Home De kracht van keuzes

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Jullie zijn er, en wat zijn we daar blij mee. In de Bijbel staat dat God troont op de lofprijzing van zijn volk. Hij troont op de lofprijzing. Laat ons Hem prijzen met alles wat in ons is. Dank dat jullie hier zijn. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw Heilige Geest. Wij zijn dankbaar dat U ons gekozen hebt. Wij hebben U niet gekozen. U hebt ons gekozen en wij bidden in Jezus’ naam dat U ons helpt meer te worden als uw Zoon Jezus. Wij pauzeren even. Ons hart komt tot rust en we zeggen: Dank U, wij vertrouwen U en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam. En Gods volk zei amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – We’re Blessed

Kom op, koor, zeg het maar. Gezegend, gezegend…

 

Sinds Gij in mijn leven kwam als licht in een donker land

Sinds Gij in mijn hart alle geboden van God hebt geplaatst

Hij heeft U verheven boven de naties en mijn vijanden verdreven

Hij is opgestaan in u, laat het mij U horen zeggen

 

Wij zijn gezegend in de stad, we zijn gezegend in de velden

Wij zijn gezegend als we komen en als wij gaan

Wij halen ieder bolwerk neer, ziekte en armoede moeten wijken,

Want de duivel is verslagen, wij zijn gezegend

Geloof alleen in God, stel geen vertrouwen in mensen

Alles wat je onderneemt, leg het in zijn hand

Al zou een leger tegen je opstaan en je naar het leven staan

Ze zullen over één weg naderen om je te na te komen

Maar ze zullen in zeven richtingen vluchten, wij zijn gezegend

 

Wij zijn gezegend in de stad, we zijn gezegend in de velden

Wij zijn gezegend als we komen en als wij gaan

Wij halen ieder bolwerk neer, ziekte en armoede moeten wijken,

Want de duivel is verslagen en wij zijn gezegend

Wij weten dat Gods Woord waarheid en rechtvaardigheid verkondigt

En wij zijn zijn kinderen met onze harten belijden wij

 

Wij zijn gezegend in de steden, wij zijn gezegend in de velden

Wij zijn gezegend als we komen en als wij gaan

Wij halen ieder bolwerk neer ziekte en armoede moeten wijken,

Want de duivel is verslagen wij zijn gezegend in de steden,

Wij zijn gezegend in de velden

Wij zijn gezegend als we komen en als wij gaan wij halen elk bolwerk neer

Ziekte en armoede moeten wijken, want de duivel is verslagen

En dus zijn wij gezegend

 

Diep in de nacht brengt God de ommekeer, Hij zal je zijn gunst bewijzen

Laat het me aan anderen vertellen

Diep in de nacht brengt God de ommekeer en laat alles meewerken ten goede

 

Schriftlezing1 Samuel 16:6-7, 11-13 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 1 Samuel 16. En het gebeurde, toen zij kwamen, dat hij Eliab zag en dacht: Deze is vast en zeker voor de HEERE Zijn gezalfde. Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet want de mens ziet aan wat voor ogen is maar de HEERE ziet het hart aan. Toen zei Samuel tegen Isaï: Zijn dit al de jongens? En hij zei: De jongste is nog achtergebleven; zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: Laat hem halen. Wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Amen.

 

Koorzang – Great is Thy Faithfulness

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

Die Gij steeds waard, dat bewijst Gij ook nu

 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, aan mij betoond

 

Zomer en winter en voorjaar en oogsttijd

Zon, maan en sterren, gezet in hun baan

Geheel uw schepping getuigt van uw trouw, Heer

Die ons bewaart en leidt heel ons bestaan

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Alles wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

En uw nabijheid die sterkt en die leidt

Kracht voor vandaag blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven, tot in eeuwigheid

 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Alles wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Alles wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

Solo – Help Us to Love door Anna Crumley

Er is een liefde zo hoog dat je er niet overheen kunt

Diezelfde liefde is zo breed dat het eeuwig duurt

Om er alleen maar omheen te komen

Uit liefde stierf Hij aan het kruis dat je draagt

Je bent bang als je naar me kijkt

Dat is geen echte liefde, die van Boven komt

Ik ken een Vriend, Hij is dichter bij dan een broer

Liefde gaf zijn leven,

Dus waarom vechten we nog steeds met elkaar?

En al die haat die ik op de tv-schermen zie, terwijl mijn land van U is?

 

God, help ons lief te hebben zoals U van mij houdt

God, help ons lief te hebben zoals U van mij houdt

Want deze wereld huilt, lijdt, is gebroken en smeekt om verandering

Maar toch marcheren we, bidden we, sterven we, en de dingen blijven hetzelfde

Wanneer zullen we het zien?

Tot iedereen vrij is zal er nooit vrede zijn tussen jou en mij

God, uw liefde is de genezing voor de rijken en de armen

God, wilt U alstublieft onze ogen openen?

Want ik wil een liefde zo hoog, ik wil een liefde zo breed dat het eeuwig

Duurt om er alleen maar omheen te komen, maar het komt niet vanzelf

Er is alles voor nodig om liefde meer dan een droom te laten zijn

 

God, help ons om lief te hebben, God, we hebben uw liefde nodig

God, vul ons met uw liefde, God, we hebben uw liefde nodig

God, help ons om lief te hebben, God, we hebben uw liefde nodig

God, help ons lief te hebben zoals U van mij houdt

 

Muziek – My Shepherd door The Beloved

De Heer is onze Herder, het zal ons aan niets ontbreken.

En omdat de Heer in al onze behoeften voorziet…

Gaan wij vandaag Zijn naam zegenen, amen?

Geliefden, laten we zingen.

 

De Heer is mijn Herder, hij is mijn Vader,

Het ontbreekt mij aan niets

Hij is mijn Vader, Grote Voorziener

Het ontbreekt mij aan niets, het ontbreekt mij aan niets

Hij laat mij vredig liggen in grazige, groene weiden

Hij verkwikt mijn ziel en leidt me aan rustige wateren

Goedheid en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik zal wonen in het huis van de Heer tot in lengte van dagen

 

De Heer is mijn Herder, Hij is mijn Vader,

Het ontbreekt mij aan niets

Hij is mijn Vader, Grote Voorziener,

Het ontbreekt mij aan niets

Het ontbreekt mij aan niets

Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand

Goedheid en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik zal wonen in het huis van de Heer tot in lengte van dagen

 

God zal voorzien, God zal voorzien

God zal voorzien, God zal voorzien

God zal voorzien, God zal voorzien

God zal voorzien, God zal voorzien

De Heer is mijn Herder, Hij is mijn Vader,

Het ontbreekt mij aan niets

Hij is mijn Vader, Grote Voorziener,

 

Het ontbreekt mij aan niets, het ontbreekt mij aan niets

Het ontbreekt mij aan niets, aan niets, het ontbreekt mij aan niets, aan niets

Het ontbreekt mij aan niets, aan niets, het ontbreekt mij aan niets, aan niets

Het ontbreekt mij aan niets, aan niets, het ontbreekt mij aan niets, aan niets

God is zo goed, Hij is zo geweldig, Hij is zo ongelooflijk

Het ontbreekt mij aan niets, aan niets

Het ontbreekt mij aan niets, aan niets

De Heer is mijn Herder, Hij is mijn Vader, het ontbreekt mij aan niets

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wie je ook bent, sta met ons op en houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind.

Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

De Kracht van keuzes

door Bobby Schuller

Vandaag wil ik het hebben over het belang van kleine dingen. Wij zien overal grote dingen. In het leven zien wij grote persoonlijkheden. Wij zien grote gebouwen, wij zien grote organisaties, wij zien grote successen maar heel vaak vergeten wij dat deze grote dingen die wij zien, die wij willen evenaren, grote dingen die wij leuk vinden of die wij willen worden, bestaan uit kleine dingen. Grote gebouwen… Hier in de VS en Los Angeles zie je hele grote gebouwen maar die hele grote gebouwen zijn opgebouwd uit hele kleine stenen. Uit kleine keuzes. Uit schroeven en bouten en dingen die het in de loop der tijd groot hebben gemaakt. Wij zien films en ze spelen overal, video’s. Ook op dit moment kijk je waarschijnlijk naar een vorm van video. Wij vergeten dat elke video, elke seconde van een video, bestaat uit 24 beelden. Elke seconde dat je kijkt, zie je eigenlijk 24 beelden langs flitsen. Het is eigenlijk een illusie. Je ziet in feite een heleboel…Interessant, hè? Een film bestaat uit duizenden van die beeldjes op een rij die allemaal net iets anders zijn dan de andere. Als je naar een symfonie luistert, een enorm stuk van algauw 30 minuten lang bestaat dat uit kleine nootjes en wij weten allemaal in de muziek wat één valse noot kan doen met een liedje. Al deze dingen, deze grote dingen die wij bewonderen, die wij willen of mooi vinden, lijken soms zo moeiteloos, alsof iemand ermee geboren is. Meestal is dat niet zo. Maar je ziet in het leven dat de grote persoonlijkheden en de grote dingen die wij zien en bewonderen, bestaan uit een heleboel kleine dingen. Wil je een groots leven? Het zit in de kleine beslissingen. Als je een groots leven wilt, moet je de kleine beslissingen die je neemt, veranderen. Wij willen allemaal meer van het leven, maar als je meer wilt, moet je meer worden. Als je een groter leven wilt, moet je een groter mens worden. Als je wilt dat het leven beter wordt, moet je beter worden. En dat gebeurt als je een beslissing neemt om je gedachten en daden te veranderen je nieuwe wil verzadigen met Gods leven en geest. Wil je meer worden? Dat kan. Je hoeft alleen maar vandaag te besluiten om de eerste kleine stap te zetten op de reis van duizend mijl. Wil je een groots leven? Tijd om je te richten op de kleine beslissingen. En wat de Bijbel lijkt aan te geven, is dat deze kleine beslissingen waarvan wij denken dat ze er niet toe doen, er eigenlijk heel veel toe doen. En het lijkt zo te zijn, volgens de belangrijkste lessen van Jezus dat hoe onzichtbaarder het is, hoe meer het telt. Hoe ongeziene het is, hoe meer het telt. Hoe minder applaus wij krijgen, hoe minder wij erover posten, hoe minder mensen ervan weten hoe minder wij erover horen, hoe meer het telt. Klassieke vraag: Een boom valt in de wildernis. Hoe valt hij? Maakt hij geluid? Luidt de uitdrukking zo? Zoiets, hè? Als een boom omvalt in de wildernis, ziet iemand dat dan? Doet het ertoe? Is het gebeurd? En het antwoord is ja. Het gebeurde omdat God het zag gebeuren. Sterker nog, de Bijbel zegt: Niet alleen bomen maar ook als er een haar van je hoofd valt, ziet God het. De Bijbel zegt dat Hij zelfs het kleine musje ziet God ziet het vanuit zijn liefde. Een deel van geloven in het evangelie en wandelen in Christus, is begrijpen dat ook al heeft niemand het ooit gezien en zal waarschijnlijk niemand het ooit zien er een verborgen beloning schuilt in het doen van de kleine dingen, wat er ook gebeurt. En dit is wat de Bijbel ons leert. In de Schriftlezing van vandaag zien wij een verhaal en ik zal het in mijn eigen verbeelding schetsen, als het mag. Dit is hoe ik het zie, oké. Het gaat ongeveer zo. Ongeveer drieduizend jaar geleden was er in een stadje genaamd Bethlehem een klein, schattig jongetje. Hij had zeven oudere broers en een invloedrijke en machtige vader die waarschijnlijk een soort dorpsoudste was. Al zijn oudere mannelijke broers gingen naar de oorlog. Ze gingen vechten. En hij zegt tegen zijn vader zoiets als: Ik kan vechten. Ik kan meegaan. Neem me mee. Dan help ik jullie. En zijn vader zegt tegen hem: Nee, kleine David. Wij hebben je nodig om hier te blijven en de schapen te beschermen. Als wij weggaan, als jij weggaat, wie gaat er dan voor de schapen zorgen? Wij hebben je nodig om de schapen te beschermen. Dus ze trekken ten strijde en kleine David zegt tegen zichzelf met zijn parmantige kinderstemmetje: Bescherm de schapen. Ik zie hem voor mij, hij is daar met de kudde schapen en ze gaan ver weg om te grazen in Israël, want het is niet zo groen als Schotland. Je moet kleine stukjes bruingroen hooi zien te vinden in de verlatenheid. Je stelt je voor dat dat jongetje David de schapen meeneemt om te laten grazen. Misschien is hij 5 en voert hij ze. Hij kent ze allemaal bij naam. Koteletje, en Sneeuwvlokje, en Pluizebolletje en weet ik veel. Hij kent ze allemaal bij naam, hij houdt van ze, hij wast ze, hij verzorgt ze en als hij 5 is of zo, ziet hij een tarantula op een van hen kruipen. Hij is bang, maar hij haalt de spin weg en zo helpt hij kleine Foxtrot, of zo. En als hij 6 jaar oud is, ziet hij dat er ratten aan het speciale voer zitten. Hij vindt ratten vies, maar hij jaagt ze weg als hij 6 jaar oud is. En als hij 8 jaar oud is, moeten ze overnachten in de wei. Het is te ver om naar huis te gaan, dus slapen ze daar. Midden in de nacht komt er een vos die een schaap in haar poot bijt en probeert weg te slepen en hij jaagt de vos weg, ook al is hij er bang voor. En dan krijgt hij een staf en een draagdoek en als hij 11 is, probeert een troep wolven zijn schapen aan te vallen en hij houdt ze op een afstand en hij voelt zich sterker en hij is sterker. En dan komt er een beer langs, die probeert de schapen op te eten en hij is 14 en nu is hij sterk genoeg. Hij gaat de beer te lijf. En dan is hij 16 en er komt een leeuw en hij herinnert zich wat zijn vader 11 jaar geleden zei: Kleine David, bescherm de schapen. En hij zegt tegen zichzelf: Als ik sterf, sterf ik dan maar. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. En hij verjaagt de leeuw en hij redt de schapen en ze leven nog lang en gelukkig. Op een dag krijgt de grote profeet Samuel opdracht van God om een koning te zoeken. Hij is ergens in Bethlehem en God zegt: Ga naar het huis van Isaï. Daar woont hij. Hij gaat naar het huis van Isaï om een offer te brengen en de Heer te eren. Men is doodsbang, maar hij zegt: Ik ben hier in de naam van de Heer. Rustig maar. Wij gaan een barbecue houden. En hij nodigt Isaï uit om te komen en Isaï brengt zeven van zijn zonen mee en zijn oudste is erbij en die ziet er goed uit. Hij is lang, hij is knap, hij is charismatisch, hij is gespierd, lang haar, geweldige baard. Ik voeg er wat dingetjes aan toe. Maar de Bijbel zegt dat Samuël tegen zichzelf zegt als hij Eliab ziet: Dit is toch zeker Gods gezalfde. En wat is Gods antwoord? Nee, hij niet. De Bijbel zegt in 1 Samuël dat de Heer tegen Samuël zei: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte want Ik heb hem verworpen. De Heer kijkt niet naar de dingen waar mensen naar kijken. Mensen kijken naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Hij wordt het dus zeker niet. Zes andere zonen, net zo groot en knap en sterk als de rest: Nee, nee, nee, nee, nee. Dan komt hij bij de laatste zoon. Hij krabt zich achter zijn oren en denkt dat dit alles is wat er te kiezen valt en hij zegt tegen hen allemaal: Is er geen ander? Is dat alles? Is er niemand anders? En ze kijken elkaar aan, halen hun schouders op en zeggen: Nou ja, er is ook nog David, dat ukkie maar die is gewoon bezig met kleine dingen. David is daar en bekommert zich om de schapen. Het is interessant dat God in de Bijbel vaak naar Zichzelf verwijst als Herder. Interessant omdat het werk van een herder eigenlijk het werk is van een tienermeisje. Het is een respectabele baan, maar David trok zich daar niets van aan. Ik doe dit werk. En God eert hem en zegt: Dat is hem. Dat is hem omdat God het hart ziet. De Heer ziet het hart. Pas nu op, jij Westerse luisteraar. Als wij ‘het hart’ horen, denken wij aan onze gevoelens. Wij denken aan wat wij voelen. Mijn hart… Wij denken aan onze emoties. Maar dat is niet wat het hart betekent in de Bijbel. Het hart is metaforisch gezien de locatie van de wil. Het is datgene waar je voor kiest. Het zijn niet je emoties, het is je wil. Het is wat je kiest om te doen ondanks hoe je je voelt en dit is een belangrijk kenmerk als wij lezen over dit woord dat zo vaak gebruikt wordt in de Bijbel. Het hart. Als God het over je hart heeft, wil Hij weten wat je eigenlijk gaat doen ook al voel je je op een bepaalde manier. Ook al voel je je verleidt. Ook al voel je je depressief. Of verveeld, of bang. Ga je het nog steeds doen? Heb je nog steeds het lef? Ga je nog steeds doorzetten? Het hart is niet wat je voelt, het is wat je doet. In de Bijbel. Het is al even geleden dat ik op de Bijbelschool zat maar ik geloof dat in de Bijbel de emoties eigenlijk in de buik zitten. De buik is waar de emoties zitten. Daar zit honger, metaforisch gezien, woede, lust, hebzucht: in de buik. En daarom is vasten in het Jodendom en het Christendom vaak een manier om minachting te hebben voor de buik, voor het vlees. Het is zeggen dat je gaat doen wat goed is, ook al voel je iets anders. Ik ga mijn emoties overwinnen. Dus wat is het hart? Is het wat je voelt? Nee. Het is wat je zult doen ondanks hoe je je voelt. Is dat geen goed nieuws? Nu willen wij voorzichtig zijn met wetticisme en dat soort dingen maar uiteindelijk wil God mensen met een toegewijd hart. Was David bang toen hij de spin zag? Ja. Was hij bang toen hij de ratten moest verjagen? Toen hij de vos, de beer en de leeuw moest verjagen? Het antwoord is ja. Maar hij joeg ze toch weg. Dat is iemand met een hart, en dat is wat de Heer ziet. Hij ziet jouw hart. Zal je kiezen? Kies je ervoor om te doen wat moeilijk is? En het antwoord is ja, omdat je een goed hart hebt. Voel je niet schuldig over je emoties. Voel je schuldig over het maken van slechte keuzes. En als dat is wat je hebt gedaan, verander dan je hart. Maar hoe verander je je hart? Niet door harder je best doen. Dit is hoe je je hart verandert. In de sportwereld noemen wij de progressieve overbelasting. Het betekent dat je ervoor traint. Je begint met kleine dingen. Je doet de kleine hart dingen zodat je later de grote hart dingen kunt doen. Dat werkt zo: De meeste Amerikanen kunnen geen pull up doen. Een pull up, je optrekken, is lastig. De eerste keer dat ik een pull up wilde doen lukte dat nauwelijks, op school of op de universiteit. Ik heb de laatste tijd veel getraind en ik kan er nu 20 of 25, wat ik best goed vind. Maar ik heb grote druk nodig om die laatste twee of drie te halen. Maar wist je dat het wereldrecord pull ups 651 pull ups achter elkaar is? En het wereldrecord voor de meeste pull ups in 24 uur is 8008. Niet slecht. Sta daar eens bij stil. Iedereen, de persoon die ooit 8008 pull ups deed, kon er ooit niet één doen. Wat is er veranderd? Het is een echte vraag. Wat veranderde er? Eerst deden ze één pull up en toen deden ze weer één pull up en toen deden ze weer één pull up. En toen opeens deden ze een tweede pull up en toen deden ze twee pull ups en nog twee. En daarna nog een derde. En dat deden ze zo vaak dat ze op het punt kwamen dat ze er 8000 konden doen. Is dat niet verbazingwekkend? De grote romanschrijver William Faulkner werd eens gevraagd: Hoe kan het dat u zoveel schrijft? Schrijft u alleen als u geïnspireerd bent? En hij zei ja, ik schrijf alleen als de inspiratie toeslaat maar gelukkig voor mij slaat de inspiratie elke ochtend stipt om 9 uur toe. Laten wij iets verder gaan. Hoe zou het er voor mij uitzien om een professionele vader te zijn? Dat ik het hart van een vader heb. Dat betekent dat ik, ook al heb ik er geen zin in, ook al ben ik moe of heb ik werk te doen, een glimlach op mijn gezicht tover en er ben voor mijn kinderen omdat ze mij nodig hebben. Dat betekent het om een professionele vader te zijn. Ik denk niet aan hoe ik mij voel, ik denk aan wat mijn kinderen van mij nodig hebben. Wat betekent het voor mij om een professionele echtgenoot te zijn? Het betekent dat ik niet zeg dat dit huwelijk goed wordt als mijn vrouw beter wordt maar dat ik zeg dat dit huwelijk goed wordt als ik beter word, toch? Wat ik mis, is mij. Dus ik ben een professionele echtgenoot. Ik doe mijn best, ook al voel ik dat niet altijd, om er voor mijn vrouw te zijn. Dat is wat het betekent om een hart voor je vrouw te hebben. En een professioneel christen zijn, als ik zoiets mag zeggen. Misschien klinkt het wat ongepast. Professioneel christen zijn. Ik heb er niet altijd zin in, maar ik ga mijn Bijbel lezen. Ik ga naar de kerk. Ik geef aan goede doelen. Ik doe wat ik moet doen om God te tonen dat ik Hem eer met mijn leven. God ziet mijn hart, niet mijn buik. Is dat geen goed nieuws? God ziet ons hart, niet onze buik. En ja, emoties zijn belangrijk. Verwaarloos je emoties niet, doe niet alsof ze er niet toe doen of zo. Ze hebben veel invloed, maar uiteindelijk gaat het erom wat wij kiezen om te doen en wie wij kiezen om te zijn. In Handelingen staat een leuk verhaal waarin de apostelen tegen de hele kerk zeggen: Wij hebben iemand nodig om voor de weduwen te zorgen. Iemand die de kleine dingen doet zodat wij kunnen gaan preken en bidden, want daar heeft God ons toe geroepen. En een zekere Stefanus, die in een ijzerwarenwinkel werkt of zo gewoon een alledaagse knul, steekt zijn hand op en zegt: Ik doe het wel. Ik zal voor de weduwen zorgen zodat jullie kunnen gaan preken en bidden. En dat doet hij, en raad eens wat de Bijbel zegt in Handelingen 6 en 7. Er staat dat hij van allemaal de meeste wonderen verrichtte en de beste preken hield. Denk daar maar eens even over na. Ze verwaarloosden het zodat ze juist dat konden doen maar hij was de grootste onder hen omdat hij bereid was om de kleine dingen te doen waar zij niet om gaven. De kleine dingen zijn belangrijk. De kleine dingen maken je een groter mens. Verwaarloos ze niet. En vergeet niet dat het ook kleine dingen zijn die je kunnen verscheuren. Hoeveel mensen hier weten dat termieten kleine dingen zijn. Ja toch? Ziektekiemen zijn kleine dingen en ze hebben de hele aardbol een jaar lang stopgezet tijdens Corona. Ziektekiemen krijgen een grote sterke man op de knieën, hè? Ze krijgen je te pakken. Calorieën zijn kleine dingen, maar ze krijgen je te pakken. In onze familie noemen wij calorieën smaakpunten. Ik weet nog dat wij bij CPK…Ik ging naar CPK, California Pizza Kitchen en ik nam de salade omdat ik gezond wilde eten. Ik wilde goed voor mijzelf zorgen. En toen nam Californië een wet aan die stelde: Als je een keten bent, moet je per gerecht alle calorieën vermelden. Ik bekeek het menu en ontdekte dat het laagste calorie-item op het menu de kaaspizza was met 1100 calorieën. En deze heerlijke salade die ik had gegeten, bevatte bijna 1700 calorieën. Dat is een hele dag eten in één salade. De Romeinen worstelden hiermee omdat ze bruggen lieten bouwen die soms instortten, en dus namen ze een nieuwe wet aan waarbij elke bruggenbouwer die een brug maakte, geen diploma nodig had. Hij had geen keuring of toestemming nodig. Het enige wat hij moest doen was een week lang met zijn gezin onder de brug slapen terwijl alle paarden en mensen eroverheen liepen. Omdat niemand kon vertellen wat het verschil was tussen een goede en een slechte brug maar het antwoord is dat het de kleine dingen zijn die niemand kan zien. Toen ze in de 20e eeuw de tempel aan het uitgraven waren en vuil en aarde weggroeven legden ze stenen bloot die ze onderzochten. Wat ik een heel mooi verhaal vind is dat er aan de buitenkant van de tempel allemaal sierlijk beeldhouwkunst en bloemen en allerlei mooie dingen te zien zijn maar toen ze de stenen uit de fundering haalden uit het binnenste gedeelte onder de grond dat niemand vermoedelijk ooit had mogen zien vonden ze nog steeds dezelfde sierlijke gravures. Waarom? Omdat het de Joodse bouwers, die een huis van God maakten niet kon schelen wat andere mensen zagen. Ze wisten dat God het zou zien. En ze wisten dat God zelfs onder de grond kan zien. Laat Hem zien wat wij doen, zelfs op de plekken die niemand anders kan zien. Wat een wijsheid zit daarin. Earl Larmar, een goede vriend van mij, is bestuursvoorzitter in Australië. Hij en zijn vrouw geven veel aan onze kerk en andere goede doelen over de hele wereld. Ze zijn heel succesvol geweest in zaken en andere dingen, en in de bediening. Mijn vrouw en ik gingen bij ze langs en zij vond het leuk om deze vraag te stellen: Ze vroeg wat voor levensadvies ze ons zouden geven. En wat hij zei, ben ik nooit vergeten. Stel je paarden voor die aan het racen zijn. En als paarden aan het racen zijn, lopen ze meestal dicht bij elkaar. En degene die eerste wordt ligt soms maar een neuslengte voor op degene die tweede wordt. Maar de verschillen in beloning tussen die twee zijn zo groot dat degene die eerste wordt, misschien wel twee miljoen dollar krijgt maar degene die tweede wordt, ook al heeft hij maar een neuslengte verloren krijgt honderdduizend. Let wel, een klein verschil levert een enorm verschil in beloning op. Ik denk dat het zo is in het leven, mijn vriend. Ik wil je bemoedigen, je leven voor je is op een bepaalde manier een droom en een mogelijkheid die haalbaar is als je de beslissing in je hart neemt om je te richten op de kleine dingen waarmee je een groot leven opbouwt. En dat zul je en daar geloof ik in.

 

Gebed

En ik geloof in U, Heer. Wij vragen in Jezus’ naam dat U ons wilt helpen om alles te worden wat wij kunnen zijn voor de mensen in ons leven voor wie wij alles moeten zijn wat wij kunnen zijn. Niet voor onszelf, maar voor de mensen van wie wij houden. Help ons, Heer, om de dingen te zien die wij vandaag kunnen veranderen om te worden wie U in ons ziet. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zegt amen.

 

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede en geve u vrede

En geve u vrede en geve u vrede

Amen amen, amen amen

De kracht van keuzes

2 juli 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan