Home Vrede in je hart – Leven met teleurstellingen

 

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kijkers en kerkfamilie. We zijn blij dat jullie met ons meedoen. Wist je dat God niet alleen wil dat je Hem vertrouwt omdat Hij grootse plannen met je heeft? Hij wil ook dat je op Hem vertrouwt omdat dat innerlijke vrede brengt. Jullie zijn zo geliefd.

 

Gebed

 

Laat ons bidden. Vader, wij danken U voor alles wat U ons geschonken hebt. We vragen dat uw Heilige Geest zal neerdalen en werkzaam zal zijn in de harten van iedereen die mijn stem hoort.

Heer, wij danken U voor de liefde, voor vrienden, familie, huisdieren en de mensen in ons leven die ons eraan herinneren dat we ertoe doen. Dat we U toebehoren, dat we elkaar toebehoren. Vader, vergeef ons onze zonden en help ons, in vrede met elkaar te leven, elkaar lief te hebben en onze naaste met goedheid te bejegenen. Daarom vragen wij in Jezus’ naam, amen. Richt je nu tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – Be Thou My Vision

 

wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

leer mij U kennen in vreugde en smart

laat mijn gedachten op U zijn gericht

wakend of slapend, vervuld van uw licht

 

hemelse Koning, die het kwaad overwon

als ik daar kom in het licht van uw zon

stralend van vreugde, getooid als een bruid

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

amen

 

Schriftlezing –  2 Samuel 12  : 16 – 24

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 2 Samuel 12:16. David zocht God vanwege het jongetje.

Hij vastte streng en toen hij ging slapen, ging hij op de grond liggen. Toen stonden de oudsten van zijn huis op en kwamen bij hem om hem van de grond te doen opstaan. Hij wilde echter niet, en at geen brood met hen. Het gebeurde op de zevende dag dat het kind stierf. De dienaren van David waren bevreesd tegen hem te zeggen dat het kind dood was, want zij zeiden: Zie, toen het kind nog levend was, wilde hij niet naar onze stem luisteren. Hoe kunnen wij dan tegen hem zeggen: Het kind is dood? Dat zou kwaad doen. Maar David zag dat zijn dienaren mompelden. Daardoor merkte David dat het kind dood was. Dus zei David tegen zijn dienaren: Is het kind dood? Zij zeiden daarop: Ja, het is dood.

Toen stond David op van de grond, waste en zalfde zich en wisselde van kleding. Hij ging het huis van de Here binnen en boog zich neer. Daarna kwam hij in zijn huis en vroeg om eten. Zij zetten hem voedsel voor en hij at. Toen zeiden zijn dienaren tegen hem: Wat betekent dit wat u gedaan hebt?

Om het levende kind hebt u gevast en gehuild. Maar nadat het kind gestorven is, bent u opgestaan en hebt u de maaltijd gebruikt. Hij zei: Toen het kind nog leefde, heb ik gevast en gehuild, want ik zei:

Wie weet, is de Here mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar nu is het dood; waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog terug kunnen halen? Ik zal wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen. Daarna troostte David zijn vrouw Bathseba. Hij ging naar haar toe en sliep met haar.

Zij baarde een zoon, die hij de naam Salomo gaf. De Here had hem lief. Kerkfamilie, laat ons in tijden van teleurstelling niet zomaar eroverheen stappen maar echt voorwaarts gaan. Amen.

 

Solo – Maiya Sykes – God Provides

 

God voorziet dus waarom zou ik me zorgen maken om mijn leven

wanneer U mij duizendmaal te hulp komt

elke andere stem is een leugen, God voorziet

God voorziet op manieren die ik niet kan uitleggen of ontkennen

het weinige dat ik heb, vermenigvuldigt Hij

juist wanneer ik denk dat Hij niet op tijd zal zijn, voorziet God

 

Hij komt wanneer wolken van twijfel op je neerdalen

en alles wat je dacht te weten, doen wankelen

nu zie je eindelijk wat God voor jou kan doen

sluit vannacht je ogen je hoeft niet langer te vechten

zie hoe God voorziet.

 

God voorziet, dat is moeilijk om te zeggen als er geen voedsel is

om te eten of wat je voelt dat het leven gaat zijn of zal dit

opnieuw een tijd vol ellende voor me worden

maar mijn geloof kan niet alleen overleven

op wat ik zie en mijn gevoelens kunnen mijn lot niet bepalen

God, ik wil alleen wat U goed voor mij vindt

 

dus sluit vannacht je ogen je hoeft niet langer te vechten

zie hoe God voorziet Hij zal voorzien voor je ogen, dat zal Hij,

dus sluit vannacht je ogen, je hoeft niet langer te vechten

zie hoe God voorziet Hij zal voorzien, voor je ogen

wat je ook nodig hebt, ik weet dat Hij zal voorzien

precies op tijd zal Hij ingrijpen, Hij zal de poorten van de hemel openen

en zijn zegen op je laten neerdalen en je zult niet genoeg ruimte hebben

om die te ontvangen dus sluit vannacht je ogen,

je hoeft niet langer te vechten, zie hoe God voorziet

 

Solo – Maiya Sykes – We’re blessed

 

Zeg het allemaal: Gezegend. Vanochtend stonden we weer op.

Kun je thuis zeggen dat je gezegend bent?

 

sinds Hij in mijn leven kwam als licht in een donker land

sinds Hij in mijn hart alle geboden van God heeft geplaatst

heeft Hij mij verheven boven de naties en mijn vijanden verdreven

Hij is opgestaan in u, laat het me u horen zeggen

we zijn zo gezegend, dat zijn we, ja, dat zijn we

we halen ieder bolwerk neer, de duivel is verslagen.

we zijn gezegend

 

geloof alleen in God, stel geen vertrouwen in mensen

alles wat je onderneemt, leg het in Zijn hand

al zou een leger tegen je opstaan en je naar het leven staan

ze zullen één kamer binnengaan om je na te komen

maar ze zullen in zeven richtingen vluchten

we staan op, dit is wat we weten

we verslaan hen, want de duivel is verslagen

we kennen Gods Woord, waarheid en rechtvaardigheid

we zijn Gods kinderen en met onze harten belijden wij

we zijn gezegend in de stad, we zijn gezegend op de velden

we zijn gezegend waar we komen en gaan

we halen ieder bolwerk neer, ziekte en armoede

houden op te bestaan, de duivel is verslagen,

 

we zijn gezegend, we zijn gezegend in de stad,

we zijn gezegend op de velden

we zijn gezegend waar we komen en gaan

we halen iedere bolwerk neer, ziekte en armoede

houden op te bestaan want de duivel is verslagen

ook diep in de nacht is God aan het werk

en laat alles meewerken ten goede

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Waar je ook bent, ga staan en zeg met mij: Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Preek –  Vrede in je hart – Leven met teleurstellingen

door Bobby Schuller

 

Vandaag gaat het een nogal zware preek worden. Over een Bijbeltekst die Hannah prachtig heeft gelezen, zoals ik haar gevraagd had. Over de dood van de zoon van David. Voordat we daaraan beginnen moeten jullie weten dat ik vandaag bespreek hoe we dat rijmen met de preek van vorige week over de wonderen die God verricht. Hij geeft om je en Hij houdt van je. Hoe rijmen we dat met alles wat ik moet doormaken? Hoe zit het met alles wat mijn kinderen, of mijn ouders of mijn land doormaken? Ik wil dit niet. Daar gaat het vandaag over en hopelijk beantwoorden we de vraag over wat te doen wanneer we teleurstellend nieuws krijgen. Ik zal jullie het antwoord geven. Het antwoord is dat we treuren om datgene wat we niet wilden. Dat voelen we, misschien huilen we erover, ervaren diepe teleurstelling. We praten erover met onze vrienden. We bidden ervoor. Maar dan komen we in beweging. Als een nieuw seizoen gaan we voorwaarts. Zoals Hannah zei, we stappen er niet overheen. Ik hou niet van eroverheen stappen. Sommige dingen in je leven zijn zo moeilijk en zo zwaar dat je je er niet overheen kunt zetten. Maar je kunt je wel voorwaarts bewegen. Velen zeggen Bobby, je weet niet wat ik doormaak. Daar kan ik niet overheen stappen. Dat snap ik. Maar je kunt wel vooruit. Je kunt stappen in de goede richting zetten ook al is dit een pijnlijke en moeilijke tijd voor je. Dit christelijke idee wordt het paasmysterie genoemd. Het idee dat, als we dood of tragedie in ons leven meemaken God dat kan veranderen in iets beters. We denken dan aan de hemel maar er zijn andere dingen in ons leven, waarbij God de tegenslagen neemt. De failliete bedrijven, de kapotte relatie waarin je jarenlang geloofd hebt en al die moeilijkheden die we in ons leven tegenkomen. Als we daarop reageren zoals God wil en God met ons hele hart zoeken kan Hij die dingen in ons voordeel veranderen. Hij kan ons redden en ons in onze moeilijkheden zegenen. Dat is het paasmysterie. Neem Maria Magdalena. Jezus is gestorven en zij huilt. Maar dan verschijnt Hij als opgestane Heer aan haar. En ik denk dat veel van de moeilijkheden in ons leven er anders uit gaan zien. Vooral nu, in het seizoen van COVID-19 worden we voortdurend overspoeld met teleurstellend nieuws. Veel is voor onze eigen bestwil. Soms wordt het ons te veel, maar we kunnen er toch niets aan doen. Het is teleurstellend nieuws. Als je een bedrijf hebt, heb je het nu vast moeilijk. Je leeft in een tijd vol kleine teleurstellingen. Als we kleine teleurstellingen meemaken en dat klinkt vreemd, maar ze hangen samen met de grotere teleurstellingen. Onbewust. Als ons iets kleins overkomt, herinnert ons dat aan de grotere dingen die ons zijn overkomen. Dat kan ons verdrietig en gefrustreerd en boos maken. Dus wat doen we als we teleurstellend nieuws krijgen? We treuren en we trekken verder. En nu dat verhaal van David. David is een interessante figuur. Je kunt niet altijd aan David denken en zeggen dat hij een goed mens was. Soms doet hij het goede, soms doet hij verschrikkelijk slechte dingen. Als jongen is David een prachtige knul. Zoals zo velen van ons. Hij doodt Goliath, hij is de jongste van een heleboel broers en hij past op zijn schapen wijkt niet voor de leeuw en de beer. En hij is trouw aan Saul, zelfs als die op hem jaagt. Hij beleeft triomfen en is een toonbeeld van moed en goedheid. Maar als hij koning wordt en veldslagen wint en eet en drinkt en een luxeleven gaat leiden zie je dat iets in David zwak en broos begint te worden. Hij raakt bezoedeld. Maar al die tijd blijft Davids hart aan God toebehoren. Als hij op dat dieptepunt in zijn leven belandt zie je David, anders dan andere koningen die profeten doden of God de schuld geven of Hem de rug toekeren. Hoe erg het ook is wat hij gedaan heeft, hij erkent zijn schuld. Hij zoekt altijd God met heel zijn hart en heel zijn ziel. Het beroemdste verhaal van David was de moord die hij pleegde op Uria. Dat verhaal ging zo: David sliep met de vrouw van een van zijn soldaten. Ze werd zwanger, maar dat mocht Uria niet weten. Daarom plaatste hij Uria in de frontlinie, waar hij zeker zou sneuvelen. David is een man met een smet. Maar het mooie aan David is dat God David lijkt lief te hebben. En God lijkt David vooral lief te hebben om zijn hart. Omdat David zo gepassioneerd de Heer lief heeft en Hem eert van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. In dit verhaal wordt Davids baby ziek, Davids zoon bij Bathseba. En de profeet Nathan vertelt David dat zijn zoon over een week zal sterven. Als David dat hoort, ontkleedt hij zich en trekt een jute zak aan. We weten amper meer wat jute is. Een heel oncomfortabele schuurpapierachtige, ruwe stof die je huid schuurt. In zijn jute zak ligt hij op de grond en huilt voor de Heer. Red mijn zoon, Heer. Alstublieft. Hij zit in zak en as, hij huilt, hij wast zich niet, hij slaapt niet. Hij eet zeven dagen niet, terwijl hij treurt. Zijn dienaren zeggen, heer, u moet wat eten. U moet slapen. U moet u wassen. Maar David zegt alleen maar: Nee. Ga weg. Op de zevende dag sterft de baby. De dienaren weten niet meer wat ze moeten doen. Als de koning nu al zo doet hoe gaat hij reageren als hij hoort dat de baby die hij wilde redden, dood is? David kijkt op en ziet ze mompelen. Ze kijken naar hem en hij naar hen en hij zegt: Is de baby dood? En ze kijken elkaar aan en zeggen dan: Ja, heer. Hij staat op. Hij neemt een douche of een bad. Hij wast zichzelf. Hij sprenkelt olie over zich heen, trekt normale kleren aan. Dan rent hij naar de tempel en begint God te aanbidden. En als hij zijn eredienst verricht heeft gaat hij aan tafel en vraagt om eten. Niet dat hij een blij mens is, maar in zekere zin is hij wel tevreden. Hij gaat zitten en eet wat. En in de Bijbel staat in 2 Samuel 12:21: Toen zeiden zijn dienaren tegen hem: Wat betekent dit wat u gedaan hebt? Om het levende kind hebt u gevast en gehuild maar nadat het kind gestorven is, bent u opgestaan en hebt u de maaltijd gebruikt. Hij zei: Toen het kind nog leefde, heb ik gevast en gehuild, want ik zei: Wie weet, is de Here mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar nu is het dood; waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog terug kunnen halen? Ik zal wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen. Daarna troostte David zijn vrouw Bathseba. Hij ging naar haar toe en sliep met haar. Zij baarde een zoon, die hij de naam Salomo gaf. De Here had hem lief en zond een boodschap via de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedid-Jah. Trouwens, het woord Salomo Als David dat gehoord heeft, zegt hij: Ik zal hem weerzien in de hemel. Ik wilde mijn zoon redden, maar die is nu overleden. Het klinkt bijna als een weigering om daar achter te blijven. En dat is best zwaar. Er zijn veel verliezen die we allemaal in het leven zullen doormaken maar slechts weinigen van ons zullen ooit meemaken wat volgens mij het ergste is dat iemand kan overkomen: een kind verliezen. Maar David stapt er niet overheen. Hij gaat verder. Hij vergeet het niet, hij doet het niet af als een kleinigheid en hij doet niet of het nooit gebeurd is. Hij zegt alleen: Ik zie mijn zoon terug in de hemel. We moeten verder. Ik moet verder met mijn leven. Dat doet hij. Hij troost zijn vrouw en krijgt een kind. En dat kind heet Salomo, die, zoals we weten, een grote koning van Israël wordt. De naam Salomo betekent overigens vrede, of heel maken. Het klinkt als twee woorden, sjalom en sjalam. En dan zegt Nathan dat de andere naam van Salomo Jedid-Jah is wat de geliefde van God betekent. Je kunt zeggen dat dat Salomo is maar ik lees erin dat deze baby Gods manier is om te zeggen: Ik schenk jullie vrede, David en Bathseba. En Ik ga jullie herstel geven, David en Bathseba. En jullie, David en Bathseba, vooral David ondanks je slechtheid heb Ik je lief. Denk je dat, ondanks wat je vroeger gedaan hebt ondanks al je tekortkomingen ondanks je bagage, ondanks depressie en wellicht verslaving of misschien heb je iemand gekwetst om wie je veel geeft. Misschien vind je dat je geen beste ouder of grootouder bent geweest of niet zo’n goede vriend. Geloof je dat desondanks God je vrede gaat brengen? Dat God gaat herstellen wat je bent kwijtgeraakt? Dat God je thuis gaat brengen? Dat God je gaat redden? En dat jij Gods geliefde kind bent? Zo niet, ga het dan vandaag geloven. Hij is een God die je opzoekt. Die je nooit zal vergeten. Hij zal je nooit de rug toekeren. Hij zal je alle dagen van je leven liefhebben. Vanaf de dag dat je geboren werd tot je sterfdag. Hij zal er voor je zijn. Hij zal je nooit vergeten. Hij heeft alle macht ter wereld om je te redden en dat zal Hij ook doen. Soms moeten we rouwen. Maar God wil ook niet dat we blijven vastzitten in ons verdriet. Soms moeten we net als David verder, ook na een sterfgeval. Ik denk dat de dood van een wederhelft of een kind niet iets is waar je je ooit overheen kunt zetten. Ik weet het niet zeker. Misschien kan het wel. Maar ik weet dat je altijd verder kunt. En wat wij als gelovigen weten is dat diegenen die we liefhadden, niet echt zijn gestorven. Ze zijn alleen in zekere zin verhuisd. En dan blijft het heel moeilijk, maar het is interessant om stil te staan bij wat de hemel voor ons betekent, die nog in leven zijn. Mijn grote vriend Juan Carlos Ortiz heeft jaren geleden zijn zoon verloren. Ik denk dat het nog steeds zwaar is voor hem en zijn vrouw Martha om aan het verlies van hun zoon te denken. Maar hij zegt: Altijd als ik het koor zie zingen denk ik altijd aan die grote wolk van hemelse getuigen, die zo blij zingen. Ik hoop dat jullie dat ook geloven. Dat diegenen van wie je houdt, misschien een partner, of een kind of een ouder. Als we het moeilijk hebben in deze tijd voel je je soms al gauw eenzaam als je beste vriend is heengegaan. Besef dat ze je toejuichen. En kijk naar dat prachtigs dat voor je in het verschiet ligt. Niet achter je. Je leeft. Er ligt iets prachtigs op je te wachten. Wil je het niet zien? Wil je het niet krijgen? Dat komt wel. Maar nu moeten we eerst verder. Ik eindig met het volgende. Het heet de Stockdale Paradox. Die gaat over admiraal James Stockdale. James Stockdale werd neergeschoten met zijn straaljager en zat acht jaar gevangen in wat tijdens de Vietnamoorlog Hanoi Hilton heette. Hij zat daar met andere soldaten en veteranen. Ze gingen elke dag opnieuw door een hel zonder enig vooruitzicht dat ze het zouden overleven, dat ze zouden worden gered. Ze wisten soms niet eens of men wist dat ze daar zaten. James Stockdale werd meer dan 20 keer gemarteld. De andere militairen die daar met hem waren, werden ook gemarteld afgetuigd, gestoken, onder stroom gezet. Hij werd uitgehongerd en kreeg alleen meelpap te eten. Ze werden levend opgegeten door ongedierte en kampten met ziekten en dysenterie en vuil water en noodweer en hitte en stortbuien. Dat moesten ze allemaal doorstaan, niet alleen maand na maand, maar jaar na jaar. Maar hij bleef altijd in zijn manschappen geloven. Hij toonde leiderschap en bemoedigde ze en hielp ze verder te gaan. Ze bedachten manieren om met elkaar te communiceren. Manieren om de buitenwereld over hen te informeren. Manieren waarop ze verder konden blijven gaan. Uiteindelijk, toen ze na acht jaar die hel konden verlaten. Mag ik die foto waar James Stockdale zijn kinderen knuffelt? Na acht jaar in de hel zeiden heel veel van die mannen: Die man heeft me erdoor gesleept. Jim Collins heeft deze man geïnterviewd die overigens een bijzondere onderscheiding droeg. Hij liep mank door de martelingen. Jim Collins stelde hem een vraag en zei: Wie waren degenen die het niet gered hebben? Wie zijn er gestorven? En zonder met zijn ogen te knipperen, en dit valt me zwaar om te zeggen zei hij dat dat de optimisten waren. Ik ben een optimist. Ik denk dat sarcastische mensen, criticasters vaak gelijk hebben over een hoop dingen, maar de optimisten veranderen de wereld. Dat zijn degenen met de visie, dat zijn de mensen die positief zijn. Maar in dit geval, en wij zitten misschien nu ook in zo’n scenario waren het de optimisten die als eersten stierven. Dat waren de mensen die anvankelijk vrolijk en zorgeloos waren. Dan zeiden ze dat ze met Kerst wel vrij zouden zijn. Dan brak Kerst aan en ze zaten er nog. We zijn er wel uit met Pasen. En het werd Pasen en ze zaten er nog. Geen zorgen, riepen ze. We zijn er wel uit met Thanksgiving. Maar weer gebeurde er niets. Hij zei dat je als een optimist moest geloven dat je eruit zou komen. Dat moest je in je hart bewaren. Maar je moest ook de realiteit onder ogen zien dat we geen belofte hadden dat we eruit zouden komen. We hadden geen datum, we hadden geen rechten. We moesten van dag tot dag zien te overleven. Ik zou het naïef optimisme noemen, maar dit was wat hij zei. Dat zouden jullie mee naar huis moeten nemen. Je mag nooit het vertrouwen dat je het einde haalt en dat je nooit mag verliezen verwarren met de discipline om de wreedste feiten onder ogen te zien van de realiteit, hoe die ook moge zijn. Dit is, denk ik, de beste manier om je leven in tijden van beproeving te leiden. Als je bedrijf op omvallen staat, als je familie het moeilijk heeft, als  je land het moeilijk heeft. Het geloof dat je het allemaal zult doorstaan maar niet in ontkenning te leven. Ontkenning is geen geloof. Geloof is het aanvaarden van de harde werkelijkheid in het besef dat wat ik ook moet doorstaan, op dit moment enorm zwaar is. Was het maar voorbij. En ik kan het niet of nauwelijks naast me neerleggen. Ik ga één kwestie tegelijk aanpakken maar ik ga niet het geloof kwijtraken dat alles in de handen van God ligt. Hij gaat me hieruit halen. En ook al kom ik eruit met een mank been ik zal nooit vergeten wat Hij voor me gedaan heeft toen ik in het Hanoi Hilton de hel moest zien te overleven. Ik geloof, en dat leerde mijn opa me dat denken vanuit mogelijkheden wellicht productiever is dan positief denken. Het is goed om positief te zijn. Dat moet ook. Maar soms, als we het moeilijk hebben is het beter om de realiteit onder ogen te zien en ook te zeggen dat het mogelijk zal eindigen. Alles is mogelijk in mijn leven. En dat je die dingen onderzoekt en in je hart bewaart. Wat ik maar wil zeggen, is: Als je in je leven een zware periode doormaakt doe dan niet of er niets aan de hand is. Deel de werkelijkheid niet op in stukjes. Ook al kun je ergens niet overheen stappen, je kunt wel altijd doorgaan. God gaat vrede en genezing voor je land brengen. God gaat vrede en genezing voor je familie brengen. God heeft een mooi plan voor je. Laat de hoop niet varen. We weten niet altijd wanneer of hoe het gaat gebeuren. We moeten vertrouwen hebben en doorgaan. We kunnen niet altijd eroverheen stappen, maar we kunnen altijd vooruit. Amen.

Gebed

Heer, wij hebben U lief en wij danken U. Wij vragen in Jezus’ naam meer dan wat ook om wijsheid. Leer ons, Heer, wat het is om een stap voorwaarts te doen uit de benarde situatie waarin velen van ons hebben gezeten. Ook al voelen we niet altijd het juiste wij bidden, God, dat we in vrede blijven leven met wie we zijn. In vrede leven met waar we zijn. Maar dat we tegelijkertijd voorwaarts gaan in het vertrouwen dat U ons uit de moeilijkheden verlost. Ik bid dat U ons vrede geeft in deze barre tijden. Ons te bekommeren om onze naaste. Te weten dat we geliefd zijn. Te weten dat U een groots plan voor ons hebt. Te weten dat U nieuwe mensen hebt dat U nieuwe relaties in ons leven zult brengen. En die zullen zo leven brengend en vruchtbaar en goed zijn. Meer dan wat ook willen wij uw volgelingen zijn en meer als Jezus zijn. In zijn naam bidden wij. Amen.

 

Zegen

En dan nu de zegen. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Koor – The Blessing

 

De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen

 

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

 

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

om je heen, in jou en is met jou in de ochtend, in de avond

in je komen en je gaan in je tranen en je vreugde

Hij is voor je, Hij is voor je, Hij is voor je

Hij staat aan jouw kant amen, amen, amen

 

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

om je heen, in jou en is met jou, in de ochtend, in de avond

in je komen en je gaan in je tranen en je vreugde

Hij is voor je, Hij is voor je, Hij is voor je

Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Vrede in je hart – Leven met teleurstellingen

15 november 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan