Home Wandel vanuit je identiteit

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Robert H. Schuller

Goedemorgen. Geef uw buren een hand en groet ze: God houdt van u en ik ook. Vandaag wordt er weer een preek gehouden. En die preek is ook voor mij. Die heb ik nodig. U hopelijk ook. Ik weet wat er het komende uur gaat gebeuren en kan zeggen: Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen.

 

Gebed

God, dank U dat U er bent als we U het meest nodig hebben. Dank U, dat U tot ons spreekt via de Bijbel die al ruim 2000 jaar gedrukt wordt. U spreekt via die woorden en via de geschiedenis tot ons. Daarvoor danken wij U. Halleluja. Amen.

 

Koor – I to the Hills Will Lift My Eyes

Ik hef mijn ogen op naar de bergen; vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt; uw Bewaarder zal niet sluimeren;

Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.

De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand;

De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts, de Here zal u bewaren voor alle Kwaad.

Hij zal uw ziel bewaren; de Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren; van nu aan tot in eeuwigheid.

 

SchriftlezingPsalm 121

Door Robert A. Schuller

U mag weer gaan zitten. Ik ga vanochtend een paar Bijbelverzen lezen die gekozen zijn vanwege hun bemoedigende kracht. Ze komen uit de Psalmen. Luister maar. Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt. Uw Bewaarder zal niet sluimeren. De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des ’s nachts. De Here zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

 

KoorOpen Our Eyes

Open onze ogen, open onze ogen, o, liefhebbende en barmhartige Jezus,

Opdat wij U mogen aanschouwen, opdat wij U mogen aanschouwen,

Terwijl U naast ons wandelt, terwijl U naast ons wandelt in ons verdriet.

Door de poorten van de dood betreden we de aanwezigheid van de levende God,

De aanwezigheid van de levende God.

Open onze ogen, open onze ogen, o, liefhebbende en barmhartige Jezus,

Opdat we inzien dat we U moeten volgen, Jezus, Jezus, Jezus, onze Heiland,

Jezus, onze Heiland en Verlosser. Open onze ogen, open onze ogen o, Heer. Amen!

RAS:    Wat een krachtig loflied. Bedankt, koor en Donald Neuen.

 

Interview met Renee Bondi

RAS = Robert A. Schuller en RB = Renee Bondi

Wij hebben een bijzondere gaste. Zij is al eerder hier geweest, onze goede vriendin Renee Bondi. Toen Renee 29 was, was zij verloofd en had zij een geweldige zangcarrière, maar ineens veranderde alles. Na een bizar ongeluk raakte zij verlamd aan armen en benen en kon zij alleen nog fluisteren. Maar door haar geloof en moed deed ze de medische wereld versteld staan. Een hartelijk applaus voor een lieve vriendin: Renee Bondi. God houdt van je en ik ook.

RB:      Goedemorgen.

RAS:    Wat is er gebeurd?

RB:      Op een zondagavond in mei was ik om elf uur gaan slapen nadat ik een leuk weekend had        gehad. Ik was dat weekend gaan dansen met mijn verloofde. Ik voelde mij geweldig. Om twee       uur ’s nachts werd ik wakker terwijl ik van het voeteneind met mijn hoofd omlaag van het bed     dook. Toen ik de grond raakte, hoorde ik een raar geluid in mijn nek. Uiteindelijk kwam ik plat       op mijn rug terecht. Ik had mijn nek gebroken. Ik weet nog steeds niet hoe het gebeurd is. Ik    heb nooit geslaapwandeld. En ik heb ook nooit last gehad van epilepsie of zo. Ik had mijn nek    gebroken en mijn leven was voorgoed veranderd.

RAS:    Je ging naar het ziekenhuis en werd onderzocht. Wat zeiden de artsen?

RB:      Zij kwamen binnen. Ik zal het nooit vergeten. De neuroloog en de neurochirurg zeiden tegen      mij: “Je bent verlamd vanaf je nek. Je zult nooit meer kunnen lopen of je handen en vingers    gebruiken.” Ik kon niet bevatten wat dat inhield. De eerste weken zat ik in een    ontkenningsfase. Maar ik herinner mij nog heel goed de dag dat een goede vriend, een musicus, op bezoek kwam. Ik heb vijf maanden in het ziekenhuis gelegen. Op dat moment had mijn verpleegster me net in een rolstoel gezet voor de middag. Hij lachte breed en zei: Ik heb een piano ontdekt in de eetzaal. Laten wij ernaartoe gaan. Ik moest in een rietje blazen om mijn rolstoel te laten rijden. Dat deed ik en ik racete door de ziekenhuisgangen naar de eetzaal met de piano. Jim begon te spelen en ik probeerde te zingen maar steeds als ik   inademde om te gaan zingen, zoals ik zo vaak had gedaan werd ik duizelig en viel ik bijna  flauw. Ik probeerde steeds te zingen, maar het lukte niet. Ik begon te huilen. Mijn vriend kwam naar mij toe en legde zijn hoofd op mijn schouder en wij snikten het uit. Ik besefte ineens dat ik mijn enige uitlaatklep, de muziek, kwijt was. Dat was verschrikkelijk. Maar doordat ik   doorging met bidden en op zoek bleef naar de Heer tijdens die donkere tijden, donkere dagen, weken, maanden zag ik de Heer en zag ik dat mijn familie en vrienden de kracht van God vertegenwoordigden. Want zij waren Gods handen. En de Heer zei via deze mensen: ‘Wees niet bang. Ik ga je altijd voor. Volg Mij maar, dan zal Ik je rust geven.’ En een paar jaar later probeerde ik weer te zingen met diezelfde vriend. En toen zong ik: “wees niet bang, Ik zal je altijd voorgaan, volg Mij maar en Ik zal je rust geven.” En ik had mijn stem weer terug. Nu weet ik dat die kracht van God kwam.

RAS:    Je bent daarna getrouwd. Je stem is terug. Je hebt een mooie carrière. Je hebt een nieuw         boek en een nieuwe CD. Je gaat een prachtig lied voor ons zingen. Kun je daar iets over vertellen?

RB:      Het lied heet: ‘Ik kan de dag weer aan’. Mensen vragen me vaak: Hoe treed je steeds de           nieuwe dag tegemoet? Kun je je bed uitkomen, als je weet dat de dag vol frustraties zit? Hoe kun je toch steeds weer een nieuwe dag aan? Dit nummer is mijn antwoord op die vraag.

 

Solo – Renee Bondi – Run Another Day 

Je probeert moed te verzamelen aan het begin van elke dag, je spreekt je laatste krachten aan om Door te kunnen gaan. Zo vermoeid kan de ziel raken dat ik de wil niet kan opbrengen te vechten tot Mijn beslommeringen tot het verleden behoren.

In uw donkerste nacht toen hoon uw deel was, hebt U verlangd naar de pijn die de nieuwe dag zou Brengen. Dus als ik in die pijn een beetje moed kan vinden, probeer ik, mijn ogen op U gericht, dichter Bij U te komen en kan ik de dag weer aan.

Een enkele dag kan je brengen waar je nooit dacht te komen, dan wordt je leven door elkaar geschud. Je verdriet te boven komen is het moeilijkst als alles waarvan je gedroomd hebt op zijn kop staat.

Maar in uw donkerste uren toen U aan het kruis hing, vergaf U hen die zich van U afkeerden. Dus als Ik in die pijn een beetje moed kan vinden, probeer ik, mijn ogen op U gericht, dichter bij U te komen en Kan ik de dag weer aan.

In die ochtenduren rolde U de steen weg, en ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Dus als ik in die Dag een beetje moed kan vinden, probeer ik, mijn ogen op U gericht, dichter bij U te komen en kan ik De dag weer aan. Ja, dan kan ik de dag weer aan.

 

PreekWandel vanuit je identiteit

Door Henri Nouwen

Ik ben heel blij dat ik vanochtend bij u mag zijn en dat ik ben uitgenodigd om hier te spreken over dat grote mysterie dat u en ik de geliefde zonen en dochters van God zijn. Toen Jezus gedoopt werd klonk er een stem die tot Hem sprak. En die stem zei: “U bent mijn geliefde in U heb Ik mijn welbehagen.” Dat is de stem die u en ik ook moeten horen. Jezus is gekomen om u te laten weten dat u net zo geliefd bent als Hij. Het is onze uitdaging om te luisteren naar die stem die zegt wie u werkelijk bent, die zegt dat u geliefd bent. Ik wil graag dat u tijdens deze dienst, heel goed luistert. Ik wil dat u luistert naar de stem die zegt dat u geliefd bent. Dat is de kern van bidden. Ik ga nu even spelen met woorden. Het Latijnse woord voor luisteren is ‘audire’. Dat betekent ‘luisteren’. En met veel aandacht luisteren is in het Latijn ‘obaudire’. Daar komt obediëntie of gehoorzaamheid van. Een gehoorzaam iemand is iemand die kan luisteren naar de stem die zegt dat hij geliefd is. Het Latijnse woord voor doof is ‘surdus’. En als je stokdoof bent, ben je ‘absurdus’. Daar is het woord ‘absurd’ van afgeleid. Kunt u van een absurd leven overstappen naar een gehoorzaam leven? Met andere woorden: vanuit een leven waarin u de stem niet hoort en waarin u afgeleid wordt van wie u werkelijk bent. Dan denkt u: ik ben wat ik doe, wat anderen van me zeggen en wat ik heb. Dat zijn allemaal valse motieven, die uw leven absurd maken. Kunt u geleidelijk aan gaan luisteren naar die vriendelijke, zachte fluisterstem, die zegt: Mary, John, Frances, Pet, jij bent mijn geliefde dochter of mijn geliefde zoon. Geloof daarin en leef vanuit die overtuiging. Dan zal uw leven veranderen. Er is een verhaal over een berg. Het gaat over een berg. Jezus ging de berg op en daar bracht Hij de nacht door in gebed met God. In gebed met God. Hij luisterde naar de stem die Hem zijn geliefde Zoon noemde. De volgende ochtend vroeg kwam Hij omlaag. En toen riep Hij zijn discipelen bij elkaar en vormde een gemeenschap. Hij noemde zijn twaalf apostelen elk bij hun naam. Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas gij zijt mijn vrienden, met wie Ik, de geliefde, een gemeenschap vorm. En ’s middags daalde Hij met die gemeenschap de berg af en sprak woorden waardoor mensen genazen, Hij raakte mensen aan en Hij bekommerde zich om de armen. Dat heet bediening. Bezinning, gemeenschap en bediening zijn manieren waarop je de stem kunt vinden die je de geliefde noemt. Mijn leven ziet er normaal gesproken heel anders uit. Ik wil een en ander in eigen kring verwezenlijken. Als dat niet lukt, bel ik mensen op. Als het dan nog niet lukt, ga ik bidden. Jezus gaat een nacht in gebed met God doorbrengen. Wat houden die drie methoden in? Daarmee doel ik op de inspanning van mensen om ruimte te maken, zodat je de stem van God tot je kunt horen spreken. In de wereld waarin we leven is geen ruimte. Iedereen heeft het druk. En als u het niet druk hebt, maakt u zich daar weer druk over. Dan zit u zich zorgen te maken. De filosoof Spinoza zei: “Er heerst een ‘horror vacui…’, een angst voor leegte. Wij willen iets te doen hebben, ergens naartoe gaan, bezig blijven. Door geestelijke oefening kunt u wat ruimte vrijlaten, een plekje vrijhouden, zodat God kan zeggen: Mary, John, weten jullie wel dat Ik van jullie houd? Maak je maar niet druk. Ik omhels en steun jullie. De eerste oefening is bezinning. Heeft u ooit tien minuten niks gedaan? Dat valt niet mee. Dus geen radio luisteren, tv kijken of de krant lezen. Het is heel moeilijk om te gaan zitten en niks te doen. Je hoofd is net een warboel, vol met muizenissen: ‘Ik moet dit en dat doen, ik moet nog een brief schrijven, ik ben iets vergeten, ik had dat nog moeten doen.’ Dus dan ga je maar snel aan de slag, om al die muizenissen kwijt te raken.  Jezus zegt: Laat die gedachten toe. Want onder die wilde muizenissen zit die zachte stem, die zegt: Jij bent mijn geliefde zoon of dochter. Luister naar die stem. Probeer elke dag wat tijd vrij te maken om te luisteren naar Degene die zo graag uw aandacht wil zodat Hij u kan vertellen wie u bent. Dat kunt u gewoon in uw stoel doen of buiten. Misschien kunt u het Bijbelgedeelte van de dag nemen en dat doorlezen en bestuderen als een foto. Doe dat met aandacht, zodat de tekst in uw hart doordringt. Als u dan naar uw werk rijdt, of op een druk kantoor werkt of in een winkel is die stem altijd bij u: Jij bent mijn geliefde zoon of dochter. Maar u moet wat tijd met God alleen doorbrengen. Dan kan Hij u zeggen wie u bent.  De tweede oefening is gemeenschap. Gemeenschap is van essentieel belang voor ons om te kunnen luisteren naar de stem van God. We moeten samen luisteren. Je kunt pas in gemeenschap leven als je echt voelt dat je geliefd bent bij God. Als je echt beseft dat er van je gehouden wordt kun je een gemeenschap vormen. En of het nu om een huwelijk of vriendschap gaat of om kleine gemeenschappen, het ziet er meestal als volgt uit: Ik ben eenzaam. Ik heb iemand nodig die van mij houdt. Ik schreeuw om genegenheid. En daar is iemand die ook eenzaam is en die op zoek is naar genegenheid. Misschien moeten we bij elkaar komen en contact hebben met elkaar. Misschien moeten we gaan samenwonen. Misschien moeten wij alles voor elkaar gaan betekenen. Dan zit je uit eenzaamheid aan elkaar vast. En na een tijdje zeg je dan tegen de ander: ‘Ik ben nog steeds eenzaam. Jij bent anders dan ik had gehoopt. Want sommige dingen begrijp je niet. Misschien moeten wij wat afstand nemen en het dan opnieuw proberen.’ Afstand nemen en opnieuw proberen. Er is een zekere wrijving. Veel van onze relaties die zijn voortgekomen uit onze enorme behoefte om ons innerlijk leed kwijt te raken zijn daardoor heel bezitterig. Onze liefde wordt dan heel agressief. Onze zoenen worden beten. Luisteren wordt afluisteren. Tedere blikken worden wantrouwende blikken. Voor wij het weten, stralen wij geen liefde meer uit maar agressie en bezitsdrang. Maar als u echt gelooft dat u een gemeenschap met anderen vormt als u echt gelooft dat er een stem is die u de geliefde zoon of dochter noemt staat u daar, alleen maar niet eenzaam. En dan vindt u iemand anders, die ook alleen maar niet eenzaam is. En dan kunnen twee mensen samenkomen. Beiden kennen de stem der liefde. Zij vormen samen een thuis. En de liefde die tot mij heeft gesproken maakt dat ik de stem herken die in jou heeft gesproken en dan kunnen we van elkaar houden. Wij komen heel dicht bij elkaar. Maar er kunnen soms ook open ruimtes ontstaan. Op die manier kunnen wij elkaar wat ruimte geven en scheppen we een plek waar nieuw leven kan worden geboren waar nieuwe vriendschap kan groeien, waar gasten worden verwelkomd en een kind kan worden geboren. Dat is gemeenschap. Dat bedoel ik met gemeenschap. De stem der liefde die wij hebben gehoord horen wij weerkaatst in de ander en die roept ons bij elkaar om een thuis te bouwen om een gezin te stichten, een gemeenschap op te richten om een plaats te scheppen waar liefde woont. Een gemeenschap is geen veilige plaats waar u zich kunt verschuilen. Jezus roept een gemeenschap bijeen en stuurt die de wereld in om goed nieuws te verkondigen. Hij ging naar de armen, de zieken, de stervenden en de geringen. Ik kan niet genoeg benadrukken dat de uiteindelijke stem die u de geliefde noemt van degenen komt om wie u geeft. Dat is het grote mysterie dat ik u vandaag wilde onthullen. Ik leef in een gemeenschap met mensen die zwaar gehandicapt zijn. Sommigen kunnen niet lopen en praten. Sommigen kunnen niks. Wij hebben vijftien huizen en in één daarvan wonen vier zwaar gehandicapte jongeren. Er zijn minstens tien mensen nodig om hen te helpen leven. Ze hebben ons nodig om te leven omdat ze zelf niks kunnen. En toch is het zo dat deze ‘arme’ mensen onze gemeenschap leven inblazen. Juist zij, die niet kunnen praten, niet zelf kunnen eten die van de ene naar de andere plek moeten worden gereden zij zijn degenen die ons leven kleur geven. God heeft deze mensen uitgekozen om zijn woord van liefde over te brengen. Weet u nog wat er in de Zaligsprekingen stond? Zalig de armen van geest. Zalig die treuren. Er staat niet: zalig die voor de armen zorgen. Er staat niet: zalig die de treurende troosten. De zegen rust op de armen van geest zelf. Op de mensen die wij willen helpen. We zullen merken dat zij de zegen in hun hart dragen voor ons. Zodat wij kunnen leven. Ik zou hier vandaag niet staan en met zoveel overtuiging spreken als ik niet al die prachtige mensen om me heen had die zo beschadigd zijn en die tegen me zeiden: “Henri, ga preken in Garden Grove. Wij houden van je. En kom dan thuis vertellen hoe het is gegaan.” Sommigen kunnen niets horen, maar wel voelen. Die raken mij aan als ik thuiskom. Zij geven mij energie en een gevoel van Gods aanwezigheid.  En ik zal u zeggen dat de mensen die ik help degenen zijn die de zegen in zich dragen. En de zegen is: ‘U bent mijn geliefde zoon of dochter. In u heb ik mijn welbehagen.’ Ik voel die zegen tot mij komen via diegenen die zwak zijn en die arm van geest zijn. U weet wie de armen van geest zijn. Zij kunnen rijk zijn en toch arm van geest. U moet beseffen dat u en ik niet alleen geroepen zijn tot bezinning en gemeenschapsvorming, maar ook tot het dienen van anderen. En vertrouw erop dat degenen die u helpt u steeds dichter brengen bij het hart der liefde, bij het hart van God. Dat is de grote vreugde waarover ik u wil vertellen en waarop ik wil dat u vertrouwt. Want als u geestelijk verbonden bent met de armen van geest ontdekt u uw eigen armoede, zwakheid en onvolkomenheid en bent u daar niet bang meer voor. Dan ontdekt u dat u ook arm bent. De gehandicapten met wie ik woon, maken mij bewust van mijn beperkingen. Maar de stem zegt: Wees niet bang, want ik hou van u, juist om die dingen die u niet hebt. Dus eigenlijk sluiten we een verbond met de zwakken en kan zo de kracht van Gods genade tot uiting komen.  Maak dus wat ruimte voor Gods stem. Ruimte, door alleen te bidden. Ruimte, door banden aan te gaan zonder bezitterig te worden. Ruimte, door naar leden van uw familie te gaan en naar vrienden in uw stad die u nodig hebben. Zij hebben niet alleen uw hulp nodig maar ze hebben u ook nodig om hun zegen door te geven. En vertrouw erop, beste vrienden, vertrouw erop dat God echt wil dat u zich bewust wordt van de waarheid dat u de geliefde zonen en dochters van God bent. Laten wij bidden.

 

Gebed 

O God, U hebt Jezus naar ons gestuurd en Hem daardoor zwak en kwetsbaar gemaakt zodat wij Hem konden aanraken, konden zien en van Hem konden gaan houden en zodat Hij kon opgroeien van een kind tot een man en prediker. Hij werd afhankelijk van ons zodat Hij ons kon zegenen. Help ons vandaag Jezus toe te laten in ons leven. Jezus, zoals wij die tegenkomen in onze familie en onder onze vrienden. En laat ons geloven dat als we anderen helpen we ontdekken dat Jezus nog onder ons is, dat Hij naar ons glimlacht en ons zijn zegen geeft. Help ons te beseffen door die zegeningen dat we nergens bang voor hoeven te zijn. En dat er niks is waarover wij ons zorgen hoeven te maken. Ook al zijn we bezorgd en bang. Help ons beter te beseffen dat wij geliefd bij God zijn. dat wij bij U horen en U bij ons. Dat bidden wij. Amen.

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Wandel vanuit je identiteit

22 augustus 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan