Home Maak een keuze

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Welkom, bezoekers. Wat zijn wij blij dat jullie er zijn. De Heer woont op de lofprijzingen van zijn volk. Als wij Hem vandaag prijzen, vult zijn aanwezigheid deze ruimte. Laten wij Hem vandaag aanbidden met alles wat wij in ons hebben. Je bent geliefd. Wij zijn blij dat jullie vandaag hier zijn. Velen van jullie zijn hier met een lege tank maar dat hoopte ik ook. Ik hoop dat jullie deze week weer alles gegeven hebben. Ik hoop dat jullie hier je welverdiende rust vinden en dat jullie je tank vullen met alles wat de Heer je vandaag geeft. Dat jullie hier vervuld, bemoedigd en geïnspireerd raken en vol energie zullen vertrekken. Dat verwacht ik vandaag. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw liefde voor ons. Wij danken U voor uw Bijbel. Dank U dat die ons het beste leven voorspiegelt dat wij kunnen leiden. Wij vertrouwen onze levens daarom aan U toe. Wij komen hier om U te eren en te erkennen dat U groter en sterker bent dan alles wat we moeten doorstaan. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Solo – God, I Look to You door Raffia Thomas

God, ik kijk naar U.

Ik kijk naar U, U overweldigt mij

Geef mij visie, ik wil zien zoals U ziet

God, ik kijk naar U, mijn hulp komt van U

Geef mij wijsheid, U weet wat ik moet doen

 

Ik hou van U, o Heer mijn Kracht

Ik hou van U, o Heer mijn Schild

Ik hou van U, o Heer mijn Rots

Voor eeuwig en altijd hou ik van U, Heer

 

God, ik kijk naar U, U overweldigt mij

Geef mij visie, ik wil zien zoals U ziet

God, ik kijk naar U, mijn hulp komt van U

Geef mij wijsheid, U weet wat ik moet doen

 

Ik hou van U, o Heer mijn Kracht

Ik hou van U, o Heer mijn Schild

Ik hou van U, o Heer mijn Rots

Voor eeuwig en altijd hou ik van U, Heer

 

Halleluja, U regeert.

Zing met mij mee.

Halleluja, U regeert

Halleluja, U regeert voor eeuwig

Voor eeuwig en altijd, halleluja

Halleluja, halleluja, U regeert, halleluja

Halleluja, voor eeuwig en altijd, halleluja

Halleluja, U regeert

Voor eeuwig en altijd, halleluja, halleluja

 

Schriftlezing – Filippenzen 4:4-9 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Filippenzen 4:4-9. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Dank U, Heer. Amen.

 

Koorzang – Unclouded Day

Zij vertellen mij van een thuis ver voorbij de lucht

Zij vertellen mij van een thuis ver weg

Zij vertellen mij van een thuis waar geen stormen opsteken

Zij vertellen mij over een onbewolkte dag

 

O, het land van de onbewolkte dagen

O, het land van een wolkeloze lucht

Zij vertellen mij van een thuis waar geen stormen opsteken

Zij vertellen mij over een onbewolkte dag

 

Zij vertellen mij van een thuis

Zij vertellen mij van een thuis waar mijn vrienden zijn

Zij vertellen mij van een land, ver weg

Waar de boom des levens eeuwig bloeit

En haar geur verspreidt op een onbewolkte dag

 

O, het land van de onbewolkte dagen

O, het land van een wolkeloze lucht

Zij vertellen mij over een thuis waar geen stormen opsteken

Zij vertellen mij over een onbewolkte dag

 

Zij vertellen mij van een Koning in zijn pracht daar

Zij vertellen mij dat mijn ogen zullen aanschouwen

Een troon die zo helder straalt als de zon

In de stad die van goud gemaakt is

 

O, het land van de onbewolkte dagen

Het land van de wolkeloze lucht

Zij vertellen mij van een thuis waar geen stormen opsteken

Zij vertellen mij over een onbewolkte dag

 

O, het land van de onbewolkte dagen

O, het land van de wolkeloze lucht

O, zij vertellen mij van een thuis waar geen stormen opsteken

O, zij vertellen mij over een onbewolkte dag

 

Solo – My Tribute door Raffia Thomas

Hoe kan ik U bedanken voor alles wat U deed voor mij

Onverdiende dingen, toch bewees U uw liefde aan mij

De stemmen van miljoenen eng’len

Kunnen mijn dankbaarheid niet verwoorden

Voor alles wat ik ben en hoop te zijn geef ik U mijn dank

 

God zij de glorie, God zij de glorie

God zij de glorie voor alles wat Hij heeft gedaan

Met zijn bloed heeft Hij mij gered

Door zijn kracht heeft Hij mij opgericht

God zij de glorie voor alles wat Hij heeft gedaan

 

Laat mij mijn leven leiden, laat het Hem behagen, Heer

En mocht men mij willen prijzen laat hun lof dan gaan

Naar Golgotha, Golgotha

 

Met zijn bloed heeft Hij mij gered

Door zijn kracht heeft Hij mij opgericht

God zij de glorie voor alles wat Hij heeft gedaan

Voor alles wat Hij heeft gedaan

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Hou je handen zo, als een gebaar van ontvangen van de Heer Breng je hart tot rust en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.

 

Maak een keuze

door Bobby Schuller

Dank jullie wel, vrienden. Ga zitten. De preek van vandaag, ik weet dat ik dit vaak zeg… De preek van vandaag gaat je leven veranderen. Als je deze hoort, gaat hij een enorme, langdurige, blijvende verandering in je leven teweegbrengen. ik wil beginnen met een citaat dat ik hoorde, ik denk 15 à 20 jaar geleden. Het heeft zich bewezen. Ik weet dat omdat het in mijn leven heeft gewerkt en het luidt als volgt: Waar je focus ligt, stroomt je energie. Dat zei Les Brown. Waar je focus ligt, stroomt je energie. Wij gaan het over Filippenzen hebben en dit idee een beetje uitwerken. Als je dit principe begrijpt beloof ik je dat je meer positieve resultaten in je leven gaat hebben dat je energieker wordt, vruchtbaarder wordt dat je meer geestelijke vrucht in je leven zult dragen. Wij beginnen met een beroemde tekst, die je talloze malen hebt gehoord als je met de kerk bent opgegroeid. Hij gaat over hoe je een mens van vrede kunt zijn. Ik weet het, dit is niet het Uur van Vrede, maar het Uur van Kracht. Wij hebben veel mensen die kracht willen, die iets willen bereiken, die willen slagen. Maar laat mij je vandaag vertellen hoe belangrijk een vredige geest is in een godvruchtig leven in een krachtig leven, in een succesvol leven. Ze zijn niet te scheiden. Ze moeten op elkaar afgestemd zijn. Het soort leven dat je wilt, begint in veel opzichten met een vredige geest. En de Bijbel gaat ons leren hoe wij dat vaker kunnen hebben. Zelfs elke dag als wij er goed in worden. Bagatelliseer de kracht van een vredige geest niet. Elke grote leider die iets bereikt slaagt erin om, wanneer iedereen panisch doet, een soort vredigheid te hebben een vredige denkwijze en met vertrouwen te leiden. In leiderschapsstudies noemen wij dit de beheerste aanwezigheid. Beheerste aanwezigheid. Dat ziet er een beetje zo uit. Stel je voor dat er een kantoorruimte is, die in brand staat. De kamer vult zich met rook en er is overal vuur. Het is er ineens, vanuit het niets. Dit is typisch wat er gebeurt als er tien mensen in die kamer zijn. Gemiddeld zal één persoon opstaan en in een willekeurige richting rennen om bij het vuur weg te komen. En acht mensen bevriezen. En dan zal er gemiddeld één zijn die niet zal wegrennen en niet zal bevriezen maar zal opstaan en zeggen dat iedereen moet kalmeren. Wij gaan, volg mij. We gaan de deur uit, deze kant op. Daar is een trap. Volg mij. Houd je hoofd laag, bedek je gezicht tegen de rook. Wij gaan veilig naar buiten. Wij noemen diegene de beheerste aanwezigheid. Zelfs in een totale catastrofe, zelfs in een situatie waarin ieders leven in gevaar is is diegene met de rust bewarende geest in staat om iedereen te leiden en in veiligheid te brengen. Dit is waar ik jullie toe oproep. We gaan eraan werken dat je niet langer meer bevriest. Of plotseling opgeschrikt wanneer de tragedie of chaos begint. Wij gaan van de bevroren persoon naar de leidende persoon. En zo doe je dat: Je doet dat door je focus te bepalen. Bepaal de focus. Bepaal waar je geest, waar je ogen, waar je gedachten elke dag naartoe gaan. Je denkt misschien dat je je focus niet kunt bepalen. Ik kan niet bepalen waar mijn geest de hele tijd aan denkt. Dat is niet waar. Ik wil je vandaag overtuigen dat je wel kunt bepalen waar je aan denkt. Je kunt een gedisciplineerde geest hebben en dat verandert alles. Laten wij beginnen met Filippenzen 4. De Bijbel geeft ons dit verbazingwekkende principe. In Filippenzen 4:4 staat iets ongelooflijk vervelends. Als je in een crisis zit, als je een moeilijke tijd doormaakt is dit een van de meest vervelende dingen ooit om te horen. Klaar? Verblijd u meestal in de Heere. Verblijd u in de Heere als het lekker met je gaat. Wij gaan het samen zeggen: Verblijd u altijd in de Heere. Altijd. Precies. Verheug u altijd in de Heere. En weet je, Paulus zegt het gewoon nog een keer. Ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Hier pauzeren wij even. Het woord dat in de Bijbel wordt gebruikt voor bezorgd of gespannen, is Grieks. Het wordt zeventien keer gebruikt in het Nieuwe Testament. Het woord is marimnao. Ik heb het er al eerder over gehad. Als wij ‘angst’ horen, denken wij aan klinische angst en ik denk dat het zoiets is. Maar het woord ‘marimnao’ is een soort ongerustheid die aanvoelt alsof je in een miljoen richtingen wordt getrokken. Marimnao betekent letterlijk uit elkaar getrokken worden. Opgerekt worden. Heb je dat wel eens gevoeld? Voel je je wel eens in een miljoen richtingen getrokken? Door een miljoen dingen? Al die dingen, die ballen die wij in ons dagelijks leven in de lucht moeten houden. Daar komt nog eens bovenop niet alleen wat er bewust gebeurt maar ook nog eens wat er in ons onderbewuste gebeurt. Dat bovenop alle dingen waar je in je dagelijkse leven aan denkt er ook nogal die onbewuste dingen zijn. Trauma’s. Teleurstellingen. Kwetsende woorden die je hoorde van een plaaggeest of van je ouders of van een leraar vroeger. Het in de steek gelaten voelen. Wij weten bijvoorbeeld dat wanneer een baby niet veel wordt vastgehouden of wanneer de ouders niet in de ogen van de baby kijken dat zelfs bij een oude man of oude vrouw dat gevoel van verlaten zijn nog steeds in hun ziel geprent staat. Ze herinneren het zich niet bewust, maar het is er wel. Dat is marimnao. Het uit elkaar trekken van iemand, wat in de geest gebeurt. Je wordt niet letterlijk uit elkaar getrokken. Al die mentale energie die je nodig hebt om verder te gaan met je leven gaat een miljoen kanten op. En het eerste wat wij moeten doen, is het bandbreedteprincipe herkennen. Dit is wat het bandbreedteprincipe zegt: Het zegt dat je geest maar zo-en-zoveel aankan. Mijn geest kan maar zo-en-zoveel aan. Dus omdat je geest maar zo-en-zoveel aankan, is het belangrijk dat je begrijpt dat je, om een nieuw soort leven te krijgen, wat bandbreedte moet creëren. Je moet wat ruimte creëren. Je moet wat vrijheid krijgen in je denken en wat ruimte in je leven creëren om degene te worden waartoe je geroepen bent. Dat is wat God voor je wil. Dat is wat jij wilt van je leven. Dit is dus het eerste wat Filippenzen ons leert. Het geeft ons een prachtige vergelijking. Zijn jullie er klaar voor, mensen? Hier is de vergelijking. Hier is de oefening die het ons geeft. Het is om simpelweg te pauzeren, te bidden en te danken. Dat gaan wij nog eens zeggen. Pauzeren, bidden, danken. Wij gaan pauzeren, bidden en danken. Er wordt ingebroken in je auto. Je hoort iets wat iemand tegen je zegt. Je krijgt een naar mailtje. Wat dan ook. Je pauzeert gewoon, je bidt en je dankt want je staat niet toe dat datgene vreugde uit je leven zuigt dat het mentale energie uit je leven zuigt. Dat is voor God. Dat is voor wat God in je leven gaat doen. Dat is voor je dromen. Daar gaat die energie naartoe. Amen? Dus je pauzeert, je bidt, je dankt. Dit is wat Filippenzen 4 ons vertelt om te doen. Nummer één: pauzeren. Pauzeren betekent dat we onze aandacht op God richten en dat wij ontspannen. Je roept niet meteen: Help, ik moet mijn baas bellen, iemand appen. Je neemt even pauze en haalt diep adem. Het woord voor Heilige Geest ruach elohim in het Hebreeuws en in het Grieks, pneuma, of pnevma in modern Grieks betekent ook adem. Interessant, hè? Dus je haalt diep adem en je pauzeert. En je richt je ogen niet op de wereld. Je richt je ogen niet op het probleem of de omstandigheid. Je richt je ogen op God. Hij heeft de hele wereld in zijn handen. Tjonge, wat houdt Hij van je. Hij is voor jou. Hij staat aan jouw kant. Hij heeft dit onder controle. Je begint bij Hem. Je zegt: Heer, ik geef dit aan U. En wat doe je daarna? Bidden. Laat het bekend worden bij God, zegt Paulus. Je zegt: Heer, dit ligt in uw bekwame handen. En zeg gewoon hardop wat je dwars zit. Heer, dit zit mij dwars. Dit is mij overkomen. Hij weet het al, maar zeg het toch maar. Dit is hoe ik mij voel. Heer, ik ben in de war. Ik ben gefrustreerd. Heer, ik weet niet wat ik moet doen. Wat moet ik doen, Heer? En je bidt, je legt het voor aan de Heer en als je klaar bent en het van je af hebt gezet, geeft de Bijbel ons nummer 3: Dan oefen je dankzegging. Hoe ziet dankzegging eruit? Dankzegging is gedenken en met vreugde hardop zeggen wat wij hebben. Waarom zeg je het hardop? Zodat de duivel het kan horen. Zodat de bedrieger, maar ook jijzelf je kan horen zeggen: Heer, ik dank u. Gewoon wat er in je opkomt. Heer, dank U voor mijn huis. Dank U voor mijn vrienden. Dank U voor mijn kerk. En dan zegt hij in Filippenzen 4:7 Waarom doe je dit? Hij zegt: Omdat dit is wat er zal gebeuren. Vrede. Hij zegt: De vrede van God, die alle begrip te boven gaat Wat betekent dat? Dat je een vrede in je leven hebt, die je aan niemand kunt uitleggen. Het lijkt niet logisch. Maar wat zullen de resultaten anders zijn door wat hier gebeurt. Het overstijgt alle begrip. En het zal je hart bewaken. Wat is je hart? Je hart is niet je emoties, je hart is je wil in de Bijbel. Het is wat je ergens doorheen helpt. Om nog een extra stap te zetten. Datgene wat je ‘s ochtends doet opstaan, enthousiast over je doelen en je dromen. Dus het bewaakt je hart en het bewaakt je geest. Dit zijn je ideeën, je filosofie, je wereldbeeld. Het zal je van nu af beschermen tegen een heleboel schadelijke dingen die je leven kunnen ruïneren. In Filippenzen 4:8, als wij verder gaan met de Bijbel vertelt Paulus ons hoe wij dit moeten doen. Hij zegt: Verder, broeders en zusters, wat waar is, wat edel is, wat juist is, wat zuiver is, wat lieflijk is, wat bewonderenswaardig is als iets voortreffelijk of prijzenswaardig is. Wat doe je dan? Zeg maar hardop. Je bedenkt dat. Je denkt aan zulke dingen. Je denkt aan deze dingen. Denk na over deze dingen. Het eerste wat ik leer van deze tekst, als waarheid en dat is het, want het is het Woord van God, is dat waar je aan denkt een keuze is. Het voelt niet als een keuze. Maar het is net als wanneer ik kwarktaart eet, een keuze. Het voelt niet als een keuze. Hij is er, ik moet wel, toch? Maar nee, ik heb een keuze. Je hebt een keuze over waar je aan denkt. Wij kunnen aan die lijst toevoegen wat wij maar willen. Paulus zegt niet dat dit de enige dingen zijn, maar het gaat om het idee, hè? Hij zegt: Wat je maar inspireert. Wat je vreugde brengt. Wat je vastigheid geeft. Wat je ook maar motiveert. Wat je opbouwt. Waar je ‘s ochtends ook maar blij van wordt, concentreer je op deze dingen. Richt je ogen op deze dingen. Jezus vertelt ons, in een opmerkelijke passage dat als je ogen goed zijn, je hele lichaam vol licht zal zijn. Maar als je ogen slecht zijn, zal je hele lichaam vol duisternis zijn. Wat betekent dat? Dat is een raar iets om te zeggen. Dit is wat het betekent. Je ogen zijn ramen van het huis. Je ogen zijn ramen van het huis. Als er licht door de ramen komt, is het huis vol licht. Als er duisternis door de ramen komt, is het huis donker. Wil je een helder verlicht huis zijn? Wil je vol vreugde zijn? Wil je vol energie zijn? Wil je zo enthousiast zijn als je ‘s morgens opstaat? Wil je vol zijn van de Heilige Geest? Je ogen zijn vensters. Letterlijk. Waar je je op richt, waar je naar kijkt, waar je naar luistert, je bent een spons. Je neemt het allemaal in je op. Zorg er dus voor dat je je focus traint om gericht te zijn op wat goed is. Weet je nog wat Helen Keller zei? Als wij ons naar de zon keren, vallen de schaduwen achter ons. Dat klopt. Dit is wat een positieve instelling voor je zal doen in het leven. Een positieve instelling opent allerlei mogelijkheden waarvan je geen idee had dat ze er waren. Met een positieve instelling ga je ineens oplossingen zien dankzij die kansen en die mensen. En dat is nog iets. Je gaat positieve mensen in je leven aantrekken. Je gaat oplossingsgerichte mensen in je leven aantrekken. Je gaat volgelingen van Jezus aantrekken als je vol van Jezus bent. En je gaat mensen zien die je kunt helpen maar nog belangrijker, je gaat mensen zien die je niet kunt helpen. Er zijn mensen in je leven die je niet kunt helpen. Je zult vol positiviteit zijn en de kracht hebben om te zeggen: Ik hou van deze persoon, ik geef om deze persoon, ik kan deze persoon niet helpen. En die duidelijkheid zal je leven zoveel groter maken, extra bandbreedte in je leven creëren en dingen worden beter voor je als je er een discipline van maakt niet één keer maar de hele tijd, zoveel als je kunt. Je focus behouden. Wij weten ook wat er gebeurt met een negatieve instelling. Als ik altijd het negatieve zie, als ik altijd gefocust ben op duistere dingen als ik gefocust ben op dingen waarvan ik weet dat ze niet goed voor mij zijn, dingen waarvan ik niet zou willen dat mijn kinderen ze zien of dingen waarvan ik niet zou willen dat mijn ideale ik ze ziet, die ik toch bekijk of als ik aldoor pessimistisch ben, of als ik de hele tijd negatief ben dan ga ik pessimistische, negatieve mensen in mijn leven aantrekken die ik trouwens niet echt vertrouw. Ik ga problemen creëren die niet op te lossen zijn en ik ga problemen in mijn leven aantrekken. En ik ga alles catastroferen als ik een negatieve instelling heb. Wat gebeurt er dan? Je leven krimpt. Je leven wordt kleiner en kleiner. Waarom? Vanwege je focus. Laten wij het zo zeggen: Waar je focus ligt, stroomt je energie. Waar je focus ligt, stroomt je energie. Warren Buffett en Bill Gates zaten aan een tafel en iemand vroeg hen: Wat is de belangrijkste factor die volgens jullie heeft bijgedragen aan jullie succes? En Buffett zegt zonder met zijn ogen te knipperen: focus. En Bill Gates kijkt hem aan en zegt: Klopt. Daar ben ik het mee eens. Wat je er ook van vindt, dat werd gezegd. En Buffett zei dat focus veel meer te maken heeft met nee zeggen dan met ja zeggen. Het gaat over nee, nee, nee zeggen zodat ik ja kan zeggen tegen iets dat echt belangrijk voor mij is. Als christenen zijn wij geroepen om grenzeloos van onze naaste te houden. Houden van je naaste betekent niet dat je overal ja tegen moet zeggen. Sommigen van jullie hebben ja gezegd terwijl je geen ja hebt om te geven. Dat noemen wij bandbreedte wegzuigen. Dat is niet wat wij willen van ons leven. Wij willen op een liefdevolle manier, een respectvolle manier, een beleefde manier vriendelijk zeggen: Ik denk het niet, maar als ik van gedachten verander, laat ik het je weten. Er is niets mis mee om dat te zeggen en te weten waartoe je geroepen bent. De reden dat wij zo vaak ja zeggen is dat wij geen groot ja hebben waar wij enthousiast over zijn. Een groot doel dat ons drijft. Ontdek dat doel en je leven zal veranderen. Waar je focus ligt, stroomt je energie. Als je je richt op God, zal je energie groeien. Als je je richt op mogelijkheden, gaat je energie groeien. Als je je richt op inspirerende mensen en je omringt je met inspirerende mensen groeit je energie. Als je je richt op wat je gezin kan worden en je daarheen beweegt, groeit je energie. Als je grote doelen hebt, dromen die groter zijn dan jijzelf groot genoeg voor God om erin te passen, zal je energie groeien. Als je je erop richt om fit te worden en in vorm te komen, zal je energie groeien. Maar als je je richt op verlies, als je je richt op alle dingen in het leven en daarbij zijn veel dingen die oneerlijk zijn, dan ga je energie verliezen. Als je jezelf omringt met mensen die de wereld en de systemen en alles voortdurend de schuld geven, ga je energie verliezen. Als je jezelf omringt met gedachten die focussen op alle negatieve veranderingen die je de laatste tijd zijn overkomen, ga je energie verliezen. Richt je je op nadelen, dan ga je energie verliezen. Als je je richt op dingen waar je geen controle over hebt, dan is al je energie weg. Waar je focus ligt, gaat je energie naartoe. Alle energie verdwijnt in een bodemloze put. Het gaat allemaal een zwart gat in. Dit is de sleutel. Misschien ben je hier en zeg je dat je niet veel energie hebt. Dit is de sleutel: Als je weinig energie hebt, investeer dan het beetje energie dat je hebt. Dat is de sleutel. Als je maar een klein beetje energie hebt, investeer het dan. Dit is iets wat elke boer weet: Eet het zaaigoed niet op. Elke boer die geoogst heeft, verkoopt het grootste deel of eet het op maar ze houden altijd wat apart. Waarom? Om te planten. Dat is voor de volgende oogst. Als je dat opeet, is er geen oogst meer en geen boerderij. Wij relateren het idee van zaaigoed planten vaak aan geld. Maar ik heb het niet over geld. Ik heb het over je meest waardevolle bezit, namelijk tijd. Laten wij het zo bekijken. Stel je voor dat je elke dag 24 uur hebt. Hoeveel tijd heb je vandaag trouwens? Vijfentwintig uur? Hoeveel meer tijd heb ik per dag dan jij? Wij hebben er allemaal 24, denk ik. Tenzij je die tijdmachine hebt ontworpen, hebben wij allemaal 24 uur. Dus stel dat je acht uur werkt en acht uur slaapt, als je het goed doet, dan heb je acht uur extra. Dat noemen wij je tijdbonus. Acht uur is je tijdbonus. Nu heb je die acht uur extra liggen, wat ga je ermee doen? Ga je die allemaal opeten? Eet er wat van. Je kunt zeven uur of zes uur opeten. Maar als je meer tijd wilt, als je een grotere oogst wilt, dan moet je planten. Je moet wat van die tijd gebruiken om degene te worden die je geroepen bent te zijn. Te veel mensen vragen God om het hen gemakkelijker te maken. God wil je sterker maken. Mensen bidden: Heer, neem mijn uitdagingen weg. Maar wij zouden moeten bidden: God, geef mij de vaardigheden die ik nodig heb om deze uitdagingen aan te gaan. En zo krijg je die: Je gebruikt een deel van die acht uur om die persoon te worden. Je bent zo dichtbij. Je bent één vaardigheid verwijderd van een verdubbeling van je inkomen. Dat geldt voor bijna iedereen die nu naar mij luistert. Het is zo moeilijk om dat onder ogen te zien, maar het is waar. Een meisje dat het minimumloon verdient, 15 dollar per uur vraagt haar vriendin hoe zij haar 500 dollar kan investeren. Haar vriendin zegt, besteed het aan een tweeweekse cursus flebotomie. Wat is flebotomie? Bloed afnemen. Ze besteedt twee weken en 500 dollar en nu verdient ze 30 dollar per uur. Dat is een goede investering van die 500 dollar. Een vriend van mij, Davey, is zijn baan kwijt. Hij is een beetje een mafkees. Hij is Hannah’s neef. Een volle neef, geen achterneef. Davey ging op een dag leren coderen. Hij ging in de bibliotheek een jaar lang leren coderen uit boeken op die goedkope computer. Hoeveel kost een bibliotheekpas nu? Gecorrigeerd voor inflatie en zo, hoeveel kost een bibliotheekpasje tegenwoordig? Niets? Het is dus gratis. Er is zoveel beschikbaar voor ons, maar wij moeten de bandbreedte geven om na te denken over wat er mogelijk is voor ons leven. Je bent maar één vaardigheid verwijderd van het verdubbelen van je inkomen. Je bent één eigenschap verwijderd van trouwen of als je al getrouwd bent, ben je één eigenschap verwijderd van het redden van je huwelijk of zelfs het hebben van een geslaagd huwelijk. Wat is die eigenschap? Goeie vraag. Google maar eens. Je bent één kans verwijderd van je droomleven. Hier is een goeie vraag. Hoeveel van die acht uur kun je elke dag besteden aan het zoeken naar de kans die je leven gaat veranderen? Als je 15 minuten per dag zou besteden aan het zoeken naar kansen wat zou er dan veranderen in je leven? En het antwoord is: alles. Dit is dus de uitdaging van de bandbreedte. We hebben nog nooit zoveel afleiding gehad in de geschiedenis van de mensheid als nu. Wij hebben nog nooit zoveel toegang gehad tot zonde tot dingen die ons vernietigen, tot dingen die ons afleiden tot dingen die giftig zijn, nietwaar? Wij hebben meer toegang dan ooit, maar de weegschaal is in balans want wij hebben ook nog nooit zoveel toegang gehad tot hulpmiddelen, tot mogelijkheden, tot geestelijke hulp, tot podcasts, tot muziek. Dat is voor ons allemaal beschikbaar, gratis, wanneer wij maar willen. Dat is zo verbazingwekkend. Op dit moment en misschien zijn het wel de laatste dagen is alles toegenomen, het slechte en het goede. Alle mogelijkheden zijn groter dan ooit, alle afleiding en kwaad is groter dan ooit. Beide zijn voorhanden, dus is het onze taak om te kiezen voor gelegenheid. Om te kiezen voor positiviteit. Om te kiezen voor het leven. Om te kiezen voor de Heer. Misschien ben je hier en heb je nog geen keuze gemaakt. Hier wil ik mee afsluiten. Het is zo belangrijk dat je voor God kiest. Alles wat ik vandaag heb gezegd, maakt niet uit als je huis niet in de hemel is. Alles wat ik heb gezegd, doet er niet toe als je geen vrede hebt met God. Ik wil je bemoedigen, als je luistert naar wat ik zeg. Ik ben christen geworden terwijl ik op een stoel zat, net zoals jij. Geen diep gesprek of zo. Ik nam een beslissing in mijn hart en mijn leven is nooit meer hetzelfde geweest. Ik wil je aanmoedigen, waar je ook bent om te besluiten om Christus in je leven uit te nodigen. Om te bidden voor vergeving van zonden. Om erop te vertrouwen dat Hij voor jou aan het kruis is gestorven en om christen te worden. Vandaag is een prima dag om christen te worden. Ik wil je aanmoedigen om dat te doen. Laat ons bidden:

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw Heilige Geest. Dank U, God. Ook nu bid ik voor iedereen die duisternis in zich heeft dat de duisternis wordt verdreven in Jezus’ naam. Voor iedereen die zegt: Ik heb geen energie

meer. Ik was vandaag bijna thuisgebleven bid ik dat uw Heilige Geest hen energie geeft. Vul dat huis met licht, bid ik. Dat ben jij. Nodig nu de Heilige Geest uit om je hart te vullen met licht. God dringt Zichzelf niet op. Hij moet uitgenodigd worden. Je nodigt Hem uit in je leven en kijk hoe je lichaam vol licht zal zijn. Hij heeft je vergeven. Maak je geen zorgen over allerlei dingen, vergeet ze. Doe je best, vergeet de rest. Nodig de Heer uit in je hart. Heer, wij zeggen alleen maar dat wij U danken, dat wij van U houden. Wij gaan pauzeren, bidden en danken wanneer er nu of later tegenspoed komt. Wij zijn er klaar voor en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zegt amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Maak een keuze

24 maart 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan