Home Groei door omstandigheden

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Wat een vreugde om hier met jullie te zijn. De Bijbel zegt dat in de nabijheid van de vijand, niet diens afwezigheid heeft de Heer een overvloedigheid van onze dagelijkse behoeften geplaatst. Je bent geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw Heilige Geest en wij vragen in Jezus’ naam dat U ons helpt, alles te worden wat wij kunnen zijn. Niet minder, ook niet iets minder, maar alles tot wat U ons bestemd hebt te zijn. U kunt alles in ons leven doen. U kunt ons verleden uitwissen. U kunt onze toekomst inlossen. U kunt ons gezond en compleet maken. Dat bidden wij, Heer en wij bidden dat in uw naam. Amen. Wend je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Alleluia!

Halleluja, halleluja, amen zal klinken

Wij zullen rusten en aanschouwen

Wij zullen aanschouwen en weten

Wij zullen weten en liefhebben

Het einde van ons leven zal geen einde zijn

Ons einde is geen einde

Halleluja halleluja, amen zal klinken

 

SchriftlezingGenesis 32:22-31 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Genesis 32:22. Diezelfde nacht stond hij op nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn elf kinderen en stak de doorwaadbare plaats van de Jabbok over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jakob bleef alleen achter en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen raakte Hij zijn heupgewricht aan zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht

raakte toen Hij met hem worstelde. En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob. Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jakob vroeg daarop: Vertel mij toch Uw Naam.

En Hij zei: Waarom vraagt u naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar. En Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Het Woord van de Heer.

 

Solo – Where I’m Standing Now door Larry Walker

Vanuit de wildernis naar uw bevrijding, zie waar ik nu sta

Deze handen die eens geketend waren

Worden nu hoog opgeheven in lofprijzing

Zie waar ik nu sta, zie waar ik nu sta

 

Ik sta op de keten brekende, wonderen verrichtende krachtige naam van Jezus

Op de lichaam verheffende, verloren zoon reddende krachtige naam van Jezus

Geleid door uw machtige hand naar het beloofde land, zie waar ik nu sta

U droeg het kruis voor mij nu ben ik een kind van de Koning

Zie waar ik nu sta, zie waar ik nu sta

 

Ik sta op de keten brekende, wonderen verrichtende krachtige naam van Jezus

Op de lichaam verheffende, verloren zoon reddende krachtige naam van Jezus

 

Halleluja, ik ben vrij, halleluja, ik ben vrij, dank U, Jezus

Jezus, mijn Redder, heeft mij gered halleluja, ik ben vrij

Halleluja, halleluja, ik ben vrij

Jezus, mijn Verlosser, heeft mij gered, halleluja, ik ben vrij

Halleluja, halleluja, ik ben vrij

Jezus, mijn Verlosser, heeft mij gered

Halleluja, ik ben vrij, halleluja, halleluja, ik ben vrij

Jezus, mijn Redder, heeft mij gered

 

Ik sta op de keten brekende, wonderen verrichtende, krachtige naam van Jezus

Ik sta op de keten brekende, wonderen verrichtende, krachtige naam van Jezus

Op de lichaam verheffende, verloren zoon reddende, krachtige naam van Jezus

 

Halleluja, ik ben vrij, halleluja, halleluja, ik ben vrij

Jezus mijn Redder heeft mij gered, halleluja, ik ben vrij

Halleluja, halleluja, ik ben vrij

Jezus, mijn Verlosser, heeft mij gered

Halleluja, ik ben vrij, halleluja, ik ben vrij

 

Instrumentaal – Intermezzo from Cavalleri rusticana” door Hour of Power orkest                       

Proclamatie door Bobby Schuller

Waar je ook bent, sta op en houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Groei door omstandigheden

door Bobby Schuller

Voordat ik deze ochtend begin, wil ik het hebben over het belangrijkste en dat is om in vrede met God te leven. Het is interessant; Billy Graham zei het zo: Ie kunt je verleden niet veranderen. Je kunt de banden niet wissen. Je kunt de negatieve woorden die gezegd zijn, niet uitwissen. Je kunt de negatieve dingen die je hebt gedaan, niet uitwissen maar God kan dat wel. God kan al die dingen doen. Hij kan de banden weggooien. Hij kan de woorden uitwissen. Hij kan al die dingen uit je leven verwijderen. Hij kan het en Hij zal het doen als je op Hem vertrouwt. Het is een wonder. Het is iets verbazingwekkends dat Christus voor jou en mij aan het kruis heeft volbracht maar wij moeten dat geschenk wel ontvangen. Wij moeten God erom smeken. Wij moeten Hem erom vragen. Ik wil je vandaag bemoedigen. Heer, wilt U dat voor mij doen? Als je gelooft in Jezus, Die voor jou gekruisigd en uit de dood is opgewekt dan zul je gered worden. En ik wil je vandaag aanmoedigen om een beslissing te nemen. Wij hebben zo vaak mooie gedachten over het christendom maar wij maken niet echt een keuze. Maak vandaag een keuze. Als je die beslissing neemt om Christus te volgen, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Ik wil je vandaag een cadeau geven. Het is iets dat mij veel geholpen heeft in mijn leven. Ik heb deze zin niet bedacht. Ik hoorde het ergens toen ik in Ik weet niet waar of wanneer of wie het was maar dit idee is een geschenk voor mij geweest. Het is een prachtige manier om je leven in te kaderen, om een tegenslag in te kaderen. Om te geloven in moeilijke tijden, om droog te blijven als het buiten regent. Het is een houding van absoluut vertrouwen en dit is het idee. Wanneer er een tegenslag is, wanneer er iets misgaat in je leven wanneer dingen niet zijn zoals je vindt dat ze moeten zijn. Misschien is het een scheiding, misschien ben je je baan kwijt, misschien een financiële tragedie. Je weet gewoon niet hoe je je er doorheen moet slaan. Soms is het niet gebeurd mét jou. Het is gebeurd vóór jou. En dat brengt ons bij het verhaal van Jakob. In de Bijbel, in Genesis, in hoofdstuk 32 lezen wij het verhaal van Jakob, die als oude man naar huis terugkeert. Jacob werd geboren als een van een tweeling. We hebben het er onlangs nog over gehad. Hij en zijn broer zijn heel verschillend. Zijn broer is een soort jager. Een beetje een lomperik. Een leeghoofd. Misschien niet superslim. Jakob is een soort gamer, een nerd, een boekenwurm. Hij blijft graag binnen, leest graag en denkt veel na, waarschijnlijk een schaker. En hij bedriegt zijn broer en later zijn vader om het geboorterecht te krijgen en dat telt nog steeds. En dus wil zijn broer, de lomperik, hem vermoorden en hij vlucht naar een ver land, het land van een familielid genaamd Laban. Hij trouwt. Twee keer. In die tijd kon je twee keer trouwen zonder te scheiden en dat wil wat zeggen. Die grap werkte in de eerste dienst ook al niet. Waarom probeer ik het weer? Maar goed, hij trouwde twee keer en kreeg twaalf kinderen en werd onafhankelijk rijk. Dit is het belangrijkste deel van het verhaal. Niet vanwege zijn vader. Hij heeft er niets van geërfd. Hij verdiende elk kalf, elke geit, elke koe zelf. Hij had een gevolg van bedienden en misschien wat ingehuurde krachten en bedienden en kinderen. En nu vertelt God hem dat het tijd is om naar huis te komen. Hij stuurt een bericht naar huis dat hij naar huis komt en de boodschapper komt terug en zegt dat zijn broer Ezau hem verwelkomt maar hem wel tegemoetkomt met 400 gewapende mannen. In die tijd en vandaag de dag, is dat niet goed. Jakob maakt zich duidelijk zorgen. Hij bidt en weet niet zeker wat hij moet doen. Hij dacht dat God hem riep om naar huis te gaan, maar dit lijkt een ramp te worden. Dus komt de bedrieger op een idee: Hoe kan ik dit op de een of andere manier oplossen. En hij begint kleine groepjes geschenken te sturen. Ik weet niet meer wat ze allemaal zijn, maar het zijn vreemde dingen: Kamelen en geiten en schapen en van alles. Hij stuurt een paar bedienden met geschenken die dan om de paar uur aankomen met geschenken. Zijn broer Ezau krijgt die geschenken en de boodschapper zegt dat dit van zijn geliefde broer Jakob komt. Dit is voor jou. Hij houdt van je en kan niet wachten om je te zien. En dat gaat zo uur na uur na uur. Ezau begint last te krijgen van al die dieren die hij moet verzorgen. Nu heeft hij ook die knechten die voor hem werken en hem helpen met die dieren. En dat zijn dan honderden, misschien wel duizenden dieren. Het is moeilijk voor te stellen hoe rijk Jakob was geworden. Men zegt dat de afkoopsom die hij zijn broer stuurde meer waard was dan de schatting die veel dorpen aan een koning zouden betalen. Dat is veel. Dus vandaag de dag zou je het over een multi-multimiljonair hebben. Dat is zijn manier om te zeggen: Ik neem jouw spullen niet aan, ik heb genoeg. En zo blijft hij maar doorgaan totdat ze elkaar steeds dichter naderen. Jakob komt bij de rivier de Jordaan. De Jabbok, die een zijrivier van de Jordaan is en hij wil oversteken. Hij stuurt zijn twee vrouwen en kinderen naar de overkant. Zij zijn de laatsten die gaan. Hij staat op het punt over te steken en uiteindelijk staat hij daar. Iedereen is overgestoken en dan is hij helemaal alleen. En het is nu nacht en hij ziet een schimmige figuur en de schimmige figuur laat hem niet passeren. En dan zegt de Bijbel dat ze met elkaar beginnen te worstelen. En ik stel mij voor dat hij gefrustreerd raakt. Dit houdt hem alleen maar op. Hij moet oversteken. Hij moet zijn familie redden, hij moet met zijn broer praten. Dit is het moment om toe te slaan, het ijzer is heet. Laat mij gaan. En de geest laat hem niet gaan. Hij laat hem niet passeren. En er staat dat ze blijven worstelen. Hoe oud denk je dat Jakob was toen hij de Jordaan overstak? Dat is trouwens heel belangrijk. De Jordaan oversteken, dat is symbolisch. Hoe oud denk je dat hij was? Het antwoord: 97. Dat wist je niet, hè? Door al die Italiaanse kunstenaars uit de 17e eeuw die schilderijen maakten van die stoere, gespierde, jonge man. Jacob die met een engel vecht. Nee, het was een 97-jarige man. Wij kunnen uit het verhaal opmaken dat het geen fysieke worsteling was. Ik denk dat dat waar is. Het staat er niet, maar ik denk dat het waar is. Ik denk niet dat een 97-jarige man Sorry. Opa, jij bent toch 96? Ik denk dat jij nog aardig van je af zou bijten, begrijp mij niet verkeerd. Maar dat was niet zo. Dus die 97-jarige man is aan het worstelen met God of met een engel of iets dergelijks. Wij kunnen aannemen dat het een geestelijke strijd was. Mijn grootvader had het misschien afgelegd tegen een jonge Olympiër maar als het aankomt op bidden, als het aankomt op geestelijk vechten is het waarschijnlijk dat de ouderen hier dat soort duels er beter van af brengen. De ouderen onder ons zullen het beter doen in een geestelijke strijd. Wij denken dat het dat was omdat wij weten dat toen deze geest of engel of God de heup van Jakob aanraakte dat behoorlijk aankwam. En uiteindelijk zegt die engel of God zelf, wij weten het niet: De zon komt op, laat mij gaan. En dan draaien de rollen om. Nu houdt Jakob die man vast en wil hem niet laten gaan en hij zegt: Ik laat u niet gaan totdat u.. Wie weet het? … mij zegent. Hij zegt: Hoe heet je? Mijn naam is Jakob. De bedrieger, of degene die de hiel grijpt. Hij zegt: Je bent niet langer Jakob. Je bent Israël. Dus van het vasthouden van de hiel naar worstelen. Het is een evolutie van de naam. Zoals van Abram naar Abraham: Van Grote vader naar Vader van vele volken. En hij zegt: Omdat je hebt geworsteld met God en de mens en hebt gezegevierd. Dat is interessant. En dan zegt Jakob: Zeg mij hoe u heet. En dan een heel Joods antwoord: Waarom wil je mijn naam weten? En weg is hij. Jakob noemt de plaats Pniël, wat het gezicht van God betekent. Want, zegt hij, ik zag het gezicht van God en ik leefde. Ik denk dat wanneer Jakob met de Heer worstelt, hij gefrustreerd, boos en bang is en meer dan wat ook wil hij erlangs. Maar wat ik denk dat er eigenlijk gebeurde en dat staat er niet, dat bedenk ik zelf: Ik denk dat Ezau tijd nodig had. Hij had tijd nodig om bij zijn nieuwe schoonzussen en zijn nieuwe neefjes en nichtjes te zijn. Hij had tijd nodig om de spullen die hij kreeg te waarderen. Hij had tijd nodig om af te koelen. Hij was een opvliegend type, weet je nog? Hij had tijd nodig om af te koelen, om te ontspannen. En pas toen Ezau eindelijk tot rust was gekomen, liet God Jakob gaan. Jakob wil altijd alles meteen voor elkaar krijgen maar God wil hem tegenhouden totdat de klus geklaard is. Wij kunnen het zo zeggen: het gebeurde niet mét Jakob, het gebeurde vóór Jakob. In zijn voordeel en het gebeurt ook in jouw voordeel. Het gebeurde niet met jou, het gebeurde voor jou. Toen Adam en Eva uit de tuin werden geschopt gebeurde dat niet met hen, maar voor hen. Volgens de overlevering stonden er twee bomen in de tuin. Die van de kennis van goed en kwaad, en de andere was de levensboom. En als ze van de boom der kennis van goed en kwaad hadden gegeten en daarna van de boom des levens ze voor altijd in de dood zouden hebben geleefd. Voor altijd in zonde en nooit gered. Ze werden alleen gered doordat ze daadwerkelijk vergingen en uit de dood werden opgewekt. Als dat zo is, gebeurde het verwijderen van hen van de boom des levens niet met hen maar voor hen, zodat zij gered konden worden. Zodat wij gered konden worden. Het verhaal van Jozef: Hij wordt valselijk gevangengezet. Op beschuldiging van verkrachting, ook al heeft hij juist het tegenovergestelde gedaan. Hij wordt in de steek gelaten door de mensen die hij dient. Hij wordt belasterd, hij wordt verkocht door zijn broers. Ongetwijfeld stelt Jozef tijdens zijn reis de vraag: Waarom overkomt mij dit? Als wij in die tijd hadden kunnen bellen of hem een brief konden schrijven dan hadden wij kunnen zeggen: Jozef, vriend, dit gebeurt niet met jou, maar voor jou. En niet alleen voor jou, maar tot redding van vele volken en vele mensen. Natuurlijk wordt hij de grote man en het grote land om al die levens te redden. Saulus wordt op de weg naar Damascus van zijn paard geslagen en blind gemaakt. Hij denkt dat hij iets groots voor God doet, maar wat heeft hij het mis. Hij denkt dat het vervolgen van christenen precies is wat God wil dat hij doet. Tjonge, wat zit hij ernaast. Hij wordt van zijn paard geslagen en blind gemaakt en hij weet niet of hij ooit weer zal zien. En natuurlijk komt dat goed, maar wij hadden hem toen kunnen zeggen: Mijn vriend Saulus, het is niet met jou gebeurd, het is voor jou gebeurd. En hoeveel verhalen hebben wij niet hierover. Een vrouw wordt gearresteerd vanwege haar drugsverslaving en ze kickt af in de gevangenis en vindt de Heer. Als ze gearresteerd wordt, denkt ze: Waarom overkomt mij dit? Mijn vriendin, het gebeurt voor jou. Een man verliest een baan waar hij niet echt enthousiast over is maar hij heeft de zekerheid nodig. Misschien is het hem niet overkomen, maar is het voor hem gebeurd. Misschien ben je net naar je personal trainer geweest en moest je van hem nog een pushup doen of nog een step of nog een rondje. Je denkt, waarom haat hij mij zo? Je personal trainer haat je niet. Hij doet het voor jou, omdat hij van je houdt. Hier zijn wat dingen die gebeuren als er dingen met je gebeuren. Soms opent God een deur voor je. Kunnen wij dat gewoon geloven? Soms opent God een deur voor je, ook als het voelt alsof er een deur dichtgaat. Soms dwingt God je om te kiezen. Dat gebeurt. En als je de verkeerde weg kiest geeft Hij je misschien een kans om later weer de goede weg te kiezen. Sommigen van jullie hebben net besloten Jezus te volgen. Ik hoop het. Soms laat God je zien waar je naartoe moet en waar je moet groeien. Onthoud dat je ergens moet groeien voordat je ergens naartoe gaat. Groeien is veel belangrijker dan gaan. Groeien is belangrijker dan gaan. Maar voor je gaat, moet je eerst groeien. Of soms is God en dit geldt voor velen van jullie, wie oren heeft, die horen, soms is God je aan het voorbereiden op leiderschap. Als je een leider wilt zijn, moet je stress, teleurstelling en tegenvallers doorstaan. Je moet meningsverschillen en ruzies en allerlei uitdagingen doorstaan. Leidinggeven is stressvol. Leidinggeven is pijnlijk. Sam Chand zegt dat je vermogen om leiding te geven, gelijk is aan je vermogen om langdurig pijn te verdragen. Dat is waar. Als je leert pijn te verdragen, kun je leren leiding te geven. En laten wij het maar zeggen, soms wint satan een slag. Als je een geliefde hebt verloren, een kind, een ziekte of iets dergelijks iets vreselijks je overkomen is, dan moeten wij soms gewoon eerlijk zijn en zeggen: Satan heeft een slag gewonnen. God doodt geen kinderen. Maar laten wij ook dit zeggen: Als je dierbaren hebt verloren en ze zijn gestorven en je mist ze, dan leven ze nog. Ze leven nog steeds. Misschien kijken ze wel naar je en bidden ze zelfs voor je. Hier is nog iets dat wij kunnen aannemen: Ze willen iets voor jou. Wat denk je dat ze voor jou willen? Wat denk je dat de grote wolk van getuigen die ons dit leven ziet leiden, voor ons wil? Moeten wij eeuwig zwelgen in verdriet? Moeten wij rouwen tot wij hen zien? Moeten wij in bed gaan zitten, de gordijnen dichtdoen en de hele dag huilen? Echt niet. Ze zouden willen dat wij gelukkig zijn, dat wij vol kracht zijn, dat wij zien wat zij zien dat wij doen wat zij niet konden, dat wij alles bereiken waartoe wij geroepen zijn, dat wij worden waartoe wij geroepen zijn, dat wij groeien. Dat is wat ze willen, hè? Stel jezelf die vraag: Wat zal ik doen en wat zouden zij voor mij willen? En als je jezelf die vraag stelt, dan kan ik je dit beloven: Ook al wint satan soms een slag, God zal de oorlog winnen. God zal de oorlog in jouw leven winnen. Soms wint satan een slag, maar God zal de oorlog winnen. Dus verdragen wij. Als satan een slag wint, creëert hij chaos. Maar ironisch genoeg kan de chaos die de vijand of slechte mensen of dingen die mensen doen vaak door God in jouw voordeel worden omgedraaid. Soms gebeurt het niet met jou, maar voor jou. Wees er dus klaar voor. Chaos creëert angst, zeker, maar het creëert ook kansen. Niemand wil dat dingen op een dramatische of chaotische wijze veranderen maar als dat gebeurt, creëert het vreemd genoeg een heleboel nieuwe kansen en dingen voor je leven. Wees er dus klaar voor. Ga er maar vanuit dat er storm op komst is, want dat is er altijd. Al denk je daar in Californië niet vaak aan. Ik woonde vroeger in Oklahoma. Wij gingen ervan uit dat er altijd storm op komst was. Laat geen dingen buiten staan, zorg dat je dak in goede staat is. Er is altijd storm op komst. Er is storm op komst in je leven. Niks aan de hand. Het komt goed, áls je je huis bouwt. Bouw je huis. Wees klaar voor een storm. Wees klaar voor momenten waarop je je moe voelt. Wees klaar voor momenten waarop je je moe voelt en geen zin hebt om door te gaan. Wees klaar voor momenten waarop je alleen zult staan. Dat zul je zeker af en toe. Maar wij staan nooit alleen als wij leven met de Heer. Wees klaar voor vijanden als ze op je pad komen. Je hebt een vijand. Je hebt heel veel vijanden. En hoe meer je bereikt, hoe groter en enger je vijanden worden. Iemand hier zegt dat hij geen vijanden heeft. Niet één vijand. Mag ik diegene iets meegeven? Neem er een paar. Jij zegt dat je geen vijanden hebt? Ik zeg: Zoek er een paar. Zoek een vijand. Wees niet bot. Wees niet gemeen. Probeer geen gevecht, oorlog of ruzie te creëren. Maar dit is hoe je als christen een vijand creëert: je komt ergens voor op. Als je ergens voor staat, zal iemand dat niet leuk vinden. Als je een vijand wilt hebben, moet je iets verklaren. Je hebt een goede vijand nodig om je uit te dagen om te tonen waar je van gemaakt bent. Geloof iets. Kom voor iemand op. Wees niet grof, maar wees ook geen doetje. Wees geen muurbloempje en geen bankhanger. Het is jouw leven. Het is jouw verantwoordelijkheid. En elke dag en elk jaar dat je leeft is een moment en een kans om impact ten goede te maken. Als je impact maakt, maak je een vijand. Als je een verschil maakt, maak je een vijand. Als je een visie hebt, een plek waar je naartoe wilt, een grote droom dan zal iemand je ervan willen weerhouden om daar te komen. Dat is een garantie van Bobby Schuller. Ik garandeer het. Hoe groter je leven wordt, hoe groter je een doelwit wordt en zo is het nu eenmaal. Het is triest, het voelt niet goed, je wilt met iedereen overweg kunnen. Ik begrijp dat. Wij willen in christelijke liefde en harmonie leven, en dat doen wij ook maar soms heb je een vijand. Sommige landen – Australië, Japan, geloof ik – hebben een uitdrukking. Veel landen kennen een variatie op het thema ‘lange klaproos’. Vaak willen hun culturen iedereen omhakken die vooruitkomt. Het idee is dat klaprozen groeien maar als één klaproos hoger groeit dan de rest, komt de maaier langs en maait die klaproos om. Ik heb daar een goed woord voor en dat woord is apekool. Het is apekool. Je bent geen klaproos. Je bent een kind van God. Je bent vol van de Heilige Geest en je bent geroepen om iets te doen. En als je die dingen doet, zul je boven de rest uitstijgen. Je zult boven de rest uitstijgen, maar je zult niet neergemaaid worden. Mensen zullen het proberen, maar het zal niet lukken. Dit moet je doen als je je zorgen maakt over die hoge klaprozen. Ga in de buurt van andere hoge klaprozen staan. Ga om met mensen die elkaar aanmoedigen om te groeien. Als jij groeit, zeggen zij: Ga zo door. Zoek mensen om je heen die grote dromen hebben, die een groot hart hebben die een teder hart hebben, maar een harde geest. Omring je met mensen die ergens naartoe gaan. Die dromen. Ga naar een kerk vol mogelijkheden en positiviteit. Zorg dat je mensen om je heen hebt die blij zijn als je het goed doet. Die met je meejuichen als je je verheugt. Dat is een geweldige plek om te zijn. En ze zijn overal. Je weet dat er niet echt zoiets bestaat. als zekerheid in wat de wereld je tegenwoordig ook biedt. Veel mensen willen werkzekerheid. Dat begrijp ik. Veel mensen willen financiële zekerheid. Dat begrijp ik ook. Mensen willen relationele zekerheid. Dat begrijp ik. Het zijn allemaal illusies. Er is geen werkzekerheid, geen financiële zekerheid, er is geen relationele zekerheid. Er is geen soort zekerheid behalve deze: Hier is waar je zekerheid is: In de Heer. Het is in de Heer. En op Hem gaan lijken en een leven vol van zijn Geest hebben en bovenal Zijn woord volgen en erop vertrouwen en doen wat Hij zegt. Niet op een overdreven manier, maar op een manier dat het een geweldig advies is. Dat je het geweldige advies volgt dat God ons geeft voor een vol, rijk en overvloedig leven, een goed leven. Dat is wat beschikbaar is in de Heer. Hier vind je zekerheid. Jezus zegt het ons ronduit: Bouw je huis op de rots en niet op het zand. Bouw je huis op de rots. Toen ik een kind was en naar de zondagsschool ging dacht ik dat het bouwen van mijn huis op de rots het gebed betekende dat ik bid als ik Jezus ontvang. Dat is het begin, maar dat is niet wat Jezus ons vertelt over het bouwen van een huis op de rots. Hij zegt dit: Iedereen die deze woorden van Mij hoort en ze in praktijk brengt. Nog een keer: Iedereen die mijn onderwijs hoort, deze woorden van Mij en ze in praktijk brengt, is als een man die zijn huis op de rots bouwt. Dat is wat het betekent om je huis op de rots te bouwen. Het betekent het Woord horen en het Woord doen. En het betekent het Woord in praktijk brengen. Het is de beoefening van de leer, de geest en het leven van Jezus. Dat is wat het betekent om te bouwen. Merk op dat bouwen niet iets eenmaligs is. Het is iets wat je altijd doet. Het is iets waar je altijd aan werkt. Dus bouw je huis. Wanneer is de beste tijd om een huis te bouwen? Bij goed of slecht weer? Ik kan alleen maar zeggen dat het moeilijk is om een huis te bouwen in de regen. Als nu goed met je gaat, dan is dit de tijd om de boeken te lezen. De tijd om de gebeden te bidden, om mentoren te krijgen. Dat is de tijd om naar de kerk te gaan. Dat is de tijd om je klaar te maken. Als alles goed gaat, kun je een huis bouwen in de regen. Het is alleen veel moeilijker. En de regen zal ooit weer ophouden. Maar als de zon schijnt, bouw dan je huis en maak je klaar. De stormen komen eraan. Dit is wat de regen doet. De regen helpt je om je huis te beoordelen. Bij sommigen van jullie zal, als de regen komt, het huis instorten. Anderen zullen zijn als dat ene van de drie biggetjes die in het stenen huis met de schouw en de stenen piano zaten. Je hebt je werk gedaan. Gefeliciteerd. Blijf werken. Blijf bouwen. Laten wij zeggen, verspil je leven niet. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om een leven te verspillen als nu. In het verleden werden levens verspild door geweld en ziekte. Dat gebeurt nog steeds in sommige delen van de wereld, maar niet hier. Mensen verspillen hun leven hier tegenwoordig met hun telefoon. Ze verspillen het aan hun tv. Mensen verspillen hun leven aan dingen waar je later op terugkijkt en denkt: o wat zonde. Verspil je leven niet. Je kunt even een pauze nemen. Word geen werkfanaat, maar verspil het ook niet. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ik hoorde vroeger altijd over beroemdheden en dat gebeurt nog steeds die geweldige fortuinen verwerven en dan blut sterven. Ik dacht altijd: Hoe kan dat gebeuren? Hoe kun je honderd miljoen verdienen en blut sterven? Hoe kun je honderd miljoen dollar uitgeven? Ik weet zeker dat veel van ons dat zouden willen proberen. Klinkt leuk. En ik dacht, als ze één miljoen van die honderd miljoen opzij hadden gezet dat ze dan, als ze failliet gingen, konden zeggen, ik kan leuk leven van de rente. Dave Ramsey is een financieel adviseur voor veel beroemdheden en topsporters. Hij zegt: NFL betekent Niet Voor Lang. Niet voor lang. Het raakt op. Dat geld raakt op. Het is makkelijk om de spot te drijven met die mensen die zoveel meevallers hebben maar dan denk ik aan mijn eigen leven. Ik vergelijk het met de plaatsen waar ik op zendingsreis ben geweest. Velen van ons hebben zoveel kansen en rijkdom gehad in vergelijking met Somalië en Noord-Korea. Een van de grootste luxes die wij niet beseffen: Dit is de eerste keer dat een volk een overvloed heeft aan vrije tijd. Zoveel vrije tijd. Je zegt dat je acht uur per dag werkt. Als je acht uur per dag slaapt en ik durf te wedden dat je dat niet doet dan heb je er nog acht over. Wat doe je met die tijd? Dit is niet bedoeld als oordeel. Ik wil maar zeggen dat ik daar ook mee worstel. Als ik een van die acht uur zou kunnen gebruiken om een boek te lezen, iets te googelen, iets te onderzoeken naar een podcast te luisteren, voor iemand te bidden dan zou mijn leven er vast anders uitzien. Mijn punt is dat je niet veel hoeft te doen. Je hoeft alleen maar een beetje te doen over een lange periode en alles zal voor je veranderen. Je hoeft niet veel te doen, gewoon een beetje meer. Het is net als een man die op vakantie gaat en de kraan in bad dichtdraait en de badkuip is een beetje verstopt maar hij draait hem niet helemaal dicht en dat kleine druppeltje dat een klein straaltje is, blijft doorgaan en hij vertrekt. Al snel loopt het bad vol en een dag later loopt het over in de badkamer. En dan loopt het de hal in en dan loopt het over het balkon naar de begane grond. Jullie dachten toch niet dat het een huis met twee verdiepingen was? Droom groter. De bodem loopt vol met water. Hij komt thuis en zijn huis staat onder water door een klein beetje extra water. Meer is er niet nodig. Een klein beetje extra over een lange periode. Doe er gewoon één meer. Eén uur meer, één mijl meer, één knuffel meer, één gebed meer. En dan zullen er dingen voor je veranderen. Mensen klagen tegenwoordig graag over het systeem. Mensen hebben altijd al graag geklaagd over het systeem. Is het systeem perfect? Nee. Zal het ooit perfect zijn? Nee. Zal het je ooit geven wat je hoopt dat het je zal geven? Nee. Dat is een belofte. Het systeem zal nooit geweldig zijn, maar jij kunt het wel zijn. Het systeem zal nooit geweldig zijn, maar jij kunt een geweldig persoon zijn. Het systeem zal nooit perfect zijn, maar jij kunt je vak perfectioneren. Het systeem zal je leven nooit verbeteren op de manier waarop je dat gehoopt had maar jij kunt je leven verbeteren. Vandaag is het aan jou. Geef het systeem niet de schuld. Onlangs nam ik een Uber-taxi. Af en toe kan ik een wandeling niet afmaken. Laatst ook weer en ik nam een Uber terug naar mijn auto. En ik had zo met hem te doen met de man in de auto. Hij is een oudere man. Hij praatte alleen maar over hoe verrot het systeem is. Als je ooit iets over politiek wilt weten, neem dan een Uber, dan hoor je alles. Hoe verrot het systeem is en iets over miljardairs en bedrijven en oliemaatschappijen en al deze dingen en al deze dingen creëerden een netwerk dat het leven van deze man had geruïneerd. Hij kon niet precies zeggen hoe, maar hij wist dat het oneerlijk was en hij wist dat zij de schuldigen waren. En ik keek naar die man als voorganger. Eerst bad ik voor hem en luisterde ik naar hem en probeerde ik hem te helpen maar in mijn hart dacht ik: Hier zit het probleem. Het is wat hier zit. Dit is het probleem. Het zit in zijn hart. Je kunt geen bitter hart hebben en een beter leven leiden. Hoor je me? Je kunt geen bitter hart hebben en een beter leven hebben. En, serieus, een paar weken later nam ik weer een Uber naar het vliegveld. Een vrouw uit Venezuela, ik sprak met haar in het Spaans. Ik hoorde haar hele verhaal en jeetje, wat een ander verhaal was dat. Zij kwam uit Venezuela. Ze zei: Dit land is geweldig. Ik kan een auto kopen, mensen rondrijden en honderden dollars per dag verdienen. Het is ongelooflijk. Je kunt alles doen wat je wilt in dit land. Ze zei: Ik werk aan een bedrijf en mijn broer deed dit en ik deed dat. Zelfde baan, ongeveer dezelfde leeftijd, zij was misschien 65, ik denk 67. Totaal ander leven. Hetzelfde systeem. Hier moet het systeem veranderen. Hier moet het systeem veranderen. Het verandert in jou. Uiteindelijk zeg je tegen mij dat mijn dromen te riskant zijn. Mijn visie is te riskant. Wat God wil dat ik doe, is te riskant. Ik weet het. Het is riskant, maar wij hebben een droom nodig om ons voort te trekken. Om ons er doorheen te trekken. Wij hebben een doel nodig om ons er doorheen te slepen. Als je geen doel hebt, dan zal je verleden je terugtrekken. Als je geen doel hebt, zullen de afleidingen van het leven je heen en weer trekken. Je hebt een droom of een doel nodig om je vooruit te trekken door wat je ook meemaakt. Als je aan die droom bouwt, zal die droom jou bouwen. Zoals mijn opa zegt, het is beter om te proberen iets groots te doen en te falen dan te proberen niets te doen en te slagen. Je bent niet te oud. Je bent niet te jong, je bent niet te oud, je bent niet te wat dan ook. Je kunt elke droom in vijf jaar verwezenlijken. Daar ben ik van overtuigd. Je kunt bijna elke droom in vijf jaar verwezenlijken. Denk je dat je nog vijf jaar zult leven? Ik denk van wel. En je hebt nooit meer geweten, nooit meer gehad, nooit meer bereikt dan vandaag. Je kunt het, ik geloof in je. Dus werk aan jezelf. Bouw het huis. Je kunt het, mijn vriend. Je leven ligt voor je. Claim het. Claim je leven.

 

Gebed

Heer, wij danken U voor de kracht van God in ons. Wij kunnen het niet alleen. Wij hebben U nodig en wij hebben uw woord nodig. En wij hebben U nodig om het soort mensen in ons leven te sturen dat ons de weg wijst. Heer, wij bidden in Jezus’ naam dat U dat zult doen. Wij houden van U. Dit bidden wij in Christus’ naam en Gods volk zei amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Groei door omstandigheden

21 januari 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan