Home Focus op groei

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Wat zijn wij blij dat jullie er zijn. Dank dat jullie hier zijn. Besef dat God die in jou is groter is

dan de boze die in de wereld is. Je bent geliefd. Wij zijn blij dat jullie hier vandaag zijn. Een speciaal welkom voor Jonathan Isaac van de Orlando Magic die hier komt getuigen. Wij zijn dankbaar voor je komst. Wij gaan zo met elkaar praten. En wij zijn blij dat jullie er zijn. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij zijn hier bij U om meer te worden dan wij dachten te kunnen zijn. Heer, U kunt ons transformeren naar het evenbeeld van uw Zoon Jezus. Alles is mogelijk in uw Koninkrijk. Help ons uw visie te hebben, uw hart, uw dromen, uw ideeën over goed en kwaad, uw mededogen voor de verlorenen. Help ons om vol te zijn van uw vuur. Wij willen als U zijn en dit bidden wij in Jezus’ naam. En Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – It All Belongs to You

Van U, o Heer, is de grootheid en de macht

De glorie, de majesteit en de pracht

De maan en de sterren verkondigen

De majesteit van uw domein

En nu, o Heer, geven wij U dank

En prijzen uw grote naam

 

En alles behoort U toe en alles behoort U toe

Onze harten zijn vol lof voor alles wat U doet

Het offer dat U vraagt komt enkel van uw hand, o Heer

Alle eer, alle dank, alle wijsheid, alle lof

Het behoort allemaal U toe

 

Heer, U bent zo trouw geweest

U hebt voorzien in al onze noden

En nu brengen wij U onze gaven

En leggen ze aan uw voeten

 

En alles behoort U toe, en alles behoort U toe

Onze harten zijn vol lof voor alles wat U doet

Het offer dat U vraagt komt enkel van uw hand, o Heer

Alle eer, alle dank, alle wijsheid, alle lof

Want van U is het Koninkrijk

En de kracht en de heerlijkheid

Tot in eeuwigheid

Het behoort allemaal U toe

Amen

 

Schriftlezing – Mattheüs 13:24-30 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 13:24. Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht kwam ook het onkruid tevoorschijn. De dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Amen.

 

Interview – Jonathan Isaac

BS = Bobby Schuller en JI = Jonathan Isaac

Jonathan Isaac is een basketbalprof bij de NBA die sinds zes jaar bij de Orlando Magic speelt. Hij is ook spreker en auteur en wil zijn bekendheid gebruiken om de liefde van Jezus te delen en te vertellen hoe zijn leven is veranderd. Welkom, Jonathan Isaac.

BS Hallo, Jonathan. Dank dat je hier bent. Wij zijn blij dat je hier bent. Dank je wel voor je komst. Je speelt voor de Orlando Magic en je bent 25? Je doet grote dingen en je getuigt voor de Heer. Je bent hier om te praten over wat echt belangrijk voor je is. Veel jongeren zeggen: Er is niets groters dat ik in mijn leven kan bereiken dan een speler in de NBA worden. Veel mensen voelen dat zo. Maar jij niet.

JI Helemaal niet. Zo dacht ik er lange tijd over. In de NBA komen was alles wat ik in het leven wilde bereiken. Maar toen ik daar eenmaal was, bleek het tegen te vallen. Nu ik een stevig fundament heb in Christus zie ik dat dat een eeuwigdurende realiteit is. Daar vond ik mijn identiteit en mijn vertrouwen en mijn vrijmoedigheid en dat leidde tot dit boek.

BS Hoe is je geloofsreis verlopen? Hoe kwam je tot geloof? Want je bent niet alleen in naam een christen. Jij getuigt van de naam Jezus.

JI Om te beginnen, dank dat ik hier mag zijn. Ik kan niet alles vertellen uit tijdgebrek. Ik wil ook mijn voorganger en Hakeem danken, die hier ook zijn. Zij zijn enorm belangrijk voor mijn geloofsreis. Ik ben opgegroeid in de Bronx in New York. Ik verhuisde toen ik 10 was. Mijn vader nam ons altijd mee naar de kerk. Hij was vol van de Heilige Geest. Wij leerden Bijbelverzen vanaf mijn vijfde. Ik verliet New York toen ik 10 was en mijn ouders scheidden. Ik ging naar Naples, Florida. Ik kwam vanuit een zwarte gemeenschap in een hoofdzakelijk witte gemeenschap. Dat was moeilijk voor mij. Erbij horen, vrienden maken. Mijn bijnaam was van meet af aan Ethiopië. Ik maakte moeilijk vrienden en werd ontzettend onzeker. Basketbal was een masker. Hoe beter ik werd, hoe meer ik werd geaccepteerd. Toen ontstond de gedachte om te werken om liefde te krijgen. Hoe beter ik werd in basketbal, hoe meer liefde en aandacht ik kreeg. God bracht me bij de Orlando Magic. Ik ging naar Florida State University. Toen hield een man in de lift mij staande en zei dat hij wist hoe ik groot kon worden. Hoe dan, vroeg ik. Hij zei: Je moet Jezus kennen. Ik weet alles over Jezus, zei ik. Maar dat was niet zo. Pas toen ik hoorde over de ware liefde van God voor ons of wij nu goed zijn of niet, begon ik terug te vechten tegen mijn nervositeit en mijn onzekerheid.

BS Wat een krachtig verhaal. Ik hou van je getuigenis. Je bent zo vreedzaam, zo bescheiden. Je kwam hier als een 25-jarige NBA-speler. Veel NBA-jongens voelen zich heel wat. Ze hebben hun droom waargemaakt. Ze hebben miljoenencontracten afgesloten. Maar jij hebt een mentor in je leven, een vriend, Hakeem en je voorganger. Hoe belangrijk is het voor je om andere mensen van God om je heen te hebben?

JI Heel belangrijk. Ik zou nu niet hier met jou staan als ik geen begeleiding en leiding om mij heen had.

Dat kan hij je wel vertellen. In het boek staat hoe hij mij begeleid heeft om ergens voor te staan.

BS Wat zou je tegen iemand zeggen die op dit moment worstelt? We hebben veel jongeren die YouTube kijken en die zien een succesvolle NBA-ster. Veel mensen die kijken, staan onder zware druk om iemand anders te zijn. Om iets anders te doen dan hun leven aan God te wijden. Wat zeg je tegen iemand die zich op zo’n moment zwak voelt?

JI Vanuit het perspectief van iemand die de Amerikaanse droom heeft waargemaakt en geld heeft en succes heeft en beroemd is wil ik zeggen dat het niet zo geweldig is als het lijkt. De Bijbel zegt dat Jezus is gekomen om ons een overvloediger leven te schenken. En ik heb dat overvloedige leven meer in Jezus gevonden dan in de wereld.

BS Amen. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Het boek heet Why I Stand, een prachtig boek van Jonathan Isaac speler bij de Orlando Magic, maar veel meer dan dat. Jonathan, hartelijk dank. Gods zegen. Dank voor je getuigenis.

 

Solo – In Christ Alone door Diane Reynolds

Jezus alleen, ik bouw op Hem

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht

Door stormen heen hoor ik Zijn stem

Dwars door het duister van de nacht

Zijn woord van liefde dat mij sust

Verdrijft mijn angst, nu vind ik rust

Mijn vaste grond, mijn fundament

Dank zij zijn liefde leef ik nu

 

Jezus alleen werd mens als wij

Klein als een kind in kwetsbaarheid

Oneindig veel hield Hij van mij

Leed om mijn ongerechtigheid

En door zijn offer werd ik vrij

Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij

Ontnam de dood zijn heerschappij

Dankzij Zijn sterven leef ik nu

 

Daar in het graf, in dood gehuld

Leek al zijn macht tenietgedaan

Maar o, die dag, dat werd vervuld

Jezus, de Heer is opgestaan

Sinds Hij verrees in heerlijkheid

Ben ik van vloek en schuld bevrijd

Ik leef in Hem en Hij in mij

Dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij

Totdat Hij terugkeert of mij naar huis roept

Zal ik hier in de kracht van Christus staan.

 

(Zin in bijdrage Nederlandse gast: Hannah Verboom)

Door alles loopt een barst, maar dat is waar juist het licht doorheen valt.

 

Solo Let Your Faith be Stronger Than Your Fear door Sarah Grandpre

In de woestijnen van je leven zal Ik je niet verlaten

Ik bereid een weg naar een stromende beek

Vrees niet in het dal, want Ik ben bij je

Mijn stok en staf ter vertroosting en verlossing

 

In de duisternis van je leven zal Ik je niet verlaten

In de schaduw ben Ik je licht, je lamp, je zon

Ik zal de ster zijn die boven je schijnt en je geleidt

Een licht op je pad om je de weg te wijzen

 

Wees niet bang, Ik ga je voor je uit

Wees niet bang, Ik ben aan je zijde

Wees gerust en weet dat Ik met je ben

Laat je geloof sterker zijn dan je angst

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Sta op, wie je ook bent. Houd je handen op in een gebaar van ontvangen. Laat ons dit samen uitspreken.

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind.

Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.

 

Focus op groei

door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Ik wil jullie vanmorgen een vraag stellen. Ken je het verhaal van het lelijke eendje? Nu denk je waarschijnlijk van wel, maar Walt Disney vertelt het verhaal niet goed. Ik heb de originele versie van Hans Christian Andersen nog eens gelezen en het is een serieus verhaal, een parabel, voor serieuze mensen. Het verhaal gaat als volgt: Een paar eieren in een nest komen uit. Een moeder-eend kijkt naar de eieren. Het eerste ei komt uit, een prachtig goudgeel eendenkuikentje komt eruit. Een andere ei, een ander schattig klein pluizig eendje komt eruit. Dan is er nog één over. Een ei dat iets groter is. Uiteindelijk komt uit dat ei het lelijkste eendje dat je ooit hebt gezien. Te groot, helemaal niet goudkleurig, eerder grijs en iedereen zegt jakkes, wat is dat voor iets walgelijks. Terwijl dat eendje opgroeit in zijn gezin, wordt hij gepest. Ze pikken hem en bespotten hem, maken hem belachelijk, wijzen hem af. Dit is een verhaal over het verdragen van geweld, afwijzing en spot. Oneerlijkheid, verraad, ook door je familie. Moeder eend verdedigt hem in het begin voortdurend. Hij zwemt beter dan alle anderen. Hij is gewoon groter omdat hij te lang in zijn ei heeft gezeten, zegt ze. Maar het komt wel goed. Hij zal uitgroeien tot een geweldig eendje. Hij verdraagt het, maar dan zegt zijn moeder na al dat gespot en gepikt: Eigenlijk zou ik willen dat je nooit geboren was. En dat is de dag waarop het lelijke eendje zijn eigen moeder ontvlucht. Hij treft een paar wilde eenden. Ze slaan hem in elkaar, ze zeggen dat hij zo lelijk is. Hij gaat naar een groep ganzenkuikens en die accepteren hem min of meer en hij vindt er een thuis maar uiteindelijk komen er jagers die alle ganzenkuikens doden maar ze laten het lelijke eendje achter. Hij denkt dat hij zo lelijk was dat ze hem niet gedood hebben. Uiteindelijk is hij helemaal alleen, en de winter komt en hij vriest bijna dood. En dan komt er een aardige melkboer die het lelijke eendje redt en hem meeneemt naar zijn huis, hem opwarmt en hem weer tot leven wekt. Maar nu heeft het lelijke eendje zoveel geweld doorstaan en zoveel haat. Hij heeft zo’n slecht beeld van zichzelf dat hij, als hij weer energie krijgt, met zijn vleugels slaat en dingen omgooit in huis. En de vrouw des huizes schopt hem het huis uit. Hij kan zelfs geen liefde meer ontvangen door wat er in zijn hart is gebeurd. En als het eindelijk begint te dooien en de lente terugkeert ziet hij een paar zwanen terugkeren naar een meer. Hij heeft zwanen altijd bewonderd. Zo groots, zo gevaarlijk. Wij denken altijd aan zwanen als elegante dieren maar als je in de buurt van een meer bent opgegroeid, weet je dat ze gemeen zijn. Ze kunnen gevaarlijk zijn. Sommige mensen noemen ze de leeuwen van het meer. En ze kunnen gewelddadig zijn. Ze kunnen andere vogels doden. Toen ik opgroeide op de ranch bij het kerkje van mijn vader op een landgoed hadden wij zwanen en de alfazwaan deed erge dingen. Kinderen achtervolgen en zo. Wij noemden hem Freddie Kruger. Hij pikte heel hard met zijn snavel als je weg probeerde te rennen. Mensen in Hans Christian Andersens tijd wisten dat hij gevaarlijk was. Die zwanen zijn mooi, ze zijn elegant. Ze zijn alles wat hij wil in het leven maar ze zijn gevaarlijk. Als een zwaan je pikt, sterf je. Dit is zijn laatste wens. Hij besluit zich op de zwanen te werpen als zelfmoorddaad. Uit doodsverlangen. En zijn laatste woorden tegen zichzelf zijn: Beter gedood worden door hen dan gepikt worden door eenden geslagen worden door de kippen weggeduwd worden door het meisje dat het pluimvee voert of uitgehongerd worden door de winter en hij werpt zich op hen. En terwijl hij zich in de dood stort op het gevaarlijkste dat hij kan bedenken schieten ze hem tegemoet en zeggen: Dat is een van de onzen. Dat deel had Walt wel goed. Hij was namelijk een zwaan. En ze namen hem op. Een prachtig verhaal. Een van de interessante dingen aan dit verhaal die mij altijd opvielen is dat hij weliswaar zijn hele leven op het water heeft doorgebracht maar dat de eerste keer dat hij zijn spiegelbeeld ziet, de eerste keer dat hij naar beneden kijkt en zegt: Ik ben een zwaan pas komt nadat hij door deze groep is geaccepteerd. Pas komt nadat hij geliefd en binnengehaald is. Het is geweldig om in een gemeenschap van Gods mensen te zijn om in een gemeenschap van denkers vanuit mogelijkheden te zijn om in een gemeenschap van hoopvolle mensen te zijn wat dat kan doen voor iemand die bespot is en verwond is door het leven. Dit is wat er gebeurt als je bij Gods gemeenschap komt. Als je je overgeeft aan Hem, ook al voelt het eng dat als je je overgeeft, dat je zal helpen om je ware spiegelbeeld te zien. Wie je werkelijk bent voorbestemd om te zijn. Waartoe je echt geroepen bent. Welke taak werkelijk voor je ligt. En een van de grootste vragen die wij kunnen stellen is: Waartoe ben ik geroepen? Wat houdt mijn leven in? Alleen God kan die vraag beantwoorden en je moet je aan Hem overgeven voor het antwoord. Dat brengt ons bij de schriftlezing. De titel van de boodschap van vandaag is: Gedijen in een veld vol onkruid. Het is in het leven gemakkelijk om als mens van God het gevoel te hebben dat alles om je heen nep is, alles om je heen overwoekerd en niet echt is. Daar gaan wij het over hebben. Mattheüs 13, Jezus geeft deze prachtige gelijkenis. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht kwam ook het onkruid tevoorschijn. De dienaren van de heer gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Waar gaat dit over? Ten eerste spreekt Jezus tegen een agrarische samenleving. Dit heeft iemand in de menigte misschien wel eens gedaan bij een van hun rivalen. Ze wisten dat het slecht en verkeerd was, maar het was heel gewoon. Als iemand tarwe plant Als je rivaal tarwe plant, kun je iets planten dat raaigras wordt genoemd. Zo ziet raaigras eruit als het groeit. Het is zelfs voor de beste boer niet te onderscheiden van tarwe. Zo ziet raaigras eruit als het volgroeid is. Hoe ziet dat eruit? Zo ziet raaigras er helemaal aan het einde uit. Dus pas op het moment van oogsten zijn de twee te onderscheiden. En dit is duidelijk geen tarwe. Deze raaigrasplant is giftig. Dus de een produceert iets dat leven geeft en de ander produceert iets.  Het is niet eens neutraal, hè? Het geeft de dood. Dit is waar wij mee te maken hebben. Het is niet alleen leven en zo. Het is leven en dood. Het is serieus. Leven en dood. Niet leven en iets anders, niet dood en iets goeds. Het is leven en dood en dit is wat Jezus ons vertelt. Dat het tijdens de groei bijna onmogelijk is om het verschil te zien tot het einde. En daarom is het, terwijl je groeit, terwijl je doet, terwijl je maakt, terwijl je gaat helemaal niet nuttig om te vergelijken, om naar anderen te kijken of om je leven te onderzoeken op basis van wat andere mensen doen. Heel vaak is wat je denkt dat geweldig, leven gevend en goed is, vergif. Ja, wij kunnen en moeten leren van andere mensen, maar wij moeten niet vergelijken. Je kunt het niet zien wanneer deze planten groeien. Je ziet het pas aan het eind. Dit is wat wij weten: Het maakt tarwe niet uit wat het onkruid doet maar wij geloven wel dat het onkruid dat om ons heen groeit heel veel moeite doet om de tarwe te verdringen. Wij weten dat het onkruid dat onder ons groeit, de neppers een hekel hebben aan het echte werk. Wij weten dat het onkruid spot, dat het onkruid neerziet. Wij weten dat het onkruid dat op het veld groeit, ondiepe wortels heeft. Waarom heeft het ondiepe wortels? Omdat niemand wortels kan zien. En toch weten wij dat planten met ondiepe wortels het uiteindelijk niet lang uithouden. Ik zeg dit niet om te veroordelen. Ik zeg gewoon dat tarwe in jouw leven niet oordeelt, niet reageert, niet vergelijkt maar gewoon groeit. Dus hier is mijn advies aan jou vanmorgen. Groei gewoon. Gewoon groeien. Hoe meer je groeit, hoe beter je leven zal worden. Laat de wortels diepgaan. Als je de keuze hebt tussen takken die naar de hemel reiken of wortels die naar de voedingsstoffen in de grond reiken, kies dan voor de wortels. Beide zijn goed, wortels zijn beter. Als je wilt dat je leven beter wordt, moet jij beter worden. Als je wilt dat je leven beter wordt, moet jij verbeteren. Je gedachten moeten verbeteren. Je leren moet verbeteren. Je moet zelfverzekerder worden. Als je een groter leven wilt, moet je een groter mens worden. En geen van de dingen die wij doen als wij anderen de schuld geven onze instellingen of onze ouders de schuld geven onze broers en zussen of onze concurrenten de schuld geven, het zal je niet helpen. Dit is wat wel helpt: In de spiegel kijken en zeggen: Ik kan groter worden, ik kan beter worden, ik kan liefdevoller en zelfverzekerder worden. Ik kan zelfverzekerder worden. Ik kan het beter dan gisteren. Groei. Gewoon groeien. Verwar iemand die groeit niet met iemand die gegroeid is. Niets is erger dan een kampioen die op zijn lauweren rust. Dat is triest. Niets is erger dan iemand die gewoon opgeeft en de rest van zijn leven geen gebruik maakt van alle vaardigheden en prachtige dingen die God beschikbaar heeft gesteld. Hoe groot wordt een boom? Wanneer stopt een boom met groeien? Weet iemand het antwoord? Als hij doodgaat. Dat is wanneer een boom stopt. Wanneer hij sterft. Elke ring die je ziet als je een boom omzaagt, is een jaar groei. Sommige jaren zijn groter, sommige jaren zijn kleiner maar elk jaar groeit hij zo groot als hij kan worden. Als een boom stopt met groeien, is hij misschien nog groen, ziet hij er misschien nog mooi uit, maar hij is dood. Dus hier is het antwoord: Naar wie ben je op zoek als je wilt trouwen? Naar wie ben je op zoek als je iemand zoekt met wie je wilt samenwerken? Wie zoek je, als je iemand wilt aannemen of iemand waarin je wilt investeren of iemand die je wilt werven? Dit is wie je wilt aannemen: Iemand die bevlogen is om te groeien. Iemand die de wereld niet de schuld geeft maar in de spiegel kijkt en zegt: Hoe kan ik het beter doen? Hoe kan ik beter worden, hoe kan ik groter zijn? Dat zijn de mensen met wie je jezelf wilt omringen. Sommige van de grootste bomen ter wereld groeien nog steeds. Ze staan in Yosemite. Bekijk ze maar eens. Die groeien nog steeds. Dat zijn goede bomen om bij in de buurt te zijn, begrijp mij niet verkeerd. Maar ga niet naar een boom die dood is. En ga niet naar een boom die weigert te groeien. En richt je op het groeien van jezelf. Richt je niet per se op het onkruid. Er is wat onkruid in je leven waar wij het over zullen hebben maar dit is iets wat de tarwe niet doet. De tarwe doet niet aan wieden. Vaak willen wij de mensen om ons heen die wij onkruid vinden, wieden. Laat de boer dat doen. De boer is bevlogen om de goede bomen te beschermen en de goede tarwe in zijn veld. Hij zal jou beschermen. Hij zal voor je zorgen. Vertrouw op de boer. Het is makkelijk om te kijken naar onkruid om ons heen dat sneller groeit en grote kerken, grote bedrijven, mensen die lijken te slagen. Uiteindelijk is het misschien niet wat je nu ziet. Concentreer je niet op hen. Dit is waar je je op moet richten. Je weet wat ik ga zeggen. Concentreer je op groeien. Mijn voorganger zei altijd: Vaak, vooral als je boeken leest, als je naar preken luistert, als je naar de kerk gaat, als je de dingen doet die nodig zijn, als je voor bepaalde dingen bidt, als je dingen overpeinst, je richt op de dingen waarop je je moet richten dan is je leven als een steen die teruggaat in een katapult. Ja, technisch gezien ga je misschien achteruit of nergens heen maar met elke minuut neemt de spanning toe tussen jou en waar je zou moeten zijn. En op een dag laat God die katapult afgaan en zul je zweven. En je zult mij dankbaar zijn als je naar mij luistert, want dit is de waarheid. Dit is altijd waar. Het is niet soms waar. Het is altijd waar. De manier waarop je leven beter wordt, is als je zelf beter wordt. Richt je op persoonlijke ontwikkeling. In de kerk noemen wij dat discipelschap. Concentreer je erop om in elk opzicht zoals Jezus te worden. Vol passie, vol hoop, vol doelgerichtheid, vol wijsheid. En je leven zal toenemen en niet afnemen. Hier is een goede vraag: Hoe ziet de duivel eruit? Als ik zou zeggen, maak een tekening van de duivel, wat zou je dan tekenen? Ik denk dat veel mensen zich een Donald Duck in een rode pyjama met hoorns en een hooivorkje zouden voorstellen. En als ik zou vragen hoe hij er echt uitziet zou je misschien een filmisch beeld nemen van Diablo, het videospel, of zo met een enorm, gehoornd, versteend monster met vlammende ogen. De Bijbel onthult ons al hoe de duivel eruitziet. Weet je hoe hij eruitziet? Hij ziet eruit als een heilige. Hij ziet eruit als een gelovige. Hij is raaigras. Hij ziet er tot het einde toe uit als tarwe. De Bijbel zegt dat hij zich voordoet als wat? Een engel van het licht. Hij is aantrekkelijk. Hij is goed in marketing. Hij kan goed communiceren. Hij kent de Bijbel heel goed. Hij kent hem beter dan ik. Hij citeert hem tegenover Jezus. En hij gaat naar de kerk. Gegarandeerd. Je hebt hem waarschijnlijk al in een paar kerken ontmoet. Maar hier komt ie niet. Maar hij gaat naar de kerk. En hoe lossen wij zo’n probleem op? Als een christen en de duivel er 90 procent van de tijd hetzelfde uitzien hoe lossen wij dat probleem dan op? Hier is het antwoord: niet kijken. Kijk niet. Vergelijk je leven niet met dat van anderen. Groei gewoon. Investeer in jezelf. Groei gewoon. Laat onkruid je niet vertellen hoe je een goed leven moet leiden. Laat onkruid je niet vertellen hoe je een goed leven moet leiden. Maar hier is de andere kant van de medaille en ik wil ook niet dat je dit mist. Dit is ook wat wij geneigd zijn te doen als mensen om ons heen groeien, om ons heen slagen. Niet iedereen die sneller groeit dan jij, is onkruid. Vergis je daar niet in. Er zijn tarweplanten in je leven die sneller groeien dan jij. Meer vrucht dragen dan jij, langer meegaan dan jij. Alles hebben wat je wilt en ze horen bij de Heer. Prijs God. Dit is hoe wij daarop reageren: Wees gezegend. Dit is hoe wij daarop reageren: Dank U, Heer, dat de wereld vol is met vruchtdragende, goede mensen. Zorg dat je bij zulke mensen in de buurt bent. Omring jezelf met zoveel mogelijk van zulke mensen als je kunt. Hebben wij niet geleerd en getuigen wij niet dat wij in een geestelijke wereld leven die geestelijke regels volgt? Wij volgen deze regels, wij gehoorzamen deze regels. Wij bouwen ons leven rond deze regels en volgen deze regels en ons leven wordt beter. Bid voor en zegen hen die hebben wat jij wilt. Die willen wat jij wilt. Die gaan of zijn waar jij wilt zijn. Zegen hen en vervloek hen niet. Zegen hen. Deze gelijkenis gaat over tarwe en onkruid, maar gaat echt over mensen en ik denk dat wij hem ook kunnen toepassen op ons persoonlijke leven. Je zaait een droom, een bedrijf. Je zaait een droom, een project, een kunstwerk, een boek, een club, iets. Je begint iets waar je bang voor bent, maar je weet dat je het moet doen. Anders ga je dood, dus zaai je de droom. Hoe beter de droom is, je koestert de droom, je zorgt voor de droom hier is een belofte: Onkruid is erop uit om je droom te doden. Hoe beter het zaad, hoe beter de grond, hoe groter het onkruid. Dat is een belofte. En hier is waar het onkruid is, het onkruid waar je vanaf moet. Dat zit in je hoofd. En het zijn twee dingen. Het zijn de negatieve gedachten, zondige gedachten en nummer twee zijn afleidingen. Geen zonde, maar de dingen die afleiden. Ten eerste de gedachten. Wij weten allemaal en wij geloven dat waar wij aan denken, is wie wij worden. Als je op dit moment een geweldig leven hebt met de slechtste gedachten dan is dat erger dan iemand die op  de donkerste, meest afschuwelijke plek is maar wel de juiste gedachten heeft. Je gedachten zijn een kompas, een kaart. Het is een koers voor waar je leven naartoe gaat. Het is een absolute regel. Deze regel kan niet worden gebroken. Als je niet bent waar je wilt zijn, is dat het resultaat van denken. Wij moeten onze filosofie veranderen, veranderen wat wij geloven en veranderen waar wij aan denken. En er is één onkruid, één gedachte boven alles die je leven verpest. Boven alles. Dit is het ergste. Dit is degene die je doodt. Dat woord is: oordeel. Wij doen het aldoor. Oordelen is het tegenovergestelde van vergeven. Als wij over anderen oordelen, saboteren wij ons leven. Het plaatst je in een hokje. Het verpest je leven. Het saboteert je toekomst. Als je oordeelt over anderen, vooral over groepen mensen zul je nooit bereiken wat zij hebben. Je hebt je leven volledig gesaboteerd als je dat doet. Niet nodig. Nergens voor nodig. God is de rechter. Wij hoeven anderen niet te beoordelen. Misschien moet je dat wel doen als je een bedrijf hebt maar verder, tenzij je in een leidinggevende positie zit. Dus gedachten. Nummer twee: afleiding. Dat is het andere dat het zaad dat je zaait, doodt. Afleidingen zijn van het soort dat niet slecht is. Sommige afleidingen zijn zelfs goed. Maar ze voeren je nog steeds weg van waar God wil dat je naartoe gaat. Ze zijn niet slecht, ze kosten veel. Heb je ooit een dure afleiding gehad? Nieuw videospel? Nieuwe serie op Netflix? Het werk moet af, ik moet bellen, ik moet iemand bezoeken, maar nog één aflevering. Ik hou net zoveel van series als ieder ander. Ik ontspan graag. Maar als die afleidingen te veel worden in ons leven voeren ze ons weg van waar wij horen te zijn en ze kosten ons veel. Wil je een voorsprong in deze wereld, in deze zeer afgeleide wereld? De wereld is nog nooit zo afgeleid geweest als nu. Wil je een voorsprong in die wereld? Weg met je afleidingen. Hoe minder afleidingen je hebt, hoe sneller je gaat. Hoe minder afleidingen je hebt, hoe korter je tijdshorizon voor je droom wordt. Weg met die afleidingen. Als je terugkijkt, ga je niet zeggen: Ik ben blij dat ik zaterdag de hele dag heb besteed aan het inhalen van afleveringen. Besteed een uur aan het inhalen van afleveringen. Niet de hele dag. En hoe minder tijd je besteedt aan die afleidingen hoe meer tijd je doorbrengt met de mensen van wie je houdt, je gezin, met degene van wie je het meest houdt, de Heer. Hou jij het meest van de Heer? Ben je bekleed met Christus? Is dat elke dag je eerste en laatste gedachte? Als je datgene wat er echt toe doet, laat bepalen hoe je je tijd besteedt dan is dat je meest waardevolle bezit en je leven zal gezegend zijn. Ik weet dat ik veel over tijd praat, maar het is het allerbelangrijkste. Het is de belangrijkste bron die je hebt. Als je zorgt voor de uren en de minuten, dan zorgen de jaren voor zichzelf.

 

Gebed

Wij danken U, Heer, wij houden van U en wij zijn dankbaar voor uw wijsheid en voor de Heilige Geest.

Heer, U hebt een deur voor ons voorzien, maar wij moeten hem zoeken. Wij moeten ernaar vragen, wij moeten erop kloppen en als hij opengaat, moeten wij er doorheen lopen. Ik bid, Vader, dat wij niet langer vastlopen in het onkruid dat ons omringt maar dat wij toegewijd zijn aan U, Heer. En dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus, en Gods volk zei amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Focus op groei

14 januari 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan