Home Wees dienend

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Welkom, bezoekers. Hartelijk dank voor jullie komst. In de Bijbel staat dat God troont op de lofprijzingen van zijn volk. Dus Hij is hier nu met ons, en Hij houdt van je. Wij geloven dat je hier veranderd vandaan zult gaan. Dat de eredienst, de boodschap, dat alles wat hier wordt geboden je leven zal veranderen. Laat ons met een open hart aan deze dienst beginnen.

 

Gebed

Heer, wij danken U voor uw Heilige Geest en wij vragen in Jezus’ naam dat U ons vergeeft. Dat U ons transformeert. Dat wij hier vernieuwd, verfrist en hersteld zullen vertrekken. Dit bidden wij in Jezus’ naam. En Gods volk zei amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Zang – Resurrection and Life door Enterline

Wij waren verloren in schaamte, al wat we hadden waren ketenen

Uw reddende liefde wezen we af, alles wat U had was genade

Uw grote mededogen redde ons uit onze ellende

En wij ontvingen onze overwinning

Liefde is gekomen, liefde heeft overwonnen

U leeft, onze wederopstanding

Onze wederopstanding en ons leven

Onze hoop is in uw naam, U hebt de kracht om te redden

Wij leven omdat de dood U niet kon houden

Uw liefde maakte ons nieuw

Onze wederopstanding, onze wederopstanding en liefde

 

SchriftlezingRomeinen 13: 8-10 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Romeinen 13:8-10. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, wordt hierin samengevat, namelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Amen.

 

 

 

Interview – Shane Stanford

BS = Bobby Schuller en SS = Shane Stanford

Introvideo: Dr. Shane Stanford is auteur, voorganger en CEO van het Moore-West Centrum for Theology en JourneyWise. Zijn nieuwe boek, JourneyWise: Redeeming the Broken and Winding Roads We Travel, vertelt over zijn levensreis en het lijden dat hij onderweg heeft doorstaan. Hij schrijft ook over de Zaligsprekingen en hoe wij daarover kunnen nadenken en de boodschap ervan kunnen toepassen op ons eigen leven. Een hartelijk welkom voor dr. Shane Stanford.

BS Dr. Stanford, hoi. Hartelijk dank voor je komst. Ik ben zeer enthousiast over je boek.

SS Dank je wel. Fijn om hier te zijn.

BS Ik wil het met je hebben over je ongelooflijke verhaal. Kun je, voordat wij naar je boek gaan, iets vertellen over je geloofsreis? Ik weet dat je gezondheidsproblemen hebt gehad en hoe de Heer je daar

doorheen heeft geholpen.

SS Ik ben geboren als hemofiliepatiënt. Voor niet-ingewijden, dat is een ziekte waardoor bloed niet goed stolt. Vanaf mijn vroege jeugd had ik problemen met verwondingen enzovoort maar uiteindelijk kwamen ze met een wondermedicijn dat Factor heette dat gemaakt wordt van gedoneerd menselijk bloed en ongeveer zes à zeven jaar ging dat goed maar toen ik 16 was, vertelden ze mij dat ik positief getest was op HIV door de bloedtransfusies en twee jaar later testte ik positief op Hepatitis C. Ik was opgegroeid in de kerk, ik was christen geworden op mijn negende. Ik had, vond ik, een heel sterke relatie met de Heer en geweldige ouders, die heel actief waren in de kerk. Maar een van de dingen die mij troffen, was dat toen ik achter mijn hiv-status kwam ik te horen kreeg dat ik het aan niemand mocht vertellen. Ook niet aan leden van mijn kerk. Dat veroorzaakte spanning en verwarring. Ik wist dat de Heer mij leidde naar een roeping in het ambt maar ik moest onderweg veel verschillende obstakels overwinnen.

BS Dat kan ik mij voorstellen. Er rust duidelijk een stigma op HIV. Maar het feit dat je dat hebt gekregen door een behandeling. Ik had het idee dat zij het bloed testen op besmetting dat ze het bloed behandelenvoordat ze het aan mensen geven. Hoe kon dit gebeuren?

SS Eind jaren ’70 testten ze het bloed niet alleen niet op virussen, ze verhitten het ook niet, zodat alleswat er mogelijk in zat, gewoon bleef groeien. Ze gingen dat pas doen vanaf de jaren ’80 en ik zat voor die periode waarin ze het bloed behandelde. Ik kan je vertellen dat er momenten in mijn leven zijn geweest waarop ik stilstond bij de periodes die ik had gemist maar intussen kreeg ik ook de kans om andere hemofiliepatiënten te ontmoeten en mensen te leren kennen die dezelfde reis maakten als ik. Maar wij waren allemaal wat ouder dus helaas ben ik de enige hemofiliepatiënt van die groep van ongeveer 12 of 13 die nog in leven is.

BS Het feit dat je HIV hebt en al die andere dingen. Je ziet er gezond uit, je bent duidelijk geen 16 meer, maar wat…Wie heeft je dat verklapt? Wat heeft je erdoorheen gesleept? Er luisteren nu een heleboel mensen die zware klappen hebben geïncasseerd. Wat voor hoop bied je die mensen die nu luisteren?

SS Ik had het voorrecht om altijd goede gezondheidszorg te hebben maar ik denk dat wat me echt door zoveel moeilijkheden heen hielp het feit was dat ik een zeer diepe, persoonlijke relatie met Jezus Christus had. Hij was niet alleen mijn Heer en Redder, wat Hij natuurlijk ook is maar Hij was ook mijn vriend en ik was altijd in staat om Hem op die manier te zien. Dus ik wist dat ik niet alleen was, waar ik ook was op mijn reis.

BS Je boek heet JourneyWise. Je vertelt een geweldig verhaal en je voert mensen aan de hand langs dit soort uitdagende dingen. Vertel eens iets over je boek. Ik weet dat het gaat over de Zaligsprekingen.

SS Mijn oma gebruikte een bepaalde zin het grootste deel van mijn adolescente leven tijdens mijn reis en ook als kind. Ik weet nog dat ik haar op een dag vroeg wat ze daarvan vond en waarom dat vers zo belangrijk voor haar was. En ze zei dat ze de uitdrukking gebruikte omdat ze liever iets leerde van elke stap onderweg dan geboren te worden als de wijste persoon op aarde. En in dat geval verwees ze altijd naar de arme Salomo. Toen ze overleed, ontdekte ik dat ze vijf verschillende vertalingen van de Zaligsprekingen las. Die nam ik mee na de begrafenis prikte ze aan mijn muur en begon ze een jaar lang elke dag te lezen. Ik ontdekte dat God niet alleen de kracht van deze zegeningen had geopend maar de Zaligsprekingen bevatten ook elk een belofte. Iets dat zegt dat als je in staat bent om zuiver van geest te zijn wat betekent dat je jezelf in principe ontdoet van alle eigenbelang jezelf leegmaakt zodat er meer plaats is voor God om te vullen dat je dan dit zult hebben: Je zult het koninkrijk van God kunnen zien. Wie rouwt, wie genoeg heeft geriskeerd om lief te hebben, zal getroost worden. Dit zijn verklaringen. Het is dus niet alleen dat God dit voor je zou kunnen doen maar als je de Zaligsprekingen leeft heeft God deze dingen aan je beloofd. En Hij heeft me nooit teleurgesteld in die beloften.

BS Ik hou van de Zaligsprekingen omdat ze vaak als geboden worden beschouwd maar het zijn ook beloften, zoals je zei. Ik denk dat het geweldig is dat wat Jezus zegt is dat dingen gaan veranderen en ik denk dat er veel mensen zijn die nu luisteren die de Heer kennen die de Zaligsprekingen kennen maar die misschien het gevoel hebben dat de Zaligsprekingen voor hen niet waar zijn geweest. Wat zeg je tegen mensen die met dat gevoel worstelen wat velen van ons als christenen soms hebben?

SS Ik denk dat ze zich waarschijnlijk zo voelen over het grootste deel van de Bijbel. Ze hebben niet het voorrecht gehad om iemand bij zich te hebben die hen kan helpen het te onderwijzen of ze hebben misschien niet voldoende tijd genomen om het te ervaren. Maar Jezus zou dezelfde woorden hebben geschreven of gezegd als het maar één persoon was geweest maar die woorden kunnen je transformeren. Wij moeten ze niet alleen kennen en horen, maar ze ook begrijpen en ernaar leven.

BS Ik wil mensen aanbevelen om dit boek te kopen: JourneyWise: Redeeming the broken and winding roads we travel door dr. Shane Stanford. Dr. Stanford, heel erg bedankt. Bedankt voor je bemoediging. Wat een geweldig verhaal heb je beleefd. Dank je wel.

SS Dank je, voorganger Schuller.

 

Zang – You Brought Me Through door Enterline

Telkens als de berg te hoog leek en

De wanden sterk genoeg om te beklimmen

Ook als ik mijn ogen van U afwendde hielp U me erdoorheen

Telkens als de duivel mij leugens vertelde

En ik dacht dat schaamte mijn eindpunt was

Ook als ik geen kant zag om op te gaan

Hielp U mij erdoorheen,

 

Door alles heen hebt U mij nooit losgelaten,

Door alles heen bent U de reden voor mijn hoop

U bent de God Die altijd redt en uw beloften zijn waar

U hielp mij erdoorheen

 

Telkens wanneer twijfel bezitnam van mijn hart

En ik mij machteloos voelde tegenover het duister

Verscheen de waarheid, en dat was U, God

U hielp mij erdoorheen

 

Door alles heen hebt U mij nooit losgelaten

Door alles heen bent U de reden voor mijn hoop

U bent de God Die altijd redt en uw beloften zijn waar

U hielp mij erdoorheen, door alles heen

Hebt U mij nooit losgelaten, door alles heen

Bent U de reden voor mijn hoop

U bent de God Die altijd redt en uw beloften zijn waar

U hielp me erdoorheen, U hielp me erdoorheen

 

U hebt nooit gefaald en U zult nooit falen

U hielp mij erdoorheen

U hebt nooit gefaald en U zult nooit falen

 

U hielp mij erdoorheen

U hebt nooit gefaald en U zult nooit falen

U hielp me erdoorheen

Door alles heen hebt U mij nooit losgelaten

Door alles heen bent U de reden voor mijn hoop

U bent de God Die altijd redt en uw beloften zijn waar

 

Door alles heen hebt U mij nooit losgelaten

Door alles heen bent U de reden voor mijn hoop

U bent de God Die altijd redt en uw beloften zijn waar

U bent de God Die altijd redt en uw beloften zijn waar

U bent de God Die altijd redt en uw beloften zijn waar

U hielp mij erdoorheen

 

Solo – Let Your Faith be Stronger Than Your Fear door Sarah Grandpre

In de woestijnen van je leven zal Ik je niet verlaten

Ik bereid een weg langs een stromende beek

Vrees niet in het dal, want Ik ben bij je

Mijn stok en staf ter vertroosting en verlossing

 

In de duisternis van je leven zal Ik je niet verlaten

In de schaduw ben Ik je licht, je lamp, je zon

Ik zal de ster zijn die boven je schijnt en je geleidt

Een licht op je pad om je de weg te wijzen

Wees niet bang, Ik ga je voor

Wees niet bang, Ik ben aan je zijde

Wees gerust en weet dat Ik met je ben

Laat je geloof sterker zijn dan je angst

 

Als je vermoeid of onmachtig bent, ben Ik bij je

Ik til je op je en laat je opstijgen op arendsvleugels

Ook al woeden schuimend de wateren,

Vrees niet, Ik ben bij je

Want Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Wees niet bang, Ik ga je voor

Wees niet bang, Ik ben aan je zijde

Wees gerust en weet dat Ik met je ben

Laat je geloof sterker zijn dan je angst

Laat je geloof sterker zijn dan je angst

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wie je ook bent, sta op. Dan zeggen wij samen dit credo zoals wij elke week doen. Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben.Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Wees dienend

door Bobby Schuller

Ik wil beginnen met je een kans te geven. Die wordt in kerken niet zo vaak aangeboden als toen ik jong was. Ik streef erna om elke week de kans te bieden aan iedereen die het geluid van mijn stem hoort om Jezus Christus de Heer van je leven te maken. Het is de beste beslissing die je kunt nemen. Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is aan jou om te beslissen of je het gelooft of niet maar als je het gelooft neem dan vandaag nog een beslissing om je leven toe te vertrouwen aan Jezus Christus. Vandaag ga ik een beetje terugblikken op wat dingen waar we het een paar weken geleden over hebben gehad maar ik vind ze de moeite waard om nog eens op terug te komen en er een beetje dieper op in te gaan want als je dit vandaag hoort, zal je leven veranderen, dat beloof ik je. Dit is iets wat ik heb ervaren het is iets wat de wijzen van weleer reeds verkondigde dat het onderwijs van Jezus je bedrijf en je relaties volledig zal veranderen. En daar kom ik zo op, maar laten wij eerst wat basisregels vaststellen. Ten eerste geloof ik en ik hoop jij ook, dat je filosofie de loop van je leven bepaalt. Je filosofie is de kaart en het kompas van je leven. Het vertelt je waar je naartoe gaat. En iedereen bekijkt de wereld door een andere lens. Je kent vast wel iemand met een zus lens en een zo lens. Veel mensen gaan door het leven vol zelfmedelijden en dat is hun filosofie. Veel mensen gaan door het leven en geven deze of gene de regering of hun baas de schuld. Veel mensen zeggen: ik hoop, ik hoop, ik hoop, maar er verandert nooit iets. Maar misschien zijn het die woorden “ik hoop” en dat alleen, die hen houden waar ze zijn. Ze hopen dat er dingen zullen veranderen. Ze hopen dat hun baas guller zal zijn. Ze hopen dat wanneer hun president aan de macht komt, het beter zal gaan. Ze hopen dat wanneer dit gebeurt met de rentetarieven of dit gebeurt met het bankwezen of dit gebeurt met hun collega, of dit gebeurt met hun echtgenoot of als ze gaan trouwen, dat er dan dingen zullen veranderen. Maar heel vaak zegt niemand: Als ik verander, gaan er dingen veranderen. En dat is het antwoord, nietwaar? Dat is de filosofie die ik elke week in deze kerk uitdraag. Begrijpen dat het leven verandert als ik verander en ik kan vandaag veranderen. Niets houdt mij tegen. Niets houdt mij tegen om te begrijpen, niets houdt mij tegen om te leren, niets houdt mij tegen om nee te zeggen tegen dit en ja tegen dat. Ik kan er vandaag voor kiezen om een nieuw persoon te worden en ik kan ervoor kiezen om een nieuwe filosofie te hebben. Je prestatie in het leven is gelijk aan de impact van je dienstbaarheid. Nu lees je dat en denk je, nou, dat is wel te doen. Meer dienen. Nee, nee, nee, ik wil dat je weet dat je prestatie in het leven gelijk is aan de impact van je dienstbaarheid. Wij zien dit al meteen in de vroege kerk. De vroege kerk ontspringt midden in dat beroemde rijk, het Romeinse Rijk. Het duurde 800 jaar, veroverde het grootste deel van Europa, Noord-Afrika en grote delen van het Midden-Oosten. Krachtig. Maar in Rome draaide alles om glorie. Om trofeeën. Om geld. En daardoor werden de behoeftigen in Rome aan de kant gezet. Rome zei dingen als: Wij willen geen wezen. Wij willen geen zieke mensen. Wij willen geen weduwen. Wij willen geen oude mensen, tenzij ze rijk zijn. Dit soort dingen zei Rome. Maar toen de kerk opkwam, had die een nieuw idee. Je waarde is niet gebaseerd op je roem. Je waarde is gebaseerd op het feit dat je een kind van God bent. De vroege kerk in de eerste, tweede, derde eeuw. Er is veel geschiedenis over geschreven: toen kinderen mensen werden. Goede zin. De kerk zei: Geef ons je kinderen, wij nemen ze. Geef ons je arme mensen. Geef ons je zieke mensen. Geef ons jullie oude mensen. Geef ons je verlaten mensen. Wij zullen ervoor zorgen. Geef ons jullie slaven die niet meer goed genoeg voor jullie zijn. Dood ze niet, doe ze niet weg. Geef ze gewoon aan ons en ze zullen onze broeders en zusters zijn. Ze zullen onder ons geëerd worden. De Bijbel zegt zelfs dat ze die mensen vaak aan het werk zetten. Voordat je nu begint over aan het werk zetten, bedenk dan dat dat onderdeel was Het was niet alleen zo dat ze die mensen gingen dienen maar ze lieten hen ook inzien dat ze iets te bieden hadden. Dat zij ook talenten hebben. Is dat niet een deel van het geschenk van iemand opnemen laten zien dat diegene iets kan doen voor deze gemeenschap? Het is misschien niet iets groots voor jou als persoon hier maar wij weten dat je deze gemeenschap toch iets te bieden hebt. Dat is het geschenk, niet alleen om gediend te worden maar om te leren dat je iets te bieden hebt en dat heb je. Tjonge, wat heb jij iets te bieden. En met die nadruk op dienstbaarheid ondermijnde de kerk, denk ik het hele Romeinse Rijk. Sommigen menen dat dat de reden is van de ondergang van het Romeinse Rijk. Ik hoop dat dat zo is. Wil je een geweldig huwelijk? Een geweldig huwelijk bestaat uit twee mensen die elkaar dienen. Het is echt niet zo moeilijk. Wil je een geweldig team? Een geweldig team is een groep mensen die elkaar dienen en een groter doel dienen. Wil je een grootse natie? Een grootse natie bestaat uit mensen die hun land en elkaar willen dienen en van hun naaste houden. Sterker nog, zelfs als mensen in het leger zitten. Wat doen ze? Ze dienen, toch? Wij gebruiken het woord dienen. Volgens mij is dat een nieuw woord, ik weet het niet zeker, maar het klinkt goed. Mijn punt is dat veel mensen denken dat het doel van het leven is om te ontspannen. Uitrusten, plezier hebben of er even tussenuit zijn. Maar eigenlijk is het doel van het leven om een impact te hebben. Het doel van het leven is dat je de wereld een dienst aanbiedt die je grotendeels met plezier verleent en die een grote impact heeft. Dat is een van de grote doelen van het leven. En wij kunnen zeggen dat dienstbaar zijn de ware nectar van het leven is. Als je het gevoel hebt dat je dienst een impact heeft op je wereld je land of je familie dan wil je ‘s morgens wakker worden en het opnieuw doen. En ik zal je zeggen, denk eens aan het tegenovergestelde. Denk aan iemand die nooit dient. Of denk aan iemand die zegt: Ik kan niet dienen, ik kan niet helpen, ik kan niets doen. Diegene voelt zich waarschijnlijk nutteloos. Betekenisloos. Ze voelen zich boos over het feit dat ze niet kunnen dienen of het verschil kunnen maken. Ik wil dit punt afsluiten met een citaat van Earl Nightingale: Het zou net zo onmogelijk zijn om te slagen zonder anderen te dienen als het zou zijn om in onze moderne wereld te leven zonder dat anderen ons dienen. Laat dat even op je inwerken. Onmogelijk. Als je anderen dient, vergroot je je prestatie, je succes, je mogelijkheden, je kansen en je voelt je al meteen beter over het leven in het algemeen. En dat brengt ons bij onze Bijbeltekst van vanmorgen. Romeinen 13: 8. Paulus zegt het volgende: Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, wordt hierin samengevat, namelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Over welke schuld heeft hij het nu? Hij zei dat er een schuld openstaat die wij allemaal hebben. Welke dan? Hij zegt dat die vervuld wordt door je naaste lief te hebben maar waarom is het een schuld? Omdat Christus eerst van ons hield. Toen wij een puinhoop waren, toen wij een wrak waren, toen wij het helemaal verkeerd hadden, toen wij allerlei mensen pijn deden. Toen wij logen, toen wij er een zootje van maakten, raad eens wie er toen nog van ons hield? God hield door alles heen van ons. En Hij gaf het leven van zijn Zoon voor ons, zodat wij vrede met God konden hebben. Dat is een grote schuld. Maar God zegt niet: Betaal terug. Hij zegt: Betaal vooruit. Hij zegt: Jullie hebben mijn liefde ontvangen. Nu wil Ik dat jullie elkaar liefhebben. Ik denk dat wij terugbetalen door ook van God te houden maar het punt blijft dat Hij ons vraagt om van elkaar te houden en voor elkaar te zorgen. Wat betekent het? Veel verwarring over liefde. Hier zijn drie dingen die christelijke liefde definiëren. Ten eerste, waarschijnlijk weet je dat ik het ga zeggen, christelijke liefde is geen gevoel. Christelijke liefde is een werkwoord. Het is iets wat je doet ten gunste van anderen. Liefde is zorg voor het welzijn van de mens. Daarom kun je je vijanden liefhebben. Liefde is zorg voor het menselijk welzijn. Met andere woorden, liefde is dienstbaarheid. Oké, nummer 2: Wat is christelijke liefde? Christelijke liefde gaat over een liefdevol persoon worden. Deze mogen wij niet verknoeien. Veel mensen denken dat christelijke liefde geforceerd is. Als een lamp, als iets wat je op mensen schijnt maar nee, het is iemand die je wordt. Christelijke liefde is als een lamp worden in de zin dat je getransformeerd wordt en overal waar je komt, breng je iets wat een moderne Californische naam heeft: Je brengt een vibe met je mee. Je brengt het gevoel met je mee dat mensen zeggen: wow, wat een liefdevol persoon. Misschien kunnen ze er niet altijd de vinger op leggen maar er is iets aan je dat vriendelijkheid, medeleven, liefde en dienstbaarheid uitstraalt. En dus in plaats van er altijd moeite voor te doen breng je als het ware iets mee wat God al in je heeft gelegd en dat is het soort liefde dat God wil dat wij hebben. Nummer 3: Christelijke liefde en dit is zo belangrijk. Christelijke liefde is iets dat God eerst in ons doet. Vergeet dat nooit. Henri Nouwen vertelt een geweldig verhaal over de vanger en de vlieger. Hij was op tournee met een circusgroep en ze deden van die shows. Je kent de vangers en de vliegers wel. Die jongens die aan de schommels hangen en dan loslaten en salto’s door de lucht maken. Er zit geen net onder hen. en die ander, die aan een andere schommel die aan zijn benen hangt strekt zijn armen uit en vangt hen bij hun pols. Iedereen houdt zijn adem in. Zal het goed komen? Hij vangt ze op en ze schommelen morgen weer verder. Hij sprak met hen en kwam erachter dat de vlieger…Het lijkt alsof de vlieger het moeilijkste werk doet maar het moeilijkst is de werk van de vanger die daar hangt en de ander moet vangen. Er werd hem verteld dat de vlieger al die salto’s en zo moet doen maar dat hij nooit mag proberen de vanger te pakken. Als hij dat wel doet, zal hij waarschijnlijk missen en als hij wel raak grijpt, breekt hij mogelijk de armen van de vanger. Met andere woorden, wat de vlieger moet doen, is alle salto’s maken en dan net als een baby de armen in de lucht gooien en erop vertrouwen dat de vanger ze pakt. En Henri Nouwen zegt dat dit is wat de Heer voor ons doet. Dit is wat het betekent om gered te zijn. Het betekent dat wij vliegen en doen waartoe wij geroepen zijn en dat wij erop vertrouwen dat de Heer ons aan het einde van de rit vastpakt. Wij proberen de vanger niet te grijpen. Wij vertrouwen erop dat de vanger ons zal vasthouden. Is dat niet prachtig? En dat doet Hij altijd. Hij zal je altijd vasthouden. Dus als je door de Heer bent gegrepen, is er iets speciaals met je gebeurd. Het verandert je. Het geeft je meer geduld. Het verandert de manier waarop je naar mensen kijkt die dat nog niet ervaren. En ik denk dat dat het andere is. Dit is niet wat Henri Nouwen zei, maar dit is wat ik zeg. Ik denk dat als je eenmaal gegrepen bent, het tijd voor je is om een vanger te worden. Ik kijk om mij heen naar de wereld. Zoveel christenen kijken er misprijzend naar. Maar wat ik zie, is een wereld van mensen die hun armen uitstrekken en niemand die ze grijpt. Wat een geweldig moment in je leven is het als je door de Geest geleid wordt en je iemand bij die armen grijpt en hem of haar het huis van God binnenbrengt. Je hebt ze op de een of andere manier bemoedigd. Je hebt ze op de een of andere manier geraakt. Je bidt voor hen op een bepaalde manier. Je dient ze op een bepaalde manier. Je probeert ze niet gelijk te bekeren of iets van ze te krijgen maar gewoon omdat je van ze houdt en gelooft dat de Heer de rest zal doen. Maar goed, christelijke liefde is iets wat God eerst in ons doet. Met andere woorden: Als wij van mensen willen houden, zoek dan een behoefte en vervul die. Wil je een impact maken? Vind een behoefte en vul die. Een behoefte vinden en die vervullen is een ontdekking. Het is naar buiten treden en begrijpen dat mensen behoeften hebben en dat er iets in je zit dat hen kan helpen te bereiken wat het ook is dat ze missen. Wil je succes in de academische wereld? Wil je succes in je kerk of in je relaties? Wil je succes in je bedrijf, succes in je christelijke wandel zoek dan een behoefte en vervul die. Leer mensen te dienen. Maak een verschil in het leven van mensen. Je prestatie is gelijk aan de impact van je dienstbaarheid. Dit komt door de wet van wederkerigheid. De wet van wederkerigheid zegt in feite: Je oogst wat je zaait. In feite komt het hierop neer. De wet van wederkerigheid luidt: Anderen voelen zich altijd verplicht om iets terug te doen. Dat is geen goede reden om iemand van dienst te zijn, maar toch gebeurt het. Ga je wel eens naar een autodealer? Het eerste wat ze doen, is je een paar flesjes water geven en dan zeg je: Bedankt, ik had dorst. Misschien moet ik maar een auto kopen. Ik krijg een flesje van ze, dan koop ik een auto van hen. Of misschien heb je aan een goed doel gegeven en sturen ze je een envelop met daarin een heleboel gratis retour labels met je naam en adres en een mooie plattelandsfoto erop of zo. Helemaal gratis. Jij denkt: Nou, dan stuur ik ze 20 dollar. Het is de wet van wederkerigheid. Hier zie je die ook: God doet ons ook die belofte. Hij zegt dat als wij tienden geven, Hij de schuren van de hemel zal openen en dat er niet genoeg ruimte zal zijn. Hij zegt: Wie aan de armen geeft, leent aan God. Je denkt: Ik heb die arme geholpen. Ik heb diegene geholpen die nooit iets terug zal kunnen doen. Maar God, God zal wat terugdoen. Dit is dus de sleutel tot wederkerigheid. Doe het niet vanwege de wederkerigheid maar begrijp dat als je genoeg goeds naar buiten brengt als je genoeg geeft, keert dat bij je terug. Dat valt niet te plannen. Dat valt niet te voorspellen. Probeer het maar niet eens. Word gewoon een dienend, vrijgevig, gevend persoon en te zijner tijd komt het terug. Niet wat je gaf, maar dertig/zestig/honderdvoudig. Wij gaan wat dieper. Hier zijn de vier dingen waar je waarschijnlijk naar moet kijken in je dienstbaarheid ongeacht hoe goed of slecht je bent in het dienen van je kinderen, je kleinkinderen, je school, je buurman, wat het ook is. Nummer 1: Dit lijkt er niks mee te maken te hebben, maar je wordt waar je aan denkt. Dat weet je toch? Je komt hier al lang genoeg. Je wordt waar je aan denkt. De Bijbel zegt het duidelijk: Zoals een mens in zijn hart denkt, zo is hij. Het staat geschreven. Het is waar. Waar we dag en nacht bij stilstaan, wordt ons leven. Alles wat je in je leven hebt, is het resultaat van je denken. Bewaak je denken en neig naar gedachten die liefdevol, positief en goed zijn en je zult dat in je dienst brengen. Het belangrijkste dat vandaag de dag liefde en dienstbaarheid vernietigt in ons land op onze scholen en in alles, is angst. Angst is de grootste vijand van liefde. De Bijbel zegt dat volmaakte liefde angst verdrijft maar ik denk dat het ook waar is dat volmaakte angst liefde verdrijft. Hier is een keuze die je elke dag hebt: Om te dienen of niet te dienen. Hier is een keuze die je elke dag hebt: Om actie te ondernemen of niets te doen. Hier heb je elke dag de keuze om je leven uit te breiden of in te krimpen. En het gebeurt allemaal hier. Actie ondernemen. Ik zal de laatste drie supersnel doen. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste van allemaal. Het gaat er niet om of ik wel of niet dien, het gaat erom hoe anderen mijn dienst ervaren. Vrienden, luister alsjeblieft naar deze. Het gaat er meer om wat mensen van jou ervaren. Iedereen is anders. Iedereen hier heeft een andere vingerafdruk, andere DNA en wij hebben allemaal andere verhalen en ervaringen. Dus je klanten, je team, je kinderen, je buren, ze hebben allemaal behoeften. Zij hebben allemaal behoeften die wachten om ontdekt te worden en als je die behoeften kunt ontdekken, vertienvoudig je je impact. Er is geen ander extra werk nodig dan dit: Het hart begrijpen van degene die je wilt dienen. Als je dat goed doet, doe je alles goed. Hier is nummer 3. Nummer 3, de meest voor de hand liggende. Ik wil alleen dit zeggen, er zijn hier mensen die dienen en dienen en dienen en waar overheen gelopen wordt. Wij zeggen alleen dit. Ik hou zoveel van deze mensen. Ik moet dit zeggen. Je hebt het van je voorganger: Je bent beperkt. Dus maak je geen zorgen over het stellen van gezonde grenzen. En tot slot, nummer 4: Vergeet niet dat Jezus ons zegt onze vijanden lief te hebben. Maar er zit een praktisch voordeel aan het dienen van je vijanden aan het dienen van je concurrenten. Wij zijn zelfs als christenen geroepen om onze vijanden lief te hebben en te dienen. Hier is waarom, en dit is het belangrijkste: Als je van je vijanden houdt, geef je ze niet langer de schuld van je problemen. Als je van je vijanden houdt, geef je ze niet langer de schuld van jouw problemen. En dan zal alles in je leven veranderen. Alles. Wat wil je van het leven? Wil je gelukkiger zijn in het leven? Wil je een voller leven? Wil je ’s ochtends enthousiast wakker worden? Wil je meer vrienden hebben? Wil je groeien? Wil je meer bereiken? Wil je God behagen met je leven? Begrijp dat het niveau waarop je iets bereikt in je leven gelijk is aan de impact van je dienstbaarheid.

 

Gebed

Vader, wij vragen U om ons te leren en ons te laten zien hoe wij impact kunnen maken met ons leven.Ik bid dat iedereen beseft dat deze preek voor hen is. Dat ze manieren ontdekken waarop ze kunnen dienen en verschil kunnen maken. Wij houden van U, God. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede

En geve u vrede

En geve u vrede

En geve u vrede

Amen amen

Wees dienend

25 februari 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan