Home Gek gelukkig

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn heel blij dat jullie er zijn. Zelfs maar een klein beetje geloof kan vandaag een wonder in je leven uitwerken. Zoek God met je hele hart. Je bent geliefd. Wij zijn blij dat jullie vandaag hier met ons zijn en wij hebben de eer, Daniel Fusco te mogen ontvangen.  Hij zal vandaag spreken. Welkom, Daniel. Wij zijn blij dat je er bent.  Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor alles wat U hebt gedaan in ons leven en wij bidden in Jezus’ naam dat deze dienst ons zal bemoedigen.  Wij danken U dat U Daniel hebt gestuurd met een goede boodschap voor ons en wij bidden in Jezus’ naam dat wij die zullen ontvangen. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Solo – Just as I Am door Preston Parker

Goedemorgen, familie. Vandaag draag ik dit lied op aan iedereen die misschien niet weet of is vergeten dat God van je houdt. 

 

Ik heb geprobeerd, erachter te komen wat het betekent

Mens te zijn, vlees en bloed, de geest en de ziel

Als ik uw liefde niet kan verdienen door te streven naar de norm

Waarom zou ik dan denken dat ik die verlies als het tegen zit

U kijkt dwars door me heen, in mijn hart

En U verwelkomt met open armen,

 

Gewoon, zoals ik ben met mijn goede en slechte kanten,

U begrijpt mij en uw liefde voor mij is nooit geëindigd

Zoals ik ben, met het hart van de Vader

En een genade als geen andere

Nee, uw liefde voor mij is nooit geëindigd

Gewoon zoals ik ben

 

U bent geduldig geweest terwijl ik rondzwierf

U wist altijd wat ik nodig had

Met tedere hand gaf U de richting aan die ik moest volgen

Er is geen moment geweest waarop U mij niet riep

Ik hoorde uw stem en nu kom ik naar huis

 

Gewoon, zoals ik ben met mijn goede en slechte kanten

God, U begrijpt mij en uw liefde voor mij is nooit geëindigd

Zoals ik ben, met het hart van de Vader

En een genade als geen andere

Nee, uw liefde voor mij is nooit geëindigd

Gewoon zoals ik ben

 

Heer, U heeft altijd van mij gehouden

Jezus houdt van mij, dat weet ik zeker

Want de Bijbel vertelt mij dat

Ook de kinderen horen bij Hem

Soms zijn we zwak maar God is sterk

We zingen ja, Jezus houdt van mij

Ja, Jezus houdt van mij, o ja, Jezus houdt van mij

Gewoon zoals ik ben

 

SchriftlezingPsalm 144:13 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Psalm 144:13. Dan zijn onze schuren vol en leveren zij de ene voorraad na de andere. Dan werpen onze kudden bij duizenden ja, met tienduizenden nemen zij toe in onze velden. Dan zijn onze runderen zwaarbeladen. Dan wordt er geen inval of uitval gedaan en is er geen gejammer op onze pleinen. Welzalig het volk dat het zo vergaat. Welzalig het volk waarvan de HEERE zijn God is. Amen.

 

Koorzang – Awake, My Soul

Ontwaak ontwaak, ontwaak mijn ziel

Ontwaak ontwaak mijn ziel

Ontwaak ontwaak, ontwaak mijn ziel

En de ochtend ontwaakt

 

Wees verheven, o God, boven de wolken

Laat uw glorie zijn over heel de aard

Wees verheven o God

Laat uw glorie zijn over heel de aard

Want uw standvastige trouw is groot

Uw trouw reikt tot aan de wolken

Want uw standvastige trouw is groot

Uw trouw reikt tot aan de wolken

De wolken, de wolken

 

Ontwaak ontwaak mijn ziel, ontwaak mijn ziel

Mijn ziel, ontwaak, ontwaak mijn ziel

Vroeg in de ochtend ontwaak ik

En de ochtend ontwaakt

 

Solo – Glorious Day door Preston Parker

Ik was bedolven onder mijn schaamte

Wie kan zo’n zware last dragen

In mijn puinhoop ontmoette ik U

Ik ademde maar leefde niet

Fouten probeerde ik te verbergen

In mijn puinhoop ontmoette ik U

 

Toen U mij riep kwam ik tevoorschijn

Weg van de duisternis, een nieuw dag breekt aan

Toen U mij riep kwam ik tevoorschijn

Weg van de duisternis, een nieuw dag breekt aan

 

Uw genade redde mijn ziel, uw vrijheid heb ik nodig

Het oude werd nieuw toen ik U ontmoette

Toen U mij riep kwam ik tevoorschijn

Een nieuw dag breekt aan

 

Klap mee. 

 

Ik zocht verlossing van mijn zonden

Nu noemt U me een hemelburger

Ik was gebroken maar U genas me

Dankzij uw liefde leef ik weer

Ik heb een toekomst, mijn ogen zijn geopend

Want toen U mij riep kwam ik tevoorschijn uit dat graf

Een nieuwe dag breekt aan

 

Solo – Safe door Shannae Bernales

Met uw goedheid overweldigt uw genade mij

Onder uw vleugels bedekt uw schaduw mij

Uw belofte van liefde, mijn hart is veilig en geborgen

Spreek tot mij, Heer, uw dienaar luistert

Boven het lawaai hoor ik U fluisteren

Mijn hoop is gekomen

En mijn hart is veilig en geborgen

 

U bent mijn burcht en mijn ziel is verankerd in U

Mijn rustplaats is in U voor eeuwig veilig

Want U bent nooit ver weg

U reikt mij altijd uw reddende hand

Mijn zwakte is bedekt met uw kracht

En ik ben voor eeuwig veilig

U bent mijn burcht en mijn ziel is verankerd in U

Mijn rustplaats is in U, voor eeuwig veilig

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Fijn dat jullie er zijn, deze ochtend of deze avond, waar je ook bent en wie je ook bent. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Introductie Daniel Fusco door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Ik ben ontzettend blij dat Daniel Fusco hier vandaag is. Jullie kennen hem waarschijnlijk al. Daniel Fusco is een getalenteerd spreker en schrijver die momenteel voorganger is van de Crossroads Community Church in Vancouver, Washington. Hij groeide op als katholiek in New Jersey en besloot zijn leven aan Jezus te geven. Tijdens zijn laatste jaar op Rutgers University werd hij geroepen tot de pastorale bediening. Als voorganger heeft hij meerdere kerken in New Jersey en Californië gesticht voordat hij zich definitief vestigde met de Crossroads Community Church. Hij is hier meermaals geweest. Ik ben in zijn podcast geweest. Hij is een geweldige vriend en een geweldige voorganger. Welkom, Daniel Fusco.

 

Gek gelukkig

door Daniel Fusco

Goedemorgen, iedereen. Hoe gaat het met jullie vanmorgen? Heel mooi. Ik vind het fantastisch om vandaag Gods Woord met jullie te delen maar voordat ik begin, doe ik jullie de groeten van mijn dierbare vrouw Lynn. Wij hebben drie prachtige kinderen. Onze oudste heet Obadiah. Hij is 16. Ons middelste kind heet Maranatha. Zij is 13. Als je je kinderen Obadiah en Maranatha noemt heb je duidelijk iets met Bijbelse namen. Toen mijn vrouw 8 jaar geleden zei dat ze zwanger was, zei ik: Fantastisch. Hoe gaan wij het kind noemen? Als ouders van een Obadiah en een Maranatha ligt de lat natuurlijk hoog. Ik zei, wat dacht je van Nebukadnezar of Zerubbabel? Ik stelde Josafat voor, maar dat vond mijn vrouw maar niks. Uiteindelijk kregen wij een kleine Annabelle. Zeg dat maar eens. Annabelle. Annebelle is een beetje gek. Ze is 7 en zuigt op haar duim. Zij lijkt op mij, maar ze ziet er lief uit en heeft geen baard en ze is wel een karaktertje. Jullie kunnen voor ons bidden. Wij zeggen wel eens voor de grap dat wij al het kruit van ons ouderschap op de eerste twee verschoten hebben dat wij bij derde dachten, het komt wel goed met haar. Maar dat is niet zo. Bid voor ons. Ik hou enorm veel van haar. Ik wilde even hallo zeggen. Ze vinden het prachtig als ik ze in de preek noem. Dank daarvoor namens mijn kinderen. Ik wil iets met jullie delen dat zo belangrijk is voor ons allemaal omdat het iets is waarnaar wij allemaal op zoek zijn.  Ongeacht waar iemand is op zijn of haar geloofsreis. Ongeacht of iemand al lang met Jezus wandelt of nog maar net bezig is met het verkennen van het leven en het geloof. Ergens wil iedereen gelukkig zijn. Dat is een normaal deel van het bestaan. Ik wil gelukkig zijn. En als je beseft hoe complex het leven kan zijn hoe uitdagend dingen kunnen lopen op zeker moment stelt iemand altijd een simpele vraag: Wil God niet dat ik gelukkig ben? Wij hebben onszelf allemaal die vraag wel gesteld en vaak duikt die vraag op op verschillende plekken. Soms welt hij op als alles verkeerd loopt. Je gaat naar de dokter en dan krijg je die beroerde diagnose. Er is gedoe thuis, er is gedoe in de wereld. Je denkt aan alles wat wij doormaken en nog gaan doormaken als samenleving. En een deel daarvan gaat over de vraag waar God dan is. Wat probeert God hierin te doen? Er zijn financiële problemen. Soms stellen wij die vraag omdat wij vinden dat wij ongelukkig zijn. Op andere momenten stellen wij ons die vraag als wij op zoek zijn naar manieren om onze behoefte aan geluk te stillen. God zal wel willen dat ik gelukkig ben, dus ik verdien die nieuwe auto. Of, ik moet beslist een andere baan zoeken. Of, ik moet beslist die vier extra vakantiedagen nemen. Want God wil dat ik gelukkig ben. Dat is een normaal deel van het menselijk leven. Sommigen zullen zeggen, vier dagen extra vakantie is niet normaal voor mij maar daar ga ik maar eens mee beginnen. Dank je zeer, Fusco. Maar wij begonnen met de vraag: Wil God niet dat ik gelukkig ben? En die vraag is een verlangen dat uit de diepte van onze zielen komt omdat wij een leven willen dat ons vervulling schenkt. Wij willen een leven dat bevredigend is. Als voorganger en als schrijver hoor ik aldoor:  Fusco, wil God niet dat ik gelukkig ben? Die vraag wil ik graag beantwoorden, voordat jullie er mee blijven zitten.  Het antwoord op die vraag luidt: ja. God wil dat je gelukkig bent. Psalm 144 vers 15. In de allerlaatste verzen van die mooie psalm staat: Welzalig het volk dat het zo vergaat. Welzalig het volk waarvan de Here zijn God is. Is dat niet krachtig? Ze verkeren in een staat waar God het werk doet dat Hij wil doen en zij maken dat mee. Die mensen zijn gelukkig en dan staat er: Welzalig het volk waarvan de Here zijn God is. Dat betekent dat voor de volgeling van Jezus Er staat niet, welzalig zijn de mensen wier vijfjarenplan is geslaagd. Welzalig zijn de mensen die promotie gemaakt hebben. Welzalig zijn de mensen die ineens een groeispurt krijgen en niet zo klein blijven. Die een decimeter uitschieten in hun eindexamenjaar. Nu zijn ze ineens gelukkig. Nee, er staat: Welzalig het volk waarvan de Here zijn God is. En de Bijbel staat vol met dat soort beweringen. Allemaal verschillende realiteiten dat de persoon daar een gelukkig mens is. En als je vandaag hier bent en een volgeling van Jezus bent is het feit dat Jezus in je leven is, genoeg om je echt gelukkig te maken op een manier die al onze zoektochten ons nooit kunnen bezorgen. Wij hebben de neiging om in een tredmolen van geluk zoeken te lopen omdat onze cultuur ons leert dat geluk iets is dat voortkomt uit een verandering van omstandigheden, uit een gebeurtenis. Daarom jagen wij altijd maar weer achter het volgende aan. Ben ik de enige die is gepromoveerd in gelukzoeken?  Probeer het volgende. Als je dat probeert of als je dat bereikt maakt je dat gedurende een moment vreugdevol of gelukkig, nietwaar? En het bijzondere is dat dat zo oud is als de mensheid. Als je helemaal teruggaat naar de Hof van Eden als je kijkt naar de fout die Adam en Eva maakten was het dat datgene wat God al had gedaan, niet genoeg was. Er is meer. Je mist nog iets. Zo verleidde de slang Eva, nietwaar? De reden dat God niet wil dat je van de Boom der Kennis eet is dat Hij iets achterhoudt. Iets beters. Iets wat je echt gelukkig zal maken. Er is een vers dat mij in mijn leven veel heeft beziggehouden tijdens mijn levenswandel met andere gelovigen. Wat betekent het om te leven in Christus? Wat betekent een leven in overvloed? Er is een vers dat gaat over het idee dat je het geluk niet zult vinden op de plaatsen waar je ernaar zoekt. Dat is Jeremia 2:13. Ik zal dat toelichten. Denk aan het verhaal van de kinderen Israëls. Ze waren in het Beloofde Land. God had hen beloofd dat Hij hen naar het Beloofde Land zou brengen. Wij horen dat het Beloofde Land een land van melk en honing was. Ik kan je vertellen dat het Beloofde Land niet overliep van melk en zoetigheid. Hoe leuk dat ook is. Melk en honing betekent dat ze er ijs hebben. Mag ik een amen? Iedereen voelt zich blijer na het leegscheppen van een bak ijs of gelato. Maar het Beloofde Land was niet het Beloofde Land om die melk en honing maar om wat God zei: Ik zal met u zijn. Ze belandden in het Beloofde Land en dat ging een tijdje goed maar toen maakten de kinderen van Israël de fout die wij allen maken. Ze gingen vervulling najagen op andere plaatsen dan die van God. En veel later richt God het woord tot een profeet die wij kennen als Jeremia. En Jeremia was de profeet die zei dat alles misliep omdat jullie je eerste liefde verloochend hebben. Dat vers, Jeremia 2:13, wijst ons op die fout die we maken als wij het geluk op de verkeerde plek zoeken. Dit staat er. Dit is de Heer die tot Jeremia spreekt. Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. Wat hier bijzonder is, is dat God dit zo hoog opneemt dat Hij zegt dat ze te boosaardig zijn. Ze hebben niet gewoon een fout gemaakt. Dit is een dubbel kwaad. Het eerste is dat ze Mij, de bron van levend water hebben verlaten. De eerste fout is dat ze zich hebben afgewend van God en zich tot iets anders hebben gewend. God zegt, ze hebben Mij verlaten en Hij noemt Zichzelf de bron van levend water. Anders gezegd is Hij de bron van alles wat leven schenkt. Voor de kinderen van Israël was het een andere tijd dan de onze. Ook in tijden van droogte hebben wij water in overvloed. Je kunt hele kratten met flessen water kopen. Je kunt natuurlijk bronwater kopen en elektrolyse-inductiewater. Omgekeerde-osmosewater. Geen idee wat dat is. Dat pikte ik ergens op. En als je thuis de kraan opendraait, stroomt er water uit. Toen Jeremia dit schreef, leefden de kinderen van Israël in een droog klimaat. Er was geen stromend water. Daarom komt er zoveel wijn voor in de Bijbel. Niet omdat het Italianen waren. Ik heb Italiaans bloed, dus ik mag dat zeggen. Gefermenteerd water was het enige dat je veilig kon drinken. Ze hadden geen stromend water en konden hun water niet zuiveren. Dus als God Zichzelf de bron van levend water noemt zegt Hij, Ik heb in Mijzelf alles wat je voor het leven nodig hebt. Dus het eerste kwaad is dat je je van Mij afwendt, de bron van alle leven en het tweede kwaad is: Ze hebben zich lekkende bakken uitgehakt die geen water kunnen houden. Het gaat hier om waterreservoirs. Dus in plaats van met Mij te leven, hebben ze waterbakken gemaakt. Maar die bakken lekken en houden geen water. En daarmee stelt God vast wat wij allen doen als wij geluk nastreven. Wij hebben de neiging om te zeggen, wij verlaten God, de bron van alle leven. En ik maak een waterbak voor mijzelf. Maar in die waterbak kun je wel een beetje water bewaren maar er zitten scheuren in. Je kunt je dorst een beetje lessen, maar echte voldoening geeft het niet. Als wij naar ons leven kijken, hebben wij dat allemaal gedaan. Ik zie het aan mijn eigen leven. Ik groeide niet op met de kerk. Toen ik opgroeide, heb ik de gekste dingen meegemaakt. Ik rebelleerde tegen God, maar ik wist niet beter. Die dingen waren een tijdje leuk, maar gaven mij uiteindelijk een leeg gevoel. Ik wilde muzikant worden. Als ik dan een goed optreden had, was dat te gek maar was ik daarmee vervuld? Er kwam altijd weer een ander optreden. Ik doe niks af aan de muziek, broeders en zusters. Ik ben er gek op. Toen werd ik christen en verzandde ik in wetticisme en veroordelen. Dat geeft je geen voldoening. Een geestelijke zoektocht. Mijn vader…Ik heb het al vaak over mijn vader gehad, mijn vader bouwde een waterbakje voor zichzelf: zijn golfspel. Heeft iemand weleens geprobeerd, voldoening te putten uit golfen? Toen mijn pa met pensioen ging, vroeg ik: Wat ga je nu doen? Alleen maar golfen. Hij had een handicapgetal en dat was wat hij deed. Ik vroeg hem naar die handicap, maar hij vond dat ongelooflijk frustrerend. Ook als hij zijn handicap haalde. Je weet hoe dat werkt. Je haalt je handicap maar dan wil je altijd een lager getal halen. Wij hebben de neiging, geluk te zoeken in dingen die een druppel water kunnen opleveren, maar geen echte voldoening schenken. Ik wil jullie vertellen hoe je het ware geluk kunt vinden. Er is een belangrijk gegeven dat je moet leren. Jezus omschrijft geluk als gezegend zijn. Telkens als je het woord ‘gezegend’ tegenkomt in de Bijbel kun je dat vertalen met ‘geluk’. Hoe gelukkig. Hoe bevoorrecht. Ook als je een grote boekhandel binnenloopt en naar al die verschillende boeken over geluk kijkt. Mensen beseffen niet dat de Bijbel een boek is vol ideeën over geluk. Ik las eerder Psalm 144:14 en daarin staat: Welzalig het volk dat het zo vergaat. Welzalig het volk waarvan de Here zijn God is. Mijn vertaling luidt: Gelukkig het volk waarvan de Here zijn God is. Telkens als je het woord ‘gezegend’ of ‘welzalig’ in de Bijbel leest gaat het over een gelukkig mens, een bevoorrecht mens. Gezegend is hij wiens zonden vergeven zijn. Gelukkig is degene die niet de last van zonde en schaamte meetorst. En natuurlijk sprak Jezus vaak over het idee, gezegend te zijn, nietwaar? Ik vertel vaak dat ik niet met de kerk opgroeide of lid van een kerk was maar ik wist al voordat ik in Jezus geloofde dat Jezus een van de grootste leraren aller tijden was. Bij filosofie op school hadden ze het over dingen die Jezus had gezegd. Je hoort het via het nieuws. Mensen halen aan wat Jezus heeft gezegd. Jezus is op zijn minst de grootste leraar aller tijden. Jezus was een grote geneesheer. Jezus was een grote profeet. Ongeacht waar je je op je geestelijke reis bevindt iedereen gelooft die dingen over Jezus. Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Ik geloof dat Hij zijn leven gaf om ons tot God te brengen. Ik geloof dat Jezus de enige is aan wie je je leven kan toevertrouwen. Jezus zelf. Ik geloof dat Hij de Messias is. De Heiland voor allen die in Hem geloven. Maar ook als je al die dingen niet gelooft ook als je Jezus alleen als een grote leraar beschouwt is de beroemdste les van Jezus de Bergrede. En wat zo bijzonder is, Jezus begint zijn beroemdste les De beroemdste leraar begint zijn beroemdste preek met negen verklaringen van wat een gelukkig mens is. Een voorganger kan niets wijzers doen dan de beroemdste lessen van de beroemdste leraar, Jezus de Zaligsprekingen, te behandelen. Ik zal ze voorlezen. Telkens als je het woord ‘zalig’ ziet moet je je het woord ‘gelukkig’ invullen. Als wij dat lezen, zul je zien dat niemand over geluk spreekt zoals Jezus. Luister wat Hij zegt in Mattheüs 5:3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. Ik geloof dat de Zaligsprekingen Gods plan voor ons geluk onthullen. Let op: Zalig zijn de armen van geest. Gelukkig zijn de nederigen. Je kunt duizend zelfhulpboeken lezen en niemand vraagt: Wil je gelukkig zijn? Het beginpunt voor geluk is nederigheid. Dat betekent dat trots het tegendeel van geluk is. Telkens als wij trots zijn, maakt dat ons ongelukkiger. Verbazingwekkend, hè? Ik zeg altijd tegen mijn 16-jarige zoon Obadiah: Je ego is niet je amigo. Want als wij trots zijn, weerhoudt die trots ons van het ervaren wat God van ons wil, omdat het ons in het middelpunt plaatst en het leven bestaat niet met ons in het middelpunt. Ik zeg altijd, als je verwacht dat de wereld om jou draait is het ontnuchterend om te beseffen dat dat niet zo is. Trots voert strijd met ons geluk. Wil je een idioot plan voor geluk? Kijk naar de tweede zaligspreking. Idioot gelukkig zijn zij die treuren. Kun je je voorstellen dat je daar zit en Jezus zegt: Gelukkig zijn zij die treuren? Pardon, Jezus. Wat krijgen wij nou? Dat kun je toch niet zeggen? Voor de meesten van ons staat geluk toch gelijk aan een gebrek aan verdriet? Niet bij Jezus. Jezus zegt dat Gods plan voor geluk ook verdriet omvat. Waarom? Omdat verdriet ontstaat als wij een dierbare verliezen. Het kortste vers uit de Bijbel luidt: En Jezus weende. Bij het graf van Lazarus. Hij hield van Lazarus en mensen rouwden. Jezus wist dat Lazarus ging sterven. Dat staat in het evangelie van Johannes. En Hij wist dat Hij hem uit de dood zou doen opstaan. En toch weende Jezus. Ik vertel je dat een gebroken hart hoort bij liefhebben. Als je zegt dat geluk alleen optreedt als je niet huilt ondergraaf je volkomen Gods plan voor ons leven en ons geluk. Maar als je beseft dat verdriet deel uitmaakt van het Bijbelse geluk verandert dat de manier waarop wij tegen alles aankijken, hè? Want er gebeuren dingen in de wereld die ons hart verscheuren omdat ze allereerst Gods hart verscheuren. En als ze ons hart niet verscheuren, zeggen wij, wat mankeert mij? Als wij het onrecht en alle andere ellende in de wereld zien vinden wij dat hartverscheurend. Het dompelt ons in rouw. Maar ik wil niet dat je je verdriet scheidt van Gods plan voor geluk want Jezus doet dat ook niet. In mijn boek Crazy Happy ga ik in op al die zaligsprekingen en licht ik toe waar het ware geluk te vinden is. Ik wil even de twee laatste zaligsprekingen aanstippen. Idioot gelukkig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. En dan maakt Jezus het persoonlijk. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u. Prachtig als de Bijbel dit soort opmerkelijke dingen zegt. Als iedereen kwaad van je spreekt en met modder gooit, wat dan? Wees gelukkig. De meesten van ons putten ons geluk uit de goedkeuring van anderen. Maar Jezus zegt in de Zaligsprekingen dat als je alles goed doet de mensen nog steeds kwaad op je zijn. En Jezus is daarvan het ultieme voorbeeld. Hij deed altijd alles wat goed was in de ogen van zijn Vader maar Hij werd gekruisigd aan een Romeins kruis. Ik bedoel maar dat als je idioot gelukkig bent op Gods manier niet betekent dat iedereen je zal mogen. Er zullen altijd mensen zijn met een andere agenda die andere dingen willen dan jij. En Jezus zegt alvast dat dat niet erg is. Maak je geen zorgen. Want als dat gebeurt, wil God iets doen. Ik wil jullie één stap verder helpen op die reis. Ja, God wil dat je gelukkig bent. Maar vergeet niet dat je het geluk niet vindt op plekken waar je het verwacht. Wij maken bakken, maar God wil dat wij de bron van levend water aftappen. De Bijbel zegt ons dat Jezus het woord ‘zalig’ gebruikt voor ‘gelukkig’. Ik zeg je, de zalige draagt vrucht. Als iemand zich niet afkeert van God, maar met de Heer leeft begint die gelukkige vrucht te dragen in zijn of haar leven. In Johannes 15:8 staat: Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. Prachtig, vind ik dat. God wordt verheerlijkt wanneer jij en ik veel vrucht dragen. En als wij ons geluk vinden in Wie de Heer is begint God vrucht te dragen in ons leven. Wat voor vrucht? Leuk dat je het vraagt. Galaten 5:22 en 23. Een klassieker. Wat is de vrucht van de Geest? De vrucht van de Geest is liefde. En blijdschap. En vrede. En geduld, en vriendelijkheid en goedheid en geloof en zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Moet je luisteren, ik ga een voorbeeld geven. Hoe velen van jullie staan graag in de file? Iemand? Nee. Maar stel dat je vast staat en je doet niet wat ik doorgaans doe: Kijken of ik opschiet door telkens van rijstrook te wisselen. Ben ik trouwens de enige die dat doet? Dat is vele malen onderzocht en je blijkt er niks mee op te schieten. Ik probeer het zo vaak. Telkens als ik een gaatje zie, even opschuiven. Je gaat nooit sneller. Je blijft in de file staan. Maar als wij in plaats daarvan zeggen, God, ik kom er uiteindelijk echt wel en ik ga geduldig zitten zijn. En je gebruikt dat verkeer niet om je aan te ergeren of je ongelukkig te maken, maar je zegt: Dit is een kans voor mij om geduldig te zijn. In onze lijst met vruchten van de Geest staat ook het woord geduld. Je moet langdurig lijden om geduld te hebben. Wat ik wil zeggen, is dit. Als wij altijd het geluk zoeken in een volgend iets de volgende ervaring en de volgende gebeurtenis zeg je doorlopend: Ik word gelukkig als mijn omstandigheden veranderen. Maar wat ik je wil vertellen, is dat Gods plan voor jouw geluk niet gaat om een verandering van je omstandigheden maar om een verandering van jou in je omstandigheden. Want als je beseft dat elk moment van ons leven elke situatie, gelukkig of treurig, goed of slecht wat je wilde of wat je niet wilde als je met de Heer leeft, op Hem vertrouwt en Hem alles laat doen wat Hij wil doen dan is elk moment een uitnodiging van Hem om je geluk in Jezus te vinden en vrucht te dragen. Als iemand iets zegt wat je niet bevalt, is de vrucht van de Geest goedheid. De vrucht van de Geest is vrede. De vrucht van de Geest is liefde. Wij vergelden kwaad niet met kwaad. Wij vergelden kwaad met goed. Wat je je nu ineens realiseert is dat God wil dat je gelukkig bent. Ik geloof dat God alle omstandigheden in ons leven gebruikt en zegt: Wil jij Mij de vrucht van mijn Geest in jouw hart en leven laten dragen? En als je dat doet, wordt de Vader verheerlijkt. En wij zijn het daar allemaal over eens en zeggen samen: Amen. Gods zegen. Hartelijk dank.

 

Zegen

Daniel, hartelijk dank voor je woorden van bemoediging vandaag.

Ga staan voor de zegen. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gek gelukkig

21 november 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan