Home Laat je leiden

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Goedemorgen, en welkom, kijkers en kerkfamilie. Het is altijd zo fijn om met jullie te zijn. Laat ons vandaag de Heer in al zijn glorie en heiligheid aanbidden. In de Bijbel staat dat God troont op de lofzangen van zijn kinderen.

En dat zijn wij. Jullie zijn geliefd. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Cohen is dinsdag geopereerd. Hij heeft littekens hier en in zijn oksel. Het is een goeie operatie. Een nervus vagus-implantatie. Hij heeft toevallen en dit kan hem helpen, te stoppen met zijn medicatie. Bid voor hem. Over een paar maanden weten wij meer. Zeg maar dank je wel. Wij komen vandaag vol vreugde voor Gods troon en herinneren ons dat het belangrijkste waarnaar wij allemaal zoeken eigenlijk maar één ding is: Wij willen vervuld worden met de Geest van God. Laten wij dus vandaag vrijmoedig voor Gods troon komen.

Gebed

Vader, wij danken U dat uw Heilige Geest in deze ruimte is. Dat U steeds bij ons aanwezig bent om een goed werk te doen in onze wereld, en in onze levens en in de levens van onze kinderen en kleinkinderen.

Wij bidden in Jezus’ naam dat U ons vervult met uw Geest en ons wilt helpen te wandelen zoals Jezus wandelde, vandaag en voor altijd. Wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Richt je naar de persoon naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Zang – Ever Be door Voices of Hope

Uw liefde is toegewijd als een ring van puur goud

Als een eed die beproefd is, als een oud verbond

Uw liefde duurt, door de winterse regen

En voorbij de horizon met genade voor vandaag

Trouw bent U geweest en trouw zult U blijven

U hebt zich aan mij verbonden

En daarom zing ik

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

U bent een Vader voor de wezen, uw goedheid maakt ons volkomen

U ondersteunt ons in zwakheid en uw kracht wordt de onze

U maakt me zoals U. U kleedt me in het wit

Uit de as laat U iets moois verrijzen want wij zijn uw bruid

Vrij van al haar schuld en zonder al haar schaamte

En gekend bij haar ware naam

Daarom zing ik voor eeuwig uw lof

Daarom zing ik voor eeuwig uw lof

Daarom zing ik voor eeuwig uw lof

Daarom zing ik voor eeuwig uw lof

SchriftlezingGenesis 11: 5-9 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Genesis 11:5-9. Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde. Kerkfamilie, laat ons de kracht van ons gesproken woord gebruiken ten goede. Amen.

Interview – Stephen Miller

BS = Bobby Schuller en SM = Stephen Miller

(Introvideo)

Stephen Miller is een content creator die samen met zijn gezin een YouTube kanaal heeft dat The Miller Fam heet. Het programma gaat over het diverse gezin van hem en zijn vrouw Amanda met zeven kinderen, waarvan er vier zijn geadopteerd. Stephen is ook een muzikant en auteur en heeft zes studioalbums uitgebracht en verschillende boeken geschreven. Zijn nieuwste boek, The Art of Getting it Wrong: Finding Good in the Misadventures of Life gaat over hoe je mislukkingen niet altijd definitief zijn en hoe het niet erg is om dingen fout te doen. Welkom, Stephen Miller.

BS Stephen hoi, hartelijk dank dat je vandaag bij ons bent.

SM Dank voor de uitnodiging. Dat muzieknummer was geweldig. Ik zit hier op mijn kantoor de Heer te prijzen en het is geweldig.

BS Dank je wel. Wij zijn dankbaar dat je hier bent. Ik willen het hebben over je boek maar eerst wil ik iets horen over je familieverhaal. Het is een uniek verhaal. Jullie hebben een enorme aanhang op YouTube en sociale media maar voor degenen die jullie niet kennen vertel ons eerst wat over jullie verhaal, jullie adoptie en zo.

SM Mijn vrouw en ik trouwden meteen na de middelbare school. Wij voedden onze baby’s op, onze eerste kinderen. Ik voelde mij daar prima bij. Ik was een 20-jarige vader en ik vond het iets geweldigs. Ik ben op mijn 38ste uit de kinderen. Dit wordt geweldig. Maar God had andere plannen. Wij werden zwanger van ons tweede dochtertje en ik vond eerlijk gezegd eentje ook wel welletjes. Maar mijn vrouw zei: Maatje, er is al een nieuwe onderweg. Ik had zoiets van oké, cool. Eén voor jou en één voor mij. Dank U, Heer, daar blijft het bij maar God begon ons te roepen tot adoptie en daar waren wij nog niet oud genoeg voor en wij begonnen erover te bidden. Zo wisten wij dat het Gods plan was om vader van de vaderloze te zijn. Wij hadden thuis twee biologische kinderen. Veel mensen zeggen: Ik wil één gezonde baby, en dus zeiden wij: Hoe zou het zijn om kinderen te adopteren die anders niet gauw geadopteerd worden? Oudere kinderen, broers en zussen, kinderen met speciale behoeften. Wij adopteerden er twee uit China en twee uit Ethiopië. Onze eerste adoptie was 11 jaar geleden. Onze zonen uit Ethiopië waren 5 en 3 toen wij ze een thuis gaven. Wij kregen nog een biologisch kind, Ethan.

Hij is een soort wonderbaby, zo noemen wij hem. Wij hadden dat jaar twee miskramen en God liet ons merken dat Hij met ons is. Hij is nog steeds trouw, Hij is nog steeds goed en wij waren zwanger van Ethan en dat vonden wij geweldig. Ik dacht dat wij klaar waren en toen zei mijn vrouw tegen mij: Ik denk

dat wij opnieuw moeten adopteren. En ik, wetende wat ik weet, zei oké, prima. Wij hebben ruimte voor nog één in de auto. Laten wij ervoor gaan. Ik dacht er niet eens echt over na. Het was gewoon een soort van ja. En toen kwam ze terug. Wij waren halverwege de adoptie van onze 12-jarige Penny uit China en dat is bijna vijf jaar geleden. Ze was 12. En Amanda zei dat wij volgens haar weer moesten adopteren, twee tegelijk. En ik zei, daar hoor ik de Heer niet over. En ik zei: Dit is wat ik wel weet. Ik weet wat de Bijbel mij zegt. Ik ga bidden, maar wij zullen zien wat God hierover te zeggen heeft. Ik zei: Als ons agentschap ja zegt, wat ze waarschijnlijk niet doen als China ja zegt, wat ze waarschijnlijk niet zullen doen dan zullen wij het weten. En dus gingen wij ervoor. Ons adoptiebureau gaf ons een test om te zien of wij gek waren en ik weet niet hoe wij geslaagd zijn, maar het is gelukt. En dus gingen wij van start. En zo hebben wij nu na vijf jaar een 18-, 16-, 16-, 15-, 14-, 8- en 6-jarige en het is nooit saai in huize Miller.

BS Er staat hier een foto van je prachtige gezin achter op dit boek. Ik wil mensen aanmoedigen om dit boek aan te schaffen. Het is prachtig. Leg mij eens uit, hoe is dat een kunst, dingen fout doen?

SM De kunstvorm zit hem in de nasleep. Wat doe je als reactie. Het is beide. Ik denk dat veel mensen een verlammende angst hebben over hoe het eruit zou zien als ze zouden falen. Ze hebben een angst om te falen die hen ervan weerhoudt het doel na te streven dat God in hun hart legt, en de passie die Hij in hun hart legt. Hopelijk geeft het mensen moed een beetje hoop om die doelen na te streven die God in je hart legt. En aan de andere kant, wat doe je als je gefaald hebt. Hopelijk krijg je daar ook een beetje bemoediging van. De drie uitgangspunten van de kunst van het episch falen zijn vooral dat je niet je mislukkingen bent. In tegenstelling tot wat de cultuur je probeert wijs te maken of wat de vijand je probeert wijs te maken, ben je niet je mislukkingen. God heeft je al een grotere identiteit gegeven dan je ooit kunt verliezen door het te verprutsen. Je bent niet je mislukkingen. Jouw falen is niet definitief. Je mislukking zal Gods doel voor je leven niet tegenhouden. Het kan je zelfs nog dieper in dat doel duwen. Dus dat is één. En je mislukkingen bepalen je niet, maar kunnen je vormen. Als je het toelaat, kan je mislukking je grootste leraar, mentor, coach, personal trainer zijn die je je ooit kunt wensen. Ik streef er altijd naar om meer uit mijn mislukkingen te halen dan ik verloren heb en ik hoop dat ik daarmee mensen kan bemoedigen.

BS Prachtig gezegd. Zoveel mensen maken zich zorgen. Ik denk nu aan een bekende uitspraak van mijn opa Schuller: Ik probeer liever iets groots te doen en te falen dan dat ik probeer om niets te doen en te slagen. En ik denk dat je in je boek geweldig werk hebt geleverd over het goede vinden in de tegenslagen van het leven. The Art of Getting it Wrong door Stephen Miller. Stephen, heel erg bedankt voor je komst. Wij waarderen je.

SM Dank dat ik hier mocht zijn. Fijne dag.

 

Zang – Joyful, Joyful door Voices of Hope

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt

Gij, die woont in licht en luister drijft de schaduwen uiteen

Hij, die zoekend doolt in ’t duister vindt het licht, vindt het licht

Vindt het licht bij U alleen

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid

Harten ontvouwen zich als bloemen voor U en groeten U als de zon daarboven

Wolken van zonde en droefheid smelten weg verdrijven de schaduw van twijfel

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt

Voeg je bij het koor, het machtige koor dat de ochtendsterren hebben ingezet

De Vader der liefde regeert over ons Hij waakt over alles, daarom zingen wij

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt

Gij, die woont in licht en luister drijft de schaduwen uiteen

Hij, die zoekend doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen

O, we hebben U zo nodig, vindt het licht, vindt het licht bij U alleen

Vindt het licht bij U alleen, U alleen

 

Koorzang – Make a Joyful Noise

Want de Heer is goed, gezegend is Hij

Zijn genadig oneindig, gezegend is Hij

Zijn waarheid blijft, generaties lang

Gezegend is Hij

Zijn waarheid blijft,

Generaties lang gezegend is Hij

Gezegend is Hij

Gezegend is Hij

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wij zeggen samen dit credo zoals wij elke week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.  Dank jullie wel.

 

Gods leiding in je leven

door Bobby Schuller

Ik denk dat velen in onze huidige wereld, en vooral in de VS een innerlijke wanhoop voelen. Veel mensen zijn op zoek naar manieren om die innerlijke dorst te lessen. Om dat innerlijke verlangen waarmee wij allemaal geboren zijn, te verzadigen. In elke man en vrouw. Ik denk ook dat hoe ouder wij worden, hoe dieper de innerlijke kloof is die alleen gevuld kan worden met Gods Heilige Geest. Maar zovelen in het tijdperk waarin wij leven kijken naar al het andere en vervallen vaak in een soort gevoel van nihilisme. Niets doet ertoe. Of mensen hebben chronisch behoefte ergens bij te horen en dan proberen mensen aan de politiek of aan iets anders, het vermogen te ontlenen om hen te vullen en dan doet het dat niet. Mensen hier in Irvine, wat een geweldige stad is hebben geweldige carrières en prestaties en komen toch vaak elke avond thuis en overwegen hun baan op te zeggen omdat, ook al hebben zij het toppunt van succes bereikt er toch iets mis is.

Blaise Pascal – God shaped hole

Dit is geen moderne vraag, en er is geen modern antwoord op. Dit is een eeuwenoud probleem met een eeuwenoud antwoord. Er is al heel lang over geschreven, maar beroemd is. Velen hebben antwoord gegeven. Ik hou van dat van Pascal. Blaise Pascal was een beroemd wiskundige. Als je exacte wetenschap studeert, ken je waarschijnlijk wel wat van zijn werk. Maar hij was ook een groot theoloog. Hij schreef een theologisch werk, de Pensées. En daarin staat een beroemd geworden citaat: In ieder mens is een Godvormig vacuüm, een Godvormige leegte. Een vacuüm moet gevuld worden. Je wordt meegetrokken. Omdat er binnenin je een behoefte is, een verlangen dat alles naar zich toe trekt en het moet gevuld worden met iets, maar het is Godvormig. Zodat het wel gevuld wordt met andere dingen maar als dat niet God is, is er geen voldoening. Wanneer je op weg bent naar een succesvolle carrière of wanneer je dwangmatig altijd naar je telefoon of de televisie of eten of iets materieels grijpt of je denkt dat een romantische relatie dat gat zal vullen dan zal dat niet gebeuren. Er is maar één persoon die die leegte kan vullen en dat is de Heer.

Augustinus – rusteloze harten

Augustinus zei iets soortgelijks. Augustinus van Hippo is een van de beroemdste en waarschijnlijk belangrijkste theologen in het christendom buiten de apostel Paulus. Ja, Augustinus kwam uit Afrika. Hij was eigenlijk een zwarte man. Een beroemde uitspraak van hem is: Onze harten zijn rusteloos totdat ze rust vinden bij God. Het is interessant dat deze beroemde citaten die deze oeroude vraag beantwoorden ook al leefden deze figuren 2000 jaar na elkaar een zeer vergelijkbaar verhaal hebben. Zowel Blaise Pascal als Augustinus kwamen tot de Heer door redeneren. Door een mentale oefening. De redenering van Blaise Pascal staat bekend als de Gok van Pascal. Ik vind het slechte logica, maar God kan ook slechte logica gebruiken. Het werkte in elk geval. Pascal zei in feite dat het riskant is om niet te geloven in God want als je in God gelooft en je hebt het mis, dan gebeurt er niets met je. Maar als je niet in God gelooft en je vergist je, dan overkomt je iets ergs. Zo dacht hij er ongeveer over. En voor zowel Augustinus als Pascal was het begin van hun bekeringsreis dat ze tot God kwamen door te denken en dat was niet genoeg.

Een tweede bekering

Beiden beleefden iets wat Augustinus een tweede bekering noemde. Een bekering van het hart waarbij al het denken in de wereld het probleem niet zou oplossen. Dat kwam pas toen ze in echte gemeenschap waren of vandaag de dag zouden we zeggen, in een echte relatie met God. Vorige week hadden wij het hierover dat wij en zoveel gelovigen voortdurend eten van de boom der kennis maar nooit van de boom des levens. En die wacht daar, bloeiend in al zijn glorie. Dat het feest van de hemel voor ons wordt bereid. Wij uitgehongerde mensen vragen: Heer, wanneer brengt U het eten? Maar daar is het, voor jou bereid en een lege stoel. Stromen van levend water om je dorst te lessen en toch kijken wij naar zoveel andere dingen. Mijn vriend, je hoeft niet langer te wachten. Vandaag kun je eten van de boom des levens, Gods Geest ervaren je kunt vol zijn van Gods kracht en vol van Gods leven. Ik heb mij altijd afgevraagd waarom in het opstandingsverhaal als de ongelovige Thomas eindelijk Jezus ziet en hij zegt: Mijn Heer en mijn God, waarom zegt Jezus dan: Gezegend zijn zij die geloven zonder te zien. Dat klinkt niet erg logisch. Overigens mag ik Thomas wel. Ik hou er niet van dat hij de Ongelovige Thomas genoemd wordt. Hij was er toevallig niet bij. Alle andere jongens geloofden omdat ze het ook zagen. Thomas was toevallig elders iets belangrijks aan het doen, zeker weten. Als Jezus zegt: Ik ga naar Jeruzalem zeggen alle apostelen: Nee Heer, ga daar niet heen, ze zullen U doden. Maar Thomas zegt: Laten wij met Hem meegaan en met Hem sterven. Hij heeft dus een groot en moedig hart. Maar als Thomas eindelijk ziet en gelooft, zegt Jezus: Gezegend zijn zij die geloven zonder te zien. Waar slaat dat op? Ik weet uit persoonlijke ervaring precies wat Hij bedoelt. Ik heb ook geloofd door te zien. Ik heb verteld over onze ervaringen op zendingsreizen. Dingen die wij in deze kerk hebben gezien. Volstrekte wonderen. Ikzelf werd feitelijk genezen van bijna-doofheid in mijn linkeroor. Van de ene op de andere dag. Mijn schoonmoeder bad voor mij. Toch is er iets aan het vertrouwen op wonderen om in God te geloven dat je na verloop van tijd denkt: Was dat echt zo? Was ik echt doof? Gebeurde dat echt? Was dat echt zo? Hoe is dat echt gegaan? Herinneringen kunnen in de loop der jaren veranderen en je vraagt je af: Als je God persoonlijk kent als je elke ochtend en elke avond met Hem wandelt als je elke dag met Hem praat en zijn stem hoort, laten wij dan leven in de geest. Laten wij drinken uit de rivieren van levend water. Laten wij ophouden ons af te vragen wat het volgende is waardoor ik mij gelukkig zal voelen en weten dat er maar één ding is dat, wat er ook gebeurt in mijn leven mij vreugde zal brengen en een glimlach op mijn gezicht zal toveren als het niet altijd zo goed gaat en dat is de Heer God almachtig, Die in mij woont. Die in mijn longen ademt. Die in mijn handen en voeten werkt. Die door mijn ogen ziet. En misschien wel het belangrijkste: Die door mijn mond spreekt. Laten wij ons naar de Heer haasten. Als je dorst hebt, is er maar één plek waar je een drankje kunt vinden waar je nooit meer dorst van krijgt. Misschien zeg je, Bobby, vertel eens, waar kunnen wij die drank krijgen? Nee, niet in de bar verderop in de straat. Het is uit de rivier van levend water, die nu op dit gebouw op jouw huis wordt uitgestort voor wie wil geloven en volop wil drinken. Jullie zijn Gods tempel. En laten we daar nooit minachting voor hebben. Dat je zo gemaakt bent dat Gods leven in jou woont. Het leven zelf van God. En als je gemaakt bent tot een tempel en de geest heeft het huis verlaten dan ben je geen tempel meer, maar een graf. Laten wij dus ons leven en ons lichaam openstellen voor de Heilige Geest van God opdat de mensen Jezus Christus zien en voelen, waar wij ook zijn.

Wij naar God

Probeer je eens te verplaatsen in een Jood uit de eerste eeuw. Deze tempel was in hun ogen en ook echt, een geweldige plaats. Ze noemden het nooit de tempel, maar het huis. Zeg allemaal maar: het huis. Het woord in het Hebreeuws was beth. De beth. Het huis van de Heer. En hier in dat kleine kamertje in het midden kon je tegen je kinderen zeggen: Als je in de knel zit, gaan wij langs bij God. Wij weten waar Hij is. Hij is in Jeruzalem in zijn huis, de tempel. Hij is daar, in het heilige der heiligen, achter die prachtige deuren. En als wij hard genoeg roepen, hoort Hij ons. Wij kunnen erheen. Het idee bestond dat God letterlijk daar is. Zo van: Oké, laten wij naar de hemel gaan voor een gesprek met God. Het was heel vergelijkbaar voor hen, waar veel wonderen gebeurden. Het idee dat wanneer je in de nesten zit, je kunt zeggen: Laten wij naar de tempel gaan. Ik heb verzoening nodig voor mijn zonde. Ik heb hulp nodig bij mijn probleem. Ik moet geven aan iemand in nood of ik heb hoop of bemoediging of gebed nodig. Laten wij naar Gods huis gaan en daar samenkomen. Dus letterlijk heeft God, in de Joodse geest, een adres: Jeruzalemweg 777. Wij weten dat je daarheen gaat en God zult vinden. En dan is er die Bijbeltekst. Stel je de tempel vol met mensen voor. De Bijbel zegt om 9 uur ‘s morgens. Dat tijdstip wordt genoemd met een reden. Dan vindt de Schriftlezing in de tempel plaats voor Sjavoeot. Om 9 uur ’s morgens staat er een priester op en leest vier geschriften voor. Een van de geschriften die hij dan leest, komt uit het boek Ezechiël. Zal ik het voorlezen? Het is dus 9 uur ‘s morgens in de tempel. Hij leest voor uit Ezechiël, uit het Oude Testament. Toen zag ik en zie, een stormwind kwam uit het noorden. Een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En toen voerde de geest mij weg en achter mij hoorde ik het bulderende geluid van een machtige wind. En de geest greep mij. En er was vuur dat de hoven vulde. Nu wil ik er even bij stilstaan dat dit absoluut om negen uur ’s morgens in de tempelhoven werd voorgelezen. En op dat moment, ik hoop dat het in dat boek staat alsof het zo moet zijn vult de Heilige Geest in werkelijkheid de tempel niet waar het heilige der heilige is maar waar die discipelen ergens anders in de tempelhoven zijn. Hij vult hen met kracht en vuur en ze beginnen te spreken in de talen van alle pelgrims die de tempel bezoeken voor deze hoogtijdag. Bezoekers uit Egypte en het Arabische schiereiland of het noorden, ergens in Klein-Azië. En ze zijn allemaal gekomen en ze horen het evangelie gepredikt worden in de taal uit het piepkleine dorpje waar ze vandaan komen terwijl maar zo’n 300 mensen die taal kennen. Het is een verbazingwekkend verhaal. En het is Gods vervulling van zijn belofte. En de dag waarop normaal het geven van de wet gevierd wordt, wordt voor gelovigen de dag van het geven van de Geest. De wet geeft dood en oordeel. De Geest brengt leven. Leven. En wat God op die dag deed was de wet vervullen en door zijn Geest veranderde de mens. Ze hebben geen wet meer nodig. Ze hebben eenvoudigweg lief wat goed is en haten wat kwaad is. Ze zijn eenvoudigweg als Jezus geworden door zijn kruis, opstanding en vulling van zijn Geest. En tot slot deze coole hyperlink van dit verhaal. Dit is ook een link naar Babel, de toren van Babel toen God een tweede poging wilde doen omdat de schepping zo slecht was geworden. Na de zondvloed worden Noachs kinderen en latere generaties weer een soort slechte mensen. En ze beginnen voor zichzelf in Babel een toren te bouwen en er staat dat ze in het land allemaal één taal spraken. En omdat ze allemaal één taal hadden, konden ze zich zo geweldig mobiliseren. Sommigen zijn geobsedeerd door dit verhaal. Er zitten zoveel leuke kanten aan. Maar het meest bijzondere dat in de Bijbel staat over dit oude verhaal, is dat God zegt: Als zij als één volk dat één taal heeft, dit gaan doen zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Jezus herhaalt deze zin, weet je nog? Niets is onmogelijk voor hen die geloven. Dus dezelfde zin en bij het geven van de taal keert God het verhaal om. In plaats van ze allemaal in verschillende talen te splitsen brengt Hij ze samen onder de taal van de hemel. Het is een teken dat nu, omdat ze vol zijn van Gods Geest niets voor hen onmogelijk zal zijn. Niets is onmogelijk voor jou, als je vol bent van de Geest van God. Niets is onmogelijk voor hen die geloven en vertrouwen op de Here Jezus. En op die dag, toen de Heilige Geest die gelovigen vervulde, kreeg die tempel een nieuw adres. Niet langer Jeruzalemweg 777, maar jij. Net zoals een Joodse familie naar de tempel zal hebben gekeken en gezegd: Wauw, God woont daar kan ik naar jou kijken en zeggen: Wauw, God woont daar. Hij is daar in die persoon, die gelooft in de gekruisigde en uit de dood opgestane Christus. Toen je gedoopt werd en je leven aan Christus toevertrouwde sloot je een verbond dat Hij voor altijd in je zou wonen. Maar je hebt in zekere zin ook verklaard te begrijpen dat als de Geest deze plaats verlaat, het niet goed is. Als een tempel de geest verliest, is het niet langer een tempel. Het wordt een tombe. Een sarcofaag. Een mausoleum. Een crypte. Het is een prachtig gebouw. Van buiten ziet het er prachtig uit. Maar van binnen is het dood en koud. Van buiten zie ik er goed uit, van binnen ben ik dood. Mijn vriend, eet van de levensboom. Het is in het seizoen. Als hier in Californië aardbeien in het seizoen zijn, koop je aardbeien. Ze zijn geweldig. En ze zijn goedkoop. De levensboom is gratis voor iedereen die ervan wil eten. Je vindt het nergens anders. Als je een tempel bent, heb je de geest nodig. Je hebt de geest in je nodig.

God naar ons

Kom dus vrijmoedig voor de troon van God. En als je nog geen christen bent geworden, bekeer je dan. Neem vandaag nog een besluit. Waarom niet? Besluit vandaag om je aan God toe te vertrouwen. Je zult nooit meer dezelfde zijn. Een vriend vroeg ooit wat het betekent om vanuit de geest te leven. Als je je leeg voelt en misschien voel je je uitgeput, dan begrijp ik dat. Het leven is hard. Wij maken teleurstellingen en uitdagingen en verraad en pech mee. Gezondheidsproblemen, geldproblemen, onvoorziene dingen. Dingen waar wij nooit op hadden kunnen voorbereiden. Je krijgt er genoeg van mee in je leven. Je kunt er soms moe van worden. Sommigen van jullie hebben zelfs kinderen. Dat is ook zwaar. En in het leven ervaar je niet altijd de geest in je. God gaat niet over gevoelens maar soms zou je echt wel een fijn gevoel willen hebben. De Heer gaf mij deze openbaring overigens toen ik in gesprek was met mijn vriend die deze vraag stelde. Als je gedoopt wordt, is het alsof God een waakvlam in je aansteekt. Je weet wat een waakvlam is. Die zit in je open haard of sommigen van jullie hebben hem in je fornuis. Het is een klein blauw, bijna onzichtbaar lichtje. Je hebt bijna een lamp nodig om het licht te zien. Het is een klein blauw vlammetje dat hopelijk nooit uitgaat. Dat is tenminste de bedoeling.

In deze analogie niet, oké. Het gaat nooit uit. Het is er altijd. Het geeft amper licht. Het geeft geen warmte, maar het is er altijd. Het enige waar het op wacht is dat je het gas aanzet. De vlam is er, je moet het gas aanzetten. Als er geen waakvlammetje is en je zet het gas aan, gebeurt er niets. Maar dat kleine waakvlammetje. Je zet het gas gewoon aan. De Heilige Geest leeft in jou en ik heb gezien bij gelovigen vooral oudere christenen, dat er iets gebeurt als met name een oudere lang genoeg vanuit de geest leeft, dat het glashelder is, dat het leven van God in en om hen heen is. En ze trekken als vanzelf mensen aan. Veel mensen in de kerk zijn zo. Misschien denk je nu aan iemand die zo is. Misschien ben je dat zelf. Ik geef je mee dat een deel van de beloning van het vanuit de geest leven en nooit de zijde van de Heer verlaten dat geestelijke honger je brengt tot de maaltijd van de Heer tot de boom des levens, tot de rivier des levens. Op een dag zullen er mensen zijn die de Heer niet kennen. Dan zien ze zoals een Jood in de eerste eeuw de tempel in Jeruzalem zou hebben gezien. Als ze het zwaar hebben en ze hoop nodig hebben of ze hebben liefde nodig, of bemoediging dan zullen ze zeggen dat er een plaats is waar ik heen kan gaan. Er is een plaats waar ik heen kan gaan waar ik God kan vinden. En weet je waar ze aan zullen denken? Ze zullen aan jou denken. Laten wij allemaal bidden dat de vervulling van Gods belofte dat wij een tempel van de Heilige Geest zijn in jou wordt waargemaakt. De Heer weet dat onze gekwetste wereld iemand als jij vol van de Geest nodig heeft, en dat ben jij.

 

Gebed

Vader, wij vragen U in de naam van Jezus om ons te vullen met uw Geest die in overvloed voorziet voor de mensen eromheen een gemeenschappelijke genade van liefde en vreugde en vrede en geduld en vele goede dingen die beschikbaar worden gesteld aan een gekwetste, hongerige en dorstige wereld. Met alles wat er in deze wereld gaande is weten wij dat U de hele wereld in Uw handen hebt. Wij hoeven ons geen zorgen te maken. Heer, help ons, ons naaste lief te hebben. Dat is alles wat U van ons vraagt.

En om U lief te hebben met heel ons hart, onze ziel en onze kracht en dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus, amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Reprise koor:

God wees in mijn hart en mijn gedachten

God wees mijn begin en eind

Laat je leiden

25 september 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan