Home Lijken op Jezus

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers. Welkom, kerkfamilie. Hartelijk dank dat jullie er zijn. In de Bijbel staat dat toen de hele gemeente eensgezind hun stem verhief tot God in aanbidding tot Hem, de glorie van de Heer het huis van God vulde. Of je nu kunt zingen of niet, je stem doet ertoe voor God. Je bent geliefd. Amen. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw Heilige Geest en voor uw macht. Wij bidden in Jezus’ naam dat U goed werk verricht op deze plek. Iedereen hier is aanwezig omdat U daarnaar verlangt en ik denk dat U vandaag iets bijzonders in hun leven teweeg wilt brengen. Ik bid voor iedereen die mijn stem hoort, dat ze door U zullen worden geraakt. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Lead Kindly, Light/Amen

Leid mij liefdevol, omringd door uw aanwezigheid

Leid mij voort, de nacht is donker en ik ben ver van huis

Leid mij voort, leid mij voort, bewaar mijn stappen

Ik vraag U niet al te zien in de verte

Één stap is voldoende, voldoende voor mij

Amen

 

SchriftlezingFilippenzen 3:10-14 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Filippenzen 3:10. Opdat ik Hem mag kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb maar één ding doe ik: Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is jaag ik naar het doel: De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Amen.

 

Solo – Lion and the Lamb door Connor Smith

Hij zal op de wolken komt

Koningen en koninkrijken zullen buigen

En elke keten breekt en elk gebroken hart viert feest

Wie kan onze God ooit stoppen?

 

Want God is de Leeuw, de Leeuw van Juda

Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag

En elke knie zal voor Hem buigen

En Jezus het Lam, het offer dat kwam

Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij

En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam

Elke knie zal voor Hem buigen

Open elke deur, maak ruimte voor de hoogste Heer

Hij is het, die ons redt, en laat wie nu nog vastzit, vrij

Wie kan onze God ooit stoppen?

 

Want God is de Leeuw, de Leeuw van Juda

Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag

En elke knie zal voor Hem buigen

En Jezus het Lam, het offer dat kwam

Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij

En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam

Elke knie zal voor Hem buigen

 

Wie kan onze God ooit stoppen?

Wie kan onze God ooit stoppen?

Wie kan onze God ooit stoppen?

Wie kan onze God ooit stoppen?

Wie kan onze God ooit stoppen?

Wie kan onze God ooit stoppen?

Wie kan onze God ooit stoppen?

Wie kan onze God ooit stoppen?

 

Want God is de Leeuw, de Leeuw van Juda

Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag

En elke knie zal voor Hem buigen

En Jezus het Lam, het offer dat kwam

Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij

En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam

Elke knie zal voor Hem buigen

Elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam

 

Duet – Me on Your Mind door Sarah Grandpre en Connor Smith

In uw Woord staat geschreven hoe U de 99 verliet om de ene te vinden die ontbrak

Het voelt alsof die woorden werden geschreven terwijl U aan mij dacht

En de verloren zoon, die zijn thuis achter zich liet

Het gedeelte waar zijn vader hem tegemoet rende zei U dat met mij in gedachten?

Wie ben ik dat de Koning van de wereld ook maar even stilstaat bij mijn gebroken hart?

Wie ben ik dat de God van genade de tranen van mijn gezicht wist en zegt: kom zoals je bent?

U betaalde de prijs, U nam het kruis, U gaf uw leven en U deed het allemaal met mij in gedachten

Wetende dat U aan mij denkt, wetende dat U mij Uw kind noemt

Het overstroomt mijn ziel met onuitsprekelijke hoop

Dank U, Heer, dat U aan mij denkt

U betaalde de prijs, U nam het kruis,

U gaf uw leven en U deed het allemaal met mij in gedachten

Met mij in uw gedachten, ik was in uw gedachten

Ik was in uw gedachten, in uw gedachten

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.

              

Lijken op Jezus

door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Laten wij meteen naar de tekst gaan. De tekst van vandaag komt uit Filippenzen 3. Paulus schrijft dit vanuit de gevangenis. Hij schrijft dit: Opdat ik Christus mag kennen. Wil iemand vandaag Christus leren kennen? Hij zei: Opdat ik Hem mag kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb maar één ding doe ik: Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Paulus is een interessante man. Hij schrijft een groot deel van het Nieuwe Testament dat wij vandaag de dag in al onze kerken lezen en bestuderen. Paulus was een gedreven man en dit is iets dat interessant is aan deze man, die een Farizeeër was die een ommezwaai maakte, die zijn hart volledig liet veranderen. Deze man had de wet in zijn hart gegrift, volgde elke regel en ontdekte dat die wet hem doodde, dat die hem geen leven bracht dat het enige wat hem leven bracht, de kracht van de Heilige Geest en het kruis was. Het was pure gedrevenheid. Paulus was zo’n stoere vent. Iemand die niet van opgeven weet. Er was niets dat je die man kon aandoen om hem tegen te houden. Hij werd in elkaar geslagen en stond weer op. Zijn schip vergaat, hij lijdt schipbreuk. Hij wordt de gevangenis in gesleurd en zit daar vast. Hij maakte al die dingen mee en stond telkens op vol passie voor het leven en dat ene. Hij schrijft in deze tekst heel duidelijk dat hij in principe altijd een doel voor ogen heeft. En het eerste wat hij zegt, en dit is een vreemd antwoord is dat zijn doel lijden is. Dat klinkt nogal vreemd, nietwaar? Het klinkt niet erg modern. Zijn doel is lijden. Waarom lijden? Het is niet lijden voor niets, het is lijden om te worden zoals Christus. Hij wil lijden omdat hij gelooft dat als hij lijdt, hij kan worden zoals Jezus. Dit is dus het eerste wat wij leren uit deze passage: Als je zoals Jezus wilt worden dan is er een soort lijdensprijs die betaald moet worden. Dit is een van de eerste harde realiteiten van het leven in het algemeen: Transformatie is niet pijnloos. Er hangt een prijskaartje aan je lichaam, aan je ziel, aan je geest. Hij zegt dat hij wil lijden om te worden getransformeerd om op Christus te lijken. En dan is er nog dat andere doel dat hij noemt, maar hij zegt niet wat het is. Het is iets anders, iets ongrijpbaars. En de logische vraag is: Wat is dat andere dat hij wil? En als je Paulus leest, heb je het gevoel dat dat andere is het evangelie naar de heidenen brengen. Hij geeft om zijn volk, de Joden, maar hij wil het naar de heidenen brengen. Paulus is zo iemand die elke dag wakker wordt vol opwinding en kracht omdat hij weet waar hij heen wil en hij zegt dat gewoon ronduit. Hij zegt: Ik vergeet wat achter mij ligt Makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Ik vergeet wat achter mij ligt. Hoe doe je dat? Omdat hij doorpakt naar de toekomst. Zo vaak willen wij het verleden vergeten maar je kunt het verleden niet zomaar vergeten door daar gewoon voor te kiezen. Je moet iets voor je hebben dat spannender is dan het lastige verleden. En daar begin ik vandaag mee. Ik wil het hebben over het belang van aangespoord worden door de toekomst. Dat de toekomst die voor je ligt, de roeping van de Heer in je leven je door moeilijke dingen heen trekt. Als je een visie hebt voor je leven en wie je wilt worden als je moeilijke dingen in je leven tegenkomt zul je merken dat, ook al is het moeilijk, ook al lijd je er iets groters is dat je door de moeilijkheden heen trekt. Er zijn drie soorten mensen in de wereld. De eerste soort zijn de mensen die altijd worden geremd door het verleden. Misschien heb jij dat ook. Je sleept het verleden als ballast met je mee. Misschien is er iets in je verleden waar je tot op de dag van vandaag last van hebt en leef je elke dag met angst. Je probeert de race te lopen, maar het voelt alsof een blok aan je been je tegenhoudt. Ja, je kunt vooruit, maar het gaat zo langzaam en pijnlijk. Ik wil je bemoedigen om je niet langer door het verleden te laten ophouden. Hoe doe je dat?  Laat je aansporen door je toekomst. Laat je niet remmen door het verleden. Hoe doe je dat? Je kijkt naar het kruis en weet dat alles vergeven is. Hoe doe je dat? Je gelooft in een God die in jou gelooft. Die zegt dat alles voor jou mogelijk is. Weet je wat voor jou mogelijk is? Het is mogelijk. Je leeft niet voor niets. Het tweede soort mensen wordt misschien niet afgeremd door het verleden maar wel erg afgeleid door het heden. Veel mensen worden volledig in beslag genomen door het heden, het nu. Het is niet allemaal slecht, maar als dat je hele leven is heb je de neiging om dingen te dramatiseren of te bagatelliseren. Dramatiseren betekent dat je zegt dat deze baan het enige in de wereld is dat telt. Wat ga ik doen als ik deze baan kwijtraak? Dramatiseren ziet eruit als dit vriendje, deze vriendin is het enige dat telt. Wat als ik hem of haar verlies? Dan zal ik nooit trouwen. Dramatiseren ziet eruit als: Deze rekening is zo groot, die zal ik nooit kunnen betalen. Alles is voorbij. Of het tegenovergestelde: bagatelliseren, waarbij je de toekomst feitelijk bagatelliseert. Je geeft de voorkeur aan bijzaken. Er ligt een geweldige kans voor je, maar je vindt dat je eerst het hek moet repareren. Of je zegt zoiets als: Ik moet de laatste aflevering van The Mandalorian kijken. Dat is een goeie serie. Dat is wat er gebeurt als wij helemaal opgaan in het heden, maar dit is iets beters: Dit is wat God van je wil, denk ik: laat je aansporen door je toekomst. Laat je aansporen door je toekomst. Laat je aansporen door Gods roeping voor jou. Laat je aansporen tot degene die je kunt worden. Laat je aansporen door waar je naartoe kunt gaan. Laat je aansporen door alle levens die iemand als jij diep en krachtig kan raken. Weet waar je leven naartoe gaat en zet je daarvoor in. Dan wordt ‘s morgens opstaan steeds gemakkelijker. Het wordt zelfs spannend als je weet waar je leven naartoe gaat. Weet waar je leven naartoe gaat. Ga naar de haven van Long Beach en vraag aan een willekeurige kapitein van een schip: Waar is je bestemming? Waar ga je naartoe? Zonder met de ogen te knipperen, zonder nadenken, zonder op een handleiding te kijken, kunnen ze je vertellen: Panama City. Ze kunnen je zeggen: Miami. Ze kunnen je vertellen: Hong Kong. Ze weten waar hun schip naartoe gaat. Kunnen jullie dat? Kunnen wij dat? Het is zo belangrijk dat je als kapitein van het schip van je leven je aanloophaven kent. Je weet waar je naartoe gaat, waar je naartoe wilt. Als je een schip neemt in Long Beach en het is bestemd voor Panama City maar je gooit de trossen los zonder kapitein en je geeft vol gas wat is dan de kans, denk je, dat het veilig in Panama City aankomt? Iemand? Wat als je honderd miljoen schepen neemt en ze allemaal in willekeurige richtingen op volle snelheid de zee op stuurt wat is dan de kans dat één van die schepen Panama City haalt? Misschien één, misschien twee. Vaak horen we in het leven van die exotische, verbazingwekkende verhalen over dat ene of die twee schepen die zonder kapitein Panama City bereikten en dan zeggen we: Aha, die kant op, dus. Nee, mijn vriend, kijk naar de echte kapiteins. Naar degenen die hun richting bepaald hebben. Kijk naar de wijsheid van hen die willen leven naar Gods Woord en volgens de wijsheid om de juiste koers te varen. Kijk naar hen. En het belangrijkste: Als je begint aan de koers naar waar je heen moet zorg er dan voor dat je goed aankomt. Goed aankomen. Goed eindigen. Kom goed aan in de aanloophaven. Kom goed aan in Panama City. Er is je een kostbare lading toevertrouwd. God heeft je die gegeven, wat het ook is. Laat Hem zien dat je voor het kleine kunt zorgen. Als je goed voor het kleine zorgt, goed aankomt en goed eindigt zal Hij je meer geven en toevertrouwen. Weet waar je naartoe gaat en wat je moet doen. Wij worden gemakkelijk afgeleid van wat ons hoofddoel en onze belangrijkste roeping is heel vaak omdat we ons schuldig voelen of omdat wij mensen willen behagen. Laten wij dit nu eens hardop zeggen: Mensen behagen is geen godsvrucht. Ja, dank je wel. Mensen behagen…Ik ben zo blij dat sommigen van jullie dit hardop zeggen. Nog één keer: Mensen behagen is geen godsvrucht. Je hebt een roeping, die moet je afmaken. Je hebt in feite veel roepingen in je leven. Sommige roepingen die je hebt, voelen vaak niet erg belangrijk als je er middenin zit. Maar weet dat God in de gaten houdt hoe je met de kleine dingen omgaat. Dat is wat de Bijbel ons vertelt. Zo weet Hij dat Hij je de grote dingen kan toevertrouwen. Je moet vaak eerst de kleine dingen afmaken voordat je verder gaat met de grote dingen. Je hoeft die dingen niet voor altijd te doen, maar je moet ze wel afmaken. Je moet ze afmaken, zodat je niet alleen aan God maar ook aan jezelf kunt bewijzen dat je ertegen opgewassen bent. Wij weten allemaal dat er in het leven twee soorten rust zijn. Er is de rust die je hebt vóór een taak die je doet, min of meer om de taak te vermijden en er is de rust die je hebt na de taak om te vieren en op te laden. Wij weten dat de rust die je daarna hebt, de echte rust is. De goede soort. Dat is de soort die wij willen. Dit is de slechte soort rust: Ik heb er eigenlijk geen zin in, dus ik ga tv kijken. Dit is een slecht soort rust: Ik wil de e-mails niet echt beantwoorden. Ik wil niet echt beginnen met schilderen. Ik wil niet echt een verkoopgesprek voeren, dus ik ga gewoon op Instagram of TikTok. Zo ziet dat eruit: Ik heb weinig zin om aan het volgende hoofdstuk van mijn boek te werken. Of om dat liedje te schrijven dat ik op mijn hart heb. Ik ga gewoon een bemoedigend dutje doen. Maar dat bemoedigingsslaapje is een ontmoedigingsslaapje. Je wordt wakker en denkt: Ik doe het morgen wel. Dat is geen echte rust. Dat is vermijden, dat is weerstand. Dat is toegeven aan alles wat je ervan wil weerhouden om te worden waartoe je geroepen bent. Dit is hoe goede rust eruitziet. Goede rust is als doorpakken elke keer dat je kunt. Dit is hoe goede rust eruitziet: Alles geven en dan rusten. Dit is hoe goede rust eruitziet: De taak afmaken die je wilde afmaken en daarna ontspannen. Goede rust komt altijd na goed werk. Stel de voldoening uit en het leven zal je beter vergaan. Maak het tot een leefregel dat je eerst afmaakt en goed afmaakt. Eerst afmaken, goed afmaken. Maak er een gewoonte van om eerst af te maken, goed af te maken en dan te rusten en dan de voldoening te krijgen. Maak de dag af en kom trots thuis in de wetenschap dat jij het soort persoon bent die het goed doet. Maak de week af, maak het jaar af, maak de taak af. Maak de roeping af die God voor je heeft en kijk hoe je leven langzaam maar zeker verandert. Dus is het niet vreemd dat het niet echt het werk is dat het lijden is maar dat het vaker, en dat is de ironie, de angst of de vrees voor het werk is of de angst of de vrees voor het lijden en dat brengt mij bij een ander principe: De angst voor het lijden is erger dan het lijden. Dat is erger. Je bent bang voor de tandarts, je bent bang voor de operatie. Je bent bang voor de confrontatie, je bent bang voor het werk. Maar ik zeg je, de angst is veel erger dan het ding zelf behalve bij een wortelkanaalbehandeling. Dat is de enige uitzondering. Een wortelkanaalbehandeling is echt erger. Dit is wat Paulus zegt: Ik neem deel aan het lijden zodat ik Hij zegt: Ik wil met Christus lijden. Waarom? Zodat ik kan worden zoals Christus. Hij weet dat de enige manier om te worden zoals Christus is om te lijden zoals Christus. Dit is het proces. Laten wij het zo zeggen: Het is belangrijk dat wij begrijpen dat wij door het lijden heen moeten. Wij moeten de prijs betalen. Lijden is de prijs van de beloning. En behalve bij een wortelkanaalbehandeling is het lijden altijd minder erg dan je vreest. Christus leed aan het kruis. En Hij deed het niet voor de aandacht, Hij deed het niet om iets te bewijzen. Christus deed het omdat Hij van je houdt. Omdat Hij tot elke prijs wil dat jij vrede met Hem hebt dat je naar de hemel zult gaan en de Heer leert kennen. Hij gaf zijn leven voor je. Toen Hij aan het kruis hing, kon Hij zien wat het lijden zou brengen dat het lijden redding zou brengen voor de hele wereld. Amen? Dat kon Hij zien. Hij werd aangespoord door de toekomst. Een moeder lijdt als ze zwanger is. Zij lijdt negen maanden lang. Het wordt steeds moeilijker. Zij moet elk half uur naar de wc. En eindelijk na negen maanden volgt de grote finale. Het echte lijden, de bevalling. Je denkt: Hoe kan een vrouw dat doorstaan en nog eens als zij een tweede kind krijgt? En het antwoord is: zij kan het zien. Zij weet dat het lijden de prijs waard is. Zij ziet een baby na de eindstreep. Laat je dus leiden door een visie. Laat je leiden door een goed ‘waarom’. Je wilt een goed waarom in je leven. Dit is waarschijnlijk een van de belangrijkste vragen die je kunt beantwoorden. Doe dat vandaag. Waarom. Waar ga ik heen en waarom ga ik daarheen? Hier is een slecht waarom als het gaat om je roeping: Ik doe dit omdat mijn ouders willen dat ik het doe. Als je nog jong bent, luister dan naar je ouders. Doe wat zij willen dat je doet. Maar als je de 22, 23, 24 gepasseerd bent, is het tijd om rechtstreeks van God te horen. Hier is een slecht waarom als het gaat om je roeping: Ik doe het omdat ik mensen niet wil teleurstellen. Hier is een slecht waarom: Ik voel mij een beetje schuldig dus ik denk dat ik alles maar moet laten vallen en doen wat ze willen dat ik doe. Hier is een slecht waarom: Ik wil gewoon rust. Ik wil gewoon dat alles veilig is. Dit zijn geen dingen waar je mee opstaat en die je blij maken met het leven. Hier is een goede reden: Ik heb een geweldige visie voor een… vul maar in. Hier is een goede reden: Ik wil zien waar ik voor gemaakt ben. Wat Christus door mij kan doen. Hier is een goede reden: Ik zie een geweldige kans. Wat, zien anderen dat niet? Hier moet ik voor gaan. Hier is een geweldige reden: God heeft mij geroepen. Als God je roept, roept Hij je heel vaak om dingen te doen, dingen te proberen, dingen te lezen, lessen te volgen die misschien niet voor iedereen logisch zijn maar dat is niet erg. Vertrouw op het proces en vertrouw op de Heer. De vader van mijn vrouw, dr. Presley die wij door de jaren heen goed hebben leren kennen, heeft een grappig verhaal. Hij had zes kinderen en was grasmaaier. Zijn oom en tante, die bij een bank werkten bezorgden hem een prestigieuze, goedbetaalde baan bij een bank met veel carrièrekansen. Ze zeiden: Wij hebben een baan voor je. En hij zei: Ik kan het niet doen. Waarom niet? Omdat hij voelde dat God hem riep om van zijn huis een open huis te maken. Hij was een hippie in die tijd. Zijn hier vandaag voormalige hippies? Hij was een hippie. Hij stelde zijn huis open omdat hij wilde dat iedereen de Heer leerde kennen. Hij wilde dat iedereen een goede maaltijd kreeg en of het nu goed of niet was, dit is waartoe hij zich geroepen voelde. Hij wist dat als hij bij een bank werkte, dat niet meer ging. En dus bleef hij grasmaaien. En naderhand werd hij optometrist omdat hij het gevoel had dat hij als arts nog steeds zijn eigen plan kon trekken en uiteindelijk creëerde hij een keten van brillenwinkels door heel Amerika en nu is hij financieel heel succesvol maar als je hem ontmoet, zou je dat niet weten omdat hij het geld tot op de dag van vandaag gebruikt om jonge mensen te bereiken, om tieners te bereiken. Hij doet missiereizen. Als hij die lucratieve baan bij de bank had aangenomen was niets van dat alles mogelijk geweest. Maar toen hij die baan bij de bank afsloeg, had hij geen visie voor optometrie of brillen. Hij had een visie voor verloren mensen en een visie om zijn eigen toekomst te bepalen. Hier is een andere manier om het te zien: Waarschijnlijk was de baan bij de bank een roeping voor iemand anders en als hij bang was geweest en die baan had aangenomen had hij misschien ook de roeping van iemand anders aangenomen. Wie zal het zeggen? Dat is dus een mooi voorbeeld dat wij aangespoord moeten worden en dat wij een visie moeten hebben, dat wij een goed “waarom” moeten hebben. Zit jij in een cultuur die geen tweede kansen toestaat? Misschien heb je een familiecultuur die je nergens mee weg laat komen. Misschien zit je in een land of etnische cultuur die je niet toestaat om ook maar één keer te falen. Ik heb een vriend die zegt: Als je in ons land faalt in je bedrijf, is het over voor je. Echt waar? zei ik. Mensen zullen het gevoel hebben dat het gedaan is met ze. Maar dat is niet zo. Misschien zit je in een bedrijfscultuur die geen tweede kansen toestaat. Laat je niet bepalen door die culturele onzin. Ook al hou je van je familie, van je land en van je bedrijf wij dienen een God van tweede kansen. Hier is een goede cultuur die je kunt volgen: de christelijke cultuur. De christelijke cultuur zegt dit: Je hebt altijd een tweede kans. Laat je geen etiket opplakken. Kijk naar de God van tweede kansen. Hoeveel tweede kansen zal God ons geven? Hij geeft ons een getal: zeventig maal zeven. Voordat je nu je telefoon tevoorschijn haalt en zeventig keer zeven vermenigvuldigt sommigen van jullie hebben het net in hun hoofd gedaan, het is een manier om te zeggen, zoveel als je nodig hebt. God zal je zoveel geven als je nodig hebt. Want Hij wil niet dat je gelijk hebt vanwege een of ander schuldgevoel Hij wil dat je gelijk hebt omdat dat het beste is wat je kunt zijn. Het is het beste leven dat je kunt hebben. Je zult zo vervuld zijn. Laten wij het zo zeggen, als je sneller succes wilt hebben, moet je sneller falen. Er gaan altijd een aantal mislukkingen vooraf aan het succes. Er zullen altijd een heleboel nee’s zijn voordat je bij de eerste ja komt. Dus ruim gewoon alle nee’s uit de weg. Ruim alle mislukkingen uit de weg. Doe dat snel en je zult snel slagen. Misschien zeg je: Bobby, ik begrijp dat wel. Ik begrijp het lijden voor een bedrijf of lijden voor een medische graad, of lijden voor een bediening maar ik heb het gevoel dat ik zonder reden lijd. Er is geen reden voor mijn lijden. Het slaat nergens op. Dan zeg ik dat je in Gods koninkrijk nooit zonder reden lijdt. Misschien is het je nog niet duidelijk, maar op een dag zul je het weten. Hier is iets wat ik zeker weet, en ik weet dit vanwege wat de Bijbel zegt: God heeft iets groters voor je dan wat je ook doormaakt. Laat het niet los. Een man die door een dieptepunt in zijn huwelijk ging, zei iets als: Ik heb dit altijd zo gevoeld. Ik heb nooit van haar gehouden, wij waren nooit hecht. Zij was altijd gemeen tegen mij, wij konden nooit met elkaar opschieten. Ze komen door de moeilijke tijd heen, ze herstellen hun huwelijk, ze zijn weer gelukkig en hij zegt dat dat niet waar was. Ik had toen het gevoel dat het zo was maar wij hielden echt ooit van elkaar en wij houden weer van elkaar. Later geeft hij het gewoon toe. God zal je er doorheen slepen. Ik had een vriend die zijn rug had gebroken. Hij had vier jaar lang ondraaglijke pijn en slikte pijnstillers. Hij onderging een operatie die de zenuw vrijmaakte en alle rugpijn verdween maar nog elf jaar lang deed hij alsof hij pijn had. Waarom? Omdat hij verslaafd was aan de pillen. Hij kon je vertellen dat de pillen in sommige opzichten meer kwaad deden of een groter lijden waren dan de rugpijn. Maar God heeft hem ook bevrijd. Laten wij het zo zeggen: God zal je herstellen. God gaat je de overwinning brengen. God ziet je. God heeft je niet in de steek gelaten. God straft je niet. Je bent niet getroffen door Gods toorn. Je bent vergeven, je bent hersteld en God gaat je genezen en redden. Dit is wat de Bijbel zegt: Iedereen die uit God geboren is, zal de wereld overwinnen. Als je dat gelooft en ontvangt, zeg dan amen. God gaat je herstel geven. Hij gaat je de overwinning brengen. Misschien voel je je als een zeezieke kapitein. Je bent hier al eeuwig mee bezig. Je bent op het water, je weet dat je naar Panama City zou moeten gaan maar als iemand die een groot deel van zijn leven op het water heeft gewoond kan ik je zeggen dat het water er overal hetzelfde uitziet. Als je geen land kunt zien, ziet de oceaan er hetzelfde uit of je nu in de Golf van Mexico bent of in de Middellandse Zee, de Atlantische Oceaan of de Stille Oceaan. Zonder land ziet het er overal eender uit. Sommige zeereizen duren weken en je denkt: Kom ik ergens? Zit ik ergens in gevangen? Boeken wij überhaupt vooruitgang? Maar weet je, ook al ziet het er overal hetzelfde uit, het is niet overal hetzelfde. Je komt vooruit. Misschien ben je zeeziek. Misschien steekt er een storm op. Misschien heb je het gevoel dat overal die woelige, wijde, donkere zee is. Geloof mij. Je komt vooruit. Tot slot is het leven geen spel voor één speler, mijn vriend. Niet voor christenen. Voor ons is het leven geen spel voor één speler. Maak niet de fout om het alleen te doen. Begin elke dag met de Heer. Als je moeilijke tijden beleeft, draagt God je er doorheen. Begin elke dag met de Heer. Dat is de best mogelijke manier. Doe het niet alleen. Begin elke dag en eindig elke dag in overwinning. Begin elke dag met de Heer en je zult eindigen in overwinning. Begin elke week met de Heer en je zult eindigen in overwinning. Begin elk jaar met de Heer en je zult het met overwinning afsluiten omdat Hij Overwinnaar is. Hij is een Bevrijder. Hij is degene die ons er doorheen draagt. Doe het niet alleen. Amen.

 

Gebed

Vader, dit vragen wij in Jezus’ naam. Wij vragen om Uw kracht en de Heilige Geest, om elke keten te breken om elke ziekte te genezen, om ons door onze donkere tijden te dragen. Ik ben blij, Heer, dat ik in de donkerste tijden van mijn leven niet heb opgegeven. Ik ben blij dat U de mensen die ik ken en liefheb, er ook doorheen hebt gedragen. Dank U, Heer, dat U ons naar de overwinning draagt. Ik bid, God, dat U ons alle wijsheid en alle kracht geeft die wij nodig hebben. Wij houden van U. Dit bidden wij

in Jezus’ naam, en Gods volk zei amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Lijken op Jezus

17 maart 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan