Home De kracht van volharding

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, vrienden. Wij zijn blij dat jullie er vandaag zijn. Gods plan voor jou is altijd het leven, het meest vervulde leven. Je kunt met al je keuzes op Hem vertrouwen. Je bent geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw kerk, onze gemeenschap maar vooral danken wij U voor uw Heilige Geest die voor ons beschikbaar is gesteld door Jezus Christus. Wij bidden dat die Heilige Geest ons vertrouwen en vrede schenkt. Heer, help ons te groeien wanneer we onder druk en spanning staan. Help ons te groeien in de gelijkenis met U. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus. En Gods volk zei amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Abdiel Gonzalez proclameert Psalm 121 als intro op lied

Ik hef mijn ogen op naar de bergen.

Vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van de Here…

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt.

Uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Hij die waakt over Israël,

Sluimert noch slaapt.

De Here is uw Bewaarder

De Here is uw schaduw

Aan uw rechterhand.

De zon zal u des daags niet steken…

Noch de maan des nachts.

De Here zal u bewaren voor alle kwaad.

Hij zal uw ziel bewaren.

De Here zal uw uitgang

En uw ingang bewaren…

Van nu aan tot in eeuwigheid.

 

 

 

Koorzang en Abdiel Gonzalez – Requiem: Psalm 121

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van de Here Die hemel en aarde gemaakt heeft

Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren,

Hij die waakt over Israël, sluimert noch slaapt, de Here is uw Bewaarder

De Here is uw schaduw aan uw rechterhand

De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts

De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren

De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren

Van nu aan tot in eeuwigheid

Ik hef mijn ogen op naar de bergen vanwaar zal mijn hulp komen?

 

Schriftlezing2 Korinthe 4:7-12 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 2 Korinthe 4:7-12. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in ons lichaam mee opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus’ wil opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Amen.

 

Interview – Addison Bevere

BS = Bobby Schuller en AB = Addison Bevere

Introvideo: Addison Bevere is auteur, medeoprichter van Sons and Daughters tv en COO van Messengers International. Zijn nieuwste boek, Words with God: Trading Boring, Empty Prayer for Real Connection beschrijft hoe wij op een dieper en intiemer niveau in gesprek kunnen gaan met God en laat ons zien hoe Jezus het gebed bedoeld heeft. Welkom, Addison Bevere.

BS Addison, welkom. Dank je wel voor je komst.

AB Dank je wel, voorganger Bobby.

BS Natuurlijk kennen wij je ouders. Lisa heeft hier gesproken. John, je vader, was hier een maand geleden. Geweldige vrienden van ons. Wij kenden elkaar nog niet, maar wij zijn dankbaar voor de bediening van je familie. Vertel ons eens wat over jullie bediening en de dingen die jullie over de hele wereld doen.

AB Zeker. En heel erg bedankt voor de uitnodiging. Bij Messenger International maken wij boodschappers wier levens het verhaal van het evangelie vertellen. Wij vinden dat het evangelie moet klinken in ons dagelijks leven. Wij stellen middelen beschikbaar die mensen helpen, zichzelf anders te zien. Wij doen dat voor iedereen, overal. Wij zijn actief in ruim 200 landen en hebben wereldwijd ruim 60 miljoen vertaalhulpmiddelen weggegeven.

BS Geweldig. Je hebt een geweldig boek geschreven: Words with God: Trading Boring, Empty Prayer for Real Connection. Waarom heb je dit boek geschreven?

AB Ik maakte een periode door waarin ik saai, leeg gebed moest inruilen voor een echte connectie. Mijn idee van bidden, mijn idee van verbinding met God, werkte niet. Ik kampte vijf jaar met slapeloosheid en in die tijd liep ik tegen mijn eigen grenzen aan. En ik ging dieper met God, ik ontdekte een nieuwe vorm van bidden. Bidden werd meer dan een levenslijn voor mij. Het werd een manier van leven. Bidden is geen mechanisme om de dag door te komen of om de zin van ons leven te zoeken. Het is de poort, het is een uitnodiging voor een echte connectie met God. Velen denken dat bidden éénrichtingsverkeer is maar God wil dat wij door het gebed een ervaring met Hem delen die doordringt in elk deel van ons leven. Niet alleen iets dat op specifieke plaatsen en specifieke tijden gebeurt maar iets dat energie geeft

aan alles wat ons mensen maakt. De neiging bestaat om bidden te reduceren tot een transactie. Iets dat wij kunnen controleren. Maar de realiteit is dat we uitgenodigd worden in de heiligheid het anders zijn, de uitgestrektheid van God in gebed en hoe dat uitpakt in ons dagelijks leven. En dat is beangstigend. Dus is het logisch dat wij willen dat gebed iets kleins en unieks is. Iets dat wij alleen kunnen doen. Maar de waarheid is dat God wil dat gebed zoveel meer is. God is niet bang voor onze rommelige gebeden. Hij is niet bang dat wij woorden met Hem wisselen. Sterker nog, die momenten van verbinding, wanneer het leven ons aangrijpt zijn de momenten waarop God echt wordt. Als we inzien waar wij heen moeten en waartoe wij geroepen zijn. Die momenten worden dan werkelijkheid in ons.

BS Ik neem aan, omdat je zei dat je 5 jaar met slapeloosheid worstelde dat de slapeloosheid wegging.

Was bidden daar het antwoord op? Was het de oplossing?

AB Het begrijpen van gebed voor mij en gebed als overgave, was de oplossing. In die periode riep ik God aan en ik gebruikte het gebed om van God te krijgen wat ik dacht dat ik nodig had om meester over mijn leven te zijn en te bepalen wanneer, wat en hoe alles gebeurde. Maar ik leerde in die tijd dat bidden

voor ons een uitnodiging is, zoals ik zei om een ervaring met God te delen, die leidt tot vrede, die leidt tot begrip. Ik leerde in die tijd dat vrede niet betekent dat je alle antwoorden hebt. Vrede is niet de illusie van zelfredzaamheid. Vrede is dat je verbonden leeft met Degene Die het antwoord is. Daardoor weten wij wat wij moeten doen in het leven.

BS Ik raad iedereen aan om dit boek te kopen. Het is supergoed. Het heet Words with God, van Addison Bevere. Addison, dank je voor dit werk. Ik weet dat het veel mensen zal helpen. Wij waarderen het dat je ons vanmorgen bemoedigt.

AB Dank je, voorganger Bobby. Nog een fijne dag.

 

Duet – Fill the Room door Princeton en Preston Parker

Introductie lied De Bijbel zegt dat wie door de Zoon wordt vrijgemaakt, werkelijk vrij is. Vandaag vieren we die vrijheid. Zing, Pres.

 

Er is een geluid, een geluid uit de hemel dat alles verandert

Ik ben vrij, geen angst houdt me tegen

Niets kan mijn lofprijzing stoppen

Wij zijn gemaakt voor vrijheid

En Jezus heeft ons verlost, mijn vriend

 

Zing het allemaal samen,

Vrijheid heerst voor eeuwig en altijd

Laat vrijheid deze ruimte vullen

Laat vrijheid deze ruimte vullen

Laten wij dat nog eens zingen

Er is een geluid, een geluid uit de hemel dat alles verandert

Ik ben vrij, geen angst houdt mij in de greep

Niets kan mijn lofprijzing stoppen, dus zingen we

Wij zijn gemaakt voor vrijheid,

Jezus heeft ons verlost, mijn vriend

Iedereen blij dat Jezus ons heeft verlost

Zing het samen uit,

Vrijheid heerst voor eeuwig en altijd

Laat vrijheid deze ruimte vullen

Laat vrijheid deze ruimte vullen

 

Ik hou van het volgende stuk. Zing, Pres.

Ik ben vrij, prijs de Heer, ik ben vrij

Ik ben vrij, prijs de Heer, ik ben vrij

Zing met ons mee, ik ben vrij

Prijs de Heer, ik ben vrij

Ik ben vrij, prijs de Heer, ik ben vrij

Ik ben vrij, want uw Zoon heeft mij bevrijd

Dat is ware vrijheid

 

Dit vind ik mooi: Wie door de Zoon

Is vrijgemaakt, is werkelijk vrij.

Ik ben vrij, met ons hele hart,

Laat vrijheid deze ruimte vullen

Laat vrijheid deze ruimte vullen

Zing, allemaal,

Laat vrijheid onze harten vullen

Laat vrijheid onze geesten vullen

Wij zingen nogmaals, ik ben vrij

Prijs de Heer, ik ben vrij, niet langer gebonden

Geen ketenen meer die mij vasthouden

Mijn ziel ervaart rust, het is een zegen,

Dus ik zal de Heer prijzen, prijs de Heer om zijn goedheid,

Om zijn vriendelijkheid, om zijn genade

Heer, u bent zo goed geweest, dus wij prijzen U

Ik zal mijn Heer altijd zegenen,

Ik heb een reden om te prijzen

Ik zal Hem prijzen voor mijn vrijheid

Halleluja, ik ben vrij

 

Instrumentaal Orkest Hour of Power

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Sta op met ons. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben.

Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

De kracht van volharding

door Bobby Schuller

Als kind zat ik constant op het water. Ik groeide op in San Juan Capistrano, zo’n 6 km van de oceaan.

Ik deed veel op de boot van mijn vader en op andere boten. Ik kon vaak gaan vissen maar de meeste boten waren geen grote, mooie jachten zoals je op tv ziet. Het waren meer Popeye-boten. Snap je wat ik bedoel? Met overal ingewanden van vissen. Ik sneed mij vaak. Altijd deining. Dekken vol vis en slijm, en ik moest altijd doen wat niemand anders wilde doen. Je kon toen naar Dana Point of een andere haven en voor 20 of 30 dollar met een stel stinkende mannen een dag gaan vissen. Dit was mijn vaders idee van leuk toen ik jong was. En ik vond het ook leuk, maar mijn hele jeugd was ik altijd zeeziek. Als je nog nooit zeeziek bent geweest, prijs je gelukkig. Toen ik 18 was, maakte ik met mijn pa de langste reis die ik ooit had gemaakt. Wij gingen per boot naar het puntje van Baja, een reis van bijna zeven dagen. Natuurlijk was ik de eerste drie dagen van de reis constant ziek en moest ik van alles doen dramamine en polsbandjes en frisse lucht, om niet meer ziek te zijn. En op de derde dag gebeurde er iets. Plotseling was ik niet meer ziek. En sindsdien ben ik de rest van mijn leven niet meer zeeziek geweest. Alsof mijn hersenen dachten: Dit is goed, het komt goed. En er veranderde iets. Ik weet niet of dit iets wetenschappelijks is, maar het werkte voor mij. Het is verbazend hoeveel dingen er zijn Als ik op een andere vis trip drie dagen was geweest en niet was binnengekomen, ik waarschijnlijk zeeziekte had verslagen en veel meer lol had gehad van een trip met een stel stinkende mannen. Wij hebben allemaal wel eens van die ervaringen. Wij zien ergens tegenop en wij willen niet doorgaan. Wij willen niet doorzetten omdat de stress ons te veel wordt. Zo missen wij de beloning voor alles wat wij er in eerste instantie in stoppen. Als je een pianist bent en je leert een stuk uit je hoofd en je komt bij dat ene moeilijke stuk dat er makkelijk uitzag maar je probeert het en het maakt niet uit hoe langzaam, keer op keer, je krijgt het maar niet voor elkaar. Je probeert het keer op keer en uiteindelijk geef je het op. Maar daar is iets mee. Als je dit ooit eerder hebt gedaan, weet je dat er een soort stress of druk is waardoor het elke keer nergens naar lijkt. Je hebt er geen zin meer in. Je wilt social media checken. Je wilt tv kijken of wat ook. Maar als je het gewoon blijft doen, wordt het makkelijker en gaat het sneller en wordt het strakker, totdat het wat wordt? Makkelijk wordt. Het wordt een fluitje van een cent. En dat brengt mij bij de titel van deze boodschap van vandaag: De twee soorten stress. Klinisch onderzoek bevestigt wat ik zeg, maar ik geloof dat het een Bijbels idee is: Er zijn twee soorten stress in het leven. De eerste soort is onrust. Dat is het soort stress dat ervoor zorgt dat je instort, opgeeft, stopt. En dan is er nog een tweede soort. Het soort dat je niet kapot maakt. Het soort dat je niet vernietigt. Ook al doet het pijn, je wordt er beter van en dat noemen we eustress. Geen onruststress, maar eustress. Eu is het Griekse woord voor goed of positief. Het is een positief soort stress. En het vreemdste aan het verschil tussen onruststress en eustress is volgens het klinisch onderzoek, hoe je stress bekijkt. Ironisch genoeg is dit een van die dingen waarbij gewaarwording de realiteit creëert. Als je een positieve kijk op stress hebt,

zal stress positief voor je zijn. Maar als je een negatieve kijk op stress hebt, zal het iets negatiefs voor je zijn. Onze samenleving is allergisch geworden voor stress dus als ik zeg dat je meer stress in je leven

nodig hebt, lacht iedereen, hè? Maar misschien hebben wij een ander soort stress nodig in ons leven. Stress die ons doet groeien, ons opbouwt en ons vormt tot wie God wilde dat wij zouden worden. Paulus schrijft in 2 Korinthe: Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken. Ik hou niet van die vertaling in het Grieks. De letterlijke vertaling is aarden potten. En dat vind ik beter want bij een aarden kruik stel je je een heel mooie, heel broze kruik voor maar dat is misschien niet wat de apostel Paulus bedoelt. Wij spreken over aarden potten. Iets dat gemaakt is van natte klei. Ik denk aan natte klei en ik leg zo uit waarom. Opdat de alles overtreffende kracht. Weet je wat je in je hebt? Het komt tevoorschijn als je onder stress staat. Het heet alles overtreffende kracht. Als je het niet gelooft, zorg dan voor meer stress in je leven. Ik heb jullie nog niet overtuigd. Maar dat komt wel van God zou zijn en niet van ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel… Oftewel totaal verward. Ik snap het gewoon niet. Dit slaat nergens op. Kent iemand dat gevoel? Hoe kon U mij dit aandoen, God?

Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Dat betekent dat wij niet opgeven. Wij worden vervolgd… Mensen bespotten ons, verraden ons, liegen over ons maar wij zijn niet verlaten. Wij worden neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee De dood van Christus zit in je doop als je in Hem gelooft opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus’ wil opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Wat zegt hij? Hij zegt dat wanneer wij onder druk staan, pijn lijden, moeilijkheden ondervinden waarvan wij nooit gedacht hadden dat wij die zouden kunnen doorstaan dat wij dan de meeste kracht hebben. En dat is waar. De kerk bloeit het meest wanneer ze vervolgd wordt. Dat kun je niet ontkennen. Het hart van de kerk is bijna altijd waar het het minst populair is om christen te zijn. Zo is het nu eenmaal. Zoals Taleb zegt, er is iets antifragiel aan een christen. De beste manier om een christen te vernietigen is om het hem heel erg naar de zin te maken. En de beste manier om ze te laten groeien, is ze onder druk te zetten. Zijn er fans van David Bowie? Dat hebben wij nodig. Wij hebben een beetje druk nodig. Wij hebben iets nodig. Wij moeten tegen de weerstand in gaan. Er is een geest van weerstand, die ertegen is dat je doet waartoe je geroepen bent en dat je wordt wie je moet worden.

En het is aan ons om er elke dag voor te kiezen om tegen die weerstand in te gaan met alles wat in ons is. Let wel, toen Paulus dit schreef, was hij een farizeeër. Paulus zegt nooit: Ik was een farizeeër. Hij zegt: Ik ben een farizeeër. Hij schaamt zich daar niet voor. Een farizeeër was in die tijd iemand die de Bijbel uit zijn hoofd kende. De hele mondelinge traditie. Elke keer dat ze lesgaven, onderwezen ze uit het Oude Testament. Dit verwijst naar vele delen van het Oude Testament, maar als je dit als Jood leest denk je meteen aan het scheppingsverhaal in Genesis en je denkt aan Jeremia 18. De Heer zegt tegen Jeremia: Ik heb je iets te zeggen. En Jeremia zegt: Wat dan, Heer? En de Heer zegt: Jeremia, ga naar het huis van de pottenbakker. Ik wil je iets laten zien. Dus Jeremia loopt de heuvel af, hij dwaalt door het dorp. Hij komt bij de hut van de pottenbakker en daar ziet hij een vrouw klei vormen. Die is ze aan het vormen en modelleren en het wordt steeds mooier en weet ik wat. En misschien speelt haar zoon met een bal. En de bal raakt het werkstuk en helpt het de vernieling in. Er staat dat de klei ontsierd of verminkt wordt. En wat doet de pottenbakster dan? Die vindt het niet erg en herstelt gewoon de schade weer en verbetert het werkstuk misschien nog wat. Misschien maakt ze hem ditmaal iets groter, iets dunner iets breder, iets dikker, brengt er een motiefje op aan. En dan zegt God tegen Jeremia: Zou Ik met u niet kunnen doen zoals de pottenbakker, huis van Israël? Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker zo bent u in Mijn hand, huis van Israël. Er zijn twee soorten klei, hè? Er is natte klei en er is droge klei. Als wij aan kleipotten denken, denken wij aan droge klei. Misschien is het net even anders maar ik denk aan wat wij hier zien: droge klei. Wat gebeurt er met droge klei onder druk? Die breekt. Wat gebeurt er met droge klei als er iets tegenaan botst? Het spat uiteen. Voor velen van ons geldt, als iets niet gaat zoals wij willen dat het gaat je verliest een baan, iemand is grof tegen je of er gebeurt iets vreselijks met je dan ontspannen wij niet, wij raken verhard. Net als farao raakt ons hart verhard. Wat gebeurt er met een verhard hart? Het spat uiteen en het breekt. Maar deze analogie is het tegenovergestelde. Wij moeten natte klei blijven. Wij moeten natte klei in Gods handen blijven. Het is bijna als dat levende water in de klei van ons hart. Als wij ons hart aan God geven en wij zeggen: Heer, mijn hart is gebroken en gebarsten en verbogen. Als het natte klei is, als het flexibel is, als het toegeeft aan de geest van God dan kwakt God gewoon een homp op de schijf en zegt: geen probleem. Hij maakt er iets moois van. Hij maakt weer iets nieuws van je leven. Maar wij moeten ons hart niet verharden. Wij moeten ons hart aan de Heer geven. En wij moeten begrijpen dat soms, vooral als het gaat om de meer materiële dingen of de verliezen in het leven, of tegenslagen in onze baan of in onze vriendschappen of relaties, of dingen gaan niet zoals je wilt soms gebeuren dat soort dingen voor jou. Wij denken dat het ons overkomt. Het overkomt je niet, het gebeurt voor je. En alleen al dat perspectief God, wat als dit voor mij gebeurt en mij niet overkomt geeft je een hele nieuwe manier om je leven en je kansen en je doel te zien en zelfs de reden voor sommige uitdagingen die jou treffen. Dat is niet altijd zo, maar soms wel. En wat we vaak zien, is dat als wij de stress, de angst, de beproevingen in Gods handen leggen, het is alsof wij daardoor groeien. Als je een boom snoeit, lijkt hij kleiner. Het lijkt alsof hij gaat sterven, maar het is goed voor de boom. Hij wordt sterker. Als je een mensenleven snoeit, wordt het sterker. Zo zijn wij gemaakt. Het leven verandert. Wij krijgen te maken met veranderingen in het leven die wij niet wilden. Veranderingen die gebeuren maar uiteindelijk wil God dat wij altijd veranderen om meer op Hem te lijken. Als je verandert, verandert alles in je leven. Je zegt: Heer, hier is mijn hart. Verbogen, gebroken, verminkt, wat dan ook, hier is het. Verander het in wat U wilt dat het is. En Hij zegt dat het een beetje pijn zal doen. Wij zeggen: Doe maar. Doe gewoon uw ding, Heer. Laten wij dit samen doen. En kijk wat God eruit gaat halen. In het begin is het niet leuk en zal het verschrikkelijk zijn en zul je je ziek voelen en het haten maar uiteindelijk ga je erop terugkijken en zeggen: Wauw, God heeft iets geweldigs gedaan in mijn leven. En dat is mijn gebed voor jou. Ik begrijp door wat ik heb meegemaakt

en ik begrijp door wat de Bijbel zegt dat ongemak datgene is tussen jou en wie je wilt worden. Zo is het, mijn vriend. Ongemak en pijn en stress, soms angst, soms verraadt dat zijn de dingen die tussen jou en wie je wilt worden in staan. Alles zal voor je veranderen als je diegene kunt worden die aan de andere kant van je pijn ligt. Als iemand door een trauma gaat, groeit hij of zij heel vaak daarvan. Wij zijn allemaal bekend met PTSS. Je weet waar dat voor staat, hè? Posttraumatische stressstoornis. Het komt vaak voor bij soldaten en mensen die een traumatische gebeurtenis meemaken. Ik wil het niet bagatelliseren. Het is echt iets. Het is zwaar als je ermee te maken krijgen. Maar posttraumatische groei komt vaker voor dan posttraumatische stress. Boeiend, hè? Een onderzoek door Tadashi en Calhoun wijst uit dat ruim 90 procent van degenen die een groot trauma meemaken op de lange termijn een positieve netto

Psychologische verbetering ervaren. Een zwaar ongeluk of een zware ziekte die ze hebben doorgemaakt of wat dan ook en wel hierom. Nummer één: Ze beseften hoe belangrijk hun relaties waren. Nummer twee: Hun zelfbeeld groeide omdat ze het te boven kwamen en nummer drie: Ze vonden meer betekenis in hun leven. Hier is de toelichting naar wat het verschil maakte. Het was de betekenis die ze toekenden aan die gebeurtenis. Er is een manier… Nogmaals, ik wil je trauma niet bagatelliseren en die vreselijke dingen zijn zwaar maar ik wil je hoop geven dat, nadat je erover hebt gerouwd datgene je misschien een soort superkracht kan geven om te groeien als mens. Je verleden bepaalt je toekomst. Niet wat er met je gebeurd is, maar hoe je aankijkt tegen wat er met je gebeurd is.

Dit is wat Jim Roan zei: Laat het verleden een leerschool zijn. Schaam je er niet voor, sla jezelf er niet mee om de oren. Zeg niet: Ik ben een vreselijk mens maar laat datgene wat je hebt meegemaakt, je helpen om te groeien en om een beter mens voor jezelf te worden maar ook een beter mens voor degenen die een betere jij nodig hebben. Denk erom, er zijn mensen in deze wereld die de betere versie van jou nodig hebben. Niet degene die doet alsof het verleden niet gebeurd is maar die je kan vertellen hoe dat verleden hem heeft gemaakt tot wie hij nu is. En dit is waarom geloof zo belangrijk is. Als je gelooft in God en in de hemel, betekent het verlies van geliefden ook dat je weet dat ze meer leven dan wij, dat ze toekijken. Wellicht het grootste trauma is het verlies van een geliefde, vooral een kind. Maar als je een kind hebt verloren, een partner, één van je ouders of een broer en je mist ze en je bent bevangen door angst, bedenk dan dat er een hemel is en dat God ruimte voor ze heeft gemaakt. Maar sta ook hier eens bij stil: Als ze nu naar je leven kijken, wat willen ze dan voor jou? Willen ze dat je je wentelt in je leed? Willen ze dat je de hele tijd huilt? Willen ze dat je de gordijnen dicht doet, in bed kruipt en het leven opgeeft? Echt niet. Ze houden van je. Wat willen ze dan voor jou? Ze willen dat je gelukkig bent. Ze willen dat je een vervuld leven leidt. Dus dit is wat wij doen. Als je een moeilijke tijd doormaakt, een zwaar verlies, iets moeilijks dan is het triest dat je je oude leven niet terug kunt krijgen.

Het was een prachtleven, maar je zult dat nooit meer meemaken en dat is het moeilijkste, nietwaar. Je veert niet achteruit, maar je doet iets anders: Je veert vooruit. Je veert niet achteruit, je veert vooruit. Er is een ander leven dat je niet kunt zien totdat je erin stapt. Als een deuropening vol licht. Je kunt niet zien wat binnen is. Je moet erin stappen om te zien wat er is. Het zal een ander leven zijn, maar ook een goed leven omdat het een leven is dat God voor jou heeft gemaakt. Wil je in vuur en vlam staan voor het leven? Wil je in vuur en vlam staan voor je roeping? Voor God? Het leven, vuur, gedijt op obstakels. Maar als je alles hebt gegeven wat je kon als je het beste van jezelf hebt gegeven en dan uitrust, dan is die rust het waard. Wij kunnen het zo zeggen: Eten smaakt het lekkerst als je honger hebt. Een knuffel voelt het beste als je eenzaam bent. Een warm bad voelt het beste als je het koud hebt. En rust voelt het beste als je vermoeide voeten hebt. Mijn vrouw, Hannah, zegt graag voor de grap: Waarom zou je bidden als je je ook zorgen kunt maken? Dat is een doordenkertje. Misschien voel je je gestrest.

 

 

 

Gebed

Haal even diep adem. Haal diep adem en zeg: Abba, ik behoor U toe. Abba, dit is ook uw probleem. Abba, U bent bij mij. Abba, U hebt mij alles gegeven wat ik nodig heb om dit te doen. En kijk naar de kracht die uit je komt wanneer je niet terugdeinst bij de stress maar je het samen met de Heer aanpakt.

Let op wat Hij in je leven zal doen. Het gaat je leven veranderen. Vader, Abba God, wij geven ons leven aan U. Onze stress, onze angst, ons verraad, onze woede, onze rancune. Alles wat wij meemaken dat het leven moeilijk maakt. Wij vragen U dat het ons zal vormen tot wie U ons geroepen hebt te zijn. Wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam. En Gods volk zei amen.

 

TrioWe Are Not Ashamed door Dr. Symone Starr, Princeton en Preston Parker

Wij schamen ons niet voor het evangelie van Jezus Christus

Want het is Gods kracht tot redding en het is voor iedereen

Voor iedereen die het gelooft en het is voor iedereen

Voor iedereen die het ontvangt

Wij zullen het eeuwige leven hebben

Gods Woord, Gods Woord is het licht op mijn pad

En zijn Woord is een lamp voor mijn voeten

Gods Woord, Gods Woord zal je gegarandeerd bevrijden

De gevangene bevrijden, dat zal gebeuren

Eeuwig leven, wij schamen ons niet

Voor het evangelie van Jezus Christus

Want wij zullen het eeuwige leven hebben

Wij schamen ons niet voor het evangelie van Jezus Christus

Want wij hebben het eeuwige leven

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

 

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

De kracht van volharding

24 september 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan