Home Leef met kracht

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, bezoekers en kerkfamilie. Niemand heeft ooit van je kunnen houden zoals de levende God van je houdt. Hartelijk dank voor je aanwezigheid hier. Je bent geliefd met een eeuwigdurende liefde. Ik weet wat jullie allemaal denken. Waar is Cohen? En het antwoord is: Ik weet het niet. Je moeder had iets met haar werk en daarom kon ze niet…Ik snap het. Nou, Cohen, wij missen je. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij houden van U en wij danken U dat U ons hier bijeen hebt geroepen en we bidden vandaag dat U ons precies het woord geeft dat wij nu moeten horen. Wij danken U dat U om ons en ons leven geeft. Wij danken U dat dingen die ons dwarszitten uw aandacht hebben. Wij danken U dat wij kunnen bidden voor de kleine en de grote dingen en wij danken U dat U ons hoort en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zegt amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Holy, Holy, Holy

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd

Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig

Drievuldig God, die één in wezen zijt

 

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid

Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig

Drievuldig God, die één in wezen zijt

Amen

 

Schriftlezing1 Samuel 3: 8-11 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 1 Samuel 3. Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer: Samuel. En hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel: Ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat Hij je roept, moet je zeggen: Spreek, HEERE, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de HEERE en bleef daar staan en Hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel. En Samuel zei: Spreek, want uw dienaar luistert. De HEERE zei tegen Samuel: Zie, Ik ga iets doen in Israël waarvan bij ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten. En Samuel werd groot. De HEERE was met hem en liet niet één van al zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van Dan tot Berseba toe erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de HEERE.

 

Interview – Aaron Tredway

BC = Bobby Schuller en AT = Aaron Tredway

(Introvideo)

Aaron Tredway is een ex-profvoetballer die auteur en voorganger is geworden en momenteel voorganger is van de Fellowship City Church in Cleveland, Ohio. Daarnaast is hij vicepresident van Ambassadors Football International dat voetbalcoaches over de hele wereld opleidt om door middel van voetbal een impact op anderen te maken. Aarons nieuwe boek, Don’t Miss your Life: The Secret to Significance gaat over hoe je een zinvol en betekenisvol leven kunt leven in de ogen van Jezus. Welkom, Aaron Tredway.

BS Aaron, hoi. Welkom.

AT Bobby, goed om bij jullie te zijn.

BS Wij zijn erg enthousiast over je boek en dankbaar voor je verhaal. Vertel ons eens wat over je carrière en hoe je van voetbal bent gekomen tot waar je nu bent als voorganger.

AT Ik was vijf, mijn vader komt op een dag thuis van zijn werk. Hij had professioneel honkbal gespeeld.

Zijn droom was dat ik een profhonkballer zou worden en ik vertel altijd dat ik nog nooit in mijn leven een dag honkbal heb gespeeld omdat ik naar buiten ging en kinderen zag rennen, schreeuwen, elkaar schoppen. Ik zei: Pa, dit is wat ik wil doen met mijn leven. Ik wil voetballer worden. En God was zo genadig om mij die levenslange kinderdroom te laten vervullen maar Hij had ook andere plannen voor mijn leven. Hij riep mij om voor zijn glorie te leven en veel later riep Hij mij tot het pastoraat.

BS Hoe is dat zo gekomen? =Ben je door sport tot geloof gekomen? Was er een teamgenoot, of wat gebeurde er waardoor je die grote beslissing nam?

AT Ik ging als kind wel naar de kerk maar misschien vinkte ik net als sommige mensen alleen een soort hokje aan maar toen het op daadwerkelijk geloven aankwam kwam ik pas op 20-jarige leeftijd tot geloof in Christus. Ik las een boek van C.S. Lewis, Mere Christianity, gaf mijn leven aan Jezus en ik ben nogal van alles of niets, dus vanaf dat moment ging ik er helemaal voor.

BS Je bent een profsporter geweest. Je weet hoe het is om in de schijnwerpers te staan, om roem te verwerven om al die geweldige ervaringen op te doen. Wij wonen hier in Irvine, in de omgeving van Los Angeles. Je komt er veel mensen tegen die succesvol willen zijn en het gevoel hebben dat hun leven pas geweldig zal zijn met dat succes. En dan heb je mensen die daadwerkelijk succes hebben en dan kijken ze naar hun lege handen en zeggen: Wat nu? Hier in de straat hebben we veel softwarebedrijven, bijna zoals in Palo Alto waar je mensen hebt die bakken met geld verdienen maar die dan naar binnen kijken en zeggen: Ik ben niet gelukkig, mijn gezin loopt niet goed of misschien gaat het wel goed, maar schort er toch iets aan. En dat wil je aanpakken, toch? Je wilt tot de kern doordringen. Vertel.

AT Ik wil alles waar Jezus het over heeft in Johannes 10:10. Hij zegt: Ik ben gekomen opdat jullie leven hebben en leven in overvloed. Er is niets mis met het hebben van veel geld of veel succes zolang die dingen je niet in hun greep hebben. Zolang die dingen niet je ultieme prijs, je ultieme doel worden want wat ik heb ontdekt is dat ik een paar dingen van de wereld heb verzameld en ook grootse dingen heb ervaren. Maar uiteindelijk zal succes die diepe verlangens van onze ziel niet bevredigen. De dingen van deze wereld gaan voorbij en als wij dingen nastreven die voorbijgaan gaan die tijdelijke dingen niet echt voldoen. Ze gaan die verlangens van onze ziel niet verzadigen. Dus ik denk dat betekenis een veel beter doel is voor ons leven dan succes.

BS Ga door. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Stel je een jongen van 25 voor. Net klaar met zijn studie, druk met bezinnen op wat hij met zijn leven gaat doen. Veel mensen op YouTube zijn zo en hij zegt: Voorganger, wat moet ik doen. Wat moet ik doen met mijn leven? Wat moet ik nu doen? Wat zou jij zeggen?

AT Het heeft mij heel wat jaren gekost om daarachter te komen en ik ben nog steeds op reis, een proces van leren maar ik geloof echt in 1 Korinthe 10:31. Wat je ook doet, wat je ook eet of drinkt, doe het allemaal tot eer van God. Dat is de grootheid en de betekenis van wie God is. Dat is de reden van ons bestaan. Zo velen van ons worstelen met de vraag waarom ze er zijn en ik heb lang gedacht dat ik iets anders moest doen om mijn doel na te streven. God roept mij om tot zijn glorie te leven. Ik dacht dat ik voorganger of zendeling moest worden, geen beroepssporter maar ik heb geleerd dat God ons geschapen heeft om ons in te zetten in verschillende invloedssferen. Meestal is het zo dat God je precies heeft waar je nodig bent voor zijn doel.

 

BS Het boek heet Don’t Miss Your Life: The Secret to Significance, van Aaron Tredway. Voorganger Aaron, hartelijk dank dat je bij ons bent, zeker op een zondagmorgen. Best lastig. Wij waarderen het dat je bij ons was. Koop het boek. Je gaat het geweldig vinden. Het is geweldig.

AT Bedankt, Bobby.

BS God zegene je.

 

Solo – On Eagle’s Wings door Todd Strange

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

En overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende

Zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting

Mijn God, op U vertrouw ik

 

En Hij zal je dragen als op arendsvleugels

Op de adem van de dageraad

Hij maakt je tot een stralend zonlicht

En houdt je in de palm van zijn hand

 

De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen

Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt

Onder zijn vleugels vind je een toevlucht

Zijn trouw is een veilig schild

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen

Die over je waken waar je ook gaat

Hun handen zullen je dragen

Je voet zul je niet stoten aan een steen

 

En Hij zal je dragen als op arendsvleugels

Op de adem van de dageraad

Hij maakt je tot een stralend zonlicht

En houd je en houd je

En houd je in de palm van zijn hand

 

Solo – For Every Mountain door Dayna Sauble

Ik heb zo veel om God voor te danken

Zo veel prachtige zegeningen

En zo veel geopende deuren

Een gloednieuwe barmhartigheid

Voor elke nieuwe dag

 

Daarom prijs ik U en daarvoor loof ik U

Omdat U me vanmorgen hebt gewekt

Omdat U me op weg hebt gestuurd

Omdat U me de zonnegloed van een

Stralende nieuwe dag hebt laten zien

O, een stralende nieuwe genade

Voor elke nieuwe dag

Daarom prijs ik U, daarvoor loof ik U

 

U bent Jehova Jireh

U bent mijn Voorziener geweest

U hebt zo vaak mijn noden verlicht

Zo vaak hebt U me gered

Ik wil U danken voor de zegeningen

Die U me elke dag geeft

Daarom prijs ik U, daarvoor loof ik U

 

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, daarvoor loof ik U

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, daarvoor loof ik U

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen daarvoor loof ik U

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.

 

Leef vanuit Kracht

door Bobby Schuller

Stel dat je in de kerk bent of je kijkt op tv of online, en je hebt je geloof verloren. Misschien vertrouwde je als kind op God, maar ben je de weg kwijtgeraakt. Of misschien zie je jezelf als een christen of een soort religieus iemand maar weet je in je hart dat je je leven niet aan Christus hebt toegewijd. Ik wil je nu aanmoedigen om een besluit te nemen om Christus te volgen. Nooit heb ik gehoord van iemand die ervoor koos om Christus te volgen en daarna terugkijkt en er spijt van heeft. Zelfs degenen die hun geloof verloren hebben kijken meestal liefdevol terug op de tijd dat ze christen waren. En daar is een reden voor. Het leven met God is goed. En daarom wil ik je bemoedigen om vandaag te besluiten Christus te volgen. Dat hebben wij gedaan en wij verwelkomen je graag bij onze geestelijke familie en deze kerkgemeenschap. Alles wat je hoeft te doen is bidden en Christus in je hart uitnodigen om te begrijpen dat Christus voor jou gekruisigd is en dat alles wat je gedaan hebt vergeven is dat je een nieuwe schepping bent in Hem en voortaan zijn wegen bestudeert. Je zult nooit meer dezelfde zijn. Christus volgen is een van de gelukkigste, slimste, beste beslissingen die je in je leven kunt nemen. Ons leven bestaat vooral uit woorden. Kunnen wij het erover eens zijn dat dat ten dele waar is dat ons leven omgeven is door woorden? Er komen voortdurend woorden op ons af, goede woorden, slechte woorden, woorden die wij diep in ons bewaren van toen wij kinderen waren die ons door leraren werden verteld. Sommigen van jullie bewaren liefdevolle woorden van je moeder of vader die er niet meer zijn, maar hun liefde blijft in je. Sommigen van jullie hoorden kwetsende woorden van een dominee of buurman of een gemene tante of oom en die blijven resoneren. En heel vaak realiseren wij niet de impact van de woorden die binnenkomen. En sommige van die woorden zijn welbeschouwd troep. Als wij aan woorden denken zoals wij aan voedsel denken kunnen wij zeggen dat veel van het voedsel veel van de woorden die wij consumeren, junkfood is. Er is slecht junkfood en er is echt slecht junkfood. Slecht junkfood is Carl’s Jr. Echt slecht junkfood is Taco Bell. En wat ik bedoel met echt slecht is, dat het echt lekker is. Wij eten weleens fastfood, toch? Dat mag af en toe. Af en toe is voor mij één keer per week. Ik eet één keer per week Taco Bell, wat ik niet zo slecht vind. Dat doe ik elke zaterdagavond. Ik eet dan en schrijf het maar op en probeer het eens, je zult ervan smullen. Het heet The Brick. Het is een Cheesy Gordita Crunch, een Chicken Quesadilla en een Nacho Cheese Dorito loco taco. Er is iemand geweest die naar een taco keek en zei: Dat is goed, maar wat als…Een echte dromer, een echte dromer.

Wat als wij van die tacoschelp een gigantische Dorito maken. En er zijn momenten waarop je je afvraagt of de Heer spreekt en ook momenten waarop je weet dat de Heer spreekt en dit is er een van. En dat is dus een van de dingen die ik krijg, een Dorito Taco. Verbazingwekkend. Dus elke avond Taco Bell is niet zo best. Vandaag wil ik dat je nadenkt over de wereld waarin wij leven en hoezeer die is gedrenkt in chaotische, schadelijke woorden. Als je onderweg naar huis rijdt, of als je tv kijkt, al die reclames die je ziet, die zeggen: Koop mij, bedrijf de liefde met mij, bezoek mij, eet mij, toch? Stem op mij. Allemaal in één sliert en bijna allemaal doen ze dezelfde valse belofte: Als je dit doet, wordt je leven beter en het is allemaal een leugen. En dat alles komt in onze gedachten en wij laten het gewoon toe. Dat is niet goed. Het is beter om veel van dat spul uit te sluiten en een goed woord te horen zelfs veel goede woorden, zodat wij kunnen veranderen. Kan je leven beter worden? Hier is hoe: Het wordt beter als je gaat letten op het soort woorden dat bij je binnenkomt. Uit wat voor soort woorden bestaat jouw leven?

Is het eten van fastfood een zonde? Nee, natuurlijk niet. Of misschien wel, maar ik denk het niet. Is het binnenlaten van sommige van deze dingen soms een zonde? Nee hoor. Maar als dat aldoor gebeurt, begint het je op te breken. Dat brengt ons bij de tekst van vandaag. 1 Samuel 3. Het werd vanmorgen voorgelezen door Hannah. Prachtig verhaal. Het begint met deze diepzinnige uitspraak. De auteur zegt: In die dagen…Het woord van de HEERE was schaars in die dagen. Er kwam geen visioen openbaar. Wat betekent dat? Het betekent dat iedereen van God wilde horen. Ze wilden een woord van God. Ze wilden zien wat God deed. Ze wilden iets ervaren. Maar niemand kon het horen en niemand kon het zien en niemand kon het voelen, niemand kon het proeven. En daar is deze jongen, Samuel. Hij werd aan de Heer gewijd door zijn moeder die een van de mooiste namen ter wereld had. Een palindroom. Haar naam was Hannah. Hannah kon geen kinderen krijgen en zij werd getreiterd door een andere vrouw die allerlei kinderen had en zij was er gewoon kapot van. Zij wilde haar man een zoon of een dochter baren en toen zij zwanger werd door een wonder van God ging zij naar Eli, die de hogepriester was en zei: Ik vertrouw u mijn zoon toe. En toen die jongen oud genoeg was om te eten en te drinken en te staan, kwam hij onder de hoede van Eli in Shiloh, waar de tabernakel stond. Stel je dit voor: Daar werd de ark van het verbond bewaard, een soort rechthoekig ding gemaakt van lakens en in het midden een soort tentstructuur. En daarin bevond zich de Ark van het Verbond. Als je Raiders of the Lost Ark hebt gezien, Indiana Jones, dan klopt dat aardig. En dat werd opgevat als de echte aanwezigheid van God. De Ark van het Verbond was de troon van God. En die moest met ontzag heilig worden gehouden.

Als je het aanraakte in plaats van hem te dragen, zou je sterven. En dan was er alsof die geest van God er in kracht overheen zweefde dus werd hij met fluwelen handschoenen vastgehouden en heel heilig behandeld. Het is Gods echte aanwezigheid. En het is vreemd dat zowel Eli als zijn toegewijde, de nu 12-jarige Samuel naast de Ark van het Verbond sliepen. Niet woelen. Raak hem niet aan. Daar sliepen ze en op een nacht, midden in de nacht, hoort de jonge Samuel, 12 jaar oud: Samuel, Samuel. Dus hij staat op en gaat naar Eli toe die volgens hem zijn naam roept en zegt: Wat is er, meester? En Eli, die een oude man is, probeert gewoon te slapen. Hij zegt: Ik heb je niet geroepen. Ga terug naar bed. De tweede keer: Samuel, Samuel. Hij staat op en zegt: Wat wilt u nou? En Eli kijkt hem aan en zegt: Ik heb je niet geroepen. Ga terug naar bed. Derde keer: Samuel, Samuel. Hij staat op: Wat, Eli? Wat is er nou?

En dan zegt die: Oké, ik snap het. Ik ben het niet, het is de ark. Hij zegt: Het is de Heer die tot je spreekt.

Ga maar weer liggen. En dan is dit wat Eli tegen de jonge Samuel zegt: Ga liggen. Als je het weer hoort, zeg dan: Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Samuel ligt daar: Samuel, Samuel. Hij gaat overeind zitten:

Spreek Heer, uw dienaar luistert. En dit is wat de Heer zegt. Mensen die Gods stem willen horen, zegt Hij…Ik ga iets doen in Israël waardoor hun beide oren – daar hou ik van…van iedereen die het hoort, hun beide oren zullen tuiten. Ik hoop dat dat woord voor ons vandaag geldt. Dat God op het punt staat iets over je leven te zeggen dat je oren zal doen tuiten. Hopelijk is het iets goeds. Vast wel. Hij houdt van je, Hij is voor je, niet tegen je. Hij vergeeft je, Hij staat aan jouw kant. Dus wat Hij tegen je gaat zeggen, zal je helpen. Ik denk dat wij allemaal een soort van geestelijke antenne hebben. Een paar dagen geleden liep ik een rondje van 1,5 km. Het is een pad dat rondloopt en het gaat van een goede buurt naar een fatsoenlijke buurt naar een sjieken buurt. Het begint in Costa Mesa en aan het andere eind ligt een plaats die Newport Beach heet. Heel mooi. Newport, met prachtige huizen van rond de vijf miljoen dollar en midden in deze buurt staat het huis van deze man met deze antenne. Nu ken ik het verhaal niet, maar ik denk dat zijn buren, die CEO’s en zo zijn niet enthousiast zijn over die antenne. Maar wat is er aan de hand met deze antenne? Wat doet deze man? Wij weten allemaal dat hij een psychopaat moet zijn, toch? Hij is een wappie, hij is gek. Maar misschien ook niet, misschien is hij gezond. Maar hij weet dat er iets in de lucht zit dat hij met zo’n antenne kan aanboren. Sta hier eens bij stil. Op dit moment, waar jij zit, trekken er honderden, ik weet niet of hier ingenieurs zijn, wel duizenden radiogolven door deze ruimte. Gek, hè? Op dit moment. En in die radiogolven zitten geluiden en beelden in hoge definitie. En als je de juiste radio en het juiste ding hebt kun je die opvangen en horen wat er gezegd wordt. Bizar, hè? En je kunt ze niet zien, je kunt ze niet horen of zien. Dat zei ik al. Je kunt ze niet proeven. Je kunt ze niet voelen, tenzij je een…Sommigen van jullie hebben een vulling in je mond en als je mond opendoet, kun je de juiste frequentie ontvangen. Het koninkrijk van God is daar niet ver vanaf. De meeste mensen geloven het niet, maar de Geest van God spreekt altijd. Hij spreekt op dit moment. En je kunt het opvangen. Echt, hoor. Ik weet dat omdat Jezus ons vertelt dat er een zaaier is en de zaaier is God en Hij heeft een zak zaad en bijna achteloos strooit Hij ze om Zich heen. En Hij zegt dat sommige zaden op een weg zullen vallen en dat de vogels ze oppikken. Sommige gaan op de rots vallen en die raken enthousiast en gaan het horen, maar dan sterven ze uit. Anderen zullen landen, maar daar zullen doornen zijn en het geld dat ze verdienen zal ze verstikken. En dan is er een andere groep die gaat landen op goede grond en wat Ik tegen hen zeg, gaat honderd keer X in hun leven. En raad eens wat Hij zegt dat die zaden zijn. Die zaden zijn woorden. Ik bid dat dit zaad vandaag op goede grond valt. Maar zo is het nu eenmaal in de wereld. Een deel wordt gepikt door vogels en dat is oké. Sommigen sterven op de rots en sommigen worden verstikt door doornen maar sommigen van jullie zullen horen wat ik vandaag zeg en jullie zullen nooit meer hetzelfde zijn. Laat ik het nogmaals zeggen: Je leven wordt beter als jij beter wordt. Als je je leven inzet voor persoonlijke ontwikkeling, verandert alles in je leven. Vooral als de kern van die persoonlijke ontwikkeling het woord van God is dat zowel een persoon als een boodschap is. De persoon is Jezus Christus en de boodschap is verlossing. De Heilige Geest is hier aan het werk en kunnen wij horen als wij willen. Een andere manier om eraan te denken, is een spier. Misschien zeg je dat ik niets kan horen. Er zijn mensen zoals Samuel, die zijn geboren om het te horen. Er zijn andere mensen die het een beetje moeten ontwikkelen en wil je die spier ontwikkelen, dan moet je er werk van maken. Het enige wat niemand ooit wil doen. Werken? Ik heb al genoeg werk. Je moet het werk doen. Dit is wat het werk is: Het werk is het uit het hoofd leren van de Bijbel. Dat is het. Als je begint met het onthouden van de Bijbel, en dan als je Bijbel thuis ligt en je begint het hardop te zeggen, vooral dingen als Psalm 23, Het Onze Vader. Als je het hardop zegt als je op je bus wacht, of als je op je koffie wacht of op je rijbewijs wacht en je spreekt Bijbelteksten uit dan zullen deze teksten ingeprent worden in je gedachten. Dan krijg je wat ik noem een Bijbels denken. Je begint Bijbels te denken. En als je dan je hart tot rust brengt en zegt: Spreek Heer, uw dienaar luistert. Dan is dat eigenlijk een oud gebed, wat Samuel zegt. Spreek Heer, uw dienaar luistert. Je zult van de Heer horen. En als God spreekt, spreekt Hij niet in het Engels. God heeft een taal, het is geen Engels, het is geen Hebreeuws. Het is geen van de vele talen die wij bedenken, Gods taal is kennis. Dus als Hij tot je spreekt, komt het als een openbaring, een overduidelijke zekerheid die je ontvangt. En je krijgt het als je het werk doet. Het universum bestaat uit woorden. Heb je dat. Het universum bestaat eigenlijk uit woorden. Johannes wist dit toen hij zei dat in het begin het Woord was en het Woord was bij God en het Woord was God en hij herhaalt hoofdstuk 1 van het Oude Testament waarin staat dat God sprak en alles ontstond. Dat lijkt ons gek. Dat God zou spreken en alles ineens bestaat, maar het is waar. Vroeger was het voor filosofen en theologen echt heel moeilijk te bevatten maar in ons moderne computertijdperk is het gemakkelijk te begrijpen. Gek, hè? Wij kunnen het zien als je naar DNA kijkt. Als je ziet hoe de hele wereld uiteenvalt in kleine atomen met woordjes die wij erop zetten dat je kunt zien hoe woorden alles wat bestaat vormen. En je kunt het je nog duidelijker voorstellen met films als Tron of The Matrix en je hebt al die codes die de wereld waarin deze mensen leven, vormen. Of nu, als je naar videospelletjes kijkt. Toen ik een kind was, heette mijn eerste videospel dat ik ooit speelde Frogger. Weet je nog? Zorg dat je niet overreden wordt. Met een kikkertje. Verschrikkelijk. Het is een gruwelijk spel. TV was toen veel beter. Maar nu speel je een game met budgetten van 300 tot 500 miljoen dollar voor één videogame en ze zijn meeslepend en zien er echt uit en personages hebben interactie en nu hebben ze AI en al die dingen. Onder dat alles staan woorden. Dat noemen wij codes. En het is de codering die die dingen bepaalt. Een soort geestelijke codering bepaalt de wereld waarin wij nu leven. Dit is belangrijk. Ik weet dat dit erg filosofisch klinkt, maar het is belangrijk. Dit is waarom het belangrijk is. In de computerwereld was er een gezegde: nog steeds, denk ik: GIGO. Als je IT ‘er bent, weet je wat dat betekent: GIGO. Het staat voor G-I-G-O. Je spreekt het uit als gekko, maar het is geen reptiel. Ik zei het zelfs als de jongensstem: GIGO. GIGO staat voor garbage in, garbage out. Troep erin, troep eruit. En dat betekent dat als je niet voorzichtig bent met de code die je in het programma stopt alles wat eruit komt gaat stinken. Het werkt niet, het crasht, het wordt een bende. Stel je nu je leven voor, je hart, je gezondheid, de manier waarop je je voelt misschien worstel je met angst, depressie, misschien ben je de hele tijd opgefokt dan zou dat voor jou kunnen gelden. Troep erin, troep eruit betreft dan de woorden die je binnenkrijgt. Bedenk hoeveel woorden Op dit moment ontvang je goede woorden. Je ontvangt het woord van God en als je het hoort, bouwt het je op en brengt het je dichter bij waar je wilt zijn. Het is immens waardevol. Het is de tijd waard om dit uit te zitten. Maar als je hier weggaat, zullen er nieuwe woorden zijn. Doe je best. Zoveel daarvan zijn Taco Bell. Ze zijn geen zonde, maar ze zijn Taco Bell en ze zijn leuk. Maar doe je het te veel, dan begint het invloed te krijgen op je leven. Het is afval. En ik vertel je dit omdat ik je vriend ben, ik sta aan jouw kant. Hier is rotzooi: Het volgen van beroemdheden. Dat is onzin. Het is heel leuk, ik snap het. Welke jurk droeg ze? Volgens mij is er nu iets met de prins aan de hand. Nou en? Stop. Zet alles uit. Het is rotzooi, het is Taco Bell. Sociale media.

Laten wij het antisociale media gaan noemen, want dat is wat het doet. Het brengt ons niet dichter bij mensen, het haalt ons weg bij mensen. Soms is het prima. Ik zit op sociale media, je kunt mij volgen op Instagram, Twitter en YouTube. Ziezo, dan weet je dat. Kleine beetjes oké, maar het is Taco Bell. Zoveel beter om je moeder te bellen. Zoveel beter om met een vriend af te spreken en een kop koffie te drinken.

Zoveel beter om een vuurtje te stoken, een kopje thee te drinken of een boek te lezen. Dat is geen afval. Dat is het spul waar het leven van gemaakt is. Maar ik ben een Schuller, ik ben geen negatief persoon, ik wil niet eindigen met een negatieve boodschap met nog 49 seconden te gaan. Dus hier is een betere manier om het te zien: Kracht erin, kracht eruit. Hoe meer goede woorden je binnenkrijgt, hoe meer kracht er uitgaat. Als je traint voor een sport, hard werkt, als je geen eiwitten binnenkrijgt geen vitamines, niet de dingen die je nodig hebt, zul je geen groei zien. Kracht erin, kracht eruit. Je leven kan beter, mijn vriend. Het kan vandaag beter worden. Het wordt beter als je ophoudt die persoon, dat ding, dat beleid, die baas, die collega, die persoon die je verraden heeft dat oude ding dat je overkomen is, de schuld te geven. Stop met al die dingen aan te wijzen. Je leven wordt beter als jij beter wordt. En jij wordt beter als je je leven onderdompelt met woorden die je maken tot de persoon waartoe je geroepen bent.

 

Gebed

Heer, laat het gebeuren. Wij bidden in Jezus’ naam dat U ons leven zult veranderen in het beeld van Jezus Christus zodat wij niet minder maar juist meer worden dan wij nu zijn. Help ons vandaag zo te zijn, Heer. Dat vragen wij U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, en Gods volk zegt amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Koorzang – Be Thou My Vision

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

Leer mij U kennen in vreugde en smart

Laat mijn gedachten op U zijn gericht

Wakend of slapend, vervuld van uw licht

 

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer

Dat ik in U blijf en U in mij Heer

U als mijn Vader en ik als uw kind

Dat in uw armen geborgenheid vindt

 

Hemelse Koning, die het kwaad overwon

Als ik daar kom in het licht van uw zon

Stralend van vreugde, getooid als een bruid

Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

 

Leef met kracht

23 april 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan