Home Wie ben ik voor jou?

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo vanuit Caesarea Filippi. Hartelijk dank dat jullie er zijn. Laat deze plaats ons eraan herinneren dat God door ons mensen kan bevrijden zelfs uit de diepte van de donkerste plaatsen. Iedere christen heeft een roeping. Je bent geliefd. Amen. Vandaag zijn wij in Caesarea Filippi. Ik ben zo enthousiast dat ik jullie mee kan nemen naar een van mijn favoriete plaatsen in het Heilige Land. Hier daagt Jezus zijn discipelen uit om mensen te benaderen et het evangelie en om hun leven en zijn kerk te bouwen op de rots. Het is fantastisch om hier persoonlijk te zijn. Ga met ons mee naar Caesarea Filippi. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat Uw Heilige Geest hier bij ons is en wij vragen, Heer, dat U ons wilt vullen met moed. Moed betekent leven met een vol hart. Wij vragen, God, dat wij dat vandaag zullen hebben en ik bid dat voor iedereen die mijn stem hoort. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – How Lovely is Thy Dwelling Place

Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten

Uw woning Heer van de hemelse machten

Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten

Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten

 

Van verlangen smacht mijn ziel,

Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer

Mijn ziel en mijn lijf zingen vol vreugde tot de levende God

Mijn hart en mijn lijf zingen vol vreugde tot de levende God

 

Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten

Uw woning, Heer van de hemelse machten

Gelukkig zijn zij, gelukkig zij die wonen in uw huis

Gedurig mogen zij U loven, gedurig mogen zij U loven

 

Hoe lieflijk, hoe lieflijk, hoe lieflijk, hoe lieflijk

Hoe lieflijk, hoe lieflijk is uw woning

 

SchriftlezingMattheüs 16: 13-20 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 16:13-20. Toen Jezus gekomen was in het gebied

van Caesarea Filippi vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was. Amen.

 

Muziek – Rest door Enterline

In elke pijn, in elke schreeuw,

Ziet onze Vader het allemaal, we zijn Zijn kinderen,

Wij worden niet vergeten we zijn niet alleen,

Geef deze race niet op, geef niet toe aan de leugens

Je staat sterker met een Redder die nooit van je zijde zal wijken

Als je hoop weg is en angst je omringt zal Hij je rust geven,

Hij zal je rust geven en al is de storm sterk, je kunt doorgaan

Hij zal je rust geven, Hij zal je rust geven

In onze zwakheid is Hij sterker

In alles wat je doormaakt houdt gewoon vol,

Houd je vast aan Zijn beloften

In onze zwakheid is Hij sterker

In alles wat je doormaakt gewoon volhouden,

Gewoon vasthouden

Als je hoop weg is en angst je omringt

Zal Hij je rust geven, Hij zal je rust geven

En al is de storm sterk, je kunt doorgaan

Hij zal je rust geven, Hij zal je rust geven

Hij zal je rust geven, Hij zal je rust geven

 

Interview – Ron Winter

BS = Bobby Shuller en RW = Ron Winter

BS Ronnie, wij zijn zo blij om hier met jou in Caesarea Filippi te zijn. Waarom is dit een speciale plaats?

RW Dit is een plaats die wij in het Hebreeuws Banias noemen die de overgeleverde vorm van Paneas is. Dat was de Hellenistische stad die hier lag. Als Herodes de Grote sterft, eisen zijn drie zonen land op. Eén zoon, Herodes Antipas, kreeg het gebied rond het Meer van Galilea en Herodes Filippus kreeg het gebied dat ten noorden van de Golan en ten noorden van Galilea ligt. Hij wilde er een hoofdstad vestigen dus nam hij de stad Paneas en hij maakte er Caesarea Filippi van wat ‘opgedragen aan Caesar’ betekent en omdat er al een Caesarea was, voegde hij er zijn eigen naam aan toe. We denken dat er zo’n 20.000 mensen in de stad woonden. Hij lag ver weg van het Meer van Galilea. En het was een heel interessante stad. Dit is een centrum van heiligheid, een heilige plaats voor de heidenen. Dit was het centrum van het heidendom in het hele noorden van Israël. Wij hebben hier 6 à 7 tempels waarvan er één gewijd is aan Augustus. Die werd gebouwd door Herodes de Grote. En een ervan is gewijd aan de god Pan. De stad Paneas is naar hem genoemd. En een ervan was voor Zeus. Hij was natuurlijk de oppergod van hun pantheon. En natuurlijk hebben wij Nemesis en de heilige geiten en wat gewijde geiten. Zes, zeven tempels komen hier boven de stad te staan. Van overal in de stad kun je omhoogkijken en de heilige plaats van het heidendom zien.

BS En dit is natuurlijk een speciale plaats voor christenen omdat Jezus zijn discipelen hierheen bracht.

Wij gaan het er zo over hebben en die tekst overdenken. Maar hier verkondigt Petrus dat Jezus de Messias is. Waarom is dat belangrijk? Waarom zou dat hier gebeuren? Hoe zie jij dat?

RW Ik denk dat Jezus naar de discipelen had kunnen gaan en zeggen: Hé, psst, over vijf minuten komen wij bij elkaar in Kapernaüm. Ik moet jullie een vraag stellen. Maar nee, Hij nam hen mee op een reis van 45 km, helemaal de heuvels op en ze eindigden hier in het centrum van het heidendom waar de goden Pan en Zeus en alle nepgoden waren. Hij stond vast op een van de heuvels en keek naar de nepgod en zei: Ik heb jullie hierheen gebracht om jullie te laten zien wie de echte God is. Je kunt het heidendom aanvaarden of je kunt de echte God hebben. En dit is de plek waar Hij de discipelen de belangrijkste vragen gaat stellen.

BS Geweldig. En het is daar dat Petrus zegt En in het Grieks, ik weet niet of je het weet maar er is een dubbele woordspeling die Hij bij Petrus gebruikt, toch? Want Petrus heet tot dan toe Simon, hè? Hij zegt: gezegend ben je, Simon. Vertel me daar eens over.

RW Ten eerste heet hij Shimon Keifa. Keifa betekent rots. Daarom komt de naam Petros van het woord rots, en het woord…Trouwens, wij noemen hem Simon omdat de Grieken de klank ‘sj’ niet konden uitspreken. Sjimon? De ‘sj’ kwam er niet uit, dus maakten ze Simon van Sjimon maar waarschijnlijk leidde het woord Keifa tot het woord Petros, of Petrus.

BS Hij sprak met Sjimon Keifa en zo veranderde zijn naam in Petrus. Maar zei Hij niet, Je bent een kleine rots maar nu ben je een grote rots?

RW Het hangt ervan af hoe je het bekijkt vanuit de Griekse vertaling. In het Grieks kan het een kiezelsteentje of een rots zijn.

BS En dan meteen daarna zegt Petrus: Nee, zeker niet, Heer. Nu zegt Hij dat je een struikelsteen bent, hè? Het is dus een constant spel met stenen.

RW Absoluut. Dat is het woordenspel.

BS Dit is zo’n geweldige plek. Hartelijk dank. En vertel eens over deze grot. Hoe heet deze grot?

RW De grot is een grot waar in de tijd van Christus een bron was die er vroeger uit stroomde. En waarschijnlijk alleen al omdat er water uit de grot stroomde was het een heilige plaats. De hele stad Paneas die gewijd was aan de god Pan, werd hier gebouwd en er was in die tijd een traditie dat men de eerstgeboren zoon offerde. In Jeruzalem was dat voor de god Moloch. Hier was het gewoon offeren. Ze namen een baby en gooiden hem in de kleine poel binnenin. Als de baby de rots raakte, werd het offer aanvaard. Dat was gruwelijk. Men geloofde dat ervan hieruit een schacht naar de hel liep. Daar ga je het straks over hebben.

BS En dit heet toch de Hellepoort? Hartelijk dank. Wij waarderen je. Dank je, Ronnie.

RW Graag gedaan.

 

Muziek – Glorious Day door Enterline

Ik was bedolven onder mijn schaamte

Wie kan die last dragen?

In mijn puinhoop ontmoette ik U

Ik ademde, maar leefde niet

Mijn mislukkingen probeerde ik te verbergen

In mijn puinhoop ontmoette ik U

Toen U mij riep kwam ik tevoorschijn

Weg van de duisternis, een nieuwe dag breekt aan

U riep mijn naam en ik kwam tevoorschijn

Weg van de duisternis, een nieuwe dag breekt aan

 

Nu heeft uw genade mijn ziel gered

Nu is uw vrijheid alles wat ik ken

Het oude is nieuw gemaakt, Jezus, toen ik U ontmoette

U riep mijn naam en ik kwam tevoorschijn

Weg van de duisternis, een nieuwe dag breekt aan

 

Ik had redding nodig, mijn zonden wogen zwaar

Maar kettingen breken onder de kracht van uw glorie

Ik had onderdak nodig, ik was een wees

Nu noemt U mij een hemelburger

Toen ik gebroken was, was U mijn genezing

Dankzij uw liefde leef ik weer, ik heb een toekomst,

Mijn ogen zijn geopend

Want toen U mijn naam riep, kwam ik tevoorschijn

Weg van de duisternis, een nieuwe dag breekt aan

Toen U mij riep, kwam ik tevoorschijn

Weg van de duisternis, een nieuwe dag breekt aan

 

(Tijdens het Nederlandse gesprek met Henk-Willem Laan ondertitelen we een videofragment)

Hoe is het met Joas?

Die is ‘t nu zat, maar hij heeft het heel goed gedaan.  Een beetje fel licht, hè?

Fijn dat jullie er zijn.

We hebben er wat langer over gedaan.

Jullie stonden in de file, hè?

Hoi, ik ben Julie en dit is Lindsey.

Het spannendste moment is de ontmoeting met Lindsey, 29 jaar, uit de Verenigde Staten.

Voor zover nu bekend het oudste patiëntje ter wereld.

 

Voice over: Tot kortgeleden hadden Henk-Willem en Liesbeth geen idee dat kinderen met het Marshall-Smith- syndroom zo oud konden worden.

Goed om je te zien.

Dit is Ella.

Hoi Nina. Ik kom er zo aan.

Dit is het oudste meisje in Nederland. Zij is nu 13.

Ze staat nu tegenover het oudste meisje uit Amerika. Zij is zelfs 29.

Echt heel erg bijzonder voor ons om te zien.

Ik ben heel erg benieuwd. Hoe doet ze ‘t. Wat heeft zij allemaal meegemaakt?

Ik heb nu al een goed gevoel. En het moet nog beginnen.

 

Koorzang – O! What a Beautiful Day

Halleluja

O wat een mooie stad. o wat een mooie stad, o wat een mooie stad

Een stad met twaalf poorten, halleluja

Heb je gehoord over die stad? de straten zijn geplaveid met goud

Heb je gehoord over die stad? de straten zijn geplaveid met goud

Heb je gehoord over die stad? de straten zijn geplaveid met goud

Twaalf poorten heeft de stad, halleluja

 

O wat een mooie stad, o wat een mooie stad, o wat een mooie stad

Een stad met twaalf poorten, halleluja

Drie poorten op het oosten, drie poorten op het westen

Drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden

Twaalf paarlen poorten geopend naar heel de wereld

Twaalf poorten heeft de stad,

Halleluja

 

Wie ben ik voor jou?

door Bobby Schuller

Welkom in Caesarea Filippi. Het is zo’n vreugde om hier met jullie te zijn. Dit is een prachtige plaats in Israël. Het is nu een nationaal park. Deze kant op ligt de Golanhoogte en aan de andere kant kun je Syrië en Libanon zien. Je hoort misschien een extra geluid achter mij. Dat is een grote rivier die uit deze grot achter mij stroomt die vroeger de Hellepoort werd genoemd. Wij gaan het daar zo meteen over hebben. Hier kwam Jezus met zijn discipelen, misschien wel meerdere dagen om hen iets te leren wat ze allemaal in hun evangeliën zouden verwerken en waarover ze zouden praten. Het leek een enorme impact op ze te hebben. Niet lang erna vond de bijzondere transfiguratie van Jezus plaats. Vandaag wil ik het hebben over wat denk en iedereen denkt er iets anders over maar ik denk dat Jezus zijn leerlingen op deze plaats iets probeerde te leren. Namelijk dat wij als gelovigen geroepen zijn voor een doel en dat wij geroepen zijn om anderen tot zegen te zijn. Gisteren waren wij bij de Dode Zee en ik herinner mij dat ik in oude geschriften een vergelijking tegenkwam tussen het Meer van Galilea en de Dode Zee. Het Meer van Galilea is fris en vol leven omdat er water in stroomt en water uit stroomt. Het is een symbool van de ziel als wij onderwijs ontvangen. Wij ontvangen van de Geest, wij ontvangen goede gaven maar wij zijn ook geroepen om te geven te delen en te onderwijzen, te begeleiden. En als wij als het ware in dat mooie evenwicht zitten is ons geestelijk leven als een bruisende discipel zoals Jezus dat voor ons wil. Maar de Dode Zee, daar stroomt alleen water in, er stroomt niets uit en je ziet dat daar geen leven is. En dit is het evenwicht dat gelovige mensen ook nu nog en ook ik worstel ermee, proberen te vinden. Dat er dit evenwicht is tussen je naaste liefhebben mensen bereiken met het evangelie, mensen helpen die lijden een heidense wereld bereiken maar ook nog steeds een goed mens zijn, heilig zijn. Het idee voor de Joden is de belofte van je zult een zegen zijn, maar ook kadosj zijn. Heilig. Afgescheiden zijn van de wereld. Anders zijn. In Jezus’ tijd was het idee van kadosj of heiligheid zo belangrijk geworden. En daar zijn veel redenen voor. Ze waren net 500 jaar eerder teruggekomen uit de Babylonische ballingschap. En in hun visie waren ze veroverd door Babylon en gingen in ballingschap omdat ze niet langer heilig waren. Wij bogen voor andere afgoden. Wij werden zoals de mensen die om ons heen leefden. Wij trouwden met andere religies. En bovenal keerden wij de armen de rug toe en hielden ons bezig met heidense praktijken. En dus, toen de mensen terugkwamen en het rabbijnse Jodendom zich ontwikkelde zeiden ze: Dit nooit meer. Wij worden kadosj. Herinner je je het verbond met Abraham? God zegt tegen Abraham: Ik zal u tot een groot volk maken, en Ik zal u zegenen en Ik zal uw naam groot maken en u zult een zegen zijn. Onthoud dat: een zegen zijn. En Ik zal zegenen wie u zegent en Ik zal vervloeken wie u vervloekt en de laatste regel: En alle volkeren op aarde zullen door u gezegend worden. Ik denk dat dit Gods bedoeling is met het Joodse volk. Dat Hij hen riep om hen te zegenen. Maar hen net als het Meer van Galilea het water des levens zou geven maar dat ze dat water vervolgens zouden uitdelen aan de wereld en dat een goed persoon zijn in Gods Koninkrijk en leven betekende dat je niet alleen de zegen moest ontvangen maar ook een zegen moest zijn voor anderen. En dat zien wij toch ook? Als gelovige mensen moeten wij een gevoel van zingeving en roeping hebben. En die dingen waren in de eerste eeuw door veel Joodse mensen vergeten. Dat het allemaal kadosj was en minder een zegen voor anderen. Het leek allemaal op regels en voorschriften en wetticisme. Veel van de drang om mensen echt te bereiken, was verloren gegaan omdat ze bang waren weer uit Gods gunst te raken. Dat is, ook voor mij en voor tal van gelovigen, een voortdurende strijd. Hoe ben ik kadosj? Hoe ben ik een heilig persoon? Maar hoe ben ik ook in de wereld en bereik en help ik mensen die het moeilijk hebben en die misschien niet denken zoals ik denk of geloven zoals ik geloof, of God kennen. En dit is wat Jezus volgens mij aan het onderwijzen was. Want als Jezus rondloopt, is het net alsof iedereen veel meer bezig is met het plaatsen van een hek rond de Thora dan met het helpen van mensen die pijn hebben. En hier is Jezus in gesprek met zijn discipelen Het was een reis van 45 km. Wij weten niet hoelang die duurde. Misschien twee dagen of misschien drie. Ze reisden helemaal van het zuiden van Galilea naar dit noordelijke deel waar de Golanhoogte is en ze hebben geen idee waar ze heen gaan en uiteindelijk komen ze hier in Caesarea Filippi aan. Ik hoop dat Jezus hen niet heeft verteld waar ze heen gingen. Dat het een verrassing was, zo van waar gaan wij heen? Kom maar mee. En bedenk dat het geen kinderen waren, maar ook nog geen mannen, denk ik. Waarschijnlijk waren de meesten nog geen 20 of nog maar net wel. Denk dus aan een middelbare scholier die tegen zijn examenjaar aan zit of een eerste- of tweedejaarsstudent. Ze zijn jong, maar ze zijn vooral erg rechtlijnig. Nogmaals, kadosj. Ze bekommeren zich over het niet mengen van twee zaden op een veld. Ze bekommeren zich om het niet mengen van twee stoffen in hun kleding. Ze bekommeren zich erom dat er geen insecten in hun wijn komen. Ze zouden nog in geen miljoen jaar de dingen doen wat ze hier gaan zien. En als ze die heuvel opgingen en hiernaar beneden keken hadden al die jonge mannen zich achter hun oren hebben gekrabd en gezegd: O jee, als mijn vader wist dat ik hier was. Ik mag niet op een plek als deze zijn. Hier krijg ik ontzettend geduvel mee. Mijn moeder gaat me met een sandaal om mijn oren slaan als ze wist dat mijn rabbi me hierheen heeft gebracht. Wat doen wij hier? Nergens op aarde zou een Jood die zijn geloof en zijn gemeenschap en zijn God serieus neemt ooit naar zo’n plek komen. Wij kregen al een voorproefje van Ronnie. Laat mij je uitleggen hoe kwaadaardig en vreemd deze plek is. Ik moet je wel waarschuwen dat het best heftig is. Wij hadden het over de heidense goden die hier waren. De centrale figuur onder de goden hier was Pan. Paneas is naar Pan genoemd. Net achter mij zie je een ruimte die deel uitmaakt van de Rots der Goden. Die heet zo omdat al deze afgodsbeelden hier staan. En daar, in die grote nis stond een reusachtig beeld van Pan, dat werd rondgedragen en vereerd. Ze denken dat die grot, die intussen is ingestort een façade had in de vorm van een tempel, gewijd aan Caesar. En daarachter zat een diepe grot die zich uitstrekte als een rivier. Ze dachten dat dat de Poort van de Hades was. In die tijd was de Sjeol of de Hades een vochtige klamme, duistere plek in de onderwereld. Misschien was dit een plek waar je de Hades in en uit kon. Een portaal. En ze geloofden dat Pan, die ook een god was van herders en zo in de winter terugging naar Hades en dat het daarom misschien wat droger was. En als het dan lente werd, voerden ze rituelen uit om te proberen Pan te bewegen om terug te komen uit de grot. En ze dachten dat als ze allerlei ceremonies deden dat er dan regen zou komen en net als veel heidenen hadden ze allerlei andere rare rituelen. Maar toen de discipelen daar waren, keken ze naar beneden en zagen ze die menigte priesters en soms pelgrims die in het centrum die soort hoofdstad van de Pan-verering het Vaticaan voor de Pan-verering, bezochten en ze zagen die volslagen chaos. De woorden paniek en pandemonium zijn ontleend aan wat hier gebeurde. Als mensen door alcohol en drugs, door deze festiviteiten die gaande zijn zo opgezweept waren, met muziek en geschreeuw en totale chaos dan was dat het tegenovergestelde van wat een jonge Joodse man in zijn leven meemaakte als hij een vrome Jood was. Stel je voor dat dit allemaal gaande is dan is je eerste gevoel als Jood in die dagen, een gevoel van walging. Misschien angst. Ik moet hier weg. Ik mag hier niet eens gezien worden. Mijn reputatie ligt aan scherven als mijn buren wisten dat ik hier zelfs maar in de buurt was. Ik moet hier weg. Maar het lijkt er niet op dat dat Jezus’ mening is over deze plek. Het lijkt er eerder op dat Jezus medelijden heeft. Dat Hij een volk ziet dat helemaal leeg is. Dat Hij ziet wat wij als waarheid kennen: Dat ieder mens geboren wordt met een gat in de vorm van God. En dat veel mensen er alles aan zullen doen om dat gat te vullen. En dat deze mensen nog niet hadden gevonden wat die leegte die in hen was, kon vullen. En ik denk dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt: Ik heb jullie de sleutels gegeven tot deze grote vraag. En natuurlijk was Jezus op een rabbijnse manier gepassioneerd. Rabbijnen waren gepassioneerd en Hij is een van de meest gepassioneerde. Hij zegt tegen hen in Mattheüs 16: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Stel je voor: Als Hij daar is en ik denk dat Hij daar was. Hij is daarboven en er gebeuren allemaal gekke dingen en het lijkt een vraag uit het niets: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Wie ben Ik? En je kunt zelfs zeggen: Wie ben Ik voor deze mensen? En ze zitten allemaal een beetje achter hun oren te krabben. Sommige mensen zeggen dat U Johannes de Doper bent. Anderen zeggen dat U Elia of Jeremia bent. En dat zijn allemaal grote complimenten. Maar het is niet helemaal wat Hij bedoelt. Hij kijkt hen recht aan en zegt: Wie zeggen jullie dat Ik ben? En Simon Petrus, zeg maar de leider van de groep voelt zich waarschijnlijk gedwongen om voor de groep te antwoorden. Ze zijn daar met z’n twaalven. En hij zegt: U bent de Christus, de Zoon van de Levende God. Let op de Levende God tegenover de dode goden. U bent de Zoon van de Levende God, de enige God. De God die wij aanbidden. U bent zijn Zoon. En Jezus zegt natuurlijk: Gezegend bent u, Simon, zoon van Jona want dit is u niet geopenbaard door vlees en bloed maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg u dat u Petrus bent en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van de Hades zullen haar niet overwinnen. Er is veel gesproken over wat Jezus bedoelt met op deze rots zal Ik mijn kerk bouwen. Sommigen van jullie geloven misschien en misschien is het waar dat deze rots slaat op Petrus zelf. Dat Petrus de leider van de kerk moet worden en dat Jezus een universeel priesterschap instelt. Ik geloof dat niet, maar misschien is het waar. In onze traditie zeggen wij dat het om de belijdenis gaat. Dat Jezus zei: omdat je Jezus belijdt als Messias is het op die verklaring, of op die kennis, dat Ik mijn kerk zal bouwen. Ik denk dat beide een beetje waar zijn, maar ik denk ook niet Ik denk dat graag omdat ik hier sta, omdat ik het kan zien. Stel je voor dat Hij hier staat, op deze rots. Wat als dat is wat Hij zegt? Het wordt de Rots der Goden genoemd. Wat als Hij zegt dat Ik op déze rots mijn kerk zal bouwen? Maar wat is een kerk? In het Grieks is een kerk een ecclesia. Het is een bijeenkomst van Gods volk. Als een synagoge. Het is Gods gemeenschap, het is Gods levende familie. En wat als Hij een hint geeft dat het hier is dat Ik wil dat je heengaat. Dat Ik niet wil dat je jezelf afschermt en drie hekken plaatst vier hekken, vijf hekken, zes hekken om alles en iedereen buiten te houden. Wat als Ik wil dat je naar dit soort plekken gaat en mensen helpt die pijn hebben? Dat zegt Bobby Schuller. Misschien heb ik gelijk, misschien ook niet. Maar het is wel in lijn met het hart van Jezus, Die in de grote opdracht zegt: Ga de hele wereld in om discipelen te maken. Dus wat als Hij zegt: Op deze rots zal Ik mijn kerk bouwen. En dan begint Jezus hun uit te leggen dat Hij zeer binnenkort terug moet naar Jeruzalem en daar in Jeruzalem zal Hij gekruisigd worden en Hij zal worden opgewekt uit de dood. Weet je nog dat Hij in deze laatste passage Petrus’ naam verandert van een kleine rots in een grote rots? Dit is dus een soort rots-thema. En dan zegt Petrus: Nee Heer, laat het nooit zo zijn. En Jezus zegt tegen hem: Ga achter mij staan, satan want nu bent u een struikelsteen geworden, een derde rots. En zo berispt Hij Petrus nadat Hij hem een enorm compliment heeft gegeven. Hij staat tegenover hen, zoals ik tegenover jullie. Stel jij bent een discipel en ik ben Jezus en Hij staat tegenover hen en leert ze hoe Hij hier de kerk wil bouwen waar van alles gebeurt. Misschien kunnen die mensen beneden hen niet eens zien. Ze kunnen de discipelen niet eens zien, kunnen Jezus niet eens zien. En Hij draait zich om en het evangelie van Marcus zegt: Met luide stem. Hij draait zich om en zegt: Wie ben ik? Wat moet ik zijn? Mijn discipel moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen maar wie zijn leven verliest voor Mij, zal het vinden. Wat heeft iemand eraan als hij zijn leven opgeeft en de wereld verliest en zijn ziel verliest, of wat kan iemand geven in ruil voor zijn ziel. Dat is best gaaf. Ja, hè. Dat is nog eens anders, hè? Hij zei het niet alleen tegen hen, Hij draait als ze zeggen: Laat U niet kruisigen draait Hij hen de rug toe en kijkt naar de menigte. Welke menigte? Dat is de enige menigte die er kan zijn. Hij draait zich om en kijkt de menigte aan en zegt hen dat iedereen die zijn kruis wil opnemen en Mij wil volgen zijn leven zal redden. Maar iedereen die zijn leven probeert te redden, zal het verliezen. Dit is waar God zijn kerk wil bouwen. Die wil Hij bouwen waar mensen pijn hebben en mensen lijden, mensen worstelen. Ik denk niet dat ik het goed zei, want ze juichten mij toe. Maar dat was best gaaf. Dat was aardig dat ze dat deden. De wereld heeft de Heer nodig. Dat is Gods hart. Gods hart is barmhartigheid en genade en gelovige mensen zouden moeten opkomen voor de mensen die zich op zulke plaatsen bevinden. Gelovige mensen moeten vechten voor mensen die hier vastzitten. Ik zat hier vast. Misschien zat jij hier vast en heeft iemand voor je gevochten. Wij moeten ook vechten voor mensen die verloren zijn en niet weten wat die leegte in hen is maar iemand nodig hebben om die te vullen. Ik weet dat je het kunt. Ik weet dat jij het kunt.

 

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede, en geve u vrede

En geve u vrede, en geve u vrede

Amen, amen, amen

Wie ben ik voor jou?

23 juli 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan