Home Investeer in een ander

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kijkers en kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat jullie er zijn. Bedenk dat als jij in Christus bent, je gerechtvaardigd bent door Hem. Er schuilt zoveel kracht in het beseffen daarvan. Nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid. Wij houden van jullie. Wij zijn blij dat jullie deze dienst mee vieren. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw Heilige Geest. Dank U dat uw Zoon Jezus Christus zijn leven gegeven heeft zodat wij in vrede konden komen met U, Vader. Wij danken U dat wij vrijmoedig voor uw troon mogen verschijnen. Volkomen gereinigd van ons verleden, met een frisse start. Heer, wij danken U voor nieuwe ideeën, een frisse visie, een fris pad voor ons. Velen van ons hebben dat nodig. Wij danken U dat wij dat al hebben en reageren met vertrouwen. Vergeef ons onze zonden, vernieuw ons en herstel ons. Wij danken U, God. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Awake, My Soul

Ontwaak, ontwaak, ontwaak mijn ziel

Mijn ziel, ontwaak, ontwaak, ontwaak

Ontwaak mijn ziel

Vroeg in de ochtend ontwaak ik

 

Wees verheven, o God, boven de wolken

Laat uw glorie zijn over heel de aard

Wees verheven o God

Laat uw glorie zijn over heel de aard

Wees verheven, o God, boven de wolken

Laat uw glorie zijn over heel de aard

Wees verheven o God

Laat uw glorie zijn over heel de aard

Want uw standvastige trouw is groot

Uw trouw reikt tot aan de wolken

Want uw standvastige trouw is groot

Uw trouw reikt tot aan de wolken

De wolken, de wolken

 

Ontwaak, ontwaak mijn ziel, ontwaak mijn ziel

Mijn ziel, ontwaak, ontwaak mijn ziel

Vroeg in de ochtend ontwaak ik

En de ochtend ontwaakt

 

Schriftlezing – 2 Koningen 2:9-12 door Hannah Schuller

2 Koningen 2:9-12. Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei: Vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei: Laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei: U hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien als ik bij u vandaan weggenomen word dan zal het u gebeuren, maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Kerkfamilie, laat ons net als Elia leiderschap zien als investering in mensen. Amen.

 

Interview – Karen Ehman

BS = Bobby Schuller en KE = Karen Ehman

 

Introvideo

Karen Ehman is een spreker en auteur die ruim twaalf boeken en studiegidsen heeft geschreven in de afgelopen 20 jaar. Ze bespreekt regelmatig onderwerpen die over het hoofd worden gezien maar onmisbaar zijn in een christelijk leven. Haar nieuwste boek, When Making Others Happy is Making You Miserable. How to Break the Pattern of People Pleasing and Confidently Live your Life gaat over hoe altijd ja zeggen het ja zeggen tegen God in de weg kan staan en zijn grotere plan en doel. Welkom, Karin Ehman.

 

BS: Voor diegenen die jouw verhaal niet kennen kunnen wij misschien beginnen met jouw geloofsreis.

KE: Natuurlijk. Ik groeide op in de Mid-Weststaat Michigan. Ik woon nog steeds in het midden, zoals wij Michigan soms noemen. Ik heb één oudere broer. Toen ik een jaar of 8 was, verliet mijn vader ons volslagen onverwacht. Ik werd door een alleenstaande moeder grootgebracht en dat heeft nogal wat beroering en droefheid in mijn leven teweeggebracht. Maar gelukkig was mijn moeder gelovig en vertelde mij over Jezus. En mijn schooljuf nam mij ook mee naar haar kerk waar ik kon zingen in het kerkkoor en meer hoorde over Jezus. Ik deed belijdenis toen ik 16 was en was een gelovige. Ik ging naar een christelijke school en leerde mijn man kennen. Wij wonen nog steeds in Michigan. Wij hebben drie volwassen kinderen en twee bonuskinderen door het huwelijk. Ik schrijf en spreek graag en bemoedig vrouwen en mannen om hun prioriteiten uit te dragen voor de ogen van de wereld en zo het evangelie tonen. Mijn grootste vreugde van de afgelopen jaren is dat mijn ouders zich met elkaar verzoend hebben voor ze overleden. Mijn vader overleed twee jaar geleden en mijn moeder afgelopen april. Ik heb mijn levenslange gebed verhoord gezien dat ze elkaar zouden vergeven.

BS: Ongelooflijk. Wat een prachtig verhaal. Je hebt heel wat boeken geschreven. En dit boek ligt veel christelijke leiders waarschijnlijk na aan het hart. Wij willen altijd mensen vooropstellen als wij leiden maar soms en vooral als je dat lange tijd gedaan hebt en mensen met zekere trekjes, kunnen daarmee een worsteling aangaan: Als er over je heen wordt gelopen. Of als het pleasen van mensen belangrijker wordt dan de waarheid spreken of eerlijk te zijn, ook tegenover jezelf. Je hebt er een boek over geschreven. Laten wij daarmee beginnen.

KE: Het is prachtig om van mensen te houden en dienstbaar te willen zijn en te zorgen voor anderen zoals Jezus ons opdraagt. Maar als dat niet beteugeld wordt, kun je verzanden in pleasen. Dan doen wij niet langer iets wat God van ons vraagt maar doen wij het omdat de ander dat van ons verwacht. Misschien omdat wij ze niet willen teleurstellen of boos maken. Dan zijn wij de grens overgestoken tussen liefhebben en dienen naar de situatie waar anderen de dienst uitmaken in plaats van God.

BS: Is dat een vaardigheid, vind je?

KE: Het is iets waar ik decenniënlang mee geworsteld heb. Ik leerde het mensen naar de zin te maken omdat ma het al zo moeilijk had. Dat liet ik zich ontwikkelen en groeien. Ik was een pleaser, maar ik wist dat dat was omdat ik geen grenzen stelde. Dat was de reden dat ik het uit de hand liet lopen. Een oud gezegde luidt dat je mensen leert hoe ze je moeten behandelen en dat is waar. Wij leren hun dat door ons gedrag, en onze reactie. Door hoe wij hen aldoor te hulp snellen. Wij leren hun dat het goed is om pleasers te zijn omdat we in actie komen en hen redden als ze dat nodig hebben.

BS: Het lijkt tegenwoordig moeilijk om een normaal meningsverschil te hebben, dat gezond is en grenzen kent. Zie je dat ook op sociaal vlak?

KE: Ik denk dat het digitale tijdperk een nieuwe dimensie heeft toegevoegd. Online wordt met meningen gegooid en dan heb je de neiging te reageren met een uitgekiend commentaar. Maar je hebt gelijk. Wij missen die eerlijke en vriendelijke gesprekken waarin wij beleefd van mening verschillen over iets. Wij hopen iets te berde te brengen dat viraal gaat en veel likes trekt. Dat heeft een dimensie toegevoegd die mij niet bevalt. Ik vraag mijzelf graag af, zou ik dat ook tegen diegene zeggen als die tegenover mij aan tafel zat? En zo nee, dan moet ik het ook niet online zeggen.

BS: Niemand stemt voor je omdat ze een online-debat van je verloren hebben. Niemand is tot Jezus gekomen omdat ze een Twitterdebat met je hebben verloren. Dat is zo onnodig.

KE: Er bestaat het valse besef dat, als je een conflict met iemand hebt je geen relatie met diegene kunt hebben. Je kunt niet bevriend zijn met iemand die voor een ander heeft gestemd. Maar wij kunnen leren, nog steeds nee te zeggen tegen dingen die mensen van ons vragen. Wij kunnen zeggen, nee, ik zie het anders dan jij en toch bevriend te zijn met zo iemand.

BS: Heb je een tip voor hoe je nee kunt zeggen zonder gevoelens te kwetsen?

KE: Ik heb geleerd die dialoog die in mijn hoofd woedt, uit te spreken. Vaak heb ik de neiging om eruit te flappen wat ze willen horen in plaats van te zeggen: Ik ben zo bang je te beledigen dat ik aarzel om de waarheid te spreken. Als ik in jouw schoenen stond, zou ik de waarheid willen horen. Komt ie. En gooi er dan maar uit wat je denkt.

BS: Kwetsbaarheid helpt de deur te openen. Je boek is prachtig: When Making Others Happy is Making you Miserable. Wij herkennen dat allemaal. De auteur is Karen Ehman. Karen, hartelijk dank voor je bijdrage en bedankt voor deze bemoediging.

KE: Dank dat ik dit mocht delen.

BS: Gods zegen. Dank je.

 

Duet – Psalm 23: Surely Goodness, Surely Mercy door Sarah Grandpre en Connor Smith

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets

Hij laat mij rusten in groene weiden

Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden

Tot eer van zijn naam, zijn grote naam

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer en prijs uw Heilige naam

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand

Ook al vliegen de pijlen en de angst

Van de nacht overvalt mij, ik vertrouw op U, Heer

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer en prijs uw Heilige naam

Ook al wandel ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad

Ook al wandel ik door een donker dal, U bent naast mij

Ook al wandel ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad

Ook al wandel ik door een donker dal

U bent naast mij, U bent naast mij

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer en prijs uw Heilige naam

 

Solo – Goodness of God door Jennifer Rockett

Heer, ik heb U lief

Want uw genade stelt me nooit teleur

Al mijn dagen hebt U mij in uw handen gedragen

Vanaf het moment dat ik ontwaak totdat ik mijn hoofd neerleg

Zing ik van de goedheid van God

Mijn hele leven bent U mij getrouw geweest

Mijn hele leven bent U zo goed geweest

Met elke ademtocht die ik in me heb

Zal ik de goedheid van God bezingen

 

Ik hou van uw stem, U hebt mij door het vuur geleid

In de donkerste nacht bent U mij nabij zoals niemand anders

Ik ken U als een Vader, ik ken U als een Vriend

En ik heb geleefd in de goedheid van God

 

Mijn hele leven bent U mij getrouw geweest

Mijn hele leven bent U zo goed geweest

Met elke ademtocht die ik in me heb

Zal ik de goedheid van God bezingen

Want uw goedheid achtervolgt mij

Uw goedheid achtervolgt mij

Want uw goedheid achtervolgt mij

 

Mijn leven ligt voor U, ik heb me overgegeven

Ik geef U alles uw goedheid volgt me steeds weer

Al heel mijn hele leven bent U trouw, Heer

Heel mijn leven bent U zo goed geweest

Met elke ademtocht die ik in me heb

Zal ik de goedheid van God bezingen

 

Al heel mijn hele leven bent U trouw, Heer

Heel mijn leven bent U zo goed geweest

Met elke ademtocht die ik in me heb

Zal ik de goedheid van God bezingen

Zal ik de goedheid van God bezingen

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Dit zeggen wij samen, zoals wij elke week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Investeer in een ander

door Bobby Schuller

Het is zulk goed nieuws dat God van je houdt zoals je bent. Onderweg op je levensreis. Hij wil dat je beter bent en beter doet. Maar Hij ziet altijd alleen maar het beste in je. Hij is voor jou. Hij staat aan jouw kant. Hij overlaadt je met gunsten. Hij houdt van je. Hij vergeeft je. Als God jouw ziet, is dat zoals perfecte ouders hun kind zien. Je zegt misschien, Bobby, ik ben nogal oud. God is heel oud. Veel ouder dan jullie. Hij is het alleroudste dat er bestaat. En als Hij je ziet, heeft Hij je oprecht lief. Dat wil ik vandaag benadrukken: Leiden als Jezus betekent eerder anderen willen leiden en willen investeren in mensen dan dat het gaat om het bereiken van doelen. Doelen zijn belangrijk. Visies zijn belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is één persoon. De persoon die je geroepen bent te troosten en te leiden en te helpen. Ik heb talloze malen te veel mensen gezien die held willen zijn als ze geroepen worden om gids te zijn. En te veel van die helden worden schurken. Hoe bedoel je, held en gids? Ik zal je wat voorbeelden geven van verhalen over helden en gidsen. Het beste verhaal daarover buiten de Bijbel en dat is een bewering en geen mening, het is waar is Les Misérables. Het beste verhaal aller tijden. Ik ben dol op dat verhaal. In Les Misérables heb je twee hoofdpersonages. Inspecteur Javert is de schurk en de hoofdfiguur is Jean Valjean. Als je dat verhaal leest, verzeker ik je dat inspecteur Javert denkt dat hij de held is van zijn verhaal. De boef is er heilig van overtuigd dat hij de held is. Hij ontdoet de wereld van criminelen. En de ware held, Jean Valjean, ziet zichzelf niet als een held. Hij ziet zichzelf als gids voor zijn dochter. En in die rol van gids wordt hij een held. Dat is de grote ironie. Uiteindelijk worden de gidsen altijd de helden en de zelfverklaarde helden worden vaak de schurken. Kijk naar je eigen leven, naar de helden die wij in ons leven hebben. Het zijn geen mensen die van plan waren, helden te worden. Vaak niet eens mensen die zich wilden inzetten voor de goede zaak. Het zijn mensen die zich wilden inzetten voor mensen. Om hun naaste te bemoedigen, lief te hebben, te bemoedigen. Om iemand te helpen, iets te doorstaan. Die een groep bijeenbracht en mobiliseerde. Dan was er een doel, maar het ging om een individu. In Saving Private Ryan is de held Tom Hanks. Hij is de gids. In Good Will Hunting is Robin Williams de gids die een held is voor Matt Damon. Vaak zien wij niet dat de mensen die het grootste verschil in de wereld maken de mensen zijn die het verschil voor mensen maken. De mensen die in anderen investeren. En dat brengt ons bij onze Bijbeltekst. Voordat wij het over Koningen gaan hebben vraag ik je, je denken te verleggen van ‘ik moet iets bereiken of een held zijn’ naar ‘ik moet een gids zijn voor iemand’. Het boek Koningen, de Bijbeltekst die Hannah vandaag gelezen heeft is één boek. In de Bijbel hebben wij 1 Koningen en 2 Koningen maar dat is omdat de rabbi’s in die tijd oude bazen waren. Als zij al die Koningen oprolden tot één enorme boekrol kregen ze last van hun rug als ze die op de bovenste plank moesten leggen. Daarom hebben ze ze in tweeën verdeeld. En daarom hebben wij 1 Koningen en 2 Koningen. Koningen begint met een zwaar verhaal over koning David op zijn sterfbed. Hij ligt zich af te vragen wat er van zijn wereld zal worden. Als je het leest, lijkt het een verhaal dat begint met de dood van koning Arthur. Over een legendarische koning die van alles tot stand bracht zodat je je afvraagt wat er in het verhaal gaat gebeuren. In Koningen zie je Gods koninkrijk stukje bij beetje in duigen vallen als het koninkrijk Israël in een noordelijk en zuidelijk koninkrijk wordt opgesplitst. Er verschijnen tal van koningen en koninginnen ten tonele en Israël trapt in dezelfde valkuilen als altijd: Afgoderij, wangedrag jegens de armen. En daardoor duiken veel profeten op in het verhaal om te profeteren tegen de koningen en koninginnen van Israël en Juda. De twee beroemdste zijn Elia en Elisa. Zeg allemaal maar eens Elia en Elisa met een s. Twee verschillende mensen. Elisa is de jongste. Elia is de oudste. Het verhaal van Elia in Koningen begint met de held Elia. Hij is een jonge hond, die woedend is op koning Achab en terecht. Hij staat voor een goede zaak met alle kracht die in hem is. Doorlopend trekt hij ten strijde tegen Achab en Izebel en hun afgoden. De goden Asjera en Baäl. Denk bij die afgoderij niet, ach, gewoon zomaar een andere religie. Want bij de verering van de Baäl en Asjera was bijna altijd sprake van kindoffers en andere gruwelijke praktijken. Het is dus niet alleen maar een bizarre vorm van aanbidding maar ook de gruwelijkheid, de moorden en de martelingen eromheen. En zo viel de volmaakte en geestelijke orde van Gods koninkrijk totaal uiteen. Elia neemt het op tegen Izebel, de boze koningin van de boze koning die allerlei profeten om zich heen heeft. Het doet mij denken aan een tovenaarsduel. Die film, Het Zwaard in de Steen, met Merlijn en hoe heet die boze heks…? Madam Mikmak. Het is een tovenaarsduel tussen de goede profeet en de slechte profeten. Ze zijn met 950 profeten en de challenge luidt: Wie kan een vuur ontsteken met een gebed? En die 950 profeten bouwen een altaar van droge takken, met een offer erop. En maar bidden. En intussen zegt Elia: Waar zijn die goden van jullie dan? Ze verwonden zichzelf en sloven zich uit en Elia zegt: Misschien zijn ze net even met lunchpauze. Er komt niks van terecht en dan is Elia aan de beurt. Een groots, heldhaftig moment. Hij stapt naar voren en gaat in gebed en laat zelfs water over het altaar gieten om alle twijfel weg te nemen. En ineens schiet een enorme, allesverzengende vlam in dat altaar. Een formidabel vertoon van de macht van Jahweh, de God van Israël. En meteen pakt die meute Israëlieten die de hele dag hebben staan toekijken hun zwaarden en hooivorken en doden elke valse profeet. Alle 950. Als dat gebeurt, zegt Izebel dat Elia dood moet en Elia slaat op de vlucht. Hij rent helemaal naar de berg Sinaï. Dit is de enige andere keer dat de Sinaï in het Oude Testament genoemd wordt. Daar aangekomen, gaat hij zitten mokken. Waarom? Ten eerste omdat al zijn vrienden dood zijn. Die had zij al laten ombrengen. En ten tweede heeft hij weliswaar grandioos gewonnen maar heeft hij nou werkelijk geschiedenis geschreven? Het maakte geen enkel verschil. De valse profeten zijn opgeruimd maar er komen 950 andere voor in de plaats, die het op hem gemunt hebben. Alles blijft bij het oude, maar nu loopt hij ook nog gevaar. En dan volgt het beroemde verhaal van de engel, die Elia vertelt: Elia, de Heer komt eraan. Sta op. En dan gebeuren er drie dingen. Ten eerste steekt een storm op. In de Bijbel staat dat God niet in die storm was. En dan volgt een grote aardbeving, maar God was niet in de aardbeving. En ten slotte volgt er een groot vuur. Misschien zoals de vurige tornado die het altaar verteerde. Maar de Heer was niet in het vuur. De Heer kwam in een fluistering en dan hoort Elia van de Heer. Als je een trouwe kerkganger bent, ken je dat verhaal. De metafoor is dat wij eerder de fluistering van God horen dan de herrie die ons in de wereld vaak omringt. Maar wij vergeten vaak wat God al fluisterend tegen Elia zei. Heeft een voorganger je dat ooit verteld? Weet je het nog? Hier volgt de Bobby interpretatie van die tekst. God vertelt Elia dat hij van de berg moet afdalen en Elisa moet zalven. Wat ik jullie vandaag probeer mee te geven is dat God in zekere zin tegen Elia zegt: Schei uit met de held te spelen. Word een gids. Schei uit met zaniken dat, hoewel alles goed is gegaan, er niks veranderd is. Het is tijd dat je in een persoon investeert. Elisa. Hij verwacht je. Ongelooflijk toch, dat als wij medelijden hebben met onszelf als wij neerslachtig zijn, vast zitten en besluiten om ons niet langer op onszelf te richten maar een ander te helpen, een kind, een oudere, iemand die in de nesten zit of besluiten om iemand te gaan begeleiden hoe dat onszelf weer uit het slop helpt? Als je iemand overeind helpt, help je jezelf overeind. Dat gebeurt gewoon. Als je anderen bemoedigt word je zelf bemoedigd. Je gaat je dankbaar voelen voor anderen. Je gaat je gelukkiger voelen. Dat is iets geks van het leven. Als we ons inzetten voor een mens in plaats van voor een programma, verandert er iets in ons. Want we zijn gemaakt voor mensen en niet voor programma’s. Mensen boven programma’s. Iemand boven iets. Cultuur boven visie. Het gaan om een mens die jou nodig heeft. Iemand heeft jou vandaag nodig. Iemand heeft je gebed nodig. Iemand heeft je bemoediging nodig. Iemand heeft je stem nodig. Luister naar de Heer. Als God in een fluistering tot ons spreekt wijst Hij ons vaak de weg naar een mens, niet naar een ding. En dat deed Hij ook bij Elia. En dus ging Elia naar Elisa, een jonge gast nog. Hij bezit twaalf ossen, als een soort spaarpotje. Elia legt zijn mantel om Elisa’s schouders, zonder wat te zeggen. Dan doet hij hem weer zelf om en wil weglopen. Elisa snapt meteen wat dat betekent. Elia roept Elisa op om zijn discipel te worden. Hij rent naar zijn ouders en vertelt ze dat hij de grote profeet gaat volgen. Elia en Elisa worden onafscheidelijk als discipel en rabbi. En dan volgt het crescendo van hun verhaal. Ze moeten van elkaar scheiden omdat Elia ten hemel zal opvaren. De vurige wagen uit het verhaal brengt de scheiding tussen beiden teweeg. De vurige wagen voert Elia niet naar de hemel. Ik vond het vreemd dat ik daar geen correcte afbeelding van vond. Iedereen denkt dat Elia met die wagen ten hemel voer, maar dat is niet zo. De vurige wagen is God zelf. De wagen heeft tot doel om Elia en Elisa van elkaar te scheiden omdat ze zo hecht met elkaar verbonden waren als discipel en rabbi. Als de vurige wagen passeert, komt er een wervelwind die Elia opneemt en naar de hemel voert. En vlak voordat dat gebeurt, zegt Elia tegen Elisa: Wat wil je van mij? En die zegt: Ik wil een dubbele portie van uw geest. Het Hebreeuwse woord voor geest is ruach. Een woord van groot gewicht. God blies het Adam en Eva in om ze vanuit klei tot leven te wekken. Je laatste adem als je sterft, is de ruach. Het is als het leven zelf. Elia was een gepassioneerde profeet. Daarom zegt Elisa: Ik wil een dubbele portie daarvan. Ik wil dubbele passie, dubbele kracht, dubbelleven, alles dubbel wat u hebt. Elia denkt even na en zegt: Je vraagt mij iets heel moeilijks. Weet je wat? Als je mij kunt zien terwijl de Heer mij wegvoert zul je het ontvangen. Als je mij niet ziet, zul je die portie niet ontvangen. Dan worden ze door die vurige wagen gescheiden. Een wervelwind voert Elia naar de hemel. Als dat gebeurt, schreeuwt Elisa het uit: vader, vader. Dat zegt weer hoeveel Elia voor hem betekende. En als de stofwolken zijn opgetrokken dwarrelt die mantel, die Elia vele jaren geleden om zijn schouders legde uit de lucht naar beneden. Hij komt neer voor Elisa’s voeten. Die raapt hem op en legt hem om de schouders. Hij kreeg trouwens inderdaad een dubbele portie van Elia’s geest. In de Bijbel doet Elia zeven grote wonderen en Elisa doet er veertien. Geweldig, hè? Misschien is het belangrijkste dat Elia bereikt heeft met zijn bediening van de vele dingen die hij gedaan heeft is Elisa het belangrijkste geweest. Sta daar even bij stil. Het belangrijkste dat van iemand een held maakt is hoe goed hij of zij als gids is. En hoewel ze in onze verhalen en films weifelen zijn in het echte leven gidsen de grootste helden. De relatie tussen Elia en Elisa is het ultieme voorbeeld van discipelschap. Zo leef je als christen. Als je hier al langere tijd komt, weet je wat een discipel is. Dat is niet zomaar iemand die Jezus als Heer en Heiland erkent. Een discipel is een leerling. Iemand die geestelijk onderwijs volgt. De Bijbelse definitie van een discipel is iemand die gedisciplineerd is. Iemand die zich concentreert op het worden als de rabbi. Maar een discipel heeft een mentor nodig. Heeft een leraar nodig. Je kunt geen discipel zonder rabbi hebben. Als Jezus ten tonele verschijnt als een rabbi voor zijn discipelen ontstaat die relatie toen de tempel er was waarbij men zich opnieuw die vraag gaat stellen: Wat is een tempel? Ik vraag het aan jullie. Wat is een tempel? In Jezus’ tijd was dat duidelijk. Een tempel is het huis van God. Het is een gebouw waar een god woont, of waar God Zelf woont. Heidenen geloofden dat Artemis een tempel had en Jupiter. Neptunus had een tempel en Mercurius had een tempel. En God had een tempel. Jahweh God had een tempel in Jeruzalem. Een tempel was een gebouw waar God was. Maar het antwoord op die vraag begon te verschuiven na Jezus toen de Heilige Geest de tempel verliet en in de mens terugkeerde op Pinksteren. Toen werd een tempel elke plek waar God verblijft. Met Pinksteren kreeg God een nieuw adres. De vraag was nu in feite niet meer wat een tempel is, maar wie een tempel is. Wie is er trouwens een tempel? Dat ben jij. En ik ook. Wie gaat ze helpen? Wie gaat ze gidsen? Iemand op deze wereld heeft jou nodig. We hebben niet nog meer helden nodig. Wij hebben gidsen nodig. Wij hebben niemand met een goede zaak nodig. Wij hebben een gids nodig. Wij hebben niet iemand met een plan nodig. Of iemand met een programma. Wij hebben niet nog iemand met een ding nodig. Wij hebben een gids nodig. Wij hebben jou nodig. Dat brengt mij bij het laatste wat ik kwijt wilde. Leiden als Jezus is niet, een held te zijn met een monument voor jezelf. Het draait niet om ego. Het draait erom, dienstbaar te zijn en anderen lief te hebben, waar ze ook staan. Ik wil hiermee afsluiten. Als kerk hebben wij drie jaar geleden een radicale stap gezet. Dit jaar is een belangrijk jaar voor onze bediening geweest. Alleen al dit jaar hebben we ons publiek bijna verdrievoudigd. Veel daarvan is te danken aan wat wij hebben doorgemaakt. Maar wat we als kerk vieren, is niet dat ons publiek groeit. Wat wij vieren, is datgene wat ons in staat heeft gesteld, zo groot te worden. Dat is ons fantastische team mensen die van mensen houden. Dat heb ik niet gedaan, maar God. Het komt doordat wij de juiste mensen hebben aangenomen. Dit jaar hebben wij een andere mijlpaal bereikt. Wij hebben de onderscheiding Beste Christelijke Werkkring gewonnen. Daarvoor vullen de medewerkers van een bediening een vragenlijst in. Die is anoniem en bevat allerlei vragen over de leiding, de verdienste hoe ze behandeld worden en hoe het is om er te werken. Zo wordt de bediening beoordeeld en zo werden wij Beste Christelijke Werkkring. Dat betekent dat de medewerkers van deze kerk anoniem verklaren dat ze van onze missie houden. En het allerbelangrijkste punt waarop wij scoorden, was: ‘Ik hou van de mensen met wie ik werk.’ Mooi, hè? Voor mij is dat een prestatie. Ons publiek fluctueert, maar met die prestatie komen we overal. Je kunt overal komen als je met de juiste mensen in de bus zit. Ik wil hiermee afronden. Dat zei ik al, dat weet ik maar dit gaat nog over wat ik net zei. Leiden als Jezus komt neer op voortdurend dingen herhalen. Het gaat om iemand boven iets stellen. Dat iets is heel belangrijk, maar die iemand is belangrijker. En je wilt leiden zoals Christus leidde. Het gaat om die ene persoon. Het gaat om het achterlaten van die 99 voor die ene. Het gaat om de waarde van het individu. Het houden van mensen, waar ze ook staan. En onthouden dat het mooiste wat je achterlaat niet de doelen zijn die je bereikt hebt. Die zijn belangrijk, maar het gaat om de mensen die je onderweg hebt bereikt die God je gevraagd heeft, te dienen en te bemoedigen.

 

Gebed

Vader, wij danken U en wij houden van U. Wij vragen in Jezus’ naam om uitstorting van uw Geest via mensen over mensen. Wij houden van U en wij blijven naar U luisteren. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen. Dank voor jullie aanwezigheid. En dan nu de zegen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Investeer in een ander

21 augustus 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan