Home De kracht van actie ondernemen

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom aan onze bezoekers en kerkfamilie. Het voelt zo goed om samen te zijn. Het herinnert ons dat wat onmogelijk is voor de mens, mogelijk is voor God. Hij steunt jou en Hij houdt van jou. Wij zijn blij dat jullie er zijn en wij hopen dat deze dienst jullie leven zal veranderen. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw goedheid en uw vriendschap. Dat U ons nooit afschrijft. Dank U dat voor iedereen op deze wereld hoop op een betere toekomst bestaat. Een groter leven, een betere scholing, een groter idee, een beter bedrijf of organisatie of bediening, een groter gezin. Dank U dat dat allemaal

voor ons beschikbaar is in uw koninkrijk. Alles is mogelijk. Wij bidden om meer geloof in Jezus’ naam, amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Muziek – Hold Onto Me door Voices of Hope

Als het beste van mij nauwelijks meer ademt

Als ik niet meer in mezelf geloof, houd mij vast

Als ik geen licht zie omdat de nacht zo donker is

Als ik alle deuren dichtsla die U hebt geopend

Houd mij dan vast, houd mij dan vast

Houd mij vast wanneer het te donker is om U te zien

Wanneer ik zeker weet dat ik echt niet meer kan

Houd mij vast wanneer ik vergeet dat ik U nodig hebt

En wanneer ik loslaat, houd mij dan opnieuw vast

Als ik mij niet de moeite van het verdedigen waard voel

Als ik moe ben van het doen alsof, houd mij dan vast

Wanneer ik dreig te bezwijken

Onder het gewicht van verwachtingen

Houd mij dan vast, houd mij dan vast

Houd mij vast wanneer het te donker is om U te zien

Wanneer ik zeker weet dat ik echt niet meer kan

Houd mij vast wanneer ik vergeet dat ik U nodig hebt

En wanneer ik loslaat, houd mij dan opnieuw vast

Ik kan voor altijd hier in uw armen rusten

Omdat ik weet dat niemand zoveel van mij houdt

Houd mij vast, houd mij vast

 

Schriftlezing- Mattheüs 13:18 – 23 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 13:18. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt die ook vrucht draagt en voortbrengt. De één honderd-, de ander zestig- en de ander dertigvoudig.

 

Interview – Sarah Grandpre

BS = Bobby Schuller en SG = Sarah Grandpre

(introvideo voor live interview)

Sarah Grandpre is zangeres en dirigent en is al tien jaar lid van het Hour of Power Choir. Zij is ook de dirigent van Voices of Hope Children’s Choir sinds de oprichting in 2015. Welkom, Sarah Grandpre.

BS Sarah Grandpre.

SG Hoi, voorganger Bobby.

BS Leuk je te zien.

SG Van hetzelfde.

BS Wij zijn goede vrienden, wij kennen elkaar al heel lang maar het is ook geweldig voor de wereld om jou te leren kennen. Je hebt een prachtig leven, een prachtig verhaal en een prachtig project. Voices of Hope, dat een enorm succes is geweest voor deze bediening. Vertel ons eens wat meer over Voices of Hope en hoe het allemaal begonnen is en hoe je hier gekomen bent.

SG In 2015 werd ik gebeld door Don Neuen, die toen de koordirigent was. Hij zei dat de bediening een kinderkoor aan het opstarten was en dat ze in mij een goede kandidaat zagen. En of ik wilde solliciteren.

Denk er een paar dagen over na. Ik nam er even de tijd voor en ik dacht toen: Wauw, dat is interessant.

Er is zoveel wat je kunt doen. Wij hebben een prachtige muziekbediening, dus ik zei: Oké, ik ga zien wat er gebeurt. En zo begonnen wij aan dit avontuur dat een van de meest dankbare ervaringen van mijn hele leven is geweest.

BS Een van de dingen waar je aan denkt als je aan Voices of Hope denkt is dat je wilt dat het een hechte

gemeenschap wordt. Wat betekent dat?

SG Wij wilden een veilige plek creëren waar de kinderen zichzelf konden zijn. Een koor is een uitstekende plek om dat te laten gebeuren omdat ieders rol belangrijk is. Van de allerkleinsten tot de oudste leerlingen in de groep, hun rol is belangrijk ongeacht het stuk dat ze zingen. In een koor maak je muziek met je lichaam. Je hoeft geen instrument mee te brengen, je komt gewoon zoals je bent. Wij maken muziek met ons lichaam. De kinderen vinden het geweldig. Zo kun je binnen die ongelooflijke gemeenschap relaties opbouwen en de leerlingen relaties laten aangaan waardoor ze willen blijven. Wij hebben leerlingen die op hun vijfde of zesde in het koor begonnen en nu naar de middelbare school gaan. Er zijn leerlingen die het hele programma hebben doorlopen. Wij begonnen met 12. En de meesten zijn gebleven tot ze gingen studeren. Dat is ongelooflijk. Dat is zo mooi en ze komen terug. Het is een hechte groep.

BS Ons programma is gratis.

SG Klopt.

BS Veel van de kinderen komen uit hardwerkende arbeidersgezinnen die het zich soms niet kunnen veroorloven om hun kinderen naar zangles te sturen. Zo ontwikkelen deze kinderen met dit natuurlijke talent die ongelooflijke gaven en doen ze geweldige ervaringen op. Ik vergeet nooit meer AGT, America’s Got Talent, waar ze de Golden Buzzer wonnen. Neem ons even mee.

SG Het was ongelooflijk. Wij hadden die dag gemerkt dat het nummer dat wij deden, geweldig was. Wij vonden het toch al een buitenkans dat wij überhaupt mochten meedoen. Wij vonden het fantastisch. Gaven het beste van onszelf. Wij traden daar op en ik herinner mij nog goed hoe het voelde. Wij waren omringd door zoveel liefde en ze openden hun hart en zongen met alles wat ze hadden en de energie in de zaal omarmde ons. Je kon het voelen. Het ging maar door en het was ongelooflijk. Dat moment was ongelooflijk en toen was de Golden Buzzer totaal onverwacht.

BS En nu wij het daar toch over hebben, jullie gaan binnenkort naar Nashville. Wat gebeurt er in Nashville?

SG Wij hebben altijd op tournee gewild. Wij hebben de corona jaren achter de rug en wij hebben nu veel geld ingezameld en wij willen de kinderen meenemen op tournee en die ervaring als koor meemaken. Dus wij gaan naar Nashville. Wij geven er een concert, wij doen iets voor anderen. Wij gaan naar een prachtige opnamestudio. Wij nemen een van onze nummers, Rescue van Lauren Daigle, op die wij hier in de dienst hebben gedaan. Wij doen iets educatiefs voor de kinderen maar het is ook een goede ervaring voor hen om een band op te bouwen en uiteindelijk willen wij aantal van onze internationale bedieningen bezoeken.

BS Wij gaan het ervaren en kijken hoe het gaat. Wij waarderen je enorm.

SG Ik hou van deze bediening en ik ben enorm trots om erbij te horen.

BS Nogmaals bedankt.

SG Dank je wel.

 

Muziek – Still Rolling Stones door Voices of Hope

Uit de schaduw, ten dode opgeschreven

Wandelde Hij tot de liefde riep: sta op

Door het graf dacht ik dat het voorbij was

Een antwoord op gebed,

De stem van een Verlosser, sta op

 

Ineens kwam ik tot leven, dit kloppende hart, deze open ogen

Het graf liet los, de duisternis had het moeten weten

U rolt stenen, U rolt nog steeds stenen opzij

En nu U mij hebt gered, zing ik

Want U gaf mij een opstandingslied

En dat laat ik horen, sta op

 

Ik was ooit verblind maar nu kan ik zien

Ik hoorde over de kracht en nu geloof ik het, sta op

En ineens kwam ik tot leven, dit kloppende hart, deze open ogen

Het graf liet los, de duisternis moest het weten

U rolt nog steeds stenen opzij, U rolt nog steeds stenen opzij

 

Ik dacht dat ik te ver heen was

Vanwege alles wat ik verkeerd heb gedaan

Ja, ik ben degene die dit graf heeft gegraven

Maar U noemde mijn naam, U noemde mijn naam

Ik dacht dat ik te ver heen was

Vanwege alles wat ik verkeerd heb gedaan

Ja, ik ben degene die dit graf heeft gegraven

Maar U riep mijn naam, U riep mijn naam

Ineens kwam ik tot leven

Dit kloppende hart, deze open ogen

Het graf liet los, de duisternis moest het weten

U rolt nog steeds stenen opzij

U rolt nog steeds stenen opzij

U rolt nog steeds stenen opzij

 

Koorzang – Psalm 148

Heer, die ons voor U heeft gemaakt, hoor ons zingen voor Uw troon

Halleluja, halleluja.

Aanvaard de eerbiedige lofprijzing van uw kinderen

Voor al Uw wonderbaarlijke werken en wegen

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

 

Golven, rollend tegen elke oever zijn onder zijn gezag en aanbidden

Halleluja, halleluja

Water stroomt van de heuvels, Zijn zegenvolle hand vult uw fonteinen

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Aarde, door de goddelijke macht, zullen zaaitijd en oogsttijd de uwe zijn

Halleluja, halleluja

Zoete bloemen die alle lucht doen geuren, dank Hem dat Hij u mooi heeft gemaakt

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

De sterren en de maan, halleluja, halleluja

Schijn tot eer van zijn naam, schijn tot eer van zijn naam

Alle naties hebben ontzag, zing zijn lof van dag tot dag

Zijn lof van dag tot dag, zing zijn lof van dag tot dag,

Van dag tot dag, halleluja, halleluja

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wie je ook bent, sta op met ons, dan zeggen wij samen dit credo. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen van de Heer. Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen.

Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

De kracht van actie ondernemen

door Bobby Schuller

Ik wil je vandaag aanmoedigen om te besluiten om in vrede met God te leven. Hier is een belofte: als je je leven aan Jezus wijdt, zal alles in je leven anders zijn. En nog iets: Alles zal anders worden als jij verandert. Het eerste wat er gebeurt als je je leven aan de Heer geeft is dat er iets van binnen verandert. Je volgt een nieuwe weg, een nieuw pad, een nieuw kompas maar je hebt nog steeds lastige vrienden en lastige familieleden of slechte gewoontes. Je hebt nog steeds dezelfde soorten media die je graag kijkt. Je hebt nog steeds dezelfde angsten, bagage, dingen waar je mee worstelt Maar je bent op een nieuwe weg dat discipelschap heet. En dat is een leerling worden van Degene Die jou gered heeft. Leren wat het betekent om vrucht te dragen in jouw omgeving. Wat het betekent om positieve, vruchtbare gedachten te hebben. Wat het betekent om elke dag praktische stappen te nemen om je leven te verbeteren. En daarom zijn wij hier vandaag bijeen. Ik geloof dat jullie bijna allemaal die weg volgen. Daarom zijn jullie hier. Niet veel mensen gaan graag naar de kerk op zondag. Je kunt zoveel andere dingen doen. Je kunt gaan golfen. Je kunt een film gaan kijken. Je kunt uitslapen en cornflakes eten. Je kunt Netflix kijken. Er zijn zoveel dingen, maar vandaag heb je besloten om hier in deze kerk te zijn of ons op tv te volgen en ik denk dat die toewijding precies is wat wij moeten doen. Vandaag gaan wij het hebben over het belang en de kracht om een toekomst op te bouwen door boer te worden. Geen echte boer, hoewel misschien voor sommigen van jullie wel. Maar een persoon die zijn toekomst ziet op basis van zaad dat hij vandaag in de grond plant. Het verhaal gaat als volgt. De grote Leraar, Jezus, Rabbi, heeft een massale aanhang. Misschien zijn het er honderden, misschien duizenden. Er zijn zoveel mensen dat Hij niet ver genoeg van hen weg kan komen om te spreken. En Hij wil ze een verbazingwekkende openbaring geven en ze zullen het bijna allemaal missen. Mis het vandaag niet. Jezus stapt in de boot en gaat weg van de oever zodat er een soort amfitheater ontstaat dat zo hoog ligt dat ze Hem nog steeds kunnen horen. En Hij begint te spreken. En Hij vertelt een bizarre gelijkenis. Over een boer die naar zijn akker ging. Hij begon handenvol zaad te pakken en gooide die in het veld toen hij langsliep. De meesten van hen waren boeren. Ze snapten dat wel. Je ziet een man. Hij zwaait een beetje met zijn armen. Hij zegt dat sommige zaadjes op de weg belandden en dat de vogels ze opaten. Sommige kwamen op keien en aarde terecht en die schoten snel op maar toen de zon kwam, verwelkten ze allemaal en stierven. Een andere groeide op goede grond, maar er groeide onkruid bij, dat de plant verstikte. Maar uiteindelijk groeide er weer een en die droeg een rijke oogst: 30-, 60-, 100-voudig. En toen… Einde preek, dat was het. En iedereen krabt achter zijn oren en zegt: Waar ging dat over? Als je al een tijdje in de kerk komt, heb je deze gelijkenis zeker wel eens gehoord. Ik preek er minstens een of twee keer per jaar over. Maar het is misschien een van de belangrijkste gelijkenissen in de Bijbel. Zijn discipelen snappen er ook niks van: Rabbi, wat was dat nou precies met die zaden en de vogels en waarom legt U dat niet uit? Waarom vertelt U zulke aparte dingen? Wat ging dat verhaal over? En dan zegt Jezus dit: De zaden zijn het Woord van de Heer. Laten wij daar even bij stilstaan. Het zaad waar Hij het over heeft, zijn woorden. Woorden. Het Woord van God. Woorden. Woorden van belofte. Woorden van hoop. Woorden van frisse visie. Woorden van begrip of wijsheid. Woorden van ervaring. Woorden die ideeën zijn, uitvindingen. Het zijn woorden. En als ze in de wereld worden gegooid, halen sommige het en andere niet. Sommige dragen oogst en sommige vervliegen. Wat is het verschil? Het is interessant om over woorden na te denken. De woorden die groeien zijn de woorden waarop wij gedurende een lange periode actie ondernemen. Denk aan alles wat wij ervaren als gevolg van een woord in iemands hart of geest. Een woord dat ze lazen, een woord dat ze opschreven op een servetje. John Harvard besloot in 1630 dat er een predikantenopleiding moest komen zodat de predikanten niet analfabeet waren. Hij had een gek idee: Laten wij de eerste drukpers naar de Nieuwe Wereld brengen. Hij schonk al zijn geld, zo’n 700 pond en zijn hele bibliotheek en er kwam een kleine theologische hogeschool met de naam Harvard. En toen stierf hij op 30-jarige leeftijd zonder enig idee wat er met zijn naamgenoot Harvard University, zou gebeuren. Een klein idee dat vandaag de dag nog steeds een enorme impact heeft. Misschien wel de belangrijkste academische gemeenschap ter wereld. Als ik naar Nederland ga, een van mijn favoriete landen sta ik altijd te kijken van de infrastructuur voor fietsen. Ik hou van fietsen en ik hou van fietsen in Nederland. Ze hebben daar speciale fietspaden en stoplichten die parallel aan de wegen lopen, door tuinen en langs de rivieren. Je kunt overal komen op de fiets en iedereen fietst in Nederland. En ik denk altijd dat iemand dit heeft bedacht. Iemand heeft iets geweldigs bedacht en als die man of vrouw die woorden niet in daden had omgezet was het net zo’n automaatschappij geworden als je overal elders ter wereld ziet. Maar dat is niet zo. Het is Nederland. Ik denk vaak, wat zou ik dat graag willen. Ik heb op YouTube urenlang gekeken naar de Nederlandse infrastructuur voor fietsen en ik had bedacht dat ik die naar Orange County wilde brengen. Ik zou het geweldig vinden om dat hier te hebben. Maar wat denk je, ik heb de tijd niet en ik heb de wil niet. Dus wat gebeurt er met die woorden? Ze worden opgeslagen. Ze zitten in een silo. Op een speciale plek waar ik misschien ooit, als mijn kinderen het huis uit zijn of als er iets gebeurt en ik ruimte heb voor een nieuw project, dat zal doen. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Waarom niet? Het zit in de silo. Het zit niet in de grond. Ik onderneem er geen actie mee. Ik heb andere zaden die de Heer mij gevraagd heeft in de grond te stoppen. Zie het zo: Als je je zaadjes, ideeën, woorden, visies, in de grond stopt worden ze meer dan zaadjes. Als je niets in je silo hebt, maar wel zaadjes in de grond, ziet je toekomst er goed uit. Als je een tjokvolle silo hebt, maar niets in de grond dan ziet je toekomst er niet goed uit. Stop zaad in de grond. Verzorg het. Zorg ervoor en alles zal veranderen. Is dat niet prachtig? Je hebt misschien geen geweldig heden maar als je zaad in de grond stopt, heb je een geweldige toekomst. Dat is een belofte uit het Woord van God. Laat het waar zijn. Goed zaad betekent een goede toekomst. Een goede oogst komt jouw kant op. Dit is wat Jim Rohn zei, een geweldige manier om te zeggen: Of je plant in de lente of je bedelt in de herfst. Laat de toekomst aan je trekken. Begraaf jezelf niet in het verleden en je fouten van vroeger. Leer ervan en bereid je voor op een toekomst die helder en geweldig is. Stop het zaad in de grond en zorg ervoor. Stop die woorden van belofte en van hoop, die visioenen, die ideeën, dat begrip stop ze in de grond en je toekomst zal zo helder, zo geweldig zijn. Jezus vertelt ons vervolgens dat er vier soorten akkers zijn. De eerste is de weg. Als die rondgestrooide zaadjes komen lukraak terecht. Het eerste beetje zaad valt op de weg en wat gebeurt ermee? Hij zegt dit: Dat is het versteende hart. Misschien is het iemand op wie is getrapt en die daardoor verhard is geraakt. Misschien is het iemand die zijn hele leven is verwend en daarom niets kan doen. Misschien is het iemand die verraden is. Maar wat de reden ook is, als het zaad op de grond valt, eten de vogels het op. En je hoeft alleen maar tegen jezelf te zeggen: De vogels hebben het al gepikt. Luister, mijn vriend, misschien zeg je tegen jezelf: Ik heb geprobeerd om mijn vriend die op zoek is, mee te nemen. Ik probeerde hem mee naar de kerk te krijgen, maar hij kwam niet opdagen. De vogels hebben toegeslagen, snap je? Je zegt dat je je vriend naar de afkickkliniek wilde brengen. Hij zei dat hij van de drank af wilde. Ik wilde hem ophalen, maar hij was er niet. Weer die vogels, hè? Je kunt je hele leven achter vogels aan gaan, maar ik zou het niet aanraden. Je kunt zeggen dat ze het niet moeten doen, hij niet, zij niet. Ik zou het afraden. De vogels hebben het al te pakken. Het tweede type akker, zegt Jezus, is een rotsachtige bodem. Zaad valt op die rotsachtige grond en er staat dat dit degene is die vol vreugde opspringt en in actie komt. Ze gaan aan de slag. Ze zijn er super enthousiast over, maar dan komen er problemen of vervolging en zoals de Bijbel zegt, ze worden beledigd. En dan is het allemaal voorbij. Is dat niet interessant? Het is niet dat ze vernietigd worden, het is niet dat ze geruïneerd worden, het is niet dat hun lichaam gebroken wordt, het is dat ze beledigd worden. Trots zegt: Ik ben beledigd. Dat is niet goed. En vecht terug. Maar laten wij Trots inruilen voor Zelfrespect. Laten wij Trots inruilen voor Eigenwaarde. Weet je wat Eigenwaarde en Zelfrespect zeggen als ze beledigd zijn? Ze zeggen: Ik heb hier geen tijd voor. En ze gaan gewoon verder. Trots ligt de hele nacht in bed te piekeren over wat hij had kunnen zeggen en wil online posten en een artikel schrijven. Maar Zelfrespect gaat gewoon naar bed. En slaapt prima. Als je sommige mensen uitnodigt om zich aan te sluiten bij je geloof of je beweging of je bedrijf of je kunst of je project zullen sommige mensen eerst warmlopen en dan komen er problemen en worden ze beledigd. En dan verdwijnen ze en je laat het gewoon gebeuren. Laat ze maar gaan. Het derde type akker dat Jezus noemt, is dat er een groep is en dit is iets waar iedereen hier mee worstelt. Ik ook, elke dag. Dit is het veld waar het zaad begint op te schieten en het wordt groot en groen en het begint er geweldig uit te zien maar dan groeit er onkruid bij en het begint het gewas te verstikken. Maar er staat niet dat het gewas sterft. Is dat niet interessant? Het gaat niet dood, het blijft groen. Het blijft groot, maar zal nooit vrucht dragen. Wat een beeld voor veel westerse christenen vandaag de dag. Wij zien er goed uit, alles is groen, wij kunnen elk moment vrucht dragen maar het komt er gewoon nooit van. Waarom? Vanwege rijkdom en zorgen. Bezorgd over dit, bezorgd over dat, druk met dit, druk met dat. Voortdurend gestrest, voortdurend bezorgd en nooit gefocust op wat echt belangrijk is. In het verhaal vertelt Jezus dat Hij door een veld liep en een vijgenboom zag. Vijgenbomen zijn interessant omdat ze van veraf bladeren hebben met krommingen zodat het lijkt alsof er vijgen in de boom zitten, en dat is misleidend. Je kunt pas echt zien of een vijgenboom vijgen heeft als je heel dichtbij komt. Jezus komt dichtbij, hij heeft trek in vijgen, het snoepgoed van het Midden-Oosten. Geen snoep. Geen vijgen. En Hij vervloekt de boom. Laat het niet ons zijn, die ervan veraf uitzien alsof wij vruchtbaar zijn. Van veraf zien wij er groen en geweldig uit. Van veraf zien we er super uit, maar wij zullen nooit vrucht dragen omdat wij verstikt zijn door zorgen en door rijkdom en door allerlei afleiding. Dat is wat het onkruid in ons leven doet. Toen mijn grootouders Pursley een paar jaar bij ons woonden in Oklahoma hadden wij een veld in onze achtertuin. En de grond in Oklahoma is rode klei. Niet echt geschikt voor tuinen. Maar mijn opa ging een moestuin aanleggen in onze achtertuin. Hij bouwde een houten bak die hij met aarde vulde. Wij mochten geen koffiedik of eieren of zo meer weggooien. Hij maakte constant compost en strooide het uit en na verloop van tijd werd dat hele goede grond. Hij kweekte er allerlei soorten groenten. Prachtige tomaten en van alles en nog wat, chilipepers, geweldig. Op een dag kregen ze een eigen huis. Ze verhuisden en er was geen tuinman meer. Raad eens hoelang het duurde tot die kleine bak, die moestuin vol groenten in onkruid veranderde? Waren het maanden, jaren, weken? Misschien waren het dagen. Want het zit zo: Hoe beter de grond, hoe beter onkruid groeit. Hoe beter de grond, hoe sneller en gemakkelijker onkruid groeit. Dus wat doen wij? Je moet je tuin onderhouden. Niet elke maand, maar elke dag. Trek dat onkruid eruit. Als je stopt met trekken, raakt de tuin overwoekerd. Heb je dingen in je leven waar je vanaf moet? Doe ze weg voordat ze groot worden. Concentreer je op wat belangrijk is. Concentreer je op het dragen van vruchten. En daar gaat het allemaal om, nietwaar? Wanneer de woorden aandacht krijgen, wanneer ze geplant en verzorgd worden kun je een 30-, 60-, 100-voudig rendement verwachten. Jim Case hielp mij dat te beseffen. Hij zei: Je weet toch wat er gebeurt als je een vel papier 45 keer vouwt? De lengte van het papier gaat van hier naar de maan. Wat gebeurt er als je een vel papier 104 keer vouwt? Het vel papier is net zo breed als het hele universum. Wat is het punt? Dat er geen grens is aan wat er kan gebeuren. Eén kleine drukpers van John Harvard creëert de Harvard Universiteit. Denk je dat hij zich dat had voorgesteld? Echt niet. Maar dat krijg je als je actie onderneemt op een droom. Hij groeit en groeit en groeit. Hier in Californië kennen wij iets dat wij een superbloei noemen. Jezus zegt dat iedereen met het geloof van een mosterdzaadje het kleinste zaadje in de tuin, verandert in iets reusachtigs. Hannah en ik waren laatst aan het wandelen door een veld. Kijk eens naar deze mosterdplanten die boven Hannah uit rijzen. Gewoon een willekeurig veld. Als je over de velden kijkt, zie je al die paars-, rood- en geeltinten. Prachtig. Maar weet je wat een van de grootste indicatoren van een superbloei is? Je zult het niet geloven. Het is vuur. Als er veel vuur is, als er veel verbrand wordt, wat gebeurt er dan met de grond? Het lijkt verschrikkelijk. Mensen verliezen hun huizen, maar wat gebeurt er met de grond? Die wordt beter. Misschien heb je het zwaar, heb je net alles verloren. Misschien ben je net failliet gegaan. Maar misschien maakt dit de grond precies zoals hij moet zijn voor een superbloei. Hannah en ik geloven dat voor ons dit jaar op geestelijk gebied. Wij geloven dat de Heer ons heeft beloofd dat dit een jaar van superbloei zal zijn. En ik hoop dat het voor jou ook zo is. Dat de zaadjes die je plant, ook als je verleden zwaar is geweest ook als je bent gekwetst, verraden, geroddeld, voorgelogen, bestolen, aangeklaagd. Wat je ook is overkomen, laat het, het verleden zijn, laat het niet je toekomst zijn. Het gaat om waar je heen gaat, niet waar je geweest bent. Waar je naartoe gaat, is gebaseerd op hoeveel zaadjes er in de grond zitten. Hoeveel zaadjes zitten er in de grond? Wil jij je inzetten voor dat zaadje? Wil je je eraan wijden? Het de ruimte geven? Wil je het water geven? Zul je ervoor zorgen? Zul je ervan houden? Zul je ernaar kijken? Zing je voor je planten? Als je dat doet, zul je een geweldige oogst krijgen. Dat is een belofte. Het komt naar je toe. Er is geen limiet als je blijft zaaien. Hier is iets dat soms gebeurt. De Bijbel vertelt ons dat soms de vijand, je concurrent, zal komen en onkruid in je grond zal planten. Je hebt prachtige rijen maïs staan en opeens komt er onkruid tussen. Prachtige tomaten, en plotseling komt er een vijand die er doelbewust een bos onkruid tussen plant. Maar let op: Als je blijft zaaien, zul je uiteindelijk alle anderen en alles wat jou wil vernietigen, voorbijstreven. Als je blijft zaaien, blijf dan zaaien. Dan zal het je lukken. Zaai ook in mensen. Vergeet niet dat mensen ook grond zijn. Misschien ben je een leider, een baas, een voorganger, een leraar en heb je een groep mensen die je volgen. En je beseft dat je het verprutst hebt. je hebt iets verkeerd gedaan en je moet het goed maken. En je gaat terug. Je had één vergadering en ze reageerden niet goed, en je zegt: Ik heb het geprobeerd. Nee, je plant het zaadje, je plant het zaadje, je plant het zaadje en je blijft eraan werken. Het kost het zaadje ongeveer een half jaar om op te groeien. Als je weet dat je huwelijk een puinhoop is en je praat met je man of je vrouw en het pakt niet goed uit dan zeg je: Ik heb het geprobeerd. Nee, mijn vriend. Misschien met je kinderen. Ik heb het geprobeerd. Met je ouders. Ik heb het geprobeerd. Met je collega. Ik heb het geprobeerd. Ik reikte je de hand en jij beet erin. Blijf zaaien. Blijf zaaien en laat het zaad zijn werk doen. Het is het zaad dat het echte werk doet. Onthoud dat. En tot slot, van alle mensen waar je in moet zaaien en dat zijn er vele is dit degene waar je het meest in moet zaaien en je weet wat ik ga zeggen. Zaai elke dag in jezelf. Denk aan alle mogelijkheden om in jezelf te zaaien, die verspild worden. Een beetje tv is goed, een beetje Instagram of TikTok is prima maar als je een heel uur of twee uur mist waarin je had kunnen werken aan het schilderij, het boek, het lied, het lezen, het bellen, het schrijven van de brief, het volgen van de onlinecursus. Doe die kleine dingen elke dag. Dan doe je veel meer dan 99% van alle anderen. En toch doen de meeste mensen het niet. Als je elke dag een beetje in jezelf zaait, zul je versteld staan waar je over een jaar of vijf jaar staat. Hoeveel beter je relaties zijn. Hoeveel beter je werk is. Hoeveel beter je geloof is. Hoeveel beter je dagelijkse leven is, als je in jezelf blijft zaaien. Blijf zaaien. Onthoud dat het niet gaat om wat er in de silo zit. De grootste indicator van je toekomst is niet wat er in de silo zit maar wat er in de grond zit.

 

Gebed

Vader, wij danken U en wij zijn dankbaar voor alles wat U voor ons hebt gedaan. Dank U dat U ons het zaad hebt gegeven en de grond en de zon en het water. Wij zullen ons best doen met wat we hebben

en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

 

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

De kracht van actie ondernemen

15 oktober 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan