Home De kracht van doorzetten

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Het voelt altijd zo goed om met jullie te zijn. Iedere christen heeft een roeping. En vrijwel altijd niet slechts één roeping maar vele roepingen op verschillende momenten in hun leven. Weet vandaag dat je geroepen bent en dat je geliefd bent. Door God. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw Heilige Geest. Dank U dat U ons vrede brengt, een frisse blik en nieuw leven. Heer, wij komen hier om uw naam te prijzen en wij bidden dat we hier veranderd zullen vertrekken. In Jezus’ naam, amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Solo – No More Night door Arnold Geis

Er zal een tijd komen dat aarde en hemel zullen voorbijgaan

Het is geen droom, God zal die dag alle dingen nieuw maken

Verdwenen is de vloek die ons deed struikelen en vallen

Het kwaad is verbannen naar de eeuwige hel

 

Geen nacht meer, geen pijn meer, geen tranen meer, nooit meer huilen

En lof voor de grote IK BEN wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

Kijk om je heen, alle naties buigen om te zingen

Het enige dat klinkt, zijn de lofprijzingen voor Christus, onze Koning

Langzaam worden de namen van het Boek des Levens gelezen

Ik ken de Koning dus het is niet nodig om te vrezen

 

Geen nacht meer, geen pijn meer, geen tranen meer, nooit meer huilen

En lof voor de grote IK BEN, wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

Kijk, daar, daar is een huis, speciaal voor mij toebereid

Waar ik voor eeuwig met mijn Heiland zal wonen

 

Er zal geen nacht meer zijn, geen pijn meer, geen tranen meer, nooit meer huilen

En lof voor de grote IK BEN, wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

Lof voor de grote IK BEN, wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

SchriftlezingJeremia 29:4-11 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Jeremia 29:4. Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël tegen alle ballingen die Ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd: Bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht ervan, neem vrouwen en verwek zonen en dochters, neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben. Want zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat dromen want met leugen profeteren zij tegen u in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de HEERE. Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad namelijk om u toekomst en hoop te geven. Amen.

 

Interview – Johnny Sirpilla

BS = Bobby Schuller en JS = Johnny Sirpilla

(Introvideo)

Johnny Sirpilla is de CEO van Encourage LLC. Hij is ondernemer en spreker die organisaties begeleidt op het gebied van leiderschapsontwikkeling. In zijn nieuwe boek, Life is Hard but I’ll be OK: The Power of Hope Emerging through Pain and Learning to Live with Gratitude beschrijft hij de worstelingen die hij en zijn vrouw Susan doorstonden bij het stichten van een gezin. Het boek gaat over hoe je vertrouwen

kunt hebben in de donkerste tijden. Een hartelijk welkom voor Johnny Sirpilla.

BS Johnny, hoi. Dank je wel dat je vanochtend bij ons bent. Ik vind de titel van je nieuwe boek geweldig.

Een boodschap die iedereen moet horen. Maar vertel ons eerst iets over jouw geloofsreis.

JS Goedemorgen allemaal. Ik begin met te zeggen dat wij niet alleen zijn. En dat is precies waar mijn boek over gaat. Mijn geloofsreis is al mijn hele leven aan de gang. Ik ben gelovig opgevoed. Wij ontdekten hoe nodig wij ons geloof hadden toen het leven moeilijk voor ons werd toen wij een gezin probeerden te stichten. Mijn boek gaat over de reis en onze donkerste tijden en hoe God ons daar doorheen hielp.

BS Wat was die donkere periode en hoe heeft God jullie geholpen?

JS Mijn vrouw en ik waren vastbesloten om een gezin te stichten en dat lukte maar niet. Na jaren van proberen werden wij zwanger van een drieling. God verhoorde onze gebeden en wij kregen twee zonen en een dochter. Maar helaas overleden Nicholas, Mary en Peter kort nadat ze geboren waren. Een donkere tijd van wanhoop en opnieuw waren wij onvruchtbaar zonder kinderen. Wij waren veel te vaak

op de begraafplaats bezig te proberen dicht bij onze kinderen te zijn. En wat wij na verloop van tijd ontdekten, was dat ons geloof groeide. Wij leefden nooit dichter bij Christus dan in de tijd dat ze nog leefden en wij leerden om in die tijd rustig en dankbaar te zijn in plaats van te leven met spijt en verdriet

over hun dood.

BS Het is verbazingwekkend dat als wij door moeilijke tijden gaan sommige mensen dat zus ervaren en andere zo. Sommige mensen worstelen met hun geloof of verliezen het zelfs. Anderen groeien in hun vertrouwen op God en hun relatie met anderen maar niemand blijft ooit hetzelfde na zo’n grote gebeurtenis. Wat is volgens jou het verschil?

JS Ik denk dat het verschil primair zit in je geloof in God. Ik denk dat je verlangen Wij hebben hard gewerkt om ons aan elkaar vast te klampen want wij kennen de statistieken van koppels die een kind verliezen en wat er met hun huwelijk gebeurt. Wij wilden niet tot die slachtoffers behoren. En wij wisten dat God goedheid in petto had voor ons leven. Wij baden Hem, wij smeekten God om ons de kinderen te sturen die wij bedoeld waren om op te voeden en wij zijn dankbaar gebleven voor onze tijd met Nicholas, Mary en Peter. Wij willen altijd meer. Wij willen meer eten, meer liefde, meer geld, meer relaties en wij moesten leren om dankbaar te zijn voor wat wij hadden en dat waren de momenten met ons vijven samen en dat was prachtig en God was bij ons. En toen zegende Hij ons door middel van adoptie

en moeilijke zwangerschappen, die nog twee kinderen opleverden zodat wij uiteindelijk drie kinderen onder de vier jaar hadden.

BS Gefeliciteerd. En dat bedoel je met oké. Het is zelfs beter dan oké maar soms moet je weten dat God je door moeilijke tijden heen loodst en dat is de titel van je nieuwe boek, Life is Hard but I’ll be OK.

Welk bemoedigend woord heb je voor iemand die op dit moment verdriet heeft?

JS Er is veel verdriet op dit moment. Mensen hebben anderen verloren. Er is wat economische tegenwind op dit moment.

BS Wat zeg je tegen mensen die door deze winterperiode gaan?

JS Ten eerste dat wij dat allemaal meemaken en dat dit boek is geschreven om mensen hoop te geven tijdens hun donkerste dagen en wanneer het leven erg moeilijk is. Hou voor ogen dat je mooie lessen leert in donkere tijden. Zoek ernaar. Sta ervoor open om naar Gods hand te reiken die Hij uitsteekt door anderen om ons heen en Hij is er en Hij dient ons door anderen en andere volgelingen. Ik vraag je om te kijken in die donkerste tijden want voor ons, na de begrafenis, in de jaren van therapie die erop volgden toen wij die donkere wolk boven ons voelden waaraan wij niet konden ontsnappen en ook in de andere uitdagingen, die nog volgden. Zoek de mooie lessen in die donkerste tijden en ik beloof je dat ze er zijn. Ergens zijn ze er en dat komt door Gods hand.

BS Prachtig. Johnny Sirpilla, heel erg bedankt. Je boek heet Life is Hard but I’ll be OK. Ik moedig mensen aan om het boek te kopen. Het zal je bemoedigen, vooral als je het nu moeilijk hebt. Wat het ook is, God zal je erdoorheen dragen. Dank je, Johnny. We waarderen je. God zegene je.

JS God zegene jullie ook allemaal. Dank je.

 

Muziek – Wanna be Happy door Voices of Hope

Ik wil gewoon gelukkig zijn,

Maar als ik de dingen blijf doen die me pijn blijven brengen

Is er niemand anders die ik de schuld kan geven als ik niet gelukkig ben

Verspilde tijd, maar nu zie ik dat ik de grootste vijand was

Dus ik ben niet gelukkig

Huil jezelf in slaap, schreeuw en hef je handen op

Er zal niets veranderen totdat je het begrijpt

Als je het moe bent om hetzelfde te zijn

Als je het moe bent dat de dingen niet veranderen

Dan is het tijd om een andere weg in te slaan

Blijf niet hangen in hoe je je voelt, laat Jezus het stuur overnemen

Hij kent de weg die je moet nemen als je gelukkig wilt zijn

 

Wil je niet gelukkig zijn? wil je niet gelukkig zijn?

Ik wil gewoon gelukkig zijn

Maar als ik mijn hart blijf geven aan mensen die het verscheuren

Zal de genezing nooit beginnen zodat ik gelukkig kan zijn

Zal ik ooit gelukkig zijn?

 

Huil jezelf in slaap schreeuw en hef je handen op

Er zal niets veranderen totdat je het begrijpt

Als je het moe bent om hetzelfde te zijn

Als je het moe bent dat dingen niet veranderen

Dan is het tijd om een andere weg in te slaan

Blijf niet hangen in hoe je je voelt laat Jezus het stuur overnemen

Hij kent de weg die je moet nemen

Jezus weet precies hoe jij je voelt laat Hem het stuur overnemen

De liefde die je nodig hebt, heeft Hij al gegeven

Wil je gelukkig zijn? wil je niet gelukkig zijn?

Wil je gelukkig zijn?

 

(Lied in Dutch touch; Niet alleen van Hiwot)

 

Als klein meisje ooit gevonden, handen tilde mij toen op

Dat gaf mij een heel nieuw leven, nu staat mijn wereld op z’n kop

Andere handen zijn verdwenen, ik zou niet weten waar ze zijn

Het zou best kunnen dat ze leven, maar die gedachte doet soms pijn

 

Mocht iemand mij horen, wil dat je ziet hoe sterk ik ben

Het is stiekem zoveel mooier, zelfs zoveel mooier dan je denkt

Heb verloren, ben vergeten, maar geef die leegte nu een stem

Wil alleen maar laten weten,

 

Kijk dan, ben nu een moeder met een kindje naast mij

Onze dromen worden ’s avonds door de wind gedragen

Vliegen langs de dorren vlaktes waar ik heb gewoond

Ik heb je nooit gekend, maar toch ik mis je naast me

Kan niet jaloers zijn op mijn dochter, ik ben haar moeder

Ik geef het toe, het doet wat met me, ik ben haar moeder

Vraag mij af hoeveel mijn meisje op haar oma lijkt

Hoe kan ik jaloers zijn op mijn dochter, ik ben haar moeder

 

Mocht iemand mij horen, wil dat je ziet hoe sterk ik ben

Het is stiekem zoveel mooier, zelfs zoveel mooier dan je denkt

Heb verloren, ben vergeten maar geef die leegte nu een stem

Wil alleen maar laten weten, dat ik niet alleen meer ben

 

Niet alleen, niet alleen, nooit meer

Niet alleen, nooit meer, niet alleen, nooit meer

Niet alleen

 

Muziek – Soul’s Anthem door Voices of Hope

Laat mij zien hoe ik U meer kan vertrouwen

Dan met mijn woorden of met een lied

Nee, het is niet makkelijk geweest

Om het leven op mijn knieën te leven

Maar met geloof weet ik dat ik door zal gaan

Er is meer te zien dan met mijn ogen

Maar angst kan mij soms verlammen

Ik besef dat ik het niet onder controle heb

Maar toch is het goed met mijn ziel

 

De vijand is tegen mij, pijlen om mij heen

Nooit verwacht dat het gevecht zo lang zou duren

In tijden van depressie, smeek ik om uw bescherming

Maak mij goed, ik ben het moe om niet goed te zijn

Elke keer als er hoop is, lijkt die te sterven

En de stemmen om me heen voeden die leugen

Alles wat ik zie, zegt mij dat ik moet loslaten

Maar toch is het goed met mijn ziel, het is goed met mijn ziel

 

O, het is goed, het is goed met mijn ziel

Het is goed met mijn ziel, het is goed, het is goed met mijn ziel

Mijn ziel, met mijn ziel, mijn ziel

Het is goed met mijn ziel, met mijn ziel, o, mijn ziel

 

De strijd die ik lever, is niet tegen vlees en bloed

De wapens die ik nodig heb, zijn slechts uw liefde

Heer, laat mij nooit meer gaan, U maakt het goed met mijn ziel

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wie je ook bent, sta op met ons. Dan zeggen wij dit credo samen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

 

De kracht van doorzetten

door Bobby Schuller

Vandaag wil ik mij richten tot iedereen die weleens iets heeft van: Ik ben hier maar ik wil niet hier zijn, ik wil daar zijn. Voel jij je ook wel eens zo? In je relaties, op je werk, in je wandel met God. Misschien letterlijk. Je wilt weg uit Californië of je wilt naar Californië. Dat gebeurt vaak. Je zegt dat ik niet hier wil zijn, ik wil daar zijn. En met diegene wil ik praten. Misschien heb je gezeten. Sommigen van jullie kijken nu zelfs tv in de gevangenis. Je zit vast. En je denkt: Ik wil hier niet zijn, maar daar. Misschien zit je ten onrechte vast. Je wilt weg. Misschien zit je vast in een werksituatie vanwege je familie of wat het ook is. Hoe dan ook, je zit vast. Misschien ben je een verzorger. Misschien kun je je bed niet uit. Misschien is het een kwaal die maar niet overgaat. Om welke reden dan ook, je voelt je vastzitten op een plek maar waar je echt wilt zijn, is daar. Hier is de boodschap van de Heer aan jou: Bloei eerst. Draag eerst vrucht, daar waar je nu bent. De boodschap van de Heer vanmorgen is: Groei waar je bent, bloei waar je bent, floreer waar je bent. Besef dat, toen Jozef ten onrechte in de gevangenis zat dat hij al die jaren, wegrottend in die kerker, bij zichzelf gedacht moet hebben: Geen goede daad blijft onbestraft. Maar hij wist niet dat hij daar zat omdat God hem voorbereidde om de machtigste man van het land te worden. Je wordt pas rechterhand van de koning als je in diens gevangenis gezeten hebt in het verhaal van Jozef. Israël wilde vrij zijn van Egypte maar ze moesten andere mensen worden in de wildernis en dat proces duurde 40 jaar voordat ze het Beloofde Land konden beërven. Toen Saulus op zijn weg naar Damascus blind werd en schubben zijn ogen bedekten wist hij vast niet dat hij ooit nog zou kunnen zien. Ik denk dat als je een paar dagen blind bent geweest en niets meer kunt zien je je afvraagt of je voor altijd blind zal blijven. Ik weet zeker dat die gedachte bij Saulus opkwam maar toen de schellen van zijn ogen vielen, werd hij Paulus de apostel van de kerk van de Heer. Een Saulus kan niet in een Paulus veranderen zonder een periode van blindheid. Er is geen Israël zonder een periode van wildernis. Er is geen Jozef zonder gevangenis. En zo is het leven nu eenmaal. Dat is een van de moeilijke dingen van het leven als je zoiets doormaakt. Het voelt als het einde van het verhaal, maar heel vaak zit je er middenin. Je zit in een proces. Je zit in een smeltkroes. Dit is wat we krijgen als wij leren om te bloeien en vrucht te dragen waar wij zijn in plaats van waar wij willen zijn. Wij begrijpen dat het leven beter wordt als wij beter worden. Wij begrijpen dat het leven beter wordt als wij beter worden. Wij begrijpen dat alles wat wij hebben hier is, het is de Heer. Want dit is wat wij leren: Je kunt overal groeien waar de Heer is. Overal waar de Heer is, kun je bloeien. Overal waar de Heer is, is gezondheid, leven, visie, volheid, overvloed. En vrucht dragen waar je bent. Betekent het praktiseren van dat leven, die kennis en die bron. Elke plaats waar wij naartoe gaan biedt meer dan één beloning. Ongetwijfeld heb je met elke baan die je ooit hebt gehad, een salaris verdiend of een soort uurloon. Wij noemen dat de eerste betaling. Maar diezelfde banen brachten ook mensen, lessen, ervaringen met zich mee. Dat noemen wij de tweede betaling. Een tweede beloning. In elk huwelijk krijg je de beloning van een vrouw of een man maar er is ook een tweede geschenk. Je krijgt het geschenk om een echtgenoot te worden en alles wat dat met zich meebrengt om een ander soort persoon te worden. Het is interessant dat elke keer als er voor het eerst een kind wordt geboren er voor het eerst een vader en een moeder worden gemaakt. Interessant, hè? Het eerste geschenk is het kind maar iedereen die ouder is geweest, weet dat er nog een tweede geschenk is: Het opvoeden van dat kind en het verschonen van poepluiers en midden in de nacht opstaan en je zorgen maken als ze uitgaat met een jongen of wat dan ook. En al die dingen zijn eigenlijk de tweede betaling, de tweede beloning: Als wij dat God vragen, kunnen ze ons veranderen in iets nieuws. Dit is wat opbloeien waar je nu bent, je leert: Het is niet je situatie die je leven beter maakt. Het is wanneer jij beter wordt dat het leven beter wordt. En elke dag heb je de keuze om alles te geven of minder dan alles. En dat brengt ons bij Jeremia 29. Jeremia 29:4-11. Maar bedenk allereerst dat Gods plan voor Israël en zijn volk is om een licht in de duisternis te zijn en wat was de wereld donker in de Bronstijd. Weet je nog waarom God Juda in ballingschap stuurde naar Babylon? Er waren twee belangrijke redenen waar de Bijbel het steeds weer over heeft. Ten eerste omdat ze de armen, de weduwen en dergelijke de rug toekeerden. Ik denk dat wij dat wel een beetje begrijpen. Niemand hier vindt dat oké. Maar er is nog iets wat ik altijd een beetje verwarrend vond. Namelijk dat ze bogen voor afgoden. De tweede grote. En ja, wij kunnen vaak zeggen dat de man met de Ferrari een afgod heeft of zo. Maar zo was het niet in de tijd van de Joden in de Bronstijd. De Kanaänitische goden deden dingen als mensenoffers, inclusief kinderen. Ze hadden tempelprostituees die vaak slaven waren. Tegenwoordig heet dat mensenhandel. En er waren nog zoveel andere afschuwelijke dingen die onschuldige slachtoffers werden aangedaan. En dan is hier Juda, dat het licht voor deze wereld zou moeten zijn maar er in plaats daarvan aan deelneemt. Het ondersteunt. En een tijdlang waarschuwt God: Stop, stop, stop, stop tot de ballingschap volgt. Hier komen wij bij de Babylonische ballingschap. Ze veroveren Juda, ze nemen de Joden mee terug naar Babel en Jeremia brengt het woord van de Heer over aan mensen die het verprutst hebben. En dit laat het hart van God zien, dat vol genade is vol barmhartigheid, vol vriendelijkheid zelfs voor mensen die er een enorme puinhoop van hebben gemaakt. Zit je vast omdat je het verknoeid hebt? Er is genade voor jou. Zeg je, ik zit in de knoei vanwege beslissingen die ik heb genomen? Dan is er genade voor jou. De deur gaat voor je open. God zal lasten voor je wegnemen. En dat brengt ons bij Jeremia 29:4. Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël tegen alle ballingen die Ik uit Jeruzalem naar Babylon in ballingschap heb gevoerd: Bouw huizen en woon erin. Leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen zodat ook zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de HEERE… Waarom? Dit is een geweldige les, vrienden want als de stad voorspoed kent, zal het ook jullie voorspoedig gaan. Want zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat dromen want met leugen profeteren zij tegen u in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de HEERE. Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad namelijk om u toekomst en hoop te geven. En dit is Gods plan voor jou, mijn vriend. Dit is Gods plan voor jou. Je bloeit op waar je bent en dan gaat de deur open. Let wel, dat het rabbinale Jodendom is in Babylon ontstaan, niet in Israël. Als de Joden terugkeren nemen ze de synagoge en het Thora-onderwijs met zich mee en al die dingen die de basis vormen van Jezus’ bediening en eigenlijk ook van een christelijk leven. Er gebeurt veel als je bloeit waar je geplant bent. Maar je blijft daar niet voor altijd. God weet meer over jullie morgen dan wij weten over ons gisteren. Dat is een citaat van dr. Schuller. Wat een geweldige zin. Je kunt overal groeien als de Heer er is. Je zegt: Ik wil niet hier zijn. Ik wil daar zijn.  Bloei eerst waar je bent. Hier zijn zeven manieren om te bloeien waar je bent. Nummer 1: Groei net als een boom zoveel als je kunt. Zoveel als je kunt. Groei niet zeventig procent zoveel als je kunt. Groei niet half zoveel als je kunt. Geef alles. Weet je waarom? Wie elke dag alles geeft, gaat naar bed en zegt: Ik ben blij dat ik alles heb gegeven. Ik denk dat daar iets in zit voor een gelukkig leven. Iedereen heeft vooruitgang nodig in het leven. Dat is de waarheid. En heel vaak meten we de vooruitgang in ons leven aan: Ben ik getrouwd? Hoeveel kinderen heb ik of heb ik goede vrienden of ben ik een bedrijf begonnen, of heb ik dit of dat bereikt. Maar je kunt die dingen niet meten. Een betere manier om ze te meten is, naar binnen te kijken. Dit is waar je voor zorgt: Een boom die flink groeit, die groot wordt is een boom die voeding heeft. Een boom die flink groeit, heeft diepere wortels. Een boom die flink groeit, is een boom die snoeien verdraagt. Nummer 2: Als je wilt bloeien waar je geplant bent, vervloek dan niet wat je hebt. Hoe normaal is dat in een tijd van afgunst en vergelijking en populariteit. Jezus vertelt een gelijkenis over onkruid dat is gezaaid op de boerderij van een meester waar prachtige gewassen groeien. Maar midden in de nacht komt er een concurrent, die onkruid plant en dat onkruid schiet op tussen de prachtige gewassen en zijn dienaren zeggen: Heer, wij moeten dat onkruid uittrekken. En wat zegt hij tegen hen? Niet doen. Waarom niet? Als je het onkruid eruit trekt, trek je de maïs ook uit de grond. Je moet het allemaal laten groeien en naderhand uitzoeken. De mens zegt dat dit veld maïs heeft, maar ook onkruid. Verbrand het. Weg met die hele oogst. Ik haat dit veld. Verbrand het. Nee. Soms moet het gewas groeien met het onkruid. Vervloek niet wat je hebt. Zoveel mensen haten hun lichaam, haten hun leeftijd. Ze houden niet echt van hun vrienden of hun baan of ze klagen over hun familie of ze haten vooral hun land of hun stad of hun staat of hun universiteit of hun kerk. Op elke boerderij groeit onkruid. Soms groeien ze gewoon samen. Vervloek niet wat je hebt. Zegen de grond. Zegen het zaad. Zegen de regen. Zegen de zon. Het is alles wat je hebt. Gebruik wat je hebt en maak er het beste van. Nummer 3: Leer hoe de dingen zijn. Niet hoe ze zouden moeten zijn, niet hoe je wilt dat ze zijn, hoe eerlijk het zou zijn als Leer hoe de dingen zijn en ga om met de realiteit. Nummer 4: Verspil je leven niet. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om je leven te verspillen als nu. Gebruik je vrije tijd om het leven te krijgen dat je wilt in plaats van te ontsnappen aan het leven dat je hebt. Je zegt dat je geen tijd hebt. Als je acht uur slaapt en acht uur werkt, heb je nog acht uur. Wat doe je ermee? Gebruik één van die uren om de persoon te worden waartoe je geroepen bent. Om het innerlijke werk te doen. Hannah zei mij dat ik blijer moest zijn in mijn preek. Ik leek chagrijnig. Dus ik ga proberen vrolijker te zijn. Ik werk eraan. Nummer 5: Zie kansen wanneer alle anderen rampspoed zien. Dit is een geschenk. Dit is een geweldige manier om te bloeien en vrucht te dragen waar je ook geplant bent. Mensen zeggen tegen Gideon: De Midianieten hebben een leger van 132.000 man. Ze komen ons land vernietigen. Gideon zegt: Geen probleem, ik heb er 300. Zij zeggen: Gideon, je hebt minder soldaten nodig. Dit is een ramp. Een catastrofe. Hij zegt: Nee hoor, 300 is precies goed. Met 300 red ik het wel. Hoe kunnen 3…? Ik heb een idee. En op een avond, toen 132.000 mannen, die elkaar niet kenden. Kom je weleens op een grote universiteit met 60.000 mensen, zoals USC of zoiets? Het is net een klein land. Je kent niet iedereen. Je weet niet wie wie is. In het leger van de Midianieten heb je slaven en mensen die verschillende talen spreken. Dat is geen ramp, dat is een kans. Deze 300 mannen omsingelen dat leger, maken een hoop vuur en lawaai. En het leger doodt zichzelf en trekt zich terug. Waar iedereen rampspoed zag, ziet de Heer en instrueert Gideon, moet je eigenlijk zeggen, een kans: Een kans op de zege door de hand van de Heer. Zie kansen waar anderen rampen zien. Nummer 6: Verzamel de juiste mensen om je heen. Dit is zo belangrijk. Wij mensen kunnen het niet helpen. Wij worden net als de mensen met wie wij omgaan. Wij kunnen niet anders, hoe absurd het ook klinkt. Er zijn miljoenen onderzoeken naar gedaan, wij kunnen het niet helpen. Weet je waarom verslaafden die jarenlang clean zijn, heel vaak toch terugvallen? Weet je waarom? Omdat ze hun oude vrienden weer opzoeken. Een studie toonde onlangs aan dat als je mensen die niet zo goed presteren in een sportteam of in een organisatie koppelt aan mensen die wel goed presteren, hun prestaties met 30% omhoog gaan. Dat is iets om over na te denken. Sluit je aan bij een groep waar je gewenste gedrag de norm is. Sluit je aan bij een groep waar het gedrag dat je wenst de norm is. En dan zal het gewoon gebeuren. Iemand hier zegt: Bobby, Jezus zegt dat wij van de prostituee, de tollenaar en de buitenstaander moeten houden. Honderd procent. Dat doen wij absoluut. Maar als je Jezus ziet, is er een cirkel en een binnenste cirkel. Jezus houdt van iedereen, nodigt iedereen uit. Zijn discipelen nodigen iedereen uit, maar de 12 zijn speciaal. Dit is belangrijk. Dus het is beide. Nummer 7, de laatste, is natuurlijk de kerk. Wij moeten zeven dingen hebben. Kom in actie. Word serieus. Doe iets wat je wilt en verbind het met iets wat je aan het doen bent. Koop het boek. Zoek een vriend. Word lid van een kerk. Bel op. Schrijf de brief. Open het Word doc. Wat dan ook. Ga naar het lege doek, begin te schilderen. Begin ermee. Doe iets. Als je deze dingen en nog veel meer doet en je je leven toevertrouwt aan de Heer en je je leven wijdt aan de kennis die Hij je gegeven heeft en je weigert toe te geven of op te geven zul je vrucht gaan dragen waar je ook geplant bent, waar je ook bent. En niet een beetje vrucht, maar veel vrucht. Je zult zien dat je in de Heer altijd al alles had wat je nodig had. Je had geen nieuwe plaats nodig, geen nieuwe echtgenoot, geen nieuw land, geen nieuwe staat, je had alles nodig wat je al had. En dan begin je ongelooflijk vrucht te dragen, een overvloed aan vrucht. 30-, 60-, 100-maal. En raad eens wat er dan gebeurt? De deur gaat open. De deur gaat voor je open als je bloeit en vrucht draagt waar je nu bent. Amen.

 

Koorzang – You Do Not Walk Alone

Moge je Gods licht zien

Op het pad dat voor je ligt

Als de weg die je bewandelt, duister is

Moge je altijd, ook in een tijd van treurnis

Het lieflijke gezang van de leeuwerik horen

Moge ook in moeilijke tijden

Je hart nooit versteend raken door hardheid

Moge je altijd beseffen,

Als schaduwen over je vallen

Dat je niet alleen wandelt

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Koor – The Blessing

Om je heen en in je binnenste, Hij is met je, Hij is met je

In de ochtend, in de avond, in je komen en je gaan

In je verdriet en je blijdschap, Hij is voor jou

De kracht van doorzetten

22 oktober 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan