Home De kracht van een leven met God

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo bezoekers, hallo kerkfamilie. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Zij zeggen soms: Twijfel in het duister niet aan wat je in het licht hebt gehoord. Gods woord voor jou verandert niet. Je bent geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw Heilige Geest. Dank U dat Christus voor ons is gekruisigd opdat wij vrijmoedig voor U kunnen verschijnen. Ik bid dat uw Heilige Geest ons vervult en ons helpt, meer te worden als Hem in ons hele denken en doen. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Solo – Sunday Sermons door Noelle Lidyoff

Zeven jaar oud, kerkbank, derde rij,

Johannes 3:16, er veranderde iets in mij

Rode letters die van de pagina afkwamen

En mijn hart vulden met verbazingwekkende genade

Ik wist toen dat ik geloofde en die wortels zitten diep

Ik heb tijden doorgemaakt die mijn geloof schudde

Maar niets kan me dat doen vergeten

 

Bij elke preek op zondag en elke keer dat het koor zong

Hoorde ik mijn Redder me vertellen hoeveel Hij van me houdt

Wat de wereld me ook aandoet, ik weet dat zijn Woord waar is

Het begon met een hartveroverende, geestverruimende zondagspreek

 

De duivel wil mij uit die kerk halen maar je kunt de kerk niet uit mij halen

De duivel wil mij uit die kerk halen maar je kunt de kerk niet uit mij halen

 

Ik zal zorgen kennen, dat hoort bij het leven

Maar dan denk ik aan die verhalen over wat mijn God kan doen

Hij beweegt nog steeds, net als toen

Wedergeboren mensen, mag ik een amen?

Wij hebben allemaal het bewijs gezien dat Hij alle dingen nieuw maakt

Zelfs al die moeilijke tijden die mijn geloof schudde

 

Ik wil nooit stoppen met herinneren

Jezus houdt van me, ik ben blij want de Bijbel zegt het mij

Jezus houdt van me, daar is geen twijfel over

Dus ik blijf erover praten

 

Elke preek op zondag, elke keer dat het koor zong

Kon ik mijn Redder horen vertellen hoeveel Hij van me houdt

Wat de wereld me ook aandoet, ik weet dat ik er doorheen kom

Allemaal dankzij die hartveroverende, geestverruimende zondagspreken

 

De duivel wil mij uit die kerk halen, maar je kunt de kerk niet uit mij halen

De duivel wil mij uit die kerk halen, maar je kunt de kerk niet uit mij halen

De duivel wil mij uit die kerk halen, maar je kunt de kerk niet uit mij halen

De duivel wil mij uit die kerk halen, maar je kunt de kerk niet uit mij halen

 

SchriftlezingJohannes 20:24-29 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Johannes 20:24-29. Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam

terwijl de deuren gesloten waren en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u. Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Amen.

 

Interview – Clint Gresham

BS = Bobby Schuller en CG = Clint Gresham

(Introvideo)

Clint Gresham is een ex-profvoetballer die zes jaar in de NFL heeft gespeeld. Zijn worstelingen met depressiviteit leidden hem naar een plek waar alleen de Heer vrede kon brengen. Sindsdien is hij een spreker en auteur die mensen wil inspireren om te worden zoals je bedoeld bent en om het proces van transformatie mee te maken. Hartelijk welkom, Clint Gresham.

BS Clint, hoi. Hoe gaat het met je?

CG Het is fijn om hier met jullie te zijn.

BS Je hebt heel succesvol voor de NFL gespeeld. Je draagt je Super Bowl ring van de Seattle Seahawks.

CG Ja, hij zit niet lekker, wat erg blasé is om te zeggen. Mijn Super Bowl-ring zit me niet lekker.

BS En je moet er eigenlijk twee hebben.

CG Ja, maar wij gaan het niet hebben over die één-meterlijn bij de Patriots maar zo gaat dat soms.

BS Het is wat het is. Jij was een snapper voor de Seattle Seahawks. Vertel ons iets over je verhaal en je geloofsreis.

CG Ik werd opgevoed met het geloof dat God van mij hield. Ik wist niet zeker of God mij mocht. Mijn ouders scheidden toen ik acht was, wat heel wat problemen veroorzaakte van het soort dat gebeurt als je gezin uiteenvalt. Vanaf dat moment was ik constant op zoek naar iets om die leegte in mijn hart op te vullen zodat ik het gevoel had dat ik genoeg was. Sport werd in zekere zin een vader voor mij. Sport is geweldig. Ik ben helemaal voor sporten, maar het zijn vreselijke vaders. Ze geven je identiteit en bevestiging, maar ze laten je ervoor presteren. Het is een verwrongen vader en dat was het voor mij voor een lange tijd. Pas toen ik in de NFL kwam en een nieuwe relatie met Jezus ontdekte besefte ik dat het niets te maken heeft met wat ik doe maar alles met wat Hij voor mij heeft gedaan en dat besef geeft mij een enorme rust.

BS Geweldig. Kwam je tot geloof terwijl je in de NFL zat?

CG Het was eigenlijk vlak voordat ik in de NFL kwam. Het was mijn laatste jaar aan de universiteit. Ik verhuisde voor een maand naar Orange County en volgde een discipelschapscursus bij een kerk hier en dat veranderde mijn leven.

BS Welke kerk, trouwens?

CG The Rock in Anaheim.

BS Ja dat is een geweldige kerk.

CG Jerry Dirmann heeft mijn leven veranderd. Ik zag hem gisteren nog. Ik vulde mij met het Woord van God. Het verdrong alle wereldse invloeden die je maar kon hebben. Het Woord verandert je leven. Als je aandacht geeft aan zijn Woord, zal het je veranderen, en dat overkwam mij.

BS Ik denk dat het een geschenk was, dat je tot geloof kwam vlak voor de NFL. Er zijn veel manieren waarop een jong leven de verkeerde kant op kan gaan vooral op jonge leeftijd, met al dat geld en die roem. Voel je je ook zo? Voel je je gelukkig?

CG Ja, ik voel mij zo gelukkig. Ik zeg altijd tegen mensen dat de NFL je vormt tot de man die je wilt worden. Ik had het geluk dat ik ook een gemeenschap buiten het football had. Ik was vrijwilliger bij Young Life, een vrijwilligersorganisatie die middelbare scholieren begeleidt en dat was mijn wereld. Ik was een footballspeler maar ik werkte echt voor Young Life. Wij hielden onze Bijbelstudies in de kleedkamer van de Seahawks en ik nam elke zomerkinderen mee op kamp. En de ontmoeting met God

voordat ik in de NFL kwam en dat leven buiten het football, gaf mij een fundament. Het was verfrissend om te merken dat voor veel kinderen die ik begeleidde de roem en de glorie er na een tijdje een beetje vanaf gingen. Een van mijn favoriete herinneringen was dat ik een kind meenam op kamp in British Columbia en hij zei tegen mij: Clint, je bent als een vader voor mij. En toen hij mij dat vertelde, besefte ik dat het werk dat ik daar deed iets was een ongelooflijke ervaring was.

BS Wat zeg je tegen mensen die zijn vastgelopen in sleur?

CG Ik zou zeggen dat er maar één woord van God nodig is om je leven te veranderen en hoe meer wij in Zijn aanwezigheid kunnen zitten en bij Hem kunnen zijn. Mijn vrouw maakte een zeer moeilijke zwangerschap door. Ik had gezegd dat ik worstelde met geestelijke gezondheidsproblemen wat vrij vaak voorkomt bij voormalige sporters. Vooral footballspelers die hoofdletsel hebben opgelopen omdat symptomen van hoofdletsel geestelijke gezondheidsproblemen zijn: PTSS, depressie, angst, slapeloosheid, al dit soort dingen. En ik ontdekte dat ik mijn gezin niet kan dienen op de manier waarop God mij geroepen heeft, als ik niet vervuld ben met Hem. En dat betekent dat ik af en toe mijn eigen wil moet passeren die zegt dat ik gewoon in bed wil blijven. Die zegt dat je al genoeg hebt gedaan. Ik wil een aanwinst zijn voor andere mensen, en dat kan ik alleen zijn als ik vervuld word met het Woord en dat vervolgens doorgeef.

BS Je boek is geweldig. Vertel mensen er eens over.

CG Het heet Becoming en het staat daarbuiten. Je kunt het kopen op Amazon, op mijn website clintgresham.com. Het woord ‘becoming’ heeft in het Engels twee betekenissen. Wij worden allemaal wel iets, maar becoming betekent ook ‘aantrekkelijk’. Hoe kun je houden van wie je bent als je nog niet degene bent geworden die je vindt dat je moet zijn. Een soort streven om het proces te omarmen. Om de uitdagingen van het leven te omarmen want wie wij willen zijn, ligt altijd aan de andere kant van wat wij het minst willen aanpakken. En als wij die dingen onder ogen zien zal God een wonderbaarlijk werk

in ons leven doen.

BS Clint Gresham, heel erg bedankt. Wat een geschenk ben je. God zegene je.

 

Koorzang – Will the Circle Be Unbroken

Ik was aan het zingen met mijn zusters

Ik was aan het zingen met vriendinnen en vrienden

En wij kunnen met zijn allen samen zingen

Want de cirkel blijft in stand

 

Blijft de cirkel ondoorbroken in de tijd die komen gaat?

Er wacht ons een beter thuis als we ons best doen, Heer

 

Ik was aan het zingen met mijn zusters en mijn broeders

Ik was aan het zingen met vriendinnen en vrienden

En wij kunnen met zijn allen samen zingen

Want de cirkel blijft in stand

 

Blijft de cirkel ondoorbroken in de tijd die komen gaat?

Er wacht ons een beter thuis als wij ons best doen, Heer

Ik ben geboren in de vallei waar de zon weigert te schijnen

Maar ik klim uit het dal omhoog om die berg daar te trotseren

 

Blijft de cirkel ondoorbroken in de tijd die komen gaat?

Er wacht ons een beter thuis

Hoog hierboven, Heer, hoog hierboven

Hoog hierboven, Heer, hoog hierboven

 

(Tijdens Dutch touch – lied nooit meer van God los gezongen door Hans de Booij)

Nooit, nooit meer van God los

Nooit meer eenzaam in de nacht

Niemand anders heeft die kracht

Nooit, nooit meer van God los

Niemand anders die mij verlost

 

De rook in m’n hoofd is verdwenen

Ik voel het leven weer aan

Ik dank God op mijn blote knieën

Dat Hij mij niet heeft laten gaan

Ik ben blij en zo dankbaar

Met twee voeten op de grond

 

En het leven, het leven draait in het rond, in het rond,

Onbetaalbaar, overtuigd, ik gun het je zo graag

Omdat je ervan juicht als je buigt

 

Nooit, nooit meer van God los

Nooit meer eenzaam in de nacht

Niemand anders heeft die kracht

Nooit, nooit meer van God los

Niemand anders die me verlost

 

Koorzang – Great is Thy Faithfulness

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

Zomer en winter en voorjaar en oogsttijd

Zon maan en sterren, gezet in hun baan

Geheel uw schepping getuigt van uw trouw, Heer

Die ons bewaart en leidt heel ons bestaan

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Tot in eeuwigheid

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Aan mij betoond, amen

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Ga staan, alsjeblieft. Houd je handen zo in een gebaar van ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen

op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

De kracht van een leven met God

door Bobby Schuller

Vandaag wil ik het hebben over het belang van geloof om de wereld van het onmogelijke tot werkelijkheid te brengen. Ik wil beginnen met een verhaal dat Ed Mylett vertelt over zijn vader. Eds vader was alcoholist tot hij 15 jaar oud was. Vaak probeerde zijn vader te stoppen met drinken. Dan was hij een tijdje nuchter maar daarna werd hij weer dronken. Hij vertelde hoe gewelddadig en hard zijn vader werd als hij dronk. Hij zei dat hij minstens 40 keer had geteld dat zijn vader in een vuistgevecht was beland. Een woordenwisseling met iemand in het verkeer, of bij de bank of in de supermarkt of bij een van zijn honkbalwedstrijden en hoe hij soms zelfs Ed aanviel. En zo leerde hij toen hij ouder werd en een jaar of 15 was dat zijn vader als hij dronk iemand was om bang voor te zijn. En hij begon de patronen te leren die kinderen van verslaafden meestal leren. Hij zei dat als pa thuiskomt en moeite heeft om de sleutel in het sleutelgat te krijgen weet je dat hij te veel gedronken heeft en dan wil je je verstoppen of uit het zicht blijven. En toen hij 15 jaar oud was, zei Eds moeder tegen haar man: Word nuchter of ga weg. En dat deed hij. Hij zei tegen Ed: Ik ga een tijdje weg, ik ga hulp zoeken maar als ik terugkom, zal ik nuchter zijn. En toen hij terugkwam, was hij nuchter en hij zei dat hij nuchter ging blijven. Ed zei tegen zijn vader: Hoe weet ik dat het deze keer anders zal zijn dan de vorige keer? Ik wil dat je mij belooft dat je de rest van je leven nuchter blijft. En Eds pa zei: Ik weet niet of ik je kan beloven dat ik de rest van mijn leven nuchter zal zijn maar ik kan je dit beloven: Ik zal nuchter zijn tot morgen. En dat zei hij 35 jaar lang elke dag, tot de dag dat hij stierf. Hij dronk nooit meer. Hij dacht er niet aan om de rest van zijn leven nuchter te blijven. Hij dacht eraan om nog één dag nuchter te blijven. En hij was daartoe in staat omdat hij wist dat hij deze keer een reden had. Is het niet bijzonder als dit in iemands leven gebeurt dat er iets in iemand knapt en hij besluit: Ik kan dit. Misschien kan ik het niet voor altijd, maar ik kan het wel voor altijd nog een dag doen. Het is een interessant verhaal, over een vader die van een pure schurk in zijn grootste held verandert. Velen van ons denken vreselijke fouten te hebben gemaakt. Zoveel problemen, dat is niet meer goed te maken. Dat kun je wel. Je leven kan anders zijn dan het nu is. Je leven kan compleet anders zijn dan het tot nu toe is geweest. Het gebeurt als je besluit dat je nog één dag alles gaat geven wat je hebt. Nog één dag ga je de persoon worden die je geroepen bent te zijn. Nog één dag en je zet een stap dichter bij de droom, de visie die je voor je leven hebt. God wil dat je deze boodschap hoort omdat Hij wil dat je alles wordt waarvoor je geschapen bent en dat is mijn gebed,

dat je vandaag hoort wat ik zeg en dat je nooit meer dezelfde zult zijn. Het begint allemaal met geloof. Geloof. Geloof in iets dat een beetje abstract is, iets dat je niet kunt zien. Iets dat een voorstelling is die je hebt. Het is niet glashelder. Je denkt dat je weet wat het is en dat geloof werkelijkheid laten worden door de kracht van Christus. Vandaag lezen we de tekst uit Johannes 20 over Ik heb een hekel aan de term ‘ongelovige Thomas’. Arme man. Alsof niemand van ons ooit twijfelt. Ik vind het niet leuk dat Ongelovige Thomas de naam heeft, een twijfelaar te zijn omdat hij de dapperste van het stel lijkt, zelfs dapperder dan Petrus. Ik weet niet of je het je herinnert, maar een paar hoofdstukken eerder zegt Jezus:

Ik moet naar Bethanië en dan naar Jeruzalem. En ze zeggen allemaal: Daar kunt U niet heen, want ze zullen U doden. Weet U nog wat er de vorige keer gebeurde? En Thomas zegt: Laat ons met Hem meegaan zodat wij met Hem kunnen sterven. Na de kruisiging en wederopstanding verschijnt Jezus aan zijn discipelen maar Thomas is naar Starbucks, koffie halen voor iedereen of wat dan ook. En hij komt terug en ze zeggen: Wij hebben de Heer gezien. Hij verscheen vlak voor ons. En Thomas zegt: Ik geloof het pas als ik mijn vingers in Zijn handen kan steken en mijn hand in zijn zij. Anders geloof ik het niet. Natuurlijk heeft die man verdriet. Hij heeft zijn Rabbi verloren, een van zijn beste vrienden. Natuurlijk kan hij het moeilijk geloven. Een week later, er gaat wat tijd voorbij, verschijnt Jezus aan hen.

Hij kijkt naar Thomas en ik denk altijd als ik het lees, dat het een geintje is. Rabbijnen stonden ook toen al bekend om hun gevoel voor humor en Hij zegt: Thomas, steek je vingers in Mijn handen en steek je hand in Mijn zij. Thomas doet dat natuurlijk niet. In plaats daarvan valt hij op zijn handen en knieën en zegt: Mijn Heer en mijn God. En Jezus zegt: Je gelooft omdat je hebt gezien. En dan volgt die beroemde tekst: Zalig zijn zij die niet hebben gezien en toch geloven. Dit is lastig voor jong gelovigen. Niet iedereen begrijpt dat meteen. Wat is dat met dat geloof? Wat is er zo belangrijk aan geloven in iets dat je niet kunt zien? Waarom is er zoiets onzichtbaars? Ik ga mijn best doen om die vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Als je een kunstenaar bent, begrijp je het waarschijnlijk makkelijk. Omdat een kunstenaar een schepper is. Dit is wat scheppers doen. Scheppers van welke soort dan ook nemen iets uit het rijk van het onzichtbare en maken het echt. Dit gebouw waar wij nu in zitten, bestond ooit alleen in iemands verbeelding. Iemand die gevraagd werd om een kerk te ontwerpen, pakte een leeg vel papier. Er stond niets op. En hij pakte een potlood en tekende zoiets als deze plek en uit die verbeelding en dat team ontstond een kerk, een gebouw. En dit geldt voor elke grote creatie, elke grote symfonie en sonnet. Elk groot kunstwerk, elk standbeeld, elke stoel, de kerkbanken waar je in zit. Ze kwamen allemaal uit het rijk van het onzichtbare naar het zichtbare. Uit de wereld van de verbeelding naar het materiële, het fysieke. Iemand geloofde eerst en zag het toen. Iemand had er een beeld van in zijn hoofd

of hart en maakte het vervolgens waar. En dit is wat het vandaag de dag betekent om een schepper te zijn. Hier zijn wat Bijbelse voorbeelden van dingen die gaan over geloven en daarna pas zien. Abraham kreeg van God te horen dat hij de vader van vele volken zou worden en dat zijn volk een zegen voor de hele wereld zou zijn en dat het zo groot zal worden als de sterren aan de hemel en talrijker dan het zand aan de kust. Dit zegt Hij tegen een 75-jarige man. En wat doet Abraham? Hij gelooft en hem wordt gerechtigheid toegekend. Hij gelooft niet alleen, hij gelooft 25 jaar lang. Dat is een lange tijd om je vrienden te vertellen: God vertelde mij dat Sara zwanger zou worden. Als jij tegen die tijd 100 bent en Sara 90, verklaren de mensen je voor gek. Maar hij geloofde nog steeds, hè? Hij geloofde eerst en toen zag hij het. 25 jaar lang. Mozes kreeg van God te horen: Ga voor de farao staan. Leg je staf neer en hij zal in een slang veranderen. En zeg hem dan dat als hij Mijn volk niet laat gaan, de Nijl in bloed zal veranderen. Mozes geloofde Hem en waagde zijn leven. Als je daar je staf neerlegt en het blijft een staf, denk je: Die is er geweest. Maar het gebeurde. De mensen van Ninevé. De profeet Jona kwam tot hen en zei: Over 40 dagen zal Ninevé vallen. Het was logisch geweest dat de inwoners van de grootste natie van dat moment een rijk dat 2000 jaar oud was en op dat moment het machtigste ter wereld was om te zeggen: Die God van jullie, waar wij nog nooit van gehoord hebben gaat onze stad verwoesten? Ga toch weg. Nee. Ninevé geloofde. En ze toonden berouw en zeiden: Wie weet bindt Hij wel in als wij berouw tonen over onze zonden. En dat deden ze en Ninevé werd gered. De weduwe van Zarfath geloofde en toen zag ze. De centurio geloofde en zag hoe zijn knecht genezen werd. Hanna kreeg van de profeet te horen dat God haar een kind zou geven en die nacht sliep ze met haar man. Ze geloofde en zag Samuel geboren worden. De bloedende vrouw geloofde dat als zij de zoom van Jezus’ kleed kon aanraken ze genezen zou worden. Ze geloofde en toen zag ze het. In al deze gevallen en nog veel meer, geloofden ze en zagen ze. Ze koppelden hun geloof aan een soort actie en uit het niets kwam iets voort. Daarom is geloof belangrijk. Het is de kern van wat makers doen. Ze verbeelden zich, ze geloven en dan zien ze. Het is zoveel beter om te geloven en dan te zien, dan te zien en dan te geloven.

Er zijn veel voorbeelden van mensen die pas geloofden toen ze zagen en daarna pas geloofden. Adam en Eva geloofden niet en toen zagen ze dat ze zeker zouden sterven als ze van de boom zouden eten.

Lots vrouw kreeg te horen dat God Sodom zou platgooien. Wegwezen. Ze geloofde niet, maar toen zag ze het. Maar heel even. En Juda kreeg te horen dat Babylon eraan kwam als ze niet zouden stoppen met buigen voor afgoden en als ze niet begonnen te zorgen voor de armen. En ze geloofden niet en Babylon kwam en toen zagen ze. Dus in dit geval zien ze en dan geloven ze. Het is veel beter om eerst te geloven en dan te zien. Kan ik een amen krijgen? Laten wij eerst geloven voordat wij zien. Roger Bannister geloofde dat een mijl in vier minuten gelopen kon worden. Heel lang dachten sporters op de Olympische Spelen dat niemand een mijl onder de vier minuten kon lopen. Op een dag doet Roger Bannister eindelijk het onmogelijke. Hij loopt een mijl binnen vier minuten en wat ik het leukst vind aan dit verhaal: Meteen daarna wordt dat record gebroken door een heleboel verschillende lopers. Waarom? Ze geloofden het niet. Roger Bannister liet hun zien dat het mogelijk was, en dit is de menselijke natuur.

Iemand heeft iemand nodig die gelooft en dan ziet. Laten wij eerst geloven voordat wij zien. Je zegt, is het zo erg om te zien? Denk aan de discipelen. Zij zagen Jezus eerst en toen geloofden ze. Zien is prima. Eerst geloven en anderen helpen is een geweldige manier om mensen aan te moedigen en te inspireren net zoals Roger Bannister dat deed. Maar uiteindelijk moet je het bewijs krijgen. Ik ga ervan uit dat iedereen hier, of de meeste mensen hier of voor de tv een relatie met God hebben, dat ze geloven in Jezus Christus maar misschien ben je al jaren een gelovige. Als je al een tijdje gelovig bent, is het tijd om verder te gaan dan zien. Het is tijd om over te stappen op geloven. Het is veel beter om een gelovig mens te zijn. Het is veel beter om in de wereld van de verbeelding en de geest te kijken en in deze wrede wereld mooie, goddelijke en liefdevolle dingen mee te maken. Dat is wat je dan doet. Dat is wat het betekent, een gelovige te zijn. Geloof dat je meer kunt worden. Geloven dat je meer kunt bereiken. Ik denk bij deze opvatting over het geloof vaak aan een stereogram. Hier heb je zo’n afbeelding en rechts zie je de gebruiksaanwijzing en de afbeelding die je zou moeten zien als je doorheen kijkt. Dit is een 3D-afbeelding, maar je moet er op een speciale manier naar kijken. Toen ik een kind was in de jaren ’90 en deze verschenen, dacht ik dat dit een grap was. Ik dacht dat mijn vrienden een loopje met mij namen. Ik zag ze doen alsof ze 3D-beelden zagen en ik dacht: Dat kan niet. Dat is een tweedimensionaal modern schilderij of zoiets. En op een dag zag ik het eindelijk. Ik probeerde alle trucs

en op een dag kon ik het zien. Haal dat weg. Niemand luistert naar wat ik zeg. Ik zal het jullie e-mailen.

Het zijn twee kamelen en een piramide. Heeft iemand het gezien? Heb jij het gezien? Goed gedaan. Dat is mijn moeder. Geloof lijkt veel op een stereogram waarbij je iets ziet en sommige mensen kunnen het zien en andere niet. En je kunt het eindeloos uitleggen, maar totdat je het ziet… Toch? Dit is de gave die je als gelovige hebt. Je kunt zien wat niemand anders kan zien. Jij kunt zien wat Roger Bannister kon zien. Een mijl onder de vier minuten. Er is iets in je leven waarvoor God je heeft geroepen om het te zien en te doen maar jij ziet het eerst. Met je hart, bedoel ik en dat bedoel ik met geloven. Dus eerst geloof je erin en dan zie je het. En dat creëert een domino-effect. Hoe meer je creëert, hoe meer je uit het onzichtbare naar het zichtbare brengt hoe meer je vertrouwen in jezelf creëert dat je beseft dat God echt iets in jou kan doen. God kan echt de wereld veranderen door mij. God kan echt een groter mens van mij maken. Ik kan deze reus echt verslaan. Ik kan het echt beter doen op mijn werk. Ik kan leiden, ik kan maken, ik kan bouwen, ik kan creëren. Hoe meer overwinningen je behaalt, ook al verlies je weleens hoe meer zelfvertrouwen je krijgt. Misschien kunnen wij het zo zeggen: Competentie vergroot het zelfvertrouwen. Je wilt meer zelfvertrouwen krijgen? Leer meer. Groei meer. Oefen meer. Doe meer.

Hoe meer je doet, hoe meer zelfvertrouwen je krijgt. Zelfs als je faalt. Een van de grootste dingen in de moderne wereld die in de weg zitten vooral bij christenen, maar bij alle mensen: De valkuil om gedefinieerd te worden door je problemen. Laten wij het zo zeggen: Trap nooit in de val om gedefinieerd

te worden door je problemen. Het is veel beter om jezelf te definiëren als een overwinnaar als een vechter, als een winnaar, als een christen, als een kampioen, als iemand die capabel is, die er de kracht voor heeft. Hoe meer je jezelf definieert door je problemen hoe groter je zondenboklijst wordt. Een zondenboklijst is een manier om je wat beter te voelen over het feit dat je niet bent waar je weet dat je zou moeten zijn. Hoe groter je zondenboklijst, hoe kleiner je toekomst. Als je een preek nodig hebt om zondenbokken te verzamelen kun je bij genoeg predikers terecht. Er zijn ook politici die je graag willen helpen. Ik denk dat elk nieuwsstation er ook wat van kan om je zondenboklijst zo lang te maken als je zelf wilt. Maar ik beloof je, je zondenboklijst helpt alleen de mensen die dingen aan je verkopen. Hoe groter je zondenboklijst, hoe minder je toekomst. En het probleem is dat je geen controle hebt over bijna alles op je zondenboklijst. Als je ze niet kunt controleren, betekent dat je geen macht hebt. Dit is wat wij vandaag moeten zien. Dit is wat wij kunnen controleren. Je kunt controleren, je kunt je erop richten en controleren wie je wordt. Richt je daarop. Concentreer je niet op je problemen. Concentreer je op wie je kunt worden en je kunt alles worden. Alles waarvan de Heer zegt dat je het kunt worden. Maar je moet het zien. Je moet het in je geest zien voordat je het hier ziet. Je moet het geloven voordat je het ziet. Je moet het geloven voordat je het aanraakt. De beroemde kunstenaar Michelangelo zei ooit: Het beeldhouwwerk zit in de steen. Hij zag een groot bloksteen en jij zou zeggen: wat is het geheim? Maar hij zou zeggen: Het is er al. Het beeldhouwwerk zit in de steen. Ik verwijder gewoon al het overbodige materiaal eromheen, zodat David verschijnt. Het beeldhouwwerk zit in de steen. Het zit al in je. Het is er al. Verwijder de dingen eromheen en word alles waarvoor je gemaakt bent. Dit proces is moeilijk, zwaar en vooral saai. Dat is het moeilijkste deel. De verveling. In een wereld vol met zoveel interessante dingen. Het is saai om steeds maar weer hetzelfde te doen met de bladmuziek of wat het ook is dat je moet doen. Ik wil alleen maar zeggen: Zalig is degene die gelooft voordat hij ziet. Iedereen ziet eerst en gelooft dan, maar jij kunt zo iemand zijn die gelooft en dan ziet. Die de verbeelding, het geloof en de geest heeft om iets al te zien wat niemand anders kan zien en het tevoorschijn laat komen in deze wereld. Dat is wat het betekent, op vele manieren, om een schepper te zijn en deel uit te maken van een verbazingwekkend leven en jij kunt het.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed

Dit is wat wij vragen, Heer, in Jezus’ naam. Geef ons ogen om te zien, geef ons de kracht om vol te houden. Help ons om net als Abraham te zijn. Dat wij, ook al vertelt U het ons op ons 75e wij het op ons 100e zien gebeuren, of eerder. En dit bidden wij allemaal in Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

De kracht van een leven met God

17 september 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan