is een puisterige jongen die het eten naar de klanten brengt die hem

allemaal uitfoeteren. Ik ging naar de kerk bij dominee George die vaak sprak over je denken en hoe wij met Zijn geest kunnen denk, onze geest met Gods Woord kunnen vullen en met mooie gedachten tot een mooi leven kunnen komen. Ik weet nog hoe ik dat als 16-jarige voor het eerst in praktijk bracht. Ik had net de hele keuken aangeveegd, toen een van de obers een heel bord met Mexicaans eten liet vallen en vervolgens wegliep. Hij zag dat ik het zag. Ik was een van de laatste aanwezigen. Mijn baas zei: Schuller, ruim dat op. Ik was net klaar met schoonmaken. Als je had kunnen horen wat ik dacht toen ik bezig was. Die vent keek ernaar. Hij wist dat ik het zou doen. Ik was ontzettend boos en voelde mij het slachtoffer van de situatie. Het was vreselijk oneerlijk wat er was gebeurd. Toen besloot ik dat ik het opruimen van dat Mexicaanse eten voor God zou doen. Die verandering in mijn denken veranderde mijn ervaring van dat moment volkomen. Iedereen heeft het vermogen te bepalen hoe hij denkt in een bepaalde situatie. Ik merkte dat doordat ik God voorop plaatste in mijn denken alles in mijn leven wat mijn ziel betreft sterk verbeterde. Dat is belangrijk, want wij mensen beseffen meestal niet dat onze omstandigheden in hoge mate het resultaat zijn van ons denken. Wil je je wereld en je omstandigheden veranderen, verander dan je denken. Als je over een jaar of vijf jaar een ander mens wilt zijn, verander dan je denken. Denk vanuit de geest van Christus, vul je geest met Gods Woord. Hou Gods Woord altijd voor ogen en neem je voor om altijd Gods gedachten te hebben, geen wereldse. Mijn denken zal gedisciplineerd zijn, niet alle kanten opgaan. Ik zal ervoor waken dat mijn geest alleen goede gedachten creëert, nooit slechte. Vrome gedachten, nooit lage. Alles in je leven kan anders worden als je je manier van denken verandert als je denkt met de geest van Christus. De Bijbelse uitspraak ‘zoals een mens denkt, zo is hij’ is letterlijk waar. Je bent wat je denkt. Goede gedachten werpen goede vruchten af slechte gedachten slechte vruchten. Richt je op je denken, hou Gods Woord en het juiste denken voor ogen en je omstandigheden veranderen volkomen. Goed nieuws toch? Vaak vechten wij tegen onze omstandigheden, maar vergeten wat de bron is. Wij verzetten ons tegen onze situatie in ons leven, op ons werk. Misschien bent u verslaafd of zo en dan vechten wij tegen een resultaat terwijl wij de gedachten die daartoe leiden, koesteren. Je kunt geen goed zaad zaaien en een slechte oogst verwachten en je kunt geen slecht zaad zaaien en een goede oogst verwachten. Je omstandigheden zijn voor 90% het resultaat van je denken. De overige 10% is tegenslag. Een ziek kind of iets als bijvoorbeeld kanker, iets dat zeker niet voortkomt uit je denken. Maar ook zoiets kan je aan als je denkt als Jezus, en niet als de wereld. Waar je ook mee te kampen hebt, of je er doorheen komt met vreugde, volharding en overwinning hangt af van de gedachten die je koestert. Amen? Dallas Willard zegt: De ultieme vrijheid van ons mensen is dat wij kunnen kiezen waarop wij onze geest vestigen. Dat woord ‘zich vestigen’: Waarop vestig jij je geest, waarop focus jij? Als je vindt dat je het beroerd hebt, dat je omstandigheden ellendig zijn maar je focust op je denken, op Gods Woord, en denkt in lijn daarmee dan feliciteer ik je: Je omstandigheden zullen snel veranderen. Want goede gedachten dragen goede vruchten, en slechte gedachten slechte. Romeinen 11 en 12. Daar zegt Paulus…Ik begin met de lof uiting. In het Grieks begint Romeinen 12 met ‘daarom’. Dan kijk je wat er voorafgaat. Ik lees dus eerst de lof uiting. Paulus zegt: Hoe onuitputtelijk zijn de rijkdom, wijsheid. Allemaal: wijsheid. …en kennis… Allemaal: kennis. ‘…van God, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? ‘ Allemaal: de gedachten van de Heer. ‘Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft Hem iets gegeven dat door Hem moest worden terugbetaald? Alles is uit Hem ontstaan, is door Hem geschapen en heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. ‘ Allereerst herinnert Paulus ons eraan dat Gods wegen de allerhoogste zijn. Hij weet alles, niemand is zo wijs als hij. Dat is evident, maar toch belangrijk. ‘Broeders en zusters, ik vraag u met een beroep op Gods barmhartigheid om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. ‘ Luister goed. ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld…’ Hier wordt het denken van deze wereld vergeleken met Gods denken. Deze wereld is onbestendig. Mensen lijken het niet eens te kunnen worden over wat boven of beneden is wat goed is en wat slecht. Onze cultuur is de wijsheid vergeten. Wij zoeken het altijd in wetenschappelijke studies en niet in de wijsheid van onze ouders

en grootouders. Paulus vergelijkt de dwaasheid van de wereld met Gods wijsheid.

Hij zegt: ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld maar veranderen…’ Hij heeft het hier over een metamorfose: een totale verandering tot een volkomen nieuw mens. Zoals Jezus na zijn opstanding. Hij was dezelfde als ervoor, maar zijn lichaam was volkomen veranderd. Hij was de eerstgeborene van talloze broeders en zusters. Een Hemels lichaam. Die metamorfose kunnen wij ook ondergaan.

Hoe? Door de vernieuwing van je denken. De vernieuwing van je denken. Wil jij veranderen? Dan moet je je denken veranderen. Dan kan jij uitzoeken wat Gods wil is en die volgen zijn goede, aangename, volmaakte wil. De Bijbel zegt duidelijk dat wij God het meest eren door onszelf tot levende offers te maken door onze geest te vernieuwen. Waarom heeft hij het hier over levende offers? Ik denk omdat een nieuwe manier van denken discipline vergt. Het is moeilijk. Onze standaardinstelling is: wild, geleid door emotie alles laten gaan zoals het gaat. Maar de goddelijke manier is: Nieuwe gedachten koesteren, letten op wat je denkt en van jezelf eisen dat je geest zich afstelt op Gods Woord. Dat je je niet conformeert aan de wereld, maar aan de wijsheid van God en dat je het juiste soort gedachten koestert. Als je je geest verandert, zal heel je leven veranderen. Als je je denken verandert, zal heel je leven veranderen. Jezus vertelde de volgende gelijkenis. Stel u voor dat er boeren in de buurt aan het werk waren. Jezus was omringd door mensen. Een boer liep te zaaien zonder erg op te letten. Hij haalde het zaad uit een zak en strooide het uit. Je ziet de vakken waar het zaad hoort neer te komen en stenige stukken waar het niet moet vallen, stukken met struiken of onkruid en natuurlijk de weg. Jezus zegt: Zo is het ook met het Woord van God. Zo wordt het Woord van God over de mensen uitgestrooid. Wijsheid en kennis worden dagelijks over gelovigen uitgestrooid maar slechts enkelen ontvangen het. Hij zegt: Een deel van het zaad viel op de weg. Het kiemde niet, de vogels aten het op. Een ander deel viel tussen de distels, ontkiemde wel, maar werd verstikt. Weer een ander deel viel op rotsgrond en kon niet wortelen maar ook viel een deel op goede grond en leverde een prachtige oogst op. De discipelen vroegen om uitleg. Hij zei: Het gaat over Gods Woord. Gods kennis en wijsheid. Gods woorden en Gods Woord worden over de wereld uitgestrooid maar slechts enkelen ontvangen het. Veel mensen worden, door religie of problemen keihard en ontvangen Gods kennis niet. Anderen ontvangen het wel. Maar distels, de rijkdom en de zorgen van de wereld slokken het Woord op en het sterft. Andere zaden schieten snel op maar wortelen niet diep genoeg door de stenen. Dat zijn zij die het Woord ontvangen, maar het in moeilijke tijden laten schieten. Maar sommigen, zoals u, zijn goede grond. U ontvangt het, het groeit en brengt rijkelijk vrucht voort. Het is moeilijk om de geest van Jezus aan te nemen. Het valt echt niet mee. De wereld zal alles doen om u van Gods kennis en wijsheid af te houden. Maar als u de kennis van God voor ogen houdt krijgt u het leven van overvloed waar wij allemaal van dromen. U zult het nooit vinden in wat de wereld zegt alleen in Jezus Christus en zijn Woord. Onze geest heeft veel weg van een tuin. Een tuin vergt voortdurend onderhoud. Een idee, een gedachte of kennis is als een zaadje. Al onze gedachten zijn als zaden. Zij ontkiemen en zullen altijd een bepaald resultaat voortbrengen. U denkt misschien dat uw gedachten geheim kunnen blijven. Maar dat kan niet. Gedachten kunnen niet geheim blijven. Want elke gedachte wordt een gewoonte en die gewoonten kristalliseren tot omstandigheden. Wil je je omstandigheden veranderen, verander dan je denken. Als je je leven wilt veranderen, verander dan je denken. Het leven is als een tuin. Het moet onderhouden worden. Goede gedachten brengen goede vruchten voort, slechte gedachten slechte. Dat is het punt. De tuin van je geest vergt dag en nacht zorg en waakzaamheid. Het hoort het allerbelangrijkste te zijn in je leven. Gods Woord en niets anders, alleen Gods Woord in je geest. Er is een gedicht over twee neigingen. Wij zijn allemaal zondig, maar hebben ook allemaal goede dingen. Dat wat van de vijand komt en dat wat van God komt. Het luidt: Twee neigingen huizen in mijn borst De één gezegend, de ander slecht De ene heb ik lief, de andere haat ik Maar wat ik voedsel geef, dat domineert De manier van denken waarbij je verwijlt, schept je omstandigheden. Als je denken vol zit met slachtofferschap, jaloezie, veroordeling, boosheid, zelfmedelijden, lust en trots zal dat kristalliseren tot omstandigheden in je leven. Maar als je denken gevuld is met geloof, eerbetoon aan God, overwinning, mogelijkheden, vergeving, verzoening, liefde zal dat kristalliseren tot een vroom karakter en een goed leven: Het soort leven dat God wil, voor u en voor mij. Je laten leiden door geloof door overwinning, het eren van God, vergeving en godvruchtig denken zal je geest maken tot een weelderige tuin. En dat is goed. God zegene u.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.

Je bent niet wat je denkt!

26 november 2017 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan