Home Televisie Gods kerstgeschenk voor jou

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – “O Come, All Ye Faithful”

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden Komt laten wij aanbidden, die Koning

Jubelend van vreugd’

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Welkom. God houdt van u en ik ook. Dit is de dag die God heeft gemaakt en daar zullen wij ons over verheugen. Ja, welkom. Wat een eer dat u tot deze kerkfamilie wilt behoren. Wij houden van jullie, fijn dat jullie er zijn. Weet dat u genoeg bent en genoeg doet. U bent Gods geliefde kind op deze koude, besneeuwde decemberdag. U bent genoeg en doet genoeg. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Welkom in Shepherd’s Grove. Wat voor last u ook meedraagt, wat het ook is waar u op wacht. Tijdens de Adventstijd leren wij te leven in afwachting, in dat wachten op God te vertrouwen en de hoop levend te houden dat wij de bestemming zullen bereiken waartoe God ons roept.

Gebed

Heer, dat leggen wij bij U en zeggen in Jezus’ naam: Dank U dat U ons hier hebt geroepen. Wij hebben U lief en vertrouwen op U. U bent ons vertrouwen waard, U toont zich ook over lange perioden getrouw. We hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Don Neuen introduceert koor lied

Als u ooit een stevige waarheid nodig hebt om iemand ervan te overtuigen dat ons geloof is gebaseerd op waarheid, vertel dan dat 800 jaar voor de geboorte van Jezus. Jesaja al in detail heeft voorspeld wat er zou gebeuren. Dat is bijna net zo’n wonder als die geboorte zelf. Jesaja zei: De jonge

vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen: God met ons. Daarna zegt Jesaja de woorden die we vanmorgen zingen: De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken.

Koor – And the Glory of the Lord (from Messiah)”

En de luister van de Heer zal zich openbaren
De luister van de Heer zal zich openbaren
De luister van de Heer zal zich openbaren
Voor het oog van al wat leeft, voor het oog van al wat leeft De Heer heeft gesproken, voor het oog van al wat leeft De Heer heeft gesproken, voor het oog van al wat leeft De luister van de Heer zal zich openbaren

Voor het oog van al wat leeft
De luister van de Heer, zal zich openbaren
Voor het oog van al wat leeft
De luister van de Heer, zal zich openbaren
Voor het oog van al wat leeft
De luister van de Heer, zal zich openbaren
De Heer heeft gesproken, de Heer heeft gesproken De Heer heeft gesproken

Schriftlezing – Jesaja 61:1-4, 7 door Hannah Schuller

Bedankt, koor. Wat een mooi geschenk. Ter voorbereiding op de preek lees ik uit het boek Jesaja.
De Geest van God, de Heer, rust op mij want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketende hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God om allen die treuren te troosten. Om aan Sions treurende te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’ geplant door de Heer als teken van zijn luister. Wat vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer bevolken. Zij herstellen de vervallen steden, verlaten sinds mensenheugenis. De smaad die je verdiende loon werd genoemd je schande wordt je dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel. God heeft een grootse roeping voor u. Met moed zult u gehoor blijven geven aan die roeping. Amen.

Solo – Jason Catron – “What Child is This?”

Wie is dit slapende kindje klein op de schoot van Maria, zijn moeder?
Waarvan eng’len zongen zo zuiver, rein en waar herders hun kudde hoedden? Breng Hem wierook, goud en mirre, kom landman, koning, breng Hem eer
De Koning der koningen brengt redding
Laat liefdevolle harten Hem op de troon zetten
Dit, dit is het Koningskind waarvan eng’len zongen door herders bemind
Haast, o haast u en brengt Hem eer, het Kind, de Zoon van Maria
Dit, dit is het Koningskind waarvan eng’len zongen, door herders bemind Haast, o haast u en brengt Hem eer het Kind, de Zoon van Maria
Vreugde, vreugde, want Jezus is gekomen, de maagd zingt Hem een wiegelied Vreugde, vreugde, want Jezus is gekomen ,het Kind, de Zoon van Maria Waarom ligt Hij in een kribbe neer waaruit os en ezel eten?
Opdat elk, rechtvaardig of zondig, weet: God is u niet vergeten

Solo – Jason Catron – “O Come, O Come Emmanuel”

O kom, o kom, Immanuel, verlos uw volk, uw Israël
Herstel het van ellende weer zodat het looft uw naam, o Heer Weest blij, weest blij, o Israël, Hij is nabij, Immanuël
O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom
Dat wij betreden uwe poort Jeruzalem, o vredesoord
Weest blij, weest blij, o Israël, Hij is nabij, Immanuel
O kom, die onze Heerser zijt in wolk en vuur en majesteit
O Adonai die spreekt met macht verbreek het duister van de nacht Weest blij, weest blij, o Israël, Hij is nabij, Immanuel
Weest blij, weest blij, o Israël, Hij is nabij, Immanuel
O kom, o kom, Immanuel

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij:
Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Dank u, u mag gaan zitten.

Preek – “Gods kerstgeschenk voor jou!” door Bobby Schuller

Ik wil met u naar twee kerstverhalen kijken. Zowel Zacharia als Maria kregen een boodschap van God en wel rond dezelfde tijd. In Lucas 1 wordt de priester Zacharia opgevoerd, een oude man. Hij en zijn vrouw zijn kinderloos gebleven. Voor vrouwen was het in die tijd een schande om geen kind te hebben. Mensen keken op je neer, zeiden dat je vervloekt was. Het is al heel moeilijk als een vrouw een kind wil en het lukt niet. En hier speelde dan ook nog die schaamte mee. Zacharia in de tempel. Die tempel was gigantisch. De overblijfselen laten zien hoe reusachtig. Zelfs vandaag de dag zou het een enorm gebouw zijn maar in die tijd waren er niet veel grote gebouwen en leek hij onvoorstelbaar groot, bijna niet van deze wereld. Er waren meestal honderden of duizenden mensen op het tempelplein. Elke priester droomde ervan het reukoffer te brengen. Je werd misschien één of twee keer in je leven uitgekozen als priester om in de tempel het reukoffer aan te steken. Zacharia loopt de trappen op. De Bijbel zegt dat de menigte voor hem bidt. Misschien zongen of reciteerden ze ook. Stel het u voor. Duizenden mensen. Hij bestijgt de trappen, gaat naar binnen en sluit de deuren. Dan staat er een engel die iets zegt in de trant van: Zacharia, je dromen komen uit. Je vrouw zal een kind krijgen, hij zal Johannes heten en hij zal de wegbereider zijn van de Messias. En Zacharia antwoordt: Hoe weet ik zeker dat dat zo is? Dat maakt de engel onthutst. Hij zegt: Hoezo? Je bent in de tempel, op zich al iets unieks. Dat zei hij niet. Maar de strekking was wel: Meen je dat nou? Hij zegt: Je zult zwijgen tot je zoon wordt geboren. En Zacharia is stom tot die tijd. Het eerste wat hij weer zegt is: Johannes is zijn naam. Een belangrijk verhaal voor ons. Want Zacharia’s eerste reactie is dat hij afwijst wat hij het liefste wil als God hem dat toezegt. God zegt: Het is zover. En Zacharia zegt: Hoe weet ik dat zeker? Het verhaal van Maria komt meteen daarna, ook in Lucas 1. Als Maria het te horen krijgt, is zij ergens tussen de 15 en 19. Een tiener die verloofd is met de liefde van haar leven, Jozef. Zij is al druk bezig met de bruiloft. Dan komt de engel roet in het eten gooien. Hij zegt: Maria, je gaat zwanger worden. Ik weet dat je nog maagd bent, maar je raakt nu zwanger en je zoon wordt de Messias, die de wereld zal redden. En Maria antwoordt: De Heer wil ik dienen. Laat het maar gebeuren. Ik wil twee dingen laten zien. God belooft Zacharia alles waarnaar hij altijd heeft verlangd. Zijn reactie komt neer op: Ik geloof het niet. De engel zegt: Ik laat je zwijgen, zodat je verder geen twijfel kan uiten. Ik maak korte metten met je zwakheden, zodat Johannes kan worden geboren. Zacharia had veel te winnen bij Gods belofte, maar verwierp hem. Maar Maria heeft alles te verliezen. Zij moet haar verloofde uitleggen: Ik ben zwanger, maar ik ben maagd. Echt waar. Ja toch? Zij zal de schande van haar gemeenschap worden. Zoiets maakt het leven van een tienermeisje in Israël kapot. Maar zij accepteert het meteen. Zacharia heeft alles te winnen en zegt nee en Maria heeft alles te

verliezen, maar zegt: Ik vertrouw op God. Laat het gebeuren. Die instelling wens ik mij ook. Ik wil iemand zijn die, als God iets aankondigt dat voor mij niet goed lijkt toch op Hem vertrouwt. Op den duur zal dat het waard blijken. Ik wil iemand zijn die, als God mij een kans biedt, een belofte, een droom, iets geweldigs, meteen zegt: Ja, U wil ik dienen alles is mogelijk voor wie op God vertrouwt. Doodeng, maar ik zal het doen. Wij zijn allemaal geneigd om te zeggen dat iets niet kan, dat wij meer tijd nodig hebben, eerst mijn vader nog begraven of wat dan ook. Laten wij het gewoon doen als God zegt: Doe het nu, er komt iets prachtigs van. In Marcus 9 vers 23 brengt een man zijn zoon bij Jezus, en zegt: Jezus, als U kunt, genees dan mijn zoon. En Jezus zegt: Als Ik het kan? Alles is mogelijk
voor iemand die gelooft. Gelooft u dat? Ik wel. En geloven, geloof hebben, is niet een gevoel zelfs geen idee. In de kern is geloof een daad. Geloof bewijst zich in wat je doet, in hoe het naar buiten komt. Het is een geschenk van God. Oral Roberts vertelde vaak dat mensen zeiden: Ik heb een heel sterk geloof. Dan zei hij: Zal wel, maar doe je er ook iets mee? Ik denk dat hij gelijk had. Geloof is niet iets dat je bezit, maar dat vrijkomt. Mij interesseert niet hoeveel geloof je hebt, maar wat je ermee doet. En ik denk dat je moediger bent dan je zelf weet en dat je zoveel kracht in je hebt, dat je de wereld zoveel te geven hebt. Alleen angst belet je. Je verlangen naar veiligheid en comfort richt je leven misschien wel te gronde. Ik wil benadrukken dat God je roept om iets groots te doen en met geloof iets te doen. Wat zal je blij zijn als je het hebt gedaan. Zelfs als je faalt, brengt het de overwinning nader. En dan Gods belofte aan ons in Jesaja 61. Als Jezus terugkomt uit de woestijn opent Hij de boekrol in de synagoge en zegt: Dit ben Ik. ‘De geest van God, de Heer, rust op Mij, want de Heer heeft Mij gezalfd om aan armen het goede nieuws, te brengen. ‘ Bent u arm? ‘Om aan verslagen harten hoop te bieden. ‘ Heeft u een verslagen hart? ‘Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken…’ Zit u gevangen, in verslaving, armoede of ziekte? ‘…en aan geketende hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurende te schenken, een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt ‘hen ‘Terebinten van gerechtigheid’ geplant door de Heer als teken van zijn luister. De smaad die je verdiende loon werd genoemd, je schande wordt je dubbel vergoed. Daarom erven

zij dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel. Daar zeg ik volmondig amen op. Jezus is voor u gekomen en dit zijn de dingen die Hij aanbiedt aan degenen die op Hem vertrouwen. Hij biedt u een schitterende roeping aan. Maar daarvoor moet u in actie komen, korte metten maken met uw angst en de moedige persoon worden die u eigenlijk bent. Als je Jezus volgt, roept Hij je altijd op tot iets oncomfortabels. Meestal wil Hij dat je een soort pelgrimage maakt die je zal vormen en die moeilijk zal zijn. Een deel van ons zegt: Maar alles gaat nu prima. Ik kan de rekeningen betalen. Maar er is ook dat knagende gevoel dat God aan mij trekt hiervandaan, ergens naar toe dat er iets is waar ik heen moet. Maar mijn leventje is te comfortabel, te veilig om iets zo onverantwoordelijks te doen. Vrienden, laat mij u zeggen dat Jezus niet risicoloos is. In Lion Witch and the Wardrobe heeft C. S. Lewis het over Aslan, de Jezus-figuur, een leeuw. Een meisje vraagt zich af wie die leeuw is. ‘Dus hij is ongevaarlijk’, zegt zij. Iemand die Aslan kent, zegt: Nee, hij is gevaarlijk, maar hij is ook goed. Zo is Jezus ook. Hij is ‘gevaarlijk’, laat u naar ‘gevaarlijke’ plekken gaan. Maar onze ziel heeft een smeltkroes nodig. Weet u wat dat is? Een aardewerken cilinder waarmee je goud zuivert. Je stopt er legeringen in, gemengde metalen, maar er komt puur goud uit. Zo gaat het ook met onze ziel als wij die ‘gevaarlijke’ avonturen opzoeken In deze Adventstijd zeg ik u: U draagt die beloften in uw hart maar vaak moet u in actie komen om ze te verwezenlijken. God roept u tot iets groots. Hij is geen passieve God. Hij ziet ons als partners, Hij wil dat wij deelnemen. Doe iets risicovols voordat u wordt gedwongen zoiets te doen, zeg ik. Als je niks onderneemt als christen heb je kans dat je iets voor je kiezen krijgt waar je totaal niet op rekent. Dan kan je beter nu al iets risicovols doen. Dan ben je er maar van af, toch? Nietwaar, koor? Mooi zo. Ik zal wel veel respect verliezen, maar laat ik eens en voor altijd toegeven dat de geruchten waar zijn: Ik ben dol op videospelletjes. Ik heb er niet zoveel tijd meer voor maar in het vliegtuig geniet ik er zo van. U zult mij vast uitlachen maar videospelletjes zijn bezig films grotendeels te vervangen. Er is net een nieuw spel, Destiny. Budget: een half miljard. Waarom zit ik zo in de verdediging? Ik moet mij gewoon ontspannen. De reden dat zoveel jonge mensen en kinderen van videospelletjes houden is dat het eigenlijk een film, een boek, een verhaal is waaraan je zelf deelneemt. Een fantasiewereld. Als in een heldenverhaal heb ik er drie dingen van geleerd. Ik heb drie dingen geleerd van videospelletjes. Ik vertel ze u, u hoeft ze niet zelf te gaan spelen. Het is eerste is iets wat alleen nerds weten: Je hebt XP om naar een volgend level te gaan. In een videospel moet je personage dingen doen. Daarvoor krijgt hij XP: experience points. Als je iets bouwt, een draak doodt of een grot binnengaat, krijgt je personage punten erbij en kan hij uiteindelijk naar het volgende level. In het leven moet je dingen doen om te groeien. Hoe minder risico je neemt,

des te minder groei je. Les 2: Blijf proberen, want er is altijd een weg vooruit. Een heel team van programmeurs zorgt dat het moeilijk is om verder te komen. Daar is herhaling en volharding voor nodig. Zo is het leven ook. Het vergt volharding. Als je faalt, leer je van die les en wil je toch doorgaan. Je gelooft intuïtief dat er altijd een weg vooruit is. En het belangrijkste wat ik heb geleerd van videospelletjes. Ben je er klaar voor, Don? Jij houdt ook van videospelletjes hè? Natuurlijk. Les 3: Tegenstand betekent dat je op de juiste weg bent. Als je een monster vindt, een uitdaging, volg je de juiste verhaallijn. Als je in een stuk zonder monsters komt, stap je eigenlijk uit het spel. Dan gebeurt er niks meer. Pas als je iets groots, engs of magisch tegenkomt, ga je de goede kant op in het verhaal dat de ontwerper heeft bedacht. Tony Campolo zei: Ik wil niet op mijn tenen door het leven sluipen, alleen om veilig bij de dood aan te komen. En u? God wil dat u zich ontwikkelt van tobber tot topper.

Ik had het wel even op mogen schrijven. Dubbel b of dubbel p. O, ik heb het wel opgeschreven. Kijk eens aan. Ten slotte dit.: Psychologe Dawn Huebner vertelde het volgende. Zij en haar man hebben één zoon, Eli. Zij mocht dit verhaal vertellen. Als kind was Eli bang voor dingen, vooral voor scherpe dingen. Hij hield niet van scharen en was erg bang voor splinters en bijensteken. Dat soort dingen. Elke jongen kent angsten, maar Eli was uitzonderlijk bang voor zulke dingen. Dus schermden zij hem ervoor af tot hij wat ouder zou zijn. Zij gingen niet met hem naar de film vanwege de enge gedeelten. Zijn haar werd een wanordelijke bos omdat hij bang was voor scharen. Zij haalden geen bloemen in huis, want met bloemen komen bijen. En zij vermeden hout, want dat geeft splinters. Op den duur was Eli bang om de deur uit te gaan en ook maar iets te ondernemen. Hij was te bang dat er iets zou gebeuren. Zij hadden niet in de gaten dat zij dat gedrag alleen maar erger maakten doordat zij hem zo beschermden. Eli was geïnteresseerd in geschiedenis. Zij bezochten een oud fort. Zij brachten er een hele dag door, terwijl het snikheet was. Zij waren bekaf. Zij waren in het fort en de beide ouders gingen op een houten bank zitten. Eli stond daar, het zweet droop van hem af. Hij wilde uitrusten, maar kon niet op die bank gaan zitten, vanwege de splinters. Hij kon niet op de grond gaan zitten, want die was ook van hout. Hij kon niet tegen de wand leunen, want die was ook van hout. Verlamd van angst, begon hij te huilen omdat hij overal zo ontzettend bang voor was. Je zou zeggen: Dit loopt gierend uit de hand, maar als je er zelf midden in zit merk je het minder. Maar toen dachten zij: wij zoeken hulp. Het werd gedragstherapie. Die gaat er vanuit en helemaal gek van Lego. Zij zoeken een manier om hem enge dingen te laten doen. Zij willen dat hij naar buiten gaat. Zijn moeder zegt: Ga naar buiten. Je wordt niet gestoken door een bij, maar als het toch gebeurt, krijg je 10 dollar. Eli wil wel geld om Lego te kopen. Zijn vader zegt hetzelfde: Je wordt vast niet gestoken, maar als het gebeurt krijg je 20 dollar. Zij zei het er niet bij, maar ik weet wat, het is om een jongen van 10 te zijn. Hij werd dus wel gestoken en kreeg 30 dollar. Ik weet bijna zeker dat hij zich opzettelijk liet steken.

Ik denk dat het idee van 30 dollar voor Lego zo aanlokkelijk was dat hij ertoe kwam om een bij te pakken en zich te laten steken. Zo begon de genezing voor hem. Hij kwam er overheen. Later ging hij schermen dus met zijn angst voor scherpe dingen was het gedaan. Als er een grootse belofte in ons hart wordt gelegd, een prachtige droom, geeft dat ons de moed om ons opzettelijk te laten steken door een bij. Dan zeggen wij: Het is het waard om pijn te lijden om iets moois te bereiken. Het is het risico waard en soms is het ook de prijs waard. God zegt: Je bent veel sterker en slimmer en hebt veel meer geluk dan je denkt. Dat zeg je niet als predikant, maar u begrijpt mij wel. Ik spoor u aan uw angst niet uit de weg te gaan. Kent u de Chinese vingerval? Achter mij ziet u er een. Als wij bang zijn, denken wij dat wij weg moeten, naar een veilige plek. Maar het is als met zo’n vingerval: Hoe harder je trekt, des te strakker hij wordt. Je moet je vingers er juist in duwen. Ook in je angst. Je moet je angst tegemoet treden met actie. Als je dat doet, word je voorgoed een ander mens. Als je luistert naar je angst, zal je sterven zonder te weten wat een fantastisch iemand je had kunnen zijn. Maar dat gebeurt u niet. U bent moedig. En God begint in uw geest en uw hart een beeld te vormen van wat u kunt bereiken als u handelt in geloof. Laten wij bidden.

Gebed

Heer, wij ontvangen. Heer, wij danken U. Heer, ik bid dat mensen hier riskante, enge dingen ondernemen. Dat mensen met hoogtevrees in een achtbaan stappen. Dat wie bang is voor tv- camera’s of publiek, gezelschappen gaat toespreken. Dat U ons uitdaagt om risicovolle dingen te doen. Dat wij, als U ons roept, er gehoor aan durven geven. Heer, dank U. U bent betrouwbaar en gelooft in ons. Dank U dat U ons roept tot grote dingen. Wij hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Joy to the World”

Jubel het uit, de Heer is hier ontvang het Koningskind Als Redder van de aarde geeft Hij het leven waarde Dus hemel en aarde, zingt, dus hemel en aarde zingt Dus hemel, hemel en aarde, zingt,

Vreugd, vreugde, vreugde, vreugd

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan