Home Geloof, hoop en heb lief

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, kijkers en kerkfamilie, wij zijn zo blij dat jullie er zijn. Wij geloven niet dat het toeval is dat u hier bent. De Heer heeft vandaag een woord voor jullie. Jullie zijn geliefd. Wij zijn zo verheugd dat Tim Timberlake vanmorgen tot ons spreekt. Welkom, Tim! We zijn blij dat je er bent. Dank je. Vandaag hebben wij veel op ons hart en in onze gedachten. Velen van ons voelen zich gestrest en bezorgd maar we kunnen het aan de Heer voorleggen. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij nemen al onze zware lasten en noden en wij leggen ze bij het kruis. Dank U, Jezus, dat U ons helpt te wandelen in Uw gemakkelijke spoor. Wij bidden voor alles waarover we ons zorgen maken en wij vertrouwen ze aan U toe in Jezus’ naam, amen. Amen. Richt je tot de persoon naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang – When I Survey the Wondrous Cross

Als ik het wond’re kruis aanschouw

Waar Christus stierf, die ‘t al volbracht

Dan voel ik, hoe ‘k mijn trots berouw

En ‘t rijkst gewin slechts schade acht

Zie, hoe mijns Heilands zacht gelaat

Slechts liefde en smarte spreidt ten toon

Werd ooit ene liefde zo versmaad?

Droeg één gelaat ooit zulk een kroon?

Te klein is ‘t offer, dat ik bood

Al waar’ al ‘t goed der aard’ mijn deel

Uw wond’re liefde, goddelijk groot

Eist alles, ja mijzelf geheel

Amen, amen, amen

 

Schriftlezing – Mattheüs 9: 27-30 door Chad Blake

Ter voorbereiding op de boodschap van Tim, lees ik de woorden van onze Heer gevonden in Mattheüs 9:27-30. Toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die riepen: Zoon van David, ontferm U over ons. Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend. Dit is het woord van onze Heer.

 

Solo – We Bless the Name door Terron Brooks

Soevereine God, wij verhogen U,

U bent met ons, gezegend is uw naam

Jezus Christus, de gekruisigde

Opgestane, verhoogde, gezegend is uw naam

Wij zingen halleluja, gezegend is de naam

Van Hem die ons redt, gezegend is de naam van Jezus

Gezegend is Hij die regeert

Ja, gezegend is Hij, gezegend is Hij

Gezegend is Hij, de naam van Jezus

Gezegend is de naam van Jezus

Soevereine God, U bent mijn alles

Alles wat u voor mij deed, gezegend is uw naam

Jezus Christus, ik ben van U,

Alles in mij roept, gezegend is uw naam

Wij zingen halleluja, gezegend is de naam

Van Hem die ons redt, gezegend is de naam van Jezus

Gezegend is Hij die regeert

Ja, gezegend is Hij, gezegend is Hij

De naam van Jezus,

Gezegend is Hij, gezegend is Hij

Gezegend is Hij, de naam van Jezus

 

Interview – Kate Wood

CB = Chad Blake en KW = Kate Wood

Introvideo: Kate Wood is een blogger die de site Wood and Spoon begon om haar passies bakken, schrijven en fotografie te combineren. Die passies hebben nu geleid tot haar eerste boek: Her Daily Bread: Inspired Words and Recipes to Feast on All Year Long met tal van recepten, en waarin een verband wordt gelegd tussen geloof en eten in dit nieuwe dagboek. Welkom, Kate Wood.

 

CB Kate, hoi. Bedankt dat je vanmorgen bij ons bent.

KW Bedankt dat ik hier mag zijn. Dit is zo leuk.

CB Voor degenen onder ons die je werk niet kennen kun je ons iets vertellen over je verhaal en je geloofsreis tot nu toe?

KW Ja, ik woon momenteel met mijn man in Selma, Alabama. Wij hebben drie jonge kinderen die wij proberen op te voeden. Ze zijn 7, 5 en 2, dus het leven is leuk en vol Er gebeurt zoveel. Er is altijd wel iets gaande. Mijn geloofsreis is langzaam op gang gekomen. Als kind kende ik Jezus niet. Pas iets later in mijn leven leerden wij elkaar kennen en het lijkt wel of ik in elk seizoen van mijn leven steeds meer lagen afpel. Hoe meer ik Hem volg, hoe meer Hij onthult hoeveel Hij van mij houdt. En dat is dus een beetje mijn verhaal van de afgelopen jaren dat ik mij realiseer hoeveel er van mij gehouden wordt en dat ik een soort vriendschap, een vader/dochterrelatie met God ontwikkel. Het is een heel bijzondere tijd geweest.

CB Prachtig. Wat bracht je ertoe om die blog The Wood and Spoon, te beginnen?

KW Dat was wel grappig. Een paar weken geleden ruimde ik mijn zolder op en ik vond een velletje papier waarop ik iets had gekrabbeld. Een velletje uit een schoolschrift. Dat was meer dan 15 jaar geleden. En het eerste item op die bucketlist dat ik erop had gezet was het schrijven van een boek. Ik hield al heel lang van eten. Ik studeerde in die tijd voeding, dus had ik op dat moment in mijn hoofd: Ik ga een kookboek schrijven. En pas jaren later, nadat ik diëtiste was geworden en al jaren klinisch werkte

pakte ik die oude droom om een kookboek of zo te schrijven, weer op. Het was mijn man die me ertoe aanzette, mijn website te beginnen. Dat bracht me in contact met mensen die ik anders nooit had ontmoet.

CB Wat was de inspiratie om recepten en de Bijbel te combineren?

KW Ik denk dat ik zag hoe God voedsel gebruikte om relaties in mijn leven te cultiveren. Misschien omdat ik in het Zuiden woon en wij hier niets doen zonder eten. Er is zoveel gemeenschapsgevoel te vinden in de keuken en rond de tafel. Hij gebruikte die tijd om dingen met elkaar te verbinden en me te tonen hoe voedsel niet alleen iets was dat mij lichamelijk voedde maar dat ook mijn leven op andere gebieden gevoed werd of het nu mijn huwelijk was, of mijn rol als moeder of mijn rol als vrouw in een stadje waar ik de gelegenheid heb om zoveel mensen lief te hebben. Het werd iets waarvan ik kon zien

hoe ze hand in hand gingen. En Her Daily Bread lijkt daar veel op. Er staan 52 recepten in en een heleboel verhalen. Vooral reflecties uit mijn eigen leven waarin ik zie hoe God andere mensen gebruikt heeft om mij op unieke manieren lief te hebben. Ik hoop dat andere mensen het lezen en kunnen nadenken over hun eigen leven en hun ervaringen met de Heer.

CB Je raakt zeker iets. Wij zeggen hier vaak dat Jezus een eetbediening had. Er zijn bepaalde evangeliën waar het lijkt alsof Jezus in elk verhaal eet. Ik denk dat eten een speciale manier is om gesprekken te openen en onze harten te openen als wij tegenover elkaar aan tafel zitten. Kate, welke bemoediging kun jij geven aan mensen die worstelen met het voeden van hun eigen geloof. Die op zoek zijn naar iets meer van God. Welk woord van bemoediging zou je hun willen geven?

KW Ik heb dat meegemaakt. Ik heb soms periodes dat ik moeilijk op gang kom om Hem na te volgen en uit te zoeken waar Hij is. Maar ik weet dat een verlangend hart altijd een hart is dat Jezus vindt. Ik bedoel dat Hij verlangt naar een relatie met ons. Ik denk dat als wij ons kwetsbaar opstellen, waar wij ook zijn dat Hij dat waardeert en Hij wijst het niet af. Hij opent altijd zijn armen voor onze gevoelens, wat ze ook zijn. En dus zeg ik, wat er ook aan de hand is in je leven je kunt het op tafel leggen en het is nooit te groot of te rommelig. Hij verlangt naar die relatie met ons en we zullen zeker gevonden worden.

CB Dat is mooi gezegd. Je hebt in mij een nieuwe volger. Je kunt meer te weten komen over Kate en Kate’s recepten op thewoodandspoon.com. Kate Wood, bedankt voor het delen van je verhaal. Onthoud dat God van je houdt en wij ook.

 

Solo – Our God Reigns door Terron Brooks

Onze God is groot en roemvol

Wij stellen ons vertrouwen in uw naam, Jezus

In staat om ons te redden en te verlossen

Wij stellen onze hoop op uw naam, Jezus

Zegen en eer, glorie en macht, zij onze God voor eeuwig

Alle eer en alle lofprijzing is voor U, Heer

Is voor eeuwig voor U

Halleluja, halleluja, onze God regeert

Halleluja, halleluja, onze God regeert

Onze God is machtig en wonderbaarlijk

Wij stellen ons vertrouwen in uw naam, Jezus

Niets te vrezen, U bent hier met ons

Wij stellen onze hoop op uw naam, Jezus

Zegen en eer, glorie en macht, zij onze God voor eeuwig

Alle eer en alle lofprijzing zijn voor U

Voor U voor eeuwig, halleluja

Dat is de hoogste lof, wij zingen halleluja

Hij regeert, halleluja, halleluja

Onze God heeft de leiding, standvastig en krachtig

Niets is onmogelijk, onze God regeert voor eeuwig

Onze God heeft de leiding, standvastig en krachtig

Niets is onmogelijk, wij zingen, onze God regeert

 

Koorzang – And Can it Be

Hoe is het mogelijk, overweldigende liefde, hoe is het mogelijk,

Hoe is het mogelijk dat ik leef dankzij het sterven van mijn Heiland?

Stierf Hij voor mij die zijn pijn veroorzaakte?

Voor mij die Hem tot in de dood achtervolgde?

Overweldigende liefde hoe is het mogelijk

Dat Gij, mijn God, voor mij stierf?

Hij verliet zijn Vaders troon, zo vrij, zo oneindig zijn genade

Hij liet alles achter behalve liefde en bloedde voor de mensheid

‘t Is barmhartigheid immens en vrij

Want, O mijn God, U ontdekte mij, hoe is het mogelijk?

Overweldigende liefde, hoe is het mogelijk?

Geen veroordeling vrees ik nu Jezus en alles in Hem is van mij.

Levend in Hem, mijn levend Hoofd

En bekleed met goddelijke rechtvaardigheid

Nader ik vrijmoedig de eeuwige troon

En ontvang dan mijn kroon van mijn Christus

Overweldigende liefde, hoe is het mogelijk

Dat Gij, mijn God voor mij stierf?

Overweldigende liefde, hoe is het mogelijk

Overweldigende liefde

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.

 

Introductie Tim Timberlake door Bobby Schuller

Wij zijn blij dat wij Tim Timberlake weer mogen zien in Shepherd’s Grove. Tim is auteur en voorganger van de Celebration Church met vestigingen in Jacksonville, Florida en Creedmoor, North Carolina. Een warm welkom voor Tim Timberlake.

 

Geloof, Hoop en Liefde

door Tim Timberlake

Dank je, voorganger Bobby. Het is altijd een eer en een voorrecht om bij Shepherd’s Grove en de Hour of Power familie te zijn. Ik wil meteen beginnen met de boodschap van vandaag, Mattheüs 9:27. Ik ga deze Bijbelpassage voorlezen en dan zullen wij bidden en dan zal ik beginnen met mijn uitleg.

De tekst luidt: Toen Jezus vandaar verderging volgden hem twee blinden die riepen: Zoon van David, ontferm U over ons. Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend.

Laten wij bidden: Heer Jezus, wij danken U. We zijn verootmoedigd door uw genade en verbaasd over uw barmhartigheid. We vragen of U vandaag door uw Woord tot ons wilt spreken in Jezus’ naam, amen.

Naar welke stemmen luister jij?

Mijn vrouw Jen en ik ontdekten ongeveer zeven jaar geleden dat wij onze eerste zoon Max zouden krijgen. Toen wij begonnen met het proces van voorbereidingen in ons huis voor dit bundeltje vreugde dat wij verwachtten vertelden de artsen ons dat wij iets vrij unieks moesten doen, dat ik vrij interessant vond. Hij zei dat ik vanaf zo’n drie maanden tegen de baby moest gaan praten zodat hij kon wennen aan mijn stem. Dus begon ik als een gek mijn oor tegen haar buik te leggen en begon ik naar haar buik te kijken die er ogenschijnlijk uitzag alsof er binnenin niets aan de hand was en ik begon tegen het kind te praten en begon te vertellen waar wij enthousiast over waren waar wij naar uitkeken, waar ik naar uitkeek als vader, waar Jen naar uitkeek als moeder. En naarmate de tijd vorderde, begon haar buik te groeien en die gesprekken gingen door en ik begon te ontdekken dat wanneer onze zoon onze stem had gehoord het hem zou helpen om sporen in zijn hersenen te ontwikkelen om gezonde denkpatronen te creëren als zuigeling. De dokter hield ons voor dat als je tegen het kind blijft praten hij steeds gezonder zou worden. En ik besefte, hoewel ik dat kind nog nooit ontmoet heb hoewel dit kind mij nog nooit ontmoet heeft, het mijn stem zal kennen. Het zal weten hoe wij klinken. Het zal weten wie zijn ouders zijn omdat wij gesprekken met hem hebben gevoerd voordat hij ons kon zien. Als wij deze Bijbelpassage lezen, vind ik hetzelfde heel vergelijkbaar met Jezus. Er zijn twee blinde mannen en deze twee blinden roepen naar Jezus en er staat iets unieks. Er staat dat ze Jezus volgen. En terwijl ik dat las, dacht ik, hoe kunnen twee blinde mannen Jezus volgen? Hoe kunnen twee blinde mannen Jezus volgen, niet slechts een paar stappen, niet slechts een paar passen, niet slechts een paar meter, ze volgen Jezus enige tijd. De Bijbel zegt dat ze Hem tot in een huis volgen. Wat mij ook opviel is dat ze Hem de Zoon van David noemen, wat een aanwijzing is dat ze wisten wie Hij was en dat ze wisten waartoe Hij in staat was. Ik geloof dat ze wisten wie Jezus was, omdat ze zijn stem konden herkennen. Een van de dingen die ik heb geleerd is dat ons lot wordt bepaald door de stem waarnaar wij luisteren. De stemmen waarnaar wij gisteren luisterden bepalen het lot dat wij ervaren. Als wij naar de verkeerde stemmen luisteren, krijgen wij de verkeerde uitkomsten maar als wij naar de stem van God luisteren helpt Hij ons door deze gekke wereld te navigeren en Hij helpt ons door dit gekke leven te navigeren.

Het Woord van God leert ons dat ons geloof groeit door het Woord van God te horen. Het staat er twee keer. Geloof groeit door het horen en het horen van het Woord van God dus als ons geloof groeit door het Woord te horen groeit onze twijfel als wij dat niet doen. De Bijbel zegt hier in Mattheüs 9: Jezus stelde de vraag, vers 28: Geloven jullie dat Ik hiertoe in staat ben? Ja, Heer, antwoorden ze. En toen raakte Hij hun ogen aan en Hij zei: Naar uw geloof zal het u geschieden.

Neem initiatief

Punt nummer één is dit: God beloont initiatief, niet intenties. God beloont ons initiatief, ons vermogen om buiten onze comfortzone te treden. Ons vermogen om verder te gaan dan de dingen die wij willen en de dingen aan te boren die wij werkelijk nodig hebben. Ik vind het vaak grappig dat wij mensen beoordelen op wat ze doen en onszelf beoordelen op wat wij van plan waren te doen. Wij hebben vaak goede bedoelingen maar onze bedoelingen zetten ons pas aan tot initiatief als wij onze comfortzone verlaten. Wij denken vaak dat het tegenovergestelde van moed lafheid is. Maar ik zeg dat het tegenovergestelde van moed gemakzucht is. Vandaag wil ik je aanmoedigen om voorbij die gemakzucht te gaan. Voorbij je beperkingen en de bovennatuurlijke bron van Jezus Christus aan te boren zodat je kunt zien wat het is dat Hij voor je heeft. Het is niet genoeg om intenties te hebben. Je moet het stadium van de intenties passeren en het initiatief van het volgen van Jezus uitvoeren. Als ze waren gebleven waar ze waren, hadden ze nooit hun zicht gekregen. Maar het feit dat ze initiatief namen om niet alleen op te staan niet alleen Jezus na te lopen, maar Jezus te volgen. En het Woord van God zegt dat ze riepen. Dat woord ‘roepen’ is in het Grieks ‘krazo’, wat luidkeels roepen betekent. Ze roepen naar Jezus en ze noemen Hem de Zoon van David om te zeggen: Wij weten wie U bent, wij weten waartoe U in staat bent. Ontferm U over ons. En Jezus gaat naar binnen en Hij stelt hun een heel eenvoudige maar diepgaande vraag: Geloven jullie dat ik hiertoe in staat ben? Ik weet niet wat ‘dit’ voor jou is maar ik geloof dat als je vertrouwt op Jezus Hij je door alles wat ‘dit’ is, heen kan helpen. Jouw ‘dit’ is misschien geen blindheid. Het kunnen rekeningen zijn die zich opstapelen. Het kunnen kinderen zijn, het kan een huwelijk zijn, het kan een aantal verschillende scenario’s tegelijk zijn. Als wij niet oppassen, laten wij ons door de opeenstapeling van verschillende dingen afleiden van ons geloof. En Jezus vraagt ons vandaag: Geloof je dat Ik daartoe in staat ben? Ik wil dat je even nadenkt over wat dat voor jou is.

Terwijl ik dit las, drong het tot mij door dat Jezus zich niet liet zien zoals deze blinde mannen van Hem verwachtten. Er staat dat toen ze begonnen te schreeuwen, Jezus naar binnen gaat en Jezus begreep dat ze blind waren en dan vraag ik mij af: Waarom zou Jezus naar binnen gaan als Hij weet dat deze twee blinde mannen een wonder nodig hadden. Vaak denken wij dat Jezus het wonder zal verrichten zoals wij dat verwachten en dat Hij zal verschijnen zoals wij dat verwachten maar ik heb geleerd dat Jezus vaak niet verschijnt zoals wij dat verwachten maar dat Hij altijd verschijnt zoals Hij zegt dat Hij dat zal doen. Hij voldoet niet aan onze verwachtingen maar Jezus houdt zich altijd aan zijn Woord. Hij vroeg deze twee blinde mannen: Geloven jullie dat Ik hiertoe in staat ben? Er is een verschil tussen hoop en geloof. Hoop is een verlangen. Vertrouwen is een demonstratie. Ik geloof dat deze twee blinde mannen zowel hoop als vertrouwen hadden. Ze hadden hoop dat hun zicht op een dag hersteld zou worden maar ze hadden genoeg vertrouwen om contact met Jezus te zoeken. Nogmaals, vertrouwen is een demonstratie van wat je gelooft. Hoop is een verlangen. En sommigen van jullie die nu kijken moeten de overstap maken van alleen maar hopen op iets naar handelen in vertrouwen. Laten zien wat je gelooft en in Wie je gelooft. Ik wil dat jullie dit opschrijven.

Vul jezelf met goede gedachten

Punt twee. Je blik naar binnen bepaalt je uitzicht. Toen ik opgroeide in het zuiden rolde mijn grootmoeder vaak citroenen om er zelfgemaakte limonade van te maken. Het was een van de leukste dingen om haar te zien doen. Zij nam dan een zak citroenen en legde die op haar aanrecht en dan nam zij ze in de palm van haar hand en rolde ze tot aan haar elleboog. En dan ik vroeg haar: Oma, wat ben je aan het doen? Ze zei dan: Ik maak de citroenen klaar om geperst te worden. En wat een eeuwigheid leek als ik dorst had was slechts ongeveer vijf minuten waarin ze die citroenen rolde en dan nam zij een mes en sneed ze de citroenen doormidden en perste het citroensap in een kan en dan deed ze er heet water in en wat suiker en dan roerde ze het. En dan keek ze mij aan en glimlachte en zei: Kleinzoon, het sap is altijd het persen waard. Je blik naar binnen bepaalt je uitzicht. Wat je erin stopt als je onder de pers van het leven ligt zal er altijd uit vloeien. Deze twee blinde mannen wisten wie Jezus was. Ze noemden Hem de Zoon van David. Ze hadden informatie verzameld. Ze hadden begrip verzameld. Ze hadden kennis verzameld over wie Jezus was en daarom konden ze Hem identificeren als de Zoon van David. Hun blik naar binnen bepaalde hun uitzicht en vooruitzicht. En als wij niet oppassen, laten wij ons vullen door de wereld en als het leven ons uitperst, beginnen onze zorgen onze stress en onze zorgen eruit te stromen. Maar als wij het Woord van God opnemen in ons hart en wij worden onder de druk van dit leven gezet dan komt het Woord eruit. Je blik naar binnen bepaalt je uitzicht. Deze twee blinden konden niet zien maar ze lieten zich daardoor niet tegenhouden. Ze zeiden: Wij kunnen niet zien, maar wel horen en zolang wij de stem van Jezus kunnen horen zullen wij U najagen. Wij zullen U volgen. Wij zullen U onvermoeibaar volgen totdat U tot ons spreekt. Ons vertelt wat het is dat U van ons verlangt zodat wij deze opdracht kunnen voltooien en datgene ontvangen waarvan wij weten dat U het kunt schenken. Als wij de stem van Jezus horen, geeft ons dat moed. Het bouwt ons vertrouwen op dat de kwaliteit van onze beslissingen de kwaliteit van onze bestemming zal bepalen. Als deze twee blinde mannen hadden besloten te blijven waar ze waren en te hopen dat er op een dag iemand langs zou komen om hen te helpen en bij te staan en met hen mee te lopen en hen de juiste richting te wijzen dan was dat misschien wel gebeurd maar dan hadden ze nooit het wonder gekregen dat ze kregen omdat ze Jezus achternagingen. Eén beslissing veranderde hun leven voorgoed. En één beslissing nu voor jou kan je leven voor altijd veranderen.

Bepaal je toekomst

Het laatste punt dat ik wil behandelen, is dit: Je toekomst wordt bepaald door Wie je gekozen hebt om te vertrouwen. Je toekomst wordt beslist door Wie je gekozen hebt om te vertrouwen. Mijn geloof ontstaat als ik de stem van God hoor. Mijn geloof wordt opgebouwd als ik het Woord van God lees. Mijn geloof wordt aangewakkerd als ik God zie werken onder zijn kinderen. En net zoals ik al eerder zei, over mijn grootmoeder die de limonade maakt zonder dat zij erin roert en zonder de suiker die zij erin heeft gegoten blijft dat wat er bovenop ligt, bitter. En het leven ziet er misschien niet uit zoals je had verwacht dat het er in deze fase van je leven uit zou zien maar als je Jezus toestaat de talenten van God in jou te blijven roeren geloof ik dat Zijn goedheid naar boven zal komen. Aan het eind van deze Bijbelpassage zegt Jezus: En naar uw geloof zal uw zicht hersteld worden. Ik weet niet wat jou van je gezichtsvermogen heeft beroofd. Ik weet niet wat jouw gezichtsvermogen heeft weggenomen om de goedheid en de trouw van Jezus vast te stellen maar ik geloof dat Hij op dit moment uw zicht herstelt. Hij zegt: Laat het u herstellen naar uw geloof. Het leven heeft een rare manier om ons onze visie te ontnemen. Het zicht is het vermogen om te zien. Maar visie is het vermogen om dingen te zien zoals ze zouden kunnen zijn met hulp van Jezus. De Bijbel zegt dat Hij hen aanraakte en hun zicht werd hersteld. Ik wil nu met jullie bidden dat Jezus jullie wil aanraken ongeacht waarvandaan je kijkt. En ik geloof dat Hij het op dit moment gaat herstellen.

 

Gebed

En dus, Heer Jezus, wij danken U dat wij dit moment onze levenswandel met U mogen delen. God, wij hebben vastgesteld dat wij onze eigen visie niet kunnen herstellen. Dat wij onze eigen weg niet kunnen bepalen. Alleen U kunt dat en dus stellen wij ons vertrouwen en ons geloof in U en wij vragen U dat U het onmogelijke wilt doen. Dat U wilt herstellen, dat U wilt herbouwen, dat U wilt verfrissen dat U onze zielen wilt vervullen en onze geest wilt doen herleven zodat we volledig leven vanuit U. In Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

Hartelijk dank voor deze prachtige preek. Wij zijn dankbaar voor je hart en voor je bediening. Nogmaals dank voor je komst vandaag.

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Geloof, hoop en heb lief

2 oktober 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan